Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumus Nr. 568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.388

Rīgā 2010.gada 20.aprīlī (prot. Nr.20 11.§)
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 18.panta desmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi apstiprina iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina (turpmāk – avansa maksājumu aprēķins) veidlapas paraugu (pielikums) un nosaka avansa maksājumu aprēķina aizpildīšanas kārtību.

2. Avansa maksājumu aprēķinu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs (turpmāk – nodokļa maksātājs) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā vienlaikus ar gada ienākumu deklarāciju, bet ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 1.aprīlim, vai mēnesi pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas. Nodokļa maksātājs iesniedz precizētu taksācijas gada avansa maksājumu aprēķinu, ja saskaņā ar viņa prognozi taksācijas gadā sagaidāmais nodokļa maksātāja apliekamais ienākums būtiski samazināsies vai palielināsies.

3. Iesniedzot precizētu avansa maksājumu aprēķinu, nodokļa maksātājs iesniedz arī pamatotu skaidrojumu par avansa maksājumu apmēra samazinājumu vai palielinājumu.

4. Fiksētā ienākuma nodokļa maksātājs avansa maksājumu aprēķinu nesniedz.

5. Aprēķinot avansa maksājumus, nodokļa maksātājs neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādājamām personām un papildu atvieglojumus norāda tikai tad, ja algas nodokļa grāmatiņa iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā. Neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādājamām personām un papildu atvieglojumus nodokļa maksātājs norāda tikai par tiem kalendāra gada ceturkšņiem, par kuriem tiks veikti avansa maksājumi.

6. Ja personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības vai zemnieku saimniecības īpašnieks gūst ienākumu tikai no lauksaimnieciskās ražošanas un tā ceturkšņa ienākuma apjoms ir uz pusi mazāks par ceturksnim noteiktā nodokļa avansa maksājuma apmēru, avansa maksājumu var pārcelt uz nākamo paredzēto avansa maksāšanas termiņu, pirms noteiktā avansa maksāšanas termiņa rakstiski informējot Valsts ieņēmumu dienestu.

7. Avansa maksājumu aprēķinā summas norāda latos.

II. Avansa maksājumu aprēķina aizpildīšanas kārtība

8. Avansa maksājumu aprēķinu aizpilda šādi:

8.1. 1.1.rindā "pirmstaksācijas perioda ar nodokli apliekamais ienākums" norāda gada ienākumu deklarācijas (turpmāk – deklarācija) veidlapas D3 15.rindā norādīto ar nodokli apliekamo ienākumu vai deklarācijas veidlapas D31 31.rindā norādīto ar nodokli apliekamo ienākumu. Ja personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības vai zemnieku saimniecības īpašnieks ienākumus gūst tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, tad 1.1.rindā norāda pusi no deklarācijas veidlapas D3 07.rindā norādītā ar nodokli apliekamā ienākuma summas;

8.2. 1.2.rindu "taksācijas periodam prognozētais apliekamais ienākums" aizpilda, ja nodokļa maksātājs uzsāk saimniecisko darbību vai veic avansa maksājumu pārrēķinu;

8.3. 2.rindā "Neapliekamais minimums" norāda neapliekamo minimumu tikai par to periodu, par kuru tiek aprēķināts avansa maksājums;

8.4. 3.rindā "Atvieglojumi par apgādājamiem" norāda atvieglojumus par apgādājamiem tikai par to periodu, par kuru tiek aprēķināts avansa maksājums;

8.5. 4.rindu "Papildu atvieglojumi" aizpilda tās personas, kurām algas nodokļa grāmatiņā ir ieraksts, ka persona ir invalīds, politiski represētā persona vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieks. Papildu atvieglojumus norāda par periodu, par kuru tiek aprēķināts avansa maksājums;

8.6. 5.rindā "Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis" norāda ar nodokli apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, atņemot no pirmstaksācijas gada ar nodokli apliekamā ienākuma vai par turpmākajiem taksācijas periodiem prognozētā ar nodokli apliekamā ienākuma neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādājamiem un papildu atvieglojumus, ja algas nodokļa grāmatiņa iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā;

8.7. 6.1.rindā norāda taksācijas gadam noteikto nodokļa summu, kura aprēķināta, 5.rindā noteikto ienākumu reizinot ar taksācijas periodam noteikto nodokļa likmi;

8.8. ja nodokļa maksātājs no saimnieciskās darbības ir guvis ienākumus nepilnu pirmstaksācijas gadu, aizpilda 6.2.rindu. Tajā norāda nodokļa summu, kāda tā būtu, ja nodokļa maksātājs saimniecisko darbību veiktu pilnu kalendāra gadu, un kas aprēķināta, no pirmstaksācijas perioda ar nodokli apliekamā ienākuma atņemot attiecīgos atvieglojumus, iegūto rezultātu dalot ar mēnešu skaitu, kuros veikta saimnieciskā darbība, reizinot ar 12 un reizinot ar taksācijas gadam noteikto nodokļa likmi;

8.9. 7.rindā "Avansa maksājums līdz 15.martam" norāda līdz 15.martam maksājamo avansa maksājumu, kas noteikts pirmstaksācijas perioda avansa maksājumu aprēķina 10.rindā;

8.10. 8.rindā "Par turpmākajiem taksācijas gada ceturkšņiem maksājamā avansa summa" norāda par ceturksni maksājamo avansa summu, kas noteikta, no aprēķinātās nodokļa summas atņemot taksācijas gadā samaksāto avansa maksājumu summu un iegūto rezultātu dalot ar 3;

8.11. 9.1., 9.2. un 9.3.rindā norāda 8.rindā noteikto ceturksnī maksājamo avansa summu;

8.12. 10.rindā norāda pēctaksācijas gada pirmajam ceturksnim noteikto avansa maksājumu summu, kas aprēķināta, taksācijas gadam aprēķināto nodokļa summu (6.1. vai 6.2.rinda) dalot ar 4.

III. Avansa maksājumu aprēķina aizpildīšanas kārtība, ja tiek iesniegts precizētais aprēķins

9. Precizēto avansa maksājumu aprēķinu aizpilda šādi:

9.1. ja avansa maksāšanas periodā nodokļa maksātāja faktiskais ienākuma lielums mainās un nodokļa maksātājs iesniedz precizēto aprēķinu, tad avansa maksājumu aprēķinā norādītajā attiecīgajā lauciņā ieraksta "X";

9.2. 1.2.rindā "taksācijas periodam prognozētais apliekamais ienākums" norāda prognozējamo ar nodokli apliekamo ienākumu par taksācijas perioda atlikušajiem ceturkšņiem;

9.3. 2.rindā "Neapliekamais minimums" norāda neapliekamo minimumu tikai par to periodu, par kuru tiek precizēts avansa maksājums;

9.4. 3.rindā "Atvieglojumi par apgādājamiem" norāda atvieglojumus par apgādājamiem tikai par to periodu, par kuru tiek precizēts avansa maksājums;

9.5. 4.rindu "Papildu atvieglojumi" aizpilda tās personas, kurām algas nodokļa grāmatiņā ir ieraksts, ka persona ir invalīds, politiski represētā persona vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieks. Papildu atvieglojumus norāda par periodu, par kuru tiek precizēts avansa maksājums;

9.6. 5.rindā "Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis" norāda ar nodokli apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, atņemot no taksācijas perioda atlikušajiem ceturkšņiem prognozētā ar nodokli apliekamā ienākuma neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādājamiem un papildu atvieglojumus, ja algas nodokļa grāmatiņa iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā;

9.7. 6.1.rindā norāda taksācijas perioda atlikušajiem ceturkšņiem prognozējamo nodokļa summu, kura aprēķināta, 5.rindā noteikto ienākumu reizinot ar taksācijas periodam noteikto nodokļa likmi;

9.8. 7.rindu "Avansa maksājums līdz 15.martam" neaizpilda;

9.9. 8.rindā "Par turpmākajiem taksācijas gada ceturkšņiem maksājamā avansa summa" norāda par ceturksni maksājamo avansa summu, kas noteikta, aprēķināto nodokļa summu dalot ar atlikušo ceturkšņu skaitu;

9.10. 9.1., 9.2. un 9.3.rindā norāda 8.rindā noteikto ceturksnī maksājamo avansa summu;

9.11. 10.rindā norāda pēctaksācijas gada pirmajam ceturksnim noteikto avansa maksājumu summu, kas ir vienāda ar 8.rindā noteikto ceturkšņa avansa maksājumu summu.

IV. Noslēguma jautājums

10. Nodokļa maksātāji, kuri grāmatvedības uzskaiti veic divkāršā ieraksta sistēmā un kuru 2010.taksācijas gadam aprēķinātā mēneša avansa maksājumu summa pārsniedz 500 latu, attiecīgā ceturkšņa mēnešu avansa maksājumus summē un norāda avansa maksājumu aprēķina 9.1., 9.2. un 9.3.rindā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.388
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma
        .taksācijas gads

Vārds, uzvārds _______________________________________________________________

Nodokļa maksātāja personas kods            

         

 

  – atzīmē ar "X", ja avansa aprēķins tiek precizēts

(lati)

1. Apliekamais ienākums:  
1.1. pirmstaksācijas perioda ar nodokli apliekamais ienākums (D3* 15.rinda vai D31* 31.rinda, vai D3* 07.rinda x 0,5) vai  
1.2. taksācijas periodam prognozētais apliekamais ienākums  
2. Neapliekamais minimums  
3. Atvieglojumi par apgādājamiem  
4. Papildu atvieglojumi  
5. Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis (1.1. vai 1.2.rinda – 2.rinda – 3.rinda – 4.rinda)  
6. Nodokļa summa:  
6.1. 5.rinda x nodokļa likme vai  
6.2. (5.rinda/pirmstaksācijas perioda mēnešu skaits, kuros gūts ienākums) x 12 x nodokļa likme  
7. Avansa maksājums līdz 15.martam  
8. Par turpmākajiem taksācijas gada ceturkšņiem maksājamā avansa summa (6.1.rinda vai 6.2.rinda – 7.rinda)/3  
9. Ceturkšņa avansa maksājums:  
9.1. līdz 15.maijam  
9.2. līdz 15.augustam  
9.3. līdz 15.novembrim  
10. _______.taksācijas gadā līdz 15.martam maksājamā avansa maksājumu summa (6.1. vai 6.2.rinda/4)  

 

     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

Piezīmes.

1. * Iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas veidlapa.

2. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu un tās aizpildīšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 388Pieņemts: 20.04.2010.Stājas spēkā: 08.05.2010.Zaudē spēku: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 72, 07.05.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
209355
08.05.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)