Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.514

Rīgā 2008.gada 7.jūlijā (prot. Nr.46 38.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam “Sociāli ekonomiskie pasākumi”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību zivsaimniecības attīstībai kompensāciju maksājumu veidā zivsaim­niecības attīstības pasākumam “Sociāli ekonomiskie pasākumi” (turpmāk – pasākums).

2. Pasākuma mērķis ir kompensācijas izmaksa zvejniekiem, kuri strādājuši uz kuģiem, kas nodoti sadalīšanai (tai skaitā sagriešanai metāllūžņos) vai izmantošanai citiem mērķiem (ārpus zvejniecības) normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” noteiktajā kārtībā (turpmāk – pilnīga zvejas darbību pārtraukšana).

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1206 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.202)

2.1 (Svītrots ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.569)

2.2 (Svītrots ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.569)

3. Projektus īsteno kompensāciju maksājumu veidā. Pieteikšanās nosacījumi, projektu iesniegumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1206 redakcijā)

3.1 Lauku atbalsta dienests pēc projektu iesniegumu pieņemšanas:

3.1 1. uzsāk to vērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

3.1 2. publicē savā tīmekļa vietnē informāciju par pasākuma attiecīgajai kārtai piešķirtā finansējuma atlikumu, atjaunojot informāciju ne retāk kā reizi nedēļā.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.569 redakcijā)

3.2 Vērtējot projektu iesniegumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai, Lauku atbalsta dienests vispirms vērtē projektu iesniegumu un atbalsta pretendentu atbilstību šādiem galvenajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem:

3.2 1. projekta mērķa atbilstība pasākuma mērķim;

3.2 2. atbalsta pretendenta atbilstība atbalsta saņēmēja statusam.

(MK 23.09.2014. noteikumu Nr.569 redakcijā)

4. Atbalsta pretendenti ir zvejas kuģu apkalpes locekļi (zvejnieki).

5. Pasākums paredz kompensācijas izmaksu zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) pēc pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas (turpmāk – kompensācija).

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.202 redakcijā)

6. Par pilnīgu zvejas darbību pārtraukšanas brīdi tiek uzskatīts Latvijas Kuģu reģistra izsniegtajā izslēgšanas apliecībā norādītais zvejas kuģa izslēgšanas datums.

7. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pretendents iesniedz iesniegumu Lauku atbalsta dienestā ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas.

(Grozīts ar MK 23.09.2014. noteikumiem Nr.569)

8. Kompensāciju var saņemt atbalsta pretendents, kurš atbilst šādiem nosacījumiem:

8.1. vismaz 12 mēnešus pēdējo divu gadu laikā ir strādājis uz zvejas kuģa, ar kuru pilnīgi pārtraukta zvejas darbība;

8.2. par atbalsta pretendentu ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas valsts budžetā pēdējo divu gadu laikā;

8.3. darba samaksa zvejniecībā pēdējos divos gados veido vismaz 51 % no kopējiem aprēķinātajiem darba ienākumiem;

8.4. (svītrots ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1206).

9. (Svītrots ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.202)

9.1 Atbalsta saņēmējs pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā uz vienu gadu pārtrauc strādāt uz jebkura zvejas kuģa.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1206 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.202)

II. Iesniedzamie dokumenti

10. Lai pieteiktos uz kompensāciju, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē personīgi (izņemot gadījumu, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām) iesniedz:

10.1. projekta iesniegumu (pielikums) divos eksemplāros, no kuriem vienu atbalsta pretendents saņem atpakaļ ar Lauku atbalsta dienesta atzīmi par saņemšanu (neattiecas, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā);

10.2. (svītrots ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1206);

10.3. darba līguma kopiju vai darba devēja izziņu, kas apliecina, ka atbalsta pretendents pēdējo divu gadu laikā vismaz 12 mēnešus ir strādājis uz zvejas kuģa, ar kuru pilnīgi pārtraukta zvejas darbība, norādot darba attiecību pārtraukšanas datumu;

10.4. pases kopiju;

10.5. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(Grozīts ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1206; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.202)

11. (Svītrots ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.202)

III. Atbalsta veids un apmērs

12. Kompensācijas apmērs atbalsta pretendentam tiek aprēķināts, izmantojot šādu formulu:

Kom = 4m × 12, kur

Kom – kompensācijas apmērs;

m – normatīvajos aktos par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi noteiktā minimālā mēneša alga.

13. Kompensācija vienam atbalsta pretendentam vienā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā nepārsniedz 14 229 euro.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.695)

13.1 Lauku atbalsta dienests kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1206 redakcijā)

14. Ja atbalsta saņēmējs atsāk strādāt uz zvejas kuģa ātrāk nekā gadu pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā, atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc darba atsākšanas rakstiski informē par to Lauku atbalsta dienestu un atmaksā saņemto kompensāciju proporcionāli atlikušo dienu skaitam gadā.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1206 redakcijā)

15. Ja atbalsta saņēmējs pārkāpj šo noteikumu 14.punktā minēto nosacījumu, tas saņemto atbalstu pilnā apmērā atmaksā Lauku atbalsta dienestā.

(MK 20.10.2009. noteikumu Nr.1206 redakcijā)

16. (Svītrots ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.202)

17. Šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. un 10.3.apakšpunktā minētos termiņus rēķina, sākot ar dienu, kad atbalsta pretendents pārtraucis darba tiesiskās attiecības uz kuģa, ar kuru pilnīgi pārtraukta zvejas darbība. Darba attiecību pārtraukšanas periods nepārsniedz trīs mēnešus no dienas, kad Lauku atbalsta dienestā iesniegts iesniegums par zvejas kuģa pilnīgu zvejas darbību pārtraukšanu.

(MK 15.03.2011. noteikumu Nr.202 redakcijā)

18. (Svītrots ar MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.202)

19. Atbalsts vienam atbalsta pretendentam 2007.–2013.gada plānošanas periodā tiek piešķirts vienu reizi.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.368 redakcijā)

20. Pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma:

20.1. Zemkopības ministrija sniedz informāciju par zvejas kuģiem, kas iekļauti zvejas kuģu sarakstā;

20.2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniedz informāciju par atbalsta pretendenta vai atbalsta saņēmēja aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objektu.

(Grozīts ar MK 17.02.2009. noteikumiem Nr.153; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1512; MK 15.03.2011. noteikumiem Nr.202)

IV. Noslēguma jautājums

(Nodaļa svītrota ar MK 20.10.2009. noteikumiem Nr.1206)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.514

(Pielikums MK 15.03.2011. noteikumu Nr.202 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.695)

Projekta iesnieguma veidlapa

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 514Pieņemts: 07.07.2008.Stājas spēkā: 12.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 11.07.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
178092
{"selected":{"value":"09.10.2014","content":"<font class='s-1'>09.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.10.2014","iso_value":"2014\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-08.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2013","iso_value":"2013\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2011","iso_value":"2011\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2011.-12.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-24.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2009","iso_value":"2009\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.02.2009","iso_value":"2009\/02\/25","content":"<font class='s-1'>25.02.2009.-27.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.07.2008","iso_value":"2008\/07\/12","content":"<font class='s-1'>12.07.2008.-24.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.10.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)