Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.786

Rīgā 2007.gada 20.novembrī (prot. Nr.65 21.§)
Azartspēļu automāta, iekārtas un azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamā informācija
Izdoti saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 4.panta septīto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka azartspēļu automāta vai iekārtas (turpmāk - azartspēļu automāts) un azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā iekļaujamās informācijas apjomu un saturu.

II. Azartspēļu automāta atbilstības sertifikāts un tajā iekļaujamā informācija

2. Azartspēļu automāta atbilstības sertifikātu (turpmāk - atbilstības sertifikāts) izsniedz, pamatojoties uz viena parauga testēšanas pārskatu (no grupas, kurā visiem azartspēļu automātiem ir viens ražotājs, vienāds modeļa numurs, vienāda funkcionālā shēma, vienāda spēles programmas uzglabāšanas ierīce, vienāda spēles programma oriģinālajā atmiņas ierīcē un tāda pati elektroniskā uzbūve).

3. Azartspēļu automāta atbilstību pārbauda un atbilstības sertifikātu izsniedz sertifikācijas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valsts akreditācijas institūcijā. Atbilstības sertifikātā iekļauj informāciju par atbilstību šādām prasībām:

3.1. uz azartspēļu automāta ir norādīts:

3.1.1. ražotāja nosaukums un valsts;

3.1.2. modeļa numurs;

3.1.3. sērijas numurs;

3.1.4. izgatavošanas gads;

3.2. azartspēļu automātam ir nodrošināta atsevišķa aizsardzība pret neatļautu piekļūšanu šādām zonām:

3.2.1. loģisko iekārtu zonai, kas satur mikroprocesoru, spēles programmas galveno novietni un galveno atmiņas ierīci;

3.2.2. banknošu novietnei;

3.3. azartspēļu automāts ir aprīkots ar gaismas vai akustiskām signālierīcēm vai uzrakstiem displejā, kas brīdina par šādu notikumu iestāšanos:

3.3.1. atvērtas jebkuras azartspēļu automāta durvis;

3.3.2. jebkura no azartspēļu automāta izmaksas ierīcēm ir tukša (monētu vai spēles žetonu izmaksas ierīces);

3.3.3. azartspēļu automātā ievietotās spēles naudas - monētu, banknošu vai spēles žetonu - pieņemšana;

3.3.4. galvenā laimesta iegūšana;

3.3.5. programmas atmiņas kļūda;

3.3.6. operatīvās atmiņas kļūda;

3.3.7. dublējuma iekārtas baterijas izlādēšanās;

3.3.8. mehāniskā ruļļa darbības kļūda (ja iekārtai tāds ir paredzēts);

3.4. jebkuras kļūdas rezultātā aparāts tiek bloķēts, un nav pieļaujams, ka kļūdu, kuras rezultātā var tikt ietekmēta spēles gaita vai zaudēta spēles informācija, var atiestatīt, izslēdzot un ieslēdzot azartspēļu automātu;

3.5. azartspēļu automāts ir aizsargāts pret tā darbības nesankcionētu ietekmēšanu attiecībā uz:

3.5.1. nejaušās atlases skaitļu ģeneratora darbību un spēles rezultāta mainīšanu;

3.5.2. izmaksas proporcijas procentu mainīšanu;

3.5.3. spēles informācijas zudumu spēles laikā;

3.6. azartspēļu automāta darbība nodrošina pārtrauktas spēles pabeigšanu pēc tās atsākšanas bez jebkāda spēles informācijas zuduma;

3.7. azartspēļu automāts atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par elektromagnētisko saderību un iekārtu elektrodrošības prasībām;

3.8. azartspēļu automāta darbība nodrošina spēlētājam iespēju izņemt visu iegūto spēles laimestu un atlikušo spēles kredītu;

3.9. azartspēļu automātā spēle notiek pēc gadījumatlases principa un spēles iznākuma noteikšanai izmanto nejaušās atlases skaitļu ģeneratora iegūto spēles rezultātu;

3.10. azartspēļu automātā ir vismaz divas elektronisko skaitītāju sistēmas:

3.10.1. pastāvīgie skaitītāji (viena no skaitītāju sistēmām) nav nullējami (to var izdarīt tikai operatīvās atmiņas dzēšanas laikā);

3.10.2. periodiskie skaitītāji (otra skaitītāju sistēma) uzskaites vajadzībām ir nullējami, un katru skaitītāju veido vismaz astoņas zīmes. Ar šīm zīmēm apzīmē naudas vienības vai spēles notikumu skaitu, vai spēles kredītus. Skaitītāja rādītājs, sasniedzot maksimālo zīmju skaitu, nākamajā spēles gājienā atgriežas nulles stāvoklī;

3.10.3. katra elektronisko skaitītāju sistēma uzskaita šādu informāciju par spēles notikumiem:

3.10.3.1. kopējā spēlēto kredītu summa;

3.10.3.2. kopējā laimēto kredītu summa;

3.10.3.3. kopējais spēļu skaits;

3.10.3.4. kopējā azartspēļu automātā iemaksātā naudas summa (var būt atsevišķi nodalīti skaitītāji monētām, banknotēm, kredītpunktu ievadīšanai);

3.10.3.5. kopējā no azartspēļu automāta izmaksātā naudas summa (var būt atsevišķi nodalīti skaitītāji monētām un kredītpunktu izmaksai);

3.11. (svītrots no 01.01.2019. ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 42; sk. grozījumu 2. punktu);

3.12. azartspēļu automāts par vismaz 10 pēdējām spēlēm vai papildspēlēm nodrošina šādu informāciju:

3.12.1. spēles vai papildspēles rezultāts;

3.12.2. katras spēlētās spēles vai papildspēles laiks un datums;

3.12.3. spēlētā likme;

3.12.4. spēlētās spēles vai papildspēles laimests;

3.12.5. spēles kredīts pirms spēles vai papildspēles uzsākšanas;

3.12.6. visi kredīti, kas iemaksāti no spēles vai papildspēles uzsākšanas brīža;

3.12.7. visi kredīti, kas izmaksāti no spēles vai papildspēles uzsākšanas brīža;

3.13. azartspēļu automāta izmaksas procentu nomaiņa ir iespējama, tikai mainot spēles programmu vai ar ražotāja noteikto programmas izvēlņu un iestatījumu starpniecību, un to nevar izdarīt ar mehānisku slēdžu palīdzību;

3.14. (svītrots no 01.01.2019. ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 42; sk. grozījumu 2. punktu);

3.15. azartspēļu automāta spēles noteikumi izvietoti tā, lai spēlētājam būtu viegli salasāmi, tie nav maldinoši un ir pieejami arī laikā, kad spēle nenotiek;

3.16. visas azartspēļu automāta spēles vērtības displejā ir norādītas kredītos vai naudas vienībās:

3.16.1. visi laimesti, kādi ir iespējami par konkrētajām izvēlētajām spēļu likmes kombinācijām (rindu skaits un likme par rindu);

3.16.2. spēles kredīts konkrētajā spēles brīdī;

3.16.3. spēles likme konkrētajā spēles brīdī (pamatspēles laikā);

3.16.4. konkrētās spēles laimests līdz brīdim, kad sākas nākamā spēle.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 42; grozījumi par 3.11. un 3.14. apakšpunkta svītrošanu stājas spēkā 01.01.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

4. Sertifikācijas iestāde azartspēļu automāta atbilstības sertifikātā iekļauj šādu papildu informāciju:

4.1. sertifikācijas institūcijas nosaukums;

4.2. sertifikāta izdošanas datums;

4.3. sertifikāta numurs;

4.4. azartspēļu automāta parauga izgatavotāja nosaukums;

4.5. azartspēļu automāta tips;

4.6. azartspēļu automāta parauga sērijas numurs;

4.7. azartspēļu automāta parauga izgatavošanas datums.

5. Sertifikācijas iestāde pievieno atbilstības sertifikātam dokumentu, kas apliecina tās tiesības veikt azartspēļu automātu atbilstības pārbaudi.

III. Azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikāts un tajā iekļaujamā informācija

6. Azartspēļu automāta spēles programma ir datu kopums, kas nepieciešams azartspēļu automāta darbībai un satur vienu vai vairākas datnes, kuras var glabāties uz jebkura veida no enerģijas neatkarīga datu nesēja. Azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikāts (turpmāk - programmas atbilstības sertifikāts) apliecina katras azartspēļu automāta spēles programmas atbilstību normatīvo aktu prasībām azartspēļu jomā.

7. Azartspēļu automāta spēles programmas atbilstību pārbauda un atbilstības sertifikātu izsniedz sertifikācijas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valsts akreditācijas institūcijā. Programmas atbilstības sertifikātā iekļauj šādu informāciju:

7.1. spēles programmas algoritms nodrošina kopējā laimesta kopsummu, ne mazāku par 80 procentiem;

7.2. spēles programmas algoritms balstās uz gadījumatlases principu un spēles iznākuma noteikšanai izmanto nejaušu skaitļu ģeneratora iegūto rezultātu;

7.3. nejaušās atlases skaitļu ģeneratora un nejaušu skaitļu diapazona izmaiņu algoritms atbilst šādiem nosacījumiem:

7.3.1. nejaušās atlases skaitlis ir statistiski neatkarīgs;

7.3.2. nejaušās atlases skaitlis nav prognozējams;

7.3.3. nejaušās atlases skaitļa ģeneratora iegūtais spēles rezultāts atbilst testa rezultātam, kas iegūts ar gadījumatlases testu sērijas palīdzību;

7.4. azartspēļu automāta spēles programmas un katras atsevišķās tās sastāvā esošās daļas kontrolsumma ražotāja noteiktā koda veidā.

(Grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 42)

8. Sertifikācijas iestāde programmas atbilstības sertifikātā iekļauj šādu papildu informāciju:

8.1. sertifikācijas institūcijas nosaukums;

8.2. sertifikāta izdošanas datums;

8.3. sertifikāta numurs;

8.4. spēles programmas nosaukums;

8.5. spēles programmas ražotāja nosaukums.

9. Sertifikācijas iestāde pievieno programmas atbilstības sertifikātam dokumentu, kas apliecina tās tiesības veikt azartspēļu automātu spēles programmu atbilstības pārbaudi.

IV. Noslēguma jautājumi

10. No 2008.gada 1.janvāra Latvijā reģistrē azartspēļu automātus un azartspēļu automātu spēles programmas, kas ir saņēmušas šajos noteikumos minēto atbilstības sertifikātu.

11. No 2009.gada 1.jūlija Latvijā drīkst ekspluatēt tikai tādus azartspēļu automātus un azartspēļu automātu spēles programmas, kas ir saņēmušas šajos noteikumos minēto atbilstības sertifikātu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Azartspēļu automāta, iekārtas un azartspēļu automāta spēles programmas atbilstības sertifikātā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 786Pieņemts: 20.11.2007.Stājas spēkā: 23.11.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 22.11.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
166684
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2017","iso_value":"2017\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2007","iso_value":"2007\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2007.-26.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"