Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pasta likumā

Izdarīt Pasta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 7.nr.; 2001, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "papildu pakalpojums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "papildu pasta pakalpojums" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

aizstāt termina "Eksprespaka" skaidrojumā vārdus "pakalpojuma sniedzējs" ar vārdiem "pasta pakalpojuma sniedzējs";

aizstāt termina "Ekspresvēstule" skaidrojumā vārdus "pakalpojuma sniedzējs" ar vārdiem "pasta pakalpojuma sniedzējs";

aizstāt termina "Pasta pārvadātājs" skaidrojumā vārdus "pasta iestādēm" ar vārdiem "pasta pakalpojuma sniedzēja" un vārdus "pasta norādītajām" - ar vārdiem "pasta pakalpojuma sniedzēja norādītajām";

aizstāt termina "Pēcmaksas sūtījums" skaidrojumā vārdus "pasts savukārt nosūta" ar vārdiem "pasta pakalpojuma sniedzējs savukārt nosūta";

aizstāt termina "Secināšana" skaidrojumā vārdus "iestādes" ar vārdiem "pakalpojuma sniedzēja";

aizstāt termina "Starptautiskais atbildes kupons" skaidrojumā vārdus "iegādāties pasta iestādē" ar vārdiem "iegādāties pie pasta pakalpojuma sniedzēja";

izteikt terminu "Vispārējie pasta pakalpojumi" šādā redakcijā:

"Vispārējie pasta pakalpojumi - iekšzemes vai starptautiskie vēstuļu korespondences (pastkartes, vēstules, bandroles, sīkpakas) sūtījumi, to skaitā ierakstīti vai apdrošināti sūtījumi; iekšzemes vai starptautiskie pasta paku (līdz 10 kilogramiem) sūtījumi, to skaitā apdrošināti sūtījumi, kas atbilst Pasta noteikumos reglamentētajām minimālajām prasībām attiecībā uz savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi."

3. Aizstāt 2.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus "pasta darbību" ar vārdiem "pasta pakalpojumu sniegšanu".

4. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Vispārējos pasta pakalpojumus sniedz bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Latvijas pasts" (turpmāk - Latvijas pasts), kurā valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija, un citi uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības). Vispārējo pasta pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešama individuālā licence. Individuālo licenci vispārējo pakalpojumu sniegšanai izsniedz saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"."

5. 4.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Līdz 2004.gada 1.maijam Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Pēc 2004.gada 1.maija Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 100 gramus. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja pasta pakalpojumu sniedzējam noteiktais šādu sūtījumu tarifs ir vienāds ar Latvijas pastam noteikto attiecīgā sūtījuma veida zemākās svara kategorijas trīskāršu tarifu vai pārsniedz to.

(12) Pēc 2006.gada 1.janvāra Latvijas pastam ir monopoltiesības pieņemt, pārsūtīt un izsniegt valsts robežās gan iekšzemes, gan starptautiskos vēstuļu korespondences sūtījumus, kuru svars nepārsniedz 50 gramus. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja pasta pakalpojumu sniedzējam noteiktais šādu sūtījumu tarifs ir vienāds ar Latvijas pastam noteikto attiecīgā sūtījuma veida zemākās svara kategorijas divarpus reizes lielāku tarifu vai pārsniedz to.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "bez pasta starpniecības" ar vārdiem "bez pasta pakalpojuma sniedzēju starpniecības" un vārdu "licence" - ar vārdiem "individuālā licence vai vispārējā atļauja";

aizstāt piektajā daļā vārdu "iestādēm" ar vārdiem "pakalpojuma sniedzējiem".

6. Aizstāt 5.pantā vārdu "licences" ar vārdiem "individuālās licences".

7. Izteikt 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Pakalpojumi, kuru sniegšanai ir nepieciešama vispārējā atļauja

(1) Lai sniegtu papildu pasta pakalpojumus un pasta pakalpojumus, kuri neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā, nepieciešama vispārējā atļauja. Vispārējo atļauju reģistrē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators).

(2) Regulators nosaka un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vispārējās atļaujas reģistrēšanas kārtību, kā arī vispārējā atļaujā minētos nosacījumus."

8. 7.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Satiksmes ministrijas noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja nosūtīšanai kļūdaini pieņemti šā panta pirmās daļas 1., 3. un 6.punktā un otrajā daļā minētie priekšmeti, tie nosūtāmi atpakaļ sūtītājam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

9. Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdus "Pasta darbiniekiem" ar vārdiem "Pasta pakalpojuma sniedzēja darbiniekiem".

10. Izteikt 9.panta nosaukumu un pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"9.pants. Pasta pakalpojumu tarifi un apmaksa

(1) Vispārējo pasta pakalpojumu tarifus nosaka likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredzētajā kārtībā. Tarifus papildu pasta pakalpojumiem un pasta pakalpojumiem, kuri neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā, nosaka attiecīgais papildu pasta pakalpojumu sniedzējs, ievērojot šā panta otrās daļas noteikumus.

(2) Minimālo tarifu papildu pasta pakalpojumiem un pasta pakalpojumiem, kuri neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā, nosaka Regulators. Minimālais tarifs nedrīkst būt zemāks par attiecīgā vispārējā pasta pakalpojuma tarifu."

11. Izslēgt 11.panta 5.punktu.

12. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Pasta sūtījuma - bandroles, sīkpakas vai pasta pakas - pieņemšana

Pasta sūtījumu - bandroli, sīkpaku vai pasta paku - no personas pieņem pēc iesniedzēja personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas."

13. Aizstāt 12.panta otrajā daļā vārdus "kuras noraksts iesniegts pasta iestādē, atsaukums iesniedzams rakstveidā šajā pašā pasta iestādē" ar vārdiem "kuras noraksts iesniegts pasta pakalpojuma sniedzējam, atsaukums iesniedzams rakstveidā tam pašam pasta pakalpojuma sniedzējam".

14. Aizstāt 13.panta astotajā daļā vārdu "iestāde" ar vārdiem "pakalpojuma sniedzējs".

15. 14.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "pasta iestādēs";

aizstāt pirmajā daļā vārdu "iestādei" ar vārdiem "pakalpojuma sniedzējam";

aizstāt trešajā daļā vārdus "pasts rīkojas" ar vārdiem "pasta pakalpojuma sniedzējs rīkojas";

aizstāt ceturtās daļas 1.punktā vārdus "kad sūtījums nodots pastā un izsniegta pasta kvīts" ar vārdiem "kad sūtījums nodots pasta pakalpojuma sniedzējam un izsniegta pasta pakalpojuma sniedzēja kvīts";

aizstāt piektajā daļā vārdus "Latvijas pasta" ar vārdiem "pasta pakalpojuma sniedzēja".

16. Aizstāt 15.panta nosaukumā vārdu "Pasta" ar vārdiem "Pasta pakalpojuma sniedzēja" un panta tekstā vārdu "pasts" ar vārdiem "pasta pakalpojuma sniedzējs".

17. Izteikt 17.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Pretenzijas par pasta sūtījumiem var iesniegt pasta pakalpojuma sniedzējam viena gada laikā no dienas, kad sūtījums nodots pasta pakalpojuma sniedzējam, uzrādot pasta pakalpojuma sniedzēja izdoto kvīti par sūtījuma pieņemšanu.

(2) Pretenzijas par operācijām pasta pakalpjuma sniedzēja norēķinu kontos var iesniegt pasta pakalpojuma sniedzējam viena gada laikā no dienas, kad konta īpašnieks ir uzzinājis vai viņam vajadzēja uzzināt par norēķinu operāciju viņa pasta pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontā."

18. 18.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "Pasta" ar vārdiem "Pasta pakalpojuma sniedzēja";

aizstāt pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā vārdu "pasts" ar vārdiem "pasta pakalpojuma sniedzējs".

19. 19.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un panta tekstā vārdu "pasts" ar vārdiem "pasta pakalpojuma sniedzējs";

aizstāt otrajā daļā vārdu "iestādē" ar vārdiem "pakalpojuma sniedzējam".

20. 20.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "Pasta materiālā atbildība" ar vārdiem "Pasta pakalpojuma sniedzēja materiālā atbildība";

aizstāt panta tekstā vārdus "pasts izmaksā" ar vārdiem "pasta pakalpojuma sniedzējs izmaksā".

21. Aizstāt 22.panta ceturtās daļas 3.punktā vārdu "licence" ar vārdiem "individuālā licence vai vispārējā atļauja".

22. Aizstāt 23.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus "pasta iestādes" ar vārdiem "pasta struktūrvienības".

23. Papildināt likumu ar IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV nodaļa

Kārtība, kādā iesniedzamas un izskatāmas sūdzības par pasta pakalpojumu sniegšanu

25.pants. Kārtība, kādā iesniedzamas un izskatāmas sūdzības par pasta pakalpojumu sniegšanu

Sūdzību par pasta pakalpojumu sniegšanu iesniedz un izskata šādā kārtībā:

1) sūdzību par pasta pakalpojumu sniegšanu pasta pakalpojuma sniedzējs izskata un uz to atbild ne vēlāk kā mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas;

2) ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar pasta pakalpojuma sniedzēja atbildi, viņam ir tiesības to pašu sūdzību kopā ar pasta pakalpojuma sniedzēja atbildi iesniegt Regulatoram. Regulators šo sūdzību un pasta pakalpojuma sniedzēja atbildi izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

26.pants. Informācijas sniegšana par sūdzību izskatīšanas rezultātiem

Pasta pakalpojuma sniedzējs pēc Regulatora pieprasījuma sniedz informāciju par saņemto sūdzību skaitu un to izskatīšanas rezultātiem attiecīgajā saimnieciskā gada pārskata periodā."

24. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

papildināt pārejas noteikumus ar 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"2. Regulators līdz 2004.gada 1.maijam publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šā likuma 5.1 pantā noteikto vispārējās atļaujas reģistrēšanas kārtību.

3. Licences, kuras Regulators vai Satiksmes ministrija izsniegusi līdz 2004.gada 1.maijam, pārreģistrējamas par vispārējām atļaujām ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.maijam.

4. Šā likuma 3.panta otrās daļas jaunā redakcija, grozījumi 4.panta ceturtajā daļā (par vārda "licence" aizstāšanu ar vārdiem "individuālā licence vai vispārējā atļauja"), 5.pantā (par vārda "licence" aizstāšanu ar vārdiem "individuālā licence"), 5.1 panta jaunā redakcija un grozījumi 22.panta ceturtās daļas 3.punktā (par vārda "licence" aizstāšanu ar vārdiem "individuālā licence vai vispārējā atļauja") stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par 1.punktu.

25. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 2002/39/EC un 97/67/EC."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 26.februārī.

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2004.gada 17.martā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 31.martu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Pasta likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 26.02.2004.Stājas spēkā: 31.03.2004.Zaudē spēku: 03.07.2009.Tēma: Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 17.03.2004.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 08.04.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
85667
31.03.2004
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)