Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1016

Rīgā 2013.gada 1.oktobrī (prot. Nr.51 16.§)
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (turpmāk – muzejs) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Muzejs sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par cenrāža 1.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu maksu neiekasē no:

3.1. pirmsskolas vecuma bērniem;

3.2. daudzbērnu ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu) un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību vai dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti, un dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību), tajā skaitā individuālajam apmeklējumam;

3.3. dažāda profila speciālo klašu audzēkņiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, dienas aprūpes centru, krīzes centru un tādu speciālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuras nodrošina internāta pakalpojumus, psihosociālās rehabilitācijas centru audzēkņiem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu);

3.4. personām ar 1., 2. un 3.grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kura pavada personu ar 1.grupas invaliditāti;

3.5. politiski represētajām personām (uzrādot apliecību);

3.6. Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);

3.7. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);

3.8. augstāko izglītības iestāžu studentiem, kuri studē vēstures studiju programmā (uzrādot apliecību);

3.9. grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītāja (gida);

3.10. muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā – 18.maijā;

3.11. muzeja struktūrvienības – Tautas frontes muzeja – apmeklētājiem.

(Grozīts ar MK 03.02.2015. noteikumiem Nr. 55; MK 10.09.2019. noteikumiem Nr. 426; MK 22.03.2022. noteikumiem Nr. 181)

4. Muzeja noteiktajās akciju dienās par cenrāža 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 1.7.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem maksu no muzeja noteiktajām apmeklētāju grupām neiekasē.

5. Maksai par cenrāža 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem piemēro atlaidi 10 % apmērā, ja grupā ir ne mazāk par 10 apmeklētājiem.

6. Maksājumu par muzeja sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem veic, izmantojot vienu no šādiem maksāšanas veidiem:

6.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

6.2. skaidrā naudā muzeja kasē;

6.3. ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti muzejā maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja muzejs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumus Nr.946 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 198.nr.).

8. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumus Nr.946 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi".

9. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Kultūras ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 1.oktobra noteikumiem Nr.1016
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 03.02.2015. noteikumiem Nr. 55; MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 145)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN ( euro)

PVN ( euro)

Cena ar PVN ( euro)

1.Muzeja pamatekspozīciju, izstāžu un teritorijas apmeklējums
1.1.pamatekspozīcijas apmeklējums1; 11
1.1.1.pieaugušajiem1 persona3,000,003,00
1.1.2.skolēniem1 persona0,750,000,75
1.1.3.studentiem, pensionāriem1 persona1,500,001,50
1.1.4.ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem)1 apmeklējums4,000,004,00
1.2.muzeja veidotas izstādes apmeklējums1
1.2.1.pieaugušajiem1 persona3,000,003,00
1.2.2.skolēniem1 persona0,750,000,75
1.2.3.studentiem, pensionāriem1 persona1,500,001,50
1.2.4.ģimenes biļete
(1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)
1 apmeklējums4,000,004,00
1.3.viesizstādes apmeklējums1
1.3.1.pieaugušajiem1 persona3,000,003,00
1.3.2.skolēniem1 persona0,750,000,75
1.3.3.studentiem, pensionāriem1 persona1,500,001,50
1.3.4.ģimenes biļete
(1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)
1 apmeklējums4,000,004,00
1.4.pamatekspozīcijas un muzeja veidotu tematisko izstāžu apmeklējums1
1.4.1.pieaugušajiem1 persona4,500,004,50
1.4.2.skolēniem1 persona1,200,001,20
1.4.3.studentiem, pensionāriem1 persona2,200,002,20
1.4.4.ģimenes biļete
(1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem)
1 apmeklējums6,000,006,00
1.5.ekskursija muzeja krātuvē (grupā līdz 10 personām)11 persona15,000,0015,00
1.6.gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (grupā ne vairāk kā 30 personas) līdz 60 minūtēm1
1.6.1.latviešu valodā1 grupa8,000,008,00
1.6.2.svešvalodā (angļu, krievu, vācu valodā, izņemot krievu valodu 1.–9. klašu skolēniem)1 grupa15,000,0015,00
1.6.3.krievu valodā 1.–9. klašu skolēniem1 grupa8,000,008,00
1.7.muzeja Dauderu nodaļas parka brīvdabas izstāžu apmeklējums1
1.7.1.pieaugušajiem

1 persona

0,71

0,00

0,71

1.7.2.skolēniem

1 persona

0,28

0,00

0,28

1.7.3.studentiem, pensionāriem

1 persona

0,57

0,00

0,57

1.7.4.ģimenes biļete (1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem vai viena daudzbērnu ģimene)

1 apmeklējums

1,00

0,00

1,00

1.8.muzeja Dauderu nodaļas parka izmantošana tematiskam pasākumam ar muzejisku saturu1

1 stunda

14,23

0,00

14,23

1.9.citi ar muzeja apmeklējumu saistīti pakalpojumi
1.9.1.personas sagatavošana fotografēšanai atdarinātā vēsturiskā tērpā (vēsturiskā tērpa izvēle, fona piemeklēšana, apģērbšana)1

1 persona

2,85

0,00

2,85

1.9.2.fotografēšana ar muzeja tehniskajiem līdzekļiem atdarinātā vēsturiskā tērpā, izgatavojot digitālo kadru1; 2

1 digitālais kadrs

2,85

0,00

2,85

1.9.3.fotografēšana ar muzeja tehniskajiem līdzekļiem atdarinātā vēsturiskā tērpā, izgatavojot krāsu fotogrāfiju1

1 krāsu fotogrāfija

7,11

0,00

7,11

1.9.4.fotografēšana muzeja pamatekspozīcijā un izstādēs nekomerciālām vajadzībām1

1 kamera

1,42

0,00

1,42

1.9.5.filmēšana muzeja pamatekspozīcijā un izstādēs nekomerciālām vajadzībām1

1 kamera

2,85

0,00

2,85

1.9.6.filmēšana muzeja telpās komerciālām vajadzībām9

1 stunda

35,57

0,00

35,57

1.9.7.filmēšana muzeja teritorijā komerciālām vajadzībām9

1 stunda

35,57

0,00

35,57

2.Muzeja izglītojošie un metodiskie pakalpojumi
2.1.konsultācijas sniegšana par muzeja kolekcijām ar muzeja krājuma izmantošanu1

0,5 stundas

14,23

0,00

14,23

2.2.konsultācijas sniegšana par muzeja kolekcijām ārpus muzeja telpām1; 3

1 stunda

14,23

0,00

14,23

2.3.muzejpedagoģiskās programmas vienas nodarbības vadīšana1

1 stunda

7,11

0,00

7,11

2.4.tematiska pasākuma (ar muzejisku saturu) sagatavošana un organizēšana muzeja telpās vai teritorijā1; 4
2.4.1.līdz 25 personām1 stunda20,000,0020,00
2.4.226–50 personām1 stunda30,000,0030,00
2.4.3.51–100 personām1 stunda40,000,0040,00
2.4.4.vairāk nekā 100 personām1 stunda50,000,0050,00
2.5.tematiska pasākuma (ar muzejisku saturu) norises nodrošināšana muzeja telpās vai teritorijā1; 5
2.5.1.līdz 25 personām1 stunda20,000,0020,00
2.5.2.26–50 personām1 stunda30,000,0030,00
2.5.3.51–100 personām1 stunda40,000,0040,00
2.5.4vairāk nekā 100 personām1 stunda50,000,0050,00
2.6.muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums grupai (grupā līdz 30 personām)1
2.6.1.muzeja telpās1 stunda20,000,0020,00
2.6.2.ārpus muzeja telpām31 stunda20,000,0020,00
2.7.muzeja speciālista lekcijas sagatavošana atbilstoši pasūtījumam11 stunda30,000,0030,00
2.8.citi muzeja izglītojošie un metodiskie pakalpojumi10
2.8.1.personu apmācība muzeju nozares jautājumos

1 persona 1 diena

35,57

0,00

35,57

2.8.2.rakstiska ekspertīze vienam priekšmetam3

1800 rakstu zīmes, 1 attēls

213,43

0,00

213,43

3.Muzeja krājuma izmantošana6
3.1.muzeja krājuma materiālu tematiskā atlase1

1 uzskaites vienība

0,71

0,00

0,71

3.2.muzeja darbības dokumentēšanas krājuma izmantošana1

1 lieta

1,42

0,00

1,42

3.3.muzeja krājuma priekšmeta (izņemot šā cenrāža 3.5., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minētos priekšmetus) izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana muzeja krājuma glabātavās ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem
3.3.1.nekomerciālām vajadzībām1

1 reize

2,85

0,00

2,85

3.3.2.komerciālām vajadzībām9

1 reize

8,54

0,00

8,54

3.4.Reta, unikāla un īpaši saudzējama muzeja krājuma priekšmeta (izņemot šā cenrāža 3.6., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minētos priekšmetus) izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana muzeja krājuma glabātavās ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem
3.4.1.nekomerciālām vajadzībām1

1 reize

142,29

0,00

142,29

3.4.2.komerciālām vajadzībām9

1 reize

426,86

0,00

426,86

3.5.muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem
3.5.1.filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate līdz 1945.gadam
3.5.1.1.nekomerciālām vajadzībām1

1 reize

14,23

0,00

14,23

3.5.1.2.komerciālām vajadzībām9

1 reize

142,29

0,00

142,29

3.5.2.filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate pēc 1945.gada
3.5.2.1.nekomerciālām vajadzībām1

1 reize

7,11

0,00

7,11

3.5.2.2.komerciālām vajadzībām9

1 reize

71,14

0,00

71,14

3.6.reta, unikāla un īpaši saudzējama muzeja krājuma filmu fotonegatīva un diapozitīva vai stikla plates izmantošana ar pasūtītāja tehniskajiem līdzekļiem
3.6.1.filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate līdz 1945.gadam
3.6.1.1.nekomerciālām vajadzībām1

1 reize

28,46

0,00

28,46

3.6.1.2.komerciālām vajadzībām9

1 reize

426,86

0,00

426,86

3.6.2.filmu fotonegatīvs un diapozitīvs vai stikla plate pēc 1945.gada
3.6.2.1.nekomerciālām vajadzībām1

1 reize

14,23

0,00

14,23

3.6.2.2.komerciālām vajadzībām9

1 reize

142,29

0,00

142,29

3.7.muzeja krājuma priekšmeta līdz 19.gadsimtam kserokopijas izgatavošana1
3.7.1.A4 formāts

1 A4 lapa

7,11

0,00

7,11

3.7.2.A3 formāts

1 A3 lapa

7,11

0,00

7,11

3.8.Muzeja krājuma 19.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana1
3.8.1.A4 formāts

1 A4 lapa

1,42

0,00

1,42

3.8.2.A3 formāts

1 A3 lapa

1,42

0,00

1,42

3.9.Muzeja krājuma 20.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana1
3.9.1.A4 formāts

1 A4 lapa

0,71

0,00

0,71

3.9.2.A3 formāts

1 A3 lapa

0,71

0,00

0,71

3.10.muzeja krājuma 21.gadsimta priekšmeta kserokopijas izgatavošana1
3.10.1.A4 formāts

1 A4 lapa

0,43

0,00

0,43

3.10.2.A3 formāts

1 A3 lapa

0,43

0,00

0,43

3.11.muzeja uzziņu materiāla kserokopijas izgatavošana1

1 lapa

0,71

0,00

0,71

3.12.muzeja krājuma priekšmeta līdz 19.gadsimtam skenēšana1; 2
3.12.1.skenēšana bez apstrādes

1 reize

4,27

0,00

4,27

3.12.2.skenēšana ar apstrādi

1 reize

14,23

0,00

14,23

3.13.muzeja krājuma 19.gadsimta priekšmeta skenēšana1; 2
3.13.1.skenēšana bez apstrādes

1 reize

3,56

0,00

3,56

3.13.2.skenēšana ar apstrādi

1 reize

11,38

0,00

11,38

3.14.muzeja krājuma 20.gadsimta priekšmeta skenēšana1; 2
3.14.1.skenēšana bez apstrādes

1 reize

2,85

0,00

2,85

3.14.2.skenēšana ar apstrādi

1 reize

7,11

0,00

7,11

3.15.muzeja krājuma 21.gadsimta priekšmeta skenēšana1; 2
3.15.1.skenēšana bez apstrādes

1 reize

2,13

0,00

2,13

3.15.2.skenēšana ar apstrādi

1 reize

4,27

0,00

4,27

3.16.skenēto muzeja krājuma materiālu melnbalta izdruka uz papīra1

1 lapa, ne lielāka par A4 formātu

2,85

0,00

2,85

3.17.muzeja krājuma filmas, diapozitīva vai stikla plates fotonegatīva digitāla pārfotografēšana1
3.17.1.digitāla pārfotografēšana bez apstrādes

1 reize

7,11

0,00

7,11

3.17.2.digitāla pārfotografēšana ar apstrādi

1 reize

14,23

0,00

14,23

3.18.muzeja krājuma filmas, diapozitīva vai stikla plates fotonegatīva digitāla skenēšana1
3.18.1.digitāla skenēšana bez apstrādes

1 reize

7,11

0,00

7,11

3.18.2.digitāla skenēšana ar apstrādi

1 reize

14,23

0,00

14,23

3.19.muzeja krājuma priekšmeta digitāla fotografēšana1
3.19.1.digitāla fotografēšana bez apstrādes

1 reize

2,85

0,00

2,85

3.19.2.digitāla fotografēšana ar apstrādi

1 reize

7,11

0,00

7,11

3.20.muzeja krājuma priekšmeta vai muzeja darbības dokumentēšanas krājuma vienības fotokopijas izgatavošana1
3.20.1.melnbaltas fotokopijas izgatavošana
3.20.1.1.A4 formāts

1 A4 lapa

4,27

0,00

4,27

3.20.1.2.A5 formāts

1 A5 lapa

1,42

0,00

1,42

3.20.2.krāsainas fotokopijas izgatavošana
3.20.2.1.A4 formāts

1 A4 lapa

1,42

0,00

1,42

3.20.2.2.A5 formāts

1 A5 lapa

0,71

0,00

0,71

3.21.muzeja krājuma priekšmeta digitālas kopijas izgatavošana1; 2

1 uzskaites vienība 1 reizi

2,85

0,00

2,85

3.22.muzeja krājuma materiāla iznomāšana pasākumiem ārpus muzeja (piemēram, kino, televīzijai, reklāmai, komercvajadzībām)9

1 uzskaites vienība 1 reizi

21,34

0,00

21,34

3.23.muzeja krājuma reta, unikāla un īpaši saudzējama materiāla iznomāšana pasākumiem ārpus muzeja (piemēram, kino, televīzijai, reklāmai, komercvajadzībām)9

1 uzskaites vienība 1 reizi

149,40

0,00

149,40

3.24.muzeja krājuma materiāla izmantošana publicēšanai1

1 uzskaites vienība 1 reizi

7,11

0,00

7,11

3.25.muzeja krājuma reta, unikāla un īpaši saudzējama materiāla izmantošana publicēšanai1

1 uzskaites vienība 1 reizi

149,40

0,00

149,40

3.26.Muzeja priekšmetu deponēšana neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām1

1 vienība 1 dienu

10 % no priekšmeta vērtības

0,00

10 % no priekšmeta vērtības

4.Nacionālā muzeju krājuma priekšmetu restaurācija1
4.1.priekšmeta mikroķīmiskā analīze

1 paraugs

11,38

0,00

11,38

4.2.priekšmeta mikroķīmiskā/ histoķīmiskā analīze

1 paraugs

14,23

0,00

14,23

4.3.priekšmeta termogrāfiskā analīze

1 paraugs

9,96

0,00

9,96

4.4.priekšmeta plānā slāņa hromatogrāfiskā analīze

1 paraugs

12,81

0,00

12,81

4.5.priekšmeta stratigrāfiskā analīze

1 paraugs

11,38

0,00

11,38

4.6.priekšmeta mikroskopiskā analīze

1 paraugs

2,85

0,00

2,85

4.7.priekšmeta pH-metrija

1 paraugs

2,85

0,00

2,85

4.8.priekšmeta izsaldēšana

1 cikls

9,96

0,00

9,96

4.9.priekšmeta dezinficēšana

1 kamera (0,1 m3)

9,96

0,00

9,96

4.10.priekšmeta mikroslīpējuma izgatavošana

1 paraugs

11,38

0,00

11,38

4.11.priekšmeta konservācija un restaurācija7

1 stunda

14,23

0,00

14,23

4.12.pasīvā stunda restaurācijā un konservācijā

1 stunda

0,14

0,00

0,14

4.13.restaurācijas dokumentācijas sagatavošana

1 lieta (ne vairāk kā 3700 rakstu zīmes un 2 attēli)

28,46

0,00

28,46

4.14.priekšmeta izpētes protokola sagatavošana

1 lieta

7,11

0,00

7,11

4.15.priekšmeta sagatavošana glabāšanai

1 priekšmets

7,11

0,00

7,11

4.16.priekšmeta fotografēšana, izmantojot mikroskopu

1 attēls

14,23

0,00

14,23

5.Muzeja tehniskā aprīkojuma noma muzeja telpās9
5.1.muzeja konferenču zāles aprīkojuma noma

1 stunda

42,69

0,00

42,69

5.2.restauratora darba vietas aprīkojuma noma

1 stunda

14,23

0,00

14,23

6.Arheoloģiskā izpēte1;3;8
6.1.arheoloģiskā uzraudzība

1 stunda

71,14

0,00

71,14

6.2.arheoloģiskie izrakumi dzīvesvietās

1 m3 grunts

213,43

0,00

213,43

6.3.arheoloģiskie izrakumi kapulaukos

1 apbedījums

213,43

0,00

213,43

7.Izstāžu izstrāde un iekārtošana pēc pasūtījuma ārpus muzeja3
7.1.izstādes koncepcijas un plāna izstrāde9

1 stunda

35,57

0,00

35,57

7.2.izstādes dizaina izstrāde9

1 stunda

35,57

0,00

35,57

7.3.izstādes autora uzraudzība9

1 stunda

5 % no projekta izmaksām

0,00

5 % no projekta izmaksām

7.4.muzeja veidotas izstādes – mobilā stenda eksponēšana ārpus muzeja1

1 diena

4,27

0,00

4,27

8. (Svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 145)

Piezīmes.
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59.panta pirmo daļu un 52.panta pirmās daļas 17.punkta "d" apakšpunktu.
2 Pakalpojuma cenā neietilpst datu nesēja cena.
3 Pakalpojuma cenā neietilpst ceļa izdevumi, neparedzēti izdevumi par izstāžu iekārtošanu, lekcijām, konsultācijām, ekspertīzēm, arheoloģisko izpēti un citiem pakalpojumiem ārpus muzeja.
4 Tematiskā pasākuma sagatavošanā un organizēšanā muzeja telpās vai teritorijā ietilpst pasākuma saturiskā sagatavošana, kā arī pasākuma programmas izstrāde.
5 Tematiskā pasākuma norises nodrošināšanā muzeja telpās un teritorijā ietilpst telpu un teritorijas ierādīšana un piemērošana attiecīgajam pasākumam, tehniskā nodrošināšana, kārtības nodrošināšana telpās un teritorijā.
6 Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Muzeju likumu un normatīvajiem aktiem par Nacionālo muzeju krājumu, izvērtējot personas pieteikumu. Muzejam ir tiesības atteikt pakalpojuma sniegšanu, ja tas apdraud priekšmeta saglabātību vai neatbilst muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem.
7 Ar restaurāciju saistīto pakalpojumu beigu cenu aprēķina, piemērojot koeficientu K (koeficients par darba sarežģītību un intelektuālo ieguldījumu no 1 līdz 1,6). Pakalpojuma cenā neietilpst maksa par materiāliem, kuru izmaksas sedz pasūtītājs.
Koeficientu K piemēro šādos gadījumos:
1) K = 1 – restaurācijas darbs, ko var veikt gan restaurators asistents, gan restaurators saskaņā ar meistara norādīto metodiku;
2) K = 1,2 (20 %) – jārestaurē sarežģītas konfigurācijas objekti, kur jāpiemeklē īpaši darbarīki un nepieciešamas īpašas prasmes un pieredze;
3) K = 1,4 (40 %) – jārestaurē sarežģītas konfigurācijas objekti no dažādiem materiāliem, nepieciešami īpaši darba paņēmieni, jākombinē dažādas metodikas un to lietošanas secība;
4) K = 1,6 (60 %) – jāizstrādā objektam īpaša metodika, nav piemērojamas standartmetodikas, darbu var veikt tikai augsti kvalificēts restaurators, pamatojoties uz plašu zinātnisko bāzi.
8 Sniedzot šo pakalpojumu, jebkuri arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti nonāk Nacionālajā muzeju krājumā.
9 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59.panta pirmo daļu.
10 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
11 Noteiktās pamatekspozīcijas apmeklējuma cenas nav attiecināmas uz muzeja struktūrvienības – Tautas frontes muzeja – pamatekspozīcijas apmeklējumu. Minētās pamatekspozīcijas apmeklējums ir bez maksas.

Kultūras ministra pienākumu izpildītājs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1016Pieņemts: 01.10.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 03.10.2013. OP numurs: 2013/193.30
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
260556
{"selected":{"value":"01.04.2022","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2022","iso_value":"2022\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.09.2019","iso_value":"2019\/09\/14","content":"<font class='s-1'>14.09.2019.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.03.2017","iso_value":"2017\/03\/22","content":"<font class='s-1'>22.03.2017.-13.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.02.2015","iso_value":"2015\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2015.-21.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"