Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 414

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā (prot. Nr. 49 41. §)
Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi

1. Noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, kā arī šo atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru.

2. Pasažierus, kuri šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, iedala šādās kategorijās (sociālais statuss):

2.1. bērni, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības apguvi (turpmāk – pirmsskolas vecuma bērni);

2.2. personas ar I vai II invaliditātes grupu, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;

2.3. bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

2.4. politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

2.5. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9. klase) izglītojamie;

2.6. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. klase) izglītojamie;

2.7. personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras izmanto valstī īstenotās Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas ietvaros piešķirto apliecību.

3. Pārvadātāja zaudējumus, kas radušies, pārvadājot šo noteikumu 2. punktā minēto kategoriju pasažierus, kompensē sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

4. Pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

5. Personām ar I vai II invaliditātes grupu un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personai, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutā, ja:

5.1. pirmsskolas vecuma bērni ar invaliditāti uzrāda invaliditātes apliecību;

5.2. bērni ar invaliditāti, kuri apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, uzrāda invaliditātes apliecību vai invaliditātes apliecību kopā ar personu apliecinošu dokumentu vai skolēna apliecību, ja invaliditātes apliecībā nav fotoattēla;

5.3. personas ar I vai II invaliditātes grupu uzrāda invaliditātes apliecību vai invaliditātes apliecību kopā ar personu apliecinošu dokumentu, ja invaliditātes apliecībā nav fotoattēla;

5.4. personas ar I vai II invaliditātes grupu, kuras līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai turpina vispārējās profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, uzrāda invaliditātes apliecību vai invaliditātes apliecību kopā ar personu apliecinošu dokumentu vai studenta apliecību, ja invaliditātes apliecībā nav fotoattēla.

6. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutā, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai vai reģistrējot braucienu ar valstspilsētas pārvadātāja elektroniskās identifikācijas līdzekli.

(MK 19.03.2024. noteikumu Nr. 182 redakcijā)

7. Politiski represētām personām, uzrādot politiski represētās personas apliecību, un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, uzrādot nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

8. Personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras uzrāda Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" vai Latvijas Goda ģimenes apliecību "Goda ģimene" un personu apliecinošu dokumentu, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 50 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas un 40 % apmērā no abonementa biļetes cenas sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā. Šo noteikumu 9. un 10. punktā minētās personas, iegādājoties abonementa biļeti, personu apliecinoša dokumenta vietā kopā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" vai Latvijas Goda ģimenes apliecību "Goda ģimene" var uzrādīt skolēna vai studenta apliecību.

9. Personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" vai Latvijas Goda ģimenes apliecību "Goda ģimene" un personu apliecinošu dokumentu vai skolēna apliecību, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

10. Personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" vai Latvijas Goda ģimenes apliecību "Goda ģimene" un personu apliecinošu dokumentu vai studenta apliecību, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

11. Personām no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, 4. maijā, 11. un 18. novembrī šo noteikumu 8., 9. un 10. punktā minētais braukšanas maksas atvieglojums attiecībā uz brauciena biļetes cenu tiek noteikts 100 % apmērā.

12. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības teritorijā, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos.

13. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos.

14. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, kuru novada pašvaldības teritorijā nav vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9. klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12. klase), ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, kura atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un atpakaļ, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos.

15. Šo noteikumu 8. punktā minētās kategorijas pasažieri maksā attiecīgi 50 % no brauciena biļetes pilnas cenas un 60 % no abonementa biļetes cenas.

16. Šo noteikumu 9. un 10. punktā minētās kategorijas pasažieri maksā 10 % no brauciena biļetes pilnas cenas.

17. Šo noteikumu 12. un 13. punktā minēto kategoriju pasažieri biļeti iegādājas par pilnu maksu, un braukšanas izdevumus viņiem pašvaldības noteiktajā kārtībā sedz no attiecīgās pašvaldības budžeta.

18. Šo noteikumu 14. punktā minēto kategoriju pasažieri biļeti iegādājas par pilnu maksu, un braukšanas izdevumus viņiem pašvaldības noteiktajā kārtībā sedz no attiecīgās pašvaldības budžeta vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību.

18.1 Laikā no 2023. gada 2. līdz 10. jūlijam XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieki, uzrādot savu svētku dalībnieka identifikācijas karti, ir tiesīgi bez maksas izmantot dzelzceļa pasažieru pārvadājumus Rīgas valstspilsētas teritorijā A un B zonas ietvaros. Pārvadātāja zaudējumus, kas radušies, pārvadājot minētos pasažierus, kompensē atbilstoši šo noteikumu 3. punktam.

(MK 01.06.2023. noteikumu Nr. 263 redakcijā)

19. Satiksmes ministrija (valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija") šo noteikumu 2. punktā minēto kategoriju pasažieru elektroniskās identifikācijas risinājumu ievieš līdz 2022. gada 1. janvārim.

20. Valstspilsētu pašvaldības, kas pilsētas nozīmes maršrutos nenodrošina tādu pasažieru braucienu elektronisku uzskaiti, kuriem noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, attiecīgo sistēmu ievieš līdz 2022. gada 1. janvārim.

21. Šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 9. un 10. punktā minētās pasažieru kategorijas no 2022. gada 1. janvāra sabiedriskajā transportlīdzeklī identificējas elektroniski ar personas apliecību, kas papildināta ar speciālu funkcionalitāti (lietotni).

22. Šo noteikumu 5. punktā minētais nosacījums par personu apliecinoša dokumenta, studenta apliecības vai skolēna apliecības uzrādīšanu kopā ar invaliditātes apliecību, kurā nav fotoattēla, stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

23. Šo noteikumu 2.7. apakšpunktā un 8., 9., 10. un 11. punktā minētais regulējums attiecībā uz ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis 2017, 128., 168. nr.; 2018, 132., 163. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 414Pieņemts: 22.06.2021.Stājas spēkā: 30.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 29.06.2021. OP numurs: 2021/122.25
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
324287
{"selected":{"value":"23.03.2024","content":"<font class='s-1'>23.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.03.2024","iso_value":"2024\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2024","iso_value":"2024\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2024.-22.03.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.2023","iso_value":"2023\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2023.-31.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2021","iso_value":"2021\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-05.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.03.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"