Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 790

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 11. §)
Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu
un finanšu vadību
5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Memoriālo muzeju apvienības (turpmāk – muzeju apvienība) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Muzeju apvienība sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums) šādās muzeju apvienības ekspozīcijās:

2.1. Jāņa Akuratera muzejā;

2.2. Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā;

2.3. Krišjāņa Barona muzejā;

2.4. Ojāra Vācieša muzejā;

2.5. Andreja Upīša memoriālajā muzejā:

2.5.1. Andreja Upīša memoriālajā dzīvoklī;

2.5.2. Andreja Upīša memoriālajā mājā Skrīveros;

2.6. Raiņa un Aspazijas muzejā:

2.6.1. Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā;

2.6.2. Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā;

2.6.3. Raiņa muzejā "Tadenava";

2.6.4. Raiņa muzejā "Jasmuiža".

3. Par cenrāža 1. punktā minētajiem pakalpojumiem maksu neiekasē no:

3.1. pirmsskolas vecuma bērniem;

3.2. pedagogiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 bērni vai izglītojamie);

3.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un tādas speciālās izglītības iestādes audzēkņiem, kura nodrošina internāta pakalpojumus, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem);

3.4. bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un vienas personas, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti;

3.5. Latvijas mākslas profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem (uzrādot apliecību) – Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā;

3.6. Latvijas Kultūras akadēmijas Muzeju un kultūras mantojuma studiju programmas un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu filoloģijas studiju programmas studentiem (uzrādot studenta apliecību);

3.7. Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem (uzrādot apliecību) – Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā;

3.8. Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);

3.9. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);

3.10. Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) biedriem (uzrādot biedra karti);

3.11. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzeju apvienībā (uzrādot preses karti);

3.12. grupas (ne mazāk par 20 apmeklētājiem) vadītāja (gida);

3.13. muzeju apvienības draugu kartes īpašnieka (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu);

3.14. muzeju apvienības apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā – 18. maijā;

3.15. muzeju apvienības apmeklētājiem dienā, kad norisinās ikgadējā starptautiskā akcija "Eiropas Muzeju nakts", – no plkst. 19.00;

3.16. muzeju apvienības apmeklētājiem: Ojāra Vācieša muzejā – 13. novembrī, Andreja Upīša memoriālajā muzejā – 4. decembrī, Jāņa Akuratera muzejā – 13. janvārī, Krišjāņa Barona muzejā – 31. oktobrī, Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā – 18. martā un 2. janvārī, Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā – 11. septembrī un 16. martā, Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā – 11. septembrī un 16.martā, Raiņa muzejā "Jasmuiža" un Raiņa muzejā "Tadenava" – 11. septembrī.

(Grozīts ar MK 10.09.2019. noteikumiem Nr. 422)

4. Muzeju apvienības rīkoto pasākumu laikā maksu par cenrāža 1. punktā minētajiem pakalpojumiem neiekasē no muzeju apvienības pasākumu nodrošinātājiem, pasākumu goda viesiem, izglītības un kultūras nozares institūciju pārstāvjiem, valsts reprezentatīvās funkcijas nodrošinātājiem un pasākumu atbalstītājiem (sponsoriem) (uzrādot muzeju apvienības ielūgumu vai ieejas karti), nepārsniedzot 0,5 % apmeklējumu no kopējā pasākumu biļešu skaita gada laikā.

5. Maksu neiekasē par cenrāža 1. punktā minētajiem pakalpojumiem katra mēneša pēdējā sestdienā.

6. Maksai par cenrāža 1. punktā minētajiem pakalpojumiem muzeju apvienības noteiktajās akciju dienās piemēro 50 % atlaidi.

6.1 Maksai par cenrāža 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro 50 % atlaidi individuālajam apmeklējumam personām no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu) un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību vai dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti, un dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību).

(MK 29.03.2022. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

7. Muzeju apvienība maksu par pakalpojumiem iekasē:

7.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

7.2. skaidrā naudā muzeju apvienības kasē;

7.3. muzeju apvienībā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja muzeju apvienība vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Kultūras ministre Dace Melbārde
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 790
Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums MK 29.03.2022. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

Nr.
p. k.

Publiskais pakalpojums

Mērvienība

Izcenojums (euro)

PVN (euro)

Cena (euro)

1.Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums
1.1.Muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem
1.1.1.Ojāra Vācieša muzejs

1 apmeklējums

1,00

0,001

1,00

1.1.2.Andreja Upīša memoriālais muzejs

1 apmeklējums

1,00

0,001

1,00

1.1.3.Jāņa Akuratera muzejs

1 apmeklējums

1,00

0,001

1,00

1.1.4.Krišjāņa Barona muzejs

1 apmeklējums

1,00

0,001

1,00

1.1.5.Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs

1 apmeklējums

1,00

0,001

1,00

1.1.6.Raiņa un Aspazijas māja Rīgā

1 apmeklējums

1,00

0,001

1,00

1.1.7.Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā

1 apmeklējums

1,00

0,001

1,00

1.1.8.Raiņa muzejs "Jasmuiža"

1 apmeklējums

1,00

0,001

1,00

1.1.9.Raiņa muzejs "Tadenava"

1 apmeklējums

1,00

0,001

1,00

1.1.10.Kompleksā 24 stundu biļete divu muzeju apmeklējumam2

1 apmeklējums 1 personai

1,50

0,001

1,50

1.2.Muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējums pārējiem apmeklētājiem
1.2.1.Ojāra Vācieša muzejs

1 apmeklējums

2,00

0,001

2,00

1.2.2.Andreja Upīša memoriālais muzejs

1 apmeklējums

2,00

0,001

2,00

1.2.3.Jāņa Akuratera muzejs

1 apmeklējums

2,00

0,001

2,00

1.2.4.Krišjāņa Barona muzejs

1 apmeklējums

2,00

0,001

2,00

1.2.5.Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs

1 apmeklējums

2,00

0,001

2,00

1.2.6.Raiņa un Aspazijas māja Rīgā

1 apmeklējums

2,00

0,001

2,00

1.2.7.Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā

1 apmeklējums

2,00

0,001

2,00

1.2.8.Raiņa muzejs "Jasmuiža"

1 apmeklējums

2,00

0,001

2,00

1.2.9.Raiņa muzejs "Tadenava"

1 apmeklējums

2,00

0,001

2,00

1.2.10.Kompleksā 24 stundu biļete divu muzeju apmeklējumam2

1 apmeklējums 1 personai

3,00

0,001

3,00

1.3.Ģimenes biļete3 muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējumam (1 vai 2 pieaugušie ar 1–4 bērniem līdz 18 gadu vecumam vai viena daudzbērnu ģimene)
1.3.1.Ojāra Vācieša muzejs

1 apmeklējums ģimenei

3,00

0,001

3,00

1.3.2.Andreja Upīša memoriālais muzejs

1 apmeklējums ģimenei

3,00

0,001

3,00

1.3.3.Jāņa Akuratera muzejs

1 apmeklējums ģimenei

3,00

0,001

3,00

1.3.4.Krišjāņa Barona muzejs

1 apmeklējums ģimenei

3,00

0,001

3,00

1.3.5.Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs

1 apmeklējums ģimenei

3,00

0,001

3,00

1.3.6.Raiņa un Aspazijas māja Rīgā

1 apmeklējums ģimenei

3,00

0,001

3,00

1.3.7.Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā

1 apmeklējums ģimenei

3,00

0,001

3,00

1.3.8.Raiņa muzejs "Jasmuiža"

1 apmeklējums ģimenei

3,00

0,001

3,00

1.3.9.Raiņa muzejs "Tadenava"

1 apmeklējums ģimenei

3,00

0,001

3,00

1.3.10.Kompleksā 24 stundu biļete divu muzeju apmeklējumam2

1 apmeklējums ģimenei

5,00

0,001

5,00

2.Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (ekskursijas ilgums 45–60 minūtes)
2.1.gida pakalpojums grupām muzeja ekspozīcijās un izstādēs valsts valodā

1 ekskursija

5,00

0,001

5,00

2.2.gida pakalpojums grupām muzeja ekspozīcijās un izstādēs svešvalodā (krievu, angļu)

1 ekskursija

7,00

0,001

7,00

2.3.audiogida izmantošana

1 izmantošanas reize 1 personai

3,00

0,001

3,00

3.Muzeja izglītojošās programmas, lekcijas un tematiski pasākumi
3.1.Muzeja izglītojošās programmas apmeklējums
3.1.1.muzeja izglītojošās programmas apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem, programmas ilgums 45–60 minūtes (grupā 5 līdz 25 apmeklētāji)

programmas apmeklējums 1 personai

1,00

0,001

1,00

3.1.2.muzeja izglītojošās programmas apmeklējums pārējiem apmeklētājiem, programmas ilgums 45–90 minūtes (grupā 5 līdz 25 apmeklētāji)

programmas apmeklējums 1 personai

2,00

0,001

2,00

3.1.3.muzeja izglītojošās programmas apmeklējums jaunlaulātajiem un viņu viesiem, programmas ilgums 30–45 minūtes (grupā ne vairāk par 25 apmeklētājiem)

programmas apmeklējums grupai

30,00

0,001

30,00

3.1.4.muzeja izglītojošās programmas apmeklējums jaunlaulātajiem un viņu viesiem, programmas ilgums 30–45 minūtes (grupā 26 līdz 50 apmeklētāji)

programmas apmeklējums grupai

40,00

0,001

40,00

3.1.5.muzeja izglītojošās programmas apmeklējums jaunlaulātajiem un viņu viesiem, programmas ilgums 30–45 minūtes (grupā vairāk par 50 apmeklētājiem)

programmas apmeklējums grupai

50,00

0,001

50,00

3.2.Muzeja speciālista sagatavotu lekciju apmeklējums4
3.2.1.Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 45–60 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji
3.2.1.1.lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem

lekcijas apmeklējums 1 personai

1,50

0,001

1,50

3.2.1.2.lekcijas apmeklējums pārējiem apmeklētājiem

lekcijas apmeklējums 1 personai

2,50

0,001

2,50

3.2.2.Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 60–120 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji
3.2.2.1.lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem

lekcijas apmeklējums 1 personai

2,00

0,001

2,00

3.2.2.2.lekcijas apmeklējums pārējiem apmeklētājiem

lekcijas apmeklējums 1 personai

3,00

0,001

3,00

3.2.3.Muzeja speciālista pēc pasūtījuma sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 45–60 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji
3.2.3.1.lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem

lekcijas apmeklējums 1 personai

4,00

0,001

4,00

3.2.3.2.lekcijas apmeklējums pārējiem apmeklētājiem

lekcijas apmeklējums 1 personai

6,00

0,001

6,00

3.3.Tematiska pasākuma apmeklējums – pasākums ietver muzeja personības dzīves un daiļrades, kā arī laikmeta un kultūrvēsturisku notikumu izklāstu un interpretāciju
3.3.1.Tematiska pasākuma apmeklējums (pasākuma ilgums 45–60 minūtes)
3.3.1.1.tematiska pasākuma apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem

pasākuma apmeklējums 1 personai

1,00

0,001

1,00

3.3.1.2.tematiska pasākuma apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem

pasākuma apmeklējums 1 personai

1,50

0,001

1,50

3.3.1.3.tematiska pasākuma apmeklējums pārējiem apmeklētājiem

pasākuma apmeklējums 1 personai

2,00

0,001

2,00

3.3.2.Tematiska pasākuma apmeklējums (pasākuma ilgums 90–120 minūtes)
3.3.2.1.tematiska pasākuma apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem

pasākuma apmeklējums 1 personai

1,00

0,001

1,00

3.3.2.2.tematiska pasākuma apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem

pasākuma apmeklējums 1 personai

3,00

0,001

3,00

3.3.2.3.tematiska pasākuma apmeklējums pārējiem apmeklētājiem

pasākuma apmeklējums 1 personai

5,00

0,001

5,00

4.Konsultāciju pakalpojumi
4.1.mutiska konsultācija par tēmu, kas atbilst muzeja struktūrvienības profilam

1 konsultācija

3,00

0,001

3,00

4.2.rakstiska konsultācija par tēmu, kas atbilst muzeja struktūrvienības profilam

1 konsultācija apjomā līdz 1800 rakstu zīmēm

10,00

0,001

10,00

5.Muzeja krājuma izmantošana Andreja Upīša memoriālajā muzejā un Ojāra Vācieša muzejā5
5.1.Muzeja krājuma priekšmetu atlase
5.1.1.muzeja krājuma priekšmetu tematiskā atlase

1 priekšmets

0,70

0,001

0,70

5.2.Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana publicēšanai
5.2.1.muzeja krājuma priekšmeta izmantošana nekomerciālos nolūkos publicēšanai mācību un pētnieciskos izdevumos, tai skaitā televīzijā un kino, izņemot muzeju popularizējošas publikācijas un raidījumus

1 priekšmets

10,00

0,001

10,00

5.2.2.muzeja krājuma priekšmeta izmantošana komerciālos nolūkos publicēšanai dažādos ar literatūras vai kultūras vēsturi nesaistītos izdevumos, tai skaitā televīzijā un kino

1 priekšmets

15,00

0,006

15,00

5.2.3.muzeja krājuma priekšmeta izmantošana publicēšanai, reklāmas nolūkā un citā ar muzeja pamatdarbību nesaistītā komerciālā nolūkā

1 priekšmets

30,00

0,006

30,00

5.3.Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana
5.3.1.neakreditētajiem muzejiem sabiedrībai pieejamu izstāžu rīkošanai un citiem nekomerciāliem mērķiem

1 vienība

2 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā

0,001

2 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā

5.3.2.valsts un pašvaldības zinātnes, kultūras vai izglītības institūcijām vai privāto tiesību juridiskajām personām (izņemot saskaņā ar Muzeju likumu akreditētos muzejus) izstāžu rīkošanai un citiem nekomerciāliem mērķiem

1 vienība

5 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā

0,001

5 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā

5.3.3.valsts un pašvaldības zinātnes, kultūras vai izglītības institūcijām vai privāto tiesību juridiskajām personām (izņemot saskaņā ar Muzeju likumu akreditētos muzejus) komerciāliem ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem

1 vienība

10 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā

0,006

10 % no muzeja priekšmeta vērtības gadā

5.4.Muzeja krājuma priekšmetu fotografēšana, skenēšana un kopēšana
5.4.1.muzeja krājuma priekšmeta fotografēšana uz vietas muzejā, ko veic pasūtītājs, bez tiesībām publicēt

1 fotouzņēmums

3,00

0,001

3,00

5.4.2.muzeja krājuma priekšmeta, kura izmērs nepārsniedz A4 formātu, skenēšana bez digitālās apstrādes, ko veic muzeja speciālists muzeja telpās7

1 digitālais attēls

3,00

0,001

3,00

5.4.3.muzeja krājuma priekšmeta digitālā attēla izdrukāšana, ko veic muzeja speciālists muzeja telpās

1 A4 lappuse, melnbalta izdruka

1,00

0,001

1,00

5.4.4.muzeja krājuma priekšmeta kserokopēšana A4 formātā, ko veic muzeja speciālists muzeja telpās

1 A4 lappuse, melnbalta kopija

0,50

0,001

0,50

6.Muzeja telpu izmantošana8
6.1.Telpu noma muzejā ar muzeja pamatdarbību nesaistītiem pasākumiem
6.1.1.Ojāra Vācieša muzejs (Robinsona zāle)

1 stunda

25,00

0,006

25,00

6.1.2.Andreja Upīša memoriālais muzejs (izstāžu un sarīkojumu telpa)

1 stunda

20,00

0,006

20,00

6.1.3.Jāņa Akuratera muzejs (Kamīnzāle)

1 stunda

40,00

0,006

40,00

6.1.4.Krišjāņa Barona muzejs (izstāžu telpa)

1 stunda

20,00

0,006

20,00

6.1.5.Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs
6.1.5.1.viesistaba

1 stunda

20,00

0,006

20,00

6.1.5.2.izstāžu telpa

1 stunda

20,00

0,006

20,00

6.1.6.Raiņa un Aspazijas māja Rīgā
6.1.6.1.multifunkcionālā zāle

1 stunda

40,00

0,006

40,00

6.1.6.2.izglītojošo nodarbību telpa

1 stunda

20,00

0,006

20,00

6.1.7.Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā (multifunkcionālā zāle)

1 stunda

40,00

0,006

40,00

6.1.8.Raiņa muzejs "Jasmuiža"
6.1.8.1.izglītojošo nodarbību telpa

1 stunda

20,00

0,006

20,00

6.1.8.2.kamīntelpa

1 stunda

20,00

0,006

20,00

6.1.9.Raiņa muzejs "Tadenava"
6.1.9.1.izstāžu telpa

1 stunda

20,00

0,006

20,00

6.1.9.2.šķūnis

līdz 4 stundām

70,00

0,006

70,00

6.1.9.2.1.šķūnis

papildus par katru nākamo stundu, ja kopējais laiks pārsniedz 4 stundas

30,00

0,006

30,00

6.1.9.3.lauku pirts

līdz 3 stundām

35,00

0,006

35,00

6.1.9.3.1.lauku pirts

papildus par katru nākamo stundu, ja kopējais laiks pārsniedz 3 stundas

10,00

0,006

10,00

6.2.prezentācijas tehnikas un inventāra noma muzeja telpu nomniekiem9

1 vienība 1 stundā

3,00

0,006

3,00

6.3.muzeja telpu izmantošana filmēšanai nekomerciāliem ar muzeja tiešo darbību nesaistītiem mērķiem populārzinātnisku un izglītojošu televīzijas un kino raidījumu filmēšanai

1 stunda

35,00

0,006

35,00

6.4.muzeja telpu izmantošana filmēšanai komerciāliem ar muzeja tiešo darbību nesaistītiem reklāmas mērķiem un citiem mērķiem

1 stunda

70,00

0,006

70,00

6.5.fotografēšanās muzeja telpās, izmantojot profesionālo fototehniku muzeja darba laikā10

1 fotografēšanās reize

10,00

0,006

10,00

6.6.fotografēšanās muzeja telpās, izmantojot neprofesionālo fototehniku muzeja darba laikā

1 fotografēšanās reize

5,00

0,006

5,00

 

Piezīmes.

1 Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "d" apakšpunktu.

2 Kompleksā biļete dod iespēju apmeklēt divu cenrāža 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.9., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 1.2.9., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7., 1.3.8. un 1.3.9. apakšpunktā minēto muzeju pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes pēc apmeklētāja izvēles.

3 Ģimenes biļeti var izmantot ģimene, kurā ir 1–2 pieaugušie un 1–4 bērni līdz 18 gadu vecumam (uzrādot apliecinošus dokumentus), vai viena daudzbērnu ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni) vai līdz 24 gadu vecumam, ja bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas  īstenošanas kārtību, un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu), vai ģimene, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību vai dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti, un dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību).

4 Pakalpojums pieejams arī ārpus muzeja teritorijas. Pakalpojuma cenā neietilpst ceļa, transporta un citi neparedzēti izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu ārpus muzeja.

5 Pakalpojumi tiek sniegti, izvērtējot pamatotu klienta pieteikumu. Muzejam ir tiesības atteikt pakalpojuma sniegšanu, ja tas apdraud muzeja priekšmeta saglabātību vai neatbilst muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem.

6 Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu.

7 Skenēšanu veic muzeja speciālists uz vietas muzejā. Skenētais attēls tiek ierakstīts klienta datu nesējā. Datu nesēja cena neietilpst pakalpojuma cenā. Muzejs neveic attēla digitālo apstrādi.

8 Cena noteikta muzeja pakalpojumiem, kas ir saistīti ar muzeja publiskas pieejamības telpu – ekspozīciju, izstāžu un sarīkojumu telpu – izmantošanu. Pakalpojumi tiek sniegti, izvērtējot pamatotu klienta pieteikumu. Muzejam ir tiesības atteikt pakalpojuma sniegšanu vai noteikt ierobežojumus klientu piekļuvei specifiskām muzeja telpām, ja tas jebkādā veidā apdraud muzeja darbību, ēku, krājuma vai eksponēto priekšmetu drošību vai neatbilst muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem.

9 Pakalpojumā ietilpst muzeja īpašumā esošās prezentācijas tehnikas – televizoru, datoru, projektoru, ekrānu, mikrofonu un apskaņošanas sistēmu – noma. Pakalpojums ir pieejams tikai muzeja telpu nomniekiem pasākumu un semināru laikā.

10 Profesionālās fototehnikas izmantošana – fotografēšana ar zibspuldzi un (vai) uzstādot prožektorus, izmantojot fotokameru uz statīva. Pakalpojums neparedz iespēju, ka apmeklētājus fotografē muzeja darbinieks. Pakalpojuma norises ilgums jāsaskaņo ar muzeju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 790Pieņemts: 22.12.2015.Stājas spēkā: 31.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 254, 30.12.2015. OP numurs: 2015/254.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278914
{"selected":{"value":"01.04.2022","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2022","iso_value":"2022\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2019","iso_value":"2019\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2019.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2015","iso_value":"2015\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2015.-13.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)