Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.123

Rīgā 2011.gada 19.maijā (prot. Nr.57, 2.§)
Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu
un 41.panta pirmo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas kārtību Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;

1.2. kārtību, kādā bērnu nodrošina ar vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – Pašvaldības izglītības iestāde) (1.pielikums), vai privātās izglītības iestādes, ar kuru pašvaldība noslēgusi deleģēšanas līgumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu (turpmāk – Deleģēšanas līgums), pašvaldības finansētajā grupā – deleģētā uzdevuma ietvaros;

1.3. kārtību, kādā privātās izglītības iestādes, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Privātās izglītības iestādes), var iesaistīt pašvaldības finansēta un/vai līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanā.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.10.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.190; Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. administrators – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) darbinieks, kuram elektroniskās datubāzes turētājs piešķīris elektroniskās datubāzes pārziņa tiesības vai kuram elektroniskās datubāzes pārzinis piešķīris elektroniskās datubāzes administrēšanas tiesības;

2.2. elektroniskā datu bāze – pašvaldības elektroniskā datu bāze, kurā reģistrē vecāku vai personu, kas realizē bērna aizgādību (turpmāk – bērna likumiskais pārstāvis), pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;

2.3. Komisija – ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija, kuras sastāvā ietilpst trīs Departamenta, viens Rīgas domes Labklājības departamenta un viens Rīgas bāriņtiesas pārstāvis un kura izskata iedzīvotāju iesniegumus un pieņem lēmumus par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;

2.4. pašvaldības finansējums – saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu noteikts finansējums pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Pašvaldības izglītības iestādē vai saskaņā ar Deleģēšanas līgumu izveidotā pašvaldības finansētā grupā Privātajā izglītības iestādē;

2.5. pašvaldības līdzfinansējums – saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu noteikts līdzfinansējums pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Privātajā izglītības iestādē;

2.6. pirmsskolas izglītības pakalpojums – normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas pirmsskolas izglītības programmas īstenošana Pašvaldības izglītības iestādē vai Privātajā izglītības iestādē;

2.7. pieteikums – noteiktā formā izteikta vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja griba reģistrēt bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai;

2.8. portāls – pašvaldības pakalpojumu portāls, kas pieejams tīmekļa vietnē www.eriga.lv;

2.9. programma – normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencēta vispārējās izglītības programma pirmsskolas izglītības pakāpei saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju;

2.10. reģistrācijas vietas – Departaments un Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra (turpmāk – APC) teritoriālās atrašanās vietas, kurās administrators vai APC darbinieks reģistrē pieteikumus elektroniskajā datu bāzē.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

3. Bērnus, kas reģistrēti pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai, pašvaldība nodrošina ar pirmsskolas izglītību:

3.1. Pašvaldības izglītības iestādēs;

3.2. pašvaldības finansētās grupās Privātajās izglītības iestādēs;

3.3. sniedzot pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības apguvei Privātajā izglītības iestādē.

4. Pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērniem reģistrācijas secībā nodrošina tikai vienā Pašvaldības izglītības iestādē vai pašvaldības finansētā grupā Privātajā izglītības iestādē (turpmāk – Izglītības iestādes).

5. Pašvaldības finansētu un/vai līdzfinansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ne ātrāk kā no pusotra gada vecuma.

6. Pašvaldība programmas apguvi nodrošina atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam.

2. Bērnu reģistrācijas un pieteikumu sistematizēšanas kārtība pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai
2.1. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

7. Lai pieteiktu bērnu pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai vienam no vecākiem (turpmāk – vecāki) vai bērna likumiskajam pārstāvim jāreģistrē bērns elektroniskajā datu bāzē, norādot:

7.1. Izglītības iestādi, kurā vēlams nodrošināt bērnam pirmsskolas izglītības apguvi un programmu, uz kuru vēlas bērnu reģistrēt, ja Izglītības iestāde īsteno vairākas programmas;

7.2. vēlamo programmas apguves sākšanas laiku.

8. Pieteikumu reģistrācija elektroniskajā datu bāzē notiek visu gadu:

8.1. vecākiem ierodoties reģistrācijas vietā vai aizpildot elektroniskās reģistrēšanās pieteikumu portālā;

8.2. bērna likumiskajam pārstāvim ierodoties reģistrācijas vietā.

9. Reģistrējot pieteikumu (2.pielikums) reģistrācijas vietā, vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet bērna likumiskais pārstāvis papildus uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru.

10. Ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis pieteikumu iesniedz reģistrācijas vietā, APC darbinieks vai administrators pieteikumu aizpilda elektroniskajā datu bāzē saskaņā ar sniegto informāciju un pieteikumu izdrukā. APC darbinieks vai administrators pirms pieteikuma aizpildīšanas:

10.1. pārbauda, vai bērns jau nesaņem pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu, vai bērnam jau kāda Izglītības iestāde nav izsniegusi šo noteikumu 46.punktā noteikto pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu un izziņu par programmas apguvi un vai bērns pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai jau nav reģistrēts trīs Izglītības iestādēs;

10.2. informē par Izglītības iestādē īstenotajām programmām un noskaidro, uz kuru programmu bērnu vēlas reģistrēt;

10.3. informē par to, no kāda vecuma bērnus uzņem Izglītības iestādē.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.10.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.190; Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111; 10.1.apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

11. Pieteikumu nereģistrē, ja:

11.1. bērns jau saņem pašvaldības finansētu pirmsskolas izglītības pakalpojumu;

11.2. bērnam jau kāda Izglītības iestāde ir izsniegusi šo noteikumu 46.punktā noteikto pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu un izziņu par programmas apguvi;

11.3. bērns pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai jau reģistrēts trīs Izglītības iestādēs.

(Rīgas domes 27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

12. APC darbinieks vai administrators pēc vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja pieprasījuma izdrukā otru pieteikuma eksemplāru, paraksta to un atdod vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim.

13. Ja pieteikums ir reģistrēts elektroniski, izmantojot portālu, vecākiem vai viņu pilnvarotajai personai ir tiesības, ierodoties personīgi reģistrācijas vietā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā pilnvaru, lūgt APC darbiniekam vai administratoram izdrukāt un parakstīt pieteikumu.

14. Ja tehnisku iemeslu dēļ elektroniskajā datu bāzē nav iespējams aizpildīt pieteikuma veidlapu vai nevar pārbaudīt noteikumu 10.1.apakšpunktā minēto informāciju, vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim ir tiesības pieteikumu aizpildīt ar roku un iesniegt APC darbiniekam vai administratoram. Administrators triju darba dienu laikā pēc tehnisko problēmu novēršanas pieteikumu ievada elektroniskajā datu bāzē.

15. Ja pēc tehnisko problēmu novēršanas tiek konstatēts šo noteikumu 11.1., 11.2. un/vai 11.3.apakšpunktā minētais, administrators, izmantojot vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja pieteikumā norādīto kontaktinformāciju, precizē sniegto informāciju. Ja saskaņā ar precizēto informāciju apstiprinās šo noteikumu 11.1., 11.2. un/vai 11.3.apakšpunktā minētais, Departaments ierakstītā pasta sūtījumā informē vecākus vai bērna likumisko pārstāvi par pieteikuma anulēšanu.

(Rīgas domes 27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

16. Pieteikumus elektroniskajā datu bāzē sistematizē pēc Izglītības iestādēm pieteikumu reģistrācijas secībā, norādot datumu, mēnesi, gadu, kad nepieciešama vieta Izglītības iestādē. Ja Izglītības iestāde īsteno vairākas programmas, tad sistematizē arī pēc programmas pieteikumu reģistrācijas secībā.

17. Līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pretendentu sarakstā, vecākiem ir tiesības mainīt pieteikumā norādīto vēlamo Izglītības iestādes apmeklēšanas sākuma laiku un kontaktinformāciju, elektroniski veicot izmaiņas pieteikumā portālā vai ierodoties reģistrācijas vietā, bet bērna likumiskajam pārstāvim – ierodoties reģistrācijas vietā.

(Rīgas domes 27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā)

18. Pieteikumi elektroniskajā datu bāzē tiek anulēti, ja:

18.1. vecāki pieteikumu atsauc, anulējot to portālā vai ierodoties reģistrācijas vietā, bet bērna likumiskais pārstāvis ierodoties reģistrācijas vietā;

18.2. ja bērns tiek uzņemts Izglītības iestādē;

18.3. ja bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.10.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.190; Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

19. Dibinot jaunu Pašvaldības izglītības iestādi, izveidojot jaunu pašvaldības finansētu grupu Privātajā izglītības iestādē vai uzsākot īstenot jaunu programmu Izglītības iestādē, Departaments publicē informāciju par iespēju pieteikties izglītības apguvei jaunizveidotajās Izglītības iestādēs (programmās, grupās) portālā, tīmekļa vietnē www.e-skola.lv, kā arī nodrošina šādas informācijas izvietošanu redzamā vietā reģistrācijas vietās un nosūtīšanu uz vecāku vai bērnu likumisko pārstāvju pieteikumos norādītajiem elektroniskajiem saziņas līdzekļiem. Pieteikumus reģistrē Departamenta publicētās informācijas norādītajā termiņā un kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

20. Šo noteikumu 19.punktā noteiktajā kārtībā reģistrētos pieteikumus elektroniskajā datu bāzē sistematizē pēc agrākā reģistrācijas datuma citās Izglītības iestādēs, bet pieteikumus, kas reģistrēti pēc Departamenta noteiktā termiņa, sistematizē saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu.

20.1 Ja pašvaldība pieņem lēmumu par Pašvaldības izglītības iestādes likvidāciju, reorganizāciju vai pirmsskolas izglītības pakalpojuma finansēšanas pārtraukšanu grupā Privātajā izglītības iestādē (turpmāk – Pašvaldības lēmums):

20.11. tiek pārtraukta jaunu pieteikumu reģistrēšana uz programmām, ko īsteno Pašvaldības lēmumā minētās Izglītības iestādes;

20.12. trīs darba dienu laikā pēc Pašvaldības lēmuma spēkā stāšanās Departaments tīmekļa vietnē www.e-skola.lv publicē informāciju par iespēju vecākiem un bērna likumiskajiem pārstāvjiem 15 dienu laikā no informācijas publicēšanas dienas vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par pieteikuma pārreģistrēšanu no Pašvaldības lēmumā minētās Izglītības iestādes uz citu vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja izvēlētu Pašvaldības izglītības iestādi ar tādu reģistrācijas datumu un laiku, ar kādu pieteikums bija reģistrēts Pašvaldības lēmumā minētajā Izglītības iestādē;

20.13. Departaments nodrošina šo noteikumu 20.12.apakšpunktā minētās informācijas nosūtīšanu uz vecāku un bērnu likumisko pārstāvju elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, kas norādīti Pašvaldības lēmumā minētajās Izglītības iestādēs reģistrētajos pieteikumos.

(Rīgas domes 27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā)

20.2 Ja pašvaldībā šo noteikumu 20.12.apakšpunktā noteiktajā termiņā nav saņemts vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegums, Departaments pārreģistrē Pašvaldības lēmumā minētajās Izglītības iestādēs reģistrētos pieteikumus uz to Pašvaldības izglītības iestādi, kas norādīta Pašvaldības lēmumā kā pieteikumu pārņēmēja, piešķirot pieteikumam tādu reģistrācijas datumu un laiku, ar kādu tas bija reģistrēts Pašvaldības lēmumā minētajā Izglītības iestādē. Gadījumā, ja bērnam pieteikums ir reģistrēts gan Pašvaldības lēmumā minētajā Izglītības iestādē, gan Pašvaldības izglītības iestādē, kas ir pieteikumu pārņēmēja, tad pieteikumam piešķir to reģistrācijas datumu un laiku, kurš elektroniskajā datubāzē abās iestādēs reģistrēts agrāk.

(Rīgas domes 27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā)

2.2. Ārpuskārtas statusa piešķiršanas kārtība

21. Elektroniskajā datu bāzē bērnam var piešķirt ārpuskārtas statusu – obligātās izglītības vecums, "brālis/māsa" vai "Komisijas lēmums", kas bērnam dod iespēju tikt uzņemtam Izglītības iestādē prioritārā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

21.1 Bērnam, kuram kalendārajā gadā aprit pieci, seši vai septiņi gadi, statusu "obligātās izglītības vecums" piešķir katra kalendārā gada sākumā elektroniskā datubāze, ja bērna deklarētās dzīvesvietas adrese ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Rīgas domes 27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā)

21.2 Statusa "obligātās izglītības vecums" aktualitāte elektroniskajā datubāzē tiek pārbaudīta pirms pretendentu saraksta veidošanas, un statuss tiek atcelts, ja konstatē, ka bērna dzīvesvietas adrese nav deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Rīgas domes 27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā)

22. Statusu "brālis/māsa" elektroniskā datu bāze piešķir bērnam, ja bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un viņa brālis vai māsa ir vai kļūst par tās Izglītības iestādes audzēkni, kurā bērns pieteikts pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

23. Statusa "brālis/māsa" aktualitāte elektroniskajā datu bāzē tiek pārbaudīta pirms pretendentu saraksta veidošanas un tā tiek atcelta, ja konstatē, ka neviens no brāļiem/māsām vairs nav konkrētās Izglītības iestādes audzēknis.

24. Komisija pieņem lēmumu par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu un bērna nodrošināšanu ar vietu Izglītības iestādē ārpus kārtas, ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem Izglītības iestādē, bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un:

24.1. kāds no bērna vecākiem ir Izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks pirmsskolas izglītības pakāpē;

24.2. valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija ir izsniegusi atzinumu ar ieteikumu bērnam apgūt vispārējo programmu, bet bērns līdz šim apguvis speciālo programmu;

24.3. bērns palicis bez vecāku aizgādības;

24.4. bērns ir adoptēts (izņemot gadījumus, kad viens laulātais adoptē otra laulātā bērnus);

24.5. pašvaldība bērnam pārtraukusi pirmsskolas izglītības pakalpojuma finansēšanu grupā Privātajā izglītības iestādē;

24.6. tiek likvidēta vai reorganizēta Izglītības iestāde, kurā bērns ir uzņemts, un bērnam netiek nodrošināta programmas apguve citā likvidējamai vai reorganizējamai Izglītības iestādei tuvākajā Izglītības iestādē;

24.7. bērns dzimis dzemdībās, kurās dzimuši trīs vai vairāk bērni;

24.8. bērna abiem vecākiem (vai vienam no vecākiem, ja bērns ir tikai viena no vecākiem aizgādībā) piešķirta invaliditāte, kas ierobežo vecāku spējas pastāvīgi nodrošināt bērna uzraudzību un audzināšanu, ja ir saņemts kompetentas institūcijas viedoklis.

(Rīgas domes 23.10.2012. saistošo noteikumu Nr.190 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

25. Komisija pieņem lēmumu par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu un bērna nodrošināšanu ar vietu Izglītības iestādē ārpus kārtas, ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem Izglītības iestādē, un bērna vecākiem citos normatīvajos aktos noteiktas sociālās garantijas vai tiesības bērnu iekārtot Izglītības iestādē ārpus kārtas.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.10.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.190)

26. Lai bērnam piešķirtu statusu "Komisijas lēmums", vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Departamentā iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu ar lūgumu nodrošināt bērnam vietu Izglītības iestādē ārpus kārtas un nepieciešamības gadījumā pamatojuma dokumentus.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

26.1 Komisija šo noteikumu 24.5. un 24.6.punktā minētajos gadījumos labvēlīgu lēmumu pieņem, ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis Komisijai iesniegumu ar lūgumu nodrošināt bērnam vietu Izglītības iestādē ārpus kārtas iesniedzis trīs mēnešu laikā pēc Pašvaldības lēmuma pieņemšanas.

(Rīgas domes 27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā)

27. Ja vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu, lai pieņemtu lēmumu par statusa "Komisijas lēmums" piešķiršanu, Komisija piecu darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes vecākiem, likumiskajam pārstāvim vai atbilstošajām institūcijām pieprasa nepieciešamo informāciju.

27.1 Statusu "Komisijas lēmums" elektroniskajā datubāzē pie pieteikuma pievieno Komisijas priekšsēdētājs vai Komisijas sekretārs, pamatojoties uz šo noteikumu 24. un 25.punktā noteiktajos gadījumos pieņemto Komisijas lēmumu vai šo noteikumu 60.punktā noteiktajā gadījumā pieņemto Departamenta direktora lēmumu, ja tiek apstrīdēts Komisijas lēmums.

(Rīgas domes 27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā)

3. Kārtība, kādā bērnu nodrošina ar vietu Izglītības iestādē
3.1. Bērnu uzņemšanas kārtība Izglītības iestādē

28. Izglītības iestādes vadītājs atbilstoši brīvo vietu skaitam Izglītības iestādē saskaņā ar elektroniskās datu bāzes datiem izveido pretendentu sarakstu, kurā norādīti uzņemamo bērnu vārdi, uzvārdi un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adreses.

29. Pretendentu sarakstā uz vietu Izglītības iestādē iekļauj tikai tos bērnus, kuriem:

29.1. līdz attiecīgā gada 1.septembrim vai saraksta sastādīšanas dienai ir apritējis pusotrs gads, ja Izglītības iestādē uzņemšanas vecums ir no pusotra gada;

29.2. attiecīgajā kalendārajā gadā aprit pilni trīs vai pieci gadi, ja Izglītības iestādē uzņemšanas vecums ir no trīs vai pieciem gadiem.

30. Izglītības iestādes vadītājs informē Departamentu, ja pirmsskolas izglītības apguvei Izglītības iestādē nav pieteikts pietiekams bērnu skaits. Departaments nodrošina informācijas par brīvajām vietām Izglītības iestādē publicēšanu portālā un tīmekļa vietnē www.e-skola.lv, kā arī izvietošanu redzamā vietā reģistrācijas vietās.

31. Elektroniskajā datu bāzē tiek izveidots pretendentu saraksts pieteikumu reģistrēšanas kārtībā, ievērojot šādu secību:

31.1. bērni, kuriem piešķirts statuss "obligātās izglītības vecums";

31.2. bērni, kuriem piešķirts statuss "Komisijas lēmums";

31.3. bērni, kuriem piešķirts statuss "brālis/māsa";

31.4. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

31.5. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuru vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

31.6. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

32. No 1.maija Izglītības iestādes vadītājs izveido pretendentu sarakstu un rakstiski informē pretendējošā bērna vecākus vai bērna likumisko pārstāvi par iespēju bērnu uzņemt Izglītības iestādē no 1.septembra, kā arī par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu saskaņā ar šo noteikumu 33.punktu.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

32.1 Ja izglītības iestādes vadītājs divu darba dienu laikā pēc pretendentu saraksta izveidošanas elektroniskajā datubāzē konstatē, ka sarakstā iekļautā bērna vecāki portālā no uzaicinājuma atteikušies, anulējot pieteikumu, Izglītības iestādei ir tiesības sagatavoto rakstisko uzaicinājumu pa pastu nenosūtīt.

(Rīgas domes 27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā)

33. Lai bērnu uzņemtu Izglītības iestādē, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis 15 dienu laikā no 32.punktā minētās informācijas saņemšanas brīža iesniedz Izglītības iestādē šādus dokumentus:

33.1. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u);

33.2. vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja parakstītu līgumu par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem.

34. Līguma saturu par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem Izglītības iestādēs apstiprina Departaments. Līguma paraugi pieejami tīmekļa vietnē www.e-skola.lv. Departaments saskaņo izmaiņas Izglītības iestādes līgumā, ja apstiprinātā līguma saturs neatbilst konkrētās Izglītības iestādes darbības specifikai.

35. Elektroniskajā datu bāzē pieteikums uz konkrētās Izglītības iestādes programmu tiek anulēts, ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis 15 dienu laikā no rakstiskās informācijas saņemšanas brīža neiesniedz šo noteikumu 33.punktā minētos dokumentus. Izglītības iestādes vadītājs, saņemot no elektroniskās datu bāzes informāciju par anulētajiem pieteikumiem, rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 28.punktu.

36. Izglītības iestādes vadītājs Departamenta noteiktajā kārtībā veic grupu komplektēšanu.

(Rīgas domes 27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā)

37. Izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par bērna uzņemšanu Izglītības iestādē, norādot programmu, kuru bērns apgūs, un vienas darba dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē kā izglītojamo.

38. Izglītības iestādes maiņa iespējama, ja bērns Izglītības iestādē uzņemts un ja vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis savstarpēji vienojas ar tā bērna vecākiem vai bērna likumisko pārstāvi, kuram šāda Izglītības iestāžu maiņa ir nepieciešama. Vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji iesniedz iesniegumus abu Izglītības iestāžu vadītājiem.

39. Pēc šo noteikumu 38.punktā minēto iesniegumu saņemšanas Izglītības iestāžu vadītāji izdod rīkojumu par viena bērna atskaitīšanu un otra bērna uzņemšanu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē.

40. Vispārējās izglītības likumā noteiktajos gadījumos programmas apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu. Lai saīsinātu vai pagarinātu programmas apguvi bērnam par vienu gadu, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 30.aprīlim iesniedz Izglītības iestādes vadītājam iesniegumu un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

41. Izglītības iestādei ir tiesības vasaras mēnešos pedagoģisko darbinieku atvaļinājuma laikā pārtraukt pedagoģisko procesu no četrām līdz astoņām nedēļām, trīs mēnešus iepriekš rakstveidā aptaujājot vecākus vai bērnu likumiskos pārstāvjus par bērna aprūpes nepieciešamību Izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukuma laikā. Izglītības iestādes vadītājs pedagoģiskā procesa pārtraukšanu saskaņo ar Departamentu.

3.2. Kārtība, kādā bērnu atskaita no Izglītības iestādes

42. Bērnu no Izglītības iestādes atskaita, pamatojoties uz vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas adresēts Izglītības iestādes vadītājam, vai iestājoties kādam no šo noteikumu 43.punktā minētajiem gadījumiem.

43. Bērnu no Izglītības iestādes atskaita, ja:

43.1. bērns apgūst programmu citā Izglītības iestādē;

43.2. bērns uzsācis pamatizglītības apguvi;

43.3. bērns Izglītības iestādi bez attaisnojoša iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas vai divu mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām, un vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis nereaģē uz Izglītības iestādes vadītāja nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

44. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa, Izglītības iestādes pedagoģiskā procesa pārtraukums vasaras mēnešos vai citi gadījumi, par kuriem vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji Izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas nav ilgāka par vienu mēnesi.

45. Par bērna atskaitīšanu Izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu un triju darba dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās veic izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmā.

46. Izglītības iestāde, kuru bērns apmeklējis pirms pamatizglītības uzsākšanas vecuma sasniegšanas (izņemot gadījumu, ja Izglītības iestādē saņemts šo noteikumu 40.punktā minētais iesniegums un atzinums), vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim izsniedz pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu (3.pielikums) un izziņu par programmas apguvi un līdz 15.augustam pieņem lēmumu par bērna atskaitīšanu no Izglītības iestādes.

(Grozīts ar Rīgas domes 23.10.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.190; Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

4. Privāto izglītības iestāžu iesaistīšanas kārtība pašvaldības finansēta un/vai līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā

47. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, pašvaldība budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt pašvaldības finansēta un/vai līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā Privātās izglītības iestādes. Saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu nosaka pašvaldības finansējuma un līdzfinansējuma apmēru vienam bērnam mēnesī pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē.

48. Bērni tiek nodrošināti ar vietu pašvaldības finansētajā grupā Privātajā izglītības iestādē šo noteikumu 3.nodaļā noteiktajā kārtībā. Kārtību, kādā pašvaldība sniedz līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajās izglītības iestādēs, nosaka šo noteikumu 4.2.apakšnodaļa.

49. (Svītrots ar Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

50. (Svītrots ar Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

4.1. Kārtība, kādā pašvaldība slēdz Deleģēšanas līgumus ar Privātajām izglītības iestādēm

51. Konkursu par iespēju nodrošināt pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu Privātajā izglītības iestādē organizē Departaments, kurš izstrādā, apstiprina un ievieto tīmekļa vietnē www.e-skola.lv konkursa nolikumu.

52. Privātā izglītības iestāde var piedalīties konkursā par iespēju nodrošināt pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu, ja tā atbilst Departamenta apstiprinātajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem un:

52.1. īsteno programmu vismaz divus gadus;

52.2. tai ir nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums;

52.3. var nodrošināt personāla kvalifikāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

52.4. ir reģistrēta Pārtikas un veterinārajā dienestā kā ēdināšanas uzņēmums;

52.5. no Veselības inspekcijas saņēmusi atzinumu par telpu atbilstību higiēnas prasībām programmas īstenošanai;

52.6. no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņēmusi atzinumu par telpu atbilstību ugunsdrošības prasībām;

52.7. nodrošina bērnu drošību atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām drošības prasībām izglītības iestādēs;

52.8. tai nav nodokļu parādu;

52.9. pēdējā gada laikā Izglītības kvalitātes valsts dienestā vai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā par to nav saņemtas pamatotas personu sūdzības par izglītības kvalitāti vai bērnu tiesību pārkāpumiem.

52.10. atrodas Rīgas pilsētas mikrorajonā, kurā uz vietām Izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības apguvei ir lielāks pieprasījums nekā citos Rīgas pilsētas mikrorajonos;

52.11. nodrošina programmas apguvi atsevišķā grupā darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00;

52.12. nodrošina bērna ēdināšanas maksas atbilstību Rīgas domes lēmumā noteiktajai maksai par ēdināšanas pakalpojumu Pašvaldības izglītības iestādēs.

53. Departaments publicē konkursa rezultātus portālā un, pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu, slēdz ar konkursa uzvarētāju Deleģēšanas līgumu.

54. Privātā izglītības iestāde, ar kuru noslēgts Deleģēšanas līgums, attiecībā uz deleģētā uzdevuma izpildi atrodas Departamenta pakļautībā.

4.2. Kārtība, kādā pašvaldība sniedz līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam Privātajā izglītības iestādē

55. Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē piešķir un izmaksā, ja pastāv visi turpmāk minētie nosacījumi:

55.1. bērns ir vismaz pusotru gadu vecs;

55.2. bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

55.3. bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts vai līdzfinansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums;

55.4. Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē ir reģistrēti dati, ka bērns ir uzņemts un apgūst pirmsskolas izglītības programmu Privātajā izglītības iestādē;

55.5. Privātās izglītības iestādes dibinātājs ar Departamentu ir noslēdzis sadarbības līgumu un līgumu par pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu;

55.6. bērnam nav izsniegts šo noteikumu 46.punktā noteiktais pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējums un izziņa par programmas apguvi.

(Rīgas domes 23.10.2012. saistošo noteikumu Nr.190 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111; 55.6.apakšpunkts stājas spēkā 01.09.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

56. (Svītrots ar Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

57. (Svītrots ar Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

57.1 Līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt, ja:

57.11. bērnam tiek piedāvāta programmas apguve Pašvaldības izglītības iestādē, uz kuru bērnam ir reģistrēts pieteikums un kurā ir brīvas vietas un nav pretendentu;

57.12. bērns bijis iekļauts trīs Izglītības iestāžu pretendentu sarakstos, bet vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis no piedāvātās vietas atteikušies, anulējot pieteikumu portālā, iesniedzot iesniegumu Izglītības iestādes vadītājam vai neiesniedzot šo noteikumu 33.punktā noteiktajā kārtībā nepieciešamos dokumentus.

(Rīgas domes 27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

57.2 Līdzfinansējumu pārtrauc izmaksāt ar datumu, kas norādīts Izglītības iestādes izveidotajā pretendentu sarakstā kā faktiskais programmas apguves uzsākšanas laiks.

(Rīgas domes 27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.09.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

58. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma piešķiršanu un Departaments lauž 55.5.apakšpunktā minētos līgumus šādos gadījumos:

58.1. tiek konstatēti būtiski pārkāpumi Privātās izglītības iestādes dibinātāja un/vai Privātās izglītības iestādes darbībā;

58.2. Privātās izglītības iestādes dibinātājs nepilda vai ir pārkāpis 55.5.apakšpunktā minēto līgumu nosacījumus;

58.3. tiek uzsākts Privātās izglītības iestādes reorganizācijas vai likvidācijas process, vai arī Privātās izglītības iestādes dibinātāja reorganizācijas, likvidācijas vai maksātnespējas process.

(Rīgas domes 23.10.2012. saistošo noteikumu Nr.190 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 2.punktu)

5. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana

59. APC darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt Rīgas pilsētas izpilddirektoram.

60. Departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieka, administratora, Komisijas un Izglītības iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Departamenta direktoram.

61. Departamenta direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

6. Noslēguma jautājumi

62. Iesniegumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības iestādē var iesniegt, sākot no 2011.gada 1.augusta.

63. Noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

65. Atcelt Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošos noteikumus Nr.115 "Par kārtību, kādā reģistrē, uzņem un atskaita pirmsskolas vecuma bērnus Rīgas pilsētas pašvaldības finansētajās pirmsskolas izglītības grupās privātajās izglītības iestādēs".

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks
1.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 19.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.123
Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes,
kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas

(Pielikums Rīgas domes 27.05.2014. saistošo noteikumu Nr.111 redakcijā)

Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums
un adrese

Rajons/
priekšpilsēta

Īstenojamā izglītības programma

Minimālais uzņemšanas vecums izglītības programmā

1.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"

Stabu ielā 22

Centra rajons

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

2.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"

Ērgļu ielā 1

Centra rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

3.Rīgas 88.pirmsskolas izglītības iestāde

Ģertrūdes ielā 28

Centra rajons

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

4.Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestāde

Krišjāņa Barona ielā 97B

Centra rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

5.Rīgas 200.pirmsskolas izglītības iestāde

Akas ielā 1

Centra rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

6.Rīgas Bolderājas pirmsskolas izglītības iestāde

Platajā ielā 20

Kurzemes rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

7.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Annele"

Anniņmuižas bulvārī 78

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

8.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Cielaviņa"

Dammes ielā 42

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

9.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas"

Tālavas gatvē 7

Kurzemes rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

10.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kadiķītis"

Palangas ielā 1A

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

11.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte"

Slokas ielā 126A

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

12.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamolītis"

Iļģuciema ielā 4

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

13.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Kurzeme"

Slokas ielā 130

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

14.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Laismiņa"

Slokas ielā 211

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

15.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Madariņa"

Dagmāras ielā 3

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

16.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa"

Slokas ielā 126

Kurzemes rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

17.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārītes"

Motoru ielā 5

Kurzemes rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

18.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mežrozīte"

Rododendru ielā 6

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

19.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"

Eiženijas ielā 8

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

20.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Priedīte"

Valentīna ielā 10A

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

21.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulstariņi"

Gobas ielā 27

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

22.Rīgas 11.pirmsskolas izglītības iestāde

Raņķa dambī 3

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

23.Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestāde

Tapešu ielā 48

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

24.Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestāde

Vecumnieku ielā 5A

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

25.Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestāde

Alīses ielā 19

Kurzemes rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

26.Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestāde

Buļļu ielā 33

Kurzemes rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

27.

Rīgas 81.pirmsskolas izglītības iestāde

Grīvas ielā 11

Kurzemes rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

28.Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestāde

Slokas ielā 207

Kurzemes rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

29.Rīgas 123.pirmsskolas izglītības iestāde

Kristapa ielā 39

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

30.Rīgas 139.pirmsskolas izglītības iestāde

Lidoņu ielā 8

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

31.Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestāde

Birzes ielā 44

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

32.Rīgas 210.pirmsskolas izglītības iestāde

Brūžu ielā 6

Kurzemes rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

33.Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestāde

Dārza ielā 19

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

34.Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestāde

Dammes ielā 44

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

35.Rīgas Grīziņkalna pirmsskola

Vārnu ielā 13A

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

36.Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola

Matīsa ielā 75

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

37.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Asniņš"

Maskavas ielā 268

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

38.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Domino"

Ilūkstes ielā 2

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

39.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Jumis"

Jaunrozes ielā 12

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

40.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Māra"

Zebiekstes ielā 1

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

41.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Mārdega"

Tallinas ielā 64

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

42.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis"

Augšielā 8

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

43.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa"

Lauku ielā 2B

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

44.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaigznīte"

Zvaigžņu ielā 6

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

45.Rīgas 7.pirmsskolas izglītības iestāde

Ludzas ielā 30/32

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

46.Rīgas 40.pirmsskolas izglītības iestāde

Zilupes ielā 2

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

47.Rīgas 41.pirmsskolas izglītības iestāde

Ludzas ielā 74

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

48.Rīgas 44.pirmsskolas izglītības iestāde

Sapieru ielā 5

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

49.Rīgas 68.pirmsskolas izglītības iestāde

Ādmiņu ielā 9A

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

50.Rīgas 97.pirmsskolas izglītības iestāde

Ikšķiles ielā 8

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

51.Rīgas 125.pirmsskolas izglītības iestāde

Salacas ielā 28

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

52.Rīgas 170.pirmsskolas izglītības iestāde

Firsa Sadovņikova ielā 20

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

53.Rīgas 172.pirmsskolas izglītības iestāde

Maskavas ielā 252

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

54.Rīgas 173.pirmsskolas izglītības iestāde

Maskavas ielā 254

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

55.Rīgas 193.pirmsskolas izglītības iestāde

Maskavas ielā 266

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

56.Rīgas 208.pirmsskolas izglītības iestāde

Salaspils ielā 18/5

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

57.Rīgas 216.pirmsskolas izglītības iestāde

Salaspils ielā 10

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

58.Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestāde

Aglonas ielā 4A

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

59.Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestāde

Prūšu ielā 82

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

60.Rīgas 225.pirmsskolas izglītības iestāde

Ikšķiles ielā 10

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

61.Rīgas 229.pirmsskolas izglītības iestāde

Ogres ielā 8

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

62.Rīgas 239.pirmsskolas izglītības iestāde

Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 32

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

63.Rīgas 254.pirmsskolas izglītības iestāde

Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 4

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

64.Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestāde

Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

65.Rīgas 256.pirmsskolas izglītības iestāde

Ilūkstes ielā 28

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

66.Rīgas 258.pirmsskolas izglītības iestāde

Tīnūžu ielā 1

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

67.Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestāde

Jāņa Grestes ielā 3

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

68.Rīgas 262.pirmsskolas izglītības iestāde

Lubānas ielā 127

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

69.Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestāde

Pļavnieku ielā 4

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

70.Rīgas 267.pirmsskolas izglītības iestāde Dravnieku ielā 8

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

71.Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestāde

Salnas ielā 18

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

72.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Dzilniņa"

Dzilnas ielā 20

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

73.Rīgas 49.pirmsskolas izglītības iestāde

Grostonas ielā 8

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

74.Rīgas 57.pirmsskolas izglītības iestāde

Mazajā Caunes ielā 3

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

75.Rīgas 59.pirmsskolas izglītības iestāde

Grostonas ielā 3

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

76.Rīgas 61.pirmsskolas izglītības iestāde

Vaidavas ielā 11

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

77.Rīgas 66.pirmsskolas izglītības iestāde

Vesetas ielā 13

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

78.Rīgas 74.pirmsskolas izglītības iestāde

Krišjāņa Valdemāra ielā 145

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

79.Rīgas 79.pirmsskolas izglītības iestāde

Klijānu ielā 17

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

80.Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestāde

Ūnijas ielā 83

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

81.Rīgas 112.pirmsskolas izglītības iestāde

Brīvības gatvē 363

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

82.Rīgas 126.pirmsskolas izglītības iestāde

Zemgaļu ielā 23B

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

83.Rīgas 148.pirmsskolas izglītības iestāde

Tomsona ielā 18

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

84.Rīgas 152.pirmsskolas izglītības iestāde

Juglas ielā 1B

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

85.Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestāde

Andromedas gatvē 3

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

86.Rīgas 160.pirmsskolas izglītības iestāde

Vangažu ielā 40/42

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

87.Rīgas 167.pirmsskolas izglītības iestāde

Raunas ielā 43B

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

88.Rīgas 180.pirmsskolas izglītības iestāde

Tebras ielā 6A

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

89.Rīgas 182.pirmsskolas izglītības iestāde

Dzelzavas ielā 17A

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

90.Rīgas 213.pirmsskolas izglītības iestāde

Vesetas ielā 11

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

91.Rīgas 221.pirmsskolas izglītības iestāde

Kazarmu ielā 1A

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

92.Rīgas 231.pirmsskolas izglītības iestāde

Dzelzavas ielā 87

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

93.Rīgas 233.pirmsskolas izglītības iestāde

Madonas ielā 32

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

94.Rīgas 236.pirmsskolas izglītības iestāde "Eglīte"

Biķernieku ielā 45A

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

95.Rīgas 241.pirmsskolas izglītības iestāde

Hipokrāta ielā 25

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

96.Rīgas 242.pirmsskolas izglītības iestāde

Hipokrāta ielā 25A

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

97.Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestāde

Saktas ielā 7

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

98.Rīgas 244.pirmsskolas izglītības iestāde

Marsa gatvē 8

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

99.Rīgas 251.pirmsskolas izglītības iestāde "Mežciems"

Mežciema ielā 49

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

100.Rīgas 252.pirmsskolas izglītības iestāde

Purvciema ielā 32

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

101.Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestāde

Ilūkstes ielā 101/4

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

102.Rīgas Āgenskalna pirmsskola

Cieceres ielā 3

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

103.Rīgas Pārdaugavas pirmsskola

Zvārdes ielā 17

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

104.Rīgas Ziepniekkalna pirmsskola

Svētes ielā 7

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

105.Rīgas Zolitūdes pirmsskola

Zolitūdes ielā 42

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

106.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Daugaviņa"

Kukšu ielā 1

Zemgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

107.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

Pārslas ielā 16

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

108.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Vadakstīte"

Vadakstes ielā 16

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

109.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Zolitūdes ielā 44

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

110.Rīgas 4.pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš"

Vienības gatvē 186

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

111.Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestāde "Ābecītis"

Altonavas ielā 1

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

112.Rīgas 27.pirmsskolas izglītības iestāde

Stendes ielā 2

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

113.Rīgas 124.pirmsskolas izglītības iestāde "Dzērvenīte"

Bērzupes ielā 3

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

114.Rīgas 132.pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa"

Ventspils ielā 13A

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

115.Rīgas 141.pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis"

Stērstu ielā 19

Zemgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

116.Rīgas 149.pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Biešu ielā 2A

Zemgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

117.Rīgas 209.pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Bišu ielā 5

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

118.Rīgas 264.pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta atslēdziņa"

Zolitūdes ielā 40

Zemgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

119.Rīgas 272.pirmsskolas izglītības iestāde "Pērlīte"

Jelgavas ielā 86

Zemgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

120.Rīgas 275.pirmsskolas izglītības iestāde "Austriņa"

Valdeķu ielā 58

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

121.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Blāzmiņa"

Skuju ielā 14

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

122.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Liepiņa"

Viestura prospektā 29

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

123.Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Viršu dārzs"

Cimzes ielā 3

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

124.Rīgas 5.pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš"

Gaujas ielā 32B

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

125.Rīgas 15.pirmsskolas izglītības iestāde

Gaileņu ielā 5

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

126.Rīgas 21.pirmsskolas izglītības iestāde "Laimiņa"

Kalngales ielā 2

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

127.Rīgas 36.pirmsskolas izglītības iestāde

Lugažu ielā 13

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

128.Rīgas 42.pirmsskolas izglītības iestāde

Sofijas ielā 3

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

129.Rīgas 110.pirmsskolas izglītības iestāde

Baltāsbaznīcas ielā 29

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

130.Rīgas 135.pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņi"

Čiekurkalna 1.līnijā 53A

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

131.Rīgas 145.pirmsskolas izglītības iestāde

Mores ielā 8

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

132.Rīgas 161.pirmsskolas izglītības iestāde

Augusta Dombrovska ielā 9C

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

133.Rīgas 162.pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Lēdurgas ielā 18A

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

134.Rīgas 169.pirmsskolas izglītības iestāde

Viestura prospektā 27

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

135.Rīgas 192.pirmsskolas izglītības iestāde

Kārļa Vatsona ielā 11A

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

136.Rīgas 223.pirmsskolas izglītības iestāde

Aptiekas ielā 12

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

137.Rīgas 232.pirmsskolas izglītības iestāde

Augusta Dombrovska ielā 87

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

138.Rīgas 247.pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

Vecmīlgrāvja 1.līnijā 41

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

139.Pamatskola "Rīdze"

Krišjāņa Valdemāra ielā 2

Centra rajons

Pirmsskolas izglītības programma

5 gadi*

140.Rīgas 22.vidusskola

Bruņinieku ielā 10

Centra rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

5 gadi*

141.Rīgas Valdorfskola

Baltajā ielā 10

Kurzemes rajons

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

142.Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale"

Jēkabpils ielā 19A

Latgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

5 gadi*

143.Rīgas Krievu vidusskola

Lauku ielā 9

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

5 gadi*

144.Rīgas Ukraiņu vidusskola

Visvalža ielā 4

Latgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

145.Bērnu un jauniešu centrs "IK Auseklis"

Mežciema ielā 41

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

146.Mežciema pamatskola

Hipokrāta ielā 29

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

147.Rīgas Ezerkrastu pamatskola

Malienas ielā 69

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

148.Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola

Nīcgales ielā 15

Vidzemes priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

149.Rīgas Juglas vidusskola

Kvēles ielā 64

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

150.Rīgas 85.vidusskola

Nīcgales ielā 22

Vidzemes priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

151.Rīgas Ziepniekkalna sākumskola

Vienības gatvē 184

Zemgales priekšpilsēta

Pirmsskolas izglītības programma

5 gadi*

152.Rīgas 61.vidusskola

Pārslas ielā 14

Zemgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

153.Rīgas 95.vidusskola

Vienības gatvē 178 k-2

Zemgales priekšpilsēta

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

154.Rīgas Rīnūžu vidusskola

Ziemeļblāzmas ielā 59

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

3 gadi*

155.Rīgas 7.pamatskola

Jaunciema 4.šķērslīnijā 4

Ziemeļu rajons

Pirmsskolas izglītības programma

5 gadi*

156.Rīgas 37.vidusskola

Čiekurkalna 1.līnijā 53

Ziemeļu rajons

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

1 gads un 6 mēneši

* Uzņem bērnus, kuriem attiecīgajā kalendārajā gadā aprit pilni trīs vai pieci gadi.

2.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 19.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.123

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 23.10.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.190; Rīgas domes 27.05.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.111)

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks
3.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 19.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.123

(Pielikums Rīgas domes 23.10.2012. saistošo noteikumu Nr.190 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 123Pieņemts: 19.05.2011.Stājas spēkā: 30.06.2011.Zaudē spēku: 08.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 29.06.2011.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
232307
{"selected":{"value":"01.09.2014","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-07.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2014","iso_value":"2014\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-07.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2014","iso_value":"2014\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2014.-31.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-25.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2012","iso_value":"2012\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2011","iso_value":"2011\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2011.-22.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)