Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.21

Rīgā 2013.gada 8.janvārī (prot. Nr.2 7.§)
Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma
10.panta 1. un 23.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku (turpmāk – dzīvnieki) aizsardzības prasības to pirmskaušanas turēšanas, apdullināšanas un nogalināšanas laikā;

1.2. kārtību, kādā veicama apmācība par dzīvnieku labturību kaušanas laikā un izsniedzams, apturams un anulējams apliecinājums par veikto apmācību, kā arī apmācīto personu reģistrācijas kārtību.

2. Noteikumos lietoti termini Padomes 2009.gada 24.septembra Regulas (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (turpmāk – Regula Nr. 1099/2009) 2.panta izpratnē.

3. Regulā Nr. 1099/2009 (izņemot tās 20. un 21.pantā minētos gadījumus) noteiktās kompetentās iestādes funkcijas pilda Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests).

4. Regulas Nr. 1099/2009 20.pantā noteikto zinātnisko atbalstu nodrošina valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"".

5. Regulas Nr. 1099/2009 21.pantā noteikto kompetentās iestādes funkciju apmācības jomā par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas un ar to saistīto darbību laikā pilda sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk – izglītības centrs).

6. Regulas Nr. 1099/2009 13.pantā noteiktā labas prakses rokasgrāmatu izstrāde un izplatīšana ir gaļas pārstrādes nozares profesionālo asociāciju un biedrību pārziņā.

II. Prasības dzīvnieku pirmskaušanas turēšanai un apdullināšanai

(Nodaļa zaudējusi spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

7. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

8. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

9. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

10. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

11. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

12. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

13. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

14. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

15. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

16. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

17. (Zaudējis spēku ar 09.12.2019.; sk. 38.punktu)

III. Prasības liellopu, aitu, kazu, putnu un zaķveidīgo kaušanai saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 701)

18. Šajā nodaļā minētās kaušanas pastāvīgu uzraudzību katram dzīvniekam veic dienesta pilnvarots veterinārārsts.

19. Liellopu, aitu, kazu, putnu un zaķveidīgo kaušana saskaņā ar reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm atļauta šim nolūkam atzītā kautuvē, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā Nr. 852/2004/EK par pārtikas produktu higiēnu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulā Nr. 853/2004/EK, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 701)

20. Katru dzīvnieku atsevišķi ievieto attiecīgā mehāniski ierobežojošā fiksējošā iekārtā un nodrošina:

20.1. galvas fiksāciju liellopiem, aitām un kazām;

20.2. kāju fiksāciju zaķveidīgajiem (pieļaujama arī manuāla dzīvnieka fiksēšana);

20.3. galvas vai kāju fiksāciju putniem.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 701 redakcijā)

21. Kaušanu izdara ar īpašu šim nolūkam piemērotu asu nazi, ar vienu precīzu griezienu abās kakla pusēs pārgriežot ārējās jūga vēnas (v. jugularis externa dextra et sinistra) un kopējās miega artērijas (a. carotis communis dextra et sinistra).

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 701 redakcijā)

22. Pēc grieziena izdarīšanas nekavējoties veic pēckaušanas apdullināšanu saskaņā ar Regulas Nr. 1099/2009 I pielikuma I nodaļas 1. tabulā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 701)

22.1 Dzīvnieku aizliegts pārvietot no kaušanas iekārtas pēc šo noteikumu 21. punktā minētā grieziena izdarīšanas:

22.1 1. liellopus – vismaz 30 sekundes;

22.1 2. aitas un kazas – vismaz 20 sekundes;

22.1 3. tītarus un zosis – vismaz 2 minūtes;

22.1 4. jebkuru citu putnu – vismaz 90 sekundes;

22.1 5. zaķveidīgos – vismaz 90 sekundes.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 701 redakcijā)

23. Pirms sāk ādas novilkšanu, ķermeņa daļu vai iekšējo orgānu atdalīšanu, dienesta pilnvarotais veterinārārsts pārliecinās par to, vai ir iestājusies dzīvnieka nāve.

IV. Kārtība, kādā veicama apmācība par dzīvnieku labturību kaušanas laikā un izsniedzams un anulējams apliecinājums par veikto apmācību, kā arī apmācīto personu reģistrācijas kārtība

24. Izglītības centrs izstrādāto mācību programmu saskaņo ar dienestu.

25. (Zaudējis spēku ar 09.12.2015.; sk. 39.punktu)

26. Kvalifikācijas sertifikātu atjauno pēc kvalifikācijas celšanas pasākumiem ik pēc pieciem gadiem.

27. Izglītības centrs piecu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas nodrošina dienestam informācijas pieejamību par apmācītajām personām, norādot šādas ziņas:

27.1. personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

27.2. kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas datumu;

27.3. kvalifikācijas sertifikāta numuru;

27.4. darbības, kuru veikšanai izsniegts kvalifikācijas sertifikāts;

27.5. dzīvnieku kategorijas, ar kurām persona ir tiesīga veikt attiecīgās darbības;

27.6. to iekārtu veidus, kuras persona var izmantot attiecīgo darbību veikšanai.

28. Ja apmācītā persona neapliecina pietiekamu kompetenci, zināšanas vai izpratni par saviem uzdevumiem, lai turpinātu veikt darbības, kuru veikšanai izsniegts kvalifikācijas sertifikāts, dienests, ņemot vērā neatbilstības, kas rada dzīvniekam nevajadzīgas un nepamatotas ciešanas, sāpes un stresu, vai iepriekš reģistrētās neatbilstības, pieņem lēmumu par kvalifikācijas sertifikāta darbības apturēšanu.

29. Dienests divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kvalifikācijas sertifikāta darbības apturēšanu saskaņā ar Regulas Nr. 1099/2009 22.panta 2.punktu informē izglītības centru par konkrētās personas kvalifikācijas sertifikāta darbības apturēšanu, norādot apturēšanas iemeslus.

30. Izglītības centrs aptur kvalifikācijas sertifikāta darbību un divu darbdienu laikā informē personu par kvalifikācijas sertifikāta darbības apturēšanu.

31. Personai, kurai apturēta kvalifikācijas sertifikāta darbība, triju mēnešu laikā no kvalifikācijas sertifikāta apturēšanas datuma atkārtoti jānokārto pārbaudījums.

32. Izglītības centrs pēc pārbaudījumu nokārtošanas atjauno apturēto kvalifikācijas sertifikātu un divu darbdienu laikā nodrošina dienestam informācijas pieejamību par atjaunoto kvalifikācijas sertifikātu.

33. Ja persona neatjauno kvalifikācijas sertifikātu šo noteikumu 31.punktā noteiktajā termiņā, kvalifikācijas sertifikāts tiek anulēts un izglītības centrs divu darbdienu laikā no kvalifikācijas sertifikāta anulēšanas datuma informē dienestu par anulēto kvalifikācijas sertifikātu.

34. Ja persona ir sodīta par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kā arī par atkārtotiem pārkāpumiem (gada laikā) dzīvnieku aizsardzībā nonāvēšanas un ar to saistīto darbību laikā, dienests pieņem lēmumu par kvalifikācijas sertifikāta anulēšanu.

35. Dienests divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kvalifikācijas sertifikāta anulēšanu informē izglītības centru par konkrētās personas kvalifikācijas sertifikāta anulēšanu.

36. Izglītības centrs divu darbdienu laikā no kvalifikācijas sertifikāta anulēšanas datuma nodrošina dienestam informācijas pieejamību par anulēto kvalifikācijas sertifikātu, kā arī informē personu par tās kvalifikācijas sertifikāta anulēšanu.

V. Noslēguma jautājumi

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumus Nr.310 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 93.nr.; 2009, 172.nr.; 2011, 105.nr.).

38. Šo noteikumu II nodaļa ir spēkā līdz 2019.gada 8.decembrim. Ja kautuves tiek celtas vai pārbūvētas vai tajās mainītas iekārtas pēc 2013.gada 1.janvāra, tām jāatbilst Regulas Nr. 1099/2009 II pielikumā minētajām prasībām.

39. Šo noteikumu 25.punkts ir spēkā līdz 2015.gada 8.decembrim.

40. Noteikumi piemērojami ar 2013.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1993.gada 22.decembra Direktīvas 93/119/EEK par dzīvnieku aizsardzību kaušanas vai nonāvēšanas laikā;

2) Padomes 1964.gada 26.jūnija Direktīvas 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā;

3) Padomes 2003.gada 11.jūnija Direktīvas 2003/50/EK, ar ko groza Direktīvu 91/68/EEK par kontroles pastiprināšanu attiecībā uz aitu un kazu pārvadāšanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 08.01.2013.Stājas spēkā: 11.01.2013.Piemērojams ar: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 10.01.2013. OP numurs: 2013/7.5
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
253972
{"selected":{"value":"09.12.2019","content":"<font class='s-1'>09.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.12.2019","iso_value":"2019\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2017","iso_value":"2017\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2017.-08.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2015","iso_value":"2015\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2015.-30.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2013","iso_value":"2013\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2013.-08.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.12.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva