Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.236

Rīgā 2006.gada 28.martā (prot. Nr.17 2.§)
Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību

(Noteikumu nosaukums MK 22.05.2012. noteikumu Nr.350 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora (turpmāk — mašīnists instruktors) un vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga (turpmāk — mašīnista palīgs) kvalifikācijas prasības un sertifikācijas kārtību.

(Grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

2. Mašīnista instruktora vai mašīnista palīga profesionālo kompetenci apliecina attiecīgs sertifikāts (1. un 3.pielikums) un tam pievienotā apliecība (4. un 6.pielikums). Sertifikātus un apliecības izsniedz Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija (turpmāk — inspekcija).

(Grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

3. Sertifikātu un apliecību var saņemt persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu, kurai nav medicīniska rakstura pret­indikāciju, kuras izglītība, profesionālā kvalifikācija un pieredze atbilst dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošajos normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajām prasībām un kura ir nokārtojusi teorētisko zināšanu pārbaudi.

4. Sertifikātu un apliecību izsniedz vai darbības termiņu pagarina uz sešiem gadiem.

5. Personai, kurai nav sertifikāta vai kuras sertifikāta derīguma termiņš nav pagarināts, aizliegts strādāt par mašīnistu instruktoru vai mašīnista palīgu.

(Grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

II. Prasības personām, kuras vēlas iegūt sertifikātu un apliecību

6. Persona var saņemt mašīnista instruktora sertifikātu un apliecību, ja tā atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

6.1. iegūta vismaz deviņu klašu vispārējā izglītība un profesionālā izglītība vilces ritošā sastāva saimniecības jomā, kas ir līdzvērtīga trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim, iegūtas attiecīgas vilces līdzekļa vadīšanas tiesības, ir ne mazāk kā divu gadu darba pieredze attiecīgā veida vilces līdzekļu mašīnista amatā un ne mazāk kā piecu gadu kopējā darba pieredze mašīnista amatā;

6.2. iegūta profesionālā augstākā izglītība vilces ritošā sastāva saimniecības specialitātē, iegūtas attiecīgas vilces līdzekļa vadīšanas tiesības, ir ne mazāk kā divu gadu darba pieredze attiecīgā veida vilces līdzekļu mašīnista amatā un ne mazāk kā triju gadu kopējā darba pieredze mašīnista amatā.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.350 redakcijā)

7. Persona, kurai ir viena veida vilces līdzekļa mašīnista instruktora sertifikāts un apliecība, var saņemt mašīnista instruktora sertifikātu un apliecību attiecībā uz cita veida vilces līdzekļiem, ja tā atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

7.1. iegūta vismaz deviņu klašu vispārējā izglītība un profesionālā izglītība vilces ritošā sastāva saimniecības jomā, kas ir līdzvērtīga trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim, ir ne mazāk kā viena gada darba pieredze attiecīgā veida vilces līdzekļu mašīnista amatā;

7.2. iegūta profesionālā augstākā izglītība vilces ritošā sastāva saimniecības specialitātē, ir ne mazāk kā sešu mēnešu darba pieredze attiecīgā veida vilces līdzekļu mašīnista amatā.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.350 redakcijā)

8. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

9. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

10. Mašīnista palīga pieredzei pielīdzināma ne mazāk kā triju gadu darba pieredze citā ar kustību saistītā vilces ritošā sastāva saimniecības speciālista amatā un ne mazāk kā triju mēnešu darba pieredze mašīnista dubliera amatā komercsabiedrībā, kuras tehnoloģiskajā procesā nav mašīnista palīga amata.

11. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

12. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

13. Persona var saņemt mašīnista palīga sertifikātu un apliecību, ja tai ir ne mazāk kā 48 stundu darba pieredze mašīnista palīga dubliera amatā un attiecīga izglītība:

13.1. arodizglītība vilces ritošā sastāva saimniecības specialitātē;

13.2. arodizglītība un apgūta mašīnista palīga profesionālās kvalifikācijas akreditēta (licencēta) tālākizglītības programma;

13.3. daļēji apgūta akreditēta (licencēta) profesionālās izglītības programma (teorētiskais kurss profesionālās izglītības iestādē) vilces ritošā sastāva saimniecības specialitātē;

13.4. vispārējā vidējā izglītība un apgūta mašīnista palīga profesionālās kvalifikācijas akreditēta (licencēta) tālākizglītības programma;

13.5. profesionālā vidējā izglītība vilces ritošā sastāva saimniecības specialitātē;

13.6. augstākā izglītība un apgūta mašīnista palīga profesionālās kvalifikācijas akreditēta (licencēta) tālākizglītības programma;

13.7. profesionālā augstākā izglītība vilces ritošā sastāva saimniecības specialitātē.

III. Sertificēšanas kārtība

14. Sertificēšanas procesu inspekcija organizē saskaņā ar dzelzceļa nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

15. Persona, kas vēlas saņemt mašīnista instruktora sertifikātu, iesniedz inspekcijā iesniegumu sertifikāta saņemšanai vai tā derīguma termiņa pagarināšanai (7.pielikums) un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iesniegumam pievieno:

15.1. izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus);

15.2. darba pieredzi apliecinošu dokumentu;

15.3. izziņu par veicamajam darbam atbilstošu veselības stāvokli saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligāto veselības pārbaudi;

15.4. vienu fotogrāfiju (3 × 4 cm);

15.5. vilces līdzekļa vadīšanas tiesības apliecinošus dokumentus, ja Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas rīcībā nav informācijas par tiem.

(Grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

16. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

17. Persona, kas vēlas saņemt mašīnista palīga sertifikātu, iesniedz inspekcijā iesniegumu sertifikāta saņemšanai vai derīguma termiņa pagarināšanai un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iesniegumam pievieno:

17.1. izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus);

17.2. darba pieredzi apliecinošu dokumentu;

17.3. izziņu par veicamajam darbam atbilstošu veselības stāvokli saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligāto veselības pārbaudi;

17.4. dokumentu par mašīnista palīga profesionālās kvalifikācijas akreditētas (licencētas) tālākizglītības programmas apguvi (izņemot šo noteikumu 13.1., 13.3., 13.5. un 13.7.apakšpunktā minētos gadījumus);

17.5. psihologa atzinumu par pretendenta psihofizioloģisko profesionālo piemērotību mašīnista palīga amatam;

17.6. vienu fotogrāfiju (3 × 4 cm).

18. Inspekcija ir tiesīga personai, kura vēlas saņemt attiecīgu sertifikātu vai pagarināt tā derīguma termiņu (turpmāk — pretendents), pieprasīt papildu ziņas par darba pieredzi un apmācību, lai pārliecinātos par pretendenta kompetenci.

19. Inspekcija septiņu darbdienu laikā izskata pretendenta iesniegumu un pievienotos dokumentus, nosaka teorētisko zināšanu pārbaudes datumu (ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc dokumentu izskatīšanas) vai, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju, vai, ja pretendents neatbilst noteiktajām prasībām, pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu un apliecību.

20. Pretendents kārto teorētisko zināšanu pārbaudi šādās jomās:

20.1. dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi;

20.2. vilcienu kustība un manevru darbs;

20.3. dzelzceļa signalizācija;

20.4. attiecīgā veida vilces ritošā sastāva uzbūve un darbība;

20.5. ritošā sastāva bremžu ekspluatācija publiskās lietošanas dzelzceļa infra­struktūrā;

20.6. darba aizsardzības prasības.

21. Ja pretendents ir nokārtojis teorētisko zināšanu pārbaudi, inspekcija triju darbdienu laikā izsniedz pretendentam attiecīgo sertifikātu un apliecību. Ja pretendents nav nokārtojis teorētisko zināšanu pārbaudi, inspekcija par to rakstiski paziņo pretendentam.

22. Lai reģistrētu lēmumus par sertifikāta un apliecības izsniegšanu, derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu un apliecību, kā arī par sertifikāta un apliecības anulēšanu šo noteikumu VII nodaļā noteiktajā kārtībā, inspekcija izveido sertificēto dzelzceļa speciālistu uzskaites sistēmu.

IV. Sertifikāta un apliecības izsniegšana

23. Mašīnistam instruktoram izsniedz mašīnista instruktora sertifikātu un apliecību noteikta veida vilces līdzekļa vadīšanai:

23.1. dīzeļlokomotīves vadīšanai;

23.2. tvaika lokomotīves vadīšanai;

23.3. dīzeļlokomotīves un tvaika lokomotīves vadīšanai;

23.4. dīzeļvilciena vadīšanai;

23.5. elektrovilciena vadīšanai;

23.6. sliežu motortransporta vadīšanai.

24. (Svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

25. Mašīnista palīgam izsniedz mašīnista palīga sertifikātu un apliecību noteikta veida vilces līdzekļa vadīšanai:

25.1. dīzeļlokomotīves vadīšanai;

25.2. tvaika lokomotīves vadīšanai;

25.3. dīzeļvilciena vadīšanai;

25.4. elektrovilciena vadīšanai;

25.5. sliežu motortransporta vadīšanai.

26. Persona, kura saņēmusi mašīnista instruktora sertifikātu, līdz tā derīguma termiņa beigām ir tiesīga pildīt mašīnista palīga amata pienākumus bez papildu sertifikāta saņemšanas.

(Grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

27. Persona, kurai ir attiecīgas vilces līdzekļa vadīšanas tiesības, ir tiesīga pildīt attiecīgā veida vilces līdzekļa mašīnista palīga amata pienākumus bez papildu sertifikāta saņemšanas.

(Grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

V. Sertifikāta un apliecības derīguma termiņa pagarināšana

28. Lai pagarinātu sertifikāta un apliecības derīguma termiņu, sertificētā persona ne agrāk kā sešus mēnešus pirms sertifikāta un apliecības derīguma termiņa beigām, bet ne vēlāk kā mēnesi līdz sertifikāta un apliecības derīguma termiņa beigām iesniedz inspekcijā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iesniegumam pievieno:

28.1. darba pieredzi apliecinošu dokumentu;

28.2. izziņu par veicamajam darbam atbilstošu veselības stāvokli saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligāto veselības pārbaudi;

28.3. vienu fotogrāfiju (3 × 4 cm);

28.4. ja persona vēlas pagarināt mašīnista palīga sertifikātu, – psihologa atzinumu par psihofizioloģisko profesionālo piemērotību, ja Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas rīcībā nav informācijas par tā derīguma termiņu.

(Grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

29. Inspekcija pieņem lēmumu par sertifikāta un apliecības derīguma termiņa pagarināšanu pēc tam, kad sertificētā persona nokārtojusi teorētisko zināšanu pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 20.punktu.

30. Inspekcija izsniedz sertifikātu un apliecību, kurā norādīts pagarinātais derīguma termiņš, pēc tam, kad inspekcijā nodots iepriekšējā sertifikāta un apliecības oriģināls.

VI. Sertifikāta un apliecības atjaunošana

31. Ja sertifikāts vai apliecība ir nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta, sertificētā persona iesniedz inspekcijā iesniegumu par sertifikāta vai apliecības atjaunošanu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Iesniegumam pievieno:

31.1. bojāto sertifikātu vai apliecību (ja ir);

31.2. izziņu par publikāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kurā sertifikāts vai apliecība izsludināta par nederīgu (sertifikāta vai apliecības nozaudēšanas, nozagšanas vai iznīcināšanas gadījumā).

(Grozīts ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 259)

32. Inspekcija triju darbdienu laikā izskata iesniegumu par sertifikāta vai apliecības atjaunošanu un iesniegtos dokumentus un izsniedz sertifikāta vai apliecības dublikātu. Dublikātam ir iepriekš izsniegtā sertifikāta numurs un derīguma termiņš, bet jauns izsniegšanas datums. Sertifikāta vai apliecības dublikāta augšējā labajā stūrī ir norāde “Dublikāts”. Lai atjaunotu sertifikātu vai apliecību, sertificētajai personai teorētisko zināšanu pārbaude nav jākārto.

VII. Sertifikāta un apliecības anulēšana

33. Sertifikātu un apliecību anulē šādos gadījumos:

33.1. sertificētā persona, pārkāpjot dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumus, neievērojot citas ar vilcienu kustības drošību saistītas normatīvajos dokumentos noteiktās prasības vai veicot darbības, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, vilcienu kustības drošību vai apkārtējo vidi, izraisījusi dzelzceļa avāriju vai pieļāvusi ritošā sastāva neatļautu pabraukšanu garām aizliedzošam signālam (signālzīmēm);

33.2. sertificētā persona, veicot amata pienākumus, atradusies alkohola reibumā, narkotisko vai toksisko vielu iespaidā;

33.3. sertificētā persona sertifikāta un apliecības saņemšanai ir sniegusi nepatiesu informāciju vai slēpusi būtiskus faktus;

33.4. ja par mašīnistu instruktoru sertificētā persona mašīnistu zināšanu pārbaudes veikusi neobjektīvi vai diskriminējoši vai šo pārbaužu rezultātus ir ietekmējušas šīs personas personiskās vai mantiskās intereses.

(Grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

34. Sertifikāta un apliecības anulēšanu var ierosināt:

34.1. inspekcijas amatpersonas (par to rakstiski paziņo sertificētās personas darba devējam);

34.2. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (par to rakstiski paziņo sertificētās personas darba devējam);

34.3. sertificētās personas darba devējs.

35. Lai ierosinātu sertifikāta un apliecības anulēšanu, šo noteikumu 34.2. vai 34.3.apakš­punktā minētā persona iesniedz inspekcijā iesniegumu par sertifikāta un apliecības anulēšanu. Iesniegumā norāda konkrētus sertificētās personas izdarītos pārkāpumus, atsauci uz normatīvajiem aktiem, kurus sertificētā persona ir pārkāpusi. Iesniegumam pievieno citus pierādījumus, kas apliecina sertificētās personas izdarīto pārkāpumu (noteikti pievienojams sertificētās personas paskaidrojums un akts par pārkāpuma izdarīšanu).

36. Inspekcija septiņu darbdienu laikā izskata iesniegumu par sertifikāta un apliecības anulēšanu, kā arī tam pievienotos dokumentus un pieņem attiecīgu lēmumu. Inspekcija lēmumu rakstiski paziņo sertificētajai personai un tās darba devējam, kā arī, ja nepieciešams, publiskās lietošanas infrastruktūras pārvaldītājam.

37. Persona, kurai ir anulēts sertifikāts un apliecība, pēc gada ir tiesīga šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumu sertifikāta un apliecības saņemšanai.

38. Personai, kurai sertifikāts un apliecība anulēti atkārtoti, aizliegts saņemt jaunu sertifikātu un apliecību.

39. Triju darbdienu laikā pēc inspekcijas lēmuma saņemšanas par sertifikāta un apliecības anulēšanu sertificētā persona nodod sertifikātu un apliecību inspekcijā.

VIII. Pretendenta tiesības

40. Pirms teorētisko zināšanu pārbaudes pretendents ir tiesīgs iepazīties ar teorētisko zināšanu pārbaudes kārtību un apjomu.

41. Ja teorētisko zināšanu pārbaude nav nokārtota, pretendents ir tiesīgs pēc 10 darbdienām to kārtot atkārtoti.

42. Pretendents šo noteikumu 19., 21. un 36.punktā minēto inspekcijas lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt Satiksmes ministrijā, iesniedzot iesniegumu inspekcijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā.

IX. Noslēguma jautājumi

43. Dokuments, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un dod tiesības pildīt mašīnista instruktora, mašīnista vai mašīnista palīga pienākumus, ir derīgs līdz 2010.gada 31.decembrim (ja tas nav anulēts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā). Iesniedzot iesniegumu sertifikāta saņemšanai, pretendents, kuram ir derīgs minētais dokuments, ar to aizstāj šo noteikumu 16.4., 16.5. un 17.4.apakš­punktā minētos dokumentus, un uz viņu neattiecina šajos noteikumos noteiktās prasības par nepieciešamo izglītību.

44. Sertifikāti un apliecības, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām, ja tās nav anulētas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

45. Līdz 2010.gada 31.decembrim šo noteikumu 16.6. un 17.5.apakšpunktā minētie dokumenti pretendentiem nav jāiesniedz.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministra vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.236

Satiksmes ministra vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.236
Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kompetences sertifikāta paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.236

Satiksmes ministra vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.236

Satiksmes ministra vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.236
Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) apliecība

(Pielikums svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.236

Satiksmes ministra vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.236

(Pielikums grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr. 350; mk 18.06.2019. noteikumiem Nr. 259)

Satiksmes ministra vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.236
Vilciena (vilces līdzekļa) vadīšanas praktisko iemaņu pārbaudes akta paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.350)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora un vilces līdzekļa vadītāja .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 236Pieņemts: 28.03.2006.Stājas spēkā: 08.04.2006.Zaudē spēku: 01.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 07.04.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
132340
{"selected":{"value":"21.06.2019","content":"<font class='s-1'>21.06.2019.-31.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.06.2019","iso_value":"2019\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2019.-31.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2012","iso_value":"2012\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2012.-20.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2006","iso_value":"2006\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2006.-24.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.06.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)