Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.214

Rīgā 2011.gada 22.martā (prot. Nr.18 14.§)
Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas un realizācijas kārtību un ierobežojumus;

1.2. uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu realizācijas un glabāšanas kārtību un ierobežojumus nespecializētos tirdzniecības objektos;

1.3. uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas kārtību;

1.4. uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu pārnēsāšanas un pārvadāšanas kārtību;

1.5. uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu komercizstāžu rīkošanas un uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas (izmantošanas) kārtību;

1.6. pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas kārtību;

1.7. uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu iegādes, pārnēsāšanas, pārvadāšanas un glabāšanas kārtību.

2. Komersants iegādājas, glabā, realizē, izstāda un demonstrē komercizstādēs, kā arī pirotehnisko pakalpojumu sniegšanā izmanto tikai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās klases uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus.

3. Komersants nodrošina, lai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās vietas, kurās tiek veikta komercdarbība ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem, darba laikā būtu pieejamas valsts institūcijām, kuras ir tiesīgas veikt komercdarbības kontroli.

4. Komersants nodrošina, ka darbu ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem veic personas, kuras ir tiesīgas pārstāvēt komercsabiedrību (turpmāk – komersanta amatpersonas), un darbinieki, kuri tieši saistīti ar pirotehnisko izstrādājumu ražošanu, glabāšanu, realizēšanu vai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – darbinieki) un par kuriem tika paziņots, saņemot atbilstošo speciālo atļauju (licenci), kā arī tās komersanta amatpersonas un darbinieki, par kuriem saņemts Valsts policijas atzinums, ka uz viņiem neattiecas Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktie ierobežojumi.

5. Komersants nodrošina darbinieku apmācību par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu klasēm, veidiem, glabāšanas, iegādāšanās, realizēšanas, pārnēsāšanas un pārvadāšanas kārtību un ugunsdrošības noteikumiem.

6. Ugunsdrošības pasākumus uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanai, realizācijai, ražošanai un demonstrēšanai (izmantošanai) komercizstādēs nodrošina saskaņā ar ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un šajos noteikumos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

7. Komersanta izpildinstitūcija kontrolē, kā darbinieki ievēro uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumus.

2. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšana un realizācija
2.1. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšana noliktavā un vairumtirdzniecība

8. Komersants glabā 1.klases uguņošanas ierīces telpās, kas atbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām.

9. 2., 3. un 4.klases uguņošanas ierīces un T1 vai T2 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus komersants glabā īpaši ierīkotās noliktavās, kuru adrese norādīta speciālajā atļaujā (licencē) (turpmāk – noliktava).

10. Noliktava atrodas drošā attālumā no dzīvojamām mājām, publiskām ēkām un būvēm, kā arī sprādzienbīstamiem objektiem, mežiem un valsts galvenajiem autoceļiem (turpmāk – aizsargājamie objekti). Mazākais attālums no noliktavas līdz valsts galvenajiem autoceļiem ir 40 m, bet līdz citiem aizsargājamiem objektiem – 30 m.

11. Drošo attālumu (R) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

  , kur

Q – noliktavā esošo uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu propelenta masa (kg).

12. Drošo attālumu (P) līdz valsts galvenajiem autoceļiem aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

Q – noliktavā esošo uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu propelenta masa (kg).

13. Noliktava atbilst šādām ugunsdrošības prasībām un nosacījumiem:

13.1. noliktava ir U1 ugunsnoturības pakāpes būve;

13.2. noliktavas būvkonstrukciju minimālā ugunsreakcijas klase ir A2-s1, d0;

13.3. noliktava ir būvēta tā, lai sprādziena gadījumā ārpus noliktavas nerastos kaitējums vai sprādziena triecienvilnis tiktu novadīts drošā virzienā, parasti uz augšu;

13.4. ja aizsargājamo objektu virzienā noliktavas ārsienas izturība ir ekvivalenta ķieģeļu ārsienai, kuras biezums nav mazāks par 510 mm, un tās iekšējās sienas izturība, kura noliktavu atdala no pārējām telpām, ir ekvivalenta ķieģeļu sienai, kuras biezums nav mazāks par 380 mm, vai ja noliktava sadalīta ar starpsienām vairākās glabātavās un 4.klases uguņošanas ierīces tiek glabātas metāla konteineros (skapjos), bīstamības zonas garumu var samazināt divas reizes;

13.5. noliktavas logi, kas atrodas saules pusē, ir aizkrāsoti, tonēti, aizklāti vai citādi nodrošināti, lai aizturētu saules starus. Noliktava ir sausa un labi vēdināma, tās grīdas un sienas ir gludas un piemērotas mitrai uzkopšanai;

13.6. grīdas segums ir dzirksteļdrošs;

13.7. noliktavai ir zibens aizsardzība, kā arī atbilstošas elektroierīces, kādas uzstāda telpās ar sprādzienbīstamu vidi;

13.8. noliktava ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, un tās ir savienotas ar centrālo apsardzes pulti.

14. Neatkarīgi no platības noliktavā ir vismaz divi pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti, kuru minimālais tilpums ir seši kilogrami, un viens pārvietojamais ugunsdzēsības aparāts, kura minimālais tilpums ir 20 kg.

15. Noliktavas sildīšanai izmanto ūdens tvaika, eļļas vai gaisa apkuri. Lietotās sildvirsmas ir viegli tīrāmas, ārējās virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt 60 °C.

16. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus novieto ne mazāk kā 0,5 metru attālumā no sildierīcēm.

17. Telpās, kurās glabājas uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskie izstrādājumi, aizliegts smēķēt un lietot atklātu liesmu, kā arī izmantot iekārtas, rīkus, instrumentus un citus priekšmetus, kurus lietojot var rasties dzirksteles.

18. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus un to iepakojumus glabā novietotus citu uz cita vai plauktos tā, lai tie nedeformētos.

19. Uz grīdas zem uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu kastēm ir vismaz 5 cm augstas redeles, krāvuma attālums no sienas ir ne mazāks par 10 cm.

20. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu krāvumi bez paliktņiem ir tādā augstumā, lai, ņemot kastes, nebūtu jālieto kāpnes. Krāvuma lielākais augstums, kraujot ar rokām, ir divi metri.

21. Krāvumā vai plauktā kastes novieto tā, lai būtu redzami uzraksti uz iepakojuma. Attālums starp krāvumiem un plauktiem ir tāds, lai kastes varētu brīvi pārnēsāt. Attālums nedrīkst būt mazāks par metru.

22. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskie izstrādājumi nav savienoti ar elektroaizdedzinātājiem. Elektroaizdedzinātāji atrodas telpā, kas ir atdalīta no noliktavas, vai noliktavā atsevišķā metāla skapī vai kastē.

23. Noliktavā glabā tikai tādu uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu daudzumu, lai to kopējā propelenta masa nepārsniegtu speciālajā atļaujā (licencē) norādīto. Noliktavā jābūt dokumentam, kurā norādīta katra veida uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskā izstrādājuma propelenta masa.

24. Noliktavā atsevišķi no uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem var glabāt arī cita veida rūpniecības preces (izņemot oksidējošas, īpaši viegli un viegli uzliesmojošas vielas un materiālus).

25. Vienā noliktavā vairumtirdzniecību var veikt tikai viens komersants, bet glabāt speciālajā atļaujā (licencē) norādītās klases uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus savas darbības nodrošināšanai – vairāki komersanti, norobežojot katram komersantam piederošās uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus.

26. Ja vairāki komersanti uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus glabā vienā noliktavā, tos izvieto tā, lai varētu identificēt katru komersantu un tam piederošās preces. Kopējā uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu propelenta masa nedrīkst pārsniegt daudzumu, kāds norādīts tam komersantam izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē), kurš iznomā noliktavas daļu.

27. Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas kārtību atbildīgs ir komersants, kurš iznomā noliktavas daļu citam komersantam.

28. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus no noliktavas realizē tikai vairumtirdzniecībā komersantam, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) attiecīgās klases uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu realizācijai vai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai, kā arī juridiskajām personām, kuras saņēmušas Valsts policijas atļauju 4.klases uguņošanas ierīču un T2 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu iegādei, glabāšanai un izmantošanai. Pārdevējs pieprasa pircējam uzrādīt atbilstošo speciālo atļauju (licenci) vai Valsts policijas atļauju.

29. Vairumtirdzniecības vietā pircējam redzamā vietā atrodas attiecīgās speciālās atļaujas (licences) kopija vai elektroniska dokumenta formā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) izdruka.

30. Ārpus apdzīvotām vietām par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu noliktavu var izmantot rūpnieciski ražotu sprādzienbīstamu priekšmetu glabāšanai paredzētu konteineru (turpmāk – konteiners). Konteiners atbilst šo noteikumu 10., 11., 12., 13., 14. un 15.punktā minētajām prasībām.

31. Konteineru novieto uz zemes, kas ir komersanta īpašumā vai likumīgā valdījumā, drošā attālumā no aizsargājamiem objektiem. Apkārt konteineram vismaz 20 m attālumā tiek ierīkots žogs. Šo noteikumu 10.punktā minētie objekti, citas ēkas, citu preču konteineri, kā arī koki un krūmi atrodas drošā attālumā no konteinera.

32. Konteineru izmanto un uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus tajā glabā atbilstoši ražotāja noteiktajiem konteinera ekspluatācijas noteikumiem, kā arī ievērojot šo noteikumu 16., 17., 18., 22. un 23.punktā norādīto kārtību.

33. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus realizēt no konteineriem vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, kā arī glabāt tajā cita veida preces nav atļauts.

2.2. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšana pastāvīgā tirdzniecības vietā un mazumtirdzniecība

34. 1.klases uguņošanas ierīces glabā un realizē rūpniecības un jaukto preču glabāšanas un tirdzniecības vietās, ievērojot ugunsdrošības noteikumus.

35. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu realizācijai, glabā un realizē 2. un 3.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus mazumtirdzniecībā īpaši ierīkotā pastāvīgā tirdzniecības vietā, kuras adrese norādīta speciālajā atļaujā (licencē) (turpmāk – veikals). Glabāt un realizēt 4.klases uguņošanas ierīces un T2 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus veikalā nav atļauts.

36. Veikals atbilst šādām ugunsdrošības prasībām un nosacījumiem:

36.1. veikalam ir tirdzniecības zāle un glabātava;

36.2. veikals ir vismaz U2 ugunsizturības pakāpes būve vai tas ir iebūvēts būvē, kuras minimālā ugunsizturības pakāpe ir U2;

36.3. veikals no citām telpām ir ugunsdroši atdalīts atbilstoši prasībām, kas piemērojamas attiecīgās būves ugunsizturības pakāpei;

36.4. glabātava no veikala tirdzniecības zāles un citām telpām ir ugunsdroši atdalīta atbilstoši prasībām, kas piemērojamas attiecīgās būves ugunsizturības pakāpei;

36.5. glabātava ir aprīkota ar slēdzamām dubultdurvīm. Ārdurvis un to karkass ir izgatavots no metāla. Kopējais durvju biezums ir ne mazāks par 40 mm;

36.6. glabātavas konstrukcija nodrošina sprādziena triecienviļņa noslāpēšanu pašā glabātavā;

36.7. glabātava ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, un tās ir savienotas ar centrālo apsardzes pulti;

36.8. glabātavā ir atbilstošas elektroierīces, kādas uzstāda telpām ar sprādzienbīstamu vidi;

36.9. veikalam ir atsevišķa izeja uz āru.

37. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu krāvumi glabātavā nav augstāki par diviem metriem.

38. Ierīkot veikalu, glabāt un realizēt 2. un 3.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus nav atļauts tirdzniecības vietā, kurā viens vai vairāki komersanti veic mazumtirdzniecību vienā ēkā savstarpēji atdalītās tirdzniecības vietās, ja tām nav atsevišķas izejas uz āru vai visu tirdzniecības vietu (tirdzniecības zāles) kopējā platība ir lielāka par 500 kvadrātmetriem.

39. Ja veikals ir ierīkots dzīvojamā mājā vai publiskā ēkā vai būvē, 1., 2. un 3.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus veikalā glabā tādā daudzumā, lai to kopējā propelenta masa nebūtu lielāka par 160 kg.

40. Ja veikalā nav glabātavas, 2. un 3.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus glabā pircējiem nepieejamā vietā noslēdzamā metāla skapī (kastē), kura sienu biezums nav mazāks par 2 mm un kura ugunsizturība ir lielāka par 30 minūtēm. 1., 2. un 3.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu kopējā propelenta masa veikalā nedrīkst būt lielāka par 100 kg.

41. Metāla skapja (kastes) tuvumā nedrīkst atrasties degoši šķidrumi vai citas viegli uzliesmojošas vielas. Skapis atrodas 0,5 metru attālumā no apkures ierīces. Apkures ierīces ārējās virsmas temperatūra nedrīkst būt augstāka par 60 °C. Uz metāla skapja (kastes) ārsienas ir attiecīga brīdinājuma zīme.

42. 2. un 3.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus veikala tirdzniecības zālē izvieto atsevišķi no citām precēm vitrīnā vai plauktos, kas atdalīti no pircēja ar leti. Veikalā pašapkalpošanās nav atļauta.

43. Veikala tirdzniecības zālē novieto 1., 2. un 3.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus tādā daudzumā, lai to kopējā propelenta masa nebūtu lielāka par 20 kg.

44. Veikalā 1., 2. un 3.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus glabā tikai tādā daudzumā, lai to kopējā propelenta masa nepārsniegtu speciālajā atļaujā (licencē) norādīto daudzumu. Veikalā jābūt dokumentam, kurā norādīta uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu propelenta masa.

45. 2. un 3.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu piegāde nenotiek veikala darba laikā caur telpām, kurās atrodas (var atrasties) pircēji.

46. Veikalā pircējam redzamā vietā novietota attiecīgās speciālās atļaujas (licences) kopija vai elektroniska dokumenta formā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) izdruka.

47. Komersants veikalā drīkst glabāt un realizēt arī cita veida rūpniecības preces (izņemot oksidējošas, īpaši viegli un viegli uzliesmojošas vielas un materiālus), ja kopējā tirdzniecības zāles platība nepārsniedz 150 kvadrātmetru.

48. Laikposmā, kad komersants veikalā nerealizē 2. un 3.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus un to nav glabātavā, veikalā atļauta citu preču glabāšana un realizācija.

49. Realizējot noteiktas klases un veida uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus personai, kas ir tiesīga iegādāties attiecīga veida uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus un ir sasniegusi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteikto vecumu, pārdevējs šaubu gadījumā pieprasa uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par pircēja vecumu.

50. Realizējot 1., 2. un 3.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kas rada sprādziena troksnim līdzīga trokšņa efektu (petardes un to prototipus), pārdevējs pieprasa fiziskai personai uzrādīt mednieka apliecību.

51. Realizējot 1., 2. un 3.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus, komersants nodrošina, lai to izmantošanas instrukcijā būtu norādīta šāda informācija valsts valodā:

51.1. pirotehniskā izstrādājuma nosaukums un klase;

51.2. pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas veids un izmantošanas ierobežojumi;

51.3. pirotehniskā izstrādājuma iedarbināšanas veids un drošas sagatavošanas un lietošanas paņēmieni;

51.4. attālums no pirotehniskā izstrādājuma līdz skatītājiem (bīstamā zona) metros;

51.5. vecuma cenzs pirotehnisko izstrādājumu pārdošanai un izmantošanai;

51.6. personas rīcība, ja pirotehniskais izstrādājums neiedarbojas norādītajā laikā.

52. Ja no iepakojuma realizē atsevišķas 1., 2. un 3.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu vienības vai uz katra izstrādājuma nevar norādīt šo noteikumu 50.punktā minēto informāciju, to norāda atsevišķā instrukcijā valsts valodā un izsniedz pircējam kopā ar pārdoto uguņošanas ierīci un skatuves pirotehnisko izstrādājumu.

53. Uzraksti uz 1., 2. un 3.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskā izstrādājuma vai instrukcijas teksts ir skaidri saskatāms, viegli izlasāms un neizdzēšams.

54. Realizējot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, pārdevējs pārliecinās, vai uz tiem ir norādīta nepieciešamā informācija vai pievienota izmantošanas instrukcija.

2.3. Sezonas tirdzniecība ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem nespecializētajos tirdzniecības objektos

55. 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība atļauta stacionārā rūpniecības vai jaukto preču pastāvīgās tirdzniecības vietā, kas ir atdalīta no citu preču tirdzniecības vietas. Uguņošanas ierīces realizē, izmantojot atsevišķu leti, un tās glabā metāla skapī (kastē) ar sienu biezumu vismaz 2 mm.

56. Vietā, kur notiek 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība, citu rūpniecības preču tirdzniecība nav atļauta, izņemot 1.klases uguņošanas ierīces.

57. 1. un 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība aizliegta degvielas uzpildes stacijās un citos ugunsbīstamos un sprādzienbīstamos objektos, kioskos, kā arī no konteineriem, transportlīdzekļiem, uz ielām, tuneļos, tirgos un citās vietās ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietām.

58. Pastāvīgās tirdzniecības vietā, kurā paredzēta 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecība, ir ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kas savienota ar centrālo apsardzes pulti.

59. Sezonas tirdzniecības vietā var atrasties 1. un 2.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskie izstrādājumi, kas kopā satur ne vairāk par 100 kg propelenta masas, no tiem 1. un 2.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskie izstrādājumi, kas satur līdz 20 kg propelenta masas, var atrasties aiz letes, bet 1. un 2.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskie izstrādājumi, kas satur 80 kg propelenta masas, – metāla skapī (kastē).

60. Sezonas tirdzniecības vietā metāla skapis (kaste) ir aizslēgts. Skapja durvju ārpusē atbilstoši normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās ir izvietota brīdinājuma zīme.

61. Sezonas tirdzniecības vietā attālums no metāla skapja (kastes), kurā glabājas 1. un 2.klases uguņošanas ierīces un T1 klases skatuves pirotehniskie izstrādājumi, līdz apsildes ierīcēm ir vismaz 0,5 metri. Sezonas tirdzniecības vietā aizliegts smēķēt, lietot atklātu liesmu un elektrosildītājus ar atklāta tipa sildelementiem.

62. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecības vietā ir vismaz divi ugunsdzēsības aparāti, kuru minimālais tilpums ir pieci kilogrami (katrs).

63. Attālums no sezonas tirdzniecības vietas līdz ugunsdzēsības aparātiem nav lielāks par 10 metriem.

64. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecības vietās aizliegta pašapkalpošanās tirdzniecība.

65. 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību komersants veic atbilstoši Valsts policijas licencēšanas komisijā iesniegtajam tirdzniecības vietas plānam un tikai speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā laikposmā tirdzniecības vietā, kuras adrese ir norādīta speciālajā atļaujā (licencē) vai tās pielikumā.

66. 2.klases uguņošanas ierīču un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecības speciālās atļaujas (licences) kopija, speciālās atļaujas (licences) pielikumu kopijas, sezonas tirdzniecības vietas plāna kopija un dokumenta kopija, kas apliecina uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskā izstrādājuma atbilstības novērtējumu un piederību 1., 2. vai T1 klasei, atrodas sezonas tirdzniecības vietā.

67. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus realizē pārdevējs, kura personas dati norādīti speciālās atļaujas (licences) pielikumā. Pārdevējam tirdzniecības vietā jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam, ko uzrāda pēc kontroles institūcijas amatpersonas pieprasījuma.

68. Komersants nodrošina pārdevēja apmācību jomā, kas saistīta ar uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu klasēm, veidiem, glabāšanas, pārvadāšanas un izmantošanas ierobežojumiem, kārtību un drošību, iegādāšanās, realizācijas un izmantošanas kārtību, ierobežojumiem un katra izstrādājuma veida lietošanas instrukcijām.

69. Realizējot attiecīgās klases uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, pārdevējs izpilda šo noteikumu 49. un 50.punktā minētās prasības.

70. Pēc pastāvīgās tirdzniecības vietas darba laika beigām uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus nogādā speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu noliktavā vai veikalā vai novieto metāla skapī (kastē) atļautajā sezonas tirdzniecības vietā.

3. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošana

71. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanai, uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus ražo, glabā un realizē īpaši ierīkotās telpās, kuru adrese norādīta speciālajā atļaujā (licencē).

72. Komersants ražo tādas klases uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kāda norādīta speciālajā atļaujā (licencē).

73. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas un glabāšanas telpas ierīko, ņemot vērā prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem.

74. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas telpas atbilst šādām ugunsdrošības prasībām un nosacījumiem:

74.1. ražošanas telpas ierīko ēkā, kas ir U1 ugunsnoturības pakāpes būve;

74.2. ražošanas telpas būvkonstrukciju minimālā ugunsreakcijas klase ir A2-s1, d0;

74.3. ražošanas telpas ir ugunsdroši atdalītas no citām telpām atbilstoši prasībām, kas piemērojamas U1 ugunsizturības pakāpei;

74.4. grīdas segums ražošanas telpā ir dzirksteļdrošs;

74.5. ražošanas telpai ir zibens aizsardzība, kā arī elektroierīces, kādas uzstāda telpās ar sprādzienbīstamu vidi;

74.6. ražošanas telpas sienas un griesti ir izgatavoti no materiāliem, kas nodrošina iespēju veikt ikdienas mitro uzkopšanu;

74.7. ražošanas telpās, kurās iespējama sprādzienbīstamas vides veidošanās, ir viegli atdalāmas konstrukcijas ar platību 0,05 kvadrātmetri uz telpas apjoma kubikmetru. Durvis ir veramas uz ārpusi;

74.8. ražošanas telpas ir aprīkotas ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un apsardzes signalizācijas sistēmu, un tās ir savienotas ar centrālo apsardzes pulti.

75. Darbojoties vietējās atsūkšanas ventilācijas sistēmai, ražošanas telpās neveidojas sprādzienbīstami gaisa maisījumi, kas pārsniedz 5 % gaisa apjoma (tilpuma) telpā. Vietējās atsūkšanas gaisa vadus attīra no degošām nogulsnēm saskaņā ar laika grafiku, ko apstiprinājis komersanta vadītājs vai viņa noteiktā atbildīgā persona.

76. Ražošanas telpas sildīšanai izmanto ūdens tvaika, eļļas vai gaisa apkuri. Lietotās sildvirsmas ir viegli tīrāmas, ārējās virsmas temperatūra nepārsniedz 60 °C. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus un to ražošanai nepieciešamās izejvielas novieto ne mazāk kā 0,5 metru attālumā no sildierīcēm.

77. Neatkarīgi no platības ražošanas telpā ir vismaz divi pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti, kuru minimālais tilpums ir seši kilogrami, un viens pārvietojamais ugunsdzēsības aparāts, kura minimālais tilpums ir 20 kg.

78. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanai komersants ierīko atsevišķas telpas smalcināšanai, svēršanai, maisīšanai, sijāšanai, presēšanai un citu ražošanas procesu veikšanai. Ja uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus ražo vienā telpā, katru ražošanas procesa stadiju veic atsevišķi un nākamo uzsāk tikai pēc telpu uzkopšanas.

79. Ražošanas telpā aizliegts lietot atklātu liesmu, kā arī izmantot iekārtas, rīkus, instrumentus un citus priekšmetus, kurus lietojot var rasties dzirksteles.

80. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģiskās operācijas (piemēram, sasmalcināšana, komponentu dozēšana, samaisīšana un presēšana) komersants veic katrai darbībai īpaši ierīkotās un tai paredzētās telpās.

81. Samaisot pirotehniskā izstrādājuma sastāvdaļas, ievēro komponentu pievienošanas pakāpeniskumu, to procentuālās attiecības un tehnoloģiskajā kartē norādīto sastāva daudzumu.

82. Iekārtu (piemēram, maisītāji, smalcināšanas dzirnavas, preses, griešanas agregāti) darbu aprēķina (organizē) tā, lai to ekspluatācijas procesā neveidotos bīstama berze vai trieciena slodze.

83. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanai paredzētie maisītāji, preses, valcētāji un citas ierīces, kā arī lietojamie instrumenti, kas izvietoti sprādzienbīstamajās telpās, ir nodrošināti pret dzirksteļu veidošanos.

84. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izejvielas izmanto tikai paredzētajam mērķim.

85. Ražošanas telpās izvieto drošības zīmes atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par drošības zīmju lietošanu darba vietās.

86. Ķīmiskās izejvielas, ko izmanto uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanai, atbilst tehnoloģisko un normatīvi tehnisko dokumentu prasībām.

87. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanai lieto tikai tādas ķīmiskās vielas, par kurām pieejami drošības dati, kuros norādīti vielā esošie piemaisījumi, vielas bīstamības pakāpe, maksimāli pieļaujamā koncentrācija gaisā, ugunsbīstamība, sprādzienbīstamība un pasākumi avārijas gadījumā.

88. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izgatavošanas procesā izmantojamo ķīmisko vielu drošības datus apkopo drošības datu lapās. Drošības datu lapas sastāda un izmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.

89. Izmantojot toksiskus, ugunsnedrošus un sprādzienbīstamus materiālus, darbinieki lieto aizsardzības līdzekļus.

90. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas darba vietas iekārto, ievērojot normatīvo aktu prasības, kas nosaka darba aizsardzības sistēmas organizēšanas, darba vides riska novērtēšanas un darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību, kā arī darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē.

91. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas laikā darba vietās atrodas tikai priekšmeti, kuri nepieciešami attiecīgā izstrādājuma izgatavošanai un ražošanas procesa nodrošināšanai.

92. Aprīkojumu, kas nepieciešams darbu veikšanai, izvieto ērtās un viegli pieejamās vietās tādā veidā, lai nepieļautu šo priekšmetu negaidītas pārvietošanās un krišanas iespēju.

93. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas telpās būvdarbus un remontdarbus, lietojot atklātu liesmu, veic tikai pēc sienu, grīdas un griestu mitrās apstrādes.

94. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu propelenta un gatavo izstrādājumu uzkrāšana daudzumā, kas pārsniedz tehnoloģiskajā aprakstā un normatīvi tehniskajā dokumentācijā noteiktās normas, nav atļauta.

95. Organizējot darbu, ražošanas (izgatavošanas) telpās nodrošina sistemātisku telpu ventilāciju vai darbu veic vilkmes kabīnēs. Toksisko vielu koncentrācija telpās nepārsniedz noteiktās normas.

96. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, to pusfabrikātus un izejmateriālus glabā noliktavās. Pirotehniskos izstrādājumus un pusfabrikātus nav atļauts glabāt vienā noliktavā ar ķīmiskajiem izejmateriāliem.

97. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu noliktava atbilst šo noteikumu 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. vai 30. un 31.punktā minētajām prasībām.

98. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus noliktavā glabā šo noteikumu 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. vai attiecīgi 32.punktā noteiktajā kārtībā.

99. Pirotehnisko izstrādājumu izgatavošanai paredzētās ķīmiskās izejvielas novieto noliktavā un uzglabā nebojātā iepakojumā vai iesaiņojumā, uz kura norādīts precīzs vielas nosaukums un daudzums. Etiķetes noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu.

100. Komersants uzglabā atsevišķi dažādu kategoriju vielas (piemēram, skābes un degošas vielas) un savstarpēji reaģējošas vielas (piemēram, Bertolē sāls un amonija nitrāts).

101. Ja nepieciešams, komersants nodrošina ražošanas telpu un noliktavas diennakts fizisko apsardzi un ugunsdzēsēju dežūru.

102. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus atļauts ražot (izgatavot) un glabāt personām, kuras sasniegušas 20 gadu vecumu, kurām ir vismaz vidējā izglītība un kuru izglītības līmenis atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par izglītības līmeni personām, kuras veic komercdarbību ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus atļauts ražot (izgatavot) un glabāt personām, par kurām komersants saņēmis Valsts policijas struktūrvienības atzinumu, ka uz tām neattiecas Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktie ierobežojumi.

103. Reizi divos gados komersants organizē drošības noteikumu zināšanu pārbaudi.

104. Darbinieki, kas piedalās uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu vai to propelentu ražošanas (izgatavošanas) procesos, pārzina:

104.1. apkalpojamo iekārtu, nožogojumu un aizsardzības (drošības) līdzekļu uzbūvi un nozīmi;

104.2. operāciju drošas izpildes veidus un paņēmienus;

104.3. ugunsdrošības prasības;

104.4. propelentos lietojamo ķīmisko vielu īpašības.

105. Komersanta izpildinstitūcija kontrolē, kā darbinieki ievēro uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumus. Par darbinieka pārkāpumiem komercdarbībā atbildīgs ir komersants.

106. Noliktavas vadītājs, kas pieņem un izsniedz izejmateriālus, kā arī uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, ir īpaši apmācīts, pārzina attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu un to izejmateriālu īpašības, uzskaites kārtību un aprites noteikumus, kā arī attiecīgos drošības pasākumus.

107. Komersants nodrošina veselībai drošus apstākļus darbiniekiem, kuri veic darbus ar propelentiem un citiem pirotehnisko izstrādājumu izejmateriāliem, ķīmiskajām vielām un pusfabrikātiem, kas var kaitīgi ietekmēt veselību, un, ja nepieciešams, izsniedz darbiniekiem atbilstošus aizsardzības līdzekļus.

108. Aizsardzības līdzekļu lietošana nodrošina:

108.1. bīstamo vielu un materiālu izvadīšanu no darba zonas;

108.2. darbinieku aizsardzību pret bīstamo un kaitīgo ražošanas faktoru iedarbību;

108.3. darbinieku aizsardzību pret bīstamo un kaitīgo ražošanas faktoru iedarbību, ja noticis tehnoloģiskā procesa pārkāpums.

109. Pret bīstamo un kaitīgo faktoru iedarbību darbiniekus aizsargā:

109.1. individuālie elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (piemēram, maskas, respiratori) un gumijas cimdi (kaitīgo ķīmisko vielu sasmalcināšanas vai samaisīšanas procesā);

109.2. individuālie dzirdes un redzes orgānu aizsardzības līdzekļi.

110. Saražotās uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus ražotājs realizē, ievērojot Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā un šo noteikumu 28., 29. un 33.punktā minētos realizēšanas ierobežojumus un kārtību.

4. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu pārvadāšana un pārnēsāšana

111. Ar dzelzceļa un ūdens transportu uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kā arī to propelentus pārvadā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzelzceļa un ūdens transportlīdzekļu kustības drošības prasībām un pārvadāšanas kārtību.

112. Ar autotransportu uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kā arī to propelentus pārvadā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka bīstamo kravu autopārvadājumu kārtību.

113. Pārvadājot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, tos nav atļauts saslēgt elektriskajā ķēdē.

114. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus pārvadā to oriģinālajā iepakojumā vai papildu iepakojumā.

115. Pārvadājot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kā arī to propelentus, komersants noformē stingrās uzskaites dokumentu – preču pavadzīmi-rēķinu. Preču pavadzīmē-rēķinā papildus normatīvajos aktos par preču pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtību noteiktajiem rekvizītiem norāda arī kravā esošo pirotehnisko izstrādājumu propelenta masas svaru.

116. 4.klases uguņošanas ierīces un T2 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus aizliegts pārvadāt sabiedriskajos transportlīdzekļos.

117. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kā arī to propelentus pārvadā un pārnēsā tā, lai tie nenokļūst citu personu rokās, netiek deformēti un pakļauti augstas temperatūras iedarbībai, kas var izraisīt aizdegšanos.

5. Pirotehnisko pakalpojumu sniegšana

118. Pirotehniskos pakalpojumus sniedz komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai. 4.klases uguņošanas ierīces un T2 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus izmanto speciālajā atļaujā (licencē) norādītās personas ar speciālām zināšanām, kas saņēmušas pirotehniķa sertifikātu (turpmāk – pirotehniķis).

119. Sniedzot pirotehniskos pakalpojumus, komersants ievēro, ka darbi ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem ir sprādzienbīstami un ugunsbīstami.

120. Komersants pirms pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas norīko par drošību atbildīgo personu.

121. Komersants pirotehniskos pakalpojumus sniedz saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar pasūtītāju.

122. Līgumā par pirotehniskā pakalpojuma sniegšanu norāda uguņošanas ierīču vai skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas laiku, vietu, izmantojamo uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu apjomu, bīstamības zonas lielumu un drošības nosacījumus.

123. Pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai sastāda uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plānu un programmu.

124. Komersants, kas sniedz pirotehniskos pakalpojumus, pārbauda paredzēto uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas vietu, nosaka vietas, kurās atļauts atrasties transportlīdzekļiem un skatītājiem un kurās tiks izvietotas uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskie izstrādājumi, kā arī veic citus ar drošības prasībām saistītus pasākumus.

125. Drošu attālumu no uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas vietas līdz skatītājiem, ēkām un citiem objektiem aprēķina, ņemot vērā izstrādājumu klasi, veidu, kalibru un citus tehniskos raksturojumus. Bīstamo zonu ierobežo.

126. Uguņošanas ierīču vai skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plānā norāda pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas sagatavošanas darbu priekšrakstu un darbu apjomu, uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izvietojumu, zemesgabala plānu, kurā ir norādīta bīstamā zona, uguņošanas bīstamā zona, apsargu izvietojums, kā arī glābšanas un evakuācijas ceļi.

127. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas programmā norāda pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas sākuma un beigu laiku, kā arī sniedz ziņas par lietojamām uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskiem izstrādājumiem, plānotiem efektiem, pirotehnisko izstrādājumu palaišanas kārtību un biežumu, kā arī bīstamās zonas lielumu.

128. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plānu un programmu apstiprina par drošību atbildīgā persona.

129. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plānu un programmu pēc apstiprināšanas saskaņo ar vietējo pašvaldību, kā arī plāna un programmas kopiju iesniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienībā. Rīkojot pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu valsts pierobežā, plānu un programmu papildus saskaņo ar Valsts robežsardzi, gaisa koridoros – ar lidojumu vadības centru. Rīkojot pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu tuvāk par 300 metriem no kultūrvēsturiskas nozīmes objektiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kapsētām, kulta ēkām, rezervātiem un nacionālajiem parkiem, plānu un programmu papildus saskaņo ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālo vides pārvaldi vai Jūras vides pārvaldi.

130. Iesniegumā uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas saskaņojuma saņemšanai norāda:

130.1. komersanta nosaukumu un reģistrācijas numuru, komersanta vadītāja vārdu un uzvārdu, par drošību atbildīgās personas vārdu un uzvārdu, pirotehniķa vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru;

130.2. uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas vietu, datumu, sākuma un beigu laiku, bīstamās zonas robežas (lielumu);

130.3. pasūtītāja – fiziskās personas:

130.3.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu;

130.3.2. vēlamo saziņas veidu (norāda vismaz vienu):

130.3.2.1. deklarētās dzīvesvietas adrese;

130.3.2.2. faktiskās dzīvesvietas adrese;

130.3.2.3. tālruņa numurs;

130.3.2.4. elektroniskā pasta adrese;

130.4. pasūtītāja – juridiskās personas:

130.4.1. nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

130.4.2. vēlamo saziņas veidu (norāda vismaz vienu):

130.4.2.1. juridiskā adrese;

130.4.2.2. faktiskā adrese;

130.4.2.3. tālruņa numurs;

130.4.2.4. elektroniskā pasta adrese.

131. Komersants uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus demonstrē saskaņā ar pasākuma plānu un programmu. Pirotehnisko pakalpojumu sniegšana ir aizliegta, ja nav saņemts vietējās pašvaldības saskaņojums vai pret to iebilst Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

132. Pasūtītājs nemaina apstiprināto uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plānu un programmu, ja par izmaiņām nav iespējams informēt komersantu un saņemt tā apstiprinājumu pirms šo noteikumu 129.punktā minētās saskaņošanas.

133. Pasūtītājs un komersants nodrošina skatītāju drošību, iesaistot apsardzes darbiniekus vai, ja nepieciešams, pirotehniskā efekta demonstrēšanas vietu un bīstamo zonu norobežojot ar barjerām. Nosakot bīstamo zonu, ņem vērā arī uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu noteikto maksimāli pieļaujamo skaņas spiediena līmeni.

134. Komersants uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu sāk pēc tam, kad par drošību atbildīgā persona ir pārliecinājusies par situācijas drošību. Ja radušies nelabvēlīgi apstākļi, kas var būtiski ietekmēt drošību (piemēram, skatītāju nekontrolējama uzvedība vai laika apstākļi), par drošību atbildīgā persona pārtrauc vai atliek pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu.

135. Par drošību atbildīgajai personai un personālam ir diennakts gaišajā un tumšajā laikā saredzamas atšķirības zīmes.

136. Par drošību atbildīgā persona izvērtē jebkuru bīstamas uzvedības iespēju vai nedrošus apstākļus, kurus tā novēro vai par kuriem viņu informē, un veic situācijai atbilstošus drošības pasākumus.

137. Pirotehnikas pakalpojumu sniegšanas vietā ir ugunsdzēšamie līdzekļi.

138. Pirotehnikas pakalpojumu sniegšanai izmantojamās ierīces atbilst lietošanas un drošības prasībām. Ja rodas šaubas par uguņošanas ierīču vai skatuves pirotehnisko izstrādājumu kvalitāti, attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu neizmanto.

139. Uz pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas un pirotehnisko darbu veikšanas vietu nogādā tādu uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu daudzumu, kāds nepieciešams programmas īstenošanai un pirotehnisko darbu veikšanai.

140. Pirotehnisko darbu veikšanas vietā un 20 metru rādiusā no tās aizliegts smēķēt un lietot atklātu liesmu.

141. Komersants nodrošina uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu uzraudzību pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas un sagatavošanas laikā. Pirotehniskos izstrādājumus uzglabā slēgtā transportlīdzeklī atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē bīstamo kravu autopārvadājumus. Ja iespējams, degli uzglabā atsevišķi no uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskā izstrādājuma.

142. Pēc tam kad pabeigti sagatavošanas darbi pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanai, par drošību atbildīgā persona pārliecinās, ka bīstamajā zonā neatrodas nepiederošas personas, un līgumā noteiktajā laikā sāk uguņošanas ierīču vai skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu norobežotajā teritorijā.

143. Bīstamajā zonā un uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu palaišanas vietā uguņošanas laikā, kā arī pēc pirotehniskā efekta demonstrēšanas pabeigšanas nedrīkst atrasties nepiederošas personas, kamēr nav pārbaudīts, vai visi šāviņi ir iedarbojušies.

144. Sagatavojot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus demonstrēšanai, viena persona drīkst nest pirotehniskos izstrādājumus, kas nav smagāki par 25 kg. Pirotehnisko izstrādājumu mešana, velšana vai vilkšana pa zemi ir aizliegta. Pēc nepieciešamo pirotehnisko izstrādājumu izņemšanas no rūpnieciskā iepakojuma atlikušos izstrādājumus rūpīgi apklāj un kasti nosedz.

145. Elektriskos degļus līdz to lietošanai uzglabā rūpnīcas iepakojumā vai ar vāku nosegtā kastē. Vaļējus elektriskos degļus glabā vismaz metra attālumā no uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem. Līdz elektrisko degļu savienošanas beigām tie nav pievienoti strāvai.

146. Vienā aizdedzināšanas virknē lieto vienas rūpnīcas vienādas grupas elektriskos degļus. Elektriskos degļus pievieno tīklam pa vienam vai grupā. Elektrisko degļu savienojumi un vadi ir izolēti.

147. Pēc aizdedzināšanas, kā arī ja pirotehniskie izstrādājumi nav aizdegušies visā garumā vai visās daļās, maģistrālo vadu atvieno no aizdedzināšanas ierīces un akumulatoriem.

148. Vairāku degauklu aizdedzināšanai ar roku lieto aizdedzināšanas ierīci. Ja kāda aukla nav aizdegusies, to no jauna neaizdedzina un neizsprāgušo pirotehnikas lādiņu atstāj palaišanas mortīrā (stobrā).

149. Ja pirotehniķis nav pārliecināts, ka uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskie izstrādājumi ir pilnībā iedarbojušies, pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietai tuvojas ne agrāk kā pēc 20 minūtēm.

150. Pirotehniķis pēc darba beigšanas pārbauda, vai nav palikušas nesprāgušas vai nesadegušas uguņošanas ierīces vai skatuves pirotehniskie izstrādājumi un degošas vai gruzdošas to paliekas. Ja tādas ir, tās iznīcina.

151. Ne agrāk kā stundu pēc 3. vai 4.klases uguņošanas ierīču vai T2 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas par drošību atbildīgā persona pārbauda pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas vietu un tai piegulošo teritoriju, mežu un blakus esošās ēkas un būves un likvidē vai neitralizē atrastos nereaģējušos, degošos vai gruzdošos pirotehniskos izstrādājumus un to daļas.

152. Ja pēc uguņošanas ierīču vai skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas stobrā atrodas neizsprāguši vai nesadeguši pirotehniskie izstrādājumi, tos iznīcina.

153. Pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai un pirotehnisko darbu veikšanai telpās lieto T1 un T2 klases skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kā arī 1.klases uguņošanas ierīces.

154. Skatuves pirotehniskos izstrādājumus izmanto telpās, kuras nepalielina skatuves pirotehnisko izstrādājumu radītā, reflektētā un atstarotā trokšņa intensitāti.

155. Telpās drīkst izmantot skatuves pirotehniskos izstrādājumus un 1.klases uguņošanas ierīces, ja tās atbilst šādām prasībām:

155.1. nerada indīgas vai kodīgas gāzes;

155.2. degšanas laikā pirotehniskā izstrādājuma kartona čaula neaizdegas;

155.3. nerada vielas, kas izdala kvēpus;

155.4. neparedzēta sprādziena gadījumā nerada asas atliekas;

155.5. nerada troksni, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņu pieļaujamos lielumus.

156. Pirms pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas telpās veic šādus drošības pasākumus:

156.1. pasākuma organizētājs norīko atbildīgo personu, kura nodrošina:

156.1.1. viegli uzliesmojošu materiālu pārvietošanu vismaz piecu metru attālumā no skatuves vai pirotehnisko izstrādājumu un uguņošanas ierīču izmantošanas vietas, kā arī izstrādājumu nosegšanu, aizsargājot pret aizdegšanos;

156.1.2. ja nepieciešams, uguņošanas vietas nolaistīšanu ar ūdeni;

156.1.3. vismaz divus sešu kilogramu AB klases ugunsdzēšamos aparātus;

156.2. ja telpa aprīkota ar stacionāro ugunsdzēsības sistēmu, nodrošina, lai skatuves pirotehnisko izstrādājumu un uguņošanas ierīču izmantošanas laikā tā netiktu iedarbināta;

156.3. telpā, kurā tiek izmantoti skatuves pirotehniskie izstrādājumi un 1.klases uguņošanas ierīces, nodrošina ventilācijas sistēmu, kas uzsūc to degšanas procesā radušās gāzes un dūmus un nepieļauj to nokļūšanu telpas daļā, kurā atrodas skatītāji.

157. Pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai paredzētās uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus komersants iegādājas un glabā Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

6. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu komercizstāžu rīkošana, kā arī uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšana (izmantošana)

158. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu komercizstādes rīko komersanti, kas saņēmuši speciālo atļauju uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu realizācijai, ražošanai vai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai.

159. Ja uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus paredzēts demonstrēt (izmantot) komercizstādē, komersants sastāda drošības pasākumu plānu, kuru saskaņo šo noteikumu 129.punktā noteiktajā kārtībā.

160. Demonstrējot (izmantojot) uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus komercizstādēs, komersants ievēro Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā noteiktos izmantošanas aizliegumus un ierobežojumus, kā arī uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas instrukcijās noteiktās drošības prasības.

161. Demonstrējot (izmantojot) uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, komersants ievēro šo noteikumu 119., 120., 124., 125., 133., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 153., 154. un 155.punktā minētās prasības.

7. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu iegādes, pārnēsāšanas, pārvadāšanas un glabāšanas kārtība

162. Uguņošanas ierīces (izņemot 1.klases uguņošanas ierīces) un skatuves pirotehniskos izstrādājumus fiziskās un juridiskās personas iegādājas tikai licencētajās tirdzniecības vietās no komersantiem, kas saņēmuši Valsts policijas speciālo atļauju (licenci) uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu realizācijai vai ražošanai.

163. Iegādājoties uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, pircējs pēc pārdevēja pieprasījuma uzrāda dokumentus, kas apliecina pircēja tiesības iegādāties noteikta veida un klases uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus saskaņā ar Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumu.

164. Iegādājoties uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, fiziskā persona pēc veikala pārdevēja pieprasījuma uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pircēja pienākums ir apliecināt savu personu un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, arī pēc kontroles vai uzraudzības iestādes amatpersonas pieprasījuma.

165. Iegādātās uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus pārnēsā somā vai citā iesaiņojumā. Vienā reizē uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus iegādājas tikai tādā daudzumā, lai iesaiņojumu varētu nest rokā.

166. Pārnēsājot un pārvadājot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, tos nav atļauts saslēgt elektriskajā ķēdē.

167. Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus pārnēsā un pārvadā tā, lai tie nenokļūst citu personu rokās, nevar izkrist, netiek deformēti vai citādi bojāti, netiek pakļauti augstas temperatūras iedarbībai vai citu iemeslu dēļ nevar aizdegties vai tikt ļaunprātīgi aizdedzināti.

168. Fiziskās un juridiskās personas uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus glabā, ievērojot ugunsdrošības prasības un tā, lai tās nenonāk nepiederošu personu rokās.

169. Ja iegādāto uguņošanas ierīču vai skatuves pirotehnisko izstrādājumu kopējā propelenta masa ir lielāka par 80 kg, fiziskā un juridiskā persona nodrošina pirotehnisko izstrādājumu glabāšanu noslēdzamā metāla skapī (kastē), kura sienu biezums nav mazāks par 2 mm un ugunsizturība ir lielāka par 30 minūtēm, vai telpās, kuras atbilst šo noteikumu prasībām, kas izvirzītas noliktavām vai veikala glabātavām, ievērojot tajās noteikto glabāšanas kārtību.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 214Pieņemts: 22.03.2011.Stājas spēkā: 26.03.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 48, 25.03.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
227707
26.03.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)