Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.746

Rīgā 2008.gada 15.septembrī (prot. Nr.65 29.§)
Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 9.panta pirmo daļu
(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1005 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra (turpmāk – reģistrs) izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību.

2. Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kas satur datus par pacientiem, kuri slimo ar noteiktām slimībām.

3. Reģistra pārzinis un turētājs ir Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – centrs). Centrs nodrošina reģistra darbību, kā arī ar personas datu operatoriem slēdz līgumus par personas datu apstrādi un aizsardzību.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.346 redakcijā)

4. Reģistra izveides mērķi ir šādi:

4.1. izveidot vienotu ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu informācijas datubāzi;

4.2. nodrošināt oficiālās statistikas programmas izpildi;

4.3. nodrošināt starptautisko saistību izpildi statistiskās informācijas apkopošanā un sniegšanā.

(Grozīts ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746)

II. Reģistrā iekļaujamās informācijas sniegšana, ievadīšana, apstrāde un izmantošana

5. Nacionālais veselības dienests reizi mēnesī no vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas sniedz reģistram nepersonalizētu informāciju par:

5.1. narkoloģiskajiem pacientiem;

5.2. pacientiem, kuriem diagnosticēta tuberkuloze;

5.3. pacientiem, kuriem diagnosticēts cukura diabēts;

5.4. pacientiem, kuriem diagnosticēta onkoloģiska slimība;

5.5. pacientiem, kuriem diagnosticēti psihiski un uzvedības traucējumi;

5.6. pacientiem, kuriem diagnosticēta arodslimība;

5.7. pacientiem, kuriem diagnosticēta multiplā skleroze;

5.8. pacientiem, kuriem diagnosticēta iedzimta anomālija;

5.9. pacientiem, kuri ārstniecības iestādē pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības vērsušies traumas, ievainojuma vai saindēšanās dēļ.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 746 redakcijā)

6. Stacionārās un ambulatorās ārstniecības iestādes, kā arī ārstu prakses (turpmāk – ārstniecības iestādes) reģistra informācijas sistēmā tiešsaistes režīmā ievada un aktualizē informāciju par:

6.1. pacientiem, kuriem diagnosticēts C hepatīts, – atbilstoši šo noteikumu 14. pielikumam;

6.2. pacientiem, kuriem diagnosticēta HIV infekcija vai saslimšana ar AIDS, – atbilstoši šo noteikumu 15. pielikumam.

(MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 7 redakcijā)

7. Pamatojoties uz šo noteikumu 5. un 6. punktā minēto informāciju, centrs reizi gadā veido šādus statistiskās informācijas kopsavilkumus:

7.1. par pacientiem, kuriem diagnosticēta tuberkuloze;

7.2. par pacientiem, kuriem diagnosticēts cukura diabēts;

7.3. par pacientiem, kuriem diagnosticēta onkoloģiska slimība;

7.4. par pacientiem, kuriem diagnosticēti psihiski un uzvedības traucējumi;

7.5. par narkoloģiskajiem pacientiem;

7.6. par pacientiem, kuriem diagnosticēta arodslimība;

7.7. par pacientiem, kuriem diagnosticēta multiplā skleroze;

7.8. par pacientiem, kuriem diagnosticēta iedzimta anomālija;

7.9. par pacientiem, kuri vērsušies ārstniecības iestādē pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības traumas, ievainojuma vai saindēšanās dēļ;

7.10. par pacientiem, kuriem diagnosticēts C hepatīts;

7.11. par pacientiem, kuriem diagnosticēta HIV infekcija vai saslimšana ar AIDS.

(MK 22.04.2014. noteikumu Nr. 206 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 414; MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 7)

8. Pamatojoties uz šo noteikumu 7.punktā minētajiem statistiskās informācijas kopsavilkumiem, centrs reizi gadā veido veselības aprūpes nozares statistiskos pārskatus.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1366; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1005; MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.346)

8.1 Centrs pēc pieprasījuma sniedz statistisko informāciju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes Toksikoloģijas un sepses klīnikai par saindēšanās gadījumiem (diagnožu kodi T36.0–T65.9 atbilstoši šo noteikumu 9.punktā minētajai Starptautiskās slimību klasifikācijas 10.redakcijai) un Valsts augu aizsardzības dienestam par saindēšanās gadījumiem ar pesticīdiem (diagnožu kodi T60.0–T60.9 atbilstoši šo noteikumu 9.punktā minētajai Starptautiskās slimību klasifikācijas 10.redakcijai).

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.346 redakcijā)

9. Slimības un slimību grupas veselības aprūpes nozares statistiskajos pārskatos grupē un kodē atbilstoši Starptautiskajai statistiskajai slimību un veselības problēmu klasifikācijai (Starptautiskās slimību klasifikācijas 10.redakcija).

10. Pacientu identificējošā informācija par šo noteikumu 6. punktā minētajiem pacientiem (pacienta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta) datu apstrādes sistēmā glabājas šifrētā veidā atsevišķi no pārējās reģistrā iekļautās informācijas. Saite starp pacientu identificējošo informāciju un pārējo reģistrā iekļauto informāciju datu apstrādes sistēmā tiek šifrēta. Iespēja identificēt konkrēto pacientu ir centram, kā arī tai personai, kuru personas datu operators ir pilnvarojis šo noteikumu 6.punktā minētās informācijas ievadīšanai un aktualizēšanai reģistrā. Pacientu identificējošā informācija par šo noteikumu 6. punktā minētajiem pacientiem pēc pacienta nāves tiek dzēsta līdz nākamā gada 31. decembrim. Informācija par HIV inficētās mātes dzimušo bērnu, kuram nav diagnosticēta HIV infekcija, tiek dzēsta no viņa mātes HIV/AIDS pacienta kartes VII sadaļas "HIV infekcija antenatālā un perinatālā periodā" (no 39.–46. punktam) līdz nākamā gada 31. decembrim pēc tam, kad šis bērns ir sasniedzis 18 mēnešu vecumu.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr. 1366; MK 27.12.2011. noteikumiem Nr. 1005; MK 22.05.2012. noteikumiem Nr. 346; MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746; MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 327; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 7)

11. Reģistrā iekļauto informāciju glabā papīra formā līdz brīdim, kad informācija ir elektroniski ievadīta reģistra datubāzē, bet ne ilgāk par vienu gadu. Reģistrā iekļauto informāciju glabā elektroniski, nodrošinot fizisko personu datu aizsardzību Fizisko personu datu apstrādes likumā un Pacientu tiesību likumā noteiktajā kārtībā. Reģistrā iekļautā informācija ir ierobežotas pieejamības informācija.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr. 890; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 667)

12. Reģistrā iekļauto šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju centrs salīdzina šādā kārtībā:

12.1. ar Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzi – reizi diennaktī;

12.2. ar Nacionālā veselības dienesta veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju reģistru un informāciju par pacientiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem – atbilstoši nepieciešamībai;

12.3. ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru – katru reizi par katru pirmreizēji reģistrēto pacientu un aktualizējot pacienta datus reģistrā, kā arī reizi gadā par visiem reģistrā iekļautajiem pacientiem;

12.4. ar Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmu – reizi diennaktī par katru reģistrēto pacientu, kuram diagnosticēts C hepatīts;

12.5. ar Jaundzimušo reģistru:

12.5.1. reizi diennaktī par katru sievieti, kurai ir diagnosticēta HIV infekcija, un, ja sievietei ir piedzimis bērns, tad no Jaundzimušo reģistra tiek sniegta informācija par bērna dzimšanas datumu, bērna dzimšanas laiku un bērna personas kodu (HIV/AIDS pacienta kartes VII sadaļas "HIV infekcija antenatālā un perinatālā periodā" 39.–41. punkts);

12.5.2. vienu reizi par katru bērnu, kuram reģistrēts HIV infekcijas vertikālās transmisijas gadījums (veikta atzīme HIV/AIDS pacienta kartes III sadaļas "Visticamākais inficēšanās ceļš, izvērtējot pacienta sniegto informāciju" 19. punktā), no Jaundzimušo reģistra tiek sniegta informācija par bērna mātes personas kodu (HIV/AIDS pacienta kartes III sadaļas "Visticamākais inficēšanās ceļš, izvērtējot pacienta sniegto informāciju" 20. punkts).

(MK 22.04.2014. noteikumu Nr. 206 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 414; MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 7; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 667)

13. Reģistra datu apstrādes sistēmas darbību organizē, ievērojot valsts informācijas sistēmu vispārīgās tehniskās un drošības prasības.

14. Reģistrā iekļauto informāciju izmanto Statistikas likumā, Pacientu tiesību likumā un Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr. 890; MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 667)

15. (Svītrots ar MK 22.04.2014. noteikumiem Nr.206)

III. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumus Nr.263 “Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 57.nr.).

17. Ārstniecības iestādes, kuras nevar nodrošināt reģistrā iekļaujamās informācijas ievadi tiešsaistes režīmā, reizi mēnesī, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.janvārim iesniedz Nacionālajā veselības dienestā papīra formā informāciju par pacientiem, kuriem bijušas traumas un ievainojumi (iesniedz tikai stacionārās ārstniecības iestādes par hospitalizētajiem pacientiem), par narkoloģiskajiem pacientiem un personām, kuras lieto atkarību izraisošas vielas, par pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem, par pacientiem, kuri slimo ar cukura diabētu, kā arī par pacientiem, kuri slimo ar onkoloģiskajām slimībām, un pacientiem, kuriem konstatēta maligna mezotelioma (1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. un 9.pielikums). Pārējo reģistrā iekļaujamo informāciju minētās ārstniecības iestādes iesniedz reizi mēnesī papīra formā šādiem personas datu operatoriem:

17.1. valsts aģentūrai "Latvijas Infektoloģijas centrs" – par pacientiem, kuri slimo ar tuberkulozi (6.pielikums);

17.2. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" – par pacientiem, kuri slimo ar arodslimībām (arī azbestozi) (10. un 11.pielikums);

17.3. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" – par pacientiem ar iedzimtām anomālijām (12.pielikums);

17.4. akciju sabiedrībai "Latvijas Jūras medicīnas centrs" – par pacientiem, kuri slimo ar multiplo sklerozi (13.pielikums).

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1366 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1005; MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.346)

18. Informāciju, kas nepieciešama reģistra izveidei, papildināšanai un uzturēšanai, tiešsaistes režīmā reģistrā ievada un aktualizē:

18.1. līdz 2009.gada 1.janvārim – Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra (par pacientiem, kuri slimo ar tuberkulozi) un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (par pacientiem, kuri slimo ar onkoloģiskajām slimībām, un pacientiem, kuriem konstatēta maligna mezotelioma);

18.2. līdz 2010.gada 1.janvārim – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (par pacientiem, kuri slimo ar arodslimībām (arī azbestozi)), valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (par pacientiem ar iedzimtām anomālijām) un akciju sabiedrība “Latvijas Jūras medicīnas centrs” (par pacientiem, kuri slimo ar multiplo sklerozi).

19. Ārstniecības iestādes, kuras nevar nodrošināt reģistrā iekļaujamās informācijas ievadi tiešsaistes režīmā par pacientiem, kuri slimo ar tuberkulozi (6.pielikums), līdz 2014.gada 1.janvārim papīra formā reizi mēnesī to iesniedz centram.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.890 redakcijā)

20. Ārstniecības iestādes līdz 2017. gada 31. maijam nodrošina reģistra papildināšanu ar datiem par pacientiem, kuriem atbilstoši šo noteikumu 14. pielikumam laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 30. novembrim ir apstiprināta C hepatīta infekcija, ir ārstu konsilija slēdziens vai ir uzsākta ārstēšana, vai ārstēšanas kurss ir pabeigts/pārtraukts.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 414 redakcijā)

21. Līdz 2017. gada 31. augustam ārstniecības iestādes, kuras normatīvajos aktos par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu noteiktajā kārtībā nav vienojušās par datu sniegšanu vienotajai veselības nozares elektroniskajai informācijas sistēmai, ievada un aktualizē reģistra informācijas sistēmā tiešsaistes režīmā šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12. un 13. pielikumā iekļauto informāciju.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 746 redakcijā)

22. Datiem, kas iekļauti reģistrā saskaņā ar šo noteikumu 20. punktu, piemēro šo noteikumu 7., 8., 8.1, 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteikto datu apstrādes kārtību.

(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 746 redakcijā)

23. Centrs līdz 2019. gada 31. jūlijam nodrošina reģistra papildināšanu ar datiem par pacientiem, kuriem līdz 2019. gada 30. jūnijam ir diagnosticēta HIV infekcija vai saslimšana ar AIDS, izmantojot valsts informācijas sistēmā "HIV/AIDS gadījumu valsts reģistrs" esošos datus.

(MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 7 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1005 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

Ministru prezidents I.Godmanis

Veselības ministrs I.Eglītis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Traumu, ievainojumu un saindēšanās gadījumu uzskaites karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Narkoloģiskā pacienta reģistrācijas karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Narkoloģiskā pacienta ārstniecības rezultāta izvērtējums

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Pacienta karte
pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Cukura diabēta pacienta reģistrācijas karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

6.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Tuberkulozes pacienta karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

7.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Onkoloģiskā pacienta reģistrācijas karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

8.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746

(Pielikums svītrots ar MK 22.04.2014. noteikumiem Nr.206)

9.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Onkoloģiskā pacienta ārstēšanas reģistrācijas karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

10.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Arodslimību pacienta reģistrācijas karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

11.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Arodslimību pacienta talons

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

12.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Reģistrācijas karte pacientam ar iedzimtām anomālijām

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

13.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.746
Multiplās sklerozes pacienta karte

(Pielikums svītrots no 01.09.2017. ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 746, sk. grozījumu 3. punktu)

14. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 746

(Pielikums MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 327 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 7)

C hepatīta pacienta karte

Reģistru regulāri papildina, ievadot datus par pacientiem, kuriem diagnosticēts C hepatīts, – pēc pamatdiagnozes noteikšanas, katru reizi pēc konsīlija slēdziena, pēc uzsākta ārstēšanas kursa, ja ārstēšanas kurss ir pabeigts vai pārtraukts, izvērtējot terapijas efektivitāti un citos būtiskos ārstēšanas procesa aktualizācijas gadījumos.

I. Pacienta dati

1.Ārstniecības iestāde    -
  (nosaukums un kods Ārstniecības iestāžu reģistrā) 
2.Pacienta personas kods  -
2.1Pacienta dzimšanas datums (dd. mm. gggg.)  . . .
3.Pacienta vārds1 4. Pacienta uzvārds1 
5.Pacienta dzimums1 (1 – vīr.; 2 – siev.)
6.Deklarētā dzīvesvieta1 
  (iela, māja, ciems, pagasts, novads, pilsēta, valsts, pasta indekss)
7.Deklarētās dzīvesvietas administratīvi teritoriālās vienības kods1 
8.Riska faktori, kas ietekmē ārstēšanas gaitu
 (1 – ir pašlaik; 2 – ir anamnēzē; 3 – nav; 9 – nav zināms)
8.1.narkotisko un psihotropo vielu lietošana
8.2.pārmērīga alkohola lietošana
8.3.saņem narkotisko vielu aizvietojošo terapiju

II. Diagnostika

9. Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēmā reģistrēts gadījums2:
9.1. C hepatīta diagnoze (kods atbilstoši SSK-10)3 .
9.2. reģistrēšanas datums (dd. mm. gggg.) . . .
10. C hepatīta noteikšanas gads .
11. C hepatīta infekcija apstiprināta
11.1. HCV RNS
11.2. HCV cor Ag
12. Pamatdiagnozes kods pirms ārstēšanas (kods atbilstoši SSK-10) .
13. Fibrozes stadijas noteikšanas gads .
13.1. fibrozes stadija, uzsākot ārstēšanu4 (F0 – nav konstatēta; F1 – fibrozēti, paplašināti portālie lauki; F2 – periportālas septas; F3 – tiltveida fibroze, F4 – ciroze)F
13.2. fibrozes stadijas noteikšanas metode: 
13.2.1. histoloģija
13.2.2. elastogrāfija
13.2.3. aknu ciroze pierādīta ar citu metodi (norādīt)  
14. HCV genotips (1; 1A; 1B; 2; 3; 4; 5; 6; 7 – kombinēts; 9 – nav noteikts)
14.1. ja kombinēts, norādīt tipus (1; 1A; 1B; 2; 3; 4; 5; 6) ; ;
14.2. HCV genotipa noteikšanas gads .
15. Līdz 2015. gada 31. decembrim saņemtās neefektīvās ārstēšanas kursā izmantotie
medikamenti/ārstēšanas shēmas kods5 (ja ir anamnēzē)
Cits (norādīt)  

III. Ārstēšana

16. Ārstu konsīlijs 
16.1. konsīlija datums (dd. mm. gggg.) . . .
16.2. konsīlija slēdziens
 (1 – nozīmēta etiotropā ārstēšana; 2 – ārstēšana nav nozīmēta) 
16.3. ja 16.2. apakšpunktā atzīmēts 2, sniegt skaidrojumu
   
   
(skaidrojums)
17.Etiotropās ārstēšanas kurss (aizpilda par katru ārstēšanas kursu)
17.1.ārstniecības iestāde  
  (kods Ārstniecības iestāžu reģistrā)
17.2.ārstēšanā izmantotie medikamenti/ārstēšanas shēmas kods
 Cits (norādīt)  
17.3.plānotais ārstēšanas ilgums (norādīt nedēļu skaitu)
17.4.ārstēšanas kursa apmaksa
 (1 – valsts apmaksāts; 2 – pacienta apmaksāts; 3 – daļējs pacienta līdzmaksājums; 4 – pacienta dalība klīniskajā pētījumā; 5 – zāļu lietošana līdzjūtības dēļ)
17.5.ārstēšanas uzsākšanas datums (dd. mm. gggg.) . . .
17.6.ārstēšanas terapijas blakusefekti 
   
18. Ārstēšana pārtraukta 
18.1. ārstēšanas pārtraukšanas datums . . .
18.2. ārstēšanas pārtraukšanas iemesls 
 (1 – medicīniskas blaknes; 2 – pacienta nelīdzestība; 3 – pacients miris; 4 – cits)
19. Ārstēšana pabeigta 
19.1. ārstēšanas pabeigšanas datums . . .
20. Novērošana pēc terapijas beigām
20.1. līdz diviem mēnešiem  
20.1.1. HCV RNS6: pozitīvs negatīvs nav izmeklēts
20.2. trīs–pieci mēneši  
20.2.1. HCV RNS: pozitīvs negatīvs nav izmeklēts
20.3. seši–vienpadsmit mēneši  
20.3.1. HCV RNS: pozitīvs negatīvs nav izmeklēts
20.4. viens gads un vairāk  
20.4.1. HCV RNS: pozitīvs negatīvs nav izmeklēts
21. Aknu transplantācija 
21.1. veikta transplantācija (dd. mm. gggg.) . . .
21.2. transplantācijas rezultāts
 (1 – izveseļošanās; 2 – komplikācijas; 3 – pacients miris; 4 – cits) 
22. Pacients miris7
22.1. nāves iestāšanās datums (dd. mm. gggg.) . . .
22.2. nāves cēlonis (SSK-10) .
22.3. nāve saistīta ar C hepatīta izraisītu aknu patoloģiju
 (1 – jā, 2 – nē) 
23. Piezīmes (norāda papildu informāciju, kas būtiska pacienta ārstēšanā, bet nav iekļauta kartē)
  
  
  
24. Ārsts (ievada pēc katras aktualizācijas) 
 
(vārds, uzvārds un identifikācijas numurs) 
25. Kartes aktualizācijas datums (dd. mm. gggg.) . . .
  

 


Piezīmes.

1 Informācija tiek saņemta no Iedzīvotāju reģistra.

2 Informācija tiek saņemta no valsts informācijas sistēmas "Valsts infekcijas slimību uzraudzības un monitoringa sistēma", ko ievada Slimību profilakses un kontroles centrs.

3 Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10. redakcija).

4 Fibrozes stadija noteikta pēc METAVIR skalas.

5 Tiešsaistes režīmā iespējams izvēlēties atbilstošo izvēlēto medikamentu kombināciju. Slimību profilakses un kontroles centrs papildus nodrošina skaidrojumu tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv.

6 HCV RNS ir pozitīvs, ja tā koncentrācija ir augstāka par izmantotā laboratorijas testa noteikšanas slieksni.

7 Informācija tiek saņemta no Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzes, ko ievada Slimību profilakses un kontroles centrs.

15. pielikums
Ministru kabineta
2008. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 746

(Pielikums MK 08.01.2019. noteikumu Nr. 7 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 667)

HIV/AIDS pacienta karte

Reģistru pēc aktualizētu epidemioloģisko un/vai klīnisko datu saņemšanas regulāri papildina, ievadot datus par pacientiem, kuriem diagnosticēta HIV infekcija vai saslimšana ar AIDS

I. Pacienta dati

1. Ārstniecības iestāde

  -
 (nosaukums un kods Ārstniecības iestāžu reģistrā) 
2. Pacienta personas kods -
3. Pacienta dzimšanas datums1 (dd.mm.gggg.) . . .
4. Pacienta vārds1 5. Pacienta uzvārds1 
6. Apmeklētāja anonīmais kods
(aizpilda tikai par apmeklētājiem no HIV profilakses punktiem)
7. Pacienta dzimums1 (1 – vīrietis; 2 – sieviete; 99 – nav zināms)
8. Deklarētā dzīvesvieta 1 
 (iela, māja, ciems, pagasts, novads, pilsēta, valsts, pasta indekss)

9. Deklarētās dzīvesvietas administratīvās teritorijas

vai novada teritoriālās vienības kods1 
10. HIV infekcija antenatālā un perinatālā periodā 
(ja atzīmē, tad ir jāaizpilda VII sadaļa)

II. Epidemioloģiskā anamnēze

11. Atrodas apcietinājumā vai izcieš brīvības atņemšanas sodu (norādīt atbilstošo)

(1 – ir pašlaik; 2 – ir anamnēzē; 3 – nav; 4 – nav zināms; 99 – neattiecas) 
12. Bioloģisko materiālu vai orgānu donors (norādīt atbilstošo)
(1 – pirmreizējs; 2 – atkārtotais; 3 – nav; 4 – nav zināms; 99 – neattiecas) 
13. Bioloģisko materiālu vai orgānu recipients (norādīt atbilstošo)
(1 – vienu reizi; 2 – vairāk par vienu reizi; 3 – nav; 4 – nav zināms; 99 – neattiecas) 
14. Infekcijas slimība (norādīt atbilstošo) 
(1 – ir pašlaik; 2 – ir anamnēzē; 3 – nav; 99 – nav zināms) 
14.1. tuberkuloze
14.2. sifiliss
14.3. gonoreja
14.4. uroģenitāla hlamīdiju infekcija
14.5. B hepatīts
14.6. C hepatīts
15. Veikts izmeklējums uz tuberkulozi (norādīt atbilstošo)
(1 – ir; 2 – nav; 99 – nav zināms) 
16. Izmeklējumi uz tuberkulozi (ja 15. punktā norādīts "1 – ir", pie atbilstošajiem izmeklējumiem norādīt datumu (dd.mm.gggg.) un rezultātu)
16.1. plaušu radioloģiska izmeklēšana . . .
16.1.1. rezultāts (norādīt atbilstošo)
(1 – pozitīvs; 2 – negatīvs; 99 – nav zināms) 
16.2. krēpu izmeklēšana uz Mycobacterium tuberculosis . . .
16.2.1. rezultāts (norādīt atbilstošo)
(1 – pozitīvs; 2 – negatīvs; 99 – nav zināms) 
16.3. tuberkulīna tests . . .
16.3.1. rezultāts (norādīt atbilstošo)
(1 – pozitīvs; 2 – negatīvs; 99 – nav zināms) 
16.4. interferona gamma izdales tests (IGRA) tests . . .
16.4.1. rezultāts (norādīt atbilstošo)
(1 – pozitīvs; 2 – negatīvs; 99 – nav zināms) 

III. Visticamākais inficēšanās ceļš, izvērtējot pacienta sniegto informāciju
(norādīt atbilstošo, arī turpmāko apmeklējumu laikā)

17. Injicējamo narkotisko vielu lietošana ar kopējiem injicēšanas piederumiem
18. Seksuāls kontakts ar HIV inficētu vai iespējami inficētu personu
18.1. heteroseksuāls kontakts
18.2. homoseksuāls kontakts
18.3. partneris ir injicējamo narkotisko vielu lietotājs
19. Vertikālā transmisija
20. Mātes personas kods -
21. Cits inficēšanās ceļš 
 (norādīt) 
22. Valsts, kurā ir inficējies (norādīt valsti un kodu)2 
23. Nezina, kurā valstī ir inficējies
24. Inficēšanās ceļš nav noskaidrots

IV. Diagnostika

25. HIV infekcijas apstiprināšanas datums Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā

(dd.mm.gggg.) . . .
26. Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas parauga reģistrācijas numurs
  /
27. Metode, ar kuru laboratoriski apstiprināta HIV infekcija (norādīt atbilstošo)
27.1. pozitīvs HIV izmeklēšanas antivielu tests, kas ir apstiprināts ar specifiskāku antivielu testu
(Immunoblot/Western blot)
27.2. pozitīvs HIV kombinētas izmeklēšanas (HIV antivielu un HIV p24 antigēna) tests, kas ir apstiprināts ar specifiskāku antivielu testu (Immunoblot/Western blot) vai ar HIV p24 antigēna testu, tostarp neitralizācijas reakciju
 
27.3. pozitīvi rezultāti ar diviem atsevišķiem paraugiem HIV nukleīnskābes noteikšanā

27.4. pozitīvs HIV izmeklēšanas rezultāts ar citu metodi

 
 (norādīt) 
28. HIV vīrusa tips (norādīt atbilstošo)
(1 – HIV-1; 2 – HIV-2) 
29. Galvenais izmeklēšanas iemesls uz HIV infekciju (norādīt vienu)
29.1. pacienta/vecāku/aizbildņu/aizgādņu vēlēšanās
29.2. sakarā ar HIV eksprestesta pozitīvo rezultātu
(1 – HIV profilakses punktā (ja pirmajā lodziņā norādīts "1", tad otrajā lodziņā norādīt reģionu, kur atrodas HIV profilakses punkts, atbilstoši kodifikatoram); 2 – pie ārstniecības personas; 3 – veikts paštests; 99 – cits)
29.3. klīniskas indikācijas (simptomi, kas liek domāt par HIV infekciju)
29.4. kontaktpersona
29.5. pacienta ar seksuāli transmisīvu infekciju pārbaude
29.6. asins/spermas/orgānu donors
29.7. grūtniecības laikā
29.8. HIV pozitīvas mātes dzimušā bērna izmeklēšana
29.9. tuberkulozes gadījumā
29.10. ieslodzījuma vietā
30. Pirmreizēji noteiktais CD4 šūnu skaits (šūnas/mm³)
31. Datums, kad pirmreizēji tika noteikts CD4 šūnu skaits . . .
(dd.mm.gggg.) 
32. Vīrusa slodze3 (kopijas/ml)
33. Datums, kad tika noteikta pēdējā vīrusa slodze . . .
(dd.mm.gggg.) 

V. AIDS

34. AIDS apstiprināšanas datums (dd.mm.gggg.) . . .
35. AIDS indikatorslimības (norādīt atbilstošo) 
35.1. bakteriālas infekcijas, multiplas vai recidivējošas (bērniem < 6 g. vec.)
35.2. Berkita limfoma
35.3. citomegalovīrusa infekcija, izņemot lokalizāciju liesā, limfmezglos, aknās
35.4. citomegalovīrusa izraisīts retinīts
35.5. Herpes simplex: čūlas ilgāk par vienu mēnesi, bronhīts, pneimonīts, ezofagīts
35.6. HIV izraisīta encefalopātija
35.7. HIV izraisīts izsīkuma sindroms
35.8. histoplazmoze, diseminēta vai ekstrapulmonāla
35.9. imunoblastiska limfoma
35.10. invazīva dzemdes kakla karcinoma (pieaugušiem un bērniem > 6 g. vec.)
35.11. hroniska intestināla izosporiāze, ilgāk par vienu mēnesi
35.12. kandidoze – trahejas, bronhu, plaušu
35.13. kandidoze – barības vada
35.14. Kapoši sarkoma
35.15. kokcidioidomikoze, ekstrapulmonāla vai diseminēta
35.16. kriptokokoze, ekstrapulmonāla
35.17. kriptosporidioze ar caureju, ilgāk par vienu mēnesi
35.18. Mycobacterium avium complex vai Mycobacterium kansasii (vai citu Mycobacterium sugu)
izraisīta ekstrapulmonāla vai diseminēta slimība
35.19. Mycobacterium tuberculosis izraisīta pulmonāla slimība (pieaugušiem un
bērniem > 6 g. vec.)
35.20. Mycobacterium tuberculosis izraisīta ekstrapulmonāla slimība
35.21. primāra smadzeņu limfoma
35.22. pneimocistu pneimonija
35.23. pneimonija, atkārtoti 12 mēnešu laikā (pieaugušiem un bērniem > 6 g. vec.)
35.24. salmonella izraisīta sepse/septicēmija (recidivējoša)
35.25. smadzeņu toksoplazmoze
35.26. progresējoša multifokāla leikoencefalopātija
35.27. citas 
 (norādīt) 

VI. Antiretrovirālā terapija
(36.6.–38. punktu aizpilda tikai par bērniem, kuriem apstiprināta HIV infekcija un kuri inficējušies vertikālās transmisijas ceļā)

36. Antiretrovirālās terapijas nozīmēšanas iemesls (norādīt atbilstošo)
(1 – grūtniece/pēcdzemdību periods; 2 – bērns; 3 – cits)
37. Jaundzimušais ir saņēmis profilaktisko terapiju laika periodā līdz 72 stundām
(1 – jā; 2 – nē; 99 – nav zināms) 
38. Kādu profilaktisko terapiju jaundzimušais ir saņēmis
(1 – monoterapija; 2 – kombinētā terapija; 99 – nav zināms) 

VII. HIV infekcija antenatālā un perinatālā periodā
(aizpilda par katru bērnu atsevišķi)

Informācija par bērnu

39. Bērna dzimšanas datums5 . . .
40. Bērna dzimšanas laiks5 .
41. Bērna personas kods5 -
42. Jaundzimušajam konstatēts HIV RNS (aizpilda infektologs)
(1 – jā; 2 – nē; 99 – nav zināms) 
43. Datums, kad jaundzimušajam konstatēts HIV RNS 
(dd.mm.gggg.) . . .
44. Jaundzimušais ir saņēmis profilaktisko terapiju laika periodā līdz 72 stundām
(1 – jā; 2 – nē; 99 – nav zināms) 
45. Kādu profilaktisko terapiju jaundzimušais ir saņēmis
(1 – monoterapija; 2 – kombinētā terapija; 99 – nav zināms) 
46. HIV infekcija bērnam apstiprināta
(1 – jā (ja atzīmēts "jā", tad aizpilda HIV/AIDS pacienta karti); 2 – nē (ja atzīmēts "nē", tad informācija par bērnu vairs neuzrādās); 99 – nav zināms)

VIII. HIV inficētās personas vai AIDS pacienta nāve6

47. Nāves iestāšanās datums (dd.mm.gggg.) . . .
48. Nāves pamatcēlonis (kods atbilstoši SSK-10) .

IX. Noslēguma jautājumi

49. Cita epidemioloģiski svarīga informācija

 
50. Ārsts (ievada pēc katras aktualizācijas) 
 
(vārds, uzvārds un identifikācijas numurs) 
51. Kartes aktualizācijas datums (dd.mm.gggg.) . . .

Piezīmes.

1 Informācija tiek saņemta no Iedzīvotāju reģistra.

2 Kods atbilstoši standartizētajam Valstu un teritoriju kodu sarakstam, kas pieejams Eiropas statistikas biroja tīmekļvietnē (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&Int CurrentPage=1&StrNom=CL_GEO&IntPcKey=41999324&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC).

3 Pirmreizējiem pacientiem atzīmē pēc 12 mēnešiem no terapijas uzsākšanas, turpmāk (regulāriem pacientiem) atzīmē vismaz vienu reizi gadā pēc ārsta ieskatiem.

4 Informācija tiek saņemta no Ārstniecības iestāžu reģistra.

5 Informācija tiek saņemta no Jaundzimušo reģistra.

6 Informācija tiek saņemta no Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāzes, ko ievada Slimību profilakses un kontroles centrs.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 746Pieņemts: 15.09.2008.Stājas spēkā: 20.09.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 19.09.2008.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
181288
{"selected":{"value":"20.12.2019","content":"<font class='s-1'>20.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.12.2019","iso_value":"2019\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-19.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2018","iso_value":"2018\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2018.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-30.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2016","iso_value":"2016\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2016.-31.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2014","iso_value":"2014\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2014.-30.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2012","iso_value":"2012\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2012","iso_value":"2012\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2012.-21.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2011","iso_value":"2011\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2011.-24.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2009","iso_value":"2009\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2009.-30.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.09.2008","iso_value":"2008\/09\/20","content":"<font class='s-1'>20.09.2008.-02.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.12.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"