Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 2. janvāra noteikumus Nr. 3 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.181

Rīgā 2003.gada 15.aprīlī (prot. Nr.21, 31.§)

Noteikumi par papildu aizliegumiem rūpnieciskajai zvejai publiskajās upēs (upju posmos) un publiskajos ezeros sestdienās, svētdienās un svētku dienās

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 16.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka papildu aizliegumus rūpnieciskajai zvejai atsevišķās publiskajās upēs (upju posmos) un publiskajos ezeros sestdienās, svētdienās un svētku dienās (turpmāk - papildu aizliegumi).

2. Šajos noteikumos minētie papildu aizliegumi darbojas papildus Ministru kabineta 2001.gada 2.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" noteiktajiem rūpnieciskās zvejas aizlieguma laikiem un vietām.

3. Papildu aizliegumi attiecas uz šo noteikumu pielikumā minētajām publiskajām upēm (upju posmiem) un publiskajiem ezeriem vai ezeru daļām.

4. Papildu aizliegumi neattiecas uz stacionāriem komplicētiem un specializētiem rūpnieciskās zvejas rīkiem un iekārtām - zušu murdiem, zušķērājiem, salaku murdiem, trīsuļodu kāpuru rāmjiem, nēģu tačiem, nēģu murdiem, nēģu venteriem un nēģu tīkliem, kā arī uz zvejas rīkiem, kuri atbilstoši Zvejniecības likumam tiek izmantoti zvejai īpašos nolūkos (zivkopība, aklimatizācija, kontrolzveja, melioratīvā zveja) vai zinātniskajā pētniecībā.

5. Papildu aizliegumu darbības laikā (sestdienās, svētdienās un svētku dienās) attiecīgajiem rūpnieciskās zvejas rīkiem jābūt izņemtiem no attiecīgajiem publiskajiem ūdeņiem no pulksten 24.00 naktī no piektdienas uz sestdienu (vai no pulksten 24.00 naktī no attiecīgās darbdienas vai svētdienas uz svētku dienu) līdz pulksten 24.00 naktī no svētdienas uz pirmdienu (vai līdz pulksten 24.00 naktī no pēdējās svētku dienas uz nākamo darbdienu).

6. Papildu aizliegumu noteikšanu publiskajās upēs (upju posmos) vai publiskajos ezeros (ezeru daļās), kas nav minēti šo noteikumu pielikumā, var ierosināt pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgie publiskie ūdeņi, ja tai ir vienošanās ar Valsts zivsaimniecības pārvaldi (turpmāk - pārvalde) par zivju resursu pārzināšanu.

7. Ja publiskā upe (upes posms) vai publiskais ezers (ezera daļa) atrodas vairāku pašvaldību teritorijās vai pieguļ tām, minētās pašvaldības savstarpēji vienojas par kopēju ierosinājumu papildu aizliegumu noteikšanai attiecīgajos publiskajos ūdeņos. Ja šāda vienošanās netiek panākta, papildu aizliegumus var noteikt tikai tās pašvaldības ūdeņos, kura iesniegusi ierosinājumu papildu aizlieguma noteikšanai.

8. Pašvaldība, pieņemot lēmumu par papildu aizliegumu noteikšanas ierosināšanu, ņem vērā:

8.1. pašvaldības teritoriālās attīstības plānus un tūrisma attīstības perspektīvas;

8.2. makšķernieku koncentrāciju attiecīgajos publiskajos ūdeņos sestdienās, svētdienās un svētku dienās;

8.3. licencētās amatierzvejas (makšķerēšanas) organizēšanu attiecīgajos publiskajos ūdeņos;

8.4. attiecīgo publisko ūdeņu nomu makšķerēšanas organizēšanai;

8.5. makšķernieku sabiedrisko organizāciju iesniegumus.

9. Atbilstoši vietējiem apstākļiem pašvaldība var ierosināt papildu aizliegumu noteikšanu:

9.1. visā publiskajā upē vai publiskajā ezerā vai tikai noteiktā upes posmā vai ezera daļā;

9.2. visam gadam vai tikai no ledus brīvu ūdeņu (vasaras) sezonai, vai tikai ledus (ziemas) sezonai;

9.3. visu rūpnieciskās zvejas rīku izmantošanai (izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos) vai tikai konkrētu zvejas rīku izmantošanai (norāda ierosinājumā).

10. Pašvaldība līdz attiecīgā gada 1.oktobrim ierosinājumu par papildu aizliegumu noteikšanu konkrētajos publiskajos ūdeņos nosūta pārvaldei, kā arī informē par to Vides valsts inspekciju, attiecīgo reģionālo vides pārvaldi un zvejniekus, ar kuriem pašvaldība noslēgusi rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus par zveju attiecīgajos publiskajos ūdeņos.

11. Pārvalde katru gadu līdz 1.novembrim izskata pašvaldību ierosinājumus, sastāda to publisko ūdeņu sarakstu, kuros nosakāmi papildu aizliegumi, un iekļauj to Ministru kabineta noteikumu projektā par grozījumiem šo noteikumu pielikumā. Minēto projektu iesniedz noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.

12. Grozījumi, kas izdarīti attiecīgajā gadā saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu, stājas spēkā ar katra nākamā gada 1.janvāri.

13. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Vides valsts inspekcija, reģionālās vides pārvaldes un pašvaldību pilnvarotas personas. Kontrolē atbilstoši kompetencei piedalās Valsts policija, pašvaldību policija, Zemessardze, vides aizsardzības sabiedriskie inspektori, kā arī publisko ūdenstilpju nomnieki.

14. Par šo noteikumu pārkāpumu netiek uzskatīti gadījumi, ja rūpnieciskās zvejas rīki sestdienās, svētdienās un svētku dienās nav izņemti no attiecīgajiem publiskajiem ūdeņiem nepārvaramu ārkārtēju apstākļu dēļ (stihiskas dabas parādības, avārijas, nepiemēroti hidroloģiskie apstākļi - vižņi, ledus šķelšanās un iešana, ūdenslīmeņa krasas svārstības hidroelektrostaciju darbības ietekmē), kurus nevar iepriekš paredzēt un novērst. Par minētajiem apstākļiem zvejnieks nekavējoties informē pašvaldības pilnvarotās institūcijas un reģionālās vides pārvaldes pārstāvjus.

15. Šo noteikumu pārkāpēji tiek saukti pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Saukšana pie atbildības neatbrīvo pārkāpēju no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 2.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" noteiktajām taksēm.

16. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

 

Pielikums

Ministru kabineta

2003.gada 15.aprīļa noteikumiem Nr.181

Publiskie ūdeņi, kuros noteikti papildu aizliegumi rūpnieciskajai zvejai sestdienās, svētdienās un svētku dienās

Nr. p.k.

Publisko ūdeņu nosaukums

Upes posms vai ezera daļa, kurā darbojas aizliegums

Gada periods, kurā darbojas aizliegums

Zvejas rīki, uz kuriem attiecas aizliegums

1

2

3

4

5

I. Publiskās upes

1.

Buļļupe

Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorija

visu gadu

visi zvejas rīki, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos

2.

Lielupe

rūpnieciskajai zvejai atļautās vietas Jūrmalas administratīvajā teritorijā

visu gadu

visi zvejas rīki, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos

3.

Sausā Daugava

visā garumā

visu gadu

visi zvejas rīki, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos

4.

Venta

rūpnieciskajai zvejai atļautās vietas Ventspils administratīvajā teritorijā

visu gadu

visi zvejas rīki, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos

II. Publiskie ezeri

5.

Alūksnes ezers

visā platībā

no ledus brīvajā periodā

visi zvejas rīki, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos

6.

Bušnieku ezers

visā platībā

no ledus brīvajā periodā

visi zvejas rīki, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos

7.

Dūņu ezers

visā platībā

no ledus brīvajā periodā

visi zvejas rīki, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos

8.

Juglas ezers

visā platībā

no ledus brīvajā periodā

visi zvejas rīki, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos

9.

Ķīšezers

visā platībā

no ledus brīvajā periodā

visi zvejas rīki, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos

10.

Limbažu Lielezers

visā platībā

no ledus brīvajā periodā

visi zvejas rīki, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos

11.

Mazais Ludzas ezers

visā platībā

no ledus brīvajā periodā

visi zvejas rīki, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos

12.

Sasmakas ezers (Valdemārpils ezers, Ārlavas ezers)

visā platībā

no ledus brīvajā periodā

visi zvejas rīki, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos

13.

Viļakas ezers

visā platībā

no ledus brīvajā periodā

visi zvejas rīki, izņemot šo noteikumu 4.punktā minētos

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par papildu aizliegumiem rūpnieciskajai zvejai publiskajās upēs (upju posmos) un publiskajos .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 181Pieņemts: 15.04.2003.Stājas spēkā: 01.01.2004.Zaudē spēku: 01.01.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60, 17.04.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
73995
01.01.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)