Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumus Nr. 440 "Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.530

Rīgā 2007.gada 7.augustā (prot. Nr.44 15.§)
Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 15.panta otro daļu
un Mobilizācijas likuma 9.panta 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas (turpmāk - sistēma) izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtību, sistēmas mērķi un uzdevumus, kā arī valsts un pašvaldību institūciju pienākumus sistēmas darbības nodrošināšanā.

2. Sistēmas mērķis ir civilās aizsardzības sistēmas un mobilizācijas sistēmas ietvaros brīdināt un informēt iedzīvotājus katastrofas vai tās draudu gadījumā, kā arī ārkārtējas situācijas, izņēmuma stāvokļa vai mobilizācijas izsludināšanas gadījumā.

3. Atbilstoši šo noteikumu 2.punktā noteiktajam mērķim:

3.1. civilās trauksmes uzdevums ir nodrošināt trauksmes sirēnu darbību iedzīvotāju brīdināšanai;

3.2. apziņošanas uzdevums ir:

3.2.1. ziņot par katastrofu, izsludinātu ārkārtējo situāciju, izņēmuma stāvokli vai mobilizāciju;

3.2.2. informēt iedzīvotājus par rīcību katastrofas, izsludinātas ārkārtējās situācijas, izņēmuma stāvokļa vai mobilizācijas gadījumā.

II. Sistēmas izveidošanas kārtība

4. Sistēmā ietilpst (1.pielikums):

4.1. republikas pilsētās, novadu pilsētās un novadu pagastos izvietotas trauksmes sirēnas, ko kontrolē un iedarbina no centrālās vadības pults saskaņā ar trauksmes sirēnu vadības shēmu (2.pielikums);

4.2. (svītrots ar MK 31.03.2015. noteikumiem Nr.147);

4.3. Iekšlietu ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju, kā arī komersantu elektronisko sakaru, trauksmes un apziņošanas iekārtas un Nacionālo bruņoto spēku trauksmes un apziņošanas iekārtas;

4.4. elektroniskie plašsaziņas līdzekļi (piemēram, radio, televīzija);

4.5. raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklu.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.355; MK 31.03.2015. noteikumiem Nr.147)

5. Valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī komercsabiedrības sistēmā tiek iesaistītas saskaņā ar attiecīgo iestāžu vai komercsabiedrību un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta līgumiem vai starp­resoru vienošanos, pamatojoties uz attiecīgajiem civilās aizsardzības plāniem.

6. Trauksmes sirēnas uzstāda uz valsts un pašvaldību institūciju, komersantu un citu īpašnieku ēkām un būvēm. Valsts un pašvaldību institūcijas nodod Iekšlietu ministrijas Informācijas centram to īpašumā vai valdījumā esošo objektu jumtu un telpu daļas bezatlīdzības lietošanā trauksmes sirēnu un to vadības bloku uzstādīšanai.

(Grozīts ar MK 31.03.2015. noteikumiem Nr.147)

6.1 Trauksmes sirēnu un trauksmes sirēnu centrālās vadības pults darbību, kā arī trauksmes sirēnu montāžu un demontāžu nodrošina Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

(MK 31.03.2015. noteikumu Nr.147 redakcijā)

6.2 Lai nodrošinātu trauksmes sirēnu manuālu iedarbināšanu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi ir tiesīgas piekļūt trauksmes sirēnām un to vadības blokiem, kas uzstādīti uz šo noteikumu 6. punktā minētajiem objektiem.

(MK 31.03.2015. noteikumu Nr.147 redakcijā)

7. Rūpniecisko avāriju riska objekti un citi sprādzienbīstami, ugunsbīstami un īpaši svarīgi objekti veido objekta trauksmes un apziņošanas sistēmas, lai apdraudējuma gadījumā brīdinātu objekta darbiniekus un iedzīvotājus, kuri atrodas apdraudējuma bīstamo faktoru iedarbības zonā, un informētu par veicamajiem aizsardzības pasākumiem.

III. Valsts un pašvaldību institūciju pienākumi sistēmas darbības nodrošināšanā

8. Valsts un pašvaldību institūcijām sistēmas darbības nodrošināšanā ir šādi pienākumi:

8.1. uzturēt to rīcībā esošos un sistēmā iesaistītos elektronisko sakaru tīklus un elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju galiekārtas tehniskā kārtībā;

8.2. atbilstoši attiecīgajiem civilās aizsardzības plāniem un mobilizācijas plāniem izveidot un uzturēt pašvaldības teritorijā dzīvojošo mobilizējamo personu, valsts institūciju darbinieku un iedzīvotāju apziņošanas shēmas;

8.3. nodrošināt apziņošanas pasākumos iesaistīta personāla apmācību valsts institūciju organizētajos kursos;

8.4. apdraudējuma, ārkārtējas situācijas, izņēmuma stāvokļa vai mobilizācijas izsludināšanas gadījumā apziņot šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētās personas.

9. Ja tiek iedarbināta sistēma, valsts un pašvaldību institūcijas darbojas atbilstoši Valsts civilās aizsardzības plānā noteiktajiem uzdevumiem.

IV. Sistēmas izmantošanas kārtība

10. Informāciju par iespējamo apdraudējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņem no juridiskām vai fiziskām personām, bet par izsludinātu ārkārtējo situāciju, izņēmuma stāvokli vai mobilizāciju - no attiecīgajām valsts institūcijām.

11. Lēmumu par sistēmas aktivizēšanu pieņem:

11.1. visā valstī vai vairāku republikas pilsētu un novadu teritorijā - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks vai amatpersona, kas viņu aizvieto;

11.2. republikas pilsētas vai novada teritorijā - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītājs (komandieris) vai amatpersona, kas viņu aizvieto.

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.355)

12. Rūpniecisko avāriju riska objektos un citos sprādzienbīstamos, ugunsbīstamos un īpaši svarīgos objektos lēmumu par objekta trauksmes un apziņošanas sistēmas aktivizēšanu pieņem objekta civilās aizsardzības plānā noteiktā persona.

13. Sistēmu aktivizē un tā darbojas šādā kārtībā:

13.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests:

13.1.1. pirms trauksmes sirēnu ieslēgšanas saskaņā ar līgumiem vai starpresoru vienošanos nosūta elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem informāciju par apdraudējumu, izsludināto īpašo tiesisko režīmu vai mobilizāciju un iedzīvotājiem ieteicamo rīcību;

13.1.2. attiecīgajā teritorijā ieslēdz trauksmes sirēnas un raida trīs minūtes ilgu skaņas signālu;

13.2. šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi pārraida ēterā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informāciju;

13.3. dzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotāji ieslēdz radiouztvērējus un televizorus, lai saņemtu nepieciešamo informāciju.

(Grozīts ar MK 31.03.2015. noteikumiem Nr.147)

14. Rūpniecisko avāriju riska objektos un citos sprādzienbīstamos, ugunsbīstamos un īpaši svarīgos objektos apdraudējuma gadījumā aktivizē objekta trauksmes un apziņošanas sistēmas, lai brīdinātu objektā nodarbinātos, kā arī iedzīvotājus, kuri atrodas apdraudējuma bīstamo faktoru iedarbības zonā, un informētu par veicamajiem aizsardzības pasākumiem. Par objekta trauksmes un apziņošanas sistēmas iedarbināšanu objekta vadītājs vai persona, kas viņu aizvieto, nekavējoties ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

15. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pieprasījuma šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētās raidorganizācijas un elektronisko sakaru komersanti piešķir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pagaidu lietošanā papildu abonentlīnijas un numurus.

16. Sistēmas gatavību darbam atbilstoši kompetencei kontrolē Satiksmes ministrija, Nacionālie bruņotie spēki un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

(Grozīts ar MK 31.03.2015. noteikumiem Nr.147)

17. Trauksmes sirēnu gatavības pārbaudi (iedarbinot trauksmes sirēnas uz trim minūtēm) veic ne retāk kā divas reizes gadā (maijā un novembrī). Par trauksmes sirēnu gatavības pārbaudi (ar trauksmes sirēnu iedarbināšanu) iedzīvotājus informē plašsaziņas līdzekļos (laikraksti, televīzija un radio) trīs dienas pirms un nekavējoties pēc trauksmes sirēnu ieslēgšanas, sniedzot informāciju iedzīvotājiem par to, ka notiek trauksmes sirēnu gatavības pārbaude.

V. Sistēmas finansēšanas kārtība

18. Sistēmas ietvaros trauksmes sirēnu un trauksmes sirēnu centrālās vadības pults, Nacionālo bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu un citu valsts institūciju elektronisko sakaru, trauksmes un apziņošanas iekārtu iegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu, kā arī sabiedrības informēšanu par sistēmu finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 31.03.2015. noteikumiem Nr.147)

19. Izdevumus, kas saistīti ar elektronisko sakaru, trauksmes un apziņošanas iekārtu iegādi, uzstādīšanu un uzturēšanu, kā arī sabiedrības informēšanu par sistēmu, šo noteikumu 18. punktā minētās valsts institūcijas sedz no šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Ja piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmērs izdevumu segšanai ir nepietiekams, šo noteikumu 18. punktā minētās valsts institūcijas iesniedz saskaņošanai Iekšlietu ministrijā informāciju par nepieciešamo papildu finansējumu. Iekšlietu ministrija, ja nepieciešams papildu finansējums, valsts budžeta projekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā normatīvajos aktos par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem noteiktajā kārtībā sagatavo un iesniedz priekšlikumus starpnozaru jaunajai politikas iniciatīvai (administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumam).

(MK 31.03.2015. noteikumu Nr.147 redakcijā)

20. Objekta trauksmes un apziņošanas sistēmu izveidošanu un uzturēšanu objekta īpašnieks finansē no saviem līdzekļiem.

21. Ja trauksmes sirēnas, kas uzstādītas uz valsts un pašvaldību institūciju īpašumā vai valdījumā esošajām ēkām, pārvieto uz citām ēkām, izdevumus par demontāžas un montāžas darbu veikšanu sedz trauksmes sirēnas pārvietošanas ierosinātājs.

VI. Noslēguma jautājums

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumus Nr.660 "Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 22.nr.; 2007, 1.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
1. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.530
Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas shēma

(Pielikums MK 31.03.2015. noteikumu Nr.147 redakcijā)

2. pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 7.augusta noteikumiem Nr.530
Trauksmes sirēnu vadības shēma

(Pielikums MK 31.03.2015. noteikumu Nr.147 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanas, izmantošanas un finansēšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 530Pieņemts: 07.08.2007.Stājas spēkā: 11.08.2007.Zaudē spēku: 11.08.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 10.08.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
161642
{"selected":{"value":"03.04.2015","content":"<font class='s-1'>03.04.2015.-10.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.04.2015","iso_value":"2015\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2015.-10.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-02.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2007","iso_value":"2007\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2007.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.04.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)