Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.183

Rīgā 2011.gada 8.martā (prot. Nr.14 18.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas sivēnmāšu, slaucamu govju, zīdītājgovju un vaislas aitu māšu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas sivēnmāšu, piena šķirņu slaucamo govju, gaļas šķirņu zīdītājgovju, teļu un vaislas aitu māšu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, L 358).

3. Atbalsta mērķis ir sekmēt ciltsdarbu cūkkopības, piensaimniecības, gaļas liellopu audzēšanas un aitkopības nozarē, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgas vaislas sivēnmātes, piena šķirņu slaucamās govis, vaislas aitu mātes, gaļas šķirņu zīdītājgovis un teles (turpmāk – vaislas dzīvnieks), lai saglabātu un uzlabotu to genotipu un veicinātu dzīvu vaislas dzīvnieku eksportu.

4. Kopējais atbalsta apmērs par vaislas dzīvnieku sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu (turpmāk – pakalpojums) ir 6 315 711 latu, no kuriem:

4.1. 2 002 520 latu paredzēti, lai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vaislas sivēnmātes, noteiktu to ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitātes datus;

4.2. 3 768 380 latu paredzēti, lai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu piena šķirņu slaucamās govis, tostarp pirmpienes, noteiktu to ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitātes datus;

4.3. 408 650 latu paredzēti, lai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu gaļas šķirņu zīdītājgovis un teles, kas vecākas par 18 mēnešiem, noteiktu to ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitātes datus;

4.4. 136 161 lats paredzēts, lai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vaislas aitu mātes, noteiktu to ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitātes datus.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.994)

5. Pakalpojums ietver šādas izmaksas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli):

5.1. ciltsdokumentācijas sagatavošana un izvērtēšana ierakstīšanai ciltsgrāmatā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts ciltsgrāmatas kārtošanu;

5.2. ģenētiskās kvalitātes noteikšana un produktivitātes izvērtēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību un konkrētās nozares ciltsdarba programmā noteiktajiem produktivitātes rādītājiem un ciltsgrāmatas kārtošanas prasībām.

6. Uz atbalstu pakalpojuma sniegšanā var pretendēt komersants, biedrība, nodibinājums vai kooperatīvā sabiedrība (turpmāk – pretendents), ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

6.1. pretendentam ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem
par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanu, un pēc šī statusa piešķiršanas pretendents ciltsdarba jomā cūkkopībā vai piensaimniecībā darbojas vismaz piecus gadus, gaļas liellopu audzēšanas vai aitkopības nozarē – vismaz divus gadus;

6.2. pretendents kārto lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatu atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts ciltsgrāmatas kārtošanu;

6.3. pretendents sniedz pakalpojumu:

6.3.1. pārraudzības ganāmpulkā, kura lauksaimniecības dzīvnieki, ganāmpulks un novietnes ir reģistrētas atbilstoši normatīvajiem aktiem
par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu (turpmāk – pārraudzības ganāmpulks);

6.3.2. saimniecībā, kurai ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem
par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanu (turpmāk – šķirnes saimniecība);

6.3.3. saistībā ar vaislas dzīvnieku, kas vismaz gadu atrodas pārraudzībā (izņemot pirmpieni, kurai nav aprēķināti standarta laktācijas dati un kura nav vecāka par četriem gadiem) atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību un kam valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" (turpmāk – datu centrs) pēdējā noslēgtajā pārraudzības gadā nav anulējusi pārraudzības datus.

7. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu cūkkopības nozarē saņem:

7.1. kā vienreizēju maksājumu 318 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā, par vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes, kas atražo vaislas jauncūkas, sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī tās novērtēšanu pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu vismaz 110, bet:

7.1.1. ne vairāk kā 90 procentu no katrā šķirnes saimniecībā esošajām vaislas sivēnmātēm (pēc stāvokļa 2011.gada 1.martā);

7.1.2. ne vairāk kā astoņus procentus no katrā pārraudzības ganāmpulkā esošajām vaislas sivēnmātēm, ja:

7.1.2.1. pārraudzības ganāmpulkā ir vairāk nekā 49 vaislas sivēnmātes (pēc stāvokļa 2011.gada 1.martā);

7.1.2.2. iepriekšējā pārraudzības gadā no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits metienā vidēji pārraudzības ganāmpulkā ir 8,5 sivēni;

7.2. ja datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un 2010.gada pārraudzības rezultāti par ganāmpulku atbilstoši normatīvajiem aktiem
par cūku pārraudzību (to apliecina datu centra atzīme par saņemšanu vai pasta zīmogs par nosūtīšanu).

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.994)

8. Šo noteikumu 7.punktā minētajā pakalpojumā iekļauj visas pārraudzības ganāmpulkos esošās Latvijas baltās šķirnes sivēnmātes, kurām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu vides un lauku ainavas uzlabošanai ir izsniegts atzinums par vaislas sivēnmātes atbilstību Latvijas baltajai šķirnei.

9. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu piensaimniecības nozarē saņem kā vienreizēju maksājumu 44 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā, lai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu pārraudzībā esošu piena šķirņu slaucamo govi (izņemot gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu, piena gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvnieku), noteiktu tās ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, ja:

9.1. tās pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 5000 kilogramu;

9.2. pēdējās noslēgtās standarta laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā (pirmpienei noslēgtas standarta laktācijas dati nav nepieciešami, bet individuālās piena kontroles rādītāji ir izmantojami ciltsdarbā) saskaņā ar normatīvajiem aktiem
par govju pārraudzību.

10. Pretendentam šo noteikumu 9.punktā minēto atbalstu piešķir, ja pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa 2011.gada 1.martā ir vairāk nekā piecas slaucamas govis.

11. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu gaļas liellopu audzēšanas nozarē saņem:

11.1. kā vienreizēju maksājumu 73 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā, par šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu valsts ciltsgrāmatā uzņemtas tīršķirnes zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu;

11.2. kā vienreizēju maksājumu 49 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā, lai zīdītājgovju pārraudzības ganāmpulkā sagatavotu ierakstīšanai ciltsgrāmatā gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovi un tīršķirnes teli (dzīvnieks, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums), kas vecāka par 18 mēnešiem, kā arī noteiktu tās ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti;

11.3. kā vienreizēju maksājumu 24 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā, lai zīdītājgovju pārraudzības ganāmpulkā noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovij un telei (dzīvnieks iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu govi ar specializēto gaļas šķirņu bulli, un gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus), kas vecāka par 18 mēnešiem.

12. Pretendentam šo noteikumu 11.punktā minēto atbalstu piešķir:

12.1. ja šķirnes saimniecībā vai pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa 2011.gada 1.aprīlī ir vairāk nekā divas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem;

12.2. ja par šo noteikumu 11.2. un 11.3.apakšpunktā minētajām pārraudzībā esošajām govīm ganāmpulka īpašnieks datu centrā ir iesniedzis normatīvajos aktos par gaļas liellopu pārraudzību noteikto informāciju vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai.

13. Aitkopības nozarē, ja šķirnes saimniecībā vai pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa 2011.gada 1.jūlijā ir vairāk nekā 29 vaislas aitu mātes, pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu saņem:

13.1. kā vienreizēju maksājumu 37 latu apmērā par šķirnes saimniecībā esošas vaislas aitu mātes sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, tās ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu;

13.2. kā vienreizēju maksājumu 15 latu apmērā par pārraudzības ganāmpulkā esošas vaislas aitu mātes produktivitātes izvērtēšanu.

14. Pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) iesniegumu, lai saņemtu atbalstu:

14.1. cūkkopības nozarē – līdz 2011.gada 30.martam. Iesniegumam pievieno šķirnes saimniecību sarakstu par stāvokli 2011.gada 1.martā (1.pielikums);

14.2. piensaimniecības nozarē – līdz 2011.gada 30.martam (2.pielikums);

14.3. gaļas liellopu audzēšanas nozarē – līdz 2011.gada 15.aprīlim. Iesniegumam pievieno šķirnes saimniecību un šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minēto zīdītājgovju sarakstus (par stāvokli 2011.gada 1.aprīlī), norādot dzīvnieka identifikācijas numuru (3.pielikums);

14.4. aitkopības nozarē – līdz 2011.gada 5.jūlijam. Iesniegumam pievieno šķirnes saimniecību sarakstu par stāvokli 2011.gada 1.jūlijā un detalizētu izdevumu tāmi (4.pielikums).

15. Dienests izvērtē pretendenta iesnieguma atbilstību šo noteikumu prasībām un triju nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par pretendenta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja iesniegums atbalsta saņemšanai tiek apstiprināts, dienests ar pretendentu slēdz līgumu par šo noteikumu 4.punktā minēto pakalpojumu sniegšanu. Līgumā paredz pušu saistības, norēķinu kārtību un priekšapmaksu:

15.1. cūkkopības, piensaimniecības un gaļas liellopu audzēšanas nozarē – 75 procentu apmērā no plānotajām administratīvajām izmaksām;

15.2. aitkopības nozarē – 90 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas.

16. Pretendents mēneša laikā pēc šo noteikumu 15.punktā minētā līguma noslēgšanas slēdz līgumu par vaislas dzīvnieku ciltsdokumentācijas sagatavošanu ar šķirnes saimniecību vai pārraudzības ganāmpulka īpašnieku. Līgumā paredz termiņu, kādā šķirnes saimniecības vai pārraudzības ganāmpulka īpašnieks iesniedz pretendentam šo noteikumu prasībām atbilstošus vaislas dzīvnieku sarakstus un ciltsdokumentāciju, lai noteiktu vaislas dzīvnieku ģenētisko kvalitāti un izvērtētu to produktivitātes datus.

17. Pretendents, kas apstiprināts atbalsta saņemšanai, papīra dokumenta formā, kuram pievieno vai nosūta elektronisko versiju, vai elektroniska dokumenta formā, kurš sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, dienestā iesniedz šādus dokumentus:

17.1. cūkkopības nozarē:

17.1.1. pārskatu par vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes, kas atražo vaislas jauncūkas, sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī tās novērtēšanu pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu 110 un vairāk (5.pielikums) – līdz 2011.gada 1.maijam;

17.1.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem – līdz 2011.gada 1.oktobrim;

17.2. piensaimniecības nozarē:

17.2.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu vai ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 9.punktā minētajām prasībām atbilstošu piena šķirņu slaucamu govju pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (6.pielikums) – līdz 2011.gada 1.maijam;

17.2.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem – līdz 2011.gada 1.oktobrim;

17.3. gaļas liellopu audzēšanas nozarē:

17.3.1. ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu šo noteikumu 11.punktā minētajām prasībām atbilstošu zīdītājgovju pārraudzības ganāmpulku īpašnieku sarakstu (7.pielikums) – līdz 2011.gada 15.jūlijam;

17.3.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem – līdz 2011.gada 1.oktobrim;

17.4. aitkopības nozarē:

17.4.1. pārskatu par ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu šķirnes saimniecībā esošu vaislas aitu māšu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu, kā arī par pārraudzības ganāmpulkā esošu vaislas aitu māšu produktivitātes izvērtēšanu (8.pielikums) – līdz 2011.gada 1.augustam;

17.4.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi – līdz 2011.gada 1.oktobrim.

18. Dienests norēķinus veic pēc šo noteikumu 17.punktā minēto dokumentu saņemšanas.

19. Ja pieprasītais finansējums pārsniedz šo noteikumu 4.punktā minēto atbalsta apmēru, atbalsta apmēru proporcionāli samazina.

20. Ja iesniegtajos sarakstos vai pārskatos pretendenti ir norādījuši vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir. Ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu prasības, tas atmaksā saņemto atbalstu.

21. Šajos noteikumos minētais atbalsts attiecas uz pasākumiem, kurus īsteno 2011.gadā.

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumus Nr.989 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu, lai sagatavotu vaislas sivēnmātes ierakstīšanai ciltsgrāmatā un izvērtētu to produktivitātes datus" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 173.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 8.marta noteikumiem Nr.183
Iesniegums valsts atbalsta saņemšanai,
lai sagatavotu vaislas sivēnmātes ierakstīšanai ciltsgrāmatā, noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu to produktivitātes datus 2011.gadā

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 8.marta noteikumiem Nr.183
Iesniegums valsts atbalsta saņemšanai, lai sagatavotu
slaucamās govis ierakstīšanai ciltsgrāmatā, noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu to produktivitātes datus 2011.gadā

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 8.marta noteikumiem Nr.183
Iesniegums valsts atbalsta saņemšanai, lai sagatavotu zīdītājgovis un teles ierakstīšanai ciltsgrāmatā, noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu to produktivitātes datus 2011.gadā

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 8.marta noteikumiem Nr.183
Iesniegums valsts atbalsta saņemšanai, lai sagatavotu vaislas aitu mātes ierakstīšanai ciltsgrāmatā, noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu to produktivitātes datus 2011.gadā

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 8.marta noteikumiem Nr.183
Pārskats valsts atbalsta saņemšanai par vaislas sivēnmāšu sagatavošanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, to ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes datu izvērtēšanu 2011.gadā

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 8.marta noteikumiem Nr.183
Ganāmpulku īpašnieki 2011.gadā, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas piena šķirņu slaucamās govis, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte un izvērtēti to produktivitātes dati

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 8.marta noteikumiem Nr.183
Ganāmpulku īpašnieku saraksts 2011.gadā, kuriem pieder ciltsgrāmatā ierakstītas vai ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotas gaļas šķirņu zīdītājgovis un teles, kam noteikta ģenētiskā kvalitāte un izvērtēti to produktivitātes dati

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 8.marta noteikumiem Nr.183
Pārskats atbalsta saņemšanai par ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu šķirnes saimniecībā esošu vaislas aitu māšu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu, kā arī par pārraudzības ganāmpulkā esošu vaislas aitu māšu produktivitātes izvērtēšanu 2011.gadā

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu vaislas sivēnmāšu, slaucamu govju, zīdītājgovju un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 183Pieņemts: 08.03.2011.Stājas spēkā: 17.03.2011.Zaudē spēku: 04.02.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 16.03.2011.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
227182
{"selected":{"value":"30.12.2011","content":"<font class='s-1'>30.12.2011.-03.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.12.2011","iso_value":"2011\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2011.-03.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2011","iso_value":"2011\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2011.-29.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.12.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)