Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.716

Rīgā 2008.gada 2.septembrī (prot. Nr.61 37.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Ražotāju grupas”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam “Ražotāju grupas” (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (turpmāk – sabiedrība), kura atbilst normatīvajos aktos par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstību atbalsta saņemšanai noteiktajiem kritērijiem, izņemot:

2.1. sabiedrības, kuras ir atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu;

2.2. sabiedrības, kurām piešķir atbalstu 2004.–2006.gada programmēšanas perioda ietvaros.

3. Pieteikšanās atbalstam un lēmuma pieņemšana notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(Grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.8)

4. Pasākuma mērķis ir veicināt sabiedrību veidošanos un to efektīvu darbību centralizētas pirmapstrādes un mārketinga procesa nodrošināšanā, tai skaitā jaunu noieta tirgu apgūšanā un produkcijas realizācijā pēc vienota kvalitātes standarta.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

5. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija.

6. Atbalstāmās aktivitātes ir:

6.1. ražošanas procesa un produktu pielāgošana tirgus prasībām;

6.2. preču sagatavošana pārdošanai, tai skaitā pārdošanas centralizācijas un piegādes nodrošināšana vairumtirgotājiem;

6.3. vienotu prasību izstrāde attiecībā uz ražošanas informāciju.

7. Atbalstu sabiedrībām piešķir vienu reizi gadā kā vienotas likmes summu pirmos piecus gadus pēc sabiedrības atzīšanas par atbilstošu atbalsta saņemšanas kritērijiem, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības atbilstības izvērtēšanu. Ja kādā no pieciem gadiem sabiedrība netiek atzīta par atbilstošu atbalsta saņemšanas kritērijiem, atbalsts par šo gadu netiek izmaksāts.

III. Atbalsta apjoms un pieteikšanās kārtība

8. Atbalstu sabiedrībām aprēķina, pamatojoties uz sabiedrības biedru iepriekšējā gadā saražotās lauksaimniecības produkcijas apjomu, nepārsniedzot šajā punktā noteikto maksimālo apjomu:

8.1. ja pirmajā un otrajā atbalsta piešķiršanas gadā sabiedrības pārdotās biedru saražotās produkcijas vērtība ir mazāka par 1000000 euro, atbalsta apjoms ir 5 procenti no sabiedrības pārdotās biedru saražotās produkcijas. Ja pirmajā un otrajā atbalsta piešķiršanas gadā sabiedrības pārdotās biedru saražotās produkcijas vērtība ir lielāka par 1000000 euro, atbalsta apjoms ir 2,5 procenti no tās daļas, kas pārsniedz 1000000 euro. Maksimālais atbalsta apjoms pirmajā un otrajā atbalsta piešķiršanas gadā ir 100000 euro;

8.2. ja trešajā atbalsta piešķiršanas gadā sabiedrības pārdotās biedru saražotās produkcijas vērtība ir mazāka par 1000000 euro, atbalsta apjoms ir 4 procenti no sabiedrības pārdotās biedru saražotās produkcijas. Ja trešajā atbalsta piešķiršanas gadā sabiedrības pārdotās biedru saražotās produkcijas vērtība ir lielāka par 1000000 euro, atbalsta apjoms ir 2 procenti no tās daļas, kas pārsniedz 1000000 euro. Maksimālais atbalsta apjoms trešajā atbalsta piešķiršanas gadā ir 80000 euro;

8.3. ja ceturtajā atbalsta piešķiršanas gadā sabiedrības pārdotās biedru saražotās produkcijas vērtība ir mazāka par 1000000 euro, atbalsta apjoms ir 3 procenti no sabiedrības pārdotās biedru saražotās produkcijas. Ja ceturtajā atbalsta piešķiršanas gadā sabiedrības pārdotās biedru saražotās produkcijas vērtība ir lielāka par 1000000 euro, atbalsta apjoms ir 1,5 procenti no tās daļas, kas pārsniedz 1000000 euro. Maksimālais atbalsta apjoms ceturtajā atbalsta piešķiršanas gadā ir 60000 euro;

8.4. ja piektajā atbalsta piešķiršanas gadā sabiedrības pārdotās biedru saražotās produkcijas vērtība ir mazāka par 1000000 euro, atbalsta apjoms ir 2 procenti no sabiedrības pārdotās biedru saražotās produkcijas. Ja piektajā atbalsta piešķiršanas gadā sabiedrības pārdotās biedru saražotās produkcijas vērtība ir lielāka par 1000000 euro, atbalsta apjoms ir 1,5 procenti no tās daļas, kas pārsniedz 1000000 euro. Maksimālais atbalsta apjoms piektajā atbalsta piešķiršanas gadā ir 50000 euro.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.971 redakcijā)

9. Ja atbalsta pasākumā pieprasītais finansējums pārsniedz pieejamo finansējumu, Lauku atbalsta dienests izmaksājamo atbalsta apmēru proporcionāli samazina visiem atbalsta pretendentiem.

(MK 05.01.2010. noteikumu Nr.8 redakcijā)

10. Lai pieteiktos atbalstam, pretendents Lauku atbalsta dienestā personīgi (izņemot gadījumu, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz:

10.1. iesniegumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

10.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavotu pēdējā noslēgtā gada pārskata kopiju (pilns komplekts) ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par saņemšanu (uzrāda oriģinālu);

10.3. sabiedrības biedru sarakstu (2.pielikums);

10.4. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

10.5. sabiedrības biedru tās kopsapulces protokola izrakstu, kurā sabiedrība pieņēmusi lēmumu par pieteikšanos valsts un Eiropas Savienības atbalstam un apstiprinājusi konkrētu sabiedrības aktivitāšu īstenošanu, kā arī kopsapulces dalībnieku reģistra kopiju.

(Grozīts ar MK 05.01.2010. noteikumiem Nr.8; MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1267)

11. Atbalstu 2013.gadā piešķir sabiedrībām, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu 2012.gadā atzītas par atbilstošām atbalsta saņemšanai noteiktajiem kritērijiem un pirmo reizi par atbilstošām atzītas ne agrāk kā 2009.gada 1.aprīlī.

(MK 05.11.2013. noteikumu Nr.1267 redakcijā)

11.1 Atbalstu 2014. gadā piešķir sabiedrībām, uz kurām attiecas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākuma "Ražotāju grupas" saistības un kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu pirmo reizi par atbilstošām atzītas ne agrāk kā 2010. gada 1. aprīlī.

(MK 28.10.2014. noteikumu Nr.659 redakcijā)

11.2 Atbalstu 2015. gadā piešķir sabiedrībām, uz kurām attiecas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākuma "Ražotāju grupas" saistības un kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu pirmo reizi par atbilstošām atzītas ne agrāk kā 2011. gada 1. aprīlī.

(MK 28.10.2014. noteikumu Nr.659 redakcijā)

11.3 Atbalstu 2016. gadā piešķir sabiedrībām, uz kurām attiecas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākuma "Ražotāju grupas" saistības un kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu pirmo reizi par atbilstošām atzītas ne agrāk kā 2012. gada 1. aprīlī.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.137 redakcijā)

12. Lai pieteiktos atbalstam 2013.gadā, pretendents šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2013.gada 9.decembrim.

(MK 05.11.2013. noteikumu Nr.1267 redakcijā)

12.1 Lai pieteiktos atbalstam 2014. gadā, pretendents šo noteikumu 10. punktā minētos dokumentus iesniedz Lauku atbalsta dienestā 30 kalendāra dienu laikā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludināta pieteikšanās atbalsta saņemšanai.

(MK 28.10.2014. noteikumu Nr.659 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.03.2015. noteikumiem Nr.137)

12.2 Lai pieteiktos atbalstam 2015. un 2016. gadā, pretendents šo noteikumu 10. punktā minētos dokumentus iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz attiecīgā gada 15. maijam.

(MK 24.03.2015. noteikumu Nr.137 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.716

(Pielikums MK 05.01.2010. noteikumu Nr.8 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.971)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.716

(Pielikums MK 05.01.2010. noteikumu Nr.8 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Ražotāju grupas” Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 716Pieņemts: 02.09.2008.Stājas spēkā: 24.09.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 147, 23.09.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
181375
{"selected":{"value":"27.03.2015","content":"<font class='s-1'>27.03.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.03.2015","iso_value":"2015\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-26.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.11.2013","iso_value":"2013\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2010","iso_value":"2010\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2010.-12.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.09.2008","iso_value":"2008\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2008.-08.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.03.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)