Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumus Nr. 773 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1057

Rīgā 2010.gada 16.novembrī (prot. Nr.64 31.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" (turpmāk – pasākums).

2. Pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru.

3. Projektu iesniegumu (1.pielikums) pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot:

4.1. republikas pilsētas;

4.2. novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaitu nosaka, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes datus par iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajās teritorijās atbilstoši jaunākajiem valsts statistiskajiem novērojumiem;

4.3. novadus, kas robežojas ar Rīgas pilsētas teritoriju.

5. Pasākumā atbalsta šādas aktivitātes:

5.1. esošo tūristu mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām) rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana, jaunu tūrisma mītņu (ne vairāk par 20 gultasvietām) ierīkošana un aprīkošana uzņēmumos, kas sniedz citu veidu tūrisma pakalpojumus;

5.2. esošo tūristu mītņu ēdināšanas bloku būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija un nepieciešamā aprīkojuma iegāde;

5.3. esošo kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuvju, ēdamtelpu, tualešu un dušas telpu būvniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija un aprīkošana (neietverot pirts vai saunas būvniecību, rekonstrukciju vai vienkāršotu rekonstrukciju);

5.4. tūrisma pakalpojumu dažādošana;

5.5. investīcijas vides aizsardzības un energoefektivitātes palielināšanai tūristu mītnē.

6. Atbalsta pretendents pasākumā var pretendēt uz aizdevuma saņemšanu no kredītu fonda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu.

7. Šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanā ir atbalstāmas šādas darbības:

7.1. peldvietu izveide;

7.2. aktīvo atpūtas taku un tiltiņu izveide vai labiekārtošana;

7.3. dabas atpūtas parku izveide vai labiekārtošana;

7.4. rotaļlaukumu, atrakciju, zirgu izjāžu laukumu, distanču slēpošanas trašu, veloceliņu izveide vai labiekārtošana;

7.5. ūdenstūrisma apmetņu vietu izveide vai labiekārtošana;

7.6. infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem;

7.7. inventāra iegāde tūrisma pakalpojumu sniegšanai un radošo darbnīcu izveidei;

7.8. sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība, kas ietilpst esošā vai plānojamā tūrisma pakalpojumā;

7.9. tūrisma pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā inventāra uzglabāšanas nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana, kā arī teritorijas labiekārtošana, ievērojot maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem (turpmāk – maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas) (2.pielikums).

8. Atbalsta pretendents ir:

8.1. zemnieku saimniecība;

8.2. fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību;

8.3. komersants.

9. Atbalsta pretendents atbilst šādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

9.1. īstenojot projektu, sasniedz konkrētā pasākuma mērķi;

9.2. kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts tūrisma bukletā vai tīmekļa vietnē, ko izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija;

9.3. attīsta un paplašina saimniecisko darbību, izpildot vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

9.3.1. jaunu darba vietu radīšana;

9.3.2. esošo darba vietu saglabāšana;

9.4. projekta iesniegumā pierāda ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 12. un 13.punktā minētajām prasībām;

9.5. lai īstenotu šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, uz atbalstu var pretendēt tikai tie atbalsta pretendenti, kuru tūristu mītnēs nav vairāk par 20 gultasvietām.

10. Šo noteikumu 5.punktā minēto aktivitāšu īstenošanu atbalsta pretendents uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

III. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

11. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā personiski vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti iesniedz šādus dokumentus:

11.1. projekta iesniegumu divos eksemplāros (ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā), tajā skaitā saimnieciskās darbības finanšu analīzi un šo noteikumu 12. vai 13.punktā minēto darbības plānu. Ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 70 280 latu, saimnieciskās darbības finanšu analīzē ietver šo noteikumu 1.pielikuma E.1., E.2., E.3., E.4., E.5. un E.6.sadaļu, bet, ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 70 280 latu, – arī E.7.sadaļu. Ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, Lauku atbalsta dienests izdara atzīmi par projekta iesnieguma saņemšanu un vienu projekta iesnieguma eksemplāru atdod atbalsta pretendentam;

11.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

11.3. kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības izziņu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts. Izziņu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Izziņā norāda kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītus un kredīta summu. Izziņu neiesniedz par šo noteikumu 6.punktā minēto aizdevumu, bet informē Lauku atbalsta dienestu par pieteikuma iesniegšanu aizdevuma saņemšanai no kredītu fonda;

11.4. dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos naudas līdzekļus (izņemot kredītu);

11.5. gada pārskatu (pilns komplekts) par pēdējo noslēgto gadu (kopiju, uzrādot oriģinālu) saskaņā ar Gada pārskatu likumu vai gada ienākumu deklarāciju "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" par pēdējiem diviem noslēgtajiem gadiem pirms projekta iesniegšanas (kopiju, uzrādot oriģinālu) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju. Atbalsta pretendents, kas reģistrēts mazāk nekā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, šo deklarāciju iesniedz tikai par pēdējo noslēgto gadu;

11.6. būvniecībai vai teritorijas labiekārtošanai – reģionālās vides pārvaldes apliecinājumu, ka projektā paredzētās darbības ir atļautas un netiks nodarīts kaitējums videi, ja šo noteikumu 5.punktā minēto aktivitāšu darbības tiek īstenotas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamajā teritorijā Natura 2000;

11.7. bukletu vai izdruku, kas minēta šo noteikumu 9.2.apakšpunktā;

11.8. par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēta būvniecība, rekonstrukcija, pamatlīdzekļu uzstādīšana vai izvietošana:

11.8.1. ja nekustamais īpašums ir atbalsta pretendenta īpašumā – zemesgrāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzrakstu (kopiju, uzrādot oriģinālu) vai zemesgrāmatas apliecību par nekustamo īpašumu (kopiju, uzrādot oriģinālu);

11.8.2. ja nekustamo īpašumu atbalsta pretendents nomā – zemesgrāmatā reģistrētu ilgtermiņa nomas līgumu vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (kopiju, uzrādot oriģinālu), zemesgrāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzrakstu (kopiju, uzrādot oriģinālu) vai zemesgrāmatas apliecību par nekustamo īpašumu (kopiju, uzrādot oriģinālu);

11.9. būvmateriālu iegādei – akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu);

11.10. būvniecībai vai rekonstrukcijai, ja iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts:

11.10.1. akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu);

11.10.2. būvatļauju (kopiju, uzrādot oriģinālu);

11.11. būvniecībai vai rekonstrukcijai, ja iesniegšanas dienā nav tehniskā projekta, – plānošanas un arhitektūras uzdevumu (kopiju, uzrādot oriģinālu);

11.12. vienkāršotai rekonstrukcijai:

11.12.1. apliecinājuma kartes un ieceres dokumentāciju (kopiju, uzrādot oriģinālu);

11.12.2. būvmateriālu iegādei – atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi;

11.13. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus;

11.14. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par minimālā atbalsta vai cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem;

11.15. rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai – tehniskās inventarizācijas lietu (kopiju, uzrādot oriģinālu).

12. Atbalsta pretendents projekta iesniegumam, kura kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 70 280 latu, pievieno vienkāršotu darbības plānu, kas:

12.1. sastāv no informācijas par pakalpojumu apjomu, izmaksām, pamatlīdzekļiem un kreditoriem par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas pārskatu pa mēnešiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas;

12.2. apliecina atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas atlikumam katra mēneša beigās ir jābūt pozitīvam. Atbalsta pretendentam gadā pēc projekta īstenošanas salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu vismaz par trim procentiem palielinās ieņēmumi no saimnieciskās darbības vai vismaz par trim procentiem samazinās izdevumi. Projekta iesniegumam pievienotais naudas plūsmas pārskats projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas atspoguļo iespēju projektu īstenot un sasniegt mērķi.

13. Atbalsta pretendents projekta iesniegumam, kura kopējā attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 70 280 latu, pievieno standartizētu darbības plānu, kas:

13.1. sastāv no informācijas par pakalpojumu apjomu, izmaksām, pamatlīdzekļiem, kreditoriem, peļņas vai zaudējumu aprēķina, bilances par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas (izņemot ražošanas apjomu un izmaksu tabulas), kā arī no naudas plūsmas pārskata pa mēnešiem projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas atlikumam katra mēneša beigās ir jābūt pozitīvam;

13.2. apliecina atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Atbalsta pretendents atbilst vismaz diviem šādiem rādītājiem:

13.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir 0,20 vai lielāka par to;

13.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem ir 1,00 vai lielāka par to (no īstermiņa kreditoriem atrēķina īstermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

13.2.3. tīrās peļņas un nolietojuma, kas reizināts ar 50 procentiem, summa ir nulle vai lielāka par to;

13.3. pierāda uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas atbilstoši šo noteikumu 13.2.2.apakšpunktā minētajam rādītājam un vismaz vienam no šo noteikumu 13.2.1. vai 13.2.3.apakšpunktā minētajiem rādītājiem.

14. Būvniecībai un rekonstrukcijai paredzētos dokumentus un iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad apstiprināts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesniegumu.

15. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (3.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" (kods 313) (4.pielikums).

16. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" (kods 313) (4.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

IV. Atbalsta veids un apmērs

17. Šajos noteikumos noteikto atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379, 5.–10.lpp.) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1998/2006).

18. Visā plānošanas periodā vienam atbalsta saņēmējam maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir EUR 375 000 ekvivalents latos.

19. Atbalsta intensitāte ir:

19.1. 40 procentu no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei;

19.2. 50 procentu no kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas – šo noteikumu 5.4. un 5.5.apakšpunktā minētajai aktivitātei.

20. Atbalsta saņēmējs, kas plānošanas periodā ir mainījis juridisko statusu, no fiziskas personas kļūstot par juridisku personu, vai reorganizējis uzņēmumu, vai nodibinājis jaunu komercsabiedrību vai zemnieku saimniecību (atbalsta saņēmējam pieder vairāk nekā 50 procentu kapitāla daļu jaunajā uzņēmumā):

20.1. var pieteikties atbalsta saņemšanai šo noteikumu 11.punktā minētajā kārtībā un šo noteikumu 5.punktā minētajās aktivitātēs par atlikušo attiecināmo izmaksu summu;

20.2. nevar pieteikties atbalsta saņemšanai šo noteikumu 11.punktā minētajā kārtībā un šo noteikumu 5.punktā minētajās aktivitātēs, ja plānošanas periodā ir saņēmis maksimālo attiecināmo izmaksu summu.

21. Pirms atbalsta piešķiršanas Lauku atbalsta dienests pārbauda, vai:

21.1. atbalsts, ko piešķirs atbilstoši šiem noteikumiem kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu, nepārsniegs Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru;

21.2. atbalsts, ko piešķirs atbilstoši šiem noteikumiem kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis un citu ierobežota apmēra atbalstu, nepārsniegs EUR 500 000 ekvivalentu latos.

22. Ja atbalsta pretendents projekta īstenošanai saņem arī šo noteikumu 6.punktā minēto aizdevumu, ievēro šo noteikumu 21.punktā minētās prasības.

23. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā.

24. Sākot projektu iesniegumu vērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, Lauku atbalsta dienests izvērtē projektu iesniegumu atbilstību pamata kvalitatīvajiem kritērijiem, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 4.punktā, 9.2.apakšpunktā, 12. un 13.punktā minētajām prasībām, un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu vai vērtēšanas turpināšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

25. Projektu iesniegumus sarindo atbilstoši projektu atlases kritērijiem (5.pielikums). Ja iegūtais punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir atbalsta pretendentam, kas darbojas pašvaldībā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu.

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

26. Pasākumā ir šādas attiecināmās izmaksas:

26.1. būvniecības, rekonstrukcijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas (2.pielikums);

26.2. būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā vai uz atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi, bet nepārsniedzot maksimālās būvju tipu attiecināmās izmaksas;

26.3. aprīkojuma iegādes izmaksas, lai nodrošinātu attiecīgās aktivitātes īstenošanu;

26.4. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorārs, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Ja projekta iesniegumā ietvertas tikai šo noteikumu 26.3.apakšpunktā minētās izmaksas, vispārējās izmaksas nepārsniedz divus procentus no šo noteikumu 26.3.apakšpunktā minētajām izmaksām. Pārējos gadījumos vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 26.1., 26.2. un 26.3.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām.

27. Maksimālajās būvju tipu attiecināmajās izmaksās ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas, tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmu izmaksas, kā arī šo noteikumu 28.punktā minētās izmaksas.

28. Attiecināmās izmaksas ir tieši ar tūrisma pakalpojumiem nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30 procentus no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas:

28.1. jaunu administratīvo telpu būvniecība, esošo telpu rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcija;

28.2. apsardzes un caurlaides telpu izbūve;

28.3. apsardzes signalizācijas (arī videonovērošanas sistēmas) ierīkošana;

28.4. personāla telpas izbūve.

29. Ja projektā paredzētās būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas, izmaksu starpību sedz atbalsta saņēmējs.

30. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas, kas tiešā veidā saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu.

31. Atbalstu maksā tikai par iegādātajām precēm, kas ir atbalsta saņēmēja īpašumā.

32. Atbalstu par precēm, kas pirktas uz nomaksu, izmaksā tikai tad, ja tās ir kļuvušas par atbalsta saņēmēja īpašumu.

33. Pasākumā ir šādas neattiecināmās izmaksas:

33.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

33.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesāšanās izdevumi;

33.3. apakšlīgumu slēgšana, ja tie nenodrošina projekta mērķu sasniegšanu;

33.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

33.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas, tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

33.6. atlīdzība personālam;

33.7. maksa par tehniku ar iekšdedzes dzinējiem;

33.8. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigti darbi;

33.9. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

VI. Noslēguma jautājumi

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumus Nr.754 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 151.nr.; 2009, 167.nr.; 2010, 128.nr.).

35. Projektu iesniegumus, kas apstiprināti atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.754 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana"", īsteno un uzrauga saskaņā ar līgumu par atbalsta saņemšanu.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1057

 

 

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1057
Maksimālās attiecināmās izmaksas atbalsta aprēķināšanā galvenajiem būvju tipiem

Nr.
p.k.

Būvju tipi

Mērvienība

Jaunbūvei par kopējo būves platību
(bez PVN)

Rekonstrukcijai par kopējo rekonstruējamo platību
(bez PVN)

Vienkāršotai rekonstrukcijai par kopējo rekonstruējamo platību
(bez PVN)

1.

Tūrisma mītne (ne vairāk par 20 gultasvietām)

Ls/m2

800

800

650

2.

Tūrisma mītnes ēdināšanas bloks

Ls/m2

950

850

700

3.

Kempingi un jaunatnes tūrisma mītnes (koplietošanas virtuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas telpas)

Ls/m2

800

700

650

4.

Palīgbūves vai palīgēkas (tūrisma pakalpojumu dažādošanai)

Ls/m2

150

130

120

5.

Laukumu izbūve (tūrisma pakalpojumu dažādošanai, labiekārtošanai)

Ls/m2

15

12

12

6.

Vides aizsardzības investīcijas lauku tūrisma mītnē (azbestu saturošu jumta seguma materiālu nomaiņa pret videi draudzīgu materiālu)

Ls/m2

20

15

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1057
Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" (kods 313)

Projekta Nr._______

Sasniegts(-i) mērķis(-i), ieviešot projektu (atzīmēt ar x):
  Veicināta nelauksaimnieciska rakstura uzņēmējdarbība lauku teritorijā
  Attīstīta un paplašināta uzņēmuma saimnieciskā darbība
  Izveidotas jaunas darba vietas
  Saglabātas esošās darba vietas
  Projekta investīcijas veicina tūrisma pakalpojumu pieejamību un dabas vides pielāgošanu atpūtai ģimenēm ar bērniem
  Cits (norādīt, kāds) __________________________________________________
Projektā izveidoti (atzīmēt ar x):
  Maza mēroga infrastruktūras objekti
  Atpūtas infrastruktūra
  Lauku tūrisma pakalpojumu pilnveide
Projekts tika īstenots mazāk labvēlīga apvidus teritorijā  
Projekta īstenošanas vieta 
Teritorijas attīstības indekss 

Projekts tika īstenots šādās aktivitātēs:

Esošo tūrisma mītņu (līdz 20 gultasvietām) rekonstrukcija vai vienkāršota rekonstrukcijaRekonstrukcija, m2
Vienkāršota rekonstrukcija, m2
Esošo tūrisma mītņu ēdināšanas bloka būvniecība vai rekonstrukcija, vai vienkāršota rekonstrukcija, nepieciešamā aprīkojuma iegādeBūvniecība, m2
Rekonstrukcija, m2
Vienkāršota rekonstrukcija, m2
Aprīkojums, skaits (atšifrēt pa pozīcijām)
Kempingu un jaunatnes tūrisma mītņu koplietošanas virtuves, ēdamtelpas, tualetes un dušas telpu būvniecība vai rekonstrukcija, neietverot pirts un saunas būvniecību vai rekonstrukcijuBūvniecība, m2
Rekonstrukcija, m2
Vienkāršota rekonstrukcija, m2
Tūrisma pakalpojumu sniegšanas dažādošana Peldvietu izveide, m2
 Atpūtas taku izveide vai pilnveidošana, m2 vai km (norādīt atbilstošo mērvienību)
 Dabas atpūtas parku izveide vai pilnveidošana, m2 vai km (norādīt atbilstošo mērvienību)
 Atrakciju, zirgu izjāžu laukumu, distanču slēpošanas trašu izveide vai pilnveidošana, m2 vai km (norādīt atbilstošo mērvienību)
 Ūdenstūrisma apmetņu vietu izveide vai labiekārtošana, m2 vai km (norādīt atbilstošo mērvienību)
 Infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, m2 vai km (norādīt atbilstošo mērvienību)
 Inventārs tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai (skaits)
 Sporta laukumu un sporta un atpūtas būvju celtniecība, kuras ietilpst esošajā vai plānotajā tūrisma pakalpojumā, m2
 Nojumes vai slēgtu telpu izveide vai paplašināšana inventāra glabāšanai, kurš nepieciešams tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai, m2
Vides aizsardzības investīcijas lauku tūrisma mītnē – notekūdeņu attīrīšanas sistēmas un nosēdaku izbūve vai rekonstrukcija, azbestu saturošo jumta seguma materiālu nomaiņa pret videi draudzīgu materiālu segumu Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu un nosēdaku būvniecība, m2
 Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu un nosēdaku rekonstrukcija, m2
 Jumta seguma nomaiņa, m2

Saskaņā ar minētajiem atbalsta pasākumiem investīcijas ieguldītas:

   Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegādē (skaits)
   Jaunbūvē, rekonstrukcijā, vienkāršotā rekonstrukcijā m2
   Būvmateriālu iegādē  

Būvniecība, rekonstrukcija notikusi:

   saimnieciskā kārtā

   ar būvfirmas līdzdalību 

Saglabāto darba vietu skaits, īstenojot projektu (skaits)
Jaunradīto darba vietu skaits, īstenojot projektu (skaits)

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Pārskats iesniegts _____.gada ___.__________________

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1057
Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Tūrisma aktivitāšu dažādošana" (kods 313)
 

1.projekts

2.projekts

3.projekts

Projekta numurs   
Projekta beigu termiņš   
Atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds/ nosaukums (firma) 
Atbalsta saņēmēja reģistrācijas numurs/personas kods 
Atbalsta saņēmēja juridiskā adrese/ deklarētā adrese 
Atbalsta saņēmējs
(atzīmēt ar X, ja tas ir 413.pasākums)
sieviete

jaunāka par 25 gadiem

vīrietis

jaunāks par 25 gadiem

LAD klienta numurs 
Atbalsta saņēmēja pamatdarbība ir lauksaimniecība
Atbalsta saņēmējs pārskata periodā saņēmis atbalstu citos Eiropas Savienības pasākumos

 

Atbalstīto projektu numurs

 

Atbalstītais projekts atmaksāts

  

________.gada _______________________

  

________.gada _______________________

  

________.gada _______________________

Atbalsta saņēmēja pēdējā noslēgtā gada pārskata rādītāji par _______.gadu

Finansiālie rādītāji t.sk. no nelauksaimnieciskās darbības
Saimniecības neto apgrozījumsLs Ls 
Saimniecības izmaksasLs Ls 
Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu samaksasLs Ls 

Vispārējie rādītāji – indikatori

Darbavietu skaits pārskata periodā kopā (ieskaitot jaunradītās) 

(skaits)

Jaunradīto darba vietu skaits pārskata periodā kopā 

(skaits)

 Jaunradīto darba vietu skaits pārskata periodā lauku saimniecībā 

(skaits)

Vīrieši 

(skaits)

Vīrieši 

(skaits)

t.sk. jaunāki par 25 gadiem (skaits)t.sk. jaunāki par 25 gadiem (skaits)
Sievietes (skaits)Sievietes (skaits)
t.sk. jaunākas par 25 gadiem (skaits)t.sk. jaunākas par 25 gadiem (skaits)
   Jaunradīto darba vietu skaits pārskata periodā ārpus lauku saimniecības 

(skaits)

   Vīrieši (skaits)
   t.sk. jaunāki par 25 gadiem (skaits)
   Sievietes (skaits)
   t.sk. jaunākas par 25 gadiem (skaits)

 

Tūrisma mītnē apkalpoto tūristu skaits (skaits)
t.sk. tūristi, kas izmantoja naktsmītnes (skaits)
t.sk. dienas apmeklētāji (skaits)
Naktsmītņu noslodze pārskata gadā (skaits)
Tūristu mītnes darbības dienu skaits pārskata gadā (skaits)
Uzņēmuma lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopējā platība (ha)

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.

Pārskats iesniegts _____.gada ___.__________________

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra noteikumiem Nr.1057
Projektu atlases kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Kritērijs

Kritērija punktu skaits

1.Atbalsta pretendenta iepriekš saņemtā atbalsta apmērs1

30

Ls 0

30

Ls 1–25 000

26

Ls 25 001–50 000 

22

Ls 50 001–75 000 

18

Ls 75 001–100 000 

14

Ls 100 001–125 000 

10

Ls 125 001–150 000

6

Ls 150 001 un vairāk

0

2.Akceptēts būvprojekts2

30

atbalsta saņemšanai pieteikts akceptēts būvprojekts

30

apliecinājuma karte

15

pārējie projekti

0

3.Tūristu mītnes noslodze3 iepriekšējā gadāvasaras sezonā
(01.05.–01.10.)

15

vairāk par 40 %

15

no 0 līdz 40 %

0

visu gadu

15

vairāk par 20 %

15

no 0 līdz 20 %

0

4.Atbalsta pretendenta darbība nozarē

15

vairāk par 3 gadiem

15

mazāk par 3 gadiem

0

5.Starpība starp maksimāli pieļaujamo atbalsta summu un projektam pieprasīto atbalsta summu

par katru pilnu procentu 1 punkts

Piezīmes.

Atbalsts tūrisma nozarē no Speciālās pirmsiestāšanās programmas lauksaimniecībai un lauku attīstībai (SAPARD) Vienotā programmdokumenta.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvniecību.

Maksimālais punktu skaits par tūristu mītnes iepriekšējā gada noslodzi ir 15 punktu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu konkursa .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1057Pieņemts: 16.11.2010.Stājas spēkā: 27.11.2010.Zaudē spēku: 05.12.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 26.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
221795
27.11.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)