Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.789

Rīgā 2010.gada 17.augustā (prot. Nr.42 29.§)
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos
" 10.panta trešās daļas 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" (turpmāk – konkurss) nolikumu, vērtēšanas kritērijus un projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.

2. Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, sekmējot pamatotu lēmumu pieņemšanu un videi nekaitīgu rīcību.

3. Par konkursa organizēšanu atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Projektu īstenošanas uzraudzību veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds).

(Grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.822)

4. Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 597 384 lati. Finansējumu veido finanšu instruments.

4.1 Finanšu instrumenta finansējumu pievieno atklātā konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" pieejamam finanšu instrumenta finansējumam, ja:

4.1 1. projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – projekta iesniedzējs) zaudējis tiesības slēgt projekta līgumu un nav projekta iesniedzēja, kura iesniegums ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu;

4.1 2. konkursa īstenošanas laikā tiek izbeigts ar finansējuma saņēmēju noslēgtais projekta līgums;

4.1 3. projekta īstenošanas laikā, grozot ar finansējuma saņēmēju noslēgto projekta līgumu, tiek samazināta šā projekta līguma ietvaros pieejamā finanšu instrumenta finansējuma summa;

4.1 4. pēc noslēguma pārskata apstiprināšanas un gala maksājuma pārskaitīšanas tiek konstatēts, ka finansējuma saņēmējs nav izmantojis visu projekta ietvaros pieejamo finanšu instrumenta finansējumu.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.659 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.05.2013. noteikumiem Nr.254)

5. Konkursa ietvaros apstiprinātos projektus īsteno līdz 2011.gada 31.decembrim, izņemot šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētās aktivitātes otrajā kārtā apstiprinātos projektus, kurus īsteno līdz 2013.gada 30.aprīlim.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.230 redakcijā)

6. Finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas līgumu (turpmāk – projekta līgums) sagatavošana, noslēgšana, grozīšana un laušana, projektu īstenošanas pārskatu pārbaude un projektu īstenošanas kontroles kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.644 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība".

7. Konkursa ietvaros atbalsta projekta mērķim atbilstošu tekstu publicēšanu presē, tīmekļa vietnēs, televīzijas vai radio raidījumu veidošanu, publisku akciju un informatīvo pasākumu organizēšanu, izglītojošu semināru organizēšanu un citus izglītības pasākumus, kā arī informatīvo materiālu izdošanu šādās konkursa aktivitātēs (turpmāk – aktivitātes):

7.1. radoša konkursa rīkošana par labākajām publikācijām laikrakstos, žurnālos un tīmekļa vietnēs, kuras aptver iespējami plašu auditoriju un veicina sabiedrības vispārējā informētības līmeņa paaugstināšanu par nepieciešamību novērst klimata pārmaiņas, veicināt energotaupības pasākumus un izmantot atjaunojamos energoresursus;

7.2. konkursa rīkošana Latvijas Republikā reģistrētām elektroniskajām raidorganizācijām raidījumu veidošanai par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, īstenojot energotaupības pasākumus vai izmantojot atjaunojamos energoresursus;

7.3. informatīvu materiālu publicēšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu nozīmi un iespējām laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos periodiskajos izdevumos, kā arī tīmekļa vietnēs, kuras paredzētas profesionālajām auditorijām (potenciālajiem finanšu instrumenta projektu iesniedzējiem, enerģētiķiem, transporta jomas speciālistiem, vides speciālistiem, meža nozares speciālistiem, būvinženieriem, arhitektiem, energoauditoriem, namu apsaimniekotājiem, uzņēmējdarbības uzsācējiem, biznesa inkubatoriem, kā arī pašvaldībām), lai paaugstinātu to informētības un zināšanu līmeni;

7.4. izglītojošo projektu organizēšana Latvijas pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem izpratnes attīstīšanai par klimata pārmaiņām un to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli kopumā, par iespējām taupīt enerģiju indivīda līmenī – mājās un mācību iestādē;

7.5. semināru un apmācību rīkošana profesionālajām auditorijām (potenciālajiem finanšu instrumenta projektu iesniedzējiem, komersantiem, enerģētiķiem, transporta jomas speciālistiem, kuri ievieš atjaunojamos energoresursus transportā, meža nozares speciālistiem, vides speciālistiem, būvinženieriem, arhitektiem, energoauditoriem, namu apsaimniekotājiem, uzņēmējdarbības uzsācējiem un biznesa inkubatoriem, kā arī pašvaldībām) un citu informatīvo aktivitāšu, izglītojošo projektu un publisko akciju organizēšana.

8. (Svītrots ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.822)

9. (Svītrots ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

10. (Svītrots ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

11. Konkursa aktivitāšu ietvaros neatbalsta pasākumus, kas jau tiek finansēti vai kurus plānots finansēt citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem un Eiropas Savienības finanšu avotiem (turpmāk – citi finanšu avoti).

12. Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

II. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris

13. Projekta iesniedzējs ir:

13.1. šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā aktivitātē – Latvijas Republikā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, kuram piederošs izdevums – laikraksts vai žurnāls – ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā vai kura īpašumā ir tīmekļa vietne, ja minētajos plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļa vietnē laikposmā no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 1.oktobrim publicēti teksti vai cita veida materiāli, kuri veicina sabiedrības vispārējā informētības līmeņa paaugstināšanu par nepieciešamību novērst klimata pārmaiņas, veicināt energotaupības pasākumus un izmantot atjaunojamos energoresursus;

13.2. šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētajā aktivitātē – Latvijas Republikā reģistrēta raidorganizācija, iestāde vai privātpersona, kurai uz projekta īstenošanai nepieciešamo laiku ir noslēgts līgums par ētera laika izmantošanu ar Latvijas Republikā reģistrētu raidorganizāciju;

13.3. šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajā aktivitātē – Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, pašvaldības aģentūra – lokālā vai reģionālā enerģētikas aģentūra – vai Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kura izdevums ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā, ja izdevuma vai tīmekļa vietnes auditorija atbilst šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

13.4. šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minētajā aktivitātē – Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kura darbības joma ir vides izglītība vai enerģijas taupīšanas pasākumu popularizēšana, Latvijā akreditēta augstskola, kura īsteno mācību programmas vides izglītības vai enerģētikas jomās, pašvaldības aģentūra – lokālā vai reģionālā enerģētikas aģentūra. Projekta iesniedzējam jābūt vismaz triju gadu pieredzei attiecīgajā jomā, un tam var būt viens vai vairāki projekta sadarbības partneri (turpmāk – sadarbības partneris), kuru darbības joma ir vides izglītība vai enerģijas taupīšanas pasākumu popularizēšana;

13.5. šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minētajā aktivitātē – Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv būvniecības un arhitektūras, enerģētikas, transporta vai meža nozari, būvniecības inženierzinātnes speciālisti, energoauditori, vides jomas speciālisti vai arī pašvaldības aģentūra – lokālā vai reģionālā enerģētikas aģentūra. Projekta iesniedzējam jābūt reģistrētam Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā vismaz trīs gadus, un tam var būt viens vai vairāki projekta sadarbības partneri –biedrība, nodibinājums vai atvasināta publiska persona.

(Grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230; MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.659)

14. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu katrā no šo noteikumu 7.punktā minētajām aktivitātēm. Ja projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 13.3.apakšpunktā minētajām prasībām, bet tam pieder vairāki izdevumi vai tīmekļa vietnes, kuras orientētas uz atšķirīgām profesionālām auditorijām, projekta iesniedzējs ir tiesīgs šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajā aktivitātē iesniegt ne vairāk kā divus projekta iesniegumus.

15. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka rakstiska vienošanās par pušu atbildību projekta ieviešanā.

16. Uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējs vai tā sadarbības partneris:

16.1. ar tiesas lēmumu ir pasludināts par maksātnespējīgu, tajā skaitā atrodas sanācijas vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

16.2. zaudējis vairāk nekā pusi no pamatkapitāla un vairāk nekā ceturtdaļa no šiem pamatkapitāla zaudējumiem ir radušies pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Šo nosacījumu nepiemēro sīkajiem, mazajiem un vidējiem komersantiem, kas ir reģistrēti mazāk nekā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

16.3. ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādnieks;

16.4. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumā vai vides aizsardzības, konkurences vai darba tiesību pārkāpumā;

16.5. ir nonācis situācijā, ka no citām valsts atbalsta programmām vai individuālajiem atbalsta projektiem pret to ir vērsta prasība par līdzekļu atgūšanu;

16.6. par konkursā attiecināmajām izmaksām šis projekts ir saņēmis vai paredz saņemt līdzfinansējumu no citiem finanšu avotiem.

III. Projekta finansēšana

17. Konkursa ietvaros aktivitātei un projektam pieejamais finansējums:

17.1. šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei pieejamais finansējums ir 4328 lati;

17.2. šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei pieejamais finansējums ir 289 672 lati, tajā skaitā aktivitātes otrajai kārtai – 84 672 lati. Aktivitātes otrajā kārtā viena projekta maksimālais finansējums ir 84 672 lati, bet minimālais finansējums – 5 000 latu;

17.3. šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei pieejamais finansējums ir 70 000 latu. Viena projekta maksimālais finansējums ir 35 000 latu, bet minimālais finansējums – 1 000 latu;

17.4. šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minētajai aktivitātei pieejamais finansējums ir 100 000 latu. Viena projekta maksimālais finansējums ir 50 000 latu, bet minimālais finansējums – 1 000 latu;

17.5. šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minētajai aktivitātei pieejamais finansējums ir 133 384 lati. Viena projekta maksimālais finansējums ir 50 000 latu, bet minimālais finansējums – 3 000 latu.

(Grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

18. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4. un 7.5.apakšpunktā minētajās aktivitātēs nav mazāks par 15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

19. Šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei līdzfinansējums nav paredzēts.

20. Ja projekta īstenošanas gaitā projekta kopējās izmaksas pārsniedz projektam piešķirto finansējumu, šo starpību sedz no projekta iesniedzēja finanšu līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

IV. Aktivitāšu ietvaros attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

21. Aktivitāšu ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

21.1. naudas balvas – šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei;

21.2. raidījumu sagatavošanas un pārraidīšanas izmaksas – šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei;

21.3. informatīvo materiālu sagatavošanas un publicēšanas izmaksas – šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei;

21.4. nepieciešamo uzskates līdzekļu izgatavošanas izmaksas – šo noteikumu 7.4. un 7.5.apakšpunktā minētajām aktivitātēm;

21.5. telpu noma pasākumu rīkošanai – šo noteikumu 7.5.apakšpunktā minētajai aktivitātei;

21.6. darbaspēka atalgojums – projekta īstenošanā iesaistītā personāla darba alga, slimības pabalsts (darbnespējas lapa A, kuru apmaksā darba devējs), ikgadējais atvaļinājums, kas tiek aprēķināts par laikposmu, kurā personāls ir iesaistīts projektā;

21.7. darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par projekta īstenošanā iesaistīto personālu;

21.8. ārējo pakalpojumu izmaksas, kas nepieciešamas, lai sasniegtu projekta mērķi (piemēram, grāmatvedības pakalpojumi), tajā skaitā honorāru un autoratlīdzību izmaksas;

21.9. citu šajā punktā neminētu materiālu izmaksas projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai, ja to iegāde ir nepieciešama projekta mērķu sasniegšanai. Šo izmaksu summa nepārsniedz 5 % no projekta attiecināmajām izmaksām;

21.10. projekta īstenošanai nepieciešamo komandējumu vai darba braucienu izmaksas, ja šo izmaksu summa nepārsniedz 2 % no kopējām plānotajām projekta attiecināmajām izmaksām un finansējuma saņēmējs ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.

(Grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

22. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja tās:

22.1. atbilst šo noteikumu 21.punktā minētajām izmaksām;

22.2. ir nepieciešamas projekta īstenošanai un ir iekļautas projekta iesniegumā un projekta līgumā;

22.3. ir radušās pēc projekta līguma noslēgšanas, taču pirms projekta īstenošanas termiņa beigām, izņemot šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto aktivitāti;

22.4. ir veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes principus;

22.5. ir norādītas projekta iesniedzēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, pārbaudāmas, kā arī apliecinātas ar attiecīgo attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai dokumentu oriģinālu atvasinājumiem, kuri izstrādāti atbilstoši lietvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām;

22.6. ir norādītas projekta starpposma vai noslēguma pārskatā, pievienojot izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas.

23. Konkursa ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

23.1. izmaksas, kas neatbilst šo noteikumu 21. un 22.punktā minētajām prasībām;

23.2. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tie ir atgūstami no valsts budžeta;

23.3. izmaksas, kas tiek segtas no citiem finanšu avotiem;

23.4. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

23.5. izmaksas, kas nav saistītas ar projekta mērķu sasniegšanu, tajā skaitā tehniskā aprīkojuma iegādes un amortizācijas izmaksas;

23.6. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas.

(Grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

24. Projekta budžetā iekļautās neattiecināmās izmaksas sedz no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

V. Konkursa izsludināšana

25. Konkursu izsludina:

25.1. 60 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – par šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minēto aktivitāšu ietvaros pieejamo finansējumu;

25.2. 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas – par visu šo noteikumu 7.3., 7.4. un 7.5.apakšpunktā minēto aktivitāšu ietvaros pieejamo finansējumu.

26. Konkursa sludinājumā norāda konkursa un aktivitāšu nosaukumus, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku) un vietu – atbildīgās iestādes adresi un elektroniskā pasta adresi.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.230 redakcijā)

27. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv).

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.230 redakcijā)

28. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir:

28.1. šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei – 2011.gada 1.novembris;

28.2. šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4. un 7.5.apakšpunktā minētajām aktivitātēm – viens kalendāra mēnesis no konkursa izsludināšanas dienas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim, publicējot sludinājumu par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

VI. Projekta iesnieguma saturs un iesniegšana

29. Lai pretendētu uz finansējumu šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. un 7.5.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanai, projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamās vadlīnijas izstrādā un publicē atbildīgā iestāde savā tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv). Minētās vadlīnijas publicē ne vēlāk kā līdz konkursa izsludināšanai.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.230 redakcijā)

30. Lai pieteiktos konkursa finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sagatavo un šo noteikumu 26.punktā noteiktajā kārtībā iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no projekta iesnieguma veidlapas un šo noteikumu 32.punktā minētajiem papildus iesniedzamajiem dokumentiem. Ja paredzēts īstenot:

30.1. šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, projekta iesniegumu iesniedz atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

30.2. šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto aktivitāti, projekta iesniegumu iesniedz atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam;

30.3. šo noteikumu 7.3., 7.4. un 7.5.apakšpunktā minēto aktivitāti, projekta iesniegumu iesniedz atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

31. Projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija ir pieejama atbildīgās iestādes interneta vietnē DOC vai DOCX formātā.

32. Papildus iesniedzamie dokumenti ir:

32.1. ja paredzēts īstenot šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4. un 7.5.apakšpunktā minētās aktivitātes, – projekta iesniedzēja parakstīts apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu no institūcijas, kura pēc projekta apstiprināšanas nodrošinās projekta īstenošanai nepieciešamos kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus (ja tādus ir paredzēts piesaistīt), norādot piešķirtā finansējuma apmēru (ja attiecināms);

32.2. pilnvara par projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksta tiesībām (ja attiecināms);

32.3. ja paredzēts īstenot šo noteikumu 7.4. un 7.5.apakšpunktā minētās aktivitātes, – projekta iesniedzēja un sadarbības partnera parakstīta vienošanās par pušu atbildību projekta īstenošanā (ja attiecināms);

32.4. ja paredzēts īstenot šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto aktivitāti, – projekta iesniedzēja noslēgts līgums par projekta īstenošanai nepieciešamā ētera laika izmantošanu ar Latvijas Republikā reģistrētu raidorganizāciju (ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

33. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu (oriģinālu), pievienojot identiski aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 32.punktā minētos dokumentus elektroniskā veidā elektronisko datu nesējā. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā nosūta pa elektronisko pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam.

34. Projekta iesniedzējs, sagatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

34.1. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši lietvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

34.2. papildus iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā vai tiem pievienots tulkojums latviešu valodā, kas apliecināts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu juridisko spēku;

34.3. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta;

34.4. projekta iesnieguma veidlapā visos aprēķinos izmanto naudas vienību – lats;

34.5. projekta iesniegumam pievieno papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus vai kopijas, kas apliecinātas atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu juridisko spēku;

34.6. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona;

34.7. projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā izstrādā DOC vai DOCX, XLS, XLSX, PDF vai JPG datņu formātā;

34.8. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā:

34.8.1. projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots);

34.8.2. projekta iesnieguma oriģināleksemplāra visas lapas ir numurētas;

34.9. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā:

34.9.1. projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

34.9.2. iesnieguma veidlapu izstrādā DOC vai DOCX, XLS, XLSX, PDF vai JPG datņu formātā;

34.9.3. iesnieguma veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

35. Projekta iesniedzējs aizpildīto projekta iesniegumu iesniedz atbildīgajā iestādē. Projekta iesniegumu slēgtā iepakojumā iesniedz personīgi vai nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīta konkursa sludinājumā, vai nosūta pa pastu aizzīmogotā iepakojumā uz pasta adresi, kas norādīta konkursa sludinājumā, uz aploksnes norādot konkursa nosaukumu – "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" – un norādi "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr.822 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

36. (Svītrots ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

37. Ja projekta iesniegums saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, atbildīgā iestāde informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neatvērtu var saņemt atpakaļ.

38. Atbildīgā iestāde reģistrē saņemtos projektu iesniegumus, piešķir tiem identifikācijas numuru un 10 darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma identifikācijas numuru. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta identifikācijas numuru piešķir un paziņo projekta iesniedzējam uzreiz.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.230 redakcijā)

VII. Projekta iesnieguma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu

39. (Svītrots ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

40. Lai izvērtētu projektu iesniegumus, kas iesniegti par šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. un 7.5.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu, atbildīgā iestāde izveido vērtēšanas komisiju. Vērtēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina atbildīgā iestāde. Vērtēšanas komisijā ietilpst četri atbildīgās iestādes pārstāvji un viens Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.230 redakcijā)

41. Ja vērtēšanas komisija konstatē, ka projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniedzis nepatiesu informāciju, kas ietekmē projekta iesnieguma novērtējumu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, atbildīgajai iestādei ir tiesības pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

42. Projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem. Atbilstību kritērijiem vērtē ar "N" vai "P" ("N" – neprecizējamie, "P" – precizējamie).

43. Ja vērtēšanas komisija konstatē, ka projekta iesniegums atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, to vērtē atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

44. Ja tiek konstatēta neatbilstība kaut vienam no administratīvās vērtēšanas kritērijiem, kas šo noteikumu 4.pielikumā minēti kā precizējami (apzīmēti ar "P"), atbildīgā iestāde rakstiski informē projekta iesniedzēju par konstatēto neatbilstību un aicina noteiktā termiņā precizēt projekta iesniegumu. Projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir 10 darbdienas no atbildīgās iestādes informācijas saņemšanas dienas.

(Grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

45. Ja projekta iesniedzējs šo noteikumu 44.punktā noteiktajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, to atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē atkārtoti.

46. Ja projekta iesniedzējs noteiktajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, pamatojoties uz neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem.

47. Projektu iesniegumus, kas atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas komisija vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Projekta iesniegumam jāsaņem vismaz pieci punkti atbilstoši katram no šo noteikumu 5.pielikuma 3., 4. un 6.punktā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

48. Ja, vērtējot projekta iesniegumu, tajā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, atbildīgā iestāde rakstiski piedāvā projekta iesniedzējam precizēt plānotās projekta aktivitātes, kā arī atbilstoši precizēt projekta iesniegumu. Termiņš projekta iesnieguma precizēšanai ir 10 darbdienas no atbildīgās iestādes pieprasījuma saņemšanas dienas.

49. Lai novērtētu projektu iesniegumu atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem par šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4. un 7.5.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu, vērtēšanas komisija var pieaicināt neatkarīgus ekspertus.

(Grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

50. Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēšanas komisija tos sarindo dilstošā secībā atbilstoši kritērijos iegūtajam punktu skaitam. Projektu iesniegumus sarindo atsevišķi katrā no šo noteikumu 7.punktā minētajām aktivitātēm. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par to projektu iesniegumu apstiprināšanu, kas atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem un kam pietiek konkursa ietvaros pieejamā finansējuma. Ja divi vai vairāk projektu iesniegumu saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota projektam ar mazāko finanšu instrumenta finansējuma apjomu.

51. Ja, sarindojot projektu iesniegumus atbilstoši šo noteikumu 50.punktā minētajiem nosacījumiem, projekta iesniegums nav ieguvis pietiekamu punktu skaitu, lai saņemtu konkursam pieejamo finansējumu, tas tiek noraidīts.

52. Atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu nosūta pa pastu projekta iesniedzējam attiecīgo lēmumu, norādot noraidīšanas iemeslus. Komersanti, biedrības un nodibinājumi lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā.

53. (Svītrots ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

54. Atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu nosūta projekta iesniedzējam attiecīgu lēmumu un uzaicina projekta iesniedzēju noslēgt projekta līgumu. Prasība par līguma slēgšanu neattiecas uz šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanu.

55. Pēc tam kad saņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā līdz projekta līguma noslēgšanai projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu nodrošinājumu projektam (ja tos ir paredzēts piesaistīt), norādot projektam piešķiramā finansējuma apjomu.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.230 redakcijā)

56. Projekta iesniedzējs 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, noslēdz ar atbildīgo iestādi un Vides investīciju fondu projekta līgumu. Ja projekta iesniedzējs nenoslēdz projekta līgumu 30 dienu laikā vai līdz projekta līguma noslēgšanai neiesniedz šo noteikumu 55.punktā minētos dokumentus, tas zaudē tiesības slēgt minēto līgumu.

57. Ja projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt projekta līgumu, atbildīgā iestāde slēdz projekta līgumu ar to iesnieguma iesniedzēju, kura iesniegums ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

VIII. Projekta līguma ieviešanas nosacījumi

58. Iepirkumus, kas nepieciešami projekta sagatavošanai un īstenošanai, projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību.

59. Līguma darbības laikā par katriem projekta īstenošanas trijiem mēnešiem (turpmāk – projekta ceturksnis) 15 darbdienu laikā pēc projekta ceturkšņa beigām finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā pārskatu par projekta īstenošanas progresu (turpmāk – starpposma pārskats), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam.

60. Mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā gala pārskatu par visu projekta īstenošanas periodu (turpmāk – noslēguma pārskats), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam.

61. Vides investīciju fondam ir tiesības starpposma pārskata un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas, kā arī veikt pārbaudes projekta ieviešanas vietā.

62. Ja projekta līgumā paredzēto aktivitāšu īstenošanas termiņš ir īsāks nekā 2013.gada 30.aprīlis un finansējuma saņēmējs projekta līgumā norādītajā termiņā nav īstenojis projektā paredzētās aktivitātes, tas var pieprasīt projekta līguma pagarinājumu. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā attiecīgu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi apstākļi, kas kavē līguma īstenošanu. Ja Vides investīciju fonds un atbildīgā iestāde iesniegumā norādītos apstākļus atzīst par pamatotiem, līgumu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada 30.aprīlim.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.230 redakcijā)

IX. Finansējuma saņēmējam pieejamie maksājumi un maksājumu kārtība

63. Finansējuma saņēmējam ir pieejami šādi maksājumu veidi (izņemot šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, kur pieejams tikai gala maksājums):

63.1. avansa maksājums līdz 15 % no projektam apstiprinātā finanšu instrumenta finansējuma summas;

63.2. viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā summa nav lielāka par 75 % no projektam apstiprinātā finanšu instrumenta finansējuma un katra atsevišķa starpposma maksājuma summa nav lielāka par 25 % no projektam apstiprinātā finanšu instrumenta finansējuma;

63.3. noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposmu maksājumus, kuru kopējā summa nav lielāka par 90 % no projektam apstiprinātā finanšu instrumenta finansējuma, nepārsniedz projektam apstiprināto finanšu instrumenta finansējuma summu.

64. Finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, ja tas iesniedzis avansa maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam. Lai saņemtu avansa maksājumu, finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā kredītiestādes avansa maksājuma garantijas vēstuli par pilnu avansa summu.

65. Starpposma maksājumus finansējuma saņēmējs var saņemt ne biežāk kā reizi projekta ceturksnī. Starpposma maksājumu var saņemt, ja finansējuma saņēmējs ir iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma pārskatu par iepriekšējo projekta ceturksni (pārskatu apstiprinājis Vides investīciju fonds), starpposma maksājuma pieprasījumu un pievienojis darbu izpildi un samaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā.

66. Finansējuma saņēmējs var saņemt noslēguma maksājumu, ja tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma pārskatu (pārskatu apstiprinājis Vides investīciju fonds), noslēguma maksājuma pieprasījumu un pievienojis darbu izpildi un samaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā.

67. Maksājumus finansējuma saņēmējam veic atbildīgā iestāde, pamatojoties uz Vides investīciju fonda atzinumu par finansējuma saņēmēja iesniegto maksājuma pieprasījumu un apliecinājumu par finansējuma saņēmēja pārskata apstiprināšanu.

68. Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 62.punktā minētajā termiņā nav īstenojis projekta aktivitātes, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu. Atgūstamajiem līdzekļiem piemēro Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likmi, kas ir spēkā dienā, kad pieņemts lēmums par līdzekļu atgūšanu.

X. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 19.10.2011. noteikumu Nr.822 redakcijā; nodaļas nosaukums grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

69. Atbildīgā iestāde triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu grozījumu spēkā stāšanās precizē konkursa sludinājumu, ievietojot attiecīgu sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv), un publicē projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamās vadlīnijas atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.varam.gov.lv).

70. Atbildīgā iestāde līdz 2012.gada 16.aprīlim publicē paziņojumu par šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētās aktivitātes otrās kārtas izsludināšanu.

(MK 27.03.2012. noteikumu Nr.230 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.789
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” aktivitātes „Radoša konkursa rīkošana par labākajām publikācijām laikrakstos, žurnālos un tīmekļa vietnēs” iesnieguma veidlapa

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.822)

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.789
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” aktivitātes „Konkursa rīkošana Latvijas Republikā reģistrētiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem” iesnieguma veidlapa

(Pielikums grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.789
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” iesnieguma veidlapa
Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17.augusta noteikumiem Nr.789
Administratīvās vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 27.03.2012. noteikumiem Nr.230)

Nr.p.k.

Kritērijs

"N" vai "P"*

1. Projekta iesniedzējs atbilst Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 13.punktā attiecīgajai aktivitātei noteiktajām projektu iesniedzēju kategorijām un prasībām

N

2. Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā formā

N

3. Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā: noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei – noteikumu 28.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, noteikumu 7.2. un 7.3.apakšpunktā minētajām aktivitātēm – atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

N

4. Projekta iesniedzējs nav pārkāpis noteikumu 16.punktā noteiktos ierobežojumus

P

5. Projekta iesniegums
5.1. projekta iesnieguma veidlapa atbilst noteiktajām prasībām (atbilstoši noteikumu 30.punktā minētajām projektu iesniegumu veidlapām)

N

5.2. iesniegta projekta iesnieguma veidlapa un nepieciešamie papildus iesniedzamie dokumenti (ja attiecināms)

N

5.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

N

5.4. projekta iesnieguma veidlapa ir sagatavota latviešu valodā, izņemot projekta kopsavilkumu angļu valodā

N

5.5. projekta iesniegumā aktivitāšu izpildes laiki ir saprotami un noteikti nepārprotami

P

5.6. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

6. Prasības, kas attiecas tikai uz tiem projekta iesniegumiem, kas iesniegti papīra formā
6.1. projekta iesniegumam ir pievienots kompaktdisks (CD) ar projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā, kas ir sagatavota DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datņu formātā

P

6.2. projekta iesnieguma veidlapa papīra formā ir identiska ar projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā

P

6.3. projekta iesniegums ir ievietots slēgtā iepakojumā (aploksnē vai kastē)

N

6.4. projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots)

P

6.5. projekta iesnieguma oriģināleksemplāra visas lapas ir numurētas

P

7. Prasības, kas attiecas tikai uz projekta iesniegumiem, kas iesniegti elektroniska dokumenta veidā
7.1. uz elektroniskā dokumenta ir drošs elektroniskais paraksts

N

7.2. uz elektroniskā dokumenta ir laika zīmogs

N

7.3. elektroniskais dokuments ir sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF vai JPG datņu formātā

N

8. Projekta atbilstības kritēriji
8.1. projekts atbilst Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta mērķiem

N

8.2. projektā paredzētās aktivitātes plānots īstenot līdz 2013.gada 30.aprīlim

N

8.3. noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei – publikācijas ir publicētas no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 1.oktobrim

N

8.4. finansējums
8.4.1. projektam pieprasītais kopējais līdzfinansējums nav lielāks par noteikumu 17.punktā attiecīgajai aktivitātei noteikto maksimālo finansējumu un nav mazāks par noteikumu 17.punktā noteikto minimālo finansējumu

N

8.4.2. projektam pieprasītais finanšu instrumenta līdzfinansējums nepārsniedz maksimāli pieļaujamo apmēru (no noteikumos noteiktajām projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)

P

8.4.3. projekta iesnieguma iesniedzējs ir apliecinājis gatavību sniegt savu līdzfinansējumu nepieciešamajā apmērā (izņemot noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto aktivitāti)

N

8.5. projekta iesniegumā minētās aktivitātes un attiecināmās izmaksas nav plānotas cita projekta iesnieguma ietvaros

N

8.6. projekts uz projekta iesniegšanas dienu netiek finansēts citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem un, ja projekts tiks apstiprināts, netiks finansēts citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

N

8.7. projektā plānotie pasākumi atbilst noteikumos noteiktajām atbalstāmajām aktivitātēm

N

8.8. projektā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām

P

8.9. projekta iesniegumā ir identificēti un raksturoti iespējamie projekta ieviešanas riski un raksturoti preventīvie pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai (izņemot noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto aktivitāti)

N

9. Projekta izmaksu pamatotība un efektivitāte (jāizpilda viens no šādiem nosacījumiem)
9.1. plānotie izdevumi nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos. Tiek vērtēts, vai noteiktais problēmas risinājums ir vērsts uz projektā izvirzīto mērķu sasniegšanu un vai izvirzītais projekta mērķis ir skaidri definēts un atbilst izvēlētajam problēmas risinājumam

N

9.2. attiecināmās izmaksas ir saistītas ar projekta īstenošanu. Tiek vērtēts, vai attiecināmās izmaksas atbilst projektā plānotajām aktivitātēm

N

10. Sadarbības partneris(-i) (ja attiecināms)
10.1. atbilst noteikumu 13.punktā minētajiem nosacījumiem

N

10.2. nav pārkāpis noteikumu 16.punktā noteiktos ierobežojumus

N

Piezīme. * "N" – neprecizējamie kritēriji, "P" – precizējamie kritēriji.

Vides ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 17. augusta noteikumiem Nr.789
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.

Kritērijs

Kritērija rādītāji

Iespējamais punktu skaits

Piezīmes

1. Projekta iesniedzēja (un sadarbības partnera, ja attiecināms) pieredze (neattiecas uz Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumu Nr.789 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 7.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, noteikumu 7.4.apakšpunktā minētajai aktivitātei vērtē tikai profesionālo kapacitāti) Projekta iesniedzēja pieredze ar projektu saistītajā jomā un profesionālā kapacitāte    
1.1. pieredzes nav vai arī tā ir mazāka par gadu, vai profesionālā kapacitāte nav pilnībā atbilstoša

0

 
1.2. pieredze no viena līdz trijiem gadiem un ir atbilstoša profesionālā kapacitāte

2

 
1.3. pieredze ir ilgāka par trijiem gadiem un ir atbilstoša profesionālā kapacitāte

4

 
1.4. pieredze ir ilgāka par trijiem gadiem, ir atbilstoša profesionālā kapacitāte un ir pieredze starptautiska līmeņa pasākumu organizēšanā (attiecas tikai uz noteikumu 7.5.apakšpunktā minēto aktivitāti)

9

 
KOPĀ

0–9

 

2.

Projekta iesniedzēja finansiālais stāvoklis (neattiecas uz noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto aktivitāti) 2.1. projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums gadā ir mazāks nekā projekta kopējās izmaksas

0

 
2.2. projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums gadā ir līdz divām reizēm lielāks nekā projekta kopējās izmaksas

2

 
2.3. projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums gadā ir vairāk nekā divas reizes lielāks par projekta kopējām izmaksām

4

 
KOPĀ

0–4

 

3.

Projekta satura atbilstības novērtējums Projektā risināmās problēmas definēšana un mērķa grupas izvēles pamatošana

Minimums 5 punkti

3.1. nav definēta risināma problēma vai nav pamatota mērķa grupas izvēle

0

3.2. risināmā problēma definēta nepilnīgi un nepilnīgi pamatota mērķa grupas izvēle

5

 
3.3. risināmā problēma definēta nepilnīgi vai arī nepilnīgi pamatota mērķa grupas izvēle

7

 
3.4. risināmā problēma ir definēta pilnībā un ir pamatota mērķa grupas izvēle

10

 
KOPĀ

0–10

4.

Projekta aktivitāšu atbilstības novērtējums (noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei nevērtē laika grafiku) Projekta aktivitāšu izvērtējums (aktivitāšu formulējums, pasākumu tēmas un programmas, aktivitāšu nepieciešamība un atbilstība projekta mērķu un sagaidāmo rezultātu sasniegšanai, laika grafika novērtējums, atbilstība noteiktajam projekta mērķim)

 

Minimums 5 punkti

4.1. projekta aktivitātes, tēmas un programmas nesekmē projekta mērķu un uzdevumu īstenošanu vai laika grafiks neatbilst projekta mērķu sasniegšanai

0

4.2. projekta aktivitātes, tēmas un programmas kopumā nodrošina projekta mērķu un uzdevumu īstenošanu, taču atsevišķas projekta aktivitātes daļēji atbilst projekta mērķim vai arī atsevišķu aktivitāšu laika grafiks neatbilst projekta mērķu sasniegšanai

5

4.3. projekta aktivitātes, tēmas un programmas pilnībā nodrošina projekta mērķu un uzdevumu īstenošanu un laika grafiks ir atbilstošs projekta mērķu sasniegšanai

10

 
KOPĀ

0–10

5.

Projekta ilgtspējības izvērtējums (projekta rezultātu finansiālā, institucionālā un politiskā ilgtspēja turpmāko triju gadu laikā) Projekta iesniedzējs pēc projekta nobeiguma
5.1. neplāno turpināt projekta pasākumus pēc projekta noslēguma

0

5.2. plāno turpināt projekta pasākumus samazinātā apjomā

2

5.3. plāno turpināt projekta pasākumus tādā pašā apjomā

6

KOPĀ

0–6

6.

Projekta iesnieguma budžeta vērtēšanas kritēriji (neattiecas uz noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto aktivitāti) Projektā paredzētās izmaksas ir

Minimums 5 punkti

6.1. nepamatotas vai arī pārāk lielas salīdzinājumā ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem

0

6.2. atsevišķām projekta aktivitātēm nepamatotas vai arī pārāk lielas salīdzinājumā ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem

5

6.3. pamatotas un nepieciešamas projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un aktivitāšu īstenošanai un samērojamas ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem

10

KOPĀ

0–10

7.

Projekta auditorijas atbilstības novērtējums (tikai noteikumu 7.1. un 7.3.apakšpunktā minētajām aktivitātēm)* Projekta auditorijas atbilstība mērķiem un uzdevumiem
7.1. plašsaziņas līdzekļa (izdevuma) metiens (tirāža), tīmekļa vietņu apmeklējumu skaits

0–10

7.2. projektam atbilstošas auditorijas aptvērums (procentos no projektā definētās mērķa grupas) – tikai noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajai aktivitātei

0–10

KOPĀ

0–20

8.

Projekta auditorijas atbilstības novērtējums (tikai noteikumu 7.4.apakšpunktā minētajai aktivitātei)* Projekta auditorijas atbilstība mērķiem un uzdevumiem
8.1. plānotais aptverto skolu skaits

0–10

8.2. plānotais aptverto skolēnu skaits

0–10

KOPĀ

0–20

9.

Projekta auditorijas atbilstības novērtējums (tikai noteikumu 7.5.apakšpunktā minētajai aktivitātēm)* Projekta auditorijas atbilstība mērķiem un uzdevumiem
9.1. plānotais semināru (vai citu aktivitāšu) skaits

0–10

9.2. projektam atbilstošas auditorijas aptvērums (procentos no projektā definētās mērķa grupas)

0–10

KOPĀ

0–20

Piezīme.

* Vērtējumu par šā pielikuma 7., 8. un 9.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem aprēķina šādi:

1) aprēķina vidējo rādītāju (vidējo aritmētisko), kas norādīts projektu iesniegumos, kuri atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, lai tālāk vērtētu atbilstību kvalitātes kritērijiem, izmantojot šādu formulu:

Rvid (0.0. vai 0.0.) = R(1.projekts) + …….+R(n projekts)/n

2) nosaka projekta R nobīdi no vidējā aritmētiskā rādītāja, izmantojot šādu formulu:

Nobīde no vidējā = ((R (projekta)/Rvid) – 1) x 100 %

3) piešķir vērtējumu atbilstoši šādai skalai

Nr.p.k.

Nobīde no vidējā aritmētiskā rādītāja

Punktu skaits

3.1. Mazāk par –95 %

0

3.2. No –95 % līdz –75 %

1

3.3. No –75 % līdz –55 %

2

3.4. No –55 % līdz –35 %

3

3.5. No –35 % līdz –15 %

4

3.6. No –15 % līdz 15 %

5

3.7. No 15 % līdz 35 %

6

3.8. No 35 % līdz 55 %

7

3.9. No 55 % līdz 75 %

8

3.10. No 75 % līdz 95 %

9

3.11. Vairāk par 95 %

10

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Sabiedrības izpratnes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 789Pieņemts: 17.08.2010.Stājas spēkā: 03.09.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 02.09.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
216010
{"selected":{"value":"23.05.2013","content":"<font class='s-1'>23.05.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.05.2013","iso_value":"2013\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2012","iso_value":"2012\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2012.-22.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2012","iso_value":"2012\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2012.-04.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2011","iso_value":"2011\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2011.-11.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.09.2010","iso_value":"2010\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2010.-27.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.05.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)