Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumus Nr. 470 "Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.439

Rīgā 2000.gada 19.decembrī (prot. Nr.60 14.§)
Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm, lai nodrošinātu infekcijas slimību profilaksi.

2. Publiskas lietošanas pirtis šo noteikumu izpratnē ir pirtis, kuras izmanto, lai mazgātos, atpūtai, ārstniecībai un rehabilitācijai. Par publiskas lietošanas pirtīm netiek uzskatītas pirtis, kuras lieto tikai personiskām vajadzībām.

2.1 Uz publiskas lietošanas pirti, kuras karsētavas vai tvaicētavas telpā vietu skaits ir desmit vai mazāks, attiecas tikai šo noteikumu 19., 25., 26.punktā, 28.punkta pirmajā teikumā un 29., 30., 31., 32.punktā noteiktās prasības.

(MK 31.10.2006. noteikumu Nr.891 redakcijā)

3. Publiskas lietošanas pirtīm jaunbūvi, renovāciju un rekonstrukciju veic Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā, atbilstoši būvnormatīvam par publiskām ēkām un būvēm, kā arī šo noteikumu prasībām.

4. Par šo noteikumu ievērošanu ir atbildīgs pirts vadītājs.

5. Šo noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija.

(Grozīts ar MK 17.03.2008. noteikumiem Nr.178)

II. Pirts telpas un iekārtojums

6. Pirts telpu sienu un grīdu, kā arī iekārtu apdarē izmanto materiālus, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai.

7. Lai nodrošinātu pirts darbību atbilstoši higiēnas prasībām, pirtī iekārto un atbilstoši aprīko šādas telpas:

7.1. priekštelpu ar garderobi (virsdrēbēm un ielas apaviem);

7.2. ģērbtuvi;

7.3. tualetes telpas;

7.4. mazgātavu ar ūdens krāniem aukstajam un karstajam ūdenim un dušas ierīcēm (turpmāk - mazgātava);

7.5. lāvas telpu (tvaicētavu - lāvas telpu mitrajā pirtī, karsētavu - lāvas telpu sausajā pirtī);

7.6. personāla telpas;

7.7. saimniecības telpas:

7.7.1. tīrās veļas glabāšanai;

7.7.2. mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu, kā arī telpu uzkopšanas inventāra novietošanai;

7.7.3. pirts inventāra (piemēram, bļodu, veļas grozu, pēršanās slotu) novietošanai.

8. Pirtī var ierīkot un aprīkot dušas telpas, vannas telpas, kā arī peldbaseina telpu.

9. Pirts ģērbtuvēs, mazgātavā, dušas telpās, vannas telpās un peldbaseina telpā grīdas ierīko no neslīdoša materiāla.

10. Ja publiskas lietošanas pirts ir iebūvēta publiskā ēkā (būvē), kura paredzēta citādai izmantošanai, šo noteikumu 7.1., 7.6., 7.7.1. un 7.7.2.apakšpunktā minētās telpas var būt izvietotas citu publiskās ēkas (būves) telpu grupā.

11. (Svītrots ar MK 23.08.2005. noteikumiem Nr.627.)

12. Sanitāri tehnisko ierīču minimālais skaits pirts mazgātavā un tualetes telpā noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

13. Pirtī, kuru izmanto, tikai lai mazgātos, tualetes telpas iekārto pie priekštelpas ar garderobi un ģērbtuvēs. Pirtī, kuru izmanto atpūtai, ārstniecībai un rehabilitācijai, tualetes telpas iekārto pie priekštelpas ar garderobi vai ģērbtuvēs. Tualetes telpas nodrošina ar tualetes papīru, ziepēm vai citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvētājiem vai vienreizējās lietošanas dvieļiem.

14. Pirts lāvas telpā (tvaicētavā un karsētavā) sienas ir apdarinātas un soli izgatavoti no koka vai cita veselībai nekaitīga un droša materiāla.

15. Pirts ģērbtuvē iekārto atsevišķas ģērbšanās vietas, kā arī speciāli aprīkotu vietu matu žāvēšanai vai drošības prasībām atbilstošu vietu individuālo matu žāvējamo ierīču lietošanai.

16. Pirts dušas telpās dušu iekārto atsevišķā kabīnē. Dušas kabīne var būt daudzfunkcionāla (ūdens masāža, tvaika pirts, solārijs). Iekārto arī priekštelpu drēbju novietošanai.

17. Pirts vannas telpās vannu iekārto atsevišķā kabīnē. Vanna var būt daudzfunkcionāla (dažādas masāžas sistēmas). Iekārto arī priekštelpu drēbju novietošanai.

III. Pirts ūdensapgāde un kanalizācija

18. Pirti nodrošina ar aukstā un karstā ūdens apgādi un kanalizāciju.

19. Pirtij piegādātais dzeramais ūdens atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām.

(Grozīts ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.891)

20. Pirts mazgātavu, dušas telpas, vannas telpas un peldbaseinu pirts darbības laikā nodrošina ar nepārtrauktu aukstā un karstā ūdens padevi.

IV. Pirts telpu ventilācija, apkure un apgaismojums

(Nodaļa svītrota ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.891)

V. Higiēnas prasību nodrošināšana pirts telpām un iekārtām

25. Katru dienu pēc pirts slēgšanas pirts personāls uzkopj visas pirts telpas un iekārtas, izmantojot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus. Pirts mazgātavu, dušas telpas, vannas telpas, peldbaseina telpu un tualetes telpas uzkopj ar attiecīgajai telpai un uzkopšanas objektam atbilstoši marķētu uzkopšanas inventāru.

26. Pirts personāls pēc katra apmeklētāja mazgā un dezinficē viņa lietoto mazgājamo bļodu, kā arī vannu.

27. (Svītrots ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.891.)

28. Ja pirts apmeklētāji tiek nodrošināti ar veļu (dvieļi, palagi), tai jābūt tīrai. Tīro veļu uzglabā atsevišķā telpā.

29. Ja pirts peldbaseina tilpums ir 5 m3 vai mazāks un nav ierīkota speciāla ūdens attīrīšanas sistēmas iekārta:

29.1. katru dienu līdz peldbaseina darbības uzsākšanai pilnīgi nomaina ūdeni. Pirms ūdens iepildīšanas tukšu peldbaseinu tīra, dezinficē un skalo ar ūdeni;

29.2. katru dienu paškontrolē nosaka peldbaseina ūdens kvalitātes rādītājus un nodrošina, lai:

29.2.1. uzsākot peldbaseina darbību, ph līmenis nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu - no 7,2 līdz 7,8;

29.2.2. uzsākot peldbaseina darbību, peldbaseina darbības laika vidū un slēdzot peldbaseinu, brīvais hlors nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu - no 0,3 līdz 1,0 mg/l.

30. Ja pirts peldbaseina tilpums ir 5 m3 vai lielāks (nepārsniedzot 80 m3) un ir ierīkota caurteces ūdens sistēma:

30.1. ūdeni pilnīgi nomaina ne retāk kā četras reizes mēnesī. Pirms ūdens iepildīšanas tukšu peldbaseinu tīra, dezinficē un skalo ar ūdeni;

30.2. diennaktī apmaina ne mazāk kā 5-10 % no peldbaseina ūdens tilpuma;

30.3. katru dienu paškontrolē nosaka peldbaseina ūdens kvalitātes rādītājus un nodrošina, lai:

30.3.1. uzsākot peldbaseina darbību, ph līmenis nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu - no 7,2 līdz 7,8;

30.3.2. uzsākot peldbaseina darbību, peldbaseina darbības laika vidū un slēdzot peldbaseinu, brīvais hlors nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu - no 0,3 līdz 1,0 mg/l.

31. Ja pirts peldbaseina tilpums ir 5 m3 vai lielāks (nepārsniedzot 80 m3) un ir ierīkota recirkulācijas ūdens sistēma:

31.1. ūdeni pilnīgi nomaina ne retāk kā divas reizes gadā. Pirms ūdens iepildīšanas tukšu peldbaseinu tīra, dezinficē un skalo ar ūdeni;

31.2. diennaktī apmaina ne mazāk kā 5-10 % no peldbaseina ūdens tilpuma;

31.3. nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas darbību peldbaseina izmantošanas laikā;

31.4. katru dienu paškontrolē nosaka peldbaseina ūdens kvalitātes rādītājus un nodrošina, lai:

31.4.1. uzsākot peldbaseina darbību, ph līmenis nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu - no 7,2 līdz 7,8;

31.4.2. uzsākot peldbaseina darbību, peldbaseina darbības laika vidū un slēdzot peldbaseinu, brīvais hlors nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu - no 0,3 līdz 1,0 mg/l.

32. Ja pirts peldbaseinā (neatkarīgi no tilpuma) ir ierīkota speciāla ūdens attīrīšanas sistēmas iekārta:

32.1. ūdeni attīra un dezinficē, ievērojot ražotāja instrukcijas ūdens attīrīšanas sistēmas izmantošanai, ūdens nomaiņai, kā arī atbilstošu vielu lietošanai ūdens sagatavošanā. Pirms ūdens iepildīšanas tukšu peldbaseinu tīra, dezinficē un skalo ar ūdeni;

32.2. diennaktī apmaina ne mazāk kā 5-10 % no peldbaseina ūdens tilpuma;

32.3. katru dienu paškontrolē nosaka peldbaseina ūdens kvalitātes rādītājus un nodrošina, lai:

32.3.1. uzsākot peldbaseina darbību, ph līmenis nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu - no 7,2 līdz 7,8;

32.3.2. uzsākot peldbaseina darbību, peldbaseina darbības laika vidū un slēdzot peldbaseinu, brīvais hlors nepārsniedz maksimāli pieļaujamo normu - no 0,3 līdz 1,0 mg/l.

VI. Noslēguma jautājumi

33. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūliju.

34. Noteikumu 29.2. un 30.3.apakšpunkts stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

35. Noteikumu 11.punkts stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Labklājības ministrs A.Požarnovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 19.decembra noteikumiem Nr.439
Sanitāri tehnisko ierīču minimālais skaits pirts mazgātavā un tualetes telpā

Nr. p.k.

Sanitāri tehniskās ierīces

Sanitāri tehnisko ierīču minimālā skaita attiecība pret pirts apmeklētāju skaitu

1.Mazgātavā:

1.1.dušas

1/10

1.2.ūdens krāni

1/10

2.Tualetes telpā:

2.1.klozetpodi

1/20

2.2.izlietnes roku mazgāšanai

1/40

Labklājības ministrs A.Požarnovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 19.decembra noteikumiem Nr.439
Gaisa relatīvais mitrums pirts telpās

(Pielikums svītrots ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.891)

3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 19.decembra noteikumiem Nr.439
Gaisa temperatūra pirts telpās

(Pielikums svītrots ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.891)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Higiēnas prasības publiskas lietošanas pirtīm Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 439Pieņemts: 19.12.2000.Stājas spēkā: 01.07.2001.Zaudē spēku: 01.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 466/469, 22.12.2000.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
13858
{"selected":{"value":"21.03.2008","content":"<font class='s-1'>21.03.2008.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.03.2008","iso_value":"2008\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2008.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2006","iso_value":"2006\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2006.-20.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.08.2005","iso_value":"2005\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2005.-03.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2001","iso_value":"2001\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2001.-26.08.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.03.2008
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"