Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.545

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā (prot. Nr.34 56.§)
Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma
9.panta otro un piekto daļu, 10.panta trešo daļu, 11.panta ceturto daļu,
16.panta pirmās daļas 1., 8. un 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu (turpmāk – struktūrfondi) vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos un struktūrfondu ieviešanu:

1.1. ievieš atklātu projektu iesniegumu konkursu, tai skaitā sagatavo atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas, iesniedz un izvērtē atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumus, pieņem lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu, kā arī īsteno un izdara grozījumus atklāta konkursa projektos;

1.2. ievieš grantu shēmu, tai skaitā sagatavo grantu shēmas aprakstu, iesniedz un izvērtē grantu shēmas projektu iesniegumus, pieņem lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu, kā arī īsteno un izdara grozījumus grantu shēmas projektos;

1.3. ievieš nacionālo programmu, tai skaitā sagatavo un apstiprina nacionālo programmu, kā arī īsteno un izdara grozījumus nacionālās programmas projektos.

2. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas veic:

2.1. Ekonomikas ministrija;

2.2. Izglītības un zinātnes ministrija;

2.3. Kultūras ministrija;

2.4. Labklājības ministrija;

2.5. (svītrots ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.554);

2.6. Satiksmes ministrija;

2.7. (svītrots ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.471);

2.8. Veselības ministrija;

2.9. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

2.10. Zemkopības ministrija.

(Grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.554)

3. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas veic:

3.1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra – pasākumiem, kurus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda;

3.2. Lauku atbalsta dienests – pasākumiem, kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta;

3.3. Nodarbinātības valsts aģentūra – pasākumiem, kurus finansē no Eiropas Sociālā fonda;

3.4. Profesionālās izglītības attīstības aģentūra – pasākumiem, kurus finansē no Eiropas Sociālā fonda.

4. Grantu shēmas apsaimniekotāja funkcijas veic:

4.1. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;

4.2. Valsts reģionālās attīstības aģentūra;

4.3. Sabiedrības integrācijas fonds;

4.4. Labklājības ministrija.

(Grozīts ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1004)

5. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija, grantu shēmas apsaimniekotājs, vadošā iestāde un maksājumu iestāde ar struktūrfondu vadību saistīto pienākumu īstenošanā ievēro drošas finanšu vadības principu.

6. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs nodrošina, ka struktūrvienību funkcijas un darbinieku pienākumi nošķirti tā, lai nodrošinātu godīgas un pareizas darbības principus darbā ar projektu iesniegumiem un novērstu jebkādu interešu konflikta iespējamību.

7. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs nodrošina, lai vienas personas kompetencē vienlaikus nebūtu tiešas ietekmes vairāk nekā vienā no šādiem posmiem:

7.1. struktūrfonda pieprasījumu pārbaudē un maksājumu uzdevumu sagatavošanā;

7.2. pārbaudēs projektu īstenošanas vietās un projektu īstenošanas uzraudzībā.

8. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija, grantu shēmas apsaimniekotājs, struktūrfonda finansējuma saņēmējs un granta finansējuma saņēmējs nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaites sistēmu vai ievieš atsevišķu kontu (kontu plānu) esošajā sistēmā, lai nodrošinātu uzskaiti par struktūrfonda finansējumu.

9. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija, grantu shēmas apsaimniekotājs, vadošā iestāde un maksājumu iestāde nodrošina, lai darbības, kas saistītas ar struktūrfondu vadību, būtu skaidri noteiktas iekšējās rakstiskās procedūrās, kā arī nodrošina to regulāru pārskatīšanu, aktualizēšanu un iesniegšanu vadošajā iestādē, pamatojoties uz sadarbības līgumu ar vadošo iestādi vai maksājumu iestādi vai pēc vadošās iestādes pieprasījuma.

10. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs iekšējās procedūrās:

10.1. nosaka kārtību, kādā veic izlases veida pārbaudes struktūrfonda projekta īstenošanas vietās. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nosaka kārtību, kādā veic struktūrfonda pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaudes;

10.2. nosaka kārtību, kādā pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, kā arī nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu uzskaiti un atgūšanu.

11. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija iekšējās procedūrās nosaka kārtību:

11.1. kādā sniedz atbalstu iepirkumu procedūru jautājumos struktūrfonda finansējuma saņēmējam, kas nav budžeta iestāde;

11.2. kādā pārbauda struktūrfonda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājuma dokumentus un struktūrfonda pieprasījumus, kā arī sagatavo maksājumu plūsmas prognozi un izdevumu deklarācijas;

11.3. kādā finanšu un statistiskā informācija par struktūrfondu ietvaros finansēto projektu tiek ievadīta struktūrfondu vadības informācijas sistēmā, tādējādi nodrošinot pārskatu sniegšanu struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām.

12. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar otrā līmeņa starpniekinstitūciju, un granta finansējuma saņēmējs atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar grantu shēmas apsaimniekotāju:

12.1. īsteno projektu un veic maksājumus;

12.2. iesniedz struktūrfonda pieprasījumu otrā līmeņa starpniekinstitūcijā vai grantu shēmas apsaimniekotājam;

12.3. veic pilnu projekta grāmatvedības uzskaiti, kā arī glabā dokumentus;

12.4. nodrošina neattaisnoti veikto izdevumu atmaksāšanu un uzskaiti;

12.5. iesniedz pārskatu par projekta ieviešanas progresu otrā līmeņa starpniekinstitūcijā vai grantu shēmas apsaimniekotājam;

12.6. veic citas darbības saskaņā ar līgumu.

13. Struktūrfonda finansēto projektu struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs var īstenot partnerībā ar institūciju, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

13.1. atbilst attiecīgā atklātā projektu iesniegumu konkursa vadlīnijās, grantu shēmas aprakstā vai nacionālajā programmā partneriem noteiktajām prasībām;

13.2. iesaistās projekta īstenošanā ar savā īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem;

13.3. pēc projekta īstenošanas gūst jebkādu materiālu vai nemateriālu labumu.

II. Atklāts projektu iesniegumu konkurss

14. Atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas izstrādā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija sadarbībā ar otrā līmeņa starpniekinstitūciju atbilstoši Vienotajā programmdokumentā un programmas papildinājumā 1.mērķa programmai 2004.–2006.gadam norādītajam.

15. Atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijās norāda:

15.1. atklāta projektu iesniegumu konkursa mērķi;

15.2. pirmā līmeņa starpniekinstitūciju;

15.3. otrā līmeņa starpniekinstitūciju;

15.4. atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniedzējus un tiem izvirzītās prasības;

15.5. atbalstāmās un, ja tādas ir, neatbalstāmās aktivitātes;

15.6. attiecināmās un neattiecināmās izmaksas;

15.7. atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludināšanas un projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumus;

15.8. atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumu izvērtēšanas nosacījumus, tai skaitā projekta iesnieguma administratīvos, kvalitātes un specifiskos vērtēšanas kritērijus;

15.9. citus atklāta projektu iesniegumu konkursa sagatavošanas un norises nosacījumus.

16. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas vadošajā iestādē, lai tās virzītu saskaņošanai attiecīgā struktūrfonda vadības komitejā.

17. Pēc atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīniju saskaņošanas attiecīgajā struktūrfonda vadības komitejā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas apstiprināšanai Ministru kabinetā.

18. Līdz šo noteikumu 17.punktā noteiktajai atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīniju apstiprināšanai Ministru kabinetā atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesniegumu izstrādā atbilstoši attiecīgā struktūrfonda atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesnieguma veidlapai (1., 2., 3. vai 4.pielikums).

19. Atklātu projektu iesniegumu konkursu īsteno šādā kārtībā:

19.1. pēc saskaņošanas ar pirmā līmeņa starpniekinstitūciju otrā līmeņa starpniekinstitūcija izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 10 darbdienu laikā pēc atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīniju apstiprināšanas Ministru kabinetā;

19.2. projekta iesniedzējs atbilstoši atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesnieguma veidlapai un atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām iesniedz atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesniegumu otrā līmeņa starpniekinstitūcijā, kas izvērtē projekta iesnieguma atbilstību projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

19.3. ja atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesniegums atbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesniegumu pirmā līmeņa starpniekinstitūcijā;

19.4. otrā līmeņa starpniekinstitūcija informē atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma atbilstību projekta iesnieguma administratīvās vērtēšanas kritērijiem un turpmāku virzību vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem vai attiecīgā projekta iesnieguma administratīvo neatbilstību un projekta iesnieguma noraidīšanu. Lēmumā par attiecīgā projekta iesnieguma administratīvo neatbilstību otrā līmeņa starpniekinstitūcija norāda projekta iesnieguma noraidīšanas iemeslus;

19.5. atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumu izvērtē­šanai izveidoto vērtēšanas komisiju vada pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas pārstāvis. Vērtēšanas komisijas sastāvā atbilstoši kompetencei iekļauj pirmā līmeņa starpniekinstitūciju un nozaru ministriju pārstāvjus. Vērtēšanas komisijā novērotāja statusā var piedalīties otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un vadošās iestādes pārstāvji, un vērtēšanas komisijas darbā var piesaistīt neatkarīgus ekspertus;

19.6. vērtēšanas komisija izvērtē atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas lēmumu, sagatavo lēmumprojektu par atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

20. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija lēmumprojektu par atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu kopā ar citiem vadības komitejas nolikumā noteiktajiem dokumentiem iesniedz saskaņošanai attiecīgā struktūrfonda vadības komitejā.

21. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pēc vadības komitejas lēmuma saņemšanas pieņem lēmumu par atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā par to informē attiecīgo projekta iesniedzēju un otrā līmeņa starpniekinstitūciju. Lēmumā par atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesnieguma noraidīšanu pirmā līmeņa starpniekinstitūcija norāda projekta iesnieguma noraidīšanas iemeslus.

22. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija sadarbībā ar vadošo iestādi izstrādā tipveida līguma projektu par atklāta konkursa projekta īstenošanu un iesniedz to apstiprināšanai attiecīgā struktūrfonda vadības komitejā.

23. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija 40 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 21.punktā minētās informācijas vai šo noteikumu 24.punktā minētā precizētā atklāta konkursa projekta saņemšanas slēdz līgumu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju par atklāta konkursa projekta īstenošanu.

24. Atklāta konkursa projektu pēc šo noteikumu 21.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, bet pirms šo noteikumu 23.punktā minētā līguma noslēgšanas var precizēt saskaņā ar pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas lēmumu vai šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minētajā gadījumā – pēc otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un struktūrfonda finansējuma saņēmēja savstarpējas vienošanās.

25. Grozījumus projektā pēc līguma par atklāta konkursa projekta īstenošanu noslēgšanas izdara šādā kārtībā:

25.1. struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz grozījumu pieprasījumu otrā līmeņa starpniekinstitūcijā;

25.2. ja atklāta konkursa projekta grozījumi attiecas uz struktūrfonda finansējuma saņēmēja pamatdatiem (kontaktinformāciju un bankas rekvizītiem) vai neskar projekta mērķa, struktūrfonda finansējuma saņēmēja, projekta ieviešanas termiņa, sagaidāmo rezultātu un auditējamo vērtību maiņu un izmaiņas kopējo attiecināmo izmaksu summā vai to sadalījuma pa gadiem plānojumā, grozījumus izdara pēc struktūrfonda finansējuma saņēmēja un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas savstarpējas vienošanās 15 darbdienu laikā pēc grozījumu pieprasījuma saņemšanas otrā līmeņa starpniekinstitūcijā;

25.3. ja atklāta konkursa projekta grozījumi neattiecas uz struktūrfonda finansējuma saņēmēja pamatdatiem (kontaktinformāciju un bankas rekvizītiem) un skar projekta mērķa, struktūrfonda finansējuma saņēmēja, projekta ieviešanas termiņa, sagaidāmo rezultātu un auditējamo vērtību maiņu un izmaiņas kopējo attiecināmo izmaksu summā vai to sadalījuma pa gadiem plānojumā, otrā līmeņa starpniekinstitūcija 15 darbdienu laikā izvērtē iesniegto grozījumu pieprasījumu un pozitīva atzinuma gadījumā iesniedz to pirmā līmeņa starpniekinstitūcijā lēmuma pieņemšanai;

25.4. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija 10 darbdienu laikā pēc grozījumu un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par grozījumu apstiprināšanu vai noraidīšanu un informē par to otrā līmeņa starpniekinstitūciju;

25.5. otrā līmeņa starpniekinstitūcija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minētās vienošanās vai pamatojoties uz pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas lēmumu par grozījumu apstiprināšanu izdara atbilstošus grozījumus līgumā par atklāta konkursa projekta īstenošanu un informē par to struktūrfonda finansējuma saņēmēju;

25.6. otrā līmeņa starpniekinstitūcija, pamatojoties uz pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas lēmumu par grozījumu noraidīšanu, divu darbdienu laikā informē struktūrfonda finansējuma saņēmēju par nepieciešamajiem precizējumiem un atkārtotu grozījumu iesniegšanu.

26. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijai šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minēto lēmumu ir tiesības saskaņot ar pirmā līmeņa starpniekinstitūciju.

27. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija reizi ceturksnī informē vadības komiteju par izmaiņām atklātam projektu iesniegumu konkursam pieejamā finansējuma apjomā, ja šo izmaiņu dēļ paredzamas izmaiņas atklāta konkursa projekta kopējās attiecināmajās izmaksās vai iespējama ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju noslēgtā līguma par atklāta konkursa projekta īstenošanu pirmstermiņa izbeigšana.

28. Ja ir atklāts projektu iesniegumu konkurss, šo noteikumu 14. un 16.punktā, 19.3., 19.5. un 19.6.apakšpunktā, 20., 21. un 24.punktā, 25.3. un 25.4.apakšpunktā noteiktos pienākumus Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta gadījumā īsteno otrā līmeņa starpniekinstitūcija.

III. Grantu shēma

29. Grantu shēmas aprakstu izstrādā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija sadarbībā ar grantu shēmas apsaimniekotāju atbilstoši Vienotajā programmdokumentā un programmas papildinājumā 1.mērķa programmai 2004.–2006.gadam norādītajam.

30. Grantu shēmas aprakstā norāda:

30.1. grantu shēmas mērķi;

30.2. sagaidāmos rezultātus;

30.3. grantu shēmai pieejamo kopējā attiecināmā finansējuma apjomu;

30.4. grantu shēmas apsaimniekotāju;

30.5. grantu shēmas projektu iesniedzēju loku un tiem izvirzītās prasības;

30.6. atbalstāmās un, ja tādas ir, neatbalstāmās aktivitātes;

30.7. attiecināmās un neattiecināmās izmaksas;

30.8. grantu shēmas projektu iesniegumu konkursa izsludināšanas un projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumus;

30.9. grantu shēmas projektu iesniegumu izvērtēšanas nosacījumus, tajā skaitā projekta iesnieguma administratīvos, kvalitātes un specifiskos vērtēšanas kritērijus;

30.10. citus grantu shēmas projektu iesniegumu sagatavošanas un īstenošanas nosacījumus.

31. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz grantu shēmas aprakstu vadošajā iestādē virzīšanai saskaņošanai attiecīgā struktūrfonda vadības komitejā.

32. Pēc grantu shēmas apraksta saskaņošanas attiecīgā struktūrfonda vadības komitejā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz to apstiprināšanai Ministru kabinetā.

33. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija sadarbībā ar grantu shēmas apsaimniekotāju izstrādā kārtību, kādā izveido vērtēšanas komisiju un izskata grantu shēmas projektu iesniegumus.

34. Grantu shēmu ievieš šādā kārtībā:

34.1. grantu shēmas apsaimniekotājs izsludina grantu shēmas projektu iesniegumu konkursu;

34.2. grantu shēmas projekta iesniedzējs iesniedz grantu shēmas projekta iesniegumu grantu shēmas apsaimniekotājam izvērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības gadījumā grantu shēmas apsaimniekotājs virza projekta iesniegumu turpmākai izvērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem;

34.3. grantu shēmas apsaimniekotājs informē grantu shēmas projekta iesniedzēju par projekta iesnieguma atbilstību projekta iesnieguma administratīvās vērtēšanas kritērijiem un turpmāku virzību vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem vai attiecīgā projekta iesnieguma administratīvo neatbilstību un projekta iesnieguma noraidīšanu. Lēmumā par attiecīgā projekta iesnieguma administratīvo neatbilstību grantu shēmas apsaimniekotājs norāda projekta iesnieguma noraidīšanas iemeslus;

34.4. grantu shēmas projektu iesniegumu izvērtēšanai izveidoto vērtēšanas komisiju vada pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas pārstāvis. Vērtēšanas komisijas sastāvā atbilstoši kompetencei iekļauj grantu shēmas apsaimniekotāja, pirmā līmeņu starpniekinstitūciju un nozaru ministriju pārstāvjus. Vērtēšanas komisijā novērotāja statusā var piedalīties otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un vadošās iestādes pārstāvji, un vērtēšanas komisijas darbā var piesaistīt neatkarīgus ekspertus;

34.5. vērtēšanas komisija izvērtē grantu shēmas projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem;

34.6. grantu shēmas apsaimniekotājs, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas lēmumu, pieņem lēmumu par grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā informē attiecīgo projekta iesniedzēju. Lēmumā par grantu shēmas projekta iesnieguma noraidīšanu grantu shēmas apsaimniekotājs norāda projekta iesnieguma noraidīšanas iemeslus;

34.7. pēc šo noteikumu 34.6.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas, grantu shēmas apsaimniekotājs informē vadības komiteju par apstiprinātajiem un noraidītajiem grantu shēmas projektiem.

35. Grantu shēmas projektu pēc šo noteikumu 34.6.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas, bet pirms šo noteikumu 37.punktā minētā līguma noslēgšanas vai šo noteikumu 38.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā var precizēt pēc grantu shēmas apsaimniekotāja un granta finansējuma saņēmēja savstarpējas vienošanās.

36. Grantu shēmas apsaimniekotājs sadarbībā ar vadošo iestādi izstrādā tipveida līguma projektu ar granta finansējuma saņēmēju par grantu shēmas projekta ieviešanu un iesniedz to apstiprināšanai attiecīgā struktūrfonda vadības komitejā.

37. Grantu shēmas apsaimniekotājs 30 darbdienu laikā pēc tam, kad tas ir pieņēmis lēmumu par grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pēc šo noteikumu 35.punktā minētā precizētā grantu shēmas projekta saņemšanas, ja tam ir pieejami finanšu resursi līguma saistību izpildei, slēdz līgumu ar granta finansējuma saņēmēju.

38. Grozījumus grantu shēmas projektā pēc līguma par grantu shēmas projekta ieviešanu noslēgšanas ar granta finansējuma saņēmēju izdara šādā kārtībā:

38.1. granta finansējuma saņēmējs iesniedz grozījumu pieprasījumu grantu shēmas apsaimniekotājam;

38.2. ja grantu shēmas projekta grozījumi attiecas uz granta finansējuma saņēmēja pamatdatiem (kontaktinformāciju un bankas rekvizītiem) vai neskar projekta mērķa, granta finansējuma saņēmēja, projekta ieviešanas termiņa, sagaidāmo rezultātu un auditējamo vērtību maiņu un izmaiņas kopējo attiecināmo izmaksu summā vai to sadalījuma pa gadiem plānojumā, grozījumus izdara pēc granta finansējuma saņēmēja un grantu shēmas apsaimniekotāja savstarpējas vienošanās 15 darbdienu laikā no grozījumu pieprasījuma iesniegšanas grantu shēmas apsaimniekotājam;

38.3. ja grantu shēmas projekta grozījumi neattiecas uz granta finansējuma saņēmēja pamatdatiem (kontaktinformāciju un bankas rekvizītiem) un skar projekta mērķi, granta finansējuma saņēmēja, projekta ieviešanas termiņa, sagaidāmo rezultātu un auditējamo vērtību maiņu un izmaiņas kopējo attiecināmo izmaksu summā vai to sadalījuma pa gadiem plānojumā, grantu shēmas apsaimniekotājs iesniegto grozījumu pieprasījumu izvērtē sadarbībā ar pirmā līmeņa starpniekinstitūciju un 20 darbdienu laikā pieņem lēmumu par grozījumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, par ko informē granta finansējuma saņēmēju;

38.4. grantu shēmas apsaimniekotājs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 38.2.apakšpunktā minētās vienošanās vai pamatojoties uz tā pieņemto lēmumu par grozījumu apstiprināšanu izdara atbilstošus grozījumus līgumā par grantu shēmas projekta īstenošanu un informē par to granta finansējuma saņēmēju;

38.5. grantu shēmas apsaimniekotājs, pamatojoties uz tā pieņemto lēmumu par grozījumu noraidīšanu, divu darbdienu laikā informē granta finansējuma saņēmēju par nepieciešamajiem precizējumiem un atkārtotu grozījumu iesniegšanu.

39. Grantu shēmas apsaimniekotājs reizi ceturksnī informē vadības komiteju par izmaiņām grantu shēmai pieejamā finansējuma apjomā, ja šo izmaiņu dēļ paredzamas izmaiņas grantu shēmas projekta kopējās attiecināmajās izmaksās vai iespējama ar granta finansējuma saņēmēju noslēgtā līguma par grantu shēmas projekta īstenošanu pirmstermiņa izbeigšana.

IV. Nacionālā programma

40. Struktūrfonda nacionālā programma ir programmas papildinājumā 1.mērķa programmai 2004.–2006.gadam (turpmāk – programmas papildinā­jums) norādīto aktivitāšu ieviešanas veids, kas nosaka programmas papildinājumā paredzēto aktivitāšu vai apakšaktivitāšu ieviešanas nosacījumus un kārtību.

41. Struktūrfonda nacionālo programmu izstrādā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija atbilstoši Vienotajā programmdokumentā 1.mērķa programmai 2004.–2006.gadam, programmas papildinājumā norādītajam un šo noteikumu 5.pielikumā norādītajai struktūrfonda nacionālās programmas veidlapai.

42. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija nodrošina struktūrfonda nacionālās programmas projektu izstrādi atbilstoši struktūrfonda nacionālajā programmā norādītajiem mērķiem un attiecīgā struktūrfonda vadības komitejā apstiprinātajai šo noteikumu 6.pielikumā norādītajai struktūrfonda nacionālās programmas projektu veidlapai un pievieno struktūrfonda nacionālās programmas projektam aizpildītas šo noteikumu 7. un 8.pielikumā norādītās veidlapas.

43. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem, kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem atlasa struktūrfonda nacionālās programmas projektus, iekļauj tos struktūrfonda nacionālajā programmā un iesniedz struktūrfonda nacionālo programmu un tās projektus vadošajā iestādē virzīšanai izskatīšanai attiecīgā struktūrfonda vadības komitejā.

44. Ja attiecīgā struktūrfonda vadības komiteja pieņem lēmumu par atteikumu saskaņot struktūrfonda nacionālo programmu vai tās projektus, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija saskaņā ar vadības komitejas sniegtajiem komentāriem precizē struktūrfonda nacionālo programmu un tās projektus un iesniedz atkārtoti vadošajā iestādē virzīšanai izskatīšanai attiecīgā struktūrfonda vadības komitejā.

45. Pēc struktūrfonda nacionālās programmas un tās projektu saskaņošanas vadības komitejā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par struktūrfonda nacionālās programmas un tās projektu apstiprināšanu. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija divu darbdienu laikā informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par apstiprinātajiem struktūrfonda nacionālās programmas projektiem.

46. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 45.punktā minētās informācijas vai šo noteikumu 48.punktā minētā precizētā struktūrfonda nacionālās programmas projekta saņemšanas:

46.1. slēdz līgumu ar struktūrfondu finansējuma saņēmēju par struktūrfonda nacionālās programmas projekta īstenošanu;

46.2. var slēgt līgumu ar struktūrfondu finansējuma saņēmēju un pirmā līmeņa starpniekinstitūciju par struktūrfonda nacionālās programmas projekta īstenošanu, ja pirmā līmeņa starpniekinstitūcija nav attiecīgās struktūrfonda nacionālās programmas projekta struktūrfonda finansējuma saņēmēja.

47. Šo noteikumu 46.1. un 46.2.apakš­punktā minētā līguma projektu izstrādā otrā līmeņa starpniekinstitūcija sadarbībā ar vadošo iestādi. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz līguma projektu apstiprināšanai attiecīgā struktūrfonda vadības komitejā.

48. Struktūrfonda nacionālās programmas projektu pēc šo noteikumu 46.punktā minētā lēmuma pieņemšanas par projekta apstiprināšanu, bet pirms šo noteikumu 46.1. vai 46.2.apakšpunktā minētā līguma noslēgšanas var precizēt pēc otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, struktūrfonda finansējuma saņēmēja un pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas savstarpējas vienošanās vai pēc otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un struktūrfonda finansējuma saņēmēja savstarpējas vienošanās.

49. Grozījumus struktūrfonda nacionālās programmas projektā pēc šo noteikumu 46.1. vai 46.2.apakšpunktā minētā līguma noslēgšanas izdara šādā kārtībā:

49.1. struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai pirmā līmeņa starpniek­institūcija iesniedz grozījumu pieprasījumu otrā līmeņa starpniekinstitūcijā;

49.2. ja grozījumi attiecas uz struktūrfonda finansējuma saņēmēja pamatdatiem (kontaktinformāciju un bankas rekvizītiem), grozījumus izdara pēc struktūrfonda finansējuma saņēmēja un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas savstar­pējas vienošanās;

49.3. ja grozījumi neattiecas uz struktūrfonda finansējuma saņēmēja pamatdatiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija 15 darbdienu laikā pēc grozījumu pieprasījuma saņemšanas izvērtē iesniegto grozījumu pieprasījumu un, ja atzinums ir pozitīvs, iesniedz pirmā līmeņa starpniekinstitūcijā lēmuma pieņemšanai;

49.4. pirmā līmeņa starpniekinstitūcija 15 darbdienu laikā pēc grozījumu pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par grozījumu apstiprināšanu vai noraidīšanu un informē par to otrā līmeņa starpniekinstitūciju;

49.5. otrā līmeņa starpniekinstitūcija 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 49.2.apakšpunktā minētās vienošanās vai pamatojoties uz pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas lēmumu par grozījumu apstiprināšanu izdara atbilstošus grozījumus šo noteikumu 46.1. vai 46.2.apakšpunktā minētajā līgumā un informē par to struktūrfonda finansējuma saņēmēju;

49.6. otrā līmeņa starpniekinstitūcija, pamatojoties uz pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas lēmumu par grozījumu noraidīšanu, divu darbdienu laikā informē struktūrfonda finansējuma saņēmēju par nepieciešamajiem precizējumiem un atkārtotu grozījumu iesniegšanu.

50. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija reizi ceturksnī informē attiecīgā struktūrfonda vadības komiteju par struktūrfonda nacionālās programmas projektos izdarītajiem grozījumiem.

V. Grozījumi plānošanas dokumentos

51. Grozījumus Vienotajā programmdokumentā izdara šādā kārtībā:

51.1. ierosinājumus par grozījumiem var iesniegt vadošā iestāde vai pirmā līmeņa starpniekinstitūcija;

51.2. vadošā iestāde sagatavo un iesniedz grozījumu projektu uzraudzības komitejā lēmuma pieņemšanai par grozījumu apstiprināšanu vai noraidīšanu;

51.3. pēc uzraudzības komitejas lēmuma par grozījumu apstiprināšanu vadošā iestāde Vienotā programmdokumenta grozījumu projektu iesniedz apstiprināšanai Eiropas Komisijā;

51.4. pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas vadošā iestāde 10 darbdienu laikā informē pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un grantu shēmu apsaimniekotājus par Eiropas Komisijas pieņemto lēmumu.

52. Grozījumus programmas papildinājumā izdara šādā kārtībā:

52.1. uzraudzības komitejas locekļi sagatavo priekšlikumus par grozījumiem programmas papildinājumā un iesniedz tos vadošajā iestādē;

52.2. vadošā iestāde sagatavo un iesniedz programmas papildinājuma grozījumu projektu uzraudzības komitejā lēmuma pieņemšanai par grozījumu apstiprināšanu vai noraidīšanu.

VI. Noslēguma jautājumi

53. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs un granta finansējuma saņēmējs līdz 2015. gada 3. augustam glabā visus ar projekta īstenošanu saistītos dokumentu oriģinālus, tai skaitā jebkuru ar projektu saistīto korespondenci, sludinājumus, nolikumus, darbu un piegāžu veicēju, pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus un piedāvājumu vērtēšanas dokumentāciju, projekta ietvaros noslēgto līgumu dokumentāciju un jebkuru ar līgumiem saistīto korespondenci, veikto darbu, piegāžu un pakalpojumu, kā arī veikto maksājumu apliecinošo dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 15.07.2014. noteikumiem Nr.396)

54. Šo noteikumu 1., 2., 3., 4., 6., 7. vai 8.pielikumā norādīto struktūrfonda projekta veidlapu un tās pielikumus nepiemēro, ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai attiecīgais projekta iesniegums atrodas vērtēšanā, ir pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfonda projekta apstiprināšanu vai noslēgts līgums par tā īstenošanu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.545
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.545
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.545
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.545
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.545
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.545
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.545
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.545
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 545Pieņemts: 27.06.2006.Stājas spēkā: 01.07.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 30.06.2006.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
138900
{"selected":{"value":"18.07.2014","content":"<font class='s-1'>18.07.2014.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.07.2014","iso_value":"2014\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2014.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2011","iso_value":"2011\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2011.-17.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2009","iso_value":"2009\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2009.-14.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2009","iso_value":"2009\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2009.-11.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-02.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.07.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)