Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2009. gada 4. jūnija likumu: Pasta likums.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Pasta likums
I nodaļa
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. pants. Likuma reglamentēšanas priekšmets un likumā lietotie termini

(1) Šis likums reglamentē pasta pakalpojumus un ar tiem saistītās tiesiskās attiecības.

(2) Likumā lietotie termini

Adresāts — pasta sūtījuma adresē norādītā fiziskā vai juridiskā persona.

Apdrošināts sūtījums — vēstule, sīkpaka vai paka, kuru sūtītājs ir novērtējis par noteiktu summu.

Bandrole — adresēts pasta sūtījums, kurā pārsūta tikai dažāda veida iespieddarbus.

Iekšzemes sūtījums — pasta sūtījums, kas tiek pārsūtīts Latvijas valsts robežās.

Eksprespaka — pasta paka, kurai pasta pakalpojuma sniedzējs nodrošina papildu pasta pakalpojuma īpašības.

Ekspresvēstule — vēstuļu korespondence, kurai pasta pakalpojuma sniedzējs nodrošina papildu pasta pakalpojuma īpašības.

Ierakstīts sūtījums — neapdrošināta korespondence, par kuras pieņemšanu sūtītājam tiek izdota kvīts.

Papildu pasta pakalpojums — no vispārējā pasta pakalpojuma nepārprotami atšķirams pakalpojums, kuru raksturo papildu pievienotā vērtība un kuram papildus ātrākai izņemšanai, transportēšanai un piegādei piemīt vēl viena vai vairākas šādas papildu pasta pakalpojuma pazīmes:

1) korespondences pieņemšana tieši no sūtītāja;

2) korespondences nogādāšana adresātam personiski vai tā pilnvarotam pārstāvim;

3) piegādes nodrošināšana līdz noteiktam datumam;

4) iespēja tranzīta laikā mainīt galamērķi un adresātu;

5) piegādes fakta apliecināšana sūtītājam;

6) individuāla pieeja klientam;

7) pakalpojuma piedāvāšana atkarībā no prasībām.

Pasta paka — pasta sūtījums, kurā pārsūta rūpniecības, sadzīves un kultūras preces, pārtikas produktus un citus priekšmetus.

Pasta pārvadātājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas uz līguma pamata pieņem no pasta pakalpojuma sniedzēja pasta sūtījumus, lai tos nogādātu un izsniegtu pasta pakalpojuma sniedzēja norādītajām fiziskajām vai juridiskajām personām.

Pastkarte — adresēts pasta sūtījums, ar kuru bez ievietošanas aploksnē pārsūta nelielu privātu vai dienesta rakstveida paziņojumu.

Pastmarka — uzlīmējama noteikta nomināla pasta apmaksas vērtszīme samaksai par pasta sūtījumu.

Pēcmaksas sūtījums — pasta sūtījums, kurš tiek izsniegts saņēmējam, iekasējot no viņa sūtītāja norādīto summu, kuru pasta pakalpojuma sniedzējs savukārt nosūta pēc sūtītāja uzrādītās adreses.

Secināšana — pasta sūtījuma nosūtīšana uz pasta pakalpojuma sniedzēja noskaidroto adresāta jauno dzīvesvietu vai atrašanās vietu.

Sīkpaka — pasta sūtījums, kura svars nepārsniedz divus kilogramus un kurā pārsūta sīkus priekšmetus, izņemot iespieddarbus un rakstveida paziņojumus.

Starptautiskais atbildes kupons — Pasaules pasta savienības izdota pasta apmaksas zīme, kuru var iegādāties pie pasta pakalpojuma sniedzēja un kura tiek pieņemta jebkuras citas Pasaules pasta savienības locekļvalsts pasta iestādē apmaiņai pret šīs valsts pastmarkām tādā vērtībā, kas ir pietiekama, lai nosūtītu starptautisku vienkāršo vēstuli vai aviovēstuli, kuras svars nepārsniedz 20 gramus.

Starptautisks pasta sūtījums — pasta sūtījums, kas tiek nosūtīts uz citu valsti vai saņemts no citas valsts vai arī tiek pārsūtīts tranzītā caur Latvijas valsts teritoriju.

Sūtītājs — fiziskā vai juridiskā persona, kura uz pasta sūtījuma norādījusi sevi kā pasta sūtījuma nosūtītāju.

Vēstule — adresēts pasta sūtījums, kurā, ievietotu aploksnē, pārsūta privātu vai dienesta rakstveida paziņojumu.

Vispārējie pasta pakalpojumi — iekšzemes vai starptautiskie vēstuļu korespondences (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas) sūtījumi, to skaitā ierakstīti vai apdrošināti sūtījumi; iekšzemes vai starptautiskie pasta paku (līdz 10 kilogramiem) sūtījumi, to skaitā apdrošināti sūtījumi, kas atbilst Pasta noteikumos reglamentētajām minimālajām prasībām attiecībā uz savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.12.2000. un 26.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

2. pants. Likumdošanas akti, kas regulē pasta pakalpojumu sniegšanu

(1) Pasta pakalpojumu sniegšanu reglamentē šis likums, citi likumi, Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti, kā arī Pasaules pasta konvencija, starptautiskie reglamenti un nolīgumi, kuru dalībniece ir Latvijas Republika.

(2) Visus ar pasta pakalpojumiem saistītos jautājumus, kas nav minēti šajā likumā, regulē Pasta noteikumi, kurus izdod Ministru kabinets.

(3) Uz Latvijas Pastu, sniedzot Pasta likumā paredzētos ar norēķiniem saistītos pasta pakalpojumus, neattiecas Kredītiestāžu likums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.02.1997., 26.02.2004. un 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2004.)

3. pants. Pasta nozare

(1) Pasta nozarē valsts politiku īsteno un valsts pārvaldes funkcijas pilda Satiksmes ministrija.

(2) Vispārējos pasta pakalpojumus sniedz valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" (turpmāk — Latvijas Pasts) un citi komersanti. Vispārējo pasta pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešama individuālā licence. Individuālo licenci vispārējo pakalpojumu sniegšanai izsniedz saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem".

(3) Latvijas Pasts pārstāv Latvijas Republiku Pasaules pasta savienībā un ir Latvijas Republikas oficiālā pasta administrācija attiecībās ar citu valstu pasta administrācijām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.02.1997., 07.12.2000., 26.02.2004. un 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2004.)

4. pants. Latvijas Pasta monopoltiesības

(1) Līdz 2004.gada 1.maijam Latvijas Pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus.

(11) Pēc 2004.gada 1.maija Latvijas Pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 100 gramus. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja pasta pakalpojumu sniedzējam noteiktais šādu sūtījumu tarifs ir vienāds ar Latvijas Pastam noteikto attiecīgā sūtījuma veida zemākās svara kategorijas trīskāršu tarifu vai pārsniedz to.

(12) Pēc 2006.gada 1.janvāra Latvijas Pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 50 gramus. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja pasta pakalpojumu sniedzējam noteiktais šādu sūtījumu tarifs ir vienāds ar Latvijas Pastam noteikto attiecīgā sūtījuma veida zemākās svara kategorijas divarpus reizes lielāku tarifu vai pārsniedz to.

(2) Tikai Latvijas Pastam ir tiesības izgatavot un laist apgrozībā Latvijas Republikas pastmarkas un citas pasta apmaksas zīmes, kā arī izņemt pasta apmaksas zīmes no apgrozības.

(3) (Izslēgta ar 07.12.2000. likumu.)

(4) Vēstuļu korespondences sūtījumi, kurus Latvijā ieved no ārvalstīm bez pasta pakalpojuma sniedzēju starpniecības un kuri adresēti saņēmējiem Latvijā vai tiek pārsūtīti tranzītā caur Latvijas valsts teritoriju, jānodod Latvijas Pastam vai komersantiem, kuriem izsniegta attiecīga individuālā licence vai vispārējā atļauja.

(5) Aizliegts izvest uz ārvalstīm bez Latvijas Pasta starpniecības vēstuļu korespondences sūtījumus nolūkā tos nodot ārvalstīs pasta pakalpojuma sniedzējiem vai izsniegt adresātiem, izņemot šā likuma 22.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.12.2000., 26.02.2004. un 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2004.)

5. pants. Monopoltiesību aizsardzība

Fiziskās un juridiskās personas, kas bez individuālās licences veic darbības, uz kurām Latvijas Pastam ir monopoltiesības, saucamas pie likumā paredzētās atbildības. No šādas darbības gūtie ienākumi ieskaitāmi Latvijas Pasta ienākumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.12.2000., 26.02.2004. un 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2004.)

5.1 pants. Pakalpojumi, kuru sniegšanai ir nepieciešama vispārējā atļauja

(1) Lai sniegtu papildu pasta pakalpojumus un pasta pakalpojumus, kuri neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā, nepieciešama vispārējā atļauja. Vispārējo atļauju reģistrē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk — Regulators).

(2) Regulators nosaka un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vispārējās atļaujas reģistrēšanas kārtību, kā arī vispārējā atļaujā minētos nosacījumus.

(26.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2004. Sk. pārejas noteikumus.)

II nodaļa
PASTA SŪTĪJUMI

6. pants. Pasta sūtījumu veidi

(1) Pasta sūtījumus iedala:

1) vēstuļu korespondences sūtījumos — vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas;

2) pasta paku sūtījumos;

3) naudas pārvedumu sūtījumos — naudas pārvedumi, pēcmaksas sūtījumi, operācijas pasta norēķinu kontos un pasta čeki.

(2) Pasta sūtījumu veidus, svaru, izmēru, vērtību un apdrošinājuma summas, kā arī sūtījumu satura īpašības un iesaiņojumu reglamentē Pasta noteikumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.02.1997. likumu, kas stājas spēkā 25.03.1997.)

7. pants. Aizliegumi

(1) Pasta sūtījumos aizliegts pārsūtīt:

1) priekšmetus, kas savas dabas vai iesaiņojuma dēļ var kļūt bīstami pasta darbiniekiem, sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus vai pasta iekārtas;

2) narkotiskās un psihotropās vielas;

3) priekšmetus, kuru ievešana vai apgrozība saņemšanas valstīs ir aizliegta;

4) sprāgstvielas, viegli uzliesmojošas vai citādi bīstamas vielas;

5) pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālus, kuros aprakstīta vai attēlota bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku seksuālas darbības ar dzīvniekiem, nekrofilija vai pornogrāfiska vai erotiska rakstura vardarbība;

6) dzīvniekus, izņemot bites, dēles un zīdtauriņu kāpurus.

(2) Vēstuļu korespondences sūtījumos, izņemot apdrošinātus sūtījumus, nedrīkst pārsūtīt naudu un uzrādītāja vērtspapīrus, dārgmetālus, citas dārglietas un juvelierizstrādājumus.

(3) (Izslēgta ar 07.12.2000. likumu.)

(4) Ja pasta sūtījumos tiek konstatēti priekšmeti un vielas, kas minēti šā panta pirmās daļas 2., 4. un 5.punktā, tie konfiscējami un iznīcināmi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Par konfiskāciju jāpaziņo sūtītājam.

(5) Ja nosūtīšanai kļūdaini pieņemti šā panta pirmās daļas 1., 3. un 6.punktā un otrajā daļā minētie priekšmeti, tie nosūtāmi atpakaļ sūtītājam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.12.2000., 26.02.2004. un 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2004.)

7.1 pants. Pasta pakalpojumu sniedzēja tiesības atvērt pasta sūtījumus

(1) Pasta pakalpojumu sniedzējam ir tiesības atvērt pasta sūtījumus šādos gadījumos:

1) adresāts pieprasa atvērt pasta sūtījumu tā saņemšanas brīdī;

2) izbeidzies sūtījuma glabāšanas termiņš, un nav iespējams noskaidrot sūtītāja precīzu adresi, lai neizsniegto pasta sūtījumu varētu nosūtīt atpakaļ;

3) ir redzamas pazīmes, kas liecina, ka pasta sūtījums bojāts;

4) ir redzamas pazīmes, kas liecina, ka pasta sūtījums var sabojāt citus pasta sūtījumus vai pasta iekārtas;

5) ir redzamas pazīmes, kas liecina, ka pasta sūtījums var kļūt bīstams pasta pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem;

6) ir pamatotas aizdomas, ka pasta sūtījums satur pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus;

7) ir attiecīgs valsts tiesībaizsardzības iestādes lēmums.

(2) Pasta sūtījumus atver Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(04.11.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.11.2004.)

8. pants. Pasta sūtījumu noslēpums

(1) Pasta pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem aizliegts izpaust ziņas par fizisko un juridisko personu sūtījumiem. Šis aizliegums attiecas arī uz muitas darbiniekiem, kas piedalās nosūtāmo priekšmetu muitošanā, un tas paliek spēkā arī pēc darbinieku atbrīvošanas no darba.

(2) Sūtītājam ir tiesības prasīt izziņas par savu sūtījumu, atprasīt sūtījumu vai uzdot to izsniegt citai personai, nevis adresātam.

(3) Izziņas par sūtījumiem un arī pašus sūtījumus izsniedz:

1) valsts un pašvaldību iestādēm un amatpersonām, ja šie sūtījumi ir tām padoto iestāžu un amatpersonu dienesta sūtījumi;

2) valsts tiesībaizsardzības iestādēm likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

9. pants. Pasta pakalpojumu tarifi un apmaksa

(1) Vispārējo pasta pakalpojumu tarifus nosaka likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā. Tarifus papildu pasta pakalpojumiem un pasta pakalpojumiem, kuri neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā, nosaka attiecīgais papildu pasta pakalpojumu sniedzējs, ievērojot šā panta otrās daļas noteikumus.

(2) Minimālo tarifu papildu pasta pakalpojumiem un pasta pakalpojumiem, kuri neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā, nosaka Regulators. Minimālais tarifs nedrīkst būt zemāks par attiecīgā vispārējā pasta pakalpojuma tarifu.

(3) Pasta pakalpojumus var apmaksāt ar derīgām Latvijas Republikas pasta apmaksas zīmēm, skaidras vai bezskaidras naudas norēķinu veidā vai citā kārtībā atkarībā no tā, kāda samaksas kārtība katra veida sūtījumiem un operācijām paredzēta Pasta noteikumos.

(4) Pasta pakalpojumus apmaksā sūtītājs, nododot sūtījumu pasta iestādē. No sūtītāja neiekasēto maksu iekasē no saņēmēja, pasta sūtījumu izsniedzot.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.12.2000. un 26.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

10. pants. Pasta apmaksas zīmes

(1) Pasta apmaksas zīmes izmantojamas pasta pakalpojumu apmaksai.

(2) Pasta apmaksas zīmes ir Latvijas Republikas pastmarkas, aploksnes un pastkartes ar pastmarkas attēlu, Latvijas Pasta aparātu spiedogi un starptautiskie atbildes kuponi.

(3) Par pasta apmaksas zīmju viltošanu, kā arī viltotu vai lietotu pasta apmaksas zīmju izmantošanu vai pārdošanu vainīgās personas saucamas pie likumā paredzētās atbildības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2004.)

11. pants. Bezmaksas pasta sūtījumi

No pasta pakalpojumu apmaksas ir atbrīvoti:

1) Latvijas Pasta iestāžu dienesta sūtījumi un ar tiem savienojamās operācijas;

2) pasta sūtījumi ar iespiedmateriāliem un citiem informācijas nesējiem, kas adresēti neredzīgajiem;

3) pasta sūtījumi, kurus sūta karagūstekņi un internētās personas vai kuri tiek sūtīti minētajām personām, kā arī attiecīgajām izziņas iestādēm saskaņā ar 1949.gada 12.augusta Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā;

4) Latvijas Nacionālās bibliotēkas sūtījumi;

5) (izslēgts ar 26.02.2004. likumu);

6) (izslēgts ar 07.12.2000. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.12.2000., 26.02.2004. un 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2004.)

11.1 pants. Pasta sūtījuma — bandroles, sīkpakas vai pasta pakas — pieņemšana

Pasta sūtījumu — bandroli, sīkpaku vai pasta paku — no personas pieņem pēc iesniedzēja personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas.

(26.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

12. pants. Pasta sūtījumu izsniegšana adresātam vai sūtītājam

(1) Pasta sūtījumus izsniedz adresātam vai sūtītājam (8. un 14.p.) vai viņu pilnvarotai personai, izņemot šajā likumā (8., 13. un 14.p.) noteiktos gadījumus.

(2) Pasta lietās pilnvaras jāizdod rakstveidā. Pilnvarnieks var piedalīties arī viņam izsniedzamā pasta sūtījuma satura pārbaudē, ja pilnvarotājs to nav aizliedzis ar īpašu norādījumu pilnvarā. Ja pilnvarotājs atsauc savu pasta pilnvaru, universālo pilnvaru vai ģenerālpilnvaru, kuras noraksts iesniegts pasta pakalpojuma sniedzējam, atsaukums iesniedzams rakstveidā tam pašam pasta pakalpojuma sniedzējam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

13. pants. Pasta sūtījumu izsniegšana citai personai, nevis adresātam

(1) Ja komersants tiek likvidēts vai atzīts par maksātnespējīgu, komersantam adresētos pasta sūtījumus izsniedz likvidatoram vai tiesas ieceltam administratoram.

(2) Likvidējamām juridiskajām personām adresētos pasta sūtījumus izsniedz attiecīgajai likvidācijas komisijai vai minēto juridisko personu tiesību pēctečiem.

(3) Pasta sūtījumus, kas adresēti personām, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās vai kurām apcietinājums izraudzīts kā drošības līdzeklis, izsniedz attiecīgās iestādes administrācijai.

(4) Pasta sūtījumus, kas adresēti rīcības nespējīgām personām, kuras par tādām atzinusi tiesa, izsniedz šo personu aizgādņiem.

(5) Pasta sūtījumus, kas adresēti ārstniecības iestādēs ievietotiem slimniekiem, kuriem aizliegta tieša saskarsme ar veseliem cilvēkiem vai kuri pēc iestādes vadības atzinuma nav spējīgi apzināties savu rīcību, izsniedz attiecīgās iestādes administrācijai.

(6) Pasta sūtījumus, kas adresēti personām, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, var izsniegt to vecākiem vai aizbildņiem, bet bērnu iestādēs ievietotām nepilngadīgām personām adresētos pasta sūtījumus — attiecīgās iestādes administrācijai.

(7) Pasta sūtījumus, kuru adresāts miris, izsniedz mirušā mantiniekiem tikai ar sūtītāja piekrišanu. Pretējā gadījumā ar tādiem sūtījumiem rīkojas kā ar adresātam neizsniegtiem sūtījumiem. Par sūtītāja piekrišanu jārūpējas sūtījuma saņēmējam.

(8) Ja par pasta sūtījuma piederību rodas strīds starp vairākām personām, pasta pakalpojuma sniedzējs šādu sūtījumu izsniedz saskaņā ar tiesas nolēmumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.02.1997., 07.12.2000., 26.02.2004. un 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2004.)

14. pants. Pasta sūtījumu secināšana, atpakaļsūtīšana un glabāšana

(1) Lai paātrinātu pasta sūtījumu izsniegšanu, pakalpojuma sniedzējam ir tiesības, neprasot atļauju sūtītājam, veikt secināšanu vai sūtīt atpakaļ tādus sūtījumus, kurus pēc norādītās adreses nav iespējams izsniegt un par kuriem ne no sūtītāja, ne arī no adresāta nav saņemti īpaši norādījumi.

(2) Pasta sūtījumus, kurus nav iespējams izsniegt ne adresātam, ne arī sūtītājam, vietējās pasta iestādes uzglabā vienu mēnesi un pēc tam nodod glabāšanā centrālajām pasta iestādēm.

(3) Ar neizsniegtiem un glabāšanā nodotiem sūtījumiem pasta pakalpojuma sniedzējs rīkojas saskaņā ar Pasta noteikumiem.

(4) Sūtītājam (klientam) ir prasījuma tiesības:

1) uz neizmaksātām naudas pārvedumu, pasta čeku un iekasētām pēcmaksas sūtījumu summām, apdrošinātu pasta sūtījumu saturu vai naudu, kas ieņemta, tos pārdodot, — trīs gadus, skaitot no dienas, kad sūtījums nodots pasta pakalpojuma sniedzējam un izsniegta pasta pakalpojuma sniedzēja kvīts;

2) uz pasta norēķinu konta atlikumiem — desmit gadus, skaitot no dienas, kad veikta pēdējā operācija (darījums) ar šo norēķinu kontu.

(5) Pēc šo termiņu izbeigšanās minētās summas un nepārdotais pasta sūtījumu saturs pāriet pasta pakalpojuma sniedzēja īpašumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.02.1997. un 26.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

15. pants. Pasta pakalpojuma sniedzēja materiālā atbildība par pasta sūtījumiem

(1) Pasta pakalpojuma sniedzējs ir materiāli atbildīgs par reģistrēto sūtījumu — tādu pasta sūtījumu, par kuru pieņemšanu sūtītājam tiek izdota kvīts, nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu, summu nepareizu izmaksu, nepareizu iekasēšanu vai neiekasēšanu.

(2) Izņēmums ir ierakstītu pasta sūtījumu satura iztrūkums, par kuru pasta pakalpojuma sniedzējs neatbild, ja nav bojāts sūtījuma iesaiņojums.

(3) Pasta pakalpojuma sniedzējs neatbild par netiešiem zaudējumiem, kas sūtītājam vai saņēmējam radušies sakarā ar pasta sūtījuma nozaudēšanu, tā satura bojājumu vai iztrūkumu, kā arī nokavēšanos ceļā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

16. pants. Personas, kurām ir tiesības uz atlīdzību

(1) Tiesības iesniegt pretenzijas par pasta sūtījuma nozaudēšanu, tā satura bojājumu vai iztrūkumu, summu nepareizu izmaksu, nepareizu iekasēšanu vai neiekasēšanu ir sūtītājam. Sūtītājs šīs savas tiesības var nodot adresātam vai pilnvarotai personai.

(2) Ja pasta sūtījums izsniegts saņēmējam un satura bojājums vai iztrūkums konstatēts, to izsniedzot, pretenzijas var iesniegt arī adresāts vai viņa pilnvarota persona.

17. pants. Pretenziju iesniegšanas termiņš

(1) Pretenzijas par pasta sūtījumiem var iesniegt pasta pakalpojuma sniedzējam viena gada laikā no dienas, kad sūtījums nodots pasta pakalpojuma sniedzējam, uzrādot pasta pakalpojuma sniedzēja izdoto kvīti par sūtījuma pieņemšanu.

(2) Pretenzijas par operācijām pasta pakalpjuma sniedzēja norēķinu kontos var iesniegt pasta pakalpojuma sniedzējam viena gada laikā no dienas, kad konta īpašnieks ir uzzinājis vai viņam vajadzēja uzzināt par norēķinu operāciju viņa pasta pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontā.

(26.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

18. pants. Pasta pakalpojuma sniedzēja materiālā atbildība par iekšzemes sūtījumiem

(1) Par nozaudētu ierakstītu pasta sūtījumu neatkarīgi no tā satura un svara pasta pakalpojuma sniedzējs izmaksā atlīdzību simtkārtīgas iekasētās ierakstīšanas maksas apmērā.

(2) Par nozaudētu apdrošinātu pasta sūtījumu pasta pakalpojuma sniedzējs izmaksā atlīdzību sūtījuma apdrošināšanas summas apmērā.

(3) Par neapdrošinātas pakas nozaudēšanu, ja sūtījumam nav satura saraksta, pasta pakalpojuma sniedzējs izmaksā atlīdzību iekasētā tarifa trīsdesmitkārtīgā apmērā, bet, ja sūtījumam ir satura saraksts, zaudējuma atlīdzības summu aprēķina šā panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

(4) Apdrošināta pasta sūtījuma vai neapdrošinātas pakas satura bojājuma vai iztrūkuma gadījumā pasta pakalpojuma sniedzējs izmaksā bojāto vai iztrūkstošo priekšmetu faktisko vērtību saskaņā ar satura sarakstu. Atlīdzības summu aprēķina pēc nozaudēto vai bojāto priekšmetu parastās vērtības; aprēķinam par pamatu ņem sūtījuma satura sarakstu un tāda paša labuma un izgatavojuma priekšmetu vērtību tajā vietā un tajā laikā, kur un kad priekšmets pieņemts nosūtīšanai.

(5) Ja pasta sūtījumam nav satura saraksta vai kāds priekšmets nav sarakstā minēts, apdrošināta sūtījuma satura iztrūkuma gadījuma atlīdzības apmēru nosaka no apdrošinājuma summas proporcionāli sūtījuma svara samazinājumam, bet neapdrošinātas pakas satura iztrūkuma gadījumā — no trīsdesmitkārtīgas iekasētās maksas proporcionāli sūtījuma svara samazinājumam.

(6) Par nozaudētu pēcmaksas pasta sūtījumu atlīdzību izmaksā tādā apmērā, kāds noteikts par tāda paša veida sūtījumu bez uzliktas pēcmaksas.

(7) Par nozaudētām pārvedumu un pēcmaksas summām atlīdzību izmaksā šo summu pilnā apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

19. pants. Gadījumi, kad pasta pakalpojuma sniedzējs atbrīvots no materiālās atbildības

(1) Pasta pakalpojuma sniedzējs ir atbrīvots no materiālās atbildības, ja pasta sūtījuma nozaudēšanai, tā satura bojājumam vai iztrūkumam, summu nepareizai izmaksai, nepareizai iekasēšanai vai neiekasēšanai par cēloni bijusi nepārvarama vara, nosūtāmā priekšmeta sevišķas īpašības vai sūtītāja vaina vai ja sūtījuma izsniegšanas dokumenti iznīcināti ugunsgrēkā.

(2) Pasta pakalpojuma sniedzējs neatbild par satura bojājumu vai iztrūkumu tādos pasta sūtījumos, kuri nodoti pasta pakalpojuma sniedzējam slēgtā veidā un kuru saturs pieņemot nav pārbaudīts, bet izsniedzot zīmogi un iesaiņojums ir kārtībā un svars ir tāds pats, kāds norādīts, sūtījumu pieņemot.

(3) Pasta pakalpojuma sniedzējs neatbild par pasta sūtījumiem, ja pretenzijas par tiem iesniegtas pēc pretenziju iesniegšanai paredzētā termiņa vai ja pretenzijas par tiem iesniegtas pēc sūtījumu izsniegšanas adresātam vai viņa pilnvarotajai personai un izsniedzot nav konstatēts sūtījuma satura bojājums vai iztrūkums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

20. pants. Pasta pakalpojuma sniedzēja materiālā atbildība par starptautiskajiem pasta sūtījumiem

Atlīdzību par starptautiskajiem pasta sūtījumiem pasta pakalpojuma sniedzējs izmaksā saskaņā ar Pasaules pasta konvencijas, starptautisko reglamentu un nolīgumu noteikumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2004. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

III nodaļa
LATVIJAS PASTS

21. pants. Latvijas Pasta statuss

(1) Latvijas Pasts ir juridiskā persona.

(2) (Izslēgta ar 04.11.2004. likumu.)

(20.02.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2004.)

22. pants. Latvijas Pasta uzdevumi un pienākumi

(1) Latvijas Pasta uzdevums ir nodrošināt:

1) visu valsti aptveroša pasta pakalpojumu tīkla funkcionēšanu nolūkā radīt vienotu komunikāciju standartu Latvijā;

2) visā Latvijas teritorijā ģeogrāfiski nediferencētu vispārējo pasta pakalpojumu tarifu pielietojumu;

3) ar Pasaules pasta konvenciju un citiem starptautiskajiem līgumiem Latvijas Republikai uzlikto pienākumu izpildi pasta sakaru jomā.

(2) Latvijas Pastam nav tiesību atteikties sniegt pasta pakalpojumus, attiecībā uz kuriem tas realizē savas monopoltiesības.

(3) Papildus šā likuma 4.pantā minētajiem pasta pakalpojumiem Latvijas Pastam ir tiesības izdarīt arī citas ar pasta sūtījumiem savienojamas operācijas:

1) izmaksāt pensijas un sociālos pabalstus;

2) pieņemt periodisko preses izdevumu pasūtījumus un veikt preses izdevumu piegādi abonentiem;

3) apliecināt pasta sūtījumu saturu;

4) pieņemt maksu par komunālajiem un citiem pakalpojumiem;

5) (izslēgts ar 20.02.1997. likumu);

6) pārvadāt pasta sūtījumus;

7) pārdot valsts vērtspapīrus;

8) sniegt citus pakalpojumus un veikt citas satiksmes ministra apstiprinātajos statūtos paredzētās darbības likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

(4) Vēstuļu korespondences sūtījumus var piegādāt un izsniegt adresātiem bez Latvijas Pasta starpniecības šādos gadījumos:

1) ja piegādi veic pats sūtītājs vai ja piegādei ir gadījuma raksturs un tā notiek bezpeļņas nolūkā;

2) ja sūtījumi apmaksāti ar Latvijas Republikas pastmarkām pēc atbilstoša tarifa un pastmarkas tā dzēstas, ka nav derīgas atkārtotai lietošanai;

3) ja ir izsniegta individuālā licence vai vispārējā atļauja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.02.1997., 07.12.2000., 26.02.2004. un 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2004.)

23. pants. Pasta struktūrvienības

(1) Pasta pakalpojumu tīkla funkcionēšanai tiek iekārtotas pasta struktūrvienības. Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai ir pienākums divu mēnešu laikā pēc tam, kad ir saņemts Latvijas Pasta ģenerāldirektora pieprasījums, nodrošināt pasta struktūrvienības ar telpām Valsts nekustamā īpašuma aģentūras valdījumā esošajās ēkās.

(2) Latvijas Pastam ir tiesības bez atlīdzības izvietot pie fiziskajām un juridiskajām personām piederošām ēkām vēstuļu un citu pasta sūtījumu kastes, saskaņojot to izvietošanu ar ēku īpašniekiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.12.1994., 07.12.2000., 26.02.2004. un 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2004.)

24. pants. Latvijas Pasta attiecības ar pasta sūtījumu pārvadātājiem

(1) Komersantiem, kas uztur regulāru dzelzceļa satiksmi vai satiksmi pa autoceļiem starp noteiktām vietām, jāpārvadā arī Latvijas Pasta sūtījumi abos virzienos. Pēc Latvijas Pasta pieprasījuma valsts dzelzceļam jāierāda atsevišķi vagoni vai vagonu nodaļas pasta sūtījumu pārvadāšanai.

(2) Latvijas Pastam ir tiesības izmantot Latvijas kuģus un uzlikt kuģu īpašniekiem vai vadītājiem par pienākumu pieņemt pārvadāšanai visu veidu pasta sūtījumus un periodiskos preses izdevumus, dodot telpas pasta sūtījumu novietošanai.

(3) Latvijas gaisa kuģiem pēc Latvijas Pasta pieprasījuma jāpieņem pasta sūtījumi un periodiskie preses izdevumi pārvadāšanai uz punktiem lidojuma maršrutā.

(4) Komersantiem, kas sniedz transporta pakalpojumus, savās stacijās un ostās (piestātnēs) jānodod Latvijas Pasta rīcībā tam nepieciešamās telpas un mehānismi, kā arī jānodrošina Latvijas Pasta darbiniekiem brīva pieeja pasta sūtījumu iekraušanas un izkraušanas vietām.

(5) Pārvadājamo pasta sūtījumu maksimālo svaru, kā arī maksu par satiksmes līdzekļu lietošanu, telpu un mehānismu izmantošanu un pasta pārvadāšanu nosaka, Latvijas Pastam vienojoties ar satiksmes līdzekļu valdītājiem vai īpašniekiem.

(6) Pasta pārvadātājs ir materiāli atbildīgs par pārvadājamiem pasta sūtījumiem no brīža, kad viņš sūtījumus saņēmis, līdz brīdim, kad viņš tos nodod sūtījumu pavaddokumentos uzrādītajai personai, tādā pašā apmērā kā pasts pret sūtītājiem un adresātiem.

(7) Ja neparedzētu apstākļu dēļ pasta sūtījumu pārvadāšanu pa zemes ceļiem nav iespējams veikt vai iesākto pārvadāšanu nav iespējams turpināt parastā kārtībā ar plānotajiem satiksmes līdzekļiem, jebkurai personai pret atlīdzību jāsniedz nepieciešamā palīdzība pasta sūtījumu pārvadāšanā un jādod vajadzīgie satiksmes līdzekļi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.12.2000. un 04.11.2004. likumu, kas stājas spēkā 26.11.2004.)

IV nodaļa
KĀRTĪBA, KĀDĀ IESNIEDZAMAS UN IZSKATĀMAS
SŪDZĪBAS PAR PASTA PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

(Nodaļa 26.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

25. pants. Kārtība, kādā iesniedzamas un izskatāmas sūdzības par pasta pakalpojumu sniegšanu

Sūdzību par pasta pakalpojumu sniegšanu iesniedz un izskata šādā kārtībā:

1) sūdzību par pasta pakalpojumu sniegšanu pasta pakalpojuma sniedzējs izskata un uz to atbild ne vēlāk kā mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas;

2) ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar pasta pakalpojuma sniedzēja atbildi, viņam ir tiesības to pašu sūdzību kopā ar pasta pakalpojuma sniedzēja atbildi iesniegt Regulatoram. Regulators šo sūdzību un pasta pakalpojuma sniedzēja atbildi izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

26. pants. Informācijas sniegšana par sūdzību izskatīšanas rezultātiem

Pasta pakalpojuma sniedzējs pēc Regulatora pieprasījuma sniedz informāciju par saņemto sūdzību skaitu un to izskatīšanas rezultātiem attiecīgajā saimnieciskā gada pārskata periodā.

Pārejas noteikumi

(07.12.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.09.2001.)

1. Licences, kas līdz 2001.gada 1.septembrim izsniegtas uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri sniedz pasta pakalpojumus, ir spēkā. Regulators precizē licences atbilstoši šā likuma noteikumiem.

2. Regulators līdz 2004.gada 1.maijam publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šā likuma 5.1 pantā noteikto vispārējās atļaujas reģistrēšanas kārtību.

(26.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

3. Licences, kuras Regulators vai Satiksmes ministrija izsniegusi līdz 2004.gada 1.maijam, pārreģistrējamas par vispārējām atļaujām ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.maijam.

(26.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

4. Šā likuma 3.panta otrās daļas jaunā redakcija, grozījumi 4.panta ceturtajā daļā (par vārda "licence" aizstāšanu ar vārdiem "individuālā licence vai vispārējā atļauja"), 5.pantā (par vārda "licence" aizstāšanu ar vārdiem "individuālā licence"), 5.1 panta jaunā redakcija un grozījumi 22.panta ceturtās daļas 3.punktā (par vārda "licence" aizstāšanu ar vārdiem "individuālā licence vai vispārējā atļauja") stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

(26.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(26.02.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 31.03.2004.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 2002/39/EC un 97/67/EC.

Likums Saeimā pieņemts 1994. gada 12. maijā.
Valsts prezidents G.ULMANIS
Rīgā 1994.gada 31.maijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pasta likums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.05.1994.Stājas spēkā: 14.06.1994.Zaudē spēku: 03.07.2009.Tēma: Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 31.05.1994.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
57272
{"selected":{"value":"26.11.2004","content":"<font class='s-1'>26.11.2004.-02.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.11.2004","iso_value":"2004\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2004.-02.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-25.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2004","iso_value":"2004\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2004.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2001","iso_value":"2001\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2001.-30.03.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.1997","iso_value":"1997\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.1997.-31.08.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.01.1995","iso_value":"1995\/01\/05","content":"<font class='s-1'>05.01.1995.-24.03.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.06.1994","iso_value":"1994\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.1994.-04.01.1995.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.11.2004
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"