Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Bankas noteikumi Nr.62

Rīgā 2010.gada 18.oktobrī
Kredītu reģistra noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 106.1 panta pirmo, otro un trešo daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma 27.1 panta pirmo, otro un trešo daļu un
Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.3 panta pirmo, otro un trešo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Kredītu reģistra izveidi un darbību;

1.2. ziņu apjomu un kārtību, kādā kredītiestāde, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi un kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrība un apdrošinātājs sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu;

1.3. ziņu apjomu un kārtību, kādā Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek sniegtas aizņēmējam, aizņēmēja galviniekam, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kredītiestādei, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, komercsabiedrībai, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi un kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrībai, apdrošinātājam, kā arī citai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts personai, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. Kredītu reģistra dalībnieks – kredītiestāde, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi un kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrība un apdrošinātājs (tālāk tekstā – dalībnieks);

2.2. kredītiestāde, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, – Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, t.sk. Latvijas Republikā vai citā valstī reģistrētas kredītiestādes filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestāde);

2.3. komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi un kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, – Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar Latvijas Republikā vai citā valstī reģistrētu kredītiestādi, t.sk. Latvijas Republikā vai citā valstī reģistrētas komercsabiedrības, kurai ir ciešas attiecības ar Latvijas Republikā vai citā valstī reģistrētu kredītiestādi, filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi);

2.4. krājaizdevu sabiedrība – Latvijas Republikā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība;

2.5. apdrošinātājs – Latvijas Republikā reģistrēts apdrošinātājs, t.sk. apdrošinātāja filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā;

2.6. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts persona, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu, – fiziskā persona, kuras deklarētā dzīvesvietas adrese ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiskā persona, kas nav Kredītu reģistra dalībnieks, t.sk. jebkuras juridiskās personas filiāle, kas reģistrēta Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un kas nav Kredītu reģistra dalībnieks (tālāk tekstā – patērētāja kreditors);

2.7. aizņēmēja saistības – aizņēmēja saistības, kas rodas saskaņā ar aizdevuma līgumu, līzinga līgumu, t.sk. finanšu līzinga līgumu, līzinga kreditēšanas līgumu, nomas pirkuma līgumu, nomas atpakaļpirkuma līgumu, pirkuma garantijas līgumu, faktoringa līgumu, kredītiestādes konta pārsnieguma līgumu vai citu līgumu par kredītriska darījuma noslēgšanu, kā arī trasta kredīta līgumu, ar kuru dalībnieks izsniedz aizņēmējam aizdevumu savā vārdā, bet citas personas labā (tālāk tekstā – aizdevuma līgums);

2.8. aizņēmēja galvinieka saistības – aizņēmēja galvinieka saistības, kas rodas saskaņā ar galvojuma līgumu vai līgumu par garantijas izsniegšanu, ar kuru aizņēmēja galvinieks apņemas atbildēt par aizņēmēja saistībām (tālāk tekstā – galvojuma līgums);

2.9. aizņēmēja saistību atlikums – spēkā esošās aizņēmēja saistības pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) beigās;

2.10. parādnieka informācija – ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteikto maksājumu kavējumiem un izpildi;

2.11. informācija par ziņu labošanu vai anulēšanu – ziņas par dalībnieku, kurš labojis vai anulējis Kredītu reģistrā esošās ziņas, un ziņu labošanas vai anulēšanas datums;

2.12. informācija par ziņu pieprasījumiem – ziņas par Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasītājiem un viņu pieprasījumiem.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

3. Kredītu reģistrs ir informācijas sistēma, kurā Latvijas Banka vāc, uzkrāj un glabā ziņas par dalībnieku aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

4. Dalībnieks sniedz visas šajos noteikumos noteiktās ziņas, izņemot, ja šie noteikumi nosaka citādi.

5. Latvijas Banka glabā ziņas Kredītu reģistrā pastāvīgi, t.sk. pēdējās sniegtās ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu un informāciju par pēdējām labotajām vai anulētajām ziņām.

6. Sniedzot ziņas, dalībnieks tās norāda, izmantojot latīņu alfabētu, t.sk. latviešu valodas burtus ar diakritiskajām zīmēm.

7. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas, dalībnieks un Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieprasa Latvijas Bankai Kredītu reģistrā esošās ziņas un Latvijas Banka sniedz Kredītu reģistrā esošās ziņas dalībniekam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai elektroniski – interaktīvi, tīmekļa pakalpju (web services) veidā vai failu veidā – saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

8. Kredītu reģistrs elektroniski darbojas katru dienu no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00. Ja tehnisku iemeslu dēļ Kredītu reģistrs nedarbojas Latvijas Bankas darba laikā, Latvijas Banka par to elektroniski paziņo dalībniekiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Dalībnieks un Finanšu un kapitāla tirgus komisija norāda Latvijas Bankai e-pasta adresi, uz kuru nosūtāms minētais paziņojums.

9. Dalībnieks ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Dalībniekam ir pienākums izskatīt personas sūdzības un pretenzijas saistībā ar Kredītu reģistrā esošajām ziņām par šo personu, kuras dalībnieks sniedzis Latvijas Bankai.

10. Dalībnieks, kurš pārņem cita dalībnieka tiesības un saistības vai prasījumu, ir atbildīgs arī par šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datumā Kredītu reģistrā esošo ziņu par šo aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, viņa saistībām un to izpildes gaitu patiesumu. Šim dalībniekam ir pienākums izskatīt personas sūdzības un pretenzijas saistībā ar šīm Kredītu reģistrā esošajām ziņām.

11. Dalībnieks nosaka kārtību, kādā dalībnieks informē personu par to, kā dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par šo personu, viņas saistībām un to izpildes gaitu un kā dalībnieks saņem Kredītu reģistrā par šo personu esošās ziņas. Dalībniekam ir pienākums informēt aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku par to, kā aizņēmējs un aizņēmēja galvinieks var saņemt Kredītu reģistrā par šo personu esošās ziņas.

11.1 Dalībnieks laikus informē Latvijas Banku par plānoto dalībnieka statusa zaudēšanu. Dalībniekam pēc dalībnieka statusa zaudēšanas nav tiesību saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas neatkarīgi no tā, vai dalībniekam, kas zaudējis dalībnieka statusu, ir vai nav pārtraukta pieeja Kredītu reģistram.

(LB 15.11.2011. noteikumu Nr.81 redakcijā)

11.2 Pirms likvidācijas pabeigšanas dalībnieka likvidators pārbauda un Latvijas Bankai rakstiski apliecina, ka likvidējamā dalībnieka Kredītu reģistrā sniegtā parādnieka informācija, par kuru nav sniegtas ziņas par kavētā maksājuma izpildi, ir patiesa.

(LB 15.11.2011. noteikumu Nr.81 redakcijā)

2. Kredītu reģistrā iekļaujamās ziņas

12. Latvijas Banka vāc, uzkrāj un glabā Kredītu reģistrā ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, viņu saistībām un to izpildes gaitu šādās grupās:

12.1. ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku;

12.2. ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistībām;

12.3. ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu;

12.4. parādnieka informācija;

12.5. informācija par ziņu labošanu vai anulēšanu;

12.6. informācija par ziņu pieprasījumiem.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

13. Ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku ir šādas:

13.1. personas kods;

13.2. ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs;

13.3. ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods;

13.4. dzimšanas datums;

13.5. vienotās reģistrācijas numurs;

13.6. reģistrācijas valsts kods;

13.7. reģistrācijas numurs;

13.8. reģistrācijas datums;

13.9. vārds un uzvārds;

13.10. nosaukums;

13.11. juridiskā adrese;

13.12. (svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu);

13.13. statuss;

13.13.1 persona ciešās attiecībās ar dalībnieku;

13.14. kategorija.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78; 13.13.1 apakšpunkts stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

14. Ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistībām ir šādas:

14.1. par aizņēmēja saistībām:

14.1.1. aizņēmēja saistību veids;

14.1.2. tautsaimniecības nozare;

14.1.3. aizņēmēja saistību sākuma datums;

14.1.4. (svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu);

14.1.4.1 aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datums;

14.1.4.2 aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datums;

14.1.5. individuālā aizņēmēja saistību sākuma datums;

14.1.6. individuālā aizņēmēja saistību beigu datums;

14.1.7. aizņēmēja saistību apjoms;

14.1.8. aizņēmēja saistību valūtas kods;

14.1.9. aizņēmēju skaits;

14.1.10. aizņēmēja galvinieku skaits;

14.1.11. (svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu);

14.1.12. norāde par sindicēto kredītu;

14.1.13. (svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu);

14.1.13.1 norāde par saistību uzskaiti;

14.1.14. zaudējumu apjoms;

14.1.15. nodrošinājuma veids;

14.1.16. nodrošinājuma vērtība;

14.1.17. nodrošinājuma valūtas kods;

14.1.18. aizņēmēja saistību identifikators;

14.1.18.1 aizņēmēja saistību statuss;

14.1.18.2 aizņēmēja saistību rašanās veids;

14.1.18.3 aizņēmēja saistību izpildes veids;

14.1.19. aizņēmēja saistību reģistrācijas datums;

14.1.20. ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs;

14.1.21. ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona;

14.2. par aizņēmēja galvinieka saistībām:

14.2.1. aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums;

14.2.2. aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums;

14.2.3. aizņēmēja galvinieka saistību apjoms;

14.2.4. aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods;

14.2.5. aizņēmēja saistību veids;

14.2.6. tautsaimniecības nozare;

14.2.7. aizņēmēja saistību sākuma datums;

14.2.8. (svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu);

14.2.8.1 aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datums;

14.2.8.2 aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datums;

14.2.9. aizņēmēja saistību apjoms;

14.2.10. aizņēmēja saistību valūtas kods;

14.2.11. aizņēmēju skaits;

14.2.12. aizņēmēja galvinieku skaits;

14.2.13. (svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu);

14.2.14. norāde par sindicēto kredītu;

14.2.15. (svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu);

14.2.15.1 norāde par saistību uzskaiti;

14.2.16. zaudējumu apjoms;

14.2.17. nodrošinājuma veids;

14.2.18. nodrošinājuma vērtība;

14.2.19. nodrošinājuma valūtas kods;

14.2.20. aizņēmēja saistību identifikators;

14.2.20.1 aizņēmēja saistību statuss;

14.2.20.2 aizņēmēja saistību rašanās veids;

14.2.20.3 aizņēmēja saistību izpildes veids;

14.2.21. aizņēmēja saistību reģistrācijas datums;

14.2.22. ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs;

14.2.23. ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78; 14.1.4.1, 14.1.4.2, 14.1.13.1, 14.1.18.1, 14.1.18.2, 14.1.18.3, 14.2.8.1, 14.2.8.2, 14.2.15.1, 14.2.20.1, 14.2.20.2 un 14.2.20.3 apakšpunkts, kā arī 14.1.19. un 14.2.21. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

15. Ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu ir šādas:

15.1. aizņēmēja saistību atlikuma apjoms;

15.2. aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods;

15.3. aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa;

15.4. uzkrājumi kredīta pamatsummai;

15.5. uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods;

15.6. aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids;

15.7. kavējuma periods;

15.8. aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma;

15.9. aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods;

15.10. kavētā procentu summa;

15.11. kavētās procentu summas valūtas kods;

15.11.1 procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums;

15.12. kalendārais ceturksnis;

15.13. aizņēmēja saistību atlikuma reģistrācijas datums;

15.14. ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu sniedzējs;

15.15. ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu sniedzēja pilnvarotā persona.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78; 15.11.1, 15.13., 15.14. un 15.15. apakšpunkts stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

16. Parādnieka informācija ir šāda:

16.1. maksājuma kavējuma datums;

16.1.1 maksājuma kavējuma ziņošanas sākuma datums;

16.2. kavētā maksājuma izpildes datums;

16.3. (svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu);

16.4. (svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu);

16.5. (svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu);

16.6. (svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu);

16.7. parādnieka informācijas identifikators;

16.8. parādnieka informācijas reģistrācijas datums;

16.8.1 kavētā maksājuma izpildes reģistrācijas datums;

16.9. parādnieka informācijas sniedzējs;

16.10. parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78; 16.1.1 un 16.8.1 apakšpunkts, kā arī 16.8. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

17. Informācija par ziņu labošanu vai anulēšanu ir šāda:

17.1. ziņu labošanas vai anulēšanas datums;

17.2. (svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu);

17.3. ziņu labotājs vai anulētājs;

17.4. ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78; punkta ievaddaļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

18. Informācija par ziņu pieprasījumiem ir šāda:

18.1. ziņu pieprasījuma datums;

18.2. (svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu);

18.3. ziņu pieprasītājs;

18.4. ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona.

19. Latvijas Banka nevāc, neuzkrāj un neglabā Kredītu reģistrā:

19.1. ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, viņa saistībām un to izpildes gaitu, kas izriet no aizdevuma līguma vai galvojuma līguma, kuru dalībnieka vārdā noslēgusi tā filiāle, kas reģistrēta ārpus Latvijas Republikas;

19.2. ziņas par centrālajām valdībām, centrālajām bankām, kredītiestādēm, krājaizdevu sabiedrībām, elektroniskās naudas iestādēm un naudas tirgus fondiem, to saistībām un saistību izpildes gaitu.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

3. Ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku
3.1. Personas kods

20. Ziņu "Personas kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona.

21. Sniedzot ziņu "Personas kods" par fizisko personu, kura ir rezidents saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas kārtību (tālāk tekstā – rezidents), norāda personas kodu, ko piešķīrusi Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Sniedzot ziņu "Personas kods" par fizisko personu, kura ir nerezidents saskaņā ar minētajiem Latvijas Bankas noteikumiem (tālāk tekstā – nerezidents), norāda personas kodu, ko piešķīrusi ieceļošanai Latvijas Republikā derīgā ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kompetentā institūcija. Ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona nerezidents, kas neieceļo Latvijas Republikā, norāda personas kodu, ko piešķīrusi personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kompetentā institūcija.

3.2. Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs

22. Ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona nerezidents.

23. Sniedzot ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs", norāda ieceļošanai Latvijas Republikā derīgā ceļošanas dokumenta numuru. Ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona nerezidents, kas neieceļo Latvijas Republikā, norāda personu apliecinošā dokumenta numuru.

3.3. Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods

24. Ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona nerezidents.

25. Sniedzot ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods", norāda ieceļošanai Latvijas Republikā derīgā ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (tālāk tekstā – standarts ISO 3166). Ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona nerezidents, kas neieceļo Latvijas Republikā, norāda personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar standartu ISO 3166.

3.4. Dzimšanas datums

26. Ziņu "Dzimšanas datums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona nerezidents.

3.5. Vienotās reģistrācijas numurs

27. Ziņu "Vienotās reģistrācijas numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir juridiskā persona rezidents.

3.6. Reģistrācijas valsts kods

28. Ziņu "Reģistrācijas valsts kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

29. Sniedzot ziņu "Reģistrācijas valsts kods", norāda valsts kodu saskaņā ar standartu ISO 3166.

3.7. Reģistrācijas numurs

30. Ziņu "Reģistrācijas numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

3.8. Reģistrācijas datums

31. Ziņu "Reģistrācijas datums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

3.9. Vārds un uzvārds

32. Ziņu "Vārds un uzvārds" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona.

3.10. Nosaukums

33. Ziņu "Nosaukums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir juridiskā persona. Ja aizņēmējs ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas ņem aizņēmumu uz ieguldījumu fonda rēķina, ziņā "Nosaukums" ietver gan ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukumu, gan ieguldījumu fonda nosaukumu un kā šo nosaukumu īpašu atdalīšanas zīmi norāda simbolus "%%" (Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 'XX' %% Atvērtais ieguldījumu fonds 'XX fonds').

3.11. Juridiskā adrese

34. Ziņu "Juridiskā adrese" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

3.12. Ienākumu apjoms

(Apakšnodaļa svītrota no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu)

3.13. Statuss

37. Sniedzot ziņu "Statuss", norāda, vai persona ir aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks.

3.13.1 Persona ciešās attiecībās ar dalībnieku

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā, apakšnodaļa stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

37.1 Ziņu "Persona ciešās attiecībās ar dalībnieku" sniedz dalībnieks, kas ir kredītiestāde, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai apdrošinātājs.

37.2 Ziņu "Persona ciešās attiecībās ar dalībnieku" sniedz, ja aizdevuma līgums vai galvojuma līgums slēgts ar personu, kurai ir ciešas attiecības ar dalībnieku.

3.14. Kategorija

38. Ziņu "Kategorija" sniedz dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

39. Ziņu "Kategorija" sniedz, ja aizņēmējs ir juridiskā persona.

40. Sniedzot ziņu "Kategorija", norāda aizņēmēja kategoriju saskaņā ar klasifikatoru (1. pielikums).

4. Ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistībām
4.1. Aizņēmēja saistību veids

41. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību veids", norāda aizņēmēja saistību veidu saskaņā ar klasifikatoru (2. pielikums).

4.2. Tautsaimniecības nozare

42. Ziņu "Tautsaimniecības nozare" sniedz dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

43. Ziņu "Tautsaimniecības nozare" sniedz, ja aizņēmējs ir juridiskā persona rezidents, kas nav pašvaldība vai privātpersonas (fiziskās personas vai privāto tiesību juridiskās personas) apkalpojošā bezpeļņas institūcija.

44. Ja aizņēmēja saistību beigu datums nav vairāk kā par vienu gadu vēlāks par aizņēmēja saistību sākuma datumu, sniedzot ziņu "Tautsaimniecības nozare", norāda aizņēmēja pastāvīgo saimnieciskās darbības tautsaimniecības nozari saskaņā ar klasifikatoru (3. pielikums), ko nosaka saskaņā ar NACE 2. red. nomenklatūru, kura noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (tālāk tekstā – NACE 2. red. nomenklatūra).

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

45. Ja aizņēmēja saistību beigu datums ir vairāk nekā par vienu gadu vēlāks par aizņēmēja saistību sākuma datumu, sniedzot ziņu "Tautsaimniecības nozare", norāda tautsaimniecības nozari, kuras attīstībai aizņēmējs uzņēmies aizņēmēja saistības, saskaņā ar klasifikatoru (3. pielikums), ko nosaka saskaņā ar NACE 2. red. nomenklatūru.

4.3. Aizņēmēja saistību sākuma datums

46. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību sākuma datums", norāda aizdevuma līguma spēkā stāšanās datumu (aizdevuma līguma noslēgšanas datumu, aizdevuma līgumā noteikto aizdevuma līguma spēkā stāšanās datumu vai datumu, kurā iestājas aizdevuma līgumā noteiktais nosacījums aizdevuma izsniegšanai). Ja aizņēmēja saistības pārņemtas no cita dalībnieka vai tāda tiesību subjekta, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks, sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību sākuma datums", norāda aizņēmēja saistību pārņemšanas datumu.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

4.4. Aizņēmēja saistību beigu datums

(Apakšnodaļa svītrota no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu)

4.4.1 Aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datums

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

47.1 Sniedzot ziņu "Aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datums", norāda aizdevuma līgumā noteikto aizņēmēja saistību izpildes datumu. Ja aizņēmēja saistībām nav noteikts izpildes datums (pēc pieprasījuma izpildāmas saistības), ziņu "Aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datums" nesniedz. Ja aizdevuma līgumu izbeidz, neizpildot aizņēmēja saistības, kā ziņu "Aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datums" norāda aizdevuma līguma izbeigšanas datumu.

4.4.2 Aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datums

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

47.2 Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datums", norāda aizņēmēja saistību faktisko izpildes datumu. Ja aizņēmēja saistības nodotas citam dalībniekam vai tādam tiesību subjektam, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks, sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datums", norāda aizņēmēja saistību nodošanas datumu.

4.5. Individuālā aizņēmēja saistību sākuma datums

48. Sniedzot ziņu "Individuālā aizņēmēja saistību sākuma datums", norāda aizdevuma līguma spēkā stāšanās datumu (aizdevuma līguma noslēgšanas datumu, aizdevuma līgumā noteikto aizdevuma līguma spēkā stāšanās datumu vai datumu, kurā iestājas aizdevuma līgumā noteiktais nosacījums aizdevuma izsniegšanai), ja tas atšķiras no solidāro aizņēmēju saistību sākuma datuma. Ja aizņēmējs ir solidārais aizņēmējs vairākus laika periodus vienu aizņēmēja saistību ietvaros, ziņu "Individuālā aizņēmēja saistību sākuma datums" sniedz atbilstoši šā aizņēmēja saistību spēkā stāšanās datumiem.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

4.6. Individuālā aizņēmēja saistību beigu datums

49. Sniedzot ziņu "Individuālā aizņēmēja saistību beigu datums", norāda aizdevuma līgumā noteikto aizņēmēja saistību izpildes datumu vai aizņēmēja saistību faktisko izpildes datumu, ja tas atšķiras no aizdevuma līgumā noteiktā solidāro aizņēmēju saistību beigu datuma. Ja aizņēmējs ir solidārais aizņēmējs vairākus laika periodus vienu aizņēmēja saistību ietvaros, ziņu "Individuālā aizņēmēja saistību beigu datums" sniedz atbilstoši šā aizņēmēja aizdevuma līgumā noteiktajiem saistību beigu datumiem.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

4.7. Aizņēmēja saistību apjoms (aizdevuma līgumā noteiktais)

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

50. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību apjoms", norāda aizdevuma līgumā noteikto aizņēmēja saistību, t.sk. iespējamo saistību, apjomu (norēķinu kartes kredītam – maksimālo iespējamo kredīta limitu, kredītam nekustamā īpašuma iegādei vai finanšu līzingam – kredīta pamatsummu, operatīvajam līzingam – nomas maksājumu kopsummu, neietverot procentu maksājumus un nodokļa summu, kredītam pret klienta prasījuma tiesībām (faktoringam) – maksimālo iespējamo faktoringa limitu u.tml.). Ja izsniegts sindicētais kredīts, sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību apjoms", norāda tās sindicētā kredīta daļas apjomu, kuru izsniedzis dalībnieks.

4.8. Aizņēmēja saistību valūtas kods

51. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (tālāk tekstā – standarts ISO 4217).

4.9. Aizņēmēju skaits

52. Ziņa "Aizņēmēju skaits" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja saistībām.

53. Kā ziņu "Aizņēmēju skaits" norāda to aizņēmēju skaitu, kuri solidāri atbild par aizņēmēja saistībām.

4.10. Aizņēmēja galvinieku skaits

54. Ziņa "Aizņēmēja galvinieku skaits" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņas par aizņēmēja galvinieku un aizņēmēja galvinieka saistībām.

55. Kā ziņu "Aizņēmēja galvinieku skaits" norāda to aizņēmēja galvinieku skaitu, kuriem ir spēkā esošs galvojums aizņēmēja saistībām.

4.11. Procentu likmes veids

(Apakšnodaļa svītrota no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu)

4.12. Norāde par sindicēto kredītu

57. Ziņu "Norāde par sindicēto kredītu" sniedz, ja dalībnieks izsniedzis aizņēmējam sindicēto kredītu.

4.13. Norāde par trasta kredītu

(Apakšnodaļa svītrota no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu)

4.13.1 Norāde par saistību uzskaiti

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

58.1 Ziņu "Norāde par saistību uzskaiti" sniedz, ja aizņēmēja saistības nav atzītas dalībnieka bilancē.

4.14. Zaudējumu apjoms

59. Ziņu "Zaudējumu apjoms" sniedz, ja dalībnieks noraksta aizņēmēja saistības, izslēdzot tās no savas bilances.

59.1 Sniedzot ziņu "Zaudējumu apjoms", norāda dalībnieka aprēķināto zaudējumu summu aizņēmēja saistību norakstīšanas brīdī.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

60. Ziņu "Zaudējumu apjoms" sniedz latos.

4.15. Nodrošinājuma veids

61. Ziņu "Nodrošinājuma veids" sniedz dalībnieks, kas ir kredītiestāde, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai krājaizdevu sabiedrība.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

62. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma veids", atsevišķi vai konsolidēti norāda visu aizdevuma līgumā noteikto nodrošinājumu veidus saskaņā ar klasifikatoru (4. pielikums).

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

4.16. Nodrošinājuma vērtība

63. Ziņu "Nodrošinājuma vērtība" sniedz dalībnieks, kas ir kredītiestāde, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai krājaizdevu sabiedrība.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

64. Ziņu "Nodrošinājuma vērtība" sniedz, ja aizdevuma līgumā noteikts viens vai vairāki aizņēmēja saistību nodrošinājumi. Ja nodrošinājuma vērtību bieži pārvērtē, t.sk. aizdevumiem ar vērtspapīra ķīlu u.tml., ziņu "Nodrošinājuma vērtība" labo ne biežāk kā vienu reizi ceturksnī.

65. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma vērtība", norāda katra aizdevuma līgumā noteiktā aizņēmēja saistību nodrošinājuma vērtību. Ja ar vienu nodrošinājumu nodrošinātas vairākas aizņēmēja saistības, norāda to nodrošinājuma vērtības daļu, kura saskaņā ar dalībnieka lēmumu nodrošina konkrētās aizņēmēja saistības. Ja izsniegts sindicētais kredīts un dalībnieka izsniegtajai sindicētā kredīta daļai noteiktais nodrošinājums ir kāda nodrošinājuma daļa, sniedzot ziņu "Nodrošinājuma vērtība", norāda šīs nodrošinājuma daļas vērtību.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

65.1 Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma vērtība", dalībnieks, kas ir kredītiestāde, norāda nodrošinājuma vērtību saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem par aktīvu kvalitātes novērtēšanu un uzkrājumu veidošanu, bet dalībnieks, kas ir krājaizdevu sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikā, norāda nodrošinājuma vērtību aizdevuma līguma noslēgšanas brīdī un to aktualizē saskaņā ar dalībnieka iekšējām procedūrām.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

4.17. Nodrošinājuma valūtas kods

66. Ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir kredītiestāde, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai krājaizdevu sabiedrība.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

67. Ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods" sniedz, ja aizdevuma līgumā noteikts viens vai vairāki aizņēmēja saistību nodrošinājumi.

68. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

4.18. Aizņēmēja saistību identifikators

69. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību identifikators", dalībnieks patstāvīgi piešķir aizņēmēja saistībām unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 35 simboli), ar kuru ziņas par aizņēmēja saistībām var identificēt starp citām šā dalībnieka sniegtajām Kredītu reģistrā esošajām ziņām par šā dalībnieka aizņēmēju vai aizņēmēju galvinieku saistībām.

4.18.1 Aizņēmēja saistību statuss

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

69.1 Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību statuss", norāda faktisko aizņēmēja saistību statusu saskaņā ar klasifikatoru (4.1 pielikums).

4.18.2 Aizņēmēja saistību rašanās veids

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

69.2 Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību rašanās veids", norāda aizņēmēja saistību rašanās veidu saskaņā ar klasifikatoru (4.2 pielikums).

4.18.3 Aizņēmēja saistību izpildes veids

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

69.3 Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību izpildes veids", norāda aizņēmēja saistību izpildes veidu saskaņā ar klasifikatoru (4.3 pielikums).

69.4 Ziņu "Aizņēmēja saistību izpildes veids" sniedz, ja aizņēmēja saistības izbeidz.

4.19. Aizņēmēja saistību reģistrācijas datums

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; apakšnodaļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

70. Ziņa "Aizņēmēja saistību reģistrācijas datums" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

71. Kā ziņu "Aizņēmēja saistību reģistrācijas datums" norāda datumu, kurā ziņu par aizņēmēja saistībām reģistrē Kredītu reģistrā.

4.20. Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs

72. Ziņa "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

73. Kā ziņu "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs" norāda tā dalībnieka nosaukumu, kurš sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

4.21. Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona

74. Ziņa "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

75. Kā ziņu "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona" norāda tās fiziskās personas vārdu un uzvārdu, kura dalībnieka vārdā sniedz Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēja saistībām saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

4.22. Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums

76. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums" sniedz, ja aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums atšķiras no aizņēmēja saistību sākuma datuma.

77. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums", norāda galvojuma līguma spēkā stāšanās datumu (galvojuma līguma noslēgšanas datumu vai galvojuma līgumā noteikto galvojuma līguma spēkā stāšanās datumu vai datumu, kurā iestājas līgumā noteiktais nosacījums, lai tas stātos spēkā). Ja aizņēmēja galvinieks ir aizņēmēja galvinieks vairākus laika periodus vienu aizņēmēja galvinieka saistību ietvaros, ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums" norāda atbilstoši šā aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datumiem.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

4.23. Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums

78. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums" sniedz, ja aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums atšķiras no aizņēmēja saistību beigu datuma.

79. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums", norāda galvojuma līgumā noteikto datumu, kurā aizņēmēja galvinieka saistības izbeidzas. Ja aizņēmēja galvinieka saistības izbeidzas pirms galvojuma līgumā noteiktā datuma, norāda aizņēmēja galvinieka saistību faktisko izbeigšanās datumu. Ja aizņēmēja galvinieks ir aizņēmēja galvinieks vairākus laika periodus vienu aizņēmēja galvinieka saistību ietvaros, ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums" norāda atbilstoši šā aizņēmēja galvinieka saistību beigu datumiem.

4.24. Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms

80. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms" sniedz, ja aizņēmēja galvinieks galvo par daļu no aizņēmēja saistību apjoma.

81. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms", norāda galvojuma līgumā noteikto aizņēmēja galvinieka saistību apjomu.

4.25. Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods

82. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods" sniedz, ja aizņēmēja galvinieks galvo par daļu no aizņēmēja saistību apjoma.

83. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

5. Ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu
5.1. Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms (faktiskais)

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

84. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms", norāda dalībnieka uzskaitē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) beigās spēkā esošo aizņēmēja saistību atlikuma apjomu (norēķinu kartes kredītam – faktiski izmaksāto kredīta apjomu, kredītam nekustamā īpašuma iegādei vai finanšu līzingam – atlikušo kredīta pamatsummu, operatīvajam līzingam – nomas maksājumu kopsummas atlikumu, neietverot procentu maksājumus un nodokļa summu, kredītam pret klienta prasījuma tiesībām (faktoringam) – faktiski izmaksāto kredīta apjomu u.tml.).

5.2. Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods

85. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

5.3. Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa

86. Ziņu "Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa" sniedz dalībnieks, kas ir krājaizdevu sabiedrība.

86.1 Ziņu "Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa" sniedz, ja aizņēmēja saistības atzītas dalībnieka bilancē.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

87. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa", norāda aizņēmēja saistību klasifikācijas grupas kodu saskaņā ar klasifikatoru (5. pielikums). Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupu nosaka saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem par aktīvu novērtēšanu.

5.4. Uzkrājumi kredīta pamatsummai

88. Ziņu "Uzkrājumi kredīta pamatsummai" sniedz dalībnieks, kas ir kredītiestāde, Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikā, vai krājaizdevu sabiedrība.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

88.1 Ziņu "Uzkrājumi kredīta pamatsummai" sniedz, ja aizņēmēja saistības atzītas dalībnieka bilancē.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

89. Sniedzot ziņu "Uzkrājumi kredīta pamatsummai", norāda to uzkrājumu apjomu, kuri izveidoti aizņēmēja saistību kredīta pamatsummai saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem par aktīvu novērtēšanu. Ja nevar nodalīt uzkrājumus kredīta pamatsummai un procentu summai atsevišķi, sniedzot ziņu "Uzkrājumi kredīta pamatsummai", norāda kopējo uzkrājumu apjomu.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

90. Sniedzot ziņu "Uzkrājumi kredīta pamatsummai", uzkrājumus, kas izveidoti aizņēmēju saistībām, kuras novērtēšanas nolūkiem apvienotas grupās ar līdzīgiem riska parametriem un novērtētas saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem par aktīvu kvalitātes novērtēšanu un uzkrājumu veidošanu, kredītiestāde norāda katrām aizņēmēja saistībām atsevišķi. Lai noteiktu uzkrājumus katrām grupā iekļautajām aizņēmēja saistībām, aizņēmēja saistību grupai izveidoto uzkrājumu kopējo apjomu sadala proporcionāli katru aizņēmēja saistību atlikumam.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

5.5. Uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods

91. Ziņu "Uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir kredītiestāde, Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikā, vai krājaizdevu sabiedrība.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

91.1 Ziņu "Uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods" sniedz, ja aizņēmēja saistības atzītas dalībnieka bilancē.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

92. Sniedzot ziņu "Uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

5.6. Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids

93. Ziņu "Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids" sniedz dalībnieks, kas ir kredītiestāde, Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikā, vai krājaizdevu sabiedrība.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

93.1 Ziņu "Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids" sniedz, ja aizņēmēja saistības atzītas dalībnieka bilancē.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

94. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids", norāda, vai aizņēmēja saistību kvalitāte vērtēta individuāli vai kredītu grupā, ko nosaka saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem par aktīvu novērtēšanu.

5.7. Kavējuma periods

95. Ziņu "Kavējuma periods" sniedz dalībnieks, kas ir kredītiestāde, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai krājaizdevu sabiedrība.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

96. Ziņu "Kavējuma periods" sniedz, ja aizņēmēja saistības ir atzītas dalībnieka bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās un saskaņā ar aizdevuma līgumu tās uzskatāmas par kavētām.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

97. Sniedzot ziņu "Kavējuma periods", norāda kavējuma dienu skaitu.

5.8. Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma

98. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" sniedz dalībnieks, kas ir kredītiestāde, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai krājaizdevu sabiedrība.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

99. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" sniedz, ja saskaņā ar aizdevuma līgumu, kas ir atzīts dalībnieka bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts pamatsummas maksājums. Ja nevar nodalīt aizņēmēja saistību kavēto pamatsummu no kavētās procentu summas, kā ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" norāda kavēto aizņēmēja saistību kopējo summu.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

5.9. Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods

100. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir kredītiestāde, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai krājaizdevu sabiedrība.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

101. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods" sniedz, ja saskaņā ar aizdevuma līgumu, kas ir atzīts dalībnieka bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts pamatsummas maksājums.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

102. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

5.10. Kavētā procentu summa

103. Ziņu "Kavētā procentu summa" sniedz dalībnieks, kas ir kredītiestāde, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai krājaizdevu sabiedrība.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

104. Ziņu "Kavētā procentu summa" sniedz, ja saskaņā ar aizdevuma līgumu, kas ir atzīts dalībnieka bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts procentu summas maksājums un kavēto procentu summu var nodalīt no kavētās aizņēmēja saistību pamatsummas.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

5.11. Kavētās procentu summas valūtas kods

105. Ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir kredītiestāde, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai krājaizdevu sabiedrība.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

106. Ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods" sniedz, ja saskaņā ar aizdevuma līgumu, kas ir atzīts dalībnieka bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts procentu summas maksājums un kavēto procentu summu var nodalīt no kavētās aizņēmēja saistību pamatsummas.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

107. Sniedzot ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

5.11.1 Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

107.1 Ziņu "Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums" sniedz, ja aizņēmēja saistības atzītas dalībnieka bilancē.

107.2 Sniedzot ziņu "Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums", norāda datumu, kurā saskaņā ar aizdevuma līgumu nākamo reizi pārskatīs noteikto procentu likmi, skaitot no pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas. Ja aizdevuma līgumā nav noteikts procentu likmes pārskatīšanas termiņš, ziņu "Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums" nesniedz.

5.12. Kalendārais ceturksnis

108. Sniedzot ziņu "Kalendārais ceturksnis", ar arābu cipariem norāda gadskaitli un ceturkšņa kārtas numuru.

5.12.1 Aizņēmēja saistību atlikuma reģistrācijas datums

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

108.1 Ziņa "Aizņēmēja saistību atlikuma reģistrācijas datums" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu.

108.2 Kā ziņu "Aizņēmēja saistību atlikuma reģistrācijas datums" norāda datumu, kurā ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu reģistrē Kredītu reģistrā.

5.12.2 Ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu sniedzējs

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

108.3 Ziņa "Ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu sniedzējs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu.

108.4 Kā ziņu "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs" norāda tā dalībnieka nosaukumu, kurš sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

5.12.3 Ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu sniedzēja pilnvarotā persona

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

108.5 Ziņa "Ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu sniedzēja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu.

108.6 Kā ziņu "Ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu sniedzēja pilnvarotā persona" norāda tās fiziskās personas vārdu un uzvārdu, kura dalībnieka vārdā sniedz Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

6. Parādnieka informācija
6.1. Maksājuma kavējuma datums

109. Ziņu "Maksājuma kavējuma datums" sniedz šādos gadījumos:

109.1. aizņēmējs kavē aizdevuma līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un visu aizņēmēja kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā;

109.2. aizņēmēja galvinieks kavē galvojuma līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un visu aizņēmēja galvinieka kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā.

110. Sniedzot ziņu "Maksājuma kavējuma datums", norāda datumu, no kura aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks kavē aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteikto maksājumu (ziņu "Maksājuma kavējuma datums" nesniedz atkārtoti, kamēr nav sniegta ziņa "Kavētā maksājuma izpildes datums").

6.1.1 Maksājuma kavējuma ziņošanas sākuma datums

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

110.1 Ziņu "Maksājuma kavējuma ziņošanas sākuma datums" sniedz vienlaikus ar ziņu "Maksājuma kavējuma datums".

110.2 Sniedzot ziņu "Maksājuma kavējuma ziņošanas sākuma datums", norāda datumu, kurā aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteiktajam maksājumam iestājas šāds gadījums:

110.21. aizņēmējs kavē aizdevuma līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un visu aizņēmēja kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā;

110.22. aizņēmēja galvinieks kavē galvojuma līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un visu aizņēmēja galvinieka kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā.

6.2. Kavētā maksājuma izpildes datums

111. Ziņu "Kavētā maksājuma izpildes datums" sniedz pēc ziņas "Maksājuma kavējuma datums" sniegšanas šādos gadījumos:

111.1. samaksāti visi kavētie aizdevuma līgumā noteiktie maksājumi;

111.2. samaksāti visi kavētie galvojuma līgumā noteiktie maksājumi.

112. Sniedzot ziņu "Kavētā maksājuma izpildes datums", norāda datumu, kurā pilnībā samaksāti visi kavētie aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteiktie maksājumi.

6.3. Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums

(Apakšnodaļa svītrota no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu)

6.4. Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids

(Apakšnodaļa svītrota no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu)

6.5. Cita būtiska līguma pārkāpuma datums

(Apakšnodaļa svītrota no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu)

6.6. Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts

(Apakšnodaļa svītrota no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu)

6.7. Parādnieka informācijas identifikators

123. Ja sniedz parādnieka informāciju par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, sniedzot ziņu "Parādnieka informācijas identifikators", dalībnieks patstāvīgi piešķir parādnieka informācijai unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 16 simbolu), kas parādnieka informāciju vienu aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistību ietvaros ļauj identificēt starp visām Kredītu reģistrā esošajām parādnieku informācijām šo aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistību ietvaros.

6.8. Parādnieka informācijas reģistrācijas datums

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; apakšnodaļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

124. Ziņa "Parādnieka informācijas reģistrācijas datums" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

125. Kā ziņu "Parādnieka informācijas reģistrācijas datums" norāda datumu, kad parādnieka informāciju reģistrē Kredītu reģistrā.

6.8.1 Kavētā maksājuma izpildes reģistrācijas datums

(Apakšnodaļa LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

125.1 Ziņa "Kavētā maksājuma izpildes reģistrācijas datums" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz kavētā maksājuma izpildes informāciju.

125.2 Kā ziņu "Kavētā maksājuma izpildes reģistrācijas datums" norāda datumu, kad kavētā maksājuma izpildes informāciju reģistrē Kredītu reģistrā.

6.9. Parādnieka informācijas sniedzējs

126. Ziņa "Parādnieka informācijas sniedzējs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

127. Kā ziņu "Parādnieka informācijas sniedzējs" norāda tā dalībnieka nosaukumu, kurš sniedz parādnieka informāciju.

6.10. Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona

128. Ziņa "Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

129. Kā ziņu "Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona" norāda tās fiziskās personas vārdu un uzvārdu, kura dalībnieka vārdā sniedz Latvijas Bankai parādnieka informāciju saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

7. Informācija par ziņu labošanu vai anulēšanu

(Nodaļas nosaukums LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

7.1. Ziņu labošanas vai anulēšanas datums

130. Ziņa "Ziņu labošanas vai anulēšanas datums" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

131. Kā ziņu "Ziņu labošanas vai anulēšanas datums" norāda datumu, kurā Kredītu reģistrā esošo ziņu labo vai anulē.

7.2. Ziņu labošanas vai anulēšanas laiks

(Apakšnodaļa svītrota no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu)

7.3. Ziņu labotājs vai anulētājs

134. Ziņa "Ziņu labotājs vai anulētājs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

135. Kā ziņu "Ziņu labotājs vai anulētājs" norāda tā dalībnieka nosaukumu, kurš labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

7.4. Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona

136. Ziņa "Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

137. Kā ziņu "Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona" norāda tās fiziskās personas vārdu un uzvārdu, kura dalībnieka vārdā labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

8. Informācija par ziņu pieprasījumiem
8.1. Ziņu pieprasījuma datums

138. Ziņa "Ziņu pieprasījuma datums" veidojas automātiski Kredītu reģistrā esošās ziņas pieprasīšanas brīdī.

139. Kā ziņu "Ziņu pieprasījuma datums" norāda datumu, kurā ziņu pieprasījumu reģistrē Kredītu reģistrā.

8.2. Ziņu pieprasījuma laiks

(Apakšnodaļa svītrota no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu)

8.3. Ziņu pieprasītājs

142. Ziņa "Ziņu pieprasītājs" veidojas automātiski Kredītu reģistrā esošās ziņas pieprasīšanas brīdī.

143. Kā ziņu "Ziņu pieprasītājs" norāda pieprasītāja nosaukumu.

8.4. Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona

144. Ziņa "Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieprasa Kredītu reģistrā esošo ziņu.

145. Kā ziņu "Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona" norāda tās fiziskās personas vārdu un uzvārdu, kura pieprasītāja vārdā pieprasa Kredītu reģistrā esošās ziņas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

9. Ziņu sniegšana

146. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja saistībām, kā arī par aizņēmēja galvinieku un aizņēmēja galvinieka saistībām piecu darbadienu laikā pēc šo saistību sākuma datuma.

147. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu 10 darbadienu laikā pēc pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) beigām.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78; grozījumi punktā stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

148. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai parādnieka informāciju piecu darbadienu laikā pēc datuma, kurā aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks kavē aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un visu aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

149. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par kavētā maksājuma izpildi piecu darbadienu laikā pēc visu kavēto aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteikto maksājumu pilnīgas samaksas.

150. Dalībnieks divu mēnešu laikā pēc dalībnieka statusa iegūšanas datuma sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78; grozījumi punktā stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

151. Latvijas Banka nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc dalībnieka statusa zaudēšanas dienas vai informācijas saņemšanas par dalībnieka statusa zaudēšanu, ja to saņem pēc dalībnieka statusa zaudēšanas dienas:

151.1. pārtrauc dalībnieka, kas zaudējis dalībnieka statusu, piekļuvi Kredītu reģistrā esošajām ziņām;

151.2. aktualizē visas dalībnieka, kas zaudējis dalībnieka statusu, ziņas par dalībnieka statusa zaudēšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem dalībnieka, kas zaudējis dalībnieka statusu, aizņēmējiem un aizņēmēja galviniekiem, norādot, ka ziņa:

151.2.1. "Aizņēmēja saistību statuss" ir "40";

151.2.2. "Aizņēmēja saistību izpildes veids" ir "70";

151.2.3. "Aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datums" ir dalībnieka statusa zaudēšanas datums.

(LB 15.11.2011. noteikumu Nr.81 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

10. Ziņu sniegšana tiesību un saistību vai prasījumu pārņemšanas gadījumā

152. (Svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu)

153. Ja dalībnieks pārņem cita dalībnieka vai tāda tiesību subjekta, kurš sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks, tiesības un saistības vai atsevišķu tā prasījumu, dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par šo aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku un viņa saistībām 10 darbadienu laikā pēc šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datuma. Ja dalībnieks pārņēmis lielu skaitu tiesību un saistību vai prasījumu, Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs pēc dalībnieka lūguma var pagarināt ziņu par šiem aizņēmējiem, aizņēmēju galviniekiem un viņu saistībām sniegšanas termiņu līdz diviem mēnešiem.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

154. Ja dalībnieks pārņem cita dalībnieka vai tāda tiesību subjekta tiesības un saistības vai prasījumu, kurš sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks, dalībnieks sniedz parādnieka informāciju, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks kavē aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu, skaitot no šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datuma, un visu aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 100 latu vai šīs naudas ekvivalentu ārvalstu valūtā.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

155. Ja dalībnieks pārņem cita dalībnieka vai tāda tiesību subjekta tiesības un saistības vai prasījumu, kurš sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks, dalībnieks pārņemtajām tiesībām un saistībām vai prasījumam ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu attiecībā uz kavējumu periodu arī skaita no šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datuma.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

156. (Svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu)

157. (Svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu)

11. Ziņu labošana un anulēšana

158. Dalībnieks var labot visas Kredītu reģistrā esošās ziņas, izņemot šo noteikumu 14.1.18., 14.2.20. un 16.7. apakšpunktā minētās ziņas. Ja Kredītu reģistrā esošā šo noteikumu 14.1.18., 14.2.20. vai 16.7. apakšpunktā minētā ziņa mainās vai ir kļūdaina, dalībnieks to anulē.

159. Dalībnieks var labot vai anulēt šo noteikumu 13.1.–13.8. apakšpunktā minēto Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku tikai interaktīvi.

160. Lai labotu šo noteikumu 13.9.–13.14. apakšpunktā minēto Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku vai Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām failu veidā, dalībnieks atkārtoti sniedz Latvijas Bankai visas ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistībām, kuras ietilpst šajā ziņu grupā, kā arī ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku.

161. Lai labotu Kredītu reģistrā esošo ziņu par parādnieka informāciju, dalībnieks atkārtoti sniedz Latvijas Bankai visas ziņas, kuras ietilpst šajā ziņu grupā.

162. Lai labotu Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu, dalībnieks atkārtoti sniedz visas ziņas, kuras ietilpst šajā ziņu grupā.

163. Ja dalībnieks labo tādas Kredītu reģistrā esošās ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, aizņēmēja saistībām, aizņēmēja galvinieka saistībām vai parādnieka informāciju, par kuru iepriekš sniegtas ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu, dalībnieks atkārtoti sniedz arī pēdējās ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu.

164. Ja mainās Kredītu reģistrā esošās ziņas vai Kredītu reģistrā esošās ziņas ir kļūdainas, dalībnieks Kredītu reģistrā esošās ziņas labo vai anulē piecu darbadienu laikā pēc maiņas vai kļūdas konstatēšanas.

165. Ja dalībnieks nepamatoti sniedzis Latvijas Bankai ziņas, dalībnieks anulē Kredītu reģistrā esošās ziņas vienas darbadienas laikā pēc ziņu sniegšanas nepamatotības konstatēšanas.

166. Ja Kredītu reģistrā esošās ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu ir kļūdainas vai dalībnieks nepamatoti sniedzis Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu, dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošās ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu vienas darbadienas laikā pēc kļūdas vai ziņu sniegšanas nepamatotības konstatēšanas. Dalībnieks var veikt šajā punktā minētās darbības kalendārā ceturkšņa pirmo divu mēnešu laikā.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78; grozījumi punktā stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

166.1 Latvijas Banka ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā labo vai anulē dalībnieka, kas zaudējis dalībnieka statusu, līdz dalībnieka statusa zaudēšanas brīdim Kredītu reģistrā kļūdaini iekļautās ziņas, ja Latvijas Banka saņem:

166.11. spēkā esošu vienošanos par Kredītu reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu, ko notariālā kārtībā noslēguši dalībnieks, kas zaudējis dalībnieka statusu, un attiecīgā dalībnieka aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks, vai persona, kas par tādu Kredītu reģistrā norādīta kļūdaini;

166.12. likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru konstatēts no Kredītu reģistrā iekļautajām ziņām pēc būtības atšķirīgs tiesību un pienākumu saturs attiecībā uz dalībnieka, kas zaudējis dalībnieka statusu, aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, vai personu, kas par tādu Kredītu reģistrā norādīta kļūdaini.

(LB 15.11.2011. noteikumu Nr.81 redakcijā)

12. Ziņu reģistrēšana Kredītu reģistrā

167. Latvijas Banka reģistrē ziņas Kredītu reģistrā vienas darbadienas laikā pēc ziņu saņemšanas.

168. Ja viens dalībnieks vai vairāki dalībnieki vienlaikus snieguši Latvijas Bankai lielu ziņu apjomu, Latvijas Banka var pagarināt termiņu ziņu reģistrēšanai Kredītu reģistrā, par to paziņojot dalībniekam.

13. Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasīšana

169. Dalībniekam ir tiesības saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas par:

169.1. fizisko un juridisko personu, kas ir dalībnieka aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks;

169.2. fizisko un juridisko personu, kas iesniegusi dalībniekam rakstisku pieteikumu aizdevuma līguma noslēgšanai, attiecīgajam dalībniekam pārliecinoties par parakstītāja identitāti;

169.3. fizisko un juridisko personu, kas dalībniekam rakstiski apliecinājusi, ka sniegs galvojumu personas, kas ir dalībnieka aizņēmējs, vai personas, kas iesniegusi dalībniekam pieteikumu aizdevuma līguma noslēgšanai, aizņēmēja saistību nodrošināšanai, attiecīgajam dalībniekam pārliecinoties par parakstītāja identitāti;

169.4. fizisko un juridisko personu, kam ir būtiska līdzdalība šo noteikumu 169.1., 169.2. vai 169.3. apakšpunktā noteiktajā komercsabiedrībā;

169.5. komercsabiedrību, kas ir šo noteikumu 169.1., 169.2. vai 169.3. apakšpunktā minētās juridiskās personas meitas sabiedrība;

169.6. komercsabiedrību, kurā šo noteikumu 169.1., 169.2. vai 169.3. apakšpunktā noteiktajai personai ir būtiska līdzdalība;

169.7. šo noteikumu 169.1., 169.2. vai 169.3. apakšpunktā noteiktās juridiskās personas padomes locekli un valdes locekli.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

170. Dalībniekam ir tiesības saņemt šo noteikumu 13.1.–13.13., 13.14., 14.1.1.–14.1.12., 14.1.15., 14.1.18.1–14.1.18.3, 14.1.19., 14.2.1.–14.2.14., 14.2.17., 14.2.20.1–14.2.20.3, 14.2.21., 15.1., 15.2., 15.12., 15.13., 16.1.–16.2., 16.8. un 16.8.1 apakšpunktā noteiktās Kredītu reģistrā esošās ziņas par šo noteikumu 169. punktā noteiktajām personām, kā arī Kredītu reģistrā esošo informāciju par šā dalībnieka sniegtajām, labotajām un anulētajām ziņām un ziņu pieprasījumiem.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

171. Ja dalībnieks pārņem cita dalībnieka tiesības un saistības vai prasījumu, dalībniekam, kurš pārņem šīs tiesības un saistības vai prasījumu, ir tiesības saņemt Kredītu reģistrā esošo informāciju par ziņām, kuras dalībnieks, kurš nodod šīs tiesības un saistības vai prasījumu, sniedzis, labojis vai anulējis līdz šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datumam, bet dalībniekam, kurš nodod šīs tiesības un saistības vai prasījumu, ir tiesības saņemt Kredītu reģistrā esošo informāciju tikai par šo ziņu pieprasījumiem, kurus šis dalībnieks veicis līdz tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datumam.

172. Jebkurai personai ir tiesības bez maksas saņemt visas par sevi Kredītu reģistrā esošās ziņas, izņemot šo noteikumu 14.1.13.1, 14.1.21., 14.2.15.1, 14.2.23., 15.15., 16.10., 17.4. un 18.4. apakšpunktā minētās ziņas.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

173. Patērētāja kreditoram ir tiesības saņemt šo noteikumu 13.13., 14.1.1.–14.1.12., 14.1.15., 14.1.18.1–14.1.18.3, 14.1.19., 14.2.1.–14.2.14., 14.2.17., 14.2.20.1–14.2.20.3, 14.2.21., 15.1., 15.2., 15.12., 15.13., 16.1.–16.2., 16.8. un 16.8.1 apakšpunktā noteiktās Kredītu reģistrā esošās ziņas par patērētāju.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

174. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības saņemt visas Kredītu reģistrā esošās ziņas, izņemot šo noteikumu 14.1.21., 14.2.23., 15.15. un 16.10. apakšpunktā un 17. un 18. punktā minētās ziņas.

(Grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78; grozījumi punktā stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

175. Dalībniekam ir tiesības saņemt statistisko informāciju par Kredītu reģistrā esošajām ziņām, kuras sniedzis šis dalībnieks, un to pārmaiņām tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, kā arī par Kredītu reģistrā esošajām ziņām, kuras snieguši citi dalībnieki, tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku vai citu dalībnieku. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības saņemt statistisko informāciju par visām Kredītu reģistrā esošajām ziņām un to pārmaiņām tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku.

175.1 Latvijas Banka izsniedz:

175.11. personai par viņu Kredītu reģistrā esošās ziņas personiski;

175.12. personai par viņu Kredītu reģistrā esošās ziņas pasta sūtījuma veidā ar paziņojumu par izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam uz personas pasta adresi, ja tā ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī un attiecīgajā valstī pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina šādu pakalpojumu.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā, kas grozīta ar LB 15.11.2011. noteikumiem Nr.81)

175.2 Lai saņemtu Kredītu reģistrā par sevi esošās ziņas šo noteikumu 175.11. apakšpunktā minētajā veidā:

175.21. persona vai viņas vārdā jebkura cita persona iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu;

175.22. saņēmējs, saņēmēja aizgādnis vai pilnvarnieks uzrāda Latvijas Bankai šādus dokumentus:

175.22.1. fiziskā persona – personu apliecinošu dokumentu;

175.22.2. juridiskās personas pārstāvis – personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt juridisko personu bez īpaša pilnvarojuma;

175.22.3. fiziskās personas aizgādnis – personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu;

175.22.4. pilnvarnieks – personu apliecinošu dokumentu un notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas par fizisko personu vai pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas par juridisko personu.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā, kas grozīta ar LB 15.11.2011. noteikumiem Nr.81)

175.3 Lai saņemtu Kredītu reģistrā par sevi esošās ziņas šo noteikumu 175.12. apakšpunktā minētajā veidā:

175.31. fiziskā persona iesniedz rakstisku pieteikumu (6.1 pielikums), uz kura paraksta īstums apliecināts apliecinājumu taisīšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, paraksta īstums nav jāapliecina. Ja ziņas par fizisko personu pieprasa fiziskās personas aizgādnis vai pilnvarnieks, papildus šajā apakšpunktā minētajam pieteikumam Latvijas Bankai iesniedz bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu vai notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas;

175.32. juridiskā persona iesniedz rakstisku pieteikumu (6.2 pielikums), uz kura paraksta īstums apliecināts apliecinājumu taisīšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un dokumentu, kas apliecina tās pārstāvja tiesības saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas par šo juridisko personu vai tiesības pārstāvēt šo juridisko personu bez īpaša pilnvarojuma. Ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, paraksta īstums nav jāapliecina.

(LB 15.11.2011. noteikumu Nr.81 redakcijā)

175.4 Šo noteikumu 175.3 punktā minētais pieteikums uzskatāms par iesniegtu dienā, kad Latvijas Banka saņem saskaņā ar šo noteikumu prasībām noformētu pieteikumu. Ja šo noteikumu 175.3 punktā minētais pieteikums nav noformēts saskaņā ar šo noteikumu prasībām, Latvijas Banka par to rakstiski informē attiecīgo personu un atliek lēmuma pieņemšanu par Kredītu reģistrā esošo ziņu izsniegšanu līdz brīdim, kad saņemts pieteikums, kas noformēts saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

(LB 15.11.2011. noteikumu Nr.81 redakcijā)

175.5 Latvijas Banka fiksē šo noteikumu 175.22.2.–175.22.4. apakšpunktā minētajā pārstāvības dokumentā noteikto pārstāvības tiesību apjomu.

(LB 15.11.2011. noteikumu Nr.81 redakcijā)

14. Kredītu reģistrā esošo ziņu izsniegšana

176. (Svītrots ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

177. (Svītrots ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

178. (Svītrots ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

179. Latvijas Banka izsniedz personai Kredītu reģistrā par viņu esošās ziņas piecu darbadienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

(Grozīts ar LB 15.11.2011. noteikumiem Nr.81)

180. Lai saņemtu Kredītu reģistrā esošās ziņas par patērētāju, patērētāja kreditors Kredītu reģistra pieprasījumu sadaļā (adrese – pkp.bank.lv) interaktīvi aizpilda pieteikumu, norādot Kredītu reģistrā esošo ziņu izsniegšanai nepieciešamo informāciju (7. pielikums). Pieteikumu patērētāja kreditora vārdā var aizpildīt jebkura persona.

181. Pieteikumā norādītais patērētāja kreditors samaksā Latvijas Bankai maksu par Kredītu reģistra izmantošanu saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmēru un maksāšanas kārtību.

182. Latvijas Banka divu darbadienu laikā pēc maksas par Kredītu reģistra izmantošanu saņemšanas nosūta pieteikumā norādītajam patērētājam uz pieteikumā norādīto patērētāja pasta adresi Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasījuma identifikācijas kodu un norādi par šā koda izmantošanu un konfidencialitāti:

182.1. ierakstīta pasta sūtījuma veidā ar paziņojumu par izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam, ja attiecīgajā valstī pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina šādu pakalpojumu;

182.2. ierakstīta pasta sūtījuma veidā ar paziņojumu par izsniegšanu, ja attiecīgajā valstī pasta pakalpojumu sniedzējs nenodrošina sūtījuma izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

182.1 Ja šo noteikumu 180. punktā minētajā pieteikumā norādīta patērētāja pasta adrese ārpus Latvijas, Latvijas Banka noformē norādi par Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasījuma identifikācijas koda izmantošanu un konfidencialitāti visu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu valodās.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

183. Pieteikumā norādītais patērētājs Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasījuma identifikācijas kodu interaktīvi ievada Kredītu reģistra pieprasījumu sadaļā (adrese – pkp.bank.lv). Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasījuma identifikācijas kodu pieteikumā norādītā patērētāja vārdā var ievadīt jebkura persona, kurai pieteikumā norādītais patērētājs šo kodu nodevis.

184. Latvijas Banka piecu darbadienu laikā pēc Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasījuma identifikācijas koda saņemšanas nosūta Kredītu reģistrā esošās ziņas pieteikumā norādītajam patērētāja kreditoram uz pieteikumā norādīto patērētāja kreditora pasta adresi:

184.1. ierakstīta pasta sūtījuma veidā ar paziņojumu par izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam, ja attiecīgajā valstī pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina šādu pakalpojumu;

184.2. ierakstīta pasta sūtījuma veidā ar paziņojumu par izsniegšanu, ja attiecīgajā valstī pasta pakalpojumu sniedzējs nenodrošina sūtījuma izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

184.1 Ja šo noteikumu 180. punktā minētajā pieteikumā norādīta patērētāja kreditora pasta adrese ārpus Latvijas, Latvijas Banka noformē Kredītu reģistrā esošās ziņas latviešu un angļu valodā.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā)

185. Latvijas Banka izsniedz Kredītu reģistrā esošās ziņas dalībniekam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vienas darbadienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

186. Ja viens vai vairāki dalībnieki vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieprasījusi Latvijas Bankai lielu ziņu apjomu, Latvijas Banka var pagarināt ziņu izsniegšanas termiņu, par to paziņojot pieprasītājam.

15. Noslēguma jautājumi

187. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2010. gada 14. janvāra noteikumus Nr. 51 "Kredītu reģistra noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr. 13).

188. Noteikumi stājas spēkā 2010. gada 22. oktobrī.

189. Ja 2008. gada 1. janvārī ir uzsākta dalībnieka likvidācija, dalībnieks sniedz Latvijas Bankai tās ziņas, kuras saistītas ar Parādnieku reģistrā iekļauto informāciju.

189.1 Latvijas Banka 2011. gada 25. novembrī aktualizē visu to dalībnieku ziņas, kuri dalībnieka statusu zaudējuši līdz 2011. gada 24. novembrim un līdz 2011. gada 25. novembra plkst. 00.01 nav snieguši ziņas par esošo dalībnieka, kas zaudējis dalībnieka statusu, aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistību izpildi, norādot, ka ziņa "Aizņēmēja saistību beigu datums" ir dalībnieka statusa zaudēšanas datums.

(LB 15.11.2011. noteikumu Nr.81 redakcijā)

189.2 No 2011. gada 25. novembra līdz 2012. gada 31. janvārim Latvijas Banka nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbadienas laikā pēc dalībnieka statusa zaudēšanas dienas vai informācijas saņemšanas par dalībnieka statusa zaudēšanu, ja to saņem pēc dalībnieka statusa zaudēšanas dienas:

189.21. pārtrauc dalībnieka, kas zaudējis dalībnieka statusu, piekļuvi Kredītu reģistrā esošajām ziņām;

189.22. aktualizē visas dalībnieka, kas zaudējis dalībnieka statusu, ziņas par dalībnieka statusa zaudēšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem dalībnieka, kas zaudējis dalībnieka statusu, aizņēmējiem un aizņēmēja galviniekiem, norādot, ka ziņa "Aizņēmēja saistību beigu datums" ir dalībnieka statusa zaudēšanas datums.

(LB 15.11.2011. noteikumu Nr.81 redakcijā)

190. Latvijas Banka 2012. gada 1. februārī aktualizē Kredītu reģistrā esošās ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistībām:

190.1. kurām ziņa "Aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistību veids" ir "85", norādot, ka ziņa "Aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistību veids" ir "80";

190.2. kā ziņu "Aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums" norādot ziņu "Aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums";

190.3. kā ziņu "Norāde par saistību uzskaiti" norādot, ka tās saistības, kurām ievadīta ziņa "Norāde par trasta kredītu", nav atzītas dalībnieka bilancē, bet pārējās saistības ir atzītas dalībnieka bilancē;

190.4. kā ziņu "Aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistību statuss" norādot, ka tās saistības, kurām ziņa "Aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka līgumā noteiktais aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums" ir līdz 2011. gada 31. decembrim, par 2011. gada 4. ceturksni nav sniegta ziņa "Aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistību atlikuma apjoms" un par katru ziņu "Maksājuma kavējuma datums" ir ievadīta saistītā ziņa "Kavētā maksājuma izpildes datums", ir izpildītas;

190.5. kuras sniedzis dalībnieks, kas dalībnieka statusu zaudējis līdz 2012. gada 31. janvārim, un kurām ziņa "Aizņēmēja saistību beigu datums" ir dalībnieka statusa zaudēšanas datums, norādot, ka ziņa:

190.5.1. "Aizņēmēja saistību statuss" ir "40";

190.5.2. "Aizņēmēja saistību izpildes veids" ir "70".

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā, kas grozīta ar LB 15.11.2011. noteikumiem Nr.81; punkts stājas spēkā 01.02.2012., sk. LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 un LB 15.11.2011. noteikumu Nr.81 3.punktu)

191. Latvijas Banka 2012. gada 1. februārī dzēš Kredītu reģistrā esošās ziņas "Ienākumu apjoms", "Aizņēmēja saistību beigu datums", "Procentu likmes veids", "Norāde par trasta kredītu", "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums", "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids", "Cita būtiska līguma pārkāpuma datums", "Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts", "Ziņu labošanas vai anulēšanas laiks" un "Ziņu pieprasījuma laiks".

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

192. Latvijas Banka 2012. gada 1. februārī dzēš pulksteņa laiku Kredītu reģistrā esošajām ziņām "Aizņēmēja saistību reģistrācijas datums" un "Parādnieka informācijas reģistrācijas datums".

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

193. Kredītu reģistrā līdz 2012. gada 1. februārim reģistrētajām ziņām dalībnieks aktualizē ziņas "Aizņēmēja saistību veids", "Aizņēmēja saistību faktiskais beigu datums", "Nodrošinājuma veids", "Aizņēmēja saistību rašanās veids" un "Aizņēmēja saistību izpildes veids", ja attiecīgajā ziņu grupā mainās ziņas par aizņēmēja saistībām vai aizņēmēja galvinieka saistībām pēc 2012. gada 1. februāra.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

194. Dalībnieks līdz 2012. gada 30. jūnijam pārbauda Kredītu reģistrā esošo ziņu par savu aizņēmēju 2012. gada 1. februārī plkst. 00.01 spēkā esošajām saistībām "Aizņēmēja saistību veids", "Aizņēmēja saistību apjoms", "Nodrošinājuma veids", "Norāde par saistību uzskaiti", "Persona ciešās attiecībās ar dalībnieku" un "Aizņēmēja saistību statuss" atbilstību šo noteikumu prasībām un neatbilstības gadījumā tās labo.

(LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīvas 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.62
Kategoriju klasifikators

(Pielikums grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78)

Kategorija

Kods

Pašvaldība

20

Apdrošināšanas sabiedrība vai pensiju fonds

32

Cits finanšu starpnieks (izņemot apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu) vai finanšu palīgsabiedrība

31

Fiziskās personas apkalpojošā bezpeļņas institūcija

90

Mikrouzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 10; gada neto apgrozījums nepārsniedz 2 milj. euro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 2 milj. euro ekvivalentu latos)

44

Mazais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 50; gada neto apgrozījums nepārsniedz 10 milj. euro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 10 milj. euro ekvivalentu latos)

43

Vidējais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 250; gada neto apgrozījums nepārsniedz 50 milj. euro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 43 milj. euro ekvivalentu latos)

42

Lielais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā lielāks par 250; gada neto apgrozījums pārsniedz 50 milj. euro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma pārsniedz 43 milj. euro ekvivalentu latos)

41

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.62
Aizņēmēja saistību veidu klasifikators

(Pielikums LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

Aizņēmēja saistību veids

Kods

Kredīts apgrozāmo līdzekļu palielināšanai (komerckredīts) (aizdevums juridiskajai personai darba kapitāla finansēšanai, t.sk. norēķinu konta debeta atlikums (overdraft), izņemot kredītu, kurš uzrādīts kā vekselis, norēķinu kartes kredīts vai kredīts pret klienta prasījuma tiesībām (faktorings))

10

Industriālais kredīts (aizdevums juridiskajai personai pamatlīdzekļu iegādes un citu ilgtermiņa ieguldījumu projektu finansēšanai, izņemot aizdevumus, kuri uzrādīti kā finanšu līzings vai kredīts nekustamā īpašuma iegādei)

20

Reverse repo darījums

30

Vekselis (aizdevums, kas izsniegts pret klienta vekseli vai arī veicot maksājumus aizņēmēja vietā trešai personai. Šeit uzrāda arī akceptētos klientu vekseļus, par kuriem klients nav izpildījis savas saistības noteiktajā apjomā un termiņā)

40

Finanšu līzings

50

Norēķinu kartes kredīts (aizdevums, kas izsniegts saskaņā ar norēķinu kartes lietošanas līguma noteikumiem)

60

Patēriņa kredīts (aizdevums mājsaimniecībai, t.sk. norēķinu konta debeta atlikums (overdraft), kas izsniegts tādu patēriņa preču, piemēram, sadzīves tehnikas vai automobiļa, iegādei un pakalpojumu, piemēram, medicīniskās aprūpes vai ceļojuma, samaksai, kuru nolūks nav saistīts ar peļņas ieguvi, un kas nav uzrādīts kā norēķinu kartes kredīts vai finanšu līzings)

70

Kredīts mājokļa iegādei (aizdevums mājsaimniecībai mājokļa iegādei (zemes, mājas, dzīvokļa, kas paredzēts cilvēku izmitināšanai tajā, kā arī saimniecības ēkas, piemēram, pagraba, garāžas, klēts, šķūņa u.c.), būvniecībai, rekonstrukcijai un remontam)

80

Kredīts nekustamā īpašuma iegādei (aizdevums juridiskajai personai nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam). Šeit uzrāda arī kredītus mājsaimniecībām (t.i., pašnodarbinātajām personām), kuru mērķis ir tāda nekustamā īpašuma iegāde, kas nav uzskatāms par mājokli, piemēram, cehs, noliktava, darba (biroja) telpas

81

Kredīts pret klienta prasījuma tiesībām (faktorings)

90

Pārējie kredīti (aizdevums, kuru atbilstoši aizņēmēja saistību veidu skaidrojumiem nevar iekļaut nevienā citā saistību veidā). Šeit uzrāda arī kredītus mājsaimniecībām (t.sk. pašnodarbinātajām personām), kuru mērķis ir komercdarbības uzsākšana, veicināšana vai cita ilgtermiņa ieguldījumu projekta finansēšana

95

Operatīvais līzings (noma)

110

Pārējās saistības

100

3.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.62
Tautsaimniecības nozaru klasifikators

Tautsaimniecības nozare

Kods

1

2

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

A

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

01

Mežsaimniecība un mežizstrāde

02

Zivsaimniecība

03

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

B

Apstrādes rūpniecība

C

Pārtikas produktu ražošana

10

Dzērienu ražošana

11

Tabakas izstrādājumu ražošana

12

Tekstilizstrādājumu ražošana

13

Apģērbu ražošana

14

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

16

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

17

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

18

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

20

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

21

Metālu ražošana

24

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

25

Mēbeļu ražošana

31

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

33

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

D

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

E

Būvniecība

F

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

G

Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts

45

Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

46

Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

47

Transports un uzglabāšana

H

Sauszemes transports un cauruļvadu transports

49

Ūdens transports

50

Gaisa transports

51

Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības

52

Pasta un kurjeru darbība

53

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

I

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

J

Finanšu un apdrošināšanas darbības

K

Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64

Holdingkompāniju darbība

64.20

Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās

64.30

Finanšu noma

64.91

Citi kreditēšanas pakalpojumi

64.92

Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64.99

Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu

65

Finanšu pakalpojumus un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības

66

Finanšu tirgus vadīšana

66.11

Operācijas ar vērtspapīriem

66.12

Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

66.19

Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība

66.2

Operācijas ar nekustamo īpašumu

L

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

M

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

N

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

O

Izglītība

P

Veselība un sociālā aprūpe

Q

Māksla, izklaide un atpūta

R

Citi pakalpojumi

S

Nav informācijas

Z

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
4.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.62
Nodrošinājuma veidu klasifikators

(Pielikums grozīts ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

Nodrošinājuma veids

Kods

Pirmā mājokļa hipotēka

10

Pirmā komercīpašuma hipotēka

20

Pirmā zemes gabala hipotēka

30

Cita hipotēka

40

Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kas tiek kotēti regulētajā tirgū

51

Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kas netiek kotēti regulētajā tirgū

52

Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kas tiek kotēti regulētajā tirgū

61

Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kas netiek kotēti regulētajā tirgū

62

Komercķīla

70

Cits galvojums vai garantija

80

Valsts galvojums vai garantija

81

Kredītiestādes galvojums

82

Noguldījums

90

Kredītprasība

95

Cits

100

Bez nodrošinājuma

110

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
4.1 pielikums
Latvijas Bankas 2010. gada 18. oktobra
noteikumiem Nr. 62
Aizņēmēja saistību statusu klasifikators

(Pielikums LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; pielikums stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

Aizņēmēja saistību statuss

Kods

Normālas saistības, t.sk. ar mainītiem aizdevuma līguma nosacījumiem (aizņēmēja saistībām mainīti līguma nosacījumi, kas nav saistīti ar aizņēmēja finansiālajām grūtībām, un nav veikta saistību pārstrukturēšana)

10

Pārstrukturētas saistības (saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem par aktīvu kvalitātes novērtēšanu un uzkrājumu veidošanu)

20

Saistības atgūšanas procesā, t.sk. maksātnespējas procesā (aizņēmējs nav spējīgs veikt un/vai neveic aizdevuma līgumā paredzētos maksājumus, un saistību atgūšana notiek saskaņā ar speciālu šīm saistībām izstrādātu programmu, kas ietver, piemēram, ķīlas tiesību vai galvojuma tiesību izmantošanu, vai arī ar saistību atgūšanu nodarbojas dalībnieka (vai trešās puses) atsevišķa struktūrvienība vai tam īpaši norīkoti darbinieki)

30

Izpildītas saistības (aizņēmēja saistības izpildītas kādā no "Saistību izpildes veidu klasifikatorā" minētajiem veidiem)

40

4.2 pielikums
Latvijas Bankas 2010. gada 18. oktobra
noteikumiem Nr. 62
Saistību rašanās veidu klasifikators

(Pielikums LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; pielikums stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

Saistību rašanās veids

Kods

Saskaņā ar noslēgtu jaunu aizdevuma līgumu, kas nav radies saskaņā ar noslēgtu cesijas līgumu, pārkreditējot vai pārformējot aizņēmēja esošās saistības

10

Saskaņā ar noslēgtu cesijas līgumu ar citu dalībnieku vai tiesību subjektu, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks

20

Saskaņā ar noslēgtu jaunu aizdevuma līgumu aizņēmēja esošo saistību pārkreditēšanai no cita dalībnieka vai tiesību subjekta, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks

30

Saskaņā ar noslēgtu jaunu aizdevuma līgumu aizņēmēja esošo saistību pārformēšanai (piemēram, par aizņēmēja saistību veida, atmaksas grafika veida, valūtas vai procentu veida maiņu vai aizņēmēja aizstāšanu)

40

Saskaņā ar maksātnespējas procesa norisi (aizņēmēja saistības ietvertas saistību dzēšanas plānā) vai tiesiskās aizsardzības procesa (arī ārpustiesas) norisi

50

4.3 pielikums
Latvijas Bankas 2010. gada 18. oktobra
noteikumiem Nr. 62
Saistību izpildes veidu klasifikators

(Pielikums LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā; pielikums stājas spēkā 01.02.2012., sk. grozījumu 3.punktu)

Saistību izpildes veids

Kods

Izpildītas bez īpašiem papildu nosacījumiem

10

Izpildītas, cedējot citam dalībniekam vai tiesību subjektam, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks

20

Izpildītas, pārkreditējot citam dalībniekam vai tiesību subjektam, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks

30

Izpildītas, vienojoties par jaunu aizdevuma līgumu aizņēmēja saistību pārformēšanai

40

Izpildītas, dalībniekam norakstot zaudējumos, ja iestājies noilgums

50

Izpildītas, pašam dalībniekam pārņemot vai realizējot nodrošinājumu

60

Izpildītas, dalībniekam zaudējot Kredītu reģistra dalībnieka statusu

70

Izpildītas, maksātnespējas procesa ietvaros apvienojot saistības saistību dzēšanas plānā (attiecināms arī uz tiesiskās aizsardzības procesiem)

80

Dzēstas pēc maksātnespējas procesa ietvaros saistību dzēšanas plānā iekļauto saistību nokārtošanas (attiecināms arī uz tiesiskās aizsardzības procesiem)

90

Izpildītas, ja saskaņā ar maksātnespējas procesu reglamentējošos tiesību aktos noteikto apvienotām saistībām atjaunots iepriekšējais (individuālas neizpildes) statuss

100

Izpildītas citā veidā

110

5.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.62
Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupu klasifikators

Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa

Kods

Standarta

1

Uzraugāmas

2

Zemstandarta

3

Šaubīgas

4

Zaudētas

5

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
6.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.62
Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpumu klasifikators

(Pielikums svītrots no 01.02.2012. ar LB 13.07.2011. noteikumiem Nr.78, sk. grozījumu 3.punktu)

6.1 pielikums
Latvijas Bankas 2010. gada 18. oktobra
noteikumiem Nr. 62

(Pielikums LB 13.07.2011. noteikumu Nr.78 redakcijā, kas grozīta ar LB 15.11.2011. noteikumiem Nr.81)

Fiziskās personas pieteikums par viņu Kredītu reģistrā esošo ziņu saņemšanai pasta sūtījuma veidā

Vārds (obligāti norādāms): ______________________

Uzvārds (obligāti norādāms): ______________________

Dzimšanas datums (obligāti norādāms nerezidentiem): ______________________

Personu identificējošā dokumenta izdevējvalsts kods (obligāti norādāms nerezidentiem): ______________________

Personu identificējošā dokumenta numurs (obligāti norādāms nerezidentiem): ______________________

Personas kods (obligāti norādāms rezidentiem; nerezidentiem – ja tāds piešķirts): ______________________

Pasta adrese (obligāti norādāma): ______________________

E-pasta adrese: ______________________

Ar šo pieteikumu apliecinu, ka vēlos saņemt par sevi Kredītu reģistrā esošās ziņas pasta sūtījuma veidā ar paziņojumu par izsniegšanu pret parakstu personiski man uz manis norādīto pasta adresi, kas ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, kurā pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina šādu pakalpojumu.

_________________________________
(paraksts)

____________________________
(paraksta atšifrējums)

______. gada ____. ____________

Pieteikuma rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja pieteikums kā elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

6.2 pielikums
Latvijas Bankas 2010. gada 18. oktobra
noteikumiem Nr.62

(Pielikums LB 15.11.2011. noteikumu Nr.81 redakcijā)

Juridiskās personas pieteikums par to Kredītu reģistrā esošo ziņu saņemšanai pasta sūtījuma veidā

Nosaukums (obligāti norādāms): ______________________

Reģistrācijas numurs (obligāti norādāms): ______________________

Juridiskā adrese (obligāti norādāma): ______________________

Sūtījuma saņēmēja vārds un uzvārds (obligāti norādāms): ______________________

Pasta adrese (obligāti norādāma): ______________________

E-pasta adrese: ______________________

Ar šo pieteikumu apliecinu, ka vēlos, lai Kredītu reģistrā esošās ziņas par šo juridisko personu pasta sūtījuma veidā ar paziņojumu par izsniegšanu pret parakstu personiski tiek nosūtītas šajā pieteikumā norādītajam sūtījuma saņēmējam uz manis norādīto pasta adresi, kas ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, kurā pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina šādu pakalpojumu.

 

(paraksts)

 

(paraksta atšifrējums)

______. gada ____. ____________

Pieteikuma rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja pieteikums kā elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

7.pielikums
Latvijas Bankas 2010.gada 18.oktobra
noteikumiem Nr.62
Elektroniskajā pieteikumā norādāmā informācija

1. Informācija par patērētāju:

1.1. vārds un uzvārds (obligāti norādāms);

1.2. dzimšanas datums (obligāti norādāms nerezidentiem);

1.3. personu identificējošā dokumenta izdevējvalsts kods (obligāti norādāms nerezidentiem);

1.4. personu identificējošā dokumenta numurs (obligāti norādāms nerezidentiem);

1.5. personas kods (obligāti norādāms rezidentiem, nerezidentiem – ja tāds piešķirts);

1.6. pasta adrese (obligāti norādāma);

1.7. e-pasta adrese.

2. Informācija par patērētāja kreditoru – fizisko personu:

2.1. vārds un uzvārds (obligāti norādāms);

2.2. pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs (norādāms, ja tāds piešķirts);

2.3. deklarētā dzīvesvietas adrese (obligāti norādāma);

2.4. pasta adrese (obligāti norādāma);

2.5. e-pasta adrese.

3. Informācija par patērētāja kreditoru – juridisko personu:

3.1. nosaukums (obligāti norādāms);

3.2. reģistrācijas numurs (obligāti norādāms);

3.3. pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs (norādāms, ja tāds piešķirts);

3.4. juridiskā adrese (obligāti norādāma);

3.5. sūtījuma saņēmēja vārds un uzvārds (obligāti norādāms);

3.6. pasta adrese (obligāti norādāma);

3.7. e-pasta adrese.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kredītu reģistra noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 62Pieņemts: 18.10.2010.Stājas spēkā: 22.10.2010.Zaudē spēku: 01.12.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 167, 21.10.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
219854
{"selected":{"value":"01.02.2012","content":"<font class='s-1'>01.02.2012.-30.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2012","iso_value":"2012\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2012.-30.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2011","iso_value":"2011\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2011.-31.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.07.2011","iso_value":"2011\/07\/25","content":"<font class='s-1'>25.07.2011.-24.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.10.2010","iso_value":"2010\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2010.-24.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)