Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 28. janvāra saistošos noteikumus Nr. 7 "Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā".
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Daugavpilī 2009.gada 27.augustā
Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā
Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta sēdē (prot. Nr.20, 17.§)

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, likuma
Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķirami, izmantojami un finansējami braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā pilsētas nozīmes maršrutos pirmsskolas vecuma bērniem, Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu (turpmāk – vispārējās izglītības iestāde) izglītojamajiem, Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošo profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – profesionālās izglītības iestāde) klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas mācību gada laikā, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

(Daugavpils pilsētas domes 09.08.2012. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā)

2. Pirmsskolas vecuma bērnus ir tiesības pārvadāt bez maksas, ja bērni neaizņem sēdvietas, uzrādot bērnu vecumu apliecinošu dokumentu.

3. Vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ir tiesības mācību gada laikā izmantot pilsētas sabiedrisko transportu pilsētas nozīmes maršrutu tīklos ar 100% atvieglojumu no braukšanas maksas, uzrādot attiecīgu dokumentu.

(Daugavpils pilsētas domes 09.08.2012. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā, kas grozīta ar 12.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

3.1 Profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas un kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ir tiesības mācību gada laikā izmantot pilsētas sabiedrisko transportu pilsētas nozīmes maršrutu tīklos ar 50% atvieglojumu no braukšanas maksas, uzrādot mēnešbiļeti.

(Daugavpils pilsētas domes 09.08.2012. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā, kas grozīta ar 12.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

4. Atvieglojuma saņemšanai izglītojamiem jāiesniedz iesniegums izglītības iestādes direktoram, vispārējās izglītības iestāžu izglītojamam arī norādot personas datus un pievienojot fotogrāfiju.

(Daugavpils pilsētas domes 09.08.2012. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā, kas grozīta ar 12.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

4.1 Bezmaksas braukšanas dokumentu ar fotogrāfiju mācību gadam izglītojamie saņem vispārējās izglītības iestādē. Pārvadātājs izsniedz bezmaksas braukšanas dokumentu, pamatojoties uz izglītības iestādes sagatavoto un pārvadātājam iesniegto izglītojamo sarakstu.

(Daugavpils pilsētas domes 09.08.2012. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā)

4.2 Bezmaksas braukšanas dokumenta nozaudēšanas gadījumā pārvadātājs, pamatojoties uz vispārējās izglītības iestādes direktora pieprasījumu, izsniedz jaunu dokumentu.

(Daugavpils pilsētas domes 09.08.2012. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā)

4.3 (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

4.4 Profesionālās izglītības iestāžu klātienē izglītojamie mēnešbiļetes saņem attiecīgā profesionālās izglītības iestādē. Pārvadātājs izsniedz mēnešbiļetes saskaņā ar profesionālās izglītības iestādes apstiprinātajiem izglītojamo sarakstiem.

(Daugavpils pilsētas domes 09.08.2012. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā)

4.5 Lēmumu par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu pieņem izglītības iestādes direktors.

(Daugavpils pilsētas domes 09.08.2012. saistošo noteikumu Nr.17 redakcijā)

4.6 Vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem ir tiesības attiecīgā mācību gada vasaras brīvdienu laikā izmantot pilsētas sabiedrisko transportu pilsētas nozīmes maršrutu tīkla maršrutos ar 100% atvieglojumu no braukšanas maksas, uzrādot attiecīgu dokumentu, vai iegādājoties vienreizējo braukšanas biļeti 0,05 eiro apmērā.

(Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

5. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem deklarēta dzīvesvieta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, vai kuri saskaņā ar Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmumu atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, audžuģimenēs, aizbildnībā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un, ja viņi turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika studiju programmā, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ir tiesības bez maksas izmantot pilsētas sabiedrisko transportu, uzrādot pārvadātājam apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai un Sociālo lietu pārvaldes uzlīmēto hologrammu.

(Daugavpils pilsētas domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

6. Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni hologrammas saņem Sociālo lietu pārvaldē.

(Daugavpils domes 24.09.2009. saistošo noteikumu Nr.25 redakcijā)

6.1 Hologrammas derīguma termiņš ir atbilstošs apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai derīguma termiņam.

(Daugavpils pilsētas domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

6.2 Sociālo lietu pārvalde organizē hologrammu uzlīmēšanu uz apliecībām sociālo garantiju nodrošināšanai, veic izsniegto hologrammu uzskaiti un līdz katra nākamā mēneša 5.datumam iesniedz pārvadātājiem ziņas par iepriekšējā mēnesī fiksēto bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu skaitu, kuri izmanto bezmaksas braukšanas tiesības Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā.

(Daugavpils pilsētas domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

7. Izdevumi, kas radušies, pārvadājot šajos noteikumos minētos pasažierus, Pārvadātājam tiek segti no Daugavpils pašvaldības budžeta.

8. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 26.jūlija saistošie noteikumi Nr.23 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu 1.klašu skolēniem”.

9. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 12.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 16)

10. Noteikumos 3. punktā un 3.1 punktā noteikto atvieglojumu nepiemēro uz laiku, kamēr ir spēkā Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.49.33. punkts, kurš noteic pārtraukt mācību procesa norisi klātienē un nodrošināt mācības attālināti no 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim, izņemot:

10.1. speciālās izglītības iestādes Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra izglītojamajiem no 2021. gada 25. oktobra;

10.2. vispārējās izglītības programmas izglītojamajiem no 1. līdz 3. klasei no 2021. gada 1. novembra.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 21.10.2021. saistošo noteikumu Nr. 57 redakcijā)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Eigims
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 27.08.2009.Stājas spēkā: 02.09.2009.Zaudē spēku: 15.02.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 01.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
196816
{"selected":{"value":"27.10.2021","content":"<font class='s-1'>27.10.2021.-14.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.10.2021","iso_value":"2021\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2021.-14.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2020","iso_value":"2020\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2020.-26.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2020","iso_value":"2020\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2020.-12.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.05.2017","iso_value":"2017\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2017.-20.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.03.2015","iso_value":"2015\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2015.-22.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2013","iso_value":"2013\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2013.-04.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2012","iso_value":"2012\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-31.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.10.2009","iso_value":"2009\/10\/15","content":"<font class='s-1'>15.10.2009.-31.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2009","iso_value":"2009\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2009.-14.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.10.2021
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"