Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.93

Rīgā 2014.gada 11.februārī (prot. Nr.8 19.§)
Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus

1. Noteikumi nosaka apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura ir atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, ja tā iemesls ir ievainojums vai sakropļojums, vai citāds veselības kaitējums (izņemot arodslimību), kas gūts ar dienesta pienākumu pildīšanu saistītā nelaimes gadījumā (turpmāk – nelaimes gadījums) (turpmāk – atvaļināta amatpersona), apmaksājamo veselības pakalpojumu veidus un apmaksas kārtību, kā arī veselības aprūpes pakalpojumus un izdevumus, kuri netiek apmaksāti.

2. Lai saskaņā ar šiem noteikumiem saņemtu apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, atvaļināta amatpersona iesniedz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā (turpmāk – centrs) iesniegumu par apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi un pievieno medicīniskos dokumentus par nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma, sakropļojuma vai cita veselības kaitējuma ārstēšanu. Saziņas nodrošināšanai iesniegumā var norādīt tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi. Atvaļinātā amatpersona var iesniegt dokumentu par atvaļināšanu no dienesta un nelaimes gadījumu apliecinošos dokumentus. Ja atvaļinātā amatpersona minētos dokumentus neiesniedz, centrs attiecīgo informāciju iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

3. Centrs mēneša laikā pēc saņemšanas izvērtē atvaļinātās amatpersonas iesniegumu, rīkojumu par amatpersonas atvaļināšanu no dienesta, nelaimes gadījumu apliecinošus dokumentus un medicīnisko dokumentāciju un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

3.1. piešķirt tiesības saņemt apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un izsniegt atvaļinātas amatpersonas veselības karti, ja tiek konstatēta atbilstība Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 39. panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem;

3.2. atteikt piešķirt apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, ja tiek konstatēta neatbilstība Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 39. panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

4. Nelaimes gadījuma saistību ar dienesta pienākumu izpildi apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīts akts par nelaimes gadījumu darbā.

5. Ja centra rīcībā nav pietiekamas medicīniskās dokumentācijas par amatpersonas veselības stāvokli un ar to saistīto atvaļināšanu, tas saņemtos dokumentus iesniedz Iekšlietu ministrijas Centrālajai medicīniskās ekspertīzes komisijai atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokli atvaļināšanas laikā un tā saistību ar nelaimes gadījumu.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

6. Atvaļinātai amatpersonai sedz ar šādiem Latvijas Republikā sniegtiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistītus izdevumus un maksājumus:

6.1. līdzmaksājumi, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu;

6.2. veselības aprūpes pakalpojumi, kas netiek segti no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem vai saņemti ārpus rindas;

6.3. plānveida ķirurģiskās operācijas un izmeklējumi, kas nepieciešami nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma vai sakropļojuma seku izvērtēšanai un ārstēšanai;

6.4. ārstniecības personas izrakstītu medikamentu iegāde, ja medikamenti ir iekļauti Latvijas Republikas zāļu reģistrā;

6.5. medicīniskās rehabilitācijas kursi, kas nepieciešami nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma vai sakropļojuma seku ārstēšanai;

6.6. zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumi;

6.7. vienreizējā iemaksa vai līdzmaksājums par medicīniskās ierīces, kas ir tehniskais palīglīdzeklis, saņemšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas atvaļinātai amatpersonai nepieciešama nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma vai sakropļojuma dēļ, ja vienreizējās iemaksas vai līdzmaksājuma segšana pieprasīta ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas.

(Grozīts ar MK 04.04.2017. noteikumiem Nr. 191; MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 488)

7. Šo noteikumu 6. punktā minētos izdevumus atvaļinātai amatpersonai centrs sedz, ievērojot šādus nosacījumus:

7.1. šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētos līdzmaksājumus apmaksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar ārstniecības iestādi, vai kompensējot atvaļinātām amatpersonām izdevumus bez limita ierobežojuma;

7.2. šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētos pakalpojumus apmaksā, kompensējot atvaļinātām amatpersonām to izdevumus, bet kopumā ne vairāk kā 250 euro kalendāra gadā katrai amatpersonai;

7.3. šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētos pakalpojumus apmaksā, pamatojoties uz centra vai Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas atzinumu, ka atvaļinātai amatpersonai plānveida ķirurģiskā operācija vai izmeklējums ir nepieciešams nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma vai sakropļojuma seku izvērtēšanai vai ārstēšanai;

7.4. šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētos pakalpojumus apmaksā, kompensējot atvaļinātai amatpersonai izdevumus, bet kopumā ne vairāk kā 75 euro apmērā kalendāra gadā katrai atvaļinātai amatpersonai;

7.5. šo noteikumu 6.5. apakšpunktā minētā pakalpojuma vienu kursu kalendāra gada laikā kopumā apmaksā ne vairāk kā 500 euro apmērā, pamatojoties uz atvaļinātās amatpersonas iesniegumu. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, medicīniskās rehabilitācijas iestādi, kurā plānots medicīniskās rehabilitācijas kurss, un plānoto medicīniskās rehabilitācijas sākuma datumu. Saziņas nodrošināšanai iesniegumā var norādīt tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi. Iesniegumam pievieno fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu uz rehabilitācijas kursu, citus atvaļinātās amatpersonas rīcībā esošus medicīniskos dokumentus, kas apliecina, ka medicīniskās rehabilitācijas kurss ir nepieciešams nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma vai sakropļojuma seku ārstēšanai, kā arī medicīniskās rehabilitācijas iestādes apliecinājumu par vietas rezervāciju un paredzētajām medicīniskā rehabilitācijas kursa izmaksām. Ja centrs pieņem lēmumu segt medicīniskās rehabilitācijas kursa izdevumus, tas medicīniskās rehabilitācijas iestādei nosūta garantijas vēstuli par izdevumu segšanu. Garantijas vēstulē norāda informāciju par atvaļināto amatpersonu (vārds, uzvārds, personas kods) un plānoto medicīniskās rehabilitācijas kursa sākuma datumu, kā arī informē par to atvaļināto amatpersonu;

7.6. šo noteikumu 6.6. apakšpunktā minētos pakalpojumus apmaksā, kompensējot atvaļinātai amatpersonai tās izdevumus, bet kopumā ne vairāk kā 200 euro apmērā kalendāra gadā katrai atvaļinātai amatpersonai;

7.7. šo noteikumu 6.7. apakšpunktā minētos pakalpojumus apmaksā, pamatojoties uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrība" vai biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" pieņemto lēmumu par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu atvaļinātai amatpersonai un sedzot vienreizējo iemaksu vai līdzmaksājumu par tehnisko palīglīdzekli. Līdzmaksājuma izdevumus sedz, izmaksājot kompensāciju atvaļinātai amatpersonai vai izsniedzot garantijas vēstuli un veicot maksājumu tehniskā palīglīdzekļa izgatavotājam, bet ne vairāk kā 5000 euro apmērā triju gadu periodā.

(Grozīts ar MK 23.08.2016. noteikumiem Nr. 567; MK 04.04.2017. noteikumiem Nr. 191; MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 488)

8. Izdevumus par šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem centrs sedz no šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem:

8.1. saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārstniecības iestādēm, vai saskaņā ar garantijas vēstuli pēc ārstniecības iestādes rēķina saņemšanas, kas noformēts atbilstoši likumam "Par grāmatvedību" un kurā norādīta atvaļinātā amatpersona, kas saņēmusi pakalpojumu (vārds, uzvārds, personas kods), saņemtais pakalpojums, pakalpojuma saņemšanas datums un cena;

8.2. kompensējot atvaļinātajai amatpersonai izdevumus par veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus atvaļināta amatpersona apmaksājusi no saviem līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 488)

9. Šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minētās kompensācijas saņemšanai atvaļinātā amatpersona centrā iesniedz:

9.1. iesniegumu par kompensācijas piešķiršanu. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontu kredītiestādē un dzīvesvietas adresi. Saziņas nodrošināšanai iesniegumā var norādīt tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

9.2. maksājumus apliecinošus dokumentus, kuros norādīts atvaļinātās amatpersonas vārds, uzvārds, personas kods un kas noformēti atbilstoši likumam "Par grāmatvedību";

9.3. dokumentus, kas apliecina veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, ja tas neizriet no maksājumus apliecinošajiem dokumentiem. Lai saņemtu kompensāciju par šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, atvaļinātā amatpersona iesniedz centrā ārstniecības personas izrakstītās receptes norakstu vai kopiju, vai elektroniskās receptes izdruku, vai izrakstu no ārstniecības iestādes medicīniskās dokumentācijas par amatpersonai ārstniecības procesā rekomendētajām bezrecepšu zālēm. Lai saņemtu kompensāciju par laboratoriskiem izmeklējumiem, podometrijas pakalpojumiem un ārstniecisko pēdu aprūpi, atvaļinātā amatpersona iesniedz centrā ārsta speciālista izrakstīta nosūtījuma kopiju vai elektroniskā nosūtījuma izdruku. Lai saņemtu kompensāciju par medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumiem, atvaļinātā amatpersona iesniedz centrā ārsta speciālista izrakstīta nosūtījuma kopiju vai elektroniskā nosūtījuma izdruku, vai medicīniskā dokumenta kopiju, kurā rekomendēts attiecīgais pakalpojums, atbilstoši šo noteikumu pielikumam.

(Grozīts ar MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 488)

9.1 Lēmumu par šo noteikumu 6.7. apakšpunktā minētās vienreizējās iemaksas kompensēšanu centrs pieņem, izvērtējot atvaļinātās amatpersonas iesniegumu un šādu informāciju:

9.1 1. attiecīgi valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrība" vai biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" informāciju par tehniskā palīglīdzekļa pakalpojuma piešķiršanu;

9.1 2. vienreizējo iemaksu apliecinošu dokumentu.

(MK 04.04.2017. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

9.2 Lēmumu par šo noteikumu 6.7. apakšpunktā minētā līdzmaksājuma kompensēšanu centrs pieņem, izvērtējot atvaļinātās amatpersonas iesniegumu un šādu informāciju:

9.2 1. attiecīgi valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", biedrības "Latvijas Neredzīgo biedrība" vai biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" informāciju par tehniskā palīglīdzekļa pakalpojuma piešķiršanu ar līdzmaksājumu;

9.2 2. informāciju par atvaļinātās amatpersonas izvēlētajam tehniskajam palīglīdzeklim analoga tehniskā palīglīdzekļa iepirkuma cenu attiecīgajā gadā;

9.2 3. tehniskā palīglīdzekļa ražotāja sniegto informāciju par izvēlētā tehniskā palīglīdzekļa funkcionalitāti un cenu;

9.2 4. maksājumu apliecinošu dokumentu, ja atvaļinātā amatpersona līdzmaksājumu ir veikusi pati.

(MK 04.04.2017. noteikumu Nr. 191 redakcijā)

10. Šo noteikumu 9. punktā minētos dokumentus amatpersona var iesniegt par kārtējo gadu un iepriekšējo gadu.

11. Centrs mēneša laikā pēc saņemšanas izvērtē šo noteikumu 9. punktā minētos dokumentus un, ja kompensācijas izmaksas nosacījumi un iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, izmaksā kompensāciju triju mēnešu laikā pēc dokumentu saņemšanas, pārskaitot attiecīgos finanšu līdzekļus uz atvaļinātās amatpersonas norādīto kontu kredītiestādē.

12. Ja iesniegtie dokumenti vai kompensācijas izmaksas nosacījumi neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, centrs pieņem lēmumu par atteikumu izmaksāt kompensāciju.

13. Šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu apmaksai atvaļinātā amatpersona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms plānotā pakalpojuma saņemšanas iesniedz centrā iesniegumu. Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, plānotās operācijas veidu vai izmeklējumu, ārstniecības iestādi, kurā plānota operācija vai izmeklējums, un plānotās operācijas vai izmeklējuma datumu, kā arī pievieno ārsta speciālista atzinumu par operācijas vai izmeklējuma nepieciešamību un citu tās rīcībā esošo medicīnisko dokumentāciju, kas apliecina, ka plānveida ķirurģiskā operācija vai izmeklējums ir nepieciešams nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma vai sakropļojuma seku izvērtēšanai vai ārstēšanai. Saziņas nodrošināšanai iesniegumā var norādīt tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi. Ja centrs, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, nevar konstatēt veicamās plānveida ķirurģiskās operācijas vai izmeklējuma saistību ar nelaimes gadījumā gūtās traumas un ievainojuma seku ārstēšanu, tas saņemtos dokumentus iesniedz Iekšlietu ministrijas Centrālajai medicīniskās ekspertīzes komisijai atzinuma sniegšanai.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

14. Ja centrs pieņem lēmumu apmaksāt šo noteikumu 6.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu, tas nosūta ārstniecības iestādei garantijas vēstuli par pakalpojuma apmaksu. Garantijas vēstulē norāda informāciju par atvaļināto amatpersonu (vārds, uzvārds, personas kods), plānveida ķirurģisko operāciju vai izmeklējumu, kura apmaksu centrs garantē, un plānotās operācijas vai izmeklējuma datumu, kā arī par to informē atvaļināto amatpersonu. Šos veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā, ja attiecīgā ārstniecības iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību ir iekļauta to ārstniecības iestāžu sarakstā, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.

(Grozīts ar MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 488)

15. Centrs var atteikt segt ar plānveida ķirurģisko operāciju un tās veikšanu saistīto izmeklējumu izdevumus, ja:

15.1. Iekšlietu ministrijas Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija, pamatojoties uz veselības atzinumu, konstatē, ka atvaļinātai amatpersonai nepieciešamā plānveida ķirurģiskā operācija vai izmeklējums nav saistīts ar nelaimes gadījumā gūto traumu un ievainojumu seku ārstēšanu;

15.2. veselības aprūpes pakalpojumu var saņemt rindas kārtībā sešu mēnešu laikā par valsts budžeta līdzekļiem.

16. Lai atvaļinātai amatpersonai segtu izdevumus par līdzmaksājumu un ar garantijas vēstuli garantētā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, tā ārstniecības iestādē uzrāda personu apliecinošu dokumentu un centra izsniegtu veselības karti, kas apliecina atvaļinātas amatpersonas tiesības saņemt apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

(Grozīts ar MK 22.10.2019. noteikumiem Nr. 488)

17. Atvaļinātai amatpersonai nesedz un nekompensē izdevumus par šādiem veselības aprūpes pakalpojumiem:

17.1. ārstniecību, kurā izmanto netradicionālās, tai skaitā komplementārās, medicīnas metodes;

17.2. kosmetoloģiskiem pakalpojumiem;

17.3. estētiski ķirurģiskām operācijām, izņemot gadījumu, ja atvaļinātā amatpersona pirms atvaļināšanas no dienesta, pildot dienesta pienākumus, cietusi nelaimes gadījumā un operācija nepieciešama nelaimes gadījumā gūto ievainojumu vai sakropļojuma seku ārstēšanai;

17.4. abortiem, izņemot abortus medicīnisku indikāciju dēļ;

17.5. seksoloģisko ārstniecību, dzimuma maiņu un androloga pakalpojumiem;

17.6. cilmes šūnu bankas un dzimumšūnu bankas pakalpojumiem;

17.7. medicīnisko apaugļošanu, ģenētiku un ar to saistītajiem izmeklējumiem (izņemot pacienta līdzmaksājumus);

17.8. maksas dzemdību palīdzību;

17.9. orgānu vai audu transplantāciju;

17.10. mākslas terapijas, psihologa, uztura speciālista, reitterapijas, logopēda pakalpojumiem, izņemot multiprofesionālas komandas sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus;

17.11. alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu noteikšanu, izņemot gadījumu, ja tas nepieciešams ārstnieciskā procesa nodrošināšanai;

17.12. ortodontiju un ar to saistītajiem pakalpojumiem;

17.13. zobu protezēšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem, izņemot pirmreizēju zobu protezēšanu, ja zoba protezēšanas iemesls ir trauma, kas saskaņā ar aktu par nelaimes gadījumu darbā ir gūta nelaimes gadījumā, pildot dienesta pienākumus;

17.14. paaugstinātu apkalpošanas līmeni un individuālu aprūpi;

17.15. ēdināšanu dienas stacionārā, kā arī uzturēšanos dienas stacionārā ārpus dienas stacionāriem normatīvajos aktos noteiktā darbalaika, izņemot gadījumu, ja centrā ir iesniegti stacionāra izsniegti dokumenti, kas apliecina, ka atvaļinātajai amatpersonai pēc ķirurģiskās operācijas nepieciešama ārstniecības personu uzraudzība;

17.16. veselības pārbaudēm, kas nepieciešamas darba vai speciālo atļauju saņemšanai, kā arī pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem;

17.17. manipulācijām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību nav iekļautas Nacionālā veselības dienesta publicētajā apmaksājamo manipulāciju sarakstā, izņemot:

17.17.1. ambulatori veicamās injekcijas (tai skaitā intraartikulārās injekcijas ar ārstniecības līdzekļu ievadīšanu);

17.17.2. laboratoriskos izmeklējumus ar ārsta nosūtījumu;

17.17.3. šo noteikumu pielikumā minētos medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus;

17.17.4. podometrijas pakalpojumus un ārstniecisko pēdu aprūpi ar ārsta speciālista nosūtījumu;

17.18. pakalpojumiem, kas saņemti iestādē, kura nav reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā (izņemot redzes pārbaudi) vai kura neatbilst ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

17.1 Kompensācijas apmērs par šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas atvaļinātai amatpersonai sniegti līdz 2015. gada 31. decembrim un ko atvaļinātai amatpersonai kompensē saskaņā ar šo noteikumu 7.2. apakšpunktu, kopumā nepārsniedz 215 euro. Kompensācija par šo noteikumu 6.4. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas atvaļinātai amatpersonai sniegti līdz 2015. gada 31. decembrim un ko atvaļinātai amatpersonai kompensē saskaņā ar šo noteikumu 7.4. apakšpunktu, tiek noteikta 75 % apmērā, bet ne vairāk kā 75 euro. Kompensācijas apmērs par šo noteikumu 6.6. apakšpunktā minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas atvaļinātai amatpersonai sniegti līdz 2015. gada 31. decembrim un ko atvaļinātai amatpersonai kompensē saskaņā ar šo noteikumu 7.6. apakšpunktu, kopumā nepārsniedz 145 euro.

(MK 23.08.2016. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

17.2 Šo noteikumu 7.2, 7.4., 7.6. un 17.8. apakšpunktu piemēro ar 2016. gada 1. janvāri.

(MK 23.08.2016. noteikumu Nr. 567 redakcijā)

17.3 Centrs no atvaļinātajām amatpersonām saņemtos iesniegumus par veselības aprūpes izdevumu kompensāciju un tiem pievienotos maksājumus apliecinošos attaisnojuma dokumentus, kā arī rēķinus par atvaļinātajām amatpersonām sniegtajiem maksas veselības aprūpes pakalpojumiem un ar tiem saistīto informāciju glabā piecus gadus no to saņemšanas vai līdz brīdim, kad pilnībā sasniegts šo dokumentu izmantošanas mērķis vai to izmantošanas juridiskā nepieciešamība. Atvaļināto amatpersonu iesniegumus, saraksti ar atvaļinātajām amatpersonām, ārstniecības iestādēm un medicīniskās rehabilitācijas iestādēm par plānveida ķirurģisko operāciju, medicīniskās rehabilitācijas kursu un izmeklējumu apmaksas garantiju centrs glabā 10 gadus no to saņemšanas vai līdz brīdim, kad pilnībā sasniegts šo dokumentu izmantošanas mērķis vai to izmantošanas juridiskā nepieciešamība.

(MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

18. Noteikumi piemērojami ar 2014. gada 1. janvāri.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. februāra
noteikumiem Nr. 93
Medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumi, kurus atvaļinātajai amatpersonai apmaksā vai kompensē ar tiem saistītos izdevumus

(Pielikums MK 22.10.2019. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

Medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumi, kurus atvaļinātajai amatpersonai apmaksā vai kompensē ar tiem saistītos izdevumus, ir šādi:

1. Šo noteikumu 6.5. apakšpunktā minētie medicīniskās rehabilitācijas iestādē multiprofesionālas komandas sniegtie medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi saskaņā ar garantijas vēstuli par pakalpojuma apmaksu.

2. Medicīniskās rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumi ar ārsta speciālista nosūtījumu vai rekomendāciju:

2.1. klasiskā masāža (tai skaitā segmentārā un punktu masāža);

2.2. fizioterapijas nodarbības (individuālās un grupā), ergoterapija;

2.3. locītavu mobilizācija, trakcija, mugurkaula stiepšana (Slinga terapija);

2.4. kinezioloģiskā teipošana;

2.5. sinusoidāli modulētās strāvas (SMS) (piemēram, amplipulss);

2.6. diadinamiskās strāvas (DDS);

2.7. galvanizācija, elektroforēze;

2.8. transkutānā elektroneirostimulācija (TENS), funkcionālā elektrostimulācija (FES);

2.9. elektromiegs;

2.10. ultraskaņas terapija, fonoforēze;

2.11. darsonvalizācija;

2.12. ultraīsviļņu terapija (UĪV), centimetru viļņu terapija (CMV) un decimetru viļņu terapija (DMV);

2.13. magnetoterapija;

2.14. elektromiogrāfijas atgriezeniskās saites terapija;

2.15. gaismas terapija (ar infrasarkano starojumu, ar ultravioleto starojumu, ar terapeitisku lāzera starojumu);

2.16. inhalācijas, aerosolterapija, haloterapija;

2.17. ārstnieciskā dūņu terapija, galvaniskās dūņas;

2.18. lokālā aukstuma terapija, lokālā siltuma terapija;

2.19. hidroterapija (zemūdens masāža, ārstnieciskās vannas, cirkulārā duša, Šarko duša);

2.20. triecienviļņu terapija.

3. Limfodrenāža ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, ķirurga, onkologa ķīmijterapeita vai flebologa nosūtījumu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 93Pieņemts: 11.02.2014.Stājas spēkā: 21.02.2014.Piemērojams ar: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 20.02.2014. OP numurs: 2014/37.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
264500
{"selected":{"value":"25.10.2019","content":"<font class='s-1'>25.10.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.10.2019","iso_value":"2019\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.2017","iso_value":"2017\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.2017.-24.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.08.2016","iso_value":"2016\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2016.-06.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.02.2014","iso_value":"2014\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2014.-25.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.10.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)