Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.118

Rīgā 2015.gada 3.martā (prot. Nr.12 6.§)
Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas izsniegšanas kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Apsardzes darbības likuma
8.panta piekto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas (turpmāk – atļauja) izsniegšanas kārtību, prasības, kas jāpilda atļaujas darbības laikā, kā arī kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par atļaujas, atļaujas dublikāta un atkārtotas atļaujas izsniegšanu.

II. Atļaujas izsniegšanas kārtība

2. Apsardzes komersants vai iekšējās drošības dienests (turpmāk – iesniedzējs), kurš vēlas saņemt atļauju, iesniedz Valsts policijas licencēšanas komisijai (turpmāk – licencēšanas komisija) iesniegumu (1. pielikums). Iesniegumā norāda:

2.1. iesniedzēja nosaukumu;

2.2. iesniedzēja juridisko adresi un tālruņa numuru;

2.3. informāciju par iesniedzēja personām (vārds, uzvārds un personas kods), kuras ir tiesīgas pārstāvēt iesniedzēju;

2.4. speciālās atļaujas (licences) numuru inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai vai iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības numuru;

2.5. Eiropas Savienības dalībvalstis, kurās iesniedzējs plāno veikt pārrobežu skaidras naudas pārvadājumus.

3. Šo noteikumu 2. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

3.1. apliecinājumu, ka apsardzes komersants vismaz 24 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas sniedzis inkasācijas apsardzes pakalpojumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulas Nr. 1214/2011 par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autopārvadājumiem starp eurozonas dalībvalstīm (turpmāk – regula Nr. 1214/2011) 4. panta 2. punkta "a" apakšpunkta prasībām. Minētajā apliecinājumā apsardzes komersants norāda inkasācijas apsardzes pakalpojuma saņēmēju nosaukumu un adresi, kā arī inkasācijas apsardzes pakalpojuma sniegšanas ilgumu;

3.2. iesniedzēja īpašumā vai turējumā reģistrēto un skaidras naudas inkasācijas apsardzei izmantojamo transportlīdzekļu (turpmāk – transportlīdzekļi) sarakstu (2. pielikums). Sarakstā norāda:

3.2.1. transportlīdzekļa veidu, marku un modeli;

3.2.2. transportlīdzekļa reģistrācijas numuru;

3.2.3. vai transportlīdzeklis atrodas īpašumā vai turējumā;

3.2.4. transportlīdzekļa aprīkojumu (globālā navigācijas sistēma, sakaru līdzekļi, reģistrācijas sistēma, kas ļauj reģistrēt visu euro skaidras naudas piegāžu vai saņemšanas laiku un vietu);

3.3. iesniedzēja skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku (turpmāk – darbinieks) sarakstu (3. pielikums). Sarakstā norāda:

3.3.1. darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

3.3.2. darbinieka amatu;

3.3.3. darbinieka apsardzes sertifikāta numuru;

3.4. psihiatra un narkologa izsniegtus atzinumus (kopijas) par darbinieku veselības stāvokli. Atzinumam jābūt derīgam vai, ja atzinumā nav norādīts derīguma termiņš, no tā izsniegšanas datuma nedrīkst būt pagājušas vairāk kā 90 dienas (šī prasība neattiecas uz personu, kurai ārstniecības iestādē veikta veselības pārbaude ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);

3.5. informāciju par darba līgumiem, kas noslēgti ar darbiniekiem par attiecīgu darbu veikšanu;

3.6. izglītības iestādes izsniegtu izziņu, ka darbinieki apguvuši sākotnējo apmācību saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011 5. panta 1. punkta "c" apakšpunkta prasībām;

3.7. svešvalodu zināšanu līmeņa apliecības kopijas – darbiniekiem, kuriem, veicot inkasācijas apsardzi, būs nepieciešams izmantot svešvalodu zināšanas saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011 VII pielikuma prasībām.

4. Ja iesniedzējs plāno veikt pārrobežu skaidras naudas pārvadājumus saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011 14. vai 15. pantu, tas papildus šo noteikumu 3. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz licencēšanas komisijai Eiropas Savienības iesaistītās dalībvalsts kompetentas institūcijas apliecinājumu, ka intelektiskā banknošu neitralizācijas sistēma (turpmāk – sistēma) atbilst regulas Nr. 1214/2011 II pielikuma prasībām.

5. Ja iesniedzējs plāno veikt pārrobežu skaidras naudas pārvadājumus saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011 16. pantu, tas papildus šo noteikumu 3. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz licencēšanas komisijai:

5.1. dokumentu, kas apliecina, ka transportlīdzekļa vadītāja kabīne ir ložu necauršaujama saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011 V pielikuma prasībām;

5.2. Eiropas Savienības iesaistītās dalībvalsts kompetentas institūcijas apliecinājumu, ka sistēma atbilst regulas Nr. 1214/2011 II pielikuma prasībām.

6. Ja iesniedzējs plāno veikt pārrobežu skaidras naudas pārvadājumus saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011 17. vai 18. pantu, tas papildus šo noteikumu 3. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz licencēšanas komisijai dokumentu, kas apliecina, ka transportlīdzekļa salons, kur atrodas personāls, ir ložu necauršaujams saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011 V pielikuma prasībām.

7. Ja iesniedzējs plāno veikt pārrobežu skaidras naudas pārvadājumus saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011 20. pantu, tas papildus šo noteikumu 3. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz licencēšanas komisijai dokumentu, kas apliecina, ka transportlīdzekļa vadītāja kabīne ir ložu necauršaujama saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011 V pielikuma prasībām.

8. Ja paredzēts, ka darbinieks veiks pārrobežu skaidras naudas pārvadājumus, izmantojot šaujamieroci, iesniedzējs papildus šo noteikumu 3. punktā minētajai informācijai:

8.1. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā transportlīdzekļu sarakstā norāda, vai transportlīdzeklis ir aprīkots ar ieroču seifu, kuru iespējams atvērt no transportlīdzekļa vadības centra, izmantojot tālvadības ierīci;

8.2. šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajā darbinieku sarakstā norāda darbinieka dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas numuru vai personīgā ieroča nēsāšanas atļaujas numuru.

9. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

10. Saņemot šo noteikumu 2. punktā minēto iesniegumu, licencēšanas komisija pārbauda, vai tajā norādītas visas šo noteikumu 2. punktā minētās ziņas un:

10.1. iesniegti nepieciešamie šo noteikumu 3. punktā minētie dokumenti;

10.2. iesniegts šo noteikumu 4. punktā vai 5.2. apakšpunktā minētais apliecinājums, ja, veicot pārrobežu skaidras naudas pārvadājumus, iesniedzējs izmantos sistēmu;

10.3. iesniegts šo noteikumu 5.1. apakšpunktā, 6. vai 7. punktā minētais apliecinājums, ja, veicot pārrobežu skaidras naudas pārvadājumus, iesniedzējs izmantos transportlīdzekli, kura kabīne vai salons ir ložu necauršaujams;

10.4. iesniegta šo noteikumu 8. punktā minētā informācija, ja paredzēts, ka darbinieks veiks pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu apsardzi, izmantojot šaujamieroci.

11. Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 2. punktā minētās ziņas vai nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, licencēšanas komisija par to informē iesniedzēju, nosakot, ka piecu darbdienu laikā konstatētie trūkumi jānovērš. Ja iesniedzējs noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus, licencēšanas komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā paziņo to iesniedzējam. Licencēšanas komisijas pieņemto lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts policijas priekšniekam. Valsts policijas priekšnieka pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

12. Licencēšanas komisija pēc šo noteikumu 2. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

12.1. triju darbdienu laikā pieprasa no Drošības policijas atzinumu, vai par darbiniekiem nav ziņu, kas apliecina personas piederību pie aizliegta militarizēta vai bruņota grupējuma, noziedzīga grupējuma, sabiedriskās organizācijas (partijas) vai sabiedrisko organizāciju (partiju) apvienības;

12.2. izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī pārbauda:

12.2.1. vai iesniedzējs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) inkasācijas apsardzes pakalpojumu sniegšanai, vai iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecību;

12.2.2. vai apsardzes komersantam ir spēkā esoša obligāta civiltiesiskā apdrošināšana apsardzes darbībā;

12.2.3. vai transportlīdzekļi ir iesniedzēja īpašumā vai turējumā;

12.2.4. transportlīdzekļu aprīkojuma atbilstību iesniedzēja norādītajai informācijai saskaņā ar šo noteikumu 3.2.4. apakšpunktā minētajām prasībām;

12.2.5. vai darbinieks ir saņēmis apsardzes sertifikātu;

12.2.6. vai darbinieks atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar iesniedzēju;

12.2.7. vai darbinieks izglītības iestādē ir ieguvis sākotnējo apmācību saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011 5. panta 1. punkta "c" apakšpunkta prasībām;

12.2.8. vai darbinieks ir ieguvis apliecību par svešvalodu zināšanu līmeni, ja iesniedzējs paredz, ka minētais darbinieks, veicot pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu, izmantos attiecīgo svešvalodu;

12.2.9. vai iesniedzējs 24 mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav saukts pie administratīvās atbildības par apsardzes darbību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

13. Ja paredzēts, ka darbinieks veiks pārrobežu skaidras naudas pārvadājumus, izmantojot šaujamieroci, licencēšanas komisija papildus šo noteikumu 12. punktā minētajam pārbauda:

13.1. transportlīdzekļu aprīkojuma atbilstību iesniedzēja norādītajai informācijai saskaņā ar šo noteikumu 8.1. apakšpunktā minētajām prasībām;

13.2. vai darbinieks ir saņēmis dienesta ieroča nēsāšanas atļauju vai personīgā ieroča nēsāšanas atļauju.

14. Ja, veicot pārrobežu skaidras naudas pārvadājumus, iesniedzējs izmantos transportlīdzekli, kura kabīne vai salons ir ložu necauršaujams, licencēšanas komisija papildus šo noteikumu 12. punktā minētajam pārbauda, vai iesniedzējam ir izsniegts apliecinājums, ka transportlīdzekļa kabīne vai salons, kur atrodas personāls, ir ložu necauršaujami saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011 V pielikuma prasībām.

15. Ja, veicot pārrobežu skaidras naudas pārvadājumus, iesniedzējs izmantos sistēmu, licencēšanas komisija papildus šo noteikumu 12. punktā minētajam pārbauda, vai Eiropas Savienības iesaistītās dalībvalsts kompetenta institūcija izsniegusi apliecinājumu, ka sistēma atbilst regulas Nr. 1214/2011 II pielikuma prasībām.

16. Ja nepieciešams, licencēšanas komisija ir tiesīga uz licencēšanas komisijas sēdi uzaicināt iesniedzēja pārstāvi.

17. Licencēšanas komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju.

18. Licencēšanas komisija pieņemto lēmumu ieraksta licencēšanas komisijas sēdes protokolā un Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā paziņo iesniedzējam.

19. Licencēšanas komisija izsniedz noteikta parauga atļauju saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011 I pielikuma prasībām.

20. Iesniedzējs pēc informācijas saņemšanas par atļaujas izsniegšanu samaksā šajos noteikumos noteikto valsts nodevu.

21. Izsniedzot atļauju, licencēšanas komisija pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā.

22. Ja iesniedzējs norādījis, ka atļauju vēlas saņemt elektroniska dokumenta veidā, licencēšanas komisija pārbauda, vai valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā, un triju darbdienu laikā elektroniski nosūta atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

23. Ja iesniedzējs sešu mēnešu laikā pēc informācijas saņemšanas par atļaujas izsniegšanu nesamaksā noteikto valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu vai nav saņēmis atļauju, iesniegums iesniedzams no jauna vispārējā kārtībā.

III. Atļaujas darbības laikā pildāmās prasības, atkārtotas atļaujas un atļaujas dublikāta izsniegšana

24. Ja atļaujas darbības laikā paredzēts izmantot transportlīdzekli, kas nav norādīts šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā sarakstā, iesniedzējs par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, kurā norāda šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī iesniedz šo noteikumu 5.1. apakšpunktā, 6. vai 7. punktā minēto apliecinājumu, ja iesniedzējs izmantos transportlīdzekli, kura kabīne vai salons ir ložu necauršaujams saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011 V pielikuma prasībām.

25. Licencēšanas komisija 30 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 24. punktā minētā iesnieguma saņemšanas veic šo noteikumu 12.2.3. un 12.2.4. apakšpunktā minēto pārbaudi, kā arī šo noteikumu 14. punktā minēto pārbaudi, ja iesniedzējs izmantos transportlīdzekli, kura kabīne vai salons ir ložu necauršaujams saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011 V pielikuma prasībām, un sniedz iesniedzējam atbildi, vai attiecīgo transportlīdzekli var izmantot pārrobežu skaidras naudas pārvadājumos.

26. Ja atļaujas darbības laikā paredzēts ieviest sistēmu, kuras izmantošana nav saskaņota ar licencēšanas komisiju, iesniedzējs pirms minētās sistēmas ieviešanas par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, kā arī šo noteikumu 5. punktā vai 6.2. apakšpunktā minēto apliecinājumu.

27. Licencēšanas komisija 30 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 26. punktā minētā iesnieguma saņemšanas veic šo noteikumu 15. punktā minēto pārbaudi un sniedz iesniedzējam atbildi, vai ar attiecīgo sistēmu var veikt pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu.

28. Ja atļaujas darbības laikā paredzēts pieņemt darbā darbinieku, kas nav minēts šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajā sarakstā, iesniedzējs par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, kurā norāda šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī iesniedz šo noteikumu 3.4., 3.5., 3.6. un 3.7. apakšpunktā minētos dokumentus.

29. Licencēšanas komisija 15 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 28. punktā minētā iesnieguma saņemšanas veic šo noteikumu 12.2.5., 12.2.6., 12.2.7. un 12.2.8. apakšpunktā minētās pārbaudes, kā arī pieprasa šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minēto atzinumu un sniedz iesniedzējam atbildi, vai attiecīgā persona var veikt pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu.

30. Ja atļaujas darbības laikā paredzēts uzsākt pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu veikšanu, izmantojot šaujamieročus, iesniedzējs par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, kurā norāda šo noteikumu 9. punktā minēto informāciju.

31. Licencēšanas komisija 15 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 30. punktā minētā iesnieguma saņemšanas veic šo noteikumu 13. punktā minētās pārbaudes un sniedz iesniedzējam atbildi, vai iesniedzējs var veikt inkasācijas apsardzi, izmantojot šaujamieročus.

32. Pēc Valsts policijas amatpersonu pieprasījuma darbinieki, veicot pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu, uzrāda atļauju vai apliecinātu atļaujas kopiju.

33. Iesniedzējs, kas izbeidz pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu veikšanu, piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju un nodod tai atļauju.

34. Ja atļaujas darbības laikā ir mainījušies tajā norādītie dati par iesniedzēju, iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz licencēšanas komisijai iesniegumu atkārtotas atļaujas saņemšanai.

35. Licencēšanas komisija pārbauda, vai valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā, un piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz vai nosūta iesniedzējam atkārtotu atļauju.

36. Ja izsniegtā atļauja ir bojāta, nozaudēta vai nolaupīta, iesniedzējs piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot iesniegumu atļaujas dublikāta saņemšanai.

37. Licencēšanas komisija pārbauda, vai valsts nodevas maksājums ir saņemts valsts budžetā, un piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz vai nosūta iesniedzējam atļaujas dublikātu.

IV. Valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība

38. Par atļaujas izsniegšanu maksājama valsts nodeva 711,32 euro apmērā.

39. Par atļaujas dublikāta un atkārtotas atļaujas izsniegšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

39.1. par atļaujas dublikāta izsniegšanu – 13,80 euro;

39.2. par atkārtotas atļaujas izsniegšanu – 71,97 euro.

40. Ja iesniegumu iesniedz un atļauju izsniedz elektroniska dokumenta veidā, šo noteikumu 39. punktā minētā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

41. Valsts nodevu maksā pirms atļaujas saņemšanas. Valsts nodevas maksājumu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

42. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministra vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 3.marta
noteikumiem Nr.118

Valsts policijas Licencēšanas komisijai

Iesniedzējs:

  

(nosaukums)

 
  

(reģistrācijas numurs)

 
  

(adrese)

 
  

(tālrunis, e-pasts)

 

Speciālā atļauja (licence) inkasācijas
apsardzes pakalpojumu sniegšanai Nr. ___________

Iesniegums
pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas saņemšanai

Lūdzu izsniegt pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļauju:

 

(nosaukums un juridiskā adrese)

 
 

Personas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt iesniedzēju:

Nr.
p. k.

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Pilsonība

     
     
     

Eiropas Savienības dalībvalstis, kurās iesniedzējs veiks pārrobežu skaidras naudas pārvadājumus:

 
 
 

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt):

apliecinājumu, ka iesniedzējs vismaz 24 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas sniedzis inkasācijas apsardzes pakalpojumus;

iesniedzēja īpašumā vai turējumā reģistrēto skaidras naudas inkasācijas apsardzei izmantojamo transportlīdzekļu (turpmāk – transportlīdzekļi) sarakstu;

iesniedzēja skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku (turpmāk – darbinieki) sarakstu;

psihiatra un narkologa izsniegtus atzinumus (kopijas) par darbinieku veselības stāvokli;

informāciju par darba līgumiem, kas noslēgti ar darbiniekiem par attiecīgu darbu veikšanu;

izglītības iestādes izsniegtas izziņas, ka darbinieki apguvuši sākotnējo apmācību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra Regulas Nr.  1214/2011 par euro skaidras naudas profesionāliem pārrobežu autopārvadājumiem starp eurozonas dalībvalstīm (turpmāk – regula Nr.  1214/2011) 5. panta 1. punkta "c" apakšpunkta prasībām;

svešvalodu zināšanu līmeņa apliecību kopijas – darbiniekiem, kuriem, veicot inkasācijas apsardzi, būs nepieciešams izmantot svešvalodu zināšanas saskaņā ar regulas Nr.  1214/2011 VII pielikuma prasībām;

Eiropas Savienības iesaistītās dalībvalsts kompetentas institūcijas apliecinājumu, ka skaidras naudas inkasācijas apsardzei izmantojamā intelektiskā banknošu neitralizācijas sistēma atbilst regulas Nr.  1214/2011 II pielikuma prasībām;

dokumentu, kas apliecina, ka transportlīdzekļa kabīne vai salons, kur atrodas personāls, ir ložu necauršaujams saskaņā ar regulas Nr.  1214/2011 V pielikuma prasībām.

Atļauju vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt):

elektroniska dokumenta veidā;

papīra formā.

Iesniedzēja pārstāvis 
 

(amats, vārds un uzvārds, paraksts*)

  

(datums*)

 

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Ja iesniedzēja pārstāvis nav iesniedzēja paraksttiesīgā amatpersona, iesniegumam pievieno pilnvarojumu apliecinošus dokumentus.

Iekšlietu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 3.marta
noteikumiem Nr.118
Apsardzes komersanta īpašumā vai turējumā reģistrēto un skaidras naudas inkasācijas apsardzei izmantojamo transportlīdzekļu saraksts

Nr. p. k.

Transportlīdzekļa nosaukums

Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

Atzīme par transportlīdzekļa atrašanos īpašumā vai turējumā

Transportlīdzekļa aprīkojums

globālā navigācijas sistēma

sakaru līdzekļi

reģistrācijas sistēma, kas ļauj reģistrēt visu euro skaidras naudas piegāžu vai saņemšanas laiku un vietu

ja tiks veikti pārrobežu skaidras naudas pārvadājumi, izmantojot šaujamieroci, – ieroču seifs, kuru iespējams atvērt no transportlīdzekļa vadības centra, izmantojot tālvadības ierīci

        
        
        
   

(datums*)

 

(iesniedzēja nosaukums)

   
  

(pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss
3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 3.marta
noteikumiem Nr.118
Apsardzes komersanta skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieku saraksts

Nr. p. k.

Apsardzes darbinieka vārds, uzvārds

Personas kods vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts

Amats

Apsardzes sertifikāta numurs

Ieroča (dienesta vai personīgā) nēsāšanas atļaujas numurs, ja paredzēts, ka darbinieks dienesta pienākumu pildīšanai izmantos šaujamieroci

      
      
      
   

(datums*)

 

(iesniedzēja nosaukums)

   
  

(pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas izsniegšanas kārtība un valsts nodevas apmērs .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 118Pieņemts: 03.03.2015.Stājas spēkā: 26.03.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 60, 25.03.2015. OP numurs: 2015/60.6
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
273016
26.03.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)