Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.847

Rīgā 2005.gada 8.novembrī (prot. Nr.65 16.§)
Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem
Izdoti saskaņā ar Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu,
kā arī prekursoru likumīgās aprites likuma
3. panta otro daļu
(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 653 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka Latvijā kontrolējamās narkotiskās vielas, psihotropās vielas, augus, zāles un prekursorus.

2. Narkotisko un psihotropo zāļu un vielu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijā kontrolē:

2.1. aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augus (Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru Isaraksts) (1.pielikums);

2.2. ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem (Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II saraksts) (2.pielikums);

2.3. bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos (Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru III saraksts) (3.pielikums);

2.4. Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II vai III sarakstā iekļauto narkotisko un psihotropo vielu atvasinājumus, izomērus, struktūranalogus, aktīvos metabolītus, esterus, ēterus un sāļus (arī izomēru, struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru un ēteru sāļus), kā arī zāles, kas satur minētajos sarakstos iekļautās narkotiskās un psihotropās vielas, ja normatīvajos aktos nav noteikti izņēmumi;

2.5. prekursorus, kas minēti Padomes 2004.gada 22.decembra Regulas (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešajām valstīm, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Regulas (EK) Nr. 273/2004 “Par narkotisko vielu prekursoriem” pielikumos;

2.6. augu daļas, žāvētus augus, sapresētus augus, pulverus, tabletes, kap­sulas, ekstraktus, tinktūras un jebkurus citus pagatavojumus no minētajiem augiem, kas satur vielas, kuras iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un pre­kur­soru I sarakstā, izņemot produktus, kurus atļauts izplatīt atbilstoši nor­ma­tīvajiem aktiem par pārtikas apriti.

(Grozīts ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr. 428; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1297; MK 26.05.2015. noteikumiem Nr. 256; MK 07.03.017. noteikumiem Nr. 126)

2.1 Zāļu valsts aģentūra paziņo par izmaiņām Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II vai III sarakstā, publicējot informāciju Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē (http://www.zva.gov.lv).

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.380 redakcijā)

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumus Nr.35 “Noteikumi par Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstiem” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 12.nr.).

4. Šo noteikumu 1.pielikuma 7.18.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.380 redakcijā)

5. Šo noteikumu 2.pielikuma 5.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.jūnijā.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.380 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā — tieslietu ministre S.Āboltiņa

Veselības ministrs G.Bērziņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 8. novembra noteikumiem Nr. 847

(Pielikums MK 11.12.2012. noteikumu Nr. 843 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 264; MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 481; MK 26.05.2015. noteikumiem Nr. 256; MK 26.04.2016. noteikumiem Nr. 254; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 126; MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 618; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 11; MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 472; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 653)

Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru
I saraksts

(Aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību)

1. Vielas un augi, kas klasificēti atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām:

1.1. sintētiskie opioīdie analgētiķi:

Nr.p.k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SNN)/triviālais nosaukums

Numurs ķīmisko vielu reģistrā Chemical Abstracts Service
(turpmāk – CAS Nr.)

Ķīmiskais nosaukums

1.1.1.

alfacetilmetadols (SNN)

1553-31-7

[(3 R *,6 R *)-6-dimetilamino-4,4-di(fenil)heptan-3-il]acetāts
1.1.2.

MPPP, dezmetilprodīns

13147-09-6

(4-fenil-1-metilpiperidin-4-il)propanoāts
1.1.3.

PEPAP

64-52-8

4-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-ilacetāts

1.1.4.

AH-7921

55154-30-8

3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamīds

1.1.5.

U-47700

82657-23-6

3,4-dihlor-N-[(1R,2R)-2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metilbenzamīds

1.1.6.

U-51754

121279-74-1

2-(3,4-dihlorfenil)-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metil-acetamīds

1.1.7.

3,4-metilēndioksi-U-47700

nav pieejams

N-(2-(dimetilamino)
cikloheksil)-N-metilbenzo[d]
[1,3]dioksol-5-karboksamīds
1.1.8. furanil UF-17 nav pieejams N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-fenil-furān-2-karboksamīds
1.1.9. viminols 21363-18-8 α-[[bis(1-metilpropil)amino]metil]-1-[(2-hlorofenil)metil]-1H-pirol-2-metanols

1.2. morfināna atvasinājumi:

Nr. p.k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SNN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais nosaukums

1.2.1.

heroīns, morfīna diacetāts (SNN)

561-27-3

(5α,6α)-7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metilmorfinan-3,6-diola diacetāts
1.2.2.

dezomorfīns, Krokodil

427-00-9

4,5-α-epoksi-17-metilmorfinan-3-ols
1.2.3.

etorfīns, Immobilon , M99

14521-96-1

(5alfa,7alfa)-7-(2-hidroksipentan-2-il)-6-metoksi-17-metil-4,5-epoksi-6,14-etenomorfinan-3-ols
1.2.4.

acetorfīns

25333-77-1

4,5α-epoksi-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6-metoksi-17-metil-6,14-endoeteno-morfinan-3-il acetāts

1.3. (svītrots ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 618)

1.4. augu valsts produkti ar narkotisku iedarbību:

Nr. p.k.

Nosaukums

1.4.1. jēlopijs
1.4.2. magoņu salmi
1.4.3. preparāti, kas izgatavoti no jebkura veida magonēm, ja tie satur narkotiski aktīvos opija alkaloīdus: morfīnu, kodeīnu, tebaīnu (ekstrakti, uzlējumi un novārījumi ar aktīvās vielas saturu jebkurā daudzumā)
1.4.4. kanabiss, kanabisa sveķi, eļļa, ekstrakti un tinktūras
1.4.5. kokas krūma lapas

1.5. aprakstam atbilstošās narkotiskās vielas*:

Nr.p.k. Nosaukums
1.5.1. Indola, azaindolu un indazola-3-karbonilatvasinājumi

Indola-3-karbonilatvasinājumi, azaindolu-3-karbonilatvasinājumi un indazola-3-karbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie indola, azaindolu vai indazola cikla slāpekļa atoma stāvoklī 1 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

• neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu,

• neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,

• neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu,

• aizvietotu aminogrupu

un indola vai azaindolu cikla stāvoklī 2 neaizvietoti vai aizvietoti ar alkilgrupu, un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots indola, azaindolu vai indazola ciklā, tostarp tāds, kurā aizvietotājs veido papildu ciklu

1.5.2. Acetilfentanili

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīds un jebkurš savienojums, kas atvasināts no N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīda, ja izpildīts viens vai vairāki šādi nosacījumi:

a) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus vienā vai abos benzola gredzenos ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem halogēna atomiem, alkilgrupām, hidroksilgrupām vai alkoksigrupām;

b) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus piperidīna cikla stāvoklī 2, 3, 5 vai 6 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) aizvietojot vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai hidroksilgrupu;

d) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus acetilgrupā ar neaizvietotu(-ām) vai aizvietotu(-ām) alkilgrupu(-ām), alkenilgrupu, metoksigrupu vai iekļaujot oglekļa atomu ciklā, kas var būt aizvietots, tostarp veidojot papildinošus ciklus;

e) aizvietojot etilēngrupu ar metilēngrupu;

f) aizvietojot ūdeņraža atomu piperidīna cikla stāvoklī 4 ar aizvietotu vai neaizvietotu fenilgrupu vai estergrupu;

g) nomainot N-(1-fenetilpiperidin-4-il)grupā esošo benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

h) nomainot N-fenilgrupas benzola gredzenu ar citu piesātinātu, no benzola gredzena atšķirīgu ciklu, kas var būt aizvietots

2. Vielas un augi, kas klasificēti atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijai par psihotropām vielām:

2.1. feniletilamīna atvasinājumi:

Nr. p.k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SNN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais nosaukums

2.1.1.

meskalīns

54-04-6

2-(3,4,5-trimetoksifenil)etānamīns

2.1.2.

fenetilīns

3736-08-1

( RS )-1,3-dimetil-7-[2-(1-fenilpropan-2-ilamino)etil]purīn-2,6-dions

2.1.3.

fenproporekss

16397-28-7

3-(1-fenilpropan-2-ilamino)propānnitrils

2.1.4.

fentermīns

122-09-8

2-metil-1-fenilpropān-2-amīns

2.1.5.

mefenorekss, Rondimen, Pondinil, Anexate

17243-57-1

3-hlor-N-(1-fenilpropan-2-il)propān-1-amīns

2.1.6.

4-metilaminorekss

(±)-cis izomēri-29493-77-4

4-metil-5-fenil-4,5-dihidro-1,3-oksazol-2-amīns

2.1.7.

4,4′-DMAR

1445569-01-6

4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amīns

2.2. dabas vielas un to atvasinājumi:

Nr. p.k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SNN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais nosaukums

2.2.1. (Svītrots ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 126)
2.2.2.

7-hidroksimitraginīns

174418-82-7

E ,2 S ,3 S ,7a S ,12b S )-3-etil-1,2,3,4,6,7,7a,12b-oktahidro-7a-hidroksi-8-metoksi-α-(metoksimetilēn)indolo[2,3-a]hinolizīn-2-etiķskābes metilesteris
2.2.3.

mitraginīns

6202-22-8

(E)-2-[(2 S ,3 S )-3-etil-8-metoksi-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahidroindolo[3,2-h]-hinolizin-2-il]-3- metoksiprop-2-ēnskābes metilesteris
2.2.4.

salvinorīns A

83729-01-5

(2 S ,4a R ,6a R ,7 R ,9 S ,10a S ,10b R )-9-(acetoksi)-2-(furan-3-il)-6a,10b-dimetil-4,10-dioksododekahidro-2 H -benzo[f]izohromēn-7-karbonskābe
2.2.5.

psilocīns, psilotsīns

520-53-6

3-(2-dimetilaminoetil)-1 H -indol-4-ols
2.2.6.

psilocibīns

520-52-5

[3-(2-(dimetilamino)-etil)1H-indol-4-il]-dihidrogēnfosfāts

2.3. citu vielu savienojumi:

Nr. p.k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SNN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais nosaukums

2.3.1.

tenociklidīns TCP

21500-98-1

1-(1-(2-tienil)cikloheksil)piperidīns
2.3.2.

eticiklidīns PCE

2201-15-2

N-etil-1-fenilcikloheksānamīns
2.3.3.

roliciklidīns, PHP, PCPY

2201-39-0

1-(1-fenilcikloheksil)pirolidīns
2.3.4.

amineptīns

57574-09-1

7-[(10,11-dihidro-5 H -dibenzo[a,d]-ciklohepten-5-il)amino]heptānskābe
2.3.5.

katīns

492-39-7

(1S,2S)-2-amino-1fenilpropan-1-ols
2.3.6.

CRA-13

432047-72-8

1-naftil[4-(pentiloksi)-1-naftil]metanons
2.3.7.

dihlorpāns

146725-34-0

metil-3-(3,4-dihlorfenil)-8-azabiciklo[3.2.1]oktān-4-karboksilāts

2.4. augu valsts produkti ar psihotropu iedarbību:

Nr. p.k.

Nosaukums

2.4.1. catha edulis
2.4.2. leonotis leonurus
2.4.3. mitragyna speciosa ( kratom )
2.4.4. nymphaea caerulea
2.4.5. salvia divinorum
2.4.6. efedras augs
2.4.7. halucinogēnās sēnes

2.5. psihotropās vielas, kas atbilst šādam vielas aprakstam*:

Nr.
p. k.
Nosaukums
2.5.1. 2,5-dimetoksifeniletānamīni

2,5-dimetoksifeniletānamīns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(2,5-dimetoksifenil)etānamīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) etilēngrupā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

c) aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

d) jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu

2.5.2. 3,4-metilēndioksifeniletānamīni

3,4-metilēndioksifeniletānamīns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(3,4-metilēndioksifenil)etānamīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) etilēngrupā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

c) aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

d) jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu

2.5.3. Amfetamīni

1-fenilpropān-2-amīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

b) nomainot "a" apakšpunktā minētajos savienojumos benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

c) aizvietojot "a" apakšpunktā minētajos savienojumos ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

d) aizvietojot vienu vai vairākus propilgrupas ūdeņraža atomus jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu vai "b" apakšpunktā minētu ciklisku struktūru papildinošu ciklisku struktūru;

e) aizvietojot jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu

2.5.4. 2-aminoindāni

2-aminoindāns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-aminoindāna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) aizvietojot vienu vai divus aminogrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā

2.5.5. 2-(2,5-dioksifenil)etānamīna cikliskie atvasinājumi

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(2,5-dioksifenil)etānamīna:

a) ūdeņraža atomu stāvoklī 4 aizvietojot ar alkilgrupu, halogēnalkilgrupu vai halogēna atomu;

b) papildus vienas hidroksilgrupas ūdeņraža atomu aizvietojot ar alkilēn- vai alkenilēngrupu, kas veido 5 vai 6 locekļu ciklu ar benzola gredzenu orto stāvoklī;

c) papildus otras hidroksilgrupas ūdeņraža atomu aizvietojot ar alkilēn- vai alkenilēngrupu, kas veido 5 vai 6 locekļu ciklu ar benzola gredzenu orto stāvoklī, vai ar metilgrupu;

d) papildus neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus aminogrupas ūdeņraža atomus vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

e) papildus neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu

2.5.6. Katinoni

2-amino-1-fenilpropan-1-ons un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-amino-1-fenilpropan-1-ona:

a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai alkoksigrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

b) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus propanona stāvoklī 3 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai alkoksigrupu, vai aminogrupu;

c) nomainot "a" vai "b" apakšpunktā minētajos savienojumos benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

d) aizvietojot ūdeņraža atomus benzola gredzenā jebkurā "a" vai "b" apakšpunktā minētajā savienojumā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklu;

e) jebkura iepriekš minētā savienojuma karbonilgrupas vai aminogrupas, vai abu atvasinājumi

2.5.7. Piperazīni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no piperazīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie viena slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu fenilgrupu, neaizvietotu vai aizvietotu benzilgrupu vai cikloheksilgrupu;

b) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie otra slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu metilgrupu

2.5.8. Triptamīni un beta-(benzofuran-3-il)etānamīni

Jebkurš beta-(indol-3-il)etānamīna vai beta-(benzofuran-3-il)etānamīna atvasinājums****, kas satur vismaz vienu aizvietotāju no rindas "'a", "b" un "c":

a) kur ūdeņraža atoms(-i) benzola gredzenā aizvietots(-i) ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) kur ūdeņraža atomi etilēngrupā aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) kur viens vai divi ūdeņraža atomi aminogrupā aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai slāpekļa atoms iekļauts ciklā

2.5.9. 1-arilcikloheksilamīni un (1-arilcikloheksil)metānamīni

1-arilcikloheksilamīni (izņemot ketamīnu) un (1-arilcikloheksil)metānamīni, kuros arilgrupa ir neaizvietots vai aizvietots benzola vai tiofēna cikls, viens vai divi ūdeņraža atomi aminogrupā aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai slāpekļa atoms iekļauts ciklā un cikloheksāna cikls ir neaizvietots vai aizvietots ar karbonilgrupu, hidroksilgrupu, alkoksigrupu vai alkilgrupu

2.5.10. Dibenzopirāni

No kanabinola atvasināti savienojumi***, kas modificēti gredzenā A, aizvietoti gredzenā B, to homologi ar dažādu oglekļa atomu skaitu aizvietotājā stāvoklī 3, to cis-, trans- un optiskie izomēri, kā arī to hidroksilgrupas atvasinājumi un halogēnatvasinājumi

2.5.11. Cikloheksilfenoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(3-hidroksicikloheksil)fenola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu fenola cikla stāvoklī 5;

b) papildus neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus cikloheksilgrupā

2.5.12. Naftilidēnindēni un naftilmetilindēni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 1-naftilidēnindēna vai 1-naftilmetilindēna:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie indēna C3 atoma;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftilgrupā;

c) papildus "a" vai "b" apakšpunktā minētajos vai abos minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indēna ciklā

2.5.13. Naftilmetilindoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no (indol-3-il)(naft-1-il)metāna:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie indola slāpekļa atoma;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftilgrupā;

c) papildus "a" vai "b" apakšpunktā minētajos vai abos minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indola ciklā

2.5.14. Naftoilpiroli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 3-(1-naftoil)pirola:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie pirola slāpekļa atoma;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus pirola ciklā;

c) papildus "a" vai "b" apakšpunktā minētajos vai abos minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftoilgrupā

2.5.15. (Svītrots ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 472)
2.5.16. Benzimidazoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no benzimidazola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai neaizvietotu vai aizvietotu aroilgrupu;

b) papildus aizvietojot ūdeņraža atomu pie imidazola cikla oglekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu (hetero)arilgrupu vai neaizvietotu vai aizvietotu aroilgrupu;

c) papildus neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomus benzimidazola benzola gredzenā

2.5.17. Difeniletānamīni

1,2-difeniletān-1-amīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomus vienā vai abos benzola gredzenos ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot to ciklā;

c) papildus "b" apakšpunktā minētajos savienojumos aizvietojot vienu oglekļa atomu vienā vai abos benzola gredzenos ar slāpekļa atomu

2.5.18. Karbazola-3-karbonilatvasinājumi

Karbazola-3-karbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie karbazola cikla slāpekļa atoma stāvoklī 1 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu,

un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

a) neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu, cikloalkilgrupu;

b) neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu;

c) neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu;

d) aizvietotu aminogrupu

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots karbazola ciklā

2.5.19. Pirazola-3-karbonilatvasinājumi

Pirazola-3-karbonilatvasinājumi, kas stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

• neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu,
• neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,
• neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu,
• aizvietotu aminogrupu
un pirazola cikla stāvokļos 1 un 4 (vienā vai abos) neaizvietoti vai aizvietoti ar neaizvietotām vai aizvietotām alkilgrupām vai arilgrupām un stāvoklī 5 aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu arilgrupu

2.5.20. Pirazola-5-karbonilatvasinājumi

Pirazola-5-karbonilatvasinājumi, kas stāvoklī 5 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

• neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu,
• neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,
• neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu,
• aizvietotu aminogrupu
un pirazola cikla stāvokļos 1 un 4 (vienā vai abos) neaizvietoti vai aizvietoti ar neaizvietotām vai aizvietotām alkilgrupām vai arilgrupām un stāvoklī 3 aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu arilgrupu

2.5.21. 2-fenilmorfolīni

2-fenilmorfolīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) nomainot benzola gredzenu ar tiofēna vai piridīna gredzenu;

b) nomainot morfolīna ciklu ar tiomorfolīna ciklu;

c) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus benzola, tiofēna vai piridīna gredzenā ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu, alkoksigrupu, amīdgrupu, aminogrupu, sulfonilgrupu vai aizvietotājiem, kas veido benzola, tiofēna vai piridīna gredzenu papildinošu ciklu;

d) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus benzola, tiofēna vai piridīna gredzenā ar hidroksilgrupu vai halogēna atomu;

e) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus morfolīna vai tiomorfolīna ciklā ar hidroksilgrupu, nitrozogrupu, karbonilgrupu vai neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu

2.5.22. Lizergamīdi (jeb lizergīnskābes amīdi)

4,6,6a,7,8,9-heksahidroindol[4,3-fg]hinolīn-9-karboksamīds*****, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma amīdgrupā ar neaizvietotu(-ām) vai aizvietotu(-ām) alkilgrupu(-ām) vai aizvietotājiem, kas iekļauj slāpekļa atomu ciklā;

b) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma hidrogenētā hinolīna ciklā ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma indola ciklā ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai acilgrupu

2.5.23.

Indolin-2-ona-3-hidrazīnkarbonilatvasinājumi

Indolin-2-ona-3-hidrazīnkarbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie indolin-2-ona cikla slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:
• neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu,
• neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,
• neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu,
• aizvietotu aminogrupu,

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kuros hidrazīngrupas ūdeņraža atoms ir aizvietots ar alkilgrupu, vai aizvietoti indolin-2-ona ciklā

2.5.24.

Gamma-karbolin-1-oni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2,5-dihidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-ona:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu stāvoklī 5 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu stāvoklī 2 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu, cikloalkilgrupu, neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu, un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots karbolīna ciklā

2.5.25.

(Svītrots ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 472)
2.5.26. 8-hinolil-3-(1-piperidilsulfonil)benzoāti

8-hinolil-3-(1-piperidilsulfonil)benzoāts un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tā, aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus hinolīna, benzola vai piperidīna gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem halogēna atomiem, alkilgrupām, hidroksilgrupām vai alkoksigrupām

Piezīmes.

1. * Ja viela minēta arī šo noteikumu 2. vai 3. pielikumā, tā nav attiecināma uz 1. pielikumu.

2. ** Izņemot ketamīnu.

3. *** Izņemot kanabidiolu.

4. **** Izņemot serotonīnu, sumatriptānu, zolmitriptānu.

5. ***** Izņemot ergometrīnu, ergotamīnu, metilergometrīnu, metisergīdu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 8. novembra noteikumiem Nr. 847

(Pielikums MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 618 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 11; MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 472)

Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru
II saraksts

(Ļoti bīstamas narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem)

1. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1961. gada 30. marta Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

1.1. acetilmetadols 509-74-0
1.2. alfentanils 71195-58-9
1.3. allilprodīns 25384-17-2
1.4. alfameprodīns 468-51-9
1.5. alfametadols 17199-54-1
1.6. alfaprodīns 77-20-3
1.7. anileridīns 144-14-9
1.8. benzetidīns 3691-78-9
1.9. benzilmorfīns 14297-87-1
1.10. betacetilmetadols 17199-59-6
1.11. betameprodīns 468-50-8
1.12. betametadols 17199-55-2
1.13. betaprodīns 468-59-7
1.14. bezitramīds 15301-48-1
1.15. dekstromoramīds 357-56-2
1.16. diampromīds 552-25-0
1.17. dietiltiambutēns 86-14-6
1.18. difenoksīns 28782-42-5
1.19. dihidroetorfīns 14357-76-7
1.20. dihidromorfīns 509-60-4
1.21. dimenoksadols 509-78-4
1.22. dimefeptanols 545-90-4
1.23. dimetiltiambutēns 524-84-5
1.24. dioksafetilbutirāts 467-86-7
1.25. difenoksilāts 915-30-0
1.26. dipipanons 467-83-4
1.27. drotebanols 3176-03-2
1.28. ekgonīns, tā esteri un atvasinājumi, kurus var pārvērst par ekgonīnu un kokaīnu 481-37-8
1.29. etilmetiltiambutēns 441-61-2
1.30. etokseridīns 469-82-9
1.31. etonitazēns 911-65-9
1.32. fenadoksons 467-84-5
1.33. fenampromīds 129-83-9
1.34. fenazocīns 127-35-5
1.35. fenomorfāns 468-07-5
1.36. fenoperidīns 562-26-5
1.37. fentanils 437-38-7
1.37.1 4-anilīnpiperidīns 23056-29-3
1.38. furetidīns 2385-81-1
1.39. hidrokodons 125-29-1
1.40. hidromorfinols 2183-56-4
1.41. hidromorfons 466-99-9
1.42. hidroksipetidīns 468-56-4
1.43. izometadons 466-40-0
1.44. ketobemidons 469-79-4
1.45. klonitazēns 3861-76-5
1.46. kodoksīms 7125-76-0
1.47. kokaīns 50-36-2
1.48. levofenacilmorfāns 10061-32-2
1.49. levometorfāns 125-70-2
1.50. levomoramīds 5666-11-5
1.51. levorfanols 77-07-6
1.52. metadons 76-99-3
1.53. metadona starpprodukts 125-79-1
1.54. metazocīns 3734-52-9
1.55. metildezorfīns 16008-36-9
1.56. metildihidromorfīns 509-56-8
1.57. metopons 143-52-2
1.58. moramīda starpprodukts 3626-55-9
1.59. morferidīns 469-81-8
1.60. morfīns 57-27-2
1.61. morfīna metobromīds un citi morfija atvasinājumi, kas satur piecvērtīgo slāpekli 125-23-5
1.62. morfīna-N-oksīds 639-46-3
1.63. mirofīns 467-18-5
1.64. nikomorfīns 639-48-5
1.65. noracimetadols 1477-39-0
1.66. norlevorfanols 1531-12-0
1.67. normetadons 467-85-6
1.68. normorfīns 466-97-7
1.69. norpipanons 561-48-8
1.70. oksikodons 76-42-6
1.71. oksimorfons 76-41-5
1.72. opijs nav noteikts
1.73. petidīns 57-42-1
1.74. petidīna starpprodukts A 3627-62-1
1.75. petidīna starpprodukts B 77-17-8
1.76. petidīna starpprodukts C 3627-48-3
1.77. piminodīns 13495-09-5
1.78. piritramīds 302-41-0
1.79. proheptazīns 77-14-5
1.80. properidīns 561-76-2
1.81. racemetorfāns 510-53-2
1.82. racemoramīds 545-59-5
1.83. racemorfāns 297-90-5
1.84. remifentanils 132875-61-7
1.85. sufentanils 56030-54-7
1.86. tebakons 466-90-0
1.87. tebaīns 115-37-7
1.88. tilidīns 20380-58-9
1.89. trimeperidīns 64-39-1

2. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1961. gada 30. marta Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām II sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

2.1. acetildihidrokodeīns 3861-72-1
2.2. dekstropropoksifēns 469-62-5
2.3. dihidrokodeīns 125-28-0
2.4. etilmorfīns 76-58-4
2.5. folkodīns 509-67-1
2.6. kodeīns 76-57-3
2.7. nikokodīns 3688-66-2
2.8. nikodikodīns 808-24-2
2.9. norkodeīns 467-15-2
2.10. propirāms 15686-91-6

3. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropām vielām II sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

3.1. cipeprols 34758-83-3
3.2. dronabinols (delta-9-tetrahidrokanabinols un tā stereoķīmiskie varianti) 1972- 08-3 (CAS Nr. norādīts vielai "dronabinols")
3.3. fenciklidīns (PCP) 77-10-1
3.4. fenmetrazīns 134-49-6
3.5. meklokvalons 340-57-8
3.6. metakvalons 72-44-6
3.7. metilfenidāts 113-45-1
3.8. sekobarbitāls 76-73-3
3.9. gammahidroksibutirskābe (GHB) 591-81-1
3.10. metilmorfenāts 231299-92-6

4. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropām vielām III sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

4.1. amobarbitāls 57-43-2
4.2. buprenorfīns 52485-79-7
4.3. butalbitāls 77-26-9
4.4. ciklobarbitāls 52-31-3
4.5. flunitrazepāms 1622-62-4
4.6. glutetimīds 77-21-4
4.7. (svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 11)
4.8. pentazocīns 359-83-1
4.9. pentobarbitāls 76-74-4

5. Narkotiskās vielas, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību:

Nr.
p.k.
Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums CAS Nr.
5.1. tapentadols 175591-09-0
5.2. heksobarbitāls 56-29-1
3. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 8. novembra noteikumiem Nr. 847

(Pielikums MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 618 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 472)

Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru
III saraksts

(Bīstamas psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos)

Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropām vielām IV sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

1. Allobarbitāls 52-43-7
2. Alprazolams 28981-97-7
3. Amfepramons 90-84-6
4. Aminorekss 2207-50-3
5. Barbitāls 57-44-3
6. Benzfetamīns 156-08-1
7. Bromazepāms 1812-30-2
8. Brotizolams 57801-81-7
9. Butobarbitāls 77-28-1
10. Cefedrīns 67055-59-8
11. Delorazepāms 2894-67-9
12. Diazepāms 439-14-5
13. Efedrīns* 299-42-3
14. Estazolams 29975-16-4
15. Ethlorvinols 113-18-8
16. Etinamāts 126-52-3
17. Etilloflazepāts 29177-84-2
18. Fenatīns 139-68-4
19. Fenazepāms 51753-57-2
20. Fenkamfamīns 1209-98-9
21. Fendimetrazīns 634-03-7
22. Fenobarbitāls 50-06-6
23. Fludiazepāms 3900-31-0
24. Flurazepāms 17617-23-1
25. Halazepāms 23092-17-3
26. Haloksazolams 59128-97-1
27. Hlordiazepoksīds 58-25-3
28. Kamazepāms 36104-80-0
29. Ketazolams 27223-35-4
30. Klobazāms 22316-47-8
31. Kloksazolāms 24166-13-0
32. Klonazepāms 1622-61-3
33. Klorazepāts 23887-31-2
34. Klotiazepāms 33671-46-4
35. Lefetamīns (SPA) 7262-75-1
36. Loprazolāms 61197-73-7
37. Lorazepāms 846-49-1
38. Lormetazepāms 848-75-9
39. Mazindols 22232-71-9
40. Medazepāms 2898-12-6
41. Meprobamāts 57-53-4
42. Metilfenobarbitāls 115-38-8
43. Metiprilons 125-64-4
44. Mezokarbs 34262-84-5
45. Midazolāms 59467-70-8
46. Nimetazepāms 2011-67-8
47. Nitrazepāms 146-22-5
48. Nordazepāms 1088-11-5
49. Oksazepāms 604-75-1
50. Oksazolāms 24143-17-7
51. Pemolīns 2152-34-3
52. Pinazepāms 52463-83-9
53. Pipradrols 467-60-7
54. Pirovalerons 3563-49-3
55. Prazepāms 2955-38-6
56. Propanidīds 1421-14-3
57. Pseidoefedrīns* 90-82-4
58. Sekbutabarbitāls 125-40-6
59. Temazepāms 846-50-4
60. Tetrazepāms 10379-14-3
61. Tofizopāms 22345-47-7
62. Triazolāms 28911-01-5
63. Triheksifenidils 144-11-6
64. Vinilbitāls 2430-49-1
65. Zolpidēms 82626-48-0
66. Zopiklons 43200-80-2
67. Tramadols 27203-92-5
68. Alprazolāma triazolbenzofenona atvasinājums Nav pieejams
69. Dezhloretizolāms 40054-73-7
70. Metizolāms 40054-68-0
71. Nitrazolāms 28910-99-8
72. Pirazolāms 39243-02-2
73. Etizolāms 40054-69-1
Piezīme. * Kontrolē ievēro arī normatīvajos aktos farmācijas jomā noteikto kārtību.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 847Pieņemts: 08.11.2005.Stājas spēkā: 11.11.2005.Zaudē spēku: 01.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 10.11.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
121086
{"selected":{"value":"05.11.2020","content":"<font class='s-1'>05.11.2020.-31.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.11.2020","iso_value":"2020\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2020.-31.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2019","iso_value":"2019\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2019.-04.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.01.2019","iso_value":"2019\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2019.-15.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2017","iso_value":"2017\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2017.-09.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2017","iso_value":"2017\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2017.-15.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2016","iso_value":"2016\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2016.-16.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2015","iso_value":"2015\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2015.-30.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2014","iso_value":"2014\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2014.-31.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2013","iso_value":"2013\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2013.-22.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.02.2013","iso_value":"2013\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2013.-23.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2012","iso_value":"2012\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2012.-22.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-15.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2011","iso_value":"2011\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2011","iso_value":"2011\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2011.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2009","iso_value":"2009\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2009.-20.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.05.2009","iso_value":"2009\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2009.-27.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2005","iso_value":"2005\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2005.-15.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.11.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)