Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.65

Rīgā 2007.gada 16.janvārī (prot. Nr.4 47.§)
Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā
Izdoti saskaņā ar Iepakojuma likuma 1.1panta trešo daļu, 7.pantu,
13.panta otro daļu, 15.panta otro, trešo, piekto daļu un 19.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. visa izlietotā iepakojuma un dažādu iepakojuma veidu reģenerācijas (tajā skaitā pārstrādes) procentuālo apjomu (īpat­svaru) un termiņus;

1.2. kalendāra gadā radītā izlietotā iepakojuma apjomu, kuru sasniedzot iepakotājam vai iepakojuma apsaimniekotājam ir pienākums reģistrēties Vides ministrijas pilnvarotajā institūcijā;

1.3. prasības, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai to Vides ministrijas pilnvarotā institūcijā reģistrētu iepakojuma apsaimniekotāja statusā;

1.4. kārtību, kādā iesniedzami ziņojumi par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā iepakojuma apjomu un veidiem un izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem, kā arī ziņojumu veidlapu paraugus;

1.5. iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemērus;

1.6. iepakojuma veidus un materiālus, kuriem var piemērot izņēmumus attiecībā uz smago metālu saturu.

2. Visa izlietotā iepakojuma un dažādu iepakojuma veidu reģenerācijas procentuālais apjoms (īpatsvars), kā arī termiņi, kādos noteiktais apjoms reģenerējams, ir noteikti šo noteikumu 1.pielikumā.

3. Iepakotājs, kura radītā izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra gadā ir lielāks par 300 kilogramiem un kurš nav noslēdzis līgumu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ar iepakojuma apsaimniekotāju, nodrošina katra konkrētā izlietotā iepakojuma materiāla veida procentuālā apjoma (īpatsvara) reģenerāciju vai kopējā izlietotā iepakojuma procentuālā apjoma (īpatsvara) reģenerāciju. Ja kopējais šajos noteikumos noteiktais izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālais apjoms (īpatsvars) ir mazāks nekā noteiktais konkrētā izlietotā iepakojuma materiāla reģenerācijas procentuālais apjoms (īpatsvars), iepakotājam jānodrošina konkrētā izlietotā iepakojuma materiāla reģenerācijas procentuālais apjoms (īpatsvars) atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem apjomiem un termiņiem.

4. Iepakotājs, kura radītā izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra gadā ir lielāks par 300 kilogramiem, reģistrējas Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē triju mēnešu laikā no dienas, kad minētais apjoms tiek pārsniegts.

5. Komercsabiedrība reģistrējas iepakojuma apsaimniekotāja statusā, ja tā ir izveidojusi un īsteno izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu. Sistēmas ietvaros komercsabiedrība nodrošina:

5.1. attiecīgos izlietotā iepakojuma reģenerācijas apjomus atbilstoši vides normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

5.2. izlietotā iepakojuma savākšanu visu rajonu pašvaldību teritorijās, izveidojot dalīto izlietotā iepakojuma savākšanas sistēmu;

5.3. pasākumus sabiedrības informēšanai, motivēšanai un iesaistīšanai izlietotā iepakojuma apsaimniekošanā.

6. Iepakojuma apsaimniekotājs reģistrējas Vides pārraudzības valsts birojā.

7. Lai reģistrētos, iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs iesniedz attiecīgi šo noteikumu 4. vai 6.punktā minētajā iestādē iesniegumu. Ja iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs ir juridiska persona, iesniegumam pievieno komersanta vai citas Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.

8. Iepakojuma apsaimniekotājs papildus šo noteikumu 7.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz šādus noslēgto līgumu sarakstus:

8.1. līgumi ar iepakotājiem par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu;

8.2. līgumi par izlietotā iepakojuma pārstrādi, kas noslēgti ar personām, kuras pārstrādā izlietoto iepakojumu vai izved to pārstrādei uz citām valstīm;

8.3. līgumi ar personām, kas veic atkritumu apsaimniekošanu, par izlietotā iepakojuma savākšanu un nodošanu komersantiem, kuri pārstrādā izlietoto iepakojumu vai izved to pārstrādei uz citām valstīm.

9. Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minēto prasību izpildes iepakotājam izsniedz izziņu par reģistrāciju.

10. Vides pārraudzības valsts birojs divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 7. un 8.punktā minēto prasību izpildes iepakojuma apsaimniekotājam izsniedz izziņu par reģistrāciju.

11. Iepakotājs vai iepakojuma apsaim­niekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reģistrējies:

11.1. ziņojumu par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā un realizētā tukšā iepakojuma apjomu un veidiem (2.pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā;

11.2. ziņojumu par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem (3.pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā, ja izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra gadā ir lielāks par 300 kilogramiem.

12. Iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēri ir noteikti šo noteikumu 4.pielikumā.

13. Kopējais svina, kadmija, dzīvsudraba un sešvērtīgā hroma (turpmāk - smagie metāli) saturs stikla iepakojumā un iepakojuma materiālos, kuriem ražošanas procesā tiek pievienoti atkārtoti pārstrādājamie materiāli, bet netiek izmantoti smagie metāli, drīkst pārsniegt 100 miljondaļas (ppm no svara), tas ir, līdz 100 miligramiem kilogramā iepakojuma vai tā materiālu, vai komponentu, ievērojot šo noteikumu 14.punkta prasības.

14. Stikla iepakojuma un iepakojuma materiālu ražotnēs, kuras iepakojumiem un iepakojuma materiāliem ražošanas procesā pievieno atkārtoti pārstrādājamos materiālus, katru mēnesi mēra smago metālu saturu produkcijā. Ja smago metālu saturs kādā no divpadsmit secīgiem ikmēneša mērījumiem pārsniedz 200 miljondaļas (ppm no svara), tas ir, 200 miligramus kilogramā iepakojuma vai tā materiālu, vai komponentu, ražotājs par to divu nedēļu laikā rakstiski paziņo Vides pārraudzības valsts birojam. Paziņojumā norāda:

14.1. smago metālu saturu;

14.2. izmantoto mērījumu metožu aprakstu;

14.3. smago metālu satura normas pārsniegšanas iespējamos iemeslus;

14.4. pasākumus, kas veikti, lai mazinātu smago metālu saturu (detalizēts apraksts).

15. Vides pārraudzības valsts birojs divu nedēļu laikā rakstiski informē Valsts vides dienestu par šo noteikumu 14.punktā minēto ražotāju un tā sniegto informāciju.

16. Iepakotājs un iepakojuma ražotājs nodrošina Valsts vides dienestam pēc tā pieprasījuma smago metālu satura mērījumu rezultātu un izmantoto mērījumu metožu aprakstu pieejamību.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 20.decembra Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/12/EK, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 9.marta Direktīvas 2005/20/EK, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 16.janvāra noteikumiem Nr.65
Visa izlietotā iepakojuma un dažādu iepakojuma veidu reģenerācijas procentuālais apjoms (īpatsvars) un termiņi

1. Iepakojuma materiālu reģenerācijas (pārstrādes un enerģijas atgūšanas) apjomi (%)

1.tabula

Nr.
p.k.

Iepakojuma materiāla veids1

Iepakojuma materiālu reģenerācijas (pārstrādes un enerģijas atgūšanas) apjomi līdz attiecīgā gada 31.decembrim (%)2

2006. gads

2007. gads

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

2013. gads

2014. gads

2015. gads

1.

Papīrs, kartons

62

67

74

76

77

78

79

81

82

83

2.

Plastmasa

18

21

28

32

35

36

37

39

40

41

3.

Metāls

27

30

38

42

44

45

46

48

49

50

4.

Stikls

32

35

40

45

50

55

58

61

63

65

5.

Koks

21

24

25

25

26

27

27

28

28

29

Kopā visiem materiāliem3

46

50

51

52

54

55

56

58

59

60

2. Iepakojuma materiālu pārstrādes apjomi (%)

2.tabula

Nr.
p.k.

Iepakojuma materiāla veids1

Iepakojuma materiālu pārstrādes apjomi līdz attiecīgā gada 31.decembrim (%)2

2006. gads

2007. gads

2008. gads

2009. gads

2010. gads

2011. gads

2012. gads

2013. gads

2014. gads

2015. gads

1.

Papīrs, kartons

56

59

59

59

59

59

60

60

60

60

2.

Plastmasa

14

15

16

16,5

18

19

19,5

21

22

22,5

3.

Metāls

27

30

32

34

38

40

42

46

48

50

4.

Stikls

32

35

38

40

45

48

50

55

58

60

5.

Koks

8

10

10

10

11

12

13

14

14

15

Kopā visiem materiāliem3

42

45

46

47

49

50

51

53

54

55

Piezīmes.

1 Iepakojumam no kompozītmateriāliem (laminātiem) reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) nosaka pēc tā materiāla, kas svara ziņā ir pārākumā.

2 Konkrētā iepakojuma materiāla veida reģenerācijas un pārstrādes, kā arī reģenerācijas vai pārstrādes normu izpildi aprēķina šādi:

konkrētā izlietotā iepakojuma materiāla veida reģenerētais un pārstrādātais, kā arī reģenerētais vai pārstrādātais izlietotais iepakojuma apjoms (%) = (konkrētā izlietotā iepakojuma materiāla veida reģenerētais un pārstrādātais, kā arī reģenerētais vai pārstrādātais iepakojuma apjoms (kg) : kopējais tirgū novietotais konkrētā iepakojuma materiāla veida apjoms (kg)) x 100 %

3 Iepakotājs kopējo reģenerācijas un pārstrādes, kā arī reģenerācijas vai pārstrādes normu izpildi aprēķina šādi:

kopējais reģenerētais izlietotā iepakojuma apjoms (%) = (kopējais reģenerētais izlietotā iepakojuma apjoms (kg) : kopējais tirgū novietotais iepakojuma apjoms (kg)) x 100 %

kopējais pārstrādātais izlietotā iepakojuma apjoms (%) = (kopējais pārstrādātais izlietotā iepakojuma apjoms (kg) : kopējais tirgū novietotais iepakojuma apjoms (kg)) x 100 %

Iepakojuma apsaimniekotājs kopējo reģenerācijas un/vai pārstrādes normu izpildi aprēķina šādi:

kopējais reģenerētais izlietotā iepakojuma apjoms (%) = (kopējais iepakojuma apsaim­niekotāja reģenerētais izlietotā iepakojuma apjoms (kg) : kopējais iepakojuma apsaimniekotāja līgumpartneru tirgū novietotais iepakojuma apjoms (kg)) x 100 %

kopējais pārstrādātais izlietotā iepakojuma apjoms (%) = (kopējais iepakojuma apsaim­niekotāja pārstrādātais izlietotā iepakojuma apjoms (kg) : kopējais iepakojuma apsaimniekotāja līgumpartneru tirgū novietotais iepakojuma apjoms (kg)) x 100 %

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 16.janvāra noteikumiem Nr.65
Ziņojums par saražotā, uz citām valstīm izvestā vai no citām valstīm ievestā iepakojuma apjomu un veidiem

01.JPG (48341 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 16.janvāra noteikumiem Nr.65
Ziņojums par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomiem un veidiem

02.JPG (57806 bytes)

03.JPG (55699 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 16.janvāra noteikumiem Nr.65
Iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēri

Nr.
p.k.

Kritērijs

Piemēri

Izstrādājumi, kas ir iepakojums

Izstrādājumi, kas nav iepakojums

1.

Izstrādājumus uzskata par iepakojumu, ja tie atbilst Iepakojuma likumā minētajai definīcijai neatkarīgi no citām funkcijām, ko šis iepakojums vēl varētu pildīt, izņemot gadījumus, kad attiecīgais izstrādājums ir preces neatņemama daļa un tas vajadzīgs, lai ietvertu, atbalstītu vai uzglabātu minēto preci visu tās kalpošanas laiku, un visas izstrādājuma sastāvdaļas paredzēts izmantot, patērēt vai atbrīvoties no tām vienlaikus

1) saldumu kārbas

2) kompaktdisku un videokasešu apvalku iesaiņojuma plēve

1) darbarīku kastes

2) tējas maisiņi

3) siera vaska slāņi

4) desu apvalki

5) puķupodi, kuros augi paliek visu veģetācijas laiku

2.

Izstrādājumus, kas projektēti un paredzēti piepildīšanai tirdzniecības vietā, kā arī vienreizlietojamus izstrādājumus, ko piepilda tirdzniecības vietā vai kas projektēti un paredzēti piepildīšanai tirdzniecības vietā, uzskata par iepakojumu, ja tie pilda iepakojuma funkcijas

1) papīra vai plastmasas iepirkumu maisiņi

2) vienreizlietojamie šķīvji un tases

3) iepakojuma plēve

4) sviestmaižu maisiņi

5) alumīnija folija

1) maisītājs

2) vienreizlietojamie galda piederumi

3.

Iepakojuma sastāvdaļas un palīgelementus, kas iekļauti iepakojumā, uzskata par tā iepakojuma daļu, kurā tie ir iekļauti. Palīgelementus, kas piekārti vai piestiprināti tieši precei un pilda iepakojuma funkcijas, uzskata par iepakojumu, izņemot gadījumus, kad tie ir minētās preces neatņemama daļa un visas palīgelementu sastāvdaļas paredzēts patērēt vai atbrīvoties no tām vienlaikus

1) etiķetes, ko piekar vai piestiprina tieši produktam

2) skropstu tušas birstīte, kas ir daļa no iepakojuma vāciņa

3) lipīgās etiķetes, kas piestiprinātas citam iepakojumam

4) skavas

5) plastmasas uzmavas

6) dozators, kas ir daļa no mazgāšanas līdzekļu iepakojuma vāciņa

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 65Pieņemts: 16.01.2007.Stājas spēkā: 26.01.2007.Zaudē spēku: 22.10.2010.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 15 (3591), 25.01.2007.
Tulkojums:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
151991
26.01.2007
87
0
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva