Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu"

Izdarīt likumā "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas ierobežošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu".

2. 1.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) smēķēšana - tāda tabakas izstrādājumu lietošana, kuras rezultātā izdalās tabakas dūmi;";

izslēgt 4.punktu;

izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) tabakas darva - neapstrādāts bezūdens dūmu kondensāts, kas nesatur nikotīnu;

6) tabakas izstrādājumi - šā likuma izpratnē: izstrādājumi, kuri pilnīgi vai daļēji pagatavoti no tabakas (piemēram, cigaretes, cigarellas, cigāri, pīpju un cita smēķējamā tabaka, šņaucamā, košļājamā, zelējamā un velmējamā tabaka) un kurus izmanto smēķēšanai, šņaukšanai, košļāšanai vai zelēšanai;";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) iepakojuma vienība - mazākā patērētājam piedāvātā tabakas izstrādājumu tara (piemēram, paciņa, kastīte, kārba, maisiņš), kuru atverot var piekļūt tabakas izstrādājumam;";

papildināt pantu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9) vieta, kas speciāli ierādīta smēķēšanai - atsevišķa vai norobežota telpa vai telpas daļa, kura aprīkota ar gaisa ventilācijas iekārtu un kurā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu;

10) tabakas izstrādājumi orālai lietošanai - šā likuma izpratnē: tabakas izstrādājumi, kuri paredzēti orālai lietošanai un pilnīgi vai daļēji pagatavoti no tabakas cietā veidā (formā) vai daļiņu veidā (formā) vai jebkurā to apvienojumā un tiek piedāvāti maisiņu iepakojumā (sausos, smaržīgos vai porainos maisiņos) vai iesaiņojumā, kas ir līdzīgs pārtikas produktu iesaiņojumam, izņemot tos tabakas izstrādājumus, kuri izmantojami smēķēšanai vai košļāšanai."

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir aizsargāt cilvēka veselību un tiesības uz tīru, ar tabakas dūmiem nepiesārņotu vidi, kā arī noteikt izplatīšanas ierobežojumus orālai lietošanai paredzētajiem tabakas izstrādājumiem un kārtību, kādā valsts kontrolē tabakas un tabakas izstrādājumu apriti, tabakas izstrādājumu reklāmu un smēķēšanu sabiedriskajās vietās, ievērojot iedzīvotāju tiesības un intereses."

4. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Tabakas izstrādājumu realizācijas ierobežojumi

(1) Latvijā ir aizliegts realizēt:

1) šņaucamo un košļājamo tabaku;

2) cigaretes, kurās nikotīna daudzums pārsniedz Ministru kabineta noteiktās pieļaujamās normas;

3) cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 12 miligramus, tas ir, daudzumu, kas noteikts atbilstoši Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) 4387. un 3400.standarta un apstiprināts atbilstoši 8243.standarta prasībām;

4) tabakas izstrādājumus, kuriem nav noteiktā kārtībā izsniegta obligātā kvalitātes atbilstības sertifikāta;

5) tabakas izstrādājumus, kuru iepakojuma vienības noformējums neatbilst šā likuma 6.panta noteikumiem;

6) tabakas izstrādājumus orālai lietošanai.

(2) Juridiskās personas, kuras realizē cigaretes, par saviem līdzekļiem nosaka tabakas darvas un nikotīna daudzumu tajās, izmantojot akreditēto un pilnvaroto laboratoriju pakalpojumus."

5. 6.pantā:

papildināt panta nosaukumu, pirmo un otro daļu pēc vārda "iepakojuma" ar vārdu "vienības";

izteikt otrās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"(2) Uz Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt:";

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) piestiprinātai nodokļu markai, kas apliecina akcīzes nodokļa nomaksu. Ja ir slēgts caurspīdīgs iepakojums, nodokļu markai jāatrodas zem tā;";

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) vispārīgam brīdinājumam valsts valodā: "Tabaka nopietni kaitē cilvēka veselībai." Brīdinājumam jāatrodas uz vislabāk redzamās virsmas. Tam jābūt skaidram, salasāmam, un tas nedrīkst būt drukāts uz ārējā caurspīdīgā iepakojuma.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto, piekto, sesto, septīto, astoto, devīto un desmito daļu šādā redakcijā:

"(3) Uz Latvijā realizējamo cigarešu iepakojuma vienības jābūt:

1) norādījumam valsts valodā par nikotīna un tabakas darvas daudzumu miligramos. Šim norādījumam, kas novietots uz vienas no cigarešu iepakojuma vienības sānu malām un aizņem vismaz četrus procentus no attiecīgās virsmas, jābūt skaidri salasāmam un drukātam uz kontrastaina pamata;

2) vismaz vienam šādam speciālam brīdinājumam:

"Smēķēšana izraisa vēzi",

"Smēķēšana izraisa sirds slimības",

"Aizsargājiet bērnus: nelieciet viņiem elpot tabakas dūmus",

"Smēķēšana rada atkarību";

3) tā izgatavotāja adresei, kurš veicis produkta pēdējo būtisko apstrādi.

(4) Uz Latvijā realizējamās velmējamās tabakas iepakojuma vienības otras lielākās virsmas jābūt vismaz vienam no šā panta trešās daļas 2.punktā minētajiem speciālajiem brīdinājumiem.

(5) Šā panta trešās daļas 2.punktā un ceturtajā daļā minētajiem brīdinājumiem jābūt uz iepakojuma vienības otras lielākās virsmas, un brīdinājuma teksts uz attiecīgā tabakas izstrādājuma veida periodiski jāmaina, lai gada laikā dažādi brīdinājuma varianti parādītos vienādā daudzumā ar piecu procentu nobīdi.

(6) Uz Latvijā realizējamo cigāru, cigarellu, pīpju tabakas vai citu tabakas izstrādājumu (izņemot cigaretes un velmējamo tabaku) iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam šādam speciālam brīdinājumam:

"Smēķēšana izraisa vēzi",

"Smēķēšana izraisa nāvējošas slimības",

"Smēķēšana bojā apkārtesošo veselību",

"Smēķēšana izraisa sirds slimības".

Šā brīdinājuma teksts periodiski jāmaina.

(7) Uz Latvijā realizējamo bezdūmu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt speciālam brīdinājumam: "Izraisa vēzi".

(8) Pirms vispārīgā un speciālā brīdinājuma jābūt norādei: "Labklājības ministrija brīdina".

(9) Vispārīgajam un speciālajam brīdinājumam jāaizņem:

1) vismaz četri procenti no cigarešu iepakojuma vienības virsmas (katrs brīdinājums), izņemot norādi: "Labklājības ministrija brīdina";

2) vismaz viens procents no pārējo tabakas izstrādājumu iepakojuma virsmas (katrs brīdinājums), izņemot norādi: "Labklājības ministrija brīdina".

(10) Brīdinājumiem jābūt:

1) skaidriem un salasāmiem;

2) uzdrukātiem vai piestiprinātiem tā, lai tos nevarētu noņemt;

3) drukātiem treknā drukā uz kontrastaina pamata;

4) izvietotiem tā, lai, atverot iepakojuma vienību, tos nevarētu sabojāt. Brīdinājumi nedrīkst būt drukāti vai piestiprināti uz caurspīdīgā vai jebkura cita ārējā iesaiņojuma, kā arī tos nedrīkst apslēpt vai pārklāt cita rakstveida informācija vai attēls."

6. 7.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"7.pants. Tabakas izstrādājumu aprites kārtība

(1) Tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tabakas izstrādājumus, izņemot cigārus un cigarellas, atļauts realizēt tikai slēgtās iepakojuma vienībās.";

aizstāt sestajā daļā vārdus "smēķēšana ir kaitīga" ar vārdiem "tabakas izstrādājumu lietošana nopietni kaitē".

7. Aizstāt 8.pantā vārdu "smēķēšana" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tabakas izstrādājumu lietošana" (attiecīgā locījumā).

8. 9.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) tabakas izstrādājumu un jebkurā citā reklāmā attēlot personas smēķējam;";

izteikt otrās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"(2) Aizliegts reklamēt tabakas izstrādājumus un to lietošanu:";

aizstāt otrās daļas 5.punktā vārdu "smēķēšana" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "tabakas izstrādājumu lietošana" (attiecīgā locījumā);

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tabakas izstrādājumu reklāmā elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos jāievēro arī Radio un televīzijas likuma noteikumi."

9. Papildināt 11.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja šajā pantā minētajās iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un sabiedriskajās vietās ir viena kopēja telpa, kas paredzēta visiem apmeklētājiem vai darbiniekiem, tad smēķēšanai drīkst ierādīt tikai daļu no šīs telpas."

10. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Profilakses pasākumi

(1) Informāciju par tabakas izstrādājumu apriti apkopo un izvērtē Valsts statistikas pārvalde un citas valsts institūcijas.

(2) Izglītības un zinātnes ministrijas un Labklājības ministrijas pienākums ir izveidot tabakas izstrādājumu lietošanas profilakses programmas dažādām iedzīvotāju grupām, ieviest tās izglītības iestādēs un veicināt to ieviešanu darbavietās.

(3) Labklājības ministrijas pienākums ir nodrošināt iespēju ārstēties no nikotīna izraisītās atkarības personām, kuras to vēlas."

11. Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī. Līdz tā spēkā stāšanās dienai tabakas darvas daudzums cigaretēs nedrīkst pārsniegt 18 miligramus, sākot ar 1999.gada 1.janvāri, un 15 miligramus, sākot ar 2001.gada 1.janvāri. Juridiskās personas līdz 2003.gada 31.decembrim ir tiesīgas realizēt cigaretes ar tabakas darvas saturu virs 12 miligramiem, bet ne augstāku par 15 miligramiem, ja tās ir importētas vai ražotas līdz 2003.gada 1.janvārim.

2. Likuma 6.panta otrās daļas 1. un 2.punkts ir spēkā līdz 2000.gada 1.maijam.

3. Likuma 6.panta otrās daļas 4.punkts un trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā un devītā daļa stājas spēkā 2000.gada 1.maijā. Juridiskās personas ir tiesīgas realizēt cigaretes, kuras neatbilst šā likuma 6.panta otrās daļas 4.punkta un trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās, astotās un devītās daļas prasībām, sešus mēnešus pēc šajā likumā noteikto prasību stāšanās spēkā, ja tās importētas vai ražotas Latvijā līdz 2000.gada 1.maijam, bet pārējos tabakas izstrādājumus - 24 mēnešus pēc šajā likumā noteikto prasību stāšanās spēkā."

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 14.oktobrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 27.oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas, reklāmas un smēķēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.10.1999.Stājas spēkā: 10.11.1999.Zaudē spēku: 20.05.2016.Tēma: Patērētāju tiesības; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 353/354, 27.10.1999.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 22, 17.11.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
16698
10.11.1999
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)