Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2010/11

Carnikavā 2010. gada 2. jūnijā
Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2010. gada 2. jūnija lēmumu (prot. Nr. 11, 5. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 3. punktu un Alkoholisko dzērienu
aprites likuma
8. panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi Nr. 2010/11 "Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs (turpmāk – atļauja);

1.2. laika periodu kalendārajā gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs;

1.3. kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes (turpmāk – novietne) vieta;

1.4. maksimāli pieļaujamo absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta novietnēs;

1.5. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laika ierobežojumus novietnēs, kas iekārtotas jūras piekrastē,

Carnikavas novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.CND/SN/2011/31)

2. Saskaņā ar saistošo noteikumu prasībām atļauju izsniedz komersantam, kurš papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs.

3. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs atļauta no kalendārā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

(Carnikavas novada domes 17.09.2014. saistošo noteikumu Nr.SN/2014/20 redakcijā)

3.1 Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs, kas iekārtotas jūras piekrastē, ir atļauta no plkst. 8.00 līdz plkst. 23.00.

(Carnikavas novada domes 21.12.2011. saistošo noteikumu Nr.CND/SN/2011/31 redakcijā)

4. Atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāku kā vienu gadu.

5. Maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta novietnēs – 15 %.

6. Pašvaldības domes Centrālās administrācijas amatpersona – Administratīvās komisijas sekretārs (tā prombūtnē – Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants) pieņem lēmumu un izsniedz atļauju (1. pielikums). Atļauju izsniedz pēc maksas par atļaujas izsniegšanu samaksas.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/6)

7. Atļaujas saņemšanai komersants pašvaldības domes Administratīvajā nodaļā (turpmāk – Administratīvā nodaļa) iesniedz iesniegumu (2. pielikums), norādot tajā šādu informāciju un pievienojot tam šādus dokumentus, uzrādot oriģinālus:

7.1. plānotais laika periods kalendārajā gadā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē un vēlamais atļaujas derīguma termiņš;

7.2. novietnes atrašanās vieta (adrese);

7.3. alkoholisko dzērienu veidi un absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos;

7.4. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

7.5. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopija;

7.6. plānotās novietnes atrašanās vietas (izņemot, ja novietnes atrašanās vieta tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos) īpašuma vai nomas tiesības apliecinoša dokumenta kopija;

7.7. ar novada pašvaldības būvvaldi saskaņota novietnes vizuālā noformējuma skice;

7.8. komersanta vai citas pilnvarotas amatpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese un citi saziņas līdzekļi, ja tādi ir.

8. Centrālās administrācijas amatpersona – Administratīvās komisijas sekretārs (tā prombūtnē – Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants) atsaka izsniegt atļauju, ja plānotā novietnes atrašanās vietas atvēršana varētu traucēt tuvumā esošo kultūras un izglītības iestāžu darbību, dzīvojamo māju iedzīvotāju mieru, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/6)

9. Centrālās administrācijas amatpersona – Administratīvās komisijas sekretārs (tā prombūtnē – Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultants) izskata iesniegumu ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas dienas, ja nav citos normatīvajos aktos noteiktu ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, izsniedz atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, par ko rakstiski informē komersantu.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/6)

10. Centrālās administrācijas amatpersonas – Administratīvās komisijas sekretāra (tā prombūtnē – Tūrisma informācijas centra tūrisma informācijas konsultanta) lēmumu ieinteresētā persona var apstrīdēt viena mēneša laikā pie pašvaldības izpilddirektora, iesniegumu iesniedzot Administratīvajā nodaļā. Pašvaldības izpilddirektora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/6)

11. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem, atbildība par kuriem nav paredzēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos, var piemērot šādus administratīvos sodus:

11.1. brīdinājums;

11.2. naudas sods: – fiziskām personām līdz 350,00 euro,

– juridiskām personām līdz 1400,00 euro.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/19)

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
1. pielikums
Carnikavas novada domes
02.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/11

(Pielikums Carnikavas novada domes 20.02.2019. saistošo noteikumu Nr. SN/2019/6 redakcijā)

LATVIJAS REPUBLIKAS
CARNIKAVAS NOVADA DOME

 

Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163, tālr. 67993814
fakss 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv

CENTRĀLĀ ADMINISTRĀCIJA

ATĻAUJA
ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAI NOVIETNĒS

Carnikavā, Carnikavas novadā

____.____.__________________. Nr. _________

Carnikavas novada pašvaldības domes Centrāla administrācija atļauj alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs:

Komersantam  
  komersanta nosaukums
 
juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
 
Novietnes atrašanās vieta (adrese)  

Alkoholisko dzērienu veidi un absolūtā spirta daudzums alkoholiskajos dzērienos

 
 
 
Laika periods kalendārajā gadā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs
  no ____.____.__________________. līdz ____.____.__________________.
  no ____.____.__________________. līdz ____.____.__________________.
Atļauja derīga no ____.____.__________________. līdz ____.____.__________________.

Atļauja izsniegta saskaņā ar Carnikavas novada pašvaldības domes 02.06.2010. saistošo noteikumu Nr. 2010/11 "Saistošie noteikumi par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Carnikavas novadā" 6. punktu.

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu.

   
/amats, vārds, uzvārds/ Z.v.
2. pielikums
Carnikavas novada domes
02.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 2010/11
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2010/11Pieņemts: 02.06.2010.Stājas spēkā: 05.06.2010.Publicēts: Apkārtraksts, 04.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
251116
{"selected":{"value":"20.03.2019","content":"<font class='s-1'>20.03.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"20.03.2019","iso_value":"2019\/03\/20","content":"<font class='s-1'>20.03.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-19.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2012","iso_value":"2012\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.06.2010","iso_value":"2010\/06\/05","content":"<font class='s-1'>05.06.2010.-02.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.03.2019
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva