Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumus Nr. 652 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 255

Rīgā 2016. gada 26. aprīlī (prot. Nr. 20 20. §)
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
6. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību, kā arī tarifu korekcijas gadījumus un kārtību.

2. Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" publiskos maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem norēķinās 15 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas.

4. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskos projektus (pielikuma 4. punkts) valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz pēc rēķina samaksas (kad samaksa ir ieskaitīta valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" kontā vai ir uzrādīts bankas apliecināts maksājuma uzdevums).

5. Ja valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārskata gada ieņēmumi no elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pārsniedz ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic tarifu korekciju kopējai maksai par pārskata gada laikā sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem šīs starpības apmērā.

6. Šo noteikumu 5. punktā minētā ieņēmumu un izmaksu starpība tiek sadalīta proporcionāli katram pakalpojumu saņēmējam pārskata gadā piemērotajai maksai par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem pret kopējiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumiem pārskata gadā.

7. Pārskata gada tarifu korekciju valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" aprēķina nākamajā pārskata gadā līdz valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" gada pārskata apstiprināšanas dienai, bet ne vēlāk kā līdz nākamā pārskata gada 31. jūlijam.

8. Paziņojumu par aprēķināto pārskata gada korekciju publicē valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļvietnē, paziņojumā iekļaujot informāciju par kopējās korekcijas attiecību pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem, izteiktu procentos.

9. Tarifu korekciju katram pakalpojuma saņēmējam valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" veic pēc gada pārskata apstiprināšanas ieskaita veidā atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" prasījumiem par nākamajā pārskata gadā sniedzamajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu maksājumiem.

10. Ja nākamajā pārskata gadā maksa par saņemtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem ir mazāka nekā pārskata gada tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojuma saņēmējam, starpību atmaksā 10 dienu laikā pēc pakalpojuma saņēmēja iesnieguma saņemšanas.

11. Prasījums noilgst, ja valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" pakalpojuma saņēmēja iesniegumu par atmaksu nav saņēmusi triju gadu laikā no dienas, kad paziņojums par aprēķināto pārskata gada korekciju publicēts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļvietnē.

12. Tarifu korekciju aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tk = P xR, kur
I

Tk – tarifu korekcija attiecīgajam pakalpojuma saņēmējam (euro);

P – elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu ieņēmumu pārsniegums pār elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu izmaksām pārskata gadā (euro);

R – pakalpojumu saņēmējam piemērotā maksa par saņemto elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu apjomu pārskata gadā (euro);

I – kopējie elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu ieņēmumi pārskata gadā (euro).

13. Maksājumu par šo noteikumu pielikuma 2. nodaļas 2.9. apakšpunktā norādītajiem pakalpojumiem piemēro par visu komersantam piešķirto radiofrekvenču spektra joslu no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas vai no radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību sākuma datuma, ja šis datums ir vēlāks nekā šo noteikumu spēkā stāšanās datums. Šis punkts attiecas uz frekvenču joslām, kuru izmantošanai komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē ir noteikts ierobežots radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas apjoms.

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumus Nr. 375 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis " (Latvijas Vēstnesis, 2014, 133. nr.).

15. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 26. aprīļa
noteikumiem Nr. 255
Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis

1. Pieprasījumu izskatīšana radiofrekvences piešķīruma lietošanai un elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai
(vienreizējs maksājums pakalpojuma pieprasīšanas brīdī)

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN
(euro)
PVN1
(euro)
Cena ar PVN
(euro)
1.1.Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.1.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators206,320,00206,32
1.1.2.publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators35,570,0035,57
1.1.3.fiksēto radiosakaru radiolīnijaradiolīnija206,320,00206,32
1.1.4.bezvadu piekļuves sakaru tīklscentrālās vai retranslācijas stacijas sektors35,570,0035,57
1.1.5.apraides radiostacijaradiostacija498,010,00498,01
1.1.6.jūras mobilo radiosakaru krasta radiostacijaradiostacija142,290,00142,29
1.1.7.gaisa kuģniecības sauszemes radiostacijaradiostacija142,290,00142,29
1.1.8.satelītsakaru Zemes stacijaradiostacija206,320,00206,32
1.1.9.cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīklsradiostacija vai radiosakaru tīkls206,320,00206,32
1.1.10.speciālais radiolīdzeklisradiotīkls206,320,00206,32
1.1.11.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtāmradiosakaru tīkls206,320,00206,32
1.2.Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.1.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators7,110,007,11
1.2.2.publiskais sauszemes mobilo radiosakaru tīklsbāzes stacija vai bāzes stacijas retranslators7,110,007,11
1.2.3.fiksēto radiosakaru radiolīnijaradiolīnija7,110,007,11
1.2.4.bezvadu piekļuves sakaru tīklscentrālās vai retranslācijas stacijas sektors7,110,007,11
1.2.5.apraides radiostacijaradiostacija7,110,007,11
1.2.6.jūras mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.6.1.kuģa radiostacijaradiostaciju komplekss21,340,0021,34
1.2.6.2.krasta radiostacijaradiostacija28,460,0028,46
1.2.7.gaisa kuģa radiostacija
1.2.7.1.gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām)radiostaciju komplekss71,140,0071,14
1.2.7.2.gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir 5,7 tonnas vai lielāka)radiostaciju komplekss142,290,00142,29
1.2.7.3.radioiekārta uz zemesradiostacija7,110,007,11
1.2.7.4.gaisa kuģa radiostacijas nomaiņa vai papildināšanaradiostacija7,110,007,11
1.2.8.satelītsakaru Zemes stacijaradiostacija28,460,0028,46
1.2.9.cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīklsradiostacija vai radiosakaru tīkls28,460,0028,46
1.2.10.speciālais radiolīdzeklisradiotīkls206,320,00206,32
1.2.11.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām noteiktā radiofrekvences piešķīruma ietvarosradiosakaru tīkls28,460,0028,46
1.2.12.privātais sauszemes mobilo radiosakaru tīkls bez stacionārām radioiekārtām, nosakot radiofrekvences piešķīrumuradiosakaru tīkls142,290,00142,29
1.3.Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1.visa veida radioiekārtāmpieprasījums7,110,007,11
1.4.Izplatījuma stacijas (satelīta) frekvences piešķīruma reģistrācija MIFR (galvenajā ITU frekvenču reģistrā)
1.4.1.priekšnotifikācijasatelītsakaru tīkls554,920,00554,92
1.4.2.koordinācijasatelītsakaru tīkls554,920,00554,92
1.4.3.notifikācijasatelītsakaru tīkls554,920,00554,92
1.4.4.padziļinātās izpētes procedūrasatelītsakaru tīkls554,920,00554,92
1.5.Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai
1.5.1.visu veidu radioiekārtāmpieprasījums35,570,0035,57

2. Radioiekārtu elektromagnētiskās saderības (EMS) nodrošināšana
(ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas derīguma termiņa laikā; šā pielikuma 2.9. apakšpunktā minētais maksājums veicams atbilstoši šo noteikumu 5. punktam)

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN mēnesī
(euro)
PVN1
(euro)
Cena ar PVN mēnesī
(euro)
2.1.EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru vai gaisa mobilo radiosakaru stacionārai radiostacijai, kuģa radiostacijai vai tāda gaisa kuģa radiostacijai, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām, ar raidītāja izejas jaudu P
2.1.1.P ≤ 0,001 kWraidītājs0,310,000,31
2.1.2.0,001 kW < P ≤ 0,005 kWraidītājs0,630,000,63
2.1.3.0,005 kW < P ≤ 0,03 kWraidītājs1,270,001,27
2.1.4.0,03 kW < P ≤ 0,3 kWraidītājs1,890,001,89
2.1.5.0,3 kW < P ≤ 1 kWraidītājs2,520,002,52
2.1.6.P > 1 kWraidītājs4,720,004,72
2.2.EMS nodrošināšana radiolokācijas radiostacijai (RLS) ar efektīvo izstaroto jaudu e.r. p. [kW]
2.2.1.P ≤ 0,1 kWradiostacija3,480,003,48
2.2.2.0,1 kW < P ≤ 1 kWradiostacija8,140,008,14
2.2.3.1 kW < P ≤ 5 kWradiostacija13,030,0013,03
2.2.4.5 kW < P ≤ 25 kWradiostacija15,640,0015,64
2.2.5.P > 25 kWradiostacija19,550,0019,55
2.3.EMS nodrošināšana apraides radiostacijai, apraides palīgdienesta un daudzpunktu daudzkanālu televīzijas izplatīšanas sistēmas radioiekārtai ar efektīvo izstaroto jaudu e.r. p. [dBW]
2.3.1.ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf ≤ 0,5MHz (analogās televīzijas radiostacija, ekspluatācijā uz 01.06.2010.)
2.3.1.1.e.r. p ≤ 14radiostacija10,800,0010,80
2.3.1.2.14 < e.r. p. ≤ 20radiostacija21,600,0021,60
2.3.1.3.20 < e.r. p. ≤ 27radiostacija43,180,0043,18
2.3.1.4.27 < e.r. p. ≤ 30radiostacija64,780,0064,78
2.3.1.5.30 < e.r. p. ≤ 37radiostacija75,580,0075,58
2.3.1.6.37 < e.r. p. ≤ 40radiostacija86,380,0086,38
2.3.1.7.e.r. p. > 40radiostacija107,980,00107,98
2.3.2.ar radiokanāla frekvenču joslas platumu 0,5 < Δf ≤ 2 MHz
2.3.2.1.e.r. p. ≤ 14radiostacija14,040,0014,04
2.3.2.2.14 < e.r. p. ≤ 20radiostacija28,070,0028,07
2.3.2.3.20 < e.r. p. ≤ 27radiostacija56,150,0056,15
2.3.2.4.27 < e.r. p. ≤ 30radiostacija84,220,0084,22
2.3.2.5.30 < e.r. p. ≤ 37radiostacija98,260,0098,26
2.3.2.6.37 < e.r. p. ≤ 40radiostacija112,290,00112,29
2.3.2.7.e.r. p. > 40radiostacija140,370,00140,37
2.3.3.ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf > 2 MHz
2.3.3.1.e.r. p. ≤ 14radiostacija21,600,0021,60
2.3.3.2.14 < e.r. p. ≤ 20radiostacija43,180,0043,18
2.3.3.3.20 < e.r. p. ≤ 27radiostacija86,380,0086,38
2.3.3.4.27 < e.r. p. ≤ 30radiostacija129,570,00129,57
2.3.3.5.30 < e.r. p. ≤ 37radiostacija151,170,00151,17
2.3.3.6.37 < e.r. p. ≤ 40radiostacija172,770,00172,77
2.3.3.7.e.r. p. > 40radiostacija215,950,00215,95
2.4.EMS nodrošināšana personālā radioizsaukuma sistēmai (Paging)
2.4.1.ierobežotā (uzņēmuma) teritorijāsistēma3,830,003,83
2.4.2.pilsētas robežāssistēma15,300,0015,30
2.5.EMS nodrošināšana gaisa kuģim ar pacelšanās masu 5,7 tonnas vai lielākugaisa kuģis107,700,00107,70
2.6.EMS nodrošināšana grupveides mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam
2.6.1.privāto mobilo radiosakaru tīklam
2.6.1.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls28,590,0028,59
2.6.1.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls40,010,0040,01
2.6.2.publisko mobilo radiosakaru tīklam
2.6.2.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls37,150,0037,15
2.6.2.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls52,020,0052,02
2.7.EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam individuālai izmantošanai frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.7.1.EMS nodrošināšana individuālai izmantošanai visā Latvijas teritorijā
2.7.1.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls175,100,00175,10
2.7.1.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls245,150,00245,15
2.7.2.EMS nodrošināšana radiokanālam individuālai izmantošanai ierobežotā teritorijā
2.7.2.1.EMS nodrošināšana radiokanālam individuālai izmantošanai Rīgas sakaru zonā2
2.7.2.1.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls70,030,0070,03
2.7.2.1.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls98,050,0098,05
2.7.2.2.EMS nodrošināšana radiokanālam individuālai izmantošanai Kurzemes sakaru zonā3
2.7.2.2.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls26,270,0026,27
2.7.2.2.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls36,770,0036,77
2.7.2.3.EMS nodrošināšana radiokanālam individuālai izmantošanai Zemgales sakaru zonā4
2.7.2.3.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls26,270,0026,27
2.7.2.3.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls36,770,0036,77
2.7.2.4.EMS nodrošināšana radiokanālam individuālai izmantošanai Vidzemes sakaru zonā5
2.7.2.4.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls26,270,0026,27
2.7.2.4.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls36,770,0036,77
2.7.2.5.EMS nodrošināšana radiokanālam individuālai izmantošanai Latgales sakaru zonā6
2.7.2.5.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls26,270,0026,27
2.7.2.5.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls36,770,0036,77
2.8.EMS nodrošināšana šaurjoslas sauszemes mobilo radiosakaru tīkla koplietošanas radiokanāla izmantošanai frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.8.1.EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam visā Latvijas teritorijā
2.8.1.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls87,550,0087,55
2.8.1.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls122,570,00122,57
2.8.2.EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam ierobežotā teritorijā
2.8.2.1.EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam Rīgas sakaru zonā2
2.8.2.1.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls35,020,0035,02
2.8.2.1.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls49,030,0049,03
2.8.2.2.EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam Kurzemes sakaru zonā3
2.8.2.2.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls13,130,0013,13
2.8.2.2.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls18,380,0018,38
2.8.2.3.EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam Zemgales sakaru zonā4
2.8.2.3.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls13,130,0013,13
2.8.2.3.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls18,380,0018,38
2.8.2.4.EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam Vidzemes sakaru zonā5
2.8.2.4.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls13,130,0013,13
2.8.2.4.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls18,380,0018,38
2.8.2.5.EMS nodrošināšana koplietošanas radiokanālam Latgales sakaru zonā6
2.8.2.5.1.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 12,5 kHzradiokanāls13,130,0013,13
2.8.2.5.2.radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 25 kHzradiokanāls18,380,0018,38
2.9.EMS nodrošināšana platjoslas mobilo radiosakaru tīkla radiokanālam frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 3000 MHz
2.9.1.EMS nodrošināšana individuālai izmantošanai visā Latvijas teritorijā
2.9.1.1.frekvenču joslā 450 MHz ≤ f ≤ 960 MHzkatri 100 kHz77,180,0077,18
2.9.1.2.frekvenču joslā 960 MHz < f ≤ 3000 MHzkatri 100 kHz39,100,0039,10
2.10.EMS nodrošināšana kopīgā radiokanālā un ierobežotā (uzņēmuma) teritorijā strādājošai sauszemes mobilo rācijsaziņas sakaru radiostacijai frekvenču joslā no 146 MHz līdz 470 MHz
2.10.1.EMS nodrošināšana Rīgas sakaru zonā2
2.10.1.1.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu ≤ 1 Wradiokanāls8,990,008,99
2.10.1.2.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu > 1 Wradiokanāls17,990,0017,99
2.10.2.EMS nodrošināšana Kurzemes sakaru zonā3
2.10.2.1.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu ≤ 1 Wradiokanāls3,370,003,37
2.10.2.2.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu > 1 Wradiokanāls6,740,006,74
2.10.3.EMS nodrošināšana Zemgales sakaru zonā4
2.10.3.1.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu ≤ 1 Wradiokanāls3,370,003,37
2.10.3.2.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu > 1 Wradiokanāls6,740,006,74
2.10.4.EMS nodrošināšana Vidzemes sakaru zonā5
2.10.4.1.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu ≤ 1 Wradiokanāls3,370,003,37
2.10.4.2.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu > 1 Wradiokanāls6,740,006,74
2.10.5.EMS nodrošināšana Latgales sakaru zonā6
2.10.5.1.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu ≤ 1 Wradiokanāls3,370,003,37
2.10.5.2.pārnēsājamās radiostacijas ar jaudu > 1 Wradiokanāls6,740,006,74
2.11.Aizsardzībai pret kaitīgiem radiotraucējumiem reģistrēts pasīvo radiosakaru (piemēram, radioastronomijas, meteoroloģijas uztverošo centru) radiokanālsradiokanāls7,870,007,87
2.12.Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)7,8radiokanāls7,870,007,87
2.13.EMS nodrošināšana vienas fiksēto radiosakaru radiolīnijas radiokanālam7,8 vai satelītu Zemes stacijas raidīšanas radiokanālam (virziens Zeme–Izplatījums), vai satelītu Zemes stacijas uztveršanas kanālam (virziens Izplatījums–Zeme) vai Izplatījuma stacijai
2.13.1.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu
Δf ≤ 4 MHz
2.13.1.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls25,040,0025,04
2.13.1.2.1 GHz<f ≤ 10 GHzradiokanāls23,360,0023,36
2.13.1.3.10 GHz<f ≤ 20 GHzradiokanāls21,070,0021,07
2.13.1.4.20 GHz<f ≤ 30 GHzradiokanāls19,380,0019,38
2.13.1.5.30 GHz<f ≤ 43,5 GHzradiokanāls16,220,0016,22
2.13.1.6.43,5 GHz<f ≤ 57 GHzradiokanāls13,910,0013,91
2.13.2.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu
4 MHz<Δf ≤ 8 MHz
2.13.2.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls28,160,0028,16
2.13.2.2.1 GHz<f ≤ 10 GHzradiokanāls26,260,0026,26
2.13.2.3.10 GHz<f ≤ 20 GHzradiokanāls23,690,0023,69
2.13.2.4.20 GHz <f ≤ 30 GHzradiokanāls21,790,0021,79
2.13.2.5.30 GHz<f ≤ 43,5 GHzradiokanāls18,240,0018,24
2.13.2.6.43,5 GHz<f ≤ 57 GHzradiokanāls15,640,0015,64
2.13.3.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu
8 MHz<Δf ≤ 15 MHz
2.13.3.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls31,270,0031,27
2.13.3.2.1 GHz<f ≤ 10 GHzradiokanāls29,170,0029,17
2.13.3.3.10 GHz<f ≤ 20 GHzradiokanāls26,310,0026,31
2.13.3.4.20 GHz<f ≤ 30 GHzradiokanāls24,200,0024,20
2.13.3.5.30 GHz<f ≤ 43,5 GHzradiokanāls20,250,0020,25
2.13.3.6.43,5 GHz<f ≤ 57 GHzradiokanāls17,370,0017,37
2.13.4.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu
15 MHz<Δf ≤ 30 MHz
2.13.4.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls34,390,0034,39
2.13.4.2.1 GHz<f ≤ 10 GHzradiokanāls32,070,0032,07
2.13.4.3.10 GHz<f ≤ 20 GHzradiokanāls28,930,0028,93
2.13.4.4.20 GHz<f ≤ 30 GHzradiokanāls26,610,0026,61
2.13.4.5.30 GHz<f ≤ 43,5 GHzradiokanāls22,270,0022,27
2.13.4.6.43,5 GHz<f ≤ 57 GHzradiokanāls19,100,0019,10
2.13.5.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu
30 MHz<Δf ≤ 57 MHz
2.13.5.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls37,500,0037,50
2.13.5.2.1 GHz<f ≤ 10 GHzradiokanāls34,970,0034,97
2.13.5.3.10 GHz<f ≤ 20 GHzradiokanāls31,550,0031,55
2.13.5.4.20 GHz<f ≤ 30 GHzradiokanāls29,020,0029,02
2.13.5.5.30 GHz<f ≤ 43,5 GHzradiokanāls24,290,0024,29
2.13.5.6.43,5 GHz<f ≤ 57 GHzradiokanāls20,830,0020,83
2.13.5.7.57 GHz<f ≤ 74 GHzradiokanāls18,050,0018,05
2.13.6.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu
57 MHz<Δf ≤ 112 MHz
2.13.6.1.f ≤ 1 GHzradiokanāls40,620,0040,62
2.13.6.2.1 GHz<f ≤ 10 GHzradiokanāls37,880,0037,88
2.13.6.3.10 GHz<f ≤ 20 GHzradiokanāls34,170,0034,17
2.13.6.4.20 GHz<f ≤ 30 GHzradiokanāls31,430,0031,43
2.13.6.5.30 GHz<f ≤ 43,5 GHzradiokanāls26,300,0026,30
2.13.6.6.43,5 GHz<f ≤ 57 GHzradiokanāls22,560,0022,56
2.13.6.7.57 GHz<f ≤ 74 GHzradiokanāls19,550,0019,55
2.13.7.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu
112 MHz<Δf ≤ 250 MHz
2.13.7.1.43,5 GHz<f ≤ 57 GHzradiokanāls24,290,0024,29
2.13.7.2.57 GHz<f ≤ 74 GHzradiokanāls21,050,0021,05
2.13.7.3.74 GHz<f ≤ 86 GHzradiokanāls17,630,0017,63
2.13.7.4.f > 86 GHzradiokanāls14,580,0014,58
2.13.8.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu
250 MHz<Δf ≤ 500 MHz
2.13.8.1.43,5 GHz<f ≤ 57 GHzradiokanāls26,020,0026,02
2.13.8.2.57 GHz<f ≤ 74 GHzradiokanāls22,550,0022,55
2.13.8.3.74 GHz<f ≤ 86 GHzradiokanāls18,880,0018,88
2.13.8.4.f > 86 GHzradiokanāls15,620,0015,62
2.13.9.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu
500 MHz<Δf ≤ 750 MHz
2.13.9.1.43,5 GHz<f ≤ 57 GHzradiokanāls27,750,0027,75
2.13.9.2.57 GHz<f ≤ 74 GHzradiokanāls24,040,0024,04
2.13.9.3.74 GHz<f ≤ 86 GHzradiokanāls20,140,0020,14
2.13.9.4.f > 86 GHzradiokanāls16,650,0016,65
2.13.10.radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHzradiokanālam ar frekvenču joslas platumu
750 MHz<Δf ≤ 1 GHz
2.13.10.1.43,5 GHz<f ≤ 57 GHzradiokanāls29,480,0029,48
2.13.10.2.57 GHz<f ≤ 74 GHzradiokanāls25,540,0025,54
2.13.10.3.74 GHz<f ≤ 86 GHzradiokanāls21,390,0021,39
2.13.10.4.f > 86 GHzradiokanāls17,690,0017,69
2.14.EMS nodrošināšana daudzpunktu bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam
2.14.1.EMS nodrošināšana individuālai izmantošanai Rīgas sakaru zonā2
2.14.1.1.3 GHz<f ≤ 5 GHzkatri 100 kHz1,820,001,82
2.14.1.2.5 GHz<f ≤ 10 GHzkatri 100 kHz1,820,001,82
2.14.1.3.10 GHz<f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,730,000,73
2.14.1.4.20 GHz<f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,470,000,47
2.14.1.5.30 GHz<f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,240,000,24
2.14.1.6.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,200,000,20
2.14.2.EMS nodrošināšana individuālai izmantošanai Kurzemes sakaru zonā3
2.14.2.1.3 GHz<f ≤ 5 GHzkatri 100 kHz0,680,000,68
2.14.2.2.5 GHz<f ≤ 10 GHzkatri 100 kHz0,680,000,68
2.14.2.3.10 GHz<f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,270,000,27
2.14.2.4.20 GHz<f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,170,000,17
2.14.2.5.30 GHz<f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,090,000,09
2.14.2.6.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,070,000,07
2.14.3.EMS nodrošināšana individuālai izmantošanai Zemgales sakaru zonā4
2.14.3.1.3 GHz<f ≤ 5 GHzkatri 100 kHz0,680,000,68
2.14.3.2.5 GHz<f ≤ 10 GHzkatri 100 kHz0,680,000,68
2.14.3.3.10 GHz<f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,270,000,27
2.14.3.4.20 GHz<f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,170,000,17
2.14.3.5.30 GHz<f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,090,000,09
2.14.3.6.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,070,000,07
2.14.4.EMS nodrošināšana individuālai izmantošanai Vidzemes sakaru zonā5
2.14.4.1.3 GHz<f ≤ 5 GHzkatri 100 kHz0,680,000,68
2.14.4.2.5 GHz<f ≤ 10 GHzkatri 100 kHz0,680,000,68
2.14.4.3.10 GHz<f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,270,000,27
2.14.4.4.20 GHz<f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,170,000,17
2.14.4.5.30 GHz<f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,090,000,09
2.14.4.6.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,070,000,07
2.14.5.EMS nodrošināšana individuālai izmantošanai Latgales sakaru zonā6
2.14.5.1.3 GHz<f ≤ 5 GHzkatri 100 kHz0,680,000,68
2.14.5.2.5 GHz<f ≤ 10 GHzkatri 100 kHz0,680,000,68
2.14.5.3.10 GHz<f ≤ 20 GHzkatri 100 kHz0,270,000,27
2.14.5.4.20 GHz<f ≤ 30 GHzkatri 100 kHz0,170,000,17
2.14.5.5.30 GHz<f ≤ 40 GHzkatri 100 kHz0,090,000,09
2.14.5.6.f > 40 GHzkatri 100 kHz0,070,000,07
2.15.EMS nodrošināšana daudzpunktu fiksētās bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam frekvenču joslā 1427,5 MHz ≤ f ≤ 1506,5 MHz
2.15.1.Rīgas sakaru zonā2katri 100 kHz0,710,000,71
2.15.2.Kurzemes sakaru zonā3katri 100 kHz0,270,000,27
2.15.3.Zemgales sakaru zonā4katri 100 kHz0,270,000,27
2.15.4.Vidzemes sakaru zonā5katri 100 kHz0,270,000,27
2.15.5.Latgales sakaru zonā 6katri 100 kHz0,270,000,27

3. Elektromagnētiskās saderības nodrošināšana radioamatieru sakariem

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN
(euro)
PVN1
(euro)
Cena ar PVN
(euro)
3.1.Radioamatiera eksaminācijaradioamatiera eksāmens20,000,0020,00
3.2.Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera radiostacijas ierīkošanai vai lietošanairadiostacija20,000,0020,00
3.3.Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera papildu izsaukuma signāla piešķiršanaiizsaukuma signāls15,000,0015,00

4. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta izskatīšana un akceptēšana

Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena bez PVN
(euro)
PVN
(euro)1
Cena ar PVN
(euro)
4.1.Publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošana9
4.1.1.publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts1 projekts113,550,00113,55
4.1.2.publiskā mobilo sakaru tīkla radiosakaru bāzes stacijas ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts170,320,00170,32
4.2.Apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošana9
4.2.1.apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts1 projekts81,100,0081,10
4.2.2.apraides dienesta raidošās stacijas antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts121,660,00121,66
4.3.Vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošana (punkts–punkts)9
4.3.1.vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts)1 projekts48,660,0048,66
4.3.2.vienas sakaru trases antenu un radioiekārtu ierīkošanas projekts (punkts–punkts) (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts72,990,0072,99
4.4.Citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošana (punkts–daudzpunkts)9
4.4.1.citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts)1 projekts48,660,0048,66
4.4.2.citu radiosakaru sistēmu vienas radiosakaru stacijas un tās antenu sistēmas ierīkošanas projekts (punkts–daudzpunkts) (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts72,990,0072,99
4.5.Vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošana9,10
4.5.1.vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts1 projekts24,330,0024,33
4.5.2.vienas koplietojamās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas antenas un radiosakaru iekārtas ierīkošanas projekts (pakalpojuma veikšanai paātrinātā kārtībā (triju darbdienu laikā))1 projekts36,500,0036,50

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

2 Rīgas sakaru zona: Rīga, Jūrmala un novadi – Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Ķekavas, Mālpils, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Stopiņu.

3 Kurzemes sakaru zona: Liepāja, Ventspils un novadi – Alsungas, Aizputes, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils.

4 Zemgales sakaru zona: Jelgava un novadi – Aizkraukles, Auces, Bauskas, Dobeles, Engures, Iecavas, Ikšķiles, Jaunjelgavas, Jaunpils, Jelgavas, Kandavas, Kokneses, Ķeguma, Lielvārdes, Neretas, Ogres, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Skrīveru, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku.

5 Vidzemes sakaru zona: Valmiera un novadi – Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Valmieras, Varakļānu, Vecpiebalgas.

6 Latgales sakaru zona: Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne un novadi – Aglonas, Aknīstes, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Jēkabpils, Kārsavas, Krāslavas, Krustpils, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Salas, Vārkavas, Viesītes, Viļakas, Viļānu, Zilupes.

7 Maksai par EMS nodrošināšanu vienvirziena fiksēto radiosakaru radiolīnijai piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

8 Maksai par EMS nodrošināšanu fiksēto radiosakaru radiolīnijai, kurai Latvijas teritorijā atrodas tikai viena no raidošajām radiostacijām, piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

9 Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskā projekta atkārtotai izskatīšanai attiecīgā projekta nepilnību gadījumā piemēro pusi no norādītā izcenojuma.

10 Norādīto izcenojumu piemēro vienai antenai atbilstoši ierīkošanas projektā minētajam (izņemot abonentu galiekārtas). Izcenojumu palielina atbilstoši ierīkošanas projektā norādīto antenu skaitam.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 255Pieņemts: 26.04.2016.Stājas spēkā: 01.07.2016.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 82, 28.04.2016. OP numurs: 2016/82.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
281813
01.07.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)