Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.846

Rīgā 2006.gada 10.oktobrī (prot. Nr.52 40.§)
Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības, kritērijus un kārtību uzņemšanai studiju programmās.

2. Augstskola vai koledža nedrīkst radīt nekādas tiešas vai netiešas priekšrocības personai attiecībā uz tās uzņemšanu studiju programmā, kas ir pretrunā augstskolas vai koledžas uzņemšanas noteikumiem, normatīvajiem aktiem vai vispārējiem tiesību principiem.

3. Augstskola un koledža līdz kārtējā gada 1.novembrim izstrādā, apstiprina un publisko (arī mājaslapā internetā) uzņemšanas noteikumus studiju programmās (turpmāk - uzņemšanas noteikumi) nākamajam akadēmiskajam gadam.

II. Uzņemšana studiju programmā

4. Uzņemšana studiju programmā ietver:

4.1. reflektantu reģistrāciju studijām;

4.2. konkursa norisi uz studiju vietām;

4.3. konkursa rezultātu izziņošanu;

4.4. studiju līguma noslēgšanu;

4.5. ierakstīšanu studējošo sarakstā (imatrikulāciju).

5. Uzņemšanu studiju programmā nodrošina augstskolas vai koledžas izveidota uzņemšanas komisija. Uzņemšanas komisija darbojas saskaņā ar augstskolas vai koledžas apstiprinātu nolikumu.

III. Reģistrācija studijām

6. Persona, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, var reģistrēties studijām augstskolā vai koledžā klātienē, iesniedzot iesniegumu (atbilstoši attiecīgās augstskolas vai koledžas noteiktajam paraugam) un uzrādot pasi vai personas apliecību, vai elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās".

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

6.1 Reģistrējoties studijām, persona iesniegumam pievieno šādu informāciju (izņemot gadījumus, ja augstskolas un koledžas to saņem no Valsts izglītības informācijas sistēmas):

6.1. informāciju (dokumenta nosaukumu, numuru, izdošanas datumu un izdevēju) par šādiem personai izsniegtiem dokumentiem:

6.1.1. par vidējo izglītību apliecinošo dokumentu;

6.1.2. par vispārējās vidējās izglītības sertifikātiem Augstskolu likumā (turpmāk – likums) noteiktajos gadījumos;

6.1.3. par citiem uzņemšanas noteikumos studiju programmā noteiktajiem dokumentiem, ja persona pretendē uz uzņemšanu pilna vai nepilna laika bakalaura vai profesionālajā studiju programmā, kurā uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība;

6.1.4. par iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas atbilstoši likumam dod tiesības pretendēt uz uzņemšanu attiecīgajā maģistra vai doktora studiju programmā, kā arī citiem uzņemšanas noteikumos studiju programmā noteiktajiem dokumentiem, ja persona pretendē uz uzņemšanu maģistra vai doktora studiju programmā;

6.2. informāciju par vispārējās vidējās izglītības sertifikātā norādītajiem vērtējumiem mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, atbilstoši attiecīgās studiju programmas uzņemšanas noteikumiem.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

6.2 Šo noteikumu 6.1.1., 6.1.2. un 6.2. apakšpunktā minēto informāciju par personas vidējo izglītību apliecinošo dokumentu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātiem, kas izsniegti pēc 2010. gada 1. septembra, un šo noteikumu 6.1.4. apakšpunktā minēto informāciju par personas iepriekš iegūto augstāko izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas izsniegti pēc 2017. gada 1. janvāra un atbilstoši likumam dod tiesības pretendēt uz uzņemšanu attiecīgajā maģistra vai doktora studiju programmā, augstskolas un koledžas saņem no Valsts izglītības informācijas sistēmas, ja persona, reģistrējoties studijām, iesniegumā apliecinājusi piekrišanu šo datu apstrādei.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 180 redakcijā)

7. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

7.1 Ārzemnieks iesniegumam pievieno starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka ārzemnieka attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasme ir vismaz B2 līmenī. Minēto dokumentu nepievieno, ja ārzemnieks vidējo izglītību vai augstāko izglītību ieguvis attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodā.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 749 redakcijā)

IV. Konkurss, tā norises vispārīgās prasības

8. Uzņemšanai studiju programmā augstskola vai koledža rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu saskaņā ar augstskolas vai koledžas uzņemšanas noteikumiem. Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošākos pretendentus izvēlētajā studiju programmā.

9. Konkursā par uzņemšanu pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība, augstskola vai koledža pamatojas uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

10. Konkursa atlases kritērijs ir visu nokārtoto obligāto centralizēto eksāmenu rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi. Augstskola un koledža var noteikt, ka papildu konkursa atlases kritērijs ir cita nokārtota centralizētā eksāmena rezultāts.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 749 redakcijā)

11. Augstskola un koledža, saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, var noteikt papildu prasības attiecībā uz speciālu iepriekšējo izglītību, īpašu piemērotību un sagatavotību vai citu nosacījumu izpildi (turpmāk - papildu prasības). Lai konstatētu personas atbilstību augstskolas un koledžas noteiktajām papildu prasībām, augstskola un koledža var noteikt attiecīgus iestājpārbaudījumus.

12. Augstskola un koledža uzņemšanas noteikumos nosaka kārtību, kādā studiju programmā uzņem personas, kuras saskaņā ar likumu var nekārtot centralizētos eksāmenus, - personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām. Augstskola un koledža kārtību, kādā tiek uzņemtas personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, saskaņo ar Augstākās izglītības padomi līdz kārtējā gada 1.novembrim.

V. Uzņemšanas noteikumu sastāvdaļas

13. Augstskolas un koledžas uzņemšanas noteikumos ietver:

13.1. norādi par uzņemšanai studiju programmā nepieciešamo iepriekš iegūto izglītību;

13.2. norādi par centralizētajiem eksāmeniem, kurus nepieciešams kārtot uzņemšanai studiju programmā;

13.3. norādi par uzņemšanai studiju programmā noteiktajām papildu prasībām, ja augstskola vai koledža ir tādas noteikusi;

13.4. konkursa vērtēšanas kritērijus un konkursa noslēguma termiņu;

13.5. kārtību, kādā personu uzņem studiju programmā, tai skaitā maģistra un doktora studiju programmā;

13.6. kārtību, kādā studiju programmā uzņem personu, kas ieguvusi vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personu, kura izglītību ir ieguvusi ārvalstīs, ievērojot 1994.gada 21.jūnija Konvenciju, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus, kā arī personu ar īpašām vajadzībām;

13.7. personas un augstskolas vai koledžas savstarpējās tiesības un pienākumus uzņemšanas procesā;

13.8. kārtību, kādā personai ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi;

13.9. kārtību, kādā persona var apstrīdēt un pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītus lēmumus;

13.10. ja nepieciešams, citu informāciju.

VI. Konkursa rezultātu noteikšana, izziņošana un imatrikulācija

14. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina uzņemšanas komisija. Konkursa rezultātus izziņo ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.

15. Personu imatrikulē studiju programmā ar augstskolas vai koledžas vadības noteiktās amatpersonas rīkojumu.

16. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai augstskolas vai koledžas lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski.

17. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu augstskolas rektoram vai koledžas direktoram. Augstskolas rektora vai koledžas direktora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2004.gada 13.decembra Direktīvas 2004/114/EEK par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīgā darba nolūkā.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 846Pieņemts: 10.10.2006.Stājas spēkā: 28.10.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 27.10.2006.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
146637
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2006","iso_value":"2006\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2006.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)