Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Jēkabpilī 2016.gada 7.aprīlī
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu;

1.2. ar pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību;

1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.5. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

1.6. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

1.7. gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības nodrošināšanu;

1.8. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi.

2. Nodarboties ar tirdzniecību var tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju.

3. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, ja pasākuma, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators nav pašvaldība vai pašvaldības iestāde.

II. Kārtība, kādā ar pašvaldību tiek saskaņota pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošana

4. Pastāvīgās tirdzniecības vietas nosaka Jēkabpils pilsētas dome (turpmāk – dome).

5. Lai noteiktu jaunu pastāvīgo ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu, pašvaldībā jāiesniedz:

5.1. iesniegums, kurā norāda pastāvīgo tirdzniecības vietu skaitu, adresi, tirdzniecībai paredzēto preču grupu uzskaitījumu, darbības periodu un laiku;

5.2. pastāvīgās tirdzniecības vietas vizuālais risinājums;

5.3. saskaņojums ar nekustamā īpašuma, uz kura tiek ierosināta pastāvīgā tirdzniecības vieta, īpašnieku vai tiesisko valdītāju par pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas izveidi.

II.1 Kārtība, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība gadatirgos

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

5.1 Kārtība nosaka tirdzniecības organizatora, kā arī tirdzniecības dalībnieku pienākumus ielu tirdzniecības norises laikā gadatirgos, kurus organizē Pašvaldība (turpmāk – Pasākums).

(Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

5.2 Par tirdzniecības dalībnieku Pasākumā var būt gan fiziskā, gan juridiskā persona un kuras tiek reģistrētas šādā prioritārā secībā:

5.21. amatu meistari – individuālos latviešu tradicionālās un mūsdienu lietišķās mākslas dekoratīvu un ikdienā lietojamu priekšmetu izgatavotāji, kuri izstrādājumus gatavo pašrocīgi, izmantojot idejas, kas gūtas no latviešu tautas arheoloģiskā un etnogrāfiskā mantojuma (keramika, stikla apstrāde, pinumi, metālkalumi, ādas apstrāde, kokapstrāde, etnogrāfiskas un mūsdienīgas rotas, austi tekstila izstrādājumi, adījumi, tamborējumi, šuvumi, izšuvumi, filcējumi, batikas, individuāli ražoti tekstila izstrādājumu izejmateriāli – lins, vilnas dzija u.c.);

5.22. Latvijas lauku saimniecībās audzētas lauksaimniecības produkcijas (ķirbji, āboli, ogas u.c.), augļu, ogu, dārzeņu pārstrādes produktu (sukādes, sīrupi, ievārījumi u.c.), piena, gaļas, maizes, zivju un to pārstrādes produktu, biškopības produktu un konditorejas izstrādājumu ražotāji, un dabiskās kosmētikas, pirts lietu (ķermeņa kopšanas līdzekļi, pirts piederumi) individuālie ražotāji;

5.23. citi tirgotāji.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

5.3 Pieteikties dalībai Pasākumā var tikai elektroniski, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu jekabpils.lv/gadatirgus.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

5.4 Pieteikumu reģistrācija tirdzniecībai tiek aktivizēta mēnesi pirms Pasākuma (tiek norādīta Pasākuma vieta un laiks), un slēgta divas dienas pirms Pasākuma dienas.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

5.5 Tirdzniecības vieta tiek apstiprināta, tiklīdz saņemta maksa par dalību Pasākumā.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

5.6 Kā apstiprinājumu par dalību gadatirgū, tirdzniecības dalībnieks no Pašvaldības saņem tirdzniecības atļaujas kopiju pieteikumā norādītajā elektroniskajā pastā.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

5.7 Maksājums tiek veikts avansā, pamatojoties uz Pašvaldības nosūtītu elektronisko pastu. Ja tirdzniecības dalībnieks nav veicis apmaksu noteiktā termiņā, tirdzniecības vieta netiek apstiprināta.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

5.8 Pašvaldības noteiktajā zonējumā, noteiktās vietās, tirdzniecības dalībniekiem tiks piedāvāts elektrības pieslēgums. Tirdzniecības dalībniekam pieteikumā jānorāda nepieciešamā jauda, kā arī līdzi jāņem savi elektrības vadu pagarinātāji.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

5.9 Ja tirdzniecības dalībnieks neievēro Pašvaldības prasības attiecībā uz vietas iekārtošanu, vizuālo noformējumu vai arī piedalās tirdzniecībā ar precēm, kas neatbilst pieteikumā norādītajām precēm, Pašvaldība ir tiesīga liegt tirdzniecības iespējas un izraidīt tirdzniecības dalībnieku no tirdzniecības vietas. Šajā gadījumā tirdzniecības dalībnieks zaudē tiesības veikt tirdzniecību Pasākumā un veiktie maksājumi netiek atgriezti.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

5.10 Pašvaldība ir tiesīga atteikt dalību tirdzniecībā gadījumā, kad pieteiktais preču veids jau ir pietiekamā daudzumā un tirdzniecības vietu skaits ir ierobežots.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

III. Ielu tirdzniecības atļaujas izsniegšanas kārtība

6. Pašvaldība atļauju ielu tirdzniecībai (turpmāk – tirdzniecības atļauja) vai tirdzniecības organizēšanai (turpmāk – tirdzniecības organizēšanas atļauja) izsniedz, ja tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators ir iesniedzis pašvaldībā iesniegumu un visus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

7. Izpilddirektors vai viņa pilnvarota persona piecu darba dienu laikā izsniedz vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt tirdzniecības atļauju, tirdzniecības organizēšanas atļauju.

8. Atļaujā norāda:

8.1. juridiskai personai tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, fiziskai personai vārdu, uzvārdu un personas kodu;

8.2. tirdzniecības norises vieta (tirdzniecības dalībniekam) vai tirdzniecības organizēšanas vieta (tirdzniecības organizatoram);

8.3. realizējamo preču grupas;

8.4. atļaujas derīguma termiņu, laiku un izsniegšanas datumu.

9. Atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu.

10. Atļauja ielu tirdzniecībai vai atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai tiek izsniegta tikai pēc pašvaldības nodevas samaksas, kura nomaksāta saskaņā ar Jēkabpils pilsētas saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām Jēkabpils pilsētā.

IV. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

11. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ar piesaisti vai bez piesaistes pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai (piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietai pastāv, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā un publiskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu un publisko sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu nešķir zemesgabals vai teritorija, kas atrodas ielas sarkano līniju robežās) ir saskaņojama pašvaldībā, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss.

12. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību, tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībai iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un paredzētā pakalpojuma sniegšanas vietu, laiku, preču sortimentu un ilgumu.

13. Tirdzniecības dalībnieks iesniegumam pievieno:

13.1. pašvaldības vides mākslinieka saskaņojumu par vizuālo risinājumu vai būvvaldes saskaņojumu, ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana paredzēta ar piesaisti pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai;

13.2. būvvaldes saskaņojumu, ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana paredzēta bez piesaistes pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai.

13.3. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

14. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Krustpils saliņā, Mežaparkā, Kena parkā un Vecpilsētas laukumā bez piesaistes pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai tiek rīkots konkurss par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

15. Konkursu par tiesībām iekārtot ielu tirdzniecības vietu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izsludina dome. Izpilddirektors ar rīkojumu apstiprina konkursa vērtēšanas komisiju.

16. Konkursa uzvarētājs iegūst tiesības trīs gadus sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus un saņemt ielu tirdzniecības atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

17. Gadījumos, kad tirdzniecības vietā konstatēti vairākkārtēji pārkāpumi par apkārtējo iedzīvotāju miera traucēšanu, izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par darba laika ierobežošanu vai skaņu pastiprinošu iekārtu lietošanas ierobežošanu vai aizliegšanu attiecīgajā tirdzniecības vietā.

18. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā bez piesaistes patstāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietas jānodrošina:

18.1. atkritumu urnu izvietošana;

18.2. sabiedriskās tualetes pieejamība, slēdzot līgumu ar blakus esošu iestādi (ne tālāk par 50 m no darbības vietas) par tās sabiedrisko tualešu izmantošanu, vai uzstādot pārvietojamo sabiedrisko tualeti. Uzstādot pārvietojamo tualeti, tā jānoformē atbilstoši vides estētiskajām prasībām, integrējot to kopējā dizaina risinājumā.

V. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai

19. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:

19.1. par atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

19.2. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vietu un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos atkritumu urnu izvietošanu;

19.3. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un to uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu;

19.4. par ielu tirdzniecības vietu demontāžu darba dienas beigās, izņemot gadījumu, kad tirdzniecības vieta saskaņota būvvaldē kā projekts par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu;

19.5. tirdzniecības laikā tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas tai jābūt sakoptai.

20. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

20.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un atļautās platības ievērošanu;

20.2. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās;

20.3. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas.

21. Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tikai tirdzniecības atļaujā norādītā persona, vai persona, kas ar norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba tiesiskās attiecības un ir attiecīgi pilnvarota.

22. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram aizliegts:

22.1. traucēt tuvumā esošo iestāžu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

22.2. pārdot dzērienus stikla iepakojumā tirdzniecībai pasākumu laikā;

22.3. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu.

23. Vecpilsētas laukumā tirdzniecībai piešķirtā tirdzniecības vieta jāatbrīvo darba beigās, izņemot gadījumus, kad tirdzniecības vieta saskaņota būvvaldē kā projekts ar tirdzniecības vietas aprīkojuma piesaisti konkrētajai vietai dabā.

24. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram pēc izpilddirektora vai viņa pakļautībā esošo pilnvaroto personu, kā arī pēc kontrolējošo iestāžu amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un tirdzniecības atļauja.

VI. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

25. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības veidam un vietām.

26. Pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās pieļaujamais realizējamo preču grupu uzskaitījums:

26.1. pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni;

26.2. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari, zaru izstrādājumi, ziedi;

26.3. rūpnieciski ražotas preces (tajā skaitā veicot loteriju);

26.4. pašu ražotie alkoholiskie dzērieni (alus, vīns);

26.5. preču un pakalpojumu prezentācija;

26.6. fiziskām personām, zemnieku saimniecībām un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1, 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus.

27. Izpilddirektors, saskaņojot jaunas pastāvīgās tirdzniecības vietas preču sortimentu, var ierobežot šo noteikumu 26.punktā minētās preču grupas.

VII. Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku

28. Izpilddirektors var pieprasīt, lai tirdzniecības dalībnieks pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu uz laiku šādos gadījumos:

28.1. sakarā ar pilsētā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);

28.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus akceptējis izpilddirektors;

28.3. ja tas nepieciešams pilsētas projektu realizācijai;

28.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.

VIII. Tirgus statusa piešķiršana un tirgus noteikumu saskaņošana

29. Lai izveidotu jaunu tirgu, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu un būvvaldē saskaņotu tirgus projektu.

30. Lēmumu par jauna tirgus atrašanās vietu, teritorijas robežām, projekta akceptēšanu un tirgus statusa piešķiršanu pieņem dome.

31. Tirgus pārvaldnieks iesniedz Vienas pieturas aģentūrā tirgus noteikumu projektu.

32. Lēmumu par tirgus noteikumu saskaņošanu, ņemot vērā Pārtikas un veterinārā dienesta atzinumu, pieņem dome.

IX. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

33. Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

34. Par noteikumu 19., 20. un 22.punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām līdz viens simts četrdesmit naudas soda vienībām.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

35. Par noteikumu 21., 24. un 28.punktos noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no divām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām no divām līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

36. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 19., 20., 21., 22., 24., 28.punktos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jēkabpils pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

X. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

37. Izpilddirektora vai tā pilnvarotās personas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt domē. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājums

38. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jēkabpils pilsētas domes 2011.gada 26.maija saistošie noteikumi Nr.15 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība". (Latvijas Vēstnesis, 2011, 101.nr.; 2013, 225.nr.; 2014, 74.nr.; 2015, 82.nr.; 2015, 235.nr.).

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
tautsaimniecības jautājumos A.Kraps
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība Jēkabpils pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 07.04.2016.Stājas spēkā: 13.04.2016.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 12.04.2016. OP numurs: 2016/70.6
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
281452
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2019","iso_value":"2019\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2016","iso_value":"2016\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2016.-16.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)