Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.188

Rīgā 2012.gada 2.oktobrī (prot. Nr.91, 4.§)
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 134)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestādes).

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 134)

2. Līdzfinansējuma maksāšanas kārtība attiecas uz izglītības iestāžu audzēkņu (turpmāk – izglītojamais) vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) maksājumu veikšanu līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi izglītības iestādēs.

3. Līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmai nosaka Rīgas dome ar atsevišķu lēmumu.

4. (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-149-sn)

5. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs veido daļu no katras izglītības iestādes finansējuma.

6. Izglītības iestādes no vecāku līdzfinansējuma maksājumiem iegūtos līdzekļus izlieto mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

7. Līdzfinansējumu vecāki vai izglītojamais maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz izglītības iestādes izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķins, kvīts). Līdzfinansējuma maksa tiek ieskaitīta izglītības iestādes pamatbudžeta norēķinu kontā.

(Rīgas domes 29.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

8. Līdzfinansējumu vecāki vai izglītojamais maksā par katru mēnesi saskaņā ar apstiprināto izglītības programmas ilgumu, maksājumus veicot līdz attiecīgā mēneša 25. datumam. Mācību gada sākumā līdzfinansējuma maksājums par septembri jāveic līdz 10. oktobrim.

(Rīgas domes 29.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

9. (Svītrots ar Rīgas domes 23.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 36)

10. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītojamos, ja izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un:

10.1. izglītojamais ir no ģimenes, kura ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;

10.2. izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

10.3. izglītojamam noteikta invaliditāte;

10.4. izglītojamais apgūst izglītības programmu sporta izglītības iestāžu mācību treniņu septītā apmācības gada grupā (MT 7);

10.5. izglītojamais ir iekļauts sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības pilnveidošanas mācību grupā;

10.6. izglītojamais ir iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku vai kandidātu sarakstā.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 89; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 134)

10.1 No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā atbrīvoti Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri reģistrēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs profesionālās ievirzes programmu apguvei Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS).

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 134 redakcijā; punkts piemērojams ar 01.04.2022., sk. 18. punktu)

11. Vecāki maksā 50% no noteiktās līdzfinansējuma maksas, ja izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un:

11.1. divi bērni no vienas ģimenes apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, kurai noteikta līdzfinansējuma maksa, vienā vai dažādās Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs;

11.2. viens bērns no ģimenes apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, kurai noteikta līdzfinansējuma maksa, bet otrs bērns interešu izglītības programmu, kurai noteikta līdzfinansējuma maksa, vienā vai dažādās Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

(Rīgas domes 23.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 36 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 29.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 134)

12. Citos gadījumos par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti, pamatojoties uz izglītības iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes u.c.) lēmumu un direktora rīkojumu, izglītojamā vecākus var atbrīvot no līdzfinansējuma maksas 50% vai 100% apmērā.

13. Līdzfinansējuma maksas atlaides uzsāk un pārtrauc piemērot no nākamā mēneša pēc saistošo noteikumu 10. un 11. punktā noteikto statusu iegūšanas vai izbeigšanās saskaņā ar Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas (turpmāk – RDVIS) iepriekšējā mēneša pēdējā datuma datiem vai atbilstoši saistošo noteikumu 12. punktā noteiktajai kārtībai. Mācību gada sākumā līdzfinansējuma maksas atlaides uzsāk un pārtrauc piemērot no septembra saskaņā ar RDVIS 30. septembra datiem. Gadījumos, kad informācija par tiesībām saņemt līdzfinansējuma maksas atlaides nav iegūstama no RDVIS vai citiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības reģistriem, izglītības iestāde ir tiesīga pieprasīt vecāku iesniegtajam iesniegumam par atlaides piemērošanu pievienot attiecīgus faktus apliecinošus dokumentus.

(Rīgas domes 29.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 134)

14. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmās un kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.

14.1 Ja nodarbības nav notikušas izglītības iestādes darba organizatoriska, saimnieciska, tehnoloģiska rakstura vai citu iemeslu dēļ (pedagoga prombūtne, ārkārtas vai avārijas situācija u. tml.), par attiecīgo periodu līdzfinansējuma maksa netiek aprēķināta un iekasēta.

(Rīgas domes 29.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

15. Ja vairāk nekā 3 mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītojamais tiek atskaitīts no izglītības iestādes profesionālās ievirzes izglītības programmas un netiek uzņemts šīs iestādes citā izglītības programmā līdz līdzfinansējuma maksas parāda samaksai.

(Rīgas domes 29.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

16. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības iestādes direktors.

17. (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 134)

18. Saistošo noteikumu 10.1 punkts piemērojams no 2022. gada 1. aprīļa.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 134 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 188Pieņemts: 02.10.2012.Stājas spēkā: 26.10.2012.Tēma: Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 169, 25.10.2012. OP numurs: 2012/169.25
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
252309
{"selected":{"value":"15.09.2022","content":"<font class='s-1'>15.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.09.2022","iso_value":"2022\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2022","iso_value":"2022\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2022.-14.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2020","iso_value":"2020\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-11.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.07.2019","iso_value":"2019\/07\/23","content":"<font class='s-1'>23.07.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2018","iso_value":"2018\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2018.-22.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2013","iso_value":"2013\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2013.-06.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2012","iso_value":"2012\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2012.-29.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.09.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"