Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 396 "Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.112

Rīgā 2011.gada 8.februārī (prot. Nr.8 6.§)
Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai.

2. Valsts ieņēmumu dienests pieņem, izskata un apstiprina intelektuālā īpašuma tiesību subjektu (turpmāk – tiesību subjekts) pieprasījumus muitas iestādēm rīkoties intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai (turpmāk – pieprasījums) saskaņā ar Padomes 2003.gada 22.jūlija Regulu (EK) Nr. 1383/2003 par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības, un Komisijas 2004.gada 21.oktobra Regulu (EK) Nr. 1891/2004, ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1383/2003 par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības (turpmāk – regula Nr. 1891/2004). Valsts ieņēmumu dienests savā mājaslapā internetā publicē informāciju par apstiprinātajiem pieprasījumiem un attiecīgo tiesību subjektu sarakstu.

3. Ja Valsts ieņēmumu dienests, veicot muitas kontroles pasākumus, konstatē preces, ar kurām varētu tikt pārkāptas tiesību subjekta intelektuālā īpašuma tiesības, Valsts ieņēmumu dienests atliek minēto preču laišanu brīvā apgrozībā vai tās aiztur.

II. Valsts ieņēmumu dienesta rīcība gadījumos, ja nav saņemts tiesību subjekta pieprasījums

4. Ja šo noteikumu 3.punktā minētajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienestā nav iesniegts saskaņā ar regulu Nr. 1891/2004 sagatavots tiesību subjekta pieprasījums, Valsts ieņēmumu dienests veic šādas darbības:

4.1. ja tiesību subjekts nav zināms – triju darbdienu laikā noskaidro tiesību subjektu un paziņo tam par iespējamiem intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kā arī lūdz triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu pieprasījumu;

4.2. ja tiesību subjekts ir zināms – ne vēlāk kā nākamajā darbdienā paziņo tam par iespējamiem intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kā arī lūdz triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu pieprasījumu.

5. Preces, kuru laišana brīvā apgrozībā ir atlikta vai kuras ir aizturētas, atrodas muitas uzraudzībā līdz pieprasījuma saņemšanas brīdim. Valsts ieņēmumu dienests pēc pieprasījuma saņemšanas var nodot preces atbildīgā glabāšanā preču deklarētājam, turētājam, tiesību subjektam vai citai atbildīgajai personai. Glabāšanas izdevumus sedz tiesību subjekts, pamatojoties uz atbildīgā glabātāja izsniegto rēķinu.

6. Valsts ieņēmumu dienests laiž preces brīvā apgrozībā vai izbeidz preču aizturēšanu, ja ir ievērotas attiecīgas muitas formalitātes un viens no šādiem nosacījumiem:

6.1. nav iespējams noskaidrot tiesību subjektu;

6.2. tiesību subjekts triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4.punktā minētā paziņojuma saņemšanas nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu pieprasījumu.

7. Ja šo noteikumu 4.punktā minētajā termiņā Valsts ieņēmumu dienestā ir iesniegts tiesību subjekta pieprasījums, Valsts ieņēmumu dienests sniedz tiesību subjektam informāciju par preces daudzumu un īpašībām, kā arī informē tiesību subjektu par nepieciešamību 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas (vai triju darbdienu laikā, ja prece ir ātrbojīga) iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprinājumu, ka ar attiecīgajām precēm tiek pārkāptas tiesību subjekta atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, vai vienošanos par preču iznīcināšanu vienkāršotā kārtībā. Minēto termiņu, pamatojoties uz tiesību subjekta rakstisku iesniegumu, Valsts ieņēmumu dienests var pagarināt līdz 10 darbdienām, izņemot gadījumus, ja prece ir ātrbojīga.

8. Šo noteikumu 7.punktā minētajā apstiprinājumā tiesību subjekts:

8.1. apliecina intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma faktu;

8.2. norāda šādu informāciju:

8.2.1. kādas intelektuālā īpašuma tiesības ir pārkāptas;

8.2.2. apstākļus un pazīmes, kas liecina, ka preces ir viltotas (kontrafaktas) vai pirātiskas;

8.2.3. informāciju par atbilstošu oriģinālo preču vērtību.

9. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 7.punktā minētajā termiņā iesniegto apstiprinājumu, pieņem lēmumu par preču konfiskāciju saskaņā ar Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk – regula Nr. 2913/92) 75.pantu vai rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka personas atbildību par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem muitas jomā.

10. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz tiesību subjekta rakstisku iesniegumu, veic citus nepieciešamos pasākumus, lai liegtu attiecīgajām personām gūt mantisku labumu no precēm, ar kurām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

III. Valsts ieņēmumu dienesta rīcība gadījumos, ja ir saņemts tiesību subjekta pieprasījums

11. Ja šo noteikumu 3.punktā minētajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienestā ir iesniegts saskaņā ar regulu Nr. 1891/2004 sagatavots tiesību subjekta pieprasījums, Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā nākamajā darbdienā paziņo tiesību subjektam:

11.1. par iespējamiem intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, norādot preces daudzumu un īpašības, un muitas procedūras – preču laišana brīvā apgrozībā – atlikšanu vai preču aizturēšanu;

11.2. par nepieciešamību 10 darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas (vai triju darbdienu laikā, ja prece ir ātrbojīga) iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprinājumu, ka ar attiecīgajām precēm tiek pārkāptas tiesību subjekta atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, vai vienošanos par preču iznīcināšanu vienkāršotā kārtībā. Minēto termiņu, pamatojoties uz tiesību subjekta rakstisku iesniegumu, Valsts ieņēmumu dienests var pagarināt līdz 10 darbdienām, izņemot gadījumus, ja prece ir ātrbojīga.

12. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minēto apstiprinājumu sagatavo saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu.

13. Tās preces, kuru laišana brīvā apgrozībā ir atlikta vai kuras ir aizturētas, Valsts ieņēmumu dienests var nodot atbildīgā glabāšanā preču deklarētājam, turētājam, tiesību subjektam vai citai atbildīgajai personai. Glabāšanas izdevumus sedz tiesību subjekts, pamatojoties uz atbildīgā glabātāja izsniegto rēķinu.

14. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētajā termiņā iesniegto apstiprinājumu, pieņem lēmumu par preču konfiskāciju saskaņā ar regulas Nr. 2913/92 75.pantu vai rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka personas atbildību par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem muitas jomā.

15. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz tiesību subjekta rakstisku iesniegumu, veic citus nepieciešamos pasākumus, lai liegtu attiecīgajām personām gūt mantisku labumu no precēm, ar kurām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

IV. Preču iznīcināšana

16. Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar atbilstošo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem iznīcina konfiscētās preces, ar kurām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, izņemot šo noteikumu 17.punktā minēto gadījumu. Preču iznīcināšanas izdevumus sedz tiesību subjekts, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta izsniegto rēķinu.

17. Valsts ieņēmumu dienests atļauj preču nodošanu iznīcināšanai vienkāršotā kārtībā, ja saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu vai 11.2.apakšpunktu ir saņemta rakstiska vienošanās par preču iznīcināšanu vienkāršotā kārtībā. Tiesību subjekts preču iznīcināšanu veic par saviem līdzekļiem, ievērojot šādus nosacījumus:

17.1. preču iznīcināšanu veic Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvja klātbūtnē;

17.2. preču iznīcināšanu veic saskaņā ar atbilstošo jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot vides aizsardzības prasības;

17.3. pirms preču iznīcināšanas tiesību subjekts saņem Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes lēmumu par atļauju iznīcināt preces. Lēmumā ir norādīta preču iznīcināšanas vieta un nosacījumi;

17.4. pēc preču iznīcināšanas tiesību subjekts sastāda mantas iznīcināšanas aktu, norādot iznīcināmo preci, tās daudzumu un iznīcināšanas veidu. Mantas iznīcināšanas akta vienu eksemplāru iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.

18. Tiesību subjektam ir pienākums divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minētās Valsts ieņēmumu dienesta atļaujas saņemšanas pieņemt preces iznīcināšanai. Ja norādītajā laikā prece netiek pieņemta iznīcināšanai, kā arī ja nav panākta vienošanās par citu preces pieņemšanas laiku, Valsts ieņēmumu dienests iznīcina preces saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu.

V. Noslēguma jautājums

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumus Nr.749 "Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 160.nr.).

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs A.Štokenbergs

Finanšu ministrs A.Vilks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veicami muitas kontroles pasākumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 112Pieņemts: 08.02.2011.Stājas spēkā: 11.02.2011.Zaudē spēku: 21.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 10.02.2011.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
225590
11.02.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)