Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.809

Rīgā 2006.gada 3.oktobrī (prot. Nr.50 12.§)
Kārtība, kādā plāno un veic Kohēzijas fonda projekta noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi un sagatavo atzinumu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu ministrijas struktūrvienība, kuras funkcijas ir nodalītas no vadošās iestādes, maksājumu iestādes un starpniekinstitūcijas funkcijām (turpmāk - neatkarīgā struktūrvienība), plāno un veic Kohēzijas fonda projekta (turpmāk - projekts) noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi un sagatavo atzinumu.

2. Vadošā iestāde reizi gadā pēc neatkarīgās struktūrvienības pieprasījuma iesniedz tai informāciju par nākamajam gadam plānotajiem termiņiem, kādos vadošajā iestādē iesniedzami projektu noslēguma ziņojumi, kā arī reizi ceturksnī kārtējā gada laikā informē neatkarīgo struktūrvienību par minēto termiņu izmaiņām.

(Grozīts ar MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.443)

3. Neatkarīgā struktūrvienība izstrādā projektu noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaužu gada plānu nākamajam gadam, kā arī, ja nepieciešams, izdara grozījumus apstiprinātajā gada plānā atbilstoši šo noteikumu 2.punktā minēto termiņu izmaiņām un nosūta vadošajai iestādei, maksājumu iestādei un starpniekinstitūcijām.

4. Neatkarīgā struktūrvienība pieņem lēmumu par vadības un kontroles sistēmas pārbaužu veikšanu projektu vadībā un uzraudzībā iesaistītajās institūcijās un iekļauj šīs pārbaudes apstiprinātajā gada plānā.

(Grozīts ar MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.443)

5. (Svītrots ar MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.443.)

5.1 Lai nodrošinātu efektīvāku projektu noslēguma procesu, vadošā iestāde var ierosināt darba grupas izveidi, kurā ir iekļauti vadošās iestādes, maksājumu iestādes, starpniekinstitūcijas un neatkarīgās struktūrvienības pārstāvji.

(MK 19.05.2009. noteikumu Nr.443 redakcijā)

6. Triju darbdienu laikā pēc projekta noslēguma izdevumu deklarācijas saņemšanas neatkarīgā struktūrvienība nosūta starpniekinstitūcijai apstiprināto projekta noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaudes uzdevuma darba plānu, kurā norādīts:

6.1. pārbaudes mērķis un darba apjoms;

6.2. plānotais pārbaudes uzsākšanas datums;

6.3. plānotais ziņojuma projekta par veiktajām pārbaudēm un ziņojuma par veiktajām pārbaudēm sagatavošanas datums;

6.4. pārbaudes veikšanai plānotais laiks un atbildīgie darbinieki.

(Grozīts ar MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.443)

7. Pēc šo noteikumu 6.punktā minētā plāna nosūtīšanas neatkarīgā struk­tūrvienība uzsāk neatkarīgu pārbaudi, kuras laikā:

7.1. pārliecinās par iepriekš veikto pārbaužu rezultātiem un atbilstoši tām sniegto ieteikumu ieviešanu;

7.2. pārbauda projekta noslēguma izdevumu deklarācijā iekļauto darījumu likumību un pareizību;

7.3. pārbauda projekta noslēguma ziņojumā iekļautās informācijas par projekta ieviešanu atbilstību Eiropas Komisijas lēmumam vai finanšu memoran­dam un tajā noteiktajam projekta mērķim;

7.4. veic vadības un kontroles sistēmas efektivitātes pārbaudes.

8. Ja neatkarīgās struktūrvienības vai citu institūciju iepriekš veiktajās pārbaudēs ir konstatētas būtiskas vadības un kontroles sistēmas nepilnības vai sistemātiska rakstura kļūdas, neatkarīgā struktūrvienība veic izdevumu izlases vai vadības un kontroles sistēmas papildu pārbaudes.

9. Ja starpniekinstitūcija ir iesniegusi projekta noslēguma izdevumu deklarāciju un ar vadošo iestādi saskaņoto projekta noslēguma ziņojumu Kohēzijas fonda jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un vadošā iestāde ir informējusi neatkarīgo struktūrvienību šo noteikumu 2.punktā minētajā kārtībā, neatkarīgā struktūrvienība veic neatkarīgu pārbaudi triju mēnešu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas.

10. Neatkarīgā struktūrvienība nosūta ziņojuma projektu par veiktajām pārbaudēm saskaņošanai vadošajai iestādei, maksājumu iestādei un starpniek­institūcijai ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms Padomes 1994.gada 16.maija Regulas (EK) Nr. 1164/94 par Kohēzijas fonda izveidi II pielikuma F panta 4.punktā noteiktā projekta noslēguma ziņojuma iesniegšanas termiņa Eiropas Komisijā. Ja starpniekinstitūcija 75 dienu laikā pēc finanšu memorandā vai Eiropas Komisijas lēmumā noteiktā projekta beigu datuma bez pamatojuma nav iesniegusi neatkarīgajai struktūrvienībai projekta noslēguma izdevumu deklarāciju un 90 dienu laikā pēc finanšu memorandā vai Eiropas Komisijas lēmumā noteiktā projekta beigu datuma – vadošajā iestādē saskaņoto projekta noslēguma ziņojumu, neatkarīgā struktūrvienība ir tiesīga atteikties sniegt atzinumu.

(MK 19.05.2009. noteikumu Nr.443 redakcijā)

11. Ja vadošajai iestādei, maksājumu iestādei vai starpniekinstitūcijai ir komentāri attiecībā uz ziņojuma projektu par veiktajām pārbaudēm, iestādes tos rakstiski iesniedz neatkarīgajā struktūrvienībā piecu darbdienu laikā pēc ziņojuma projekta par veiktajām pārbaudēm saņemšanas.

12. Ja neatkarīgā struktūrvienība ir konstatējusi būtiskus trūkumus vadības un kontroles sistēmā, projekta noslēguma izdevumu deklarācijā vai projekta noslēguma ziņojumā, tad triju darbdienu laikā pēc neatkarīgās struktūrvienības ziņojuma projekta par veiktajām pārbaudēm saņemšanas vadošā iestāde sasauc darba grupu, kurā ir iekļauti vadošās iestādes, maksājumu iestādes un starpniekinstitūcijas pārstāvji. Vadošā iestāde dalībai darba grupā pieaicina arī neatkarīgās struktūrvienības pārstāvjus informācijas sniegšanai par konstatētajiem būtiskiem trūkumiem.

(Grozīts ar MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.443)

13. Darba grupa izvērtē ziņojuma projektā par veiktajām pārbaudēm sniegto informāciju un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, un vadošā iestāde rakstiski informē par to neatkarīgo struktūrvienību ne vēlāk kā septiņas darb­dienas pirms Padomes 1994.gada 16.maija Regulas Nr. 1164/94 par Kohēzijas fonda izveidi II pielikuma F panta 4.punktā noteiktā projekta noslēguma ziņojuma iesniegšanas termiņa Eiropas Komisijā.

14. Neatkarīgā struktūrvienība izvērtē saņemtos vadošās iestādes, maksā­jumu iestādes un starpniekinstitūcijas komentārus vai darba grupas lēmumu un, ja nepieciešams, precizē ziņojuma projektu par veiktajām pārbaudēm.

15. Pamatojoties uz ziņojumā par veiktajām pārbaudēm minēto informā­ciju, neatkarīgā struktūrvienība sagatavo atzinumu atbilstoši Eiropas Komisijas 2002.gada 29.jūlija Regulas Nr. 1386/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus īsteno­šanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1164/94 attiecībā uz tādas palīdzī­bas pārvaldības un kontroles sistēmām, kura piešķirta no Kohēzijas fonda, kā arī kārtību finansiālu labojumu veikšanai, III pielikuma indikatīvajam modelim.

16. Neatkarīgā struktūrvienība ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms Padomes 1994.gada 16.maija Regulas Nr. 1164/94 par Kohēzijas fonda izveidi II pielikuma F panta 4.punktā noteiktā projekta noslēguma ziņojuma iesniegšanas termiņa Eiropas Komisijā nosūta maksājumu iestādei ziņojumu par veiktajām pārbaudēm un atzinumu, bet vadošajai iestādei un starpniek­institūcijai - ziņojuma par veiktajām pārbaudēm un atzinuma kopiju.

16.1 Neatkarīgā struktūrvienība nodrošina projekta noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgas pārbaudes laikā izteikto ieteikumu ieviešanas uzraudzību un reizi pusgadā informē vadošo iestādi un maksājumu iestādi par ieteikumu ieviešanas statusu.

(MK 19.05.2009. noteikumu Nr.443 redakcijā)

17. Kohēzijas fonda projektu vadībā un uzraudzībā iesaistītās institūcijas nodrošina neatkarīgajai struktūrvienībai neierobežotu pieeju visu veidu reģis­triem, grāmatvedības dokumentācijai un citai ar projektu saistītajai informācijai, kas nepieciešama projekta noslēguma izdevumu deklarācijas un projekta noslē­guma ziņojuma pārbaudes veikšanai.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā plāno un veic Kohēzijas fonda projekta noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 809Pieņemts: 03.10.2006.Stājas spēkā: 07.10.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 06.10.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
145114
{"selected":{"value":"27.05.2009","content":"<font class='s-1'>27.05.2009.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.05.2009","iso_value":"2009\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2009.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2006","iso_value":"2006\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2006.-26.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.05.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)