Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.166

Rīgā 2014.gada 25.martā (prot. Nr.18 19.§)
Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli
" 11.12 panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāju (turpmāk – lauksaimnieks) un sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju (turpmāk – sezonas laukstrādnieks) reģistrācijas kārtību;

1.2. sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa informācijas sistēmas (turpmāk – informācijas sistēma) izmantošanas kārtību sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma piemērošanai, administrēšanai un kontrolēšanai, kā arī sezonas laukstrādnieku ienākuma un šā ienākuma nodokļa aprēķināšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests, Valsts darba inspekcija un Valsts robežsardze piekļūst Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – dienests) informācijas sistēmā ievadītajiem datiem par sezonas laukstrādniekiem;

1.4. kārtību, kādā lauksaimniekam tiek nodrošināta piekļuve informācijas sistēmā ievadītajiem datiem par sezonas laukstrādnieka nostrādātajām dienām un aprēķināto atlīdzību.

2. Informācijas sistēmas darbību nodrošina dienests.

3. Dienests lauksaimniekam nodrošina piekļuvi informācijas sistēmai, ja viņš:

3.1. ir reģistrējies dienestā kā elektronisko pakalpojumu lietotājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu;

3.2. atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.12 panta trešajā daļā noteiktajām prasībām un ir izpildījis vienu no šādiem nosacījumiem:

3.2.1. vienotā platības maksājuma pieteikumā ir norādījis vismaz vienu no šo noteikumu ​pielikumā minētajiem kultūraugu kodiem;

3.2.2. apliecinājis, ka sezonas laukstrādnieku nodarbina akmeņu lasīšanas darbos sējumu, stādījumu vai zālāju platībās.

(Grozīts ar MK 07.06.2022. noteikumiem Nr. 336)

4. Pirms sezonas laukstrādnieka reģistrēšanas informācijas sistēmā lauksaimnieks pārbauda sezonas laukstrādnieka atbilstību likuma 11.12 panta otrās daļas 3. punktā noteiktajām prasībām.

5. Ievadot sezonas laukstrādnieka personas kodu informācijas sistēmā, lauksaimnieks var iegūt informāciju par sezonas laukstrādnieka nostrādātajām dienām un nopelnīto atlīdzību pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā, ja lauksaimnieks vismaz vienu dienu taksācijas gada periodā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim ir nodarbinājis sezonas laukstrādnieku.

6. Pirms darbu uzsākšanas sezonas laukstrādnieku reģistrē informācijas sistēmā, norādot par viņu likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.12 panta piektajā daļā noteikto informāciju.

7. Dienests taksācijas gada periodā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim lauksaimniekam nodrošina iespēju reģistrēt informācijas sistēmā sezonas laukstrādnieku, ja reģistrācijas dienā sezonas laukstrādnieks:

7.1. vēl nav reģistrēts pie cita lauksaimnieka;

7.2. atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.12 panta otrās daļas 1. un 2. punktā noteiktajām prasībām.

8. Sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa aprēķināšanai lauksaimnieks informācijas sistēmā ievada sezonas laukstrādniekam aprēķināto atlīdzību līdz viņa nodarbināšanas dienas pulksten 24.00.

9. Sezonas laukstrādnieka ienākuma nodoklis tiek aprēķināts no viņa ienākumiem, piemērojot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta desmitajā daļā noteikto likmi, tiklīdz lauksaimnieks informācijas sistēmā ir ievadījis sezonas laukstrādniekam aprēķināto atlīdzību.

10. Ja nodarbināšanas dienā līdz pulksten 24.00 informācijas sistēmā reģistrētajam sezonas laukstrādniekam netiek norādīta aprēķinātā atlīdzība vai aprēķinātais sezonas laukstrādnieka ienākuma nodoklis nodarbināšanas dienā ir mazāks par 0,70 euro, par sezonas laukstrādnieka gūtajiem ienākumiem tiek aprēķināta minimālā sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa likme 0,70 euro apmērā.

11. Taksācijas gada periodā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim dienests katru dienu apkopo lauksaimnieka ievadīto informāciju par katru reģistrēto sezonas laukstrādnieku, summējot nodarbināšanas dienas un norādīto atlīdzības apmēru pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā.

12. Nākamajā dienā pēc ienākuma gūšanas mēneša pēdējās dienas dienests aprēķina sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa sadalījumu pa budžetiem saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta astoto daļu un par katru reģistrēto sezonas laukstrādnieku nodrošina sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa sadalījuma aprēķinu katram lauksaimniekam, kurš ir nodarbinājis sezonas laukstrādnieku ienākuma gūšanas mēnesī.

13. Pēc tam kad sezonas laukstrādnieks pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem taksācijas gada periodā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim kopā ir bijis nodarbināts 85 dienas, dienests katru nodarbināšanas dienu nosūta lauksaimniekam paziņojumu, kurā norādīts atlikušo dienu skaits līdz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.12 panta otrās daļas 1. punktā noteiktā kritērija sasniegšanai.

(MK 07.06.2022. noteikumu Nr. 336 redakcijā)

14. Dienests katru nodarbināšanas dienu pēc tam, kad sezonas laukstrādnieka atlīdzība pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā taksācijas gada periodā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim pārsniegusi 2 800 euro, nosūta lauksaimniekam paziņojumu, kurā tiek norādīts atlikušais atlīdzības apmērs līdz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.12 panta otrās daļas 2. punktā noteiktā kritērija sasniegšanai.

15. Dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli apkopo lauksaimnieka ievadītos datus nākamajā dienā pēc sezonas laukstrādnieka nodarbināšanas mēneša pēdējās kalendāra dienas.

16. Lauksaimnieks apstiprina šo noteikumu 15. punktā minēto dienesta apkopoto informāciju un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.12 panta septītajā daļā norādītajā termiņā iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā.

17. Dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu nodrošina Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai un Valsts robežsardzei autorizētu pieeju informācijas sistēmai.

18. Dienests nodrošina Valsts darba inspekcijai (izmantojot lauksaimnieka nosaukumu vai reģistrācijas numuru) piekļuvi informācijas sistēmas datiem par lauksaimnieka nodarbināto sezonas laukstrādnieku (vārds, uzvārds, personas kods, ienākuma gūšanas diena, starp lauksaimnieku un sezonas laukstrādnieku noslēgtā līguma veids (rakstveidā noslēgts darba līgums, rakstveidā noslēgts uzņēmuma līgums vai mutvārdos noslēgts uzņēmuma līgums)), kā arī laiku (diena, stunda, minūtes), kad minētās ziņas lauksaimnieks ir ievadījis informācijas sistēmā.

19. Valsts ieņēmumu dienests, Valsts darba inspekcija un Valsts robežsardze informācijas sistēmu izmanto sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas kontrolei, kā arī citu attiecīgās institūcijas funkciju veikšanai.

20. Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts darba inspekcijai un Valsts robežsardzei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par lauksaimniekiem un sezonas laukstrādniekiem.

21. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā – aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 25.marta noteikumiem Nr.166
Kultūraugu kodi

(Pielikums MK 28.03.2017. noteikumu Nr. 176 redakcijā)

Nr.
p. k.

Kultūraugs

Kods

1.Zirņi

420

2.Sēklas kartupeļi

821

3.Cietes kartupeļi

825

4.Kartupeļi, kas citur nav minēti

820

5.Tomāti

826

6.Lopbarības bietes, cukurbietes

831

7.Ziedkāposti

842

8.Citur neminēti kāposti (baltie vai sarkanie galviņkāposti, rožu jeb Briseles kāposti, galda kolrābji, sparģeļkāposti, virziņkāposti jeb Savojas kāposti, lapu kāposti, brokoļi, Pekinas kāposti), izņemot lopbarības kāpostus

870

9.Burkāni

843

10.Galda bietes, mangolds (lapu bietes)

844

11.Gurķi un kornišoni

845

12.Sīpoli, šalotes sīpoli, maurloki, lielloku sīpoli un batūni

846

13.Ķiploki

847

14.Puravi

849

15.Galda rāceņi, turnepši

851

16.Galda kāļi

856

17.Selerijas

852

18.Redīsi un melnie rutki

853

19.Pētersīļi

854

20.Pastinaki

855

21.Dārza ķirbji, cukīni, kabači, patisoni

857

22.Vīģlapu, lielaugļu, muskata ķirbji

858

23.Parastās jeb dārza pupiņas

859

24.Skābenes

860

25.Spināti

862

26.Mārrutki

863

27.Salāti

864

28.Parastās dilles

874

29.Topinambūri

865

30.Paprika

867

31.Baklažāni

868

32.Sparģeļi

869

33.Dārzeņi, ja vienlaidu platībā augošas uz brīvprātīgu saistīto atbalstu (BSA) atbalsttiesīgās dārzeņu kultūras katra aizņem mazāk par 0,3 ha un kopējā saimniecības aramzemes platība nav lielāka par 10 ha

871

34.Zemenes

926

35.Arbūzi un melones

937

36.Ābeles

911

37.Bumbieres

912

38.Saldie un skābie ķirši

932

39.Plūmes

914

40.Aronijas

918

41.Smiltsērkšķi

919

42.Avenes

921

43.Upenes

922

44.Sarkanās un baltās jāņogas

933

45.Krūmmellenes (zilenes)

924

46.Lielogu dzērvenes

934

47.Ērkšķogas

927

48.Krūmcidonijas

928

49.Kazenes

929

50.Dārza pīlādži

931

51.Vīnogas

935

52.Augļu koki un ogulāji (izņemot zemenes), ja vienlaidu platībā augošas uz brīvprātīgu saistīto atbalstu (BSA) atbalsttiesīgās augļu koku un ogulāju sugas katra aizņem mazāk par 0,3 ha

950

53.Citur neminēti ilggadīgie stādījumi*

952

54.Kokaugu stādaudzētavas lauksaimniecības zemē

640

55.Rabarberi

861

56.Garšaugi un kultivēti ārstniecības augi (fenhelis, baziliks, timiāns, estragons, anīss, majorāns, oregano jeb raudene, salvija, izops, piparmētra, pupumētra, vērmele, lofants, naktssvece, deviņvīru spēks, ābolmētra, citronmelisa, tauksakne, ehinācija, ārstniecības lupstājs, dižzirdzene, raspodiņš, sirds mātere)

848

57.Sierāboliņš

880

58.Kumelīte

881

59.Kliņģerīte

882

60.Cigoriņš

883

61.Ārstniecības gurķene

884

62.Sējas koriandrs jeb kinza

877

63.Ķimenes

878

64.Mārdadzis

879

65.Sinepe

215

66.Citi kultivēti nektāraugi (ežziede, biškrēsliņš, pūķgalve, melisa, daglītis, dedestiņa, kaķumētra)

930

67.Dažādi kultūraugi nelielā aramzemes platībā vai vairāki kultūraugi, audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no kultūraugiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,3 ha**

811

68.Ilggadīgie stādījumi vai aramzeme, izņemot aramzemē sētus zālājus, ko lauksaimnieks deklarē, piesakoties mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam**

101

Piezīmes.

* Piemēram, persiki, aprikozes, plūškoki, irbenes, korintes, sausserži (ēdamo augļu šķirnes), kizili, aktinīdijas, citronliānas, lazdas (ēdamo augļu šķirnes).

** Ja atbilstošajās platībās audzētie kultūraugi ir dārzeņi (tai skaitā garšaugi un kultivēti ārstniecības augi), augļu koki vai ogulāji.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 166Pieņemts: 25.03.2014.Stājas spēkā: 01.06.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 66, 02.04.2014. OP numurs: 2014/66.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
265360
{"selected":{"value":"14.06.2022","content":"<font class='s-1'>14.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.06.2022","iso_value":"2022\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2017","iso_value":"2017\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2017.-13.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2015","iso_value":"2015\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2015.-30.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2014","iso_value":"2014\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2014.-27.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.06.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)