Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.322

Rīgā 2007.gada 15.maijā (prot. Nr.29 8.§)
Kārtība, kādā Latvijas centrālā iestāde atbilstoši 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem veic tajā minētās darbības un sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību iestādēm
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 61.panta 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas centrālā iestāde, kas noteikta saskaņā ar likumu "Par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem" (turpmāk - centrālā iestāde), atbilstoši 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (turpmāk - konvencija) veic tajā minētās darbības un sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību iestādēm.

2. Fiziska persona, institūcija, iestāde vai ārvalsts centrālā iestāde (turpmāk - pieprasījuma iesniedzējs) var iesniegt centrālajai iestādei šādu pieprasījumu:

2.1. par prettiesiski uz citu valsti pārvietota vai citā valstī aizturēta bērna atgriešanos Latvijā atbilstoši konvencijas 8.pantam (turpmāk - pieprasījums A);

2.2. par prettiesiski uz Latviju pārvietota vai Latvijā aizturēta bērna atgrie­šanos citā valstī atbilstoši konvencijas 8.pantam (turpmāk - pieprasījums B);

2.3. par saskarsmes tiesību izmantošanu attiecībā uz bērnu, kura dzīves­vieta ir citā valstī atbilstoši konvencijas 21.pantam (turpmāk - pieprasījums C);

2.4. par saskarsmes tiesību izmantošanu attiecībā uz bērnu, kura dzīves­vieta ir Latvijā atbilstoši konvencijas 21.pantam (turpmāk - pieprasījums D).

3. Pēc šo noteikumu 2.punktam atbilstoša pieprasījuma saņemšanas centrālā iestāde triju darbdienu laikā pieņem lēmumu:

3.1. par pieprasījuma pieņemšanu;

3.2. par pieprasījuma atstāšanu bez virzības, ja pieprasījums neatbilst konvencijā noteiktajām prasībām.

4. Ja centrālā iestāde pieņem lēmumu par pieprasījuma atstāšanu bez virzības, tā nosūta lēmumu pieprasījuma iesniedzējam un nosaka termiņu trūkumu novēršanai - desmit darbdienas no lēmuma nosūtīšanas dienas.

5. Ja pieprasījuma iesniedzējs noteiktajā termiņā trūkumus nenovērš, pieprasījumu uzskata par neiesniegtu un atdod to pieprasījuma iesniedzējam. Pieprasījumu, kas atdots atpakaļ pieprasījuma iesniedzējam, drīkst iesniegt atkārtoti.

II. Centrālās iestādes rīcība pēc pieprasījuma A saņemšanas vai pēc tiesas lēmuma (noraksta) saņemšanas par pieprasījuma A iesniegšanu ārvalstij

6. Pēc pieprasījuma A saņemšanas un lēmuma pieņemšanas centrālā iestāde ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā iesniedz pieprasījumu A attiecīgi tiesai vai ārvalsts centrālajai iestādei, informējot par to pieprasījuma iesniedzēju (nosakot, kur turpmāk pieprasījums A iesniedzams, centrālā iestāde ievēro pieprasījuma iesniedzēja lūgumu).

7. Centrālā iestāde atbilstoši šo noteikumu 6.punktam iesniedz tiesai šādus dokumentus:

7.1. pieprasījumu A;

7.2. attiecīgajos gadījumos - noteiktā kārtībā apliecinātu pieprasījuma A tulkojumu valsts valodā.

8. Centrālā iestāde atbilstoši šo noteikumu 6.punktam iesniedz ārvalsts centrālajai iestādei:

8.1. pieprasījumu A;

8.2. attiecīgajos gadījumos - pieprasījuma tulkojumu valodā, kas noteikta kā sazināšanās valoda konvencijas piemērošanā, vai dokumentu saņēmējas valsts valodā, vai valodā, ko attiecīgā valsts ir paziņojusi kā pieņemamu saziņā;

8.3. informāciju par Latvijas normatīvo aktu noteikumiem atbilstoši konvencijas 14.pantam.

9. Pēc tiesas lēmuma (noraksta) saņemšanas par pieprasījuma A iesniegšanu ārvalstij atbilstoši Civilprocesa likuma 644.11 pantam centrālā iestāde pieprasījumu A desmit darbdienu laikā iesniedz ārvalsts centrālajai iestādei, informējot par to pieprasījuma iesniedzēju.

10. Centrālā iestāde atbilstoši šo noteikumu 9.punktam ārvalsts centrālajai iestādei iesniedz:

10.1. pieprasījumu A;

10.2. attiecīgajos gadījumos - pieprasījuma tulkojumu valodā, kas noteikta kā sazināšanās valoda konvencijas piemērošanā, vai dokumentu saņēmējas valsts valodā, vai valodā, ko attiecīgā valsts ir paziņojusi kā pieņemamu saziņā;

10.3. tiesas lēmumu (norakstu) par pieprasījuma A iesniegšanu ārvalstij;

10.4. tiesas lēmuma (noraksta) par pieprasījuma A iesniegšanu ārvalstij tulkojumu valodā, kas noteikta kā sazināšanās valoda konvencijas piemērošanā, vai dokumentu saņēmējas valsts valodā, vai valodā, ko attiecīgā valsts ir paziņojusi kā pieņemamu saziņā;

10.5. informāciju par Latvijas normatīvo aktu noteikumiem atbilstoši konvencijas 14.pantam.

11. Iesniedzot ārvalsts centrālajai iestādei pieprasījumu A vai tiesas lēmumu (norakstu) par pieprasījuma A iesniegšanu ārvalstij, centrālā iestāde var vienlaikus lūgt ārvalsts centrālo iestādi veikt konvencijas 7.pantā noteiktos pasākumus.

III. Centrālās iestādes rīcība pēc pieprasījuma C saņemšanas

12. Pēc pieprasījuma C saņemšanas un lēmuma pieņemšanas centrālā iestāde desmit darbdienu laikā iesniedz ārvalsts centrālajai iestādei:

12.1. pieprasījumu par saskarsmes tiesību izmantošanu attiecībā uz bērnu, kura dzīvesvieta ir citā valstī;

12.2. attiecīgajos gadījumos - pieprasījuma tulkojumu valodā, kas noteikta kā sazināšanās valoda konvencijas piemērošanā, vai dokumentu saņēmējas valsts valodā, vai valodā, ko attiecīgā valsts ir paziņojusi kā pieņemamu saziņā;

12.3. informāciju par Latvijas normatīvo aktu noteikumiem atbilstoši konvencijas 14.pantam.

13. Iesniedzot ārvalsts centrālajai iestādei pieprasījumu C, centrālā iestāde var lūgt ārvalsts centrālo iestādi veikt konvencijas 7.pantā noteiktos pasākumus.

IV. Centrālās iestādes rīcība pēc pieprasījuma B saņemšanas

14. Pēc pieprasījuma B saņemšanas un lēmuma pieņemšanas centrālā iestāde triju darbdienu laikā informē pieprasījuma iesniedzēju par pieprasījuma B saņemšanu.

15. Centrālā iestāde pieprasījuma iesniedzējam - fiziskajai personai - ieceļ juridisko pārstāvi atbilstoši konvencijas 7. un 26.pantam. Juridiskais pārstāvis, ja nepieciešams, sniedz konsultācijas un pārstāv pieprasījuma iesniedzēju tiesā.

16. Centrālā iestāde desmit darbdienu laikā pēc pieprasījuma B saņemšanas un lēmuma pieņemšanas iesniedz pieprasījumu B un - attiecīgajos gadījumos - noteiktā kārtībā apliecinātu pieprasījuma B tulkojumu valsts valodā:

16.1. tiesai atbilstoši Civilprocesa likuma 644.14 panta prasībām, ja iespējams, pievienojot informāciju par ārvalsts normatīvo aktu noteikumiem atbilstoši konvencijas 14.pantam;

16.2. bāriņtiesai pēc bērna atrašanās vietas vai tās personas dzīvesvietas vai atrašanās vietas, kura prettiesiski pārvietojusi vai aizturējusi bērnu, informējot par to tiesu, kurai atbilstoši šo noteikumu 16.1.apakš­punktam iesniegts pieprasījums B.

17. Šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētā bāriņtiesa informē centrālo iestādi un tiesu, kurai atbilstoši šo noteikumu 16.1.apakš­punktam iesniegts pieprasījums B, par:

17.1. bērna dzīves apstākļiem;

17.2. pasākumiem, kas veikti bērna personisko un mantisko interešu un tiesību aizstāvībai;

17.3. ja iespējams, - tās personas viedokli par bērna brīvprātīgu atgriešanos vai iespējām rast jautājuma miermīlīgu atrisinājumu, kura pārvietojusi vai aizturējusi bērnu.

V. Centrālās iestādes rīcība pēc pieprasījuma D saņemšanas

18. Pēc pieprasījuma D saņemšanas centrālā iestāde triju darbdienu laikā informē pieprasījuma iesniedzēju par pieprasījuma D saņemšanu.

19. Centrālā iestāde pieprasījuma iesniedzējam - fiziskajai personai - ieceļ juridisko pārstāvi atbilstoši konvencijas 7. un 26.pantam. Juridiskais pārstāvis, ja nepieciešams, sniedz konsultācijas un pārstāv pieprasījuma iesniedzēju tiesā.

20. Centrālā iestāde desmit darbdienu laikā pēc pieprasījuma D saņemšanas pieprasījumu D un - attiecīgajos gadījumos - noteiktā kārtībā apliecinātu tā tulkojumu valsts valodā iesniedz bāriņtiesai pēc bērna atrašanās vietas vai Civillikuma 181.pantā norādīto personu dzīvesvietas vai atrašanās vietas.

VI. Centrālās iestādes pilnvaras

21. Ja centrālā iestāde saņem personas pieprasījumu A un nav zināma bērna uzturēšanās vieta, centrālā iestāde var lūgt iestādi, kuras kompetencē ir bērna meklēšana vai kura veic bērna meklēšanu, izsludināt bērna starptautisko meklēšanu, kā arī sniegt informāciju, kas var palīdzēt noskaidrot bērna atrašanās vietu.

22. Ja iestāde, kuras kompetencē ir bērna meklēšana vai kura veic bērna meklēšanu, saņem šo noteikumu 21.punktā minēto lūgumu, tā paziņo centrālajai iestādei bērna starptautiskās meklēšanas izsludināšanas datumu vai iemeslus, kas liedz izsludināt starptautisko meklēšanu. Pēc bērna atrašanās vietas noskaidrošanas iestāde, kura veic bērna meklēšanu, informē centrālo iestādi par bērna uzturēšanās vietu.

23. Valsts un pašvaldību iestādes, kuras ir saņēmušas centrālās iestādes informācijas pieprasījumu, atbilstoši kompetencei to nekavējoties (pēc iespējas) izskata, veic visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu konvencijas izpildi, un sniedz centrālajai iestādei iegūto informāciju.

24. Lai nodrošinātu informāciju par konvencijas darbību un novērstu šķēršļus, kas kavē konvencijas piemērošanu, Tiesu administrācija ar centrālās iestādes metodisku palīdzību ne retāk kā reizi divos gados organizē tiesnešu un prokuroru apmācību par konvencijas piemērošanu un aktuālajiem jautājumiem.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Bērnu un ģimenes lietu ministra vietā - iekšlietu ministrs I.Godmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Latvijas centrālā iestāde atbilstoši 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvencijai par .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 322Pieņemts: 15.05.2007.Stājas spēkā: 18.05.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 17.05.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
157313
18.05.2007
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)