Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.105

Rīgā 2008.gada 18.februārī (prot. Nr.10 18.§)
Kārtība, kādā licencē un īsteno probācijas programmas
Izdoti saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 9.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā licencē un īsteno probācijas pro­grammas (turpmāk - programma).

2. Programmu veido:

2.1. titullapa;

2.2. satura rādītājs;

2.3. ievads;

2.4. pamatdaļa (programmas darbību un to metožu detalizēts izklāsts ko­pumā un katras nodarbības detalizēts izklāsts ar norādījumiem programmas īstenotājam);

2.5. strukturēts izdales materiāls programmas dalībniekam;

2.6. secinājumi un priekšlikumi programmā apgūto prasmju praktiskai apguvei (ja tādi nav izklāstīti pamatdaļā).

3. Licencēšanas komisija (turpmāk - komisija) pēc tam, kad saņemts ie­snie­gums par programmas licencēšanu, var pieaicināt ekspertu vai atbil­stošās nozares pārstāvi programmas novērtēšanai un atzinuma sagatavošanai.

4. Eksperta vai atbil­stošās nozares pārstāvja atzinumu pievieno iesnieg­tajiem dokumentiem un izskata ko­misijas sēdē. Minētajam atzinumam ir ietei­kuma raksturs.

5. Tiesības iesniegt komisijai iesniegumu par programmas licencēšanu (1.pielikums) ir fiziskai un juridiskai personai (turpmāk - iesniedzējs).

6. Iesniegumam par programmas licencēšanu pievieno šādus dokumentus:

6.1. programmu (papīra formā un elektroniski);

6.2. iesniedzēja vērtējumu licencējamai programmai;

6.3. programmas aprakstu (saturs un norise);

6.4. ar programmu saistīto zinātnisko pētījumu datus (ja tādi ir pieejami), kuri pamato licencējamās programmas aktualitāti;

6.5. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo materiāltehniskā nodrošinājuma uzskaitījumu.

7. Lēmumu par programmas licencēšanu komisija pieņem mēneša laikā.

8. Komisija atsaka licencēt programmu šādos gadījumos:

8.1. nav iesniegti visi šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti;

8.2. programma neatbilst šo noteikumu 2.punktā minētajām prasībām;

8.3. programma neatbilst probācijas mērķiem;

8.4. nav izstrādāts licencējamās programmas saturs un tās īstenošanas me­hā­nisms;

8.5. sniegtas nepatiesas ziņas par programmas autortiesībām, blakustie­sībām un zinātnisko pētījumu rezultātiem.

9. Iesniedzējs ne agrāk kā divus mēnešus pēc tam, kad saņemts atteikums li­cencēt programmu, var atkārtoti iesniegt iesniegumu programmas licencēšanai.

10. Ar programmas licencēšanu saistītos materiāltehniskos izdevumus sedz no Valsts probācijas dienestam piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.

11. Licenci (2.pielikums) sagatavo 10 die­nu laikā pēc tam, kad ko­misija pieņēmusi lēmumu par programmas licencēšanu.

12. Licenci izsniedz papīra formā. Pēc iesniedzēja pieprasījuma licenci noformē elektroniski.

13. Licenci paraksta komisijas priekšsēdētājs.

14. Licence ir spēkā ar tās izsniegšanas dienu.

15. Licenci izsniedz uz trijiem gadiem.

16. Ja licence ir nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta, komisija pēc iesniedzēja rakstiska iesnieguma izsniedz licences dublikātu. Uz licences dublikāta izdara atzīmi "Dublikāts".

17. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu programmas licen­cēšanai, ir iz­darīti grozījumi, iesniedzējam ne vēlāk kā 30 dienas pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas ir pienākums rakstiski par to paziņot komisijai. Komisija mēneša laikā pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas izvērtē grozījumus un, ja ne­pieciešams, izsniedz jaunu licenci.

18. Lai pagarinātu licences derīguma termiņu, iesniedzējs iesniedz komisijai iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumā neaizpilda 3.punktu.

19. Iesniegumam par licences derīguma termiņa pagarināšanu pievieno pro­grammas īstenošanas gaitas rezultatīvo rādītāju aprakstu par iepriekšējo pro­grammas īstenošanas periodu.

20. Iesniegumu licences derīguma termiņa pagarināšanai iesniedz ko­misijai ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms licences derīguma termiņa beigām.

21. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu pagarināt licences derīguma termiņu, ja pēc pro­grammas īstenošanas netika sasniegti programmas teorētiski izvirzītie mērķi un uzdevumi.

22. Komisija pieņem lēmumu par izsniegtās licences anulēšanu šādos gadī­jumos:

22.1. stājies spēkā tiesas nolēmums par attiecīgā darbības veida aizlie­gumu programmas īstenotājam vai tiesas nolēmumā konstatēts, ka programmas īstenotājs pārkāpis ar pro­grammas vai licences izmantošanu saistītos normatīvos aktus;

22.2. programmas īstenotājs ir pārtraucis licencēto darbību un par to ir iesniedzis komisijai iesniegumu;

22.3. atbilstoši valsts vai pašvaldību institūciju izsniegtajiem doku­mentiem vai pieņemtajiem lēmumiem konstatēts, ka programmas īstenotājs komisijai, valsts institūcijām vai pašvaldībām sniedzis nepatiesas ziņas par programmas autortiesībām, blakustiesībām un zinātnisko pētījumu rezultātiem.

23. Ja licenci anulē, tās oriģinālu vai dublikātu nodod komisijai 10 dienu laikā pēc komisijas lēmuma paziņošanas.

24. Lēmumu par atteikumu licencēt programmu vai pagarināt licences derīguma termiņu, kā arī lēmumu par licences anulēšanu var apstrīdēt Tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

25. Programmas īstenotājs ir atbildīgs par programmas īstenošanu atbilstoši tiem dokumentiem, kuri tika pievienoti iesniegumam par programmas licencēšanu.

26. Licencētās programmas īsteno Valsts probācijas dienesta, Ieslo­dzījuma vietu pārvaldes vai programmas īstenotāja noteiktajās vietās.

27. Programmas īstenotājam nepieciešams iegūt un ap­kopot pārbaudāmu, ticamu un objektīvu informāciju par programmas teorē­tiski izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Šo informāciju programmas īstenotājs iesniedz komisijai pēc tās pieprasījuma.

28. Programmu drīkst īstenot tikai programmas īstenotāja īpaši apmācīti speciālisti.

29. Licencētās programmas īsteno šādām mērķa grupām:

29.1. probācijas klienti;

29.2. ar brīvības atņemšanu notiesātās personas, kas izcieš sodu.

30. Programmas īstenotājs nodrošina, lai šo no­teikumu 29.punktā minētās personas ievēro šādus nosacījumus:

30.1. apmeklē nodarbības programmas īstenotāja norādītajā laikā;

30.2. ievēro programmā izvirzītos noteikumus un prasības;

30.3. līdzdarbojas programmas nodarbībās;

30.4. programmas īstenošanas vietā un laikā neatrodas alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.

31. Ja tiek pārkāpti šo noteikumu 30.punktā minētie nosacījumi, pro­grammas īstenotājs lemj par pārkāpēja atskaitīšanu no konkrētās programmas un atkārtotu iesaistīšanu programmā, sākot nodarbības no sākuma.

32. Šo noteikumu 31.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt Valsts pro­bācijas dienestā. Valsts probācijas dienesta lēmumu var pārsūdzēt tiesā Admi­nistratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.februāra noteikumiem Nr.105
01.JPG (94137 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.februāra noteikumiem Nr.105
02.JPG (50411 bytes)
Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā licencē un īsteno probācijas programmas Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 105Pieņemts: 18.02.2008.Stājas spēkā: 22.02.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 21.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
171279
22.02.2008
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"