Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1184

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 86.§)
Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku

1. Noteikumi nosaka transportlīdzekļu kategorijas, uz kurām iepirkumos attiecināmas Publisko iepirkumu likuma 46.1 pantā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.pantā minētās prasības, kā arī šo transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku.

2. Publisko iepirkumu likuma 46.1 pantā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 19.pantā minētās prasības ir attiecināmas uz tādu kategoriju transportlīdzekļu (neatkarīgi no patērētās enerģijas veida) iepirkumiem, kas minētas šo noteikumu pielikuma 1.tabulā (izņemot Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" 3.8., 3.9. un 3.15.apakšpunktā minēto transportlīdzekļu iepirkumus).

3. Pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepirkuma procedūras dokumentos nosaka, ka piegādātājs piedāvājumā iekļauj dokumentus, kas atbilstoši šo noteikumu 13.punktam apliecina attiecīgā transportlīdzekļa darbmūža enerģijas patēriņu, kā arī oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju – slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu – emisijas. Ja transportlīdzeklim nepiemēro šo noteikumu 13.punktā minētās standartizētās testu procedūras un transportlīdzekļa ražotājs nevar sniegt informāciju par attiecīgajiem transportlīdzekļa datiem, piedāvājumu salīdzināmību nodrošina, izmantojot Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1618 "Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība" 5.punktā minētās formulas izmešu daudzumu aprēķināšanai vai pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja veikto testu rezultātus transportlīdzekļa darbmūža enerģijas patēriņa, oglekļa dioksīda emisiju vai piesārņotāju emisiju noteikšanai.

4. Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas kopējās izmaksas aprēķina, saskaitot transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar enerģijas patēriņu (noteikumu 6.punkts), oglekļa dioksīda emisijām (noteikumu 10.punkts) un piesārņotāju emisijām (noteikumu 11.punkts).

5. Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar enerģijas patēriņu, oglekļa dioksīda emisijām un piesārņotāju emisijām, kas ir saistītas ar attiecīgā transportlīdzekļa ekspluatāciju, izsaka naudas izteiksmē un aprēķina, izmantojot šo noteikumu 6., 10. un 11.punktā minēto metodiku.

6. Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar enerģijas patēriņu aprēķina, reizinot transportlīdzekļa darbmūža nobraukumu (noteikumu 7.punkts) ar enerģijas patēriņu uz kilometru (noteikumu 8.punkts) un enerģijas izmaksām uz vienību (noteikumu 9.punkts).

7. Ja iepirkuma procedūras dokumentos nav norādīts citādi, transportlīdzekļa darbmūža nobraukumu nosaka, pamatojoties uz šo noteikumu pielikuma 1.tabulā minētajiem datiem. Lietotam transportlīdzeklim darbmūža nobraukumu nosaka, no minētā transportlīdzekļa darbmūža nobraukuma atņemot transportlīdzekļa faktisko nobraukumu līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim.

8. Transportlīdzekļa enerģijas patēriņu uz kilometru atbilstoši šo noteikumu 13.punktam skaita enerģijas patēriņa vienībās uz kilometru. Ja enerģijas patēriņš ir norādīts citās vienībās, to pārveido enerģijas patēriņā uz kilometru, dažādu degvielas veidu energoietilpības aprēķināšanai izmantojot šo noteikumu pielikuma 2.tabulā minētās vērtības.

9. Enerģijas izmaksu aprēķināšanai izmanto Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā norādīto vienu monetāro vērtību uz vienību, kas ir zemākā no tāda 95.markas benzīna un dīzeļdegvielas, kuru izmanto par transportlīdzekļu degvielu, izmaksām uz vienību pirms nodokļu samaksas, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā.

10. Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar oglekļa dioksīda emisijām aprēķina, reizinot darbmūža nobraukumu (noteikumu 7.punkts) ar oglekļa dioksīda emisijām kilogramos uz kilometru (noteikumu 13.punkts) un izmaksām uz kilogramu atbilstoši šo noteikumu pielikuma 3.tabulā minētajam oglekļa dioksīda emisiju izmaksu diapazonam.

11. Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar šo noteikumu pielikuma 3.tabulā minēto piesārņotāju emisijām aprēķina, saskaitot transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisijām. Attiecībā uz katru piesārņotāju darbmūža ekspluatācijas izmaksas aprēķina, reizinot darbmūža nobraukumu (noteikumu 7.punkts) ar emisijām gramos uz kilometru (noteikumu 13.punkts) un attiecīgajām izmaksām uz gramu (pielikuma 3.tabula).

12. Pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, aprēķinot transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar oglekļa dioksīda emisijām un piesārņotāju emisijām, var piemērot augstākas emisiju izmaksas nekā tās, kas norādītas šo noteikumu pielikuma 3.tabulā, ja šīs izmaksas nepārsniedz šo noteikumu pielikuma 3.tabulā noteiktās vērtības, kas reizinātas ar koeficientu 2.

13. Transportlīdzekļa darbmūža enerģijas patēriņu, kā arī oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju emisijas uz kilometru nosaka ar standartizētām testu procedūrām, kuras veic Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta automobiļu nozares mājaslapā internetā vai Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomiskās komisijas Iekšzemes transporta komitejas mājaslapā internetā norādītie akreditētie tehniskie dienesti attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuriem šādas testu procedūras piemērojamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tipa apstiprinājumu. Ja transportlīdzekļiem šādas standartizētas testu procedūras nepiemēro, transportlīdzekļa darbmūža enerģijas patēriņu, kā arī oglekļa dioksīda emisijas un piesārņotāju emisijas uz kilometru nosaka, izmantojot ražotāja sniegto informāciju.

14. Iepirkumu uzraudzības birojs šo noteikumu 9.punktā minēto vērtību, kas izmantojama, aprēķinot transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksas saistībā ar enerģijas patēriņu (noteikumu 6.punkts), iegūst no Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem datiem par 95.markas benzīna un dīzeļdegvielas vidējām mazumtirdzniecības cenām Latvijā iepriekšējā mēneša laikā un publicē savā mājaslapā internetā katra mēneša piecpadsmitajā datumā vai nākamajā darbdienā, ja mēneša piecpadsmitais datums ir brīvdiena vai valstī noteiktā svētku diena. Centrālā statistikas pārvalde apkopo minētos datus un katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā.

15. Noteikumi attiecas uz iepirkuma procedūrām, kas izsludinātas pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/33/EK par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1184
Dati transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanai

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.987)

1.tabula

Transportlīdzekļu darbmūža nobraukums

Nr.p.k.

Transportlīdzekļa kategorija

Darbmūža nobraukums

1.

Pasažieru automobiļi (M1)

200 000 km

2.

Vieglie komerciālie transportlīdzekļi (N1)

250 000 km

3.

Lieljaudas transportlīdzekļi (N2, N3)

1 000 000 km

4.

Autobusi (M2, M3)

800 000 km

2.tabula

Dzinēja degvielu energoietilpība

Nr.p.k.

Degviela

Energoietilpība

1.

Dīzeļdegviela

36 MJ/l

2.

Benzīns

32 MJ/l

3.

Dabasgāze

33–38 MJ/Nm3

4.

Sašķidrināta naftas gāze (SNG)

24 MJ/l

5.

Etanols

21 MJ/l

6.

Biodīzeļdegviela

33 MJ/l

7.

Emulsijas degviela

32 MJ/l

8.

Ūdeņradis

11 MJ/Nm3

3.tabula

Transportlīdzekļu emisiju izmaksas (2007.gada cenās)

Nr.
p.k.

Emisijas

Izmaksas

1. Oglekļa dioksīds (CO2) 0,03–0,04 euro/kg
2. Slāpekļa oksīdi (NOx) 0,0044 euro/g
3. Metānu nesaturošie ogļūdeņraži (NMHC) 0,001 euro/g
4. Cietās daļiņas 0,087 euro/g
Finanšu ministrs A.Vilks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1184Pieņemts: 21.12.2010.Stājas spēkā: 06.01.2011.Zaudē spēku: 01.04.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 2, 05.01.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
223791
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2011","iso_value":"2011\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)