Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumus Nr. 489 "Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.173

Rīgā 2010.gada 23.februārī (prot. Nr.10 27.§)
Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma 8.panta piekto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka patvēruma meklētāju izmitināšanas un uzturēšanās kārtību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – pārvalde) patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā (turpmāk – izmitināšanas centrs).

II. Patvēruma meklētāja izvietošana

2. Ierodoties izmitināšanas centrā, patvēruma meklētājs uzrāda derīgu patvēruma meklētāja personas dokumentu.

3. Pieņemot patvēruma meklētāju, pārvaldes priekšnieka pilnvarots darbinieks izdara attiecīgu ierakstu patvēruma meklētāju reģistrācijas žurnālā (1.pielikums).

4. Patvēruma meklētājs izmitināšanas centrā dzīvo viņam ierādītajā istabā.

5. Izvietojot patvēruma meklētājus, pēc iespējas nodrošina, lai:

5.1. vienas ģimenes locekļi dzīvotu kopā;

5.2. nepilngadīgā persona bez pavadības dzīvotu kopā ar pilngadīgo radinieku, ar kuru tā ieradusies Latvijas Republikā;

5.3. tiktu ievērotas personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzības.

6. Patvēruma meklētājs tikai ar pārvaldes priekšnieka pilnvarota darbinieka atļauju drīkst mainīt izmitināšanas centra īpašumā esošo lietu izvietojumu viņam ierādītajā istabā vai koplietošanas telpās.

7. Pārvaldes priekšnieka pilnvarotam darbiniekam ir tiesības bez patvēruma meklētāja klātbūtnes ieiet viņam ierādītajā istabā, ja ir apdraudēts izmitināšanas centra īpašums vai pārkāpts šajos noteikumos noteiktais regulējums.

8. Pārvaldes priekšnieka pilnvarots darbinieks individuālai lietošanai patvēruma meklētājam izsniedz:

8.1. pirmoreiz ierodoties izmitināšanas centrā:

8.1.1. patvēruma meklētājam ierādītās istabas atslēgu un magnētisko karti, kas nodrošina iekļūšanu izmitināšanas centrā;

8.1.2. gultas veļas komplektu (palagu, segas pārvalku, segu, spilvendrānu un spilvenu, roku dvieli un vannas dvieli);

8.1.3. trauku komplektu (krūzi, šķīvi, glāzi, tējkaroti, ēdamkaroti, dakšiņu un nazi);

8.2. īpašo vajadzību nodrošināšanai nepieciešamos priekšmetus.

9. Par individuālā lietošanā saņemto izmitināšanas centra inventāru patvēruma meklētājs parakstās attiecīgā reģistrācijas žurnālā (2.pielikums).

10. Izmitināšanas centrs neatbild par patvēruma meklētāja personiskajā lietošanā un īpašumā esošajām materiālajām vērtībām.

11. Uzturoties izmitināšanas centrā, patvēruma meklētājam aizliegts:

11.1. turēt dzīvniekus;

11.2. izmitināšanas centra teritorijā izgatavot, ienest, glabāt, izplatīt, realizēt un lietot alkoholu, narkotiskās un psihotropās vielas, kā arī ieročus;

11.3. smēķēt šim nolūkam neierādītās vietās;

11.4. tīši kaitēt savai vai citu izmitināšanas centrā esošo personu veselībai;

11.5. lietot necenzētus vārdus.

12. Patvēruma meklētājs, kas beidz uzturēties izmitināšanas centrā, nodod pārvaldes priekšnieka pilnvarotam darbiniekam visus viņa rīcībā nodotos šo noteikumu 8.punktā minētos priekšmetus.

III. Patvēruma meklētāja atrašanās ārpus izmitināšanas centra

13. Ja patvēruma meklētājs vēlas atstāt izmitināšanas centru uz laiku, kas ilgāks par 24 stundām, viņš par to informē pārvaldes priekšnieka pilnvarotu darbinieku.

14. Par patvēruma meklētāja tiesībām uzturēties ārpus izmitināšanas centra pārvaldes priekšnieka pilnvarots darbinieks izdara atzīmi attiecīgā reģistrācijas žurnālā (3.pielikums).

15. Patvēruma meklētājam ierodoties vai atgriežoties izmitināšanas centrā, apsardzes darbiniekam ir tiesības pārmeklēt patvēruma meklētāju, lai novērstu šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minēto priekšmetu un vielu ienešanu izmitināšanas centra telpās.

16. Ja patvēruma meklētājs bez attaisnojoša iemesla atrodas ārpus izmitināšanas centra vairāk nekā 48 stundas un viņa atrašanās vieta nav zināma, pārvaldes priekšnieka pilnvarots darbinieks informē Valsts robežsardzi.

IV. Patvēruma meklētāja tiesības un pienākumi

17. Pēc pirmreizējās ierašanās izmitināšanas centrā pārvaldes priekšnieka pilnvarots darbinieks nekavējoties iepazīstina patvēruma meklētāju (valodā, kura viņam būtu jāsaprot un kurā viņš ir spējīgs sazināties, ņemot vērā viņa funkcionālos traucējumus) ar:

17.1. izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumiem;

17.2. izmitināšanas centra ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumiem.

18. Patvēruma meklētājam ir tiesības par saviem līdzekļiem sazināties ar radiniekiem, juridiskās palīdzības sniedzējiem, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem.

19. Izmitināšanas centra inventāru patvēruma meklētājs pārvaldes priekšnieka pilnvarota darbinieka noteiktajā laikā un kārtībā var izmantot ar atpūtu un izglītību saistītiem mērķiem.

20. Lai saņemtu neatliekamo medicīnisko palīdzību un primāro veselības aprūpi, patvēruma meklētājam ir jāvēršas pie pārvaldes priekšnieka pilnvarota darbinieka.

21. Patvēruma meklētāja pienākums ir:

21.1. ievērot normatīvo aktu prasības, kā arī pildīt izmitināšanas centra darbinieku likumīgās prasības;

21.2. ievērot klusumu laikā no plkst.23.00 līdz plkst.7.00;

21.3. izslēgt apgaismojumu un citas elektroierīces, izejot no viņam ierādītās istabas vai koplietošanas telpām, ja tajās nepaliek citas personas;

21.4. regulāri uzkopt viņam ierādīto istabu un mazgāt viņa rīcībā nodoto gultas veļu;

21.5. sakopt virtuvi pēc pārtikas apstrādes un veļas mazgāšanas telpu pēc tās izmantošanas;

21.6. rūpēties par tīrību koplietošanas telpās;

21.7. piedalīties izmitināšanas centra apkārtnes uzkopšanas darbos;

21.8. piedalīties izmitināšanas centra organizētajos pasākumos;

21.9. korekti uzvesties saskarsmē ar izmitināšanas centra darbiniekiem un iemītniekiem;

21.10. rūpēties par savu bērnu un šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto nepilngadīgo personu drošību un nodrošināt šo personu pastāvīgu uzraudzību;

21.11. ievērot izmitināšanas centra ugunsdrošības noteikumus;

21.12. savlaicīgi saskaņot apmeklētāju ierašanos ar pārvaldes priekšnieka pilnvarotu darbinieku;

21.13. ziņot pārvaldes priekšnieka pilnvarotajam darbiniekam par visiem gadījumiem, kuri var radīt kaitējumu izmitināšanas centram, vai darbībām, kuras vērstas pret izmitināšanas centra darbiniekiem vai iemītniekiem;

21.14. beidzot uzturēties izmitināšanas centrā, atstāt viņam ierādīto istabu sakoptu un atbrīvot to no savām personīgajām mantām.

V. Apmeklētāji

22. Apmeklētāji var uzturēties izmitināšanas centrā no plkst.9.00 līdz plkst.21.00 īpaši ierīkotā telpā – viesu istabā.

23. Patvēruma meklētājs sagaida apmeklētāju. Patvēruma meklētājs informē apmeklētāju par uzturēšanās nosacījumiem izmitināšanas centrā un uzņemas pilnu atbildību par apmeklētāja uzvedību izmitināšanas centrā un tā teritorijā.

24. Ierodoties izmitināšanas centrā, apmeklētājs pēc pārvaldes priekšnieka pilnvarota darbinieka pieprasījuma uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

25. Pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona apmeklētāja personu apliecinoša dokumenta datus reģistrē apmeklētāju reģistrācijas žurnālā (4.pielikums).

VI. Atbildība par pārkāpumiem

26. Patvēruma meklētājs atlīdzina zaudējumus, kuri patvēruma meklētāja, viņa bērnu, šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētās nepilngadīgās personas vai patvēruma meklētāja apmeklētāja vainas dēļ nodarīti izmitināšanas centram, tā darbiniekiem vai iemītniekiem.

27. Ja patvēruma meklētājs ir pārkāpis šos noteikumus, pārvaldes priekšnieka pilnvarots darbinieks var patvēruma meklētājam noteikt aizliegumu izmantot izmitināšanas centrā esošo koplietošanas inventāru.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2003.gada 27.janvāra Direktīvas 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra noteikumiem Nr.173
Patvēruma meklētāju reģistrācijas žurnāls

Nr.p.k.

Ierašanās laiks, datums

Patvēruma meklētāja vārds, uzvārds

Patvēruma meklētāja dzimšanas datums, valstspiederība

Patvēruma meklētāja personas dokumenta numurs

Patvēruma meklētāja dzimums

Patvēruma meklētāja istabas numurs

Pilnvarotā darbinieka paraksts

1

2

3

4

5

6

7

8

        
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra noteikumiem Nr.173
Patvēruma meklētājam individuālā lietošanā izsniegtā inventāra uzskaites žurnāls

Nr.p.k.

Inventāra izsniegšanas datums

Patvēruma meklētāja vārds, uzvārds

Patvēruma meklētāja istabas numurs

Pieejas kontroles sistēmas kartes numurs

Individuālā lietošanās izsniegtā inventāra nosaukums

Pilnvarotā darbinieka paraksts

Patvēruma meklētāja paraksts

1

2

3

4

5

6

7

8

  
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra noteikumiem Nr.173
Uzturēšanās ārpus patvēruma meklētāju izmitināšanas centra reģistrācijas žurnāls

Nr.p.k.

Patvēruma meklētāja vārds, uzvārds

Patvēruma meklētāja personas dokumenta numurs

Atļauts uzturēties ārpus patvēruma meklētāju izmitināšanas centra

Pilnvarotā darbinieka paraksts

Patvēruma meklētāja paraksts

datums, laiks no

datums, laiks līdz

1

2

3

4

5

6

7

       
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra noteikumiem Nr.173
Apmeklētāju reģistrācijas žurnāls

Nr.p.k.

Patvēruma meklētājs (vārds, uzvārds), pie kura ieradies apmeklētājs

Apmeklētāja vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta veids, numurs

Apmeklētāja ierašanās datums, laiks

Pilnvarotā darbinieka paraksts

1

2

3

4

5

 
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 173Pieņemts: 23.02.2010.Stājas spēkā: 27.02.2010.Zaudē spēku: 19.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 26.02.2010.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
205790
27.02.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"