Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.847

Rīgā 2005.gada 8.novembrī (prot. Nr.65 16.§)
Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem
Izdoti saskaņā ar Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu,
kā arī prekursoru likumīgās aprites likuma
3. panta otro daļu
(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 653 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka Latvijā kontrolējamās narkotiskās vielas, psihotropās vielas, augus, zāles un prekursorus.

2. Narkotisko un psihotropo zāļu un vielu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijā kontrolē:

2.1. aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augus (Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru Isaraksts) (1.pielikums);

2.2. ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem (Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II saraksts) (2.pielikums);

2.3. bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos (Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru III saraksts) (3.pielikums);

2.4. Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II vai III sarakstā iekļauto narkotisko un psihotropo vielu atvasinājumus, izomērus, struktūranalogus, aktīvos metabolītus, esterus, ēterus un sāļus (arī izomēru, struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru un ēteru sāļus), kā arī zāles, kas satur minētajos sarakstos iekļautās narkotiskās un psihotropās vielas, ja normatīvajos aktos nav noteikti izņēmumi;

2.5. prekursorus, kas minēti Padomes 2004.gada 22.decembra Regulas (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešajām valstīm, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Regulas (EK) Nr. 273/2004 “Par narkotisko vielu prekursoriem” pielikumos;

2.6. augu daļas, žāvētus augus, sapresētus augus, pulverus, tabletes, kap­sulas, ekstraktus, tinktūras un jebkurus citus pagatavojumus no minētajiem augiem, kas satur vielas, kuras iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un pre­kur­soru I sarakstā, izņemot produktus, kurus atļauts izplatīt atbilstoši nor­ma­tīvajiem aktiem par pārtikas apriti.

(Grozīts ar MK 12.05.2009. noteikumiem Nr. 428; MK 03.11.2009. noteikumiem Nr. 1297; MK 26.05.2015. noteikumiem Nr. 256; MK 07.03.017. noteikumiem Nr. 126)

2.1 Zāļu valsts aģentūra paziņo par izmaiņām Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II vai III sarakstā, publicējot informāciju Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnē (http://www.zva.gov.lv).

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.380 redakcijā)

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumus Nr.35 “Noteikumi par Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstiem” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 12.nr.).

4. Šo noteikumu 1.pielikuma 7.18.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.380 redakcijā)

5. Šo noteikumu 2.pielikuma 5.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.jūnijā.

(MK 17.05.2011. noteikumu Nr.380 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā — tieslietu ministre S.Āboltiņa

Veselības ministrs G.Bērziņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 8. novembra noteikumiem Nr. 847

(Pielikums MK 11.12.2012. noteikumu Nr. 843 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr. 264; MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 481; MK 26.05.2015. noteikumiem Nr. 256; MK 26.04.2016. noteikumiem Nr. 254; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 126; MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 618; MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 11; MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 472; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 653)

Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru
I saraksts

(Aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas, tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību)

1. Vielas un augi, kas klasificēti atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām:

1.1. sintētiskie opioīdie analgētiķi:

Nr.p.k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SNN)/triviālais nosaukums

Numurs ķīmisko vielu reģistrā Chemical Abstracts Service
(turpmāk – CAS Nr.)

Ķīmiskais nosaukums

1.1.1.

alfacetilmetadols (SNN)

1553-31-7

[(3 R *,6 R *)-6-dimetilamino-4,4-di(fenil)heptan-3-il]acetāts
1.1.2.

MPPP, dezmetilprodīns

13147-09-6

(4-fenil-1-metilpiperidin-4-il)propanoāts
1.1.3.

PEPAP

64-52-8

4-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-ilacetāts

1.1.4.

AH-7921

55154-30-8

3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamīds

1.1.5.

U-47700

82657-23-6

3,4-dihlor-N-[(1R,2R)-2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metilbenzamīds

1.1.6.

U-51754

121279-74-1

2-(3,4-dihlorfenil)-N-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-metil-acetamīds

1.1.7.

3,4-metilēndioksi-U-47700

nav pieejams

N-(2-(dimetilamino)
cikloheksil)-N-metilbenzo[d]
[1,3]dioksol-5-karboksamīds
1.1.8.furanil UF-17nav pieejamsN-[2-(dimetilamino)cikloheksil]-N-fenil-furān-2-karboksamīds
1.1.9.viminols21363-18-8α-[[bis(1-metilpropil)amino]metil]-1-[(2-hlorofenil)metil]-1H-pirol-2-metanols

1.2. morfināna atvasinājumi:

Nr. p.k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SNN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais nosaukums

1.2.1.

heroīns, morfīna diacetāts (SNN)

561-27-3

(5α,6α)-7,8-didehidro-4,5-epoksi-17-metilmorfinan-3,6-diola diacetāts
1.2.2.

dezomorfīns, Krokodil

427-00-9

4,5-α-epoksi-17-metilmorfinan-3-ols
1.2.3.

etorfīns, Immobilon , M99

14521-96-1

(5alfa,7alfa)-7-(2-hidroksipentan-2-il)-6-metoksi-17-metil-4,5-epoksi-6,14-etenomorfinan-3-ols
1.2.4.

acetorfīns

25333-77-1

4,5α-epoksi-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6-metoksi-17-metil-6,14-endoeteno-morfinan-3-il acetāts

1.3. (svītrots ar MK 10.10.2017. noteikumiem Nr. 618)

1.4. augu valsts produkti ar narkotisku iedarbību:

Nr. p.k.

Nosaukums

1.4.1.jēlopijs
1.4.2.magoņu salmi
1.4.3.preparāti, kas izgatavoti no jebkura veida magonēm, ja tie satur narkotiski aktīvos opija alkaloīdus: morfīnu, kodeīnu, tebaīnu (ekstrakti, uzlējumi un novārījumi ar aktīvās vielas saturu jebkurā daudzumā)
1.4.4.kanabiss, kanabisa sveķi, eļļa, ekstrakti un tinktūras
1.4.5.kokas krūma lapas

1.5. aprakstam atbilstošās narkotiskās vielas*:

Nr.p.k.Nosaukums
1.5.1.Indola, azaindolu un indazola-3-karbonilatvasinājumi

Indola-3-karbonilatvasinājumi, azaindolu-3-karbonilatvasinājumi un indazola-3-karbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie indola, azaindolu vai indazola cikla slāpekļa atoma stāvoklī 1 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

• neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu,

• neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,

• neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu,

• aizvietotu aminogrupu

un indola vai azaindolu cikla stāvoklī 2 neaizvietoti vai aizvietoti ar alkilgrupu, un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots indola, azaindolu vai indazola ciklā, tostarp tāds, kurā aizvietotājs veido papildu ciklu

1.5.2.Acetilfentanili

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīds un jebkurš savienojums, kas atvasināts no N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacetamīda, ja izpildīts viens vai vairāki šādi nosacījumi:

a) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus vienā vai abos benzola gredzenos ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem halogēna atomiem, alkilgrupām, hidroksilgrupām vai alkoksigrupām;

b) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus piperidīna cikla stāvoklī 2, 3, 5 vai 6 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) aizvietojot vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai hidroksilgrupu;

d) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus acetilgrupā ar neaizvietotu(-ām) vai aizvietotu(-ām) alkilgrupu(-ām), alkenilgrupu, metoksigrupu vai iekļaujot oglekļa atomu ciklā, kas var būt aizvietots, tostarp veidojot papildinošus ciklus;

e) aizvietojot etilēngrupu ar metilēngrupu;

f) aizvietojot ūdeņraža atomu piperidīna cikla stāvoklī 4 ar aizvietotu vai neaizvietotu fenilgrupu vai estergrupu;

g) nomainot N-(1-fenetilpiperidin-4-il)grupā esošo benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

h) nomainot N-fenilgrupas benzola gredzenu ar citu piesātinātu, no benzola gredzena atšķirīgu ciklu, kas var būt aizvietots

2. Vielas un augi, kas klasificēti atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijai par psihotropām vielām:

2.1. feniletilamīna atvasinājumi:

Nr. p.k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SNN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais nosaukums

2.1.1.

meskalīns

54-04-6

2-(3,4,5-trimetoksifenil)etānamīns

2.1.2.

fenetilīns

3736-08-1

( RS )-1,3-dimetil-7-[2-(1-fenilpropan-2-ilamino)etil]purīn-2,6-dions

2.1.3.

fenproporekss

16397-28-7

3-(1-fenilpropan-2-ilamino)propānnitrils

2.1.4.

fentermīns

122-09-8

2-metil-1-fenilpropān-2-amīns

2.1.5.

mefenorekss, Rondimen, Pondinil, Anexate

17243-57-1

3-hlor-N-(1-fenilpropan-2-il)propān-1-amīns

2.1.6.

4-metilaminorekss

(±)-cis izomēri-29493-77-4

4-metil-5-fenil-4,5-dihidro-1,3-oksazol-2-amīns

2.1.7.

4,4′-DMAR

1445569-01-6

4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amīns

2.2. dabas vielas un to atvasinājumi:

Nr. p.k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SNN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais nosaukums

2.2.1.(Svītrots ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 126)
2.2.2.

7-hidroksimitraginīns

174418-82-7

E ,2 S ,3 S ,7a S ,12b S )-3-etil-1,2,3,4,6,7,7a,12b-oktahidro-7a-hidroksi-8-metoksi-α-(metoksimetilēn)indolo[2,3-a]hinolizīn-2-etiķskābes metilesteris
2.2.3.

mitraginīns

6202-22-8

(E)-2-[(2 S ,3 S )-3-etil-8-metoksi-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahidroindolo[3,2-h]-hinolizin-2-il]-3- metoksiprop-2-ēnskābes metilesteris
2.2.4.

salvinorīns A

83729-01-5

(2 S ,4a R ,6a R ,7 R ,9 S ,10a S ,10b R )-9-(acetoksi)-2-(furan-3-il)-6a,10b-dimetil-4,10-dioksododekahidro-2 H -benzo[f]izohromēn-7-karbonskābe
2.2.5.

psilocīns, psilotsīns

520-53-6

3-(2-dimetilaminoetil)-1 H -indol-4-ols
2.2.6.

psilocibīns

520-52-5

[3-(2-(dimetilamino)-etil)1H-indol-4-il]-dihidrogēnfosfāts

2.3. citu vielu savienojumi:

Nr. p.k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SNN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

Ķīmiskais nosaukums

2.3.1.

tenociklidīns TCP

21500-98-1

1-(1-(2-tienil)cikloheksil)piperidīns
2.3.2.

eticiklidīns PCE

2201-15-2

N-etil-1-fenilcikloheksānamīns
2.3.3.

roliciklidīns, PHP, PCPY

2201-39-0

1-(1-fenilcikloheksil)pirolidīns
2.3.4.

amineptīns

57574-09-1

7-[(10,11-dihidro-5 H -dibenzo[a,d]-ciklohepten-5-il)amino]heptānskābe
2.3.5.

katīns

492-39-7

(1S,2S)-2-amino-1fenilpropan-1-ols
2.3.6.

CRA-13

432047-72-8

1-naftil[4-(pentiloksi)-1-naftil]metanons
2.3.7.

dihlorpāns

146725-34-0

metil-3-(3,4-dihlorfenil)-8-azabiciklo[3.2.1]oktān-4-karboksilāts

2.4. augu valsts produkti ar psihotropu iedarbību:

Nr. p.k.

Nosaukums

2.4.1.catha edulis
2.4.2.leonotis leonurus
2.4.3.mitragyna speciosa ( kratom )
2.4.4.nymphaea caerulea
2.4.5.salvia divinorum
2.4.6.efedras augs
2.4.7.halucinogēnās sēnes

2.5. psihotropās vielas, kas atbilst šādam vielas aprakstam*:

Nr.
p. k.
Nosaukums
2.5.1.2,5-dimetoksifeniletānamīni

2,5-dimetoksifeniletānamīns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(2,5-dimetoksifenil)etānamīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) etilēngrupā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

c) aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

d) jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu

2.5.2.3,4-metilēndioksifeniletānamīni

3,4-metilēndioksifeniletānamīns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(3,4-metilēndioksifenil)etānamīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu(-us) etilēngrupā ar vienu vai vairākām alkilgrupām;

c) aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

d) jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu

2.5.3.Amfetamīni

1-fenilpropān-2-amīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

b) nomainot "a" apakšpunktā minētajos savienojumos benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola gredzena atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

c) aizvietojot "a" apakšpunktā minētajos savienojumos ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

d) aizvietojot vienu vai vairākus propilgrupas ūdeņraža atomus jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu vai "b" apakšpunktā minētu ciklisku struktūru papildinošu ciklisku struktūru;

e) aizvietojot jebkurā no iepriekš minētajiem savienojumiem ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma, ja tas ir brīvs, ar neaizvietotu vai aizvietotu hidroksilgrupu vai acilgrupu

2.5.4.2-aminoindāni

2-aminoindāns un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-aminoindāna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomus benzola gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) aizvietojot vienu vai divus aminogrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā

2.5.5.2-(2,5-dioksifenil)etānamīna cikliskie atvasinājumi

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(2,5-dioksifenil)etānamīna:

a) ūdeņraža atomu stāvoklī 4 aizvietojot ar alkilgrupu, halogēnalkilgrupu vai halogēna atomu;

b) papildus vienas hidroksilgrupas ūdeņraža atomu aizvietojot ar alkilēn- vai alkenilēngrupu, kas veido 5 vai 6 locekļu ciklu ar benzola gredzenu orto stāvoklī;

c) papildus otras hidroksilgrupas ūdeņraža atomu aizvietojot ar alkilēn- vai alkenilēngrupu, kas veido 5 vai 6 locekļu ciklu ar benzola gredzenu orto stāvoklī, vai ar metilgrupu;

d) papildus neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus aminogrupas ūdeņraža atomus vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

e) papildus neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus etilēngrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu

2.5.6.Katinoni

2-amino-1-fenilpropan-1-ons un jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-amino-1-fenilpropan-1-ona:

a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai alkoksigrupu vai iekļaujot slāpekļa atomu ciklā;

b) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus propanona stāvoklī 3 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai alkoksigrupu, vai aminogrupu;

c) nomainot "a" vai "b" apakšpunktā minētajos savienojumos benzola gredzenu ar citu ciklisku, no benzola atšķirīgu struktūru, kas var būt aizvietota;

d) aizvietojot ūdeņraža atomus benzola gredzenā jebkurā "a" vai "b" apakšpunktā minētajā savienojumā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklu;

e) jebkura iepriekš minētā savienojuma karbonilgrupas vai aminogrupas, vai abu atvasinājumi

2.5.7.Piperazīni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no piperazīna:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie viena slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu fenilgrupu, neaizvietotu vai aizvietotu benzilgrupu vai cikloheksilgrupu;

b) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie otra slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu metilgrupu

2.5.8.Triptamīni un beta-(benzofuran-3-il)etānamīni

Jebkurš beta-(indol-3-il)etānamīna vai beta-(benzofuran-3-il)etānamīna atvasinājums****, kas satur vismaz vienu aizvietotāju no rindas "'a", "b" un "c":

a) kur ūdeņraža atoms(-i) benzola gredzenā aizvietots(-i) ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem vai aizvietotājiem, kas veido benzola gredzenu papildinošu ciklisku struktūru;

b) kur ūdeņraža atomi etilēngrupā aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) kur viens vai divi ūdeņraža atomi aminogrupā aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai slāpekļa atoms iekļauts ciklā

2.5.9.1-arilcikloheksilamīni un (1-arilcikloheksil)metānamīni

1-arilcikloheksilamīni (izņemot ketamīnu) un (1-arilcikloheksil)metānamīni, kuros arilgrupa ir neaizvietots vai aizvietots benzola vai tiofēna cikls, viens vai divi ūdeņraža atomi aminogrupā aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai slāpekļa atoms iekļauts ciklā un cikloheksāna cikls ir neaizvietots vai aizvietots ar karbonilgrupu, hidroksilgrupu, alkoksigrupu vai alkilgrupu

2.5.10.Dibenzopirāni

No kanabinola atvasināti savienojumi***, kas modificēti gredzenā A, aizvietoti gredzenā B, to homologi ar dažādu oglekļa atomu skaitu aizvietotājā stāvoklī 3, to cis-, trans- un optiskie izomēri, kā arī to hidroksilgrupas atvasinājumi un halogēnatvasinājumi

2.5.11.Cikloheksilfenoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2-(3-hidroksicikloheksil)fenola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu fenola cikla stāvoklī 5;

b) papildus neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus cikloheksilgrupā

2.5.12.Naftilidēnindēni un naftilmetilindēni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 1-naftilidēnindēna vai 1-naftilmetilindēna:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie indēna C3 atoma;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftilgrupā;

c) papildus "a" vai "b" apakšpunktā minētajos vai abos minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indēna ciklā

2.5.13.Naftilmetilindoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no (indol-3-il)(naft-1-il)metāna:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie indola slāpekļa atoma;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftilgrupā;

c) papildus "a" vai "b" apakšpunktā minētajos vai abos minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus indola ciklā

2.5.14.Naftoilpiroli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 3-(1-naftoil)pirola:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie pirola slāpekļa atoma;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus pirola ciklā;

c) papildus "a" vai "b" apakšpunktā minētajos vai abos minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus naftoilgrupā

2.5.15.(Svītrots ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 472)
2.5.16.Benzimidazoli

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no benzimidazola:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai neaizvietotu vai aizvietotu aroilgrupu;

b) papildus aizvietojot ūdeņraža atomu pie imidazola cikla oglekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu (hetero)arilgrupu vai neaizvietotu vai aizvietotu aroilgrupu;

c) papildus neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomus benzimidazola benzola gredzenā

2.5.17.Difeniletānamīni

1,2-difeniletān-1-amīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomus vienā vai abos benzola gredzenos ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem aizvietotājiem;

b) papildus "a" apakšpunktā minētajos savienojumos neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai abus aminogrupas ūdeņraža atomus ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai iekļaujot to ciklā;

c) papildus "b" apakšpunktā minētajos savienojumos aizvietojot vienu oglekļa atomu vienā vai abos benzola gredzenos ar slāpekļa atomu

2.5.18.Karbazola-3-karbonilatvasinājumi

Karbazola-3-karbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie karbazola cikla slāpekļa atoma stāvoklī 1 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu,

un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

a) neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu, cikloalkilgrupu;

b) neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu;

c) neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu;

d) aizvietotu aminogrupu

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots karbazola ciklā

2.5.19.Pirazola-3-karbonilatvasinājumi

Pirazola-3-karbonilatvasinājumi, kas stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

• neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu,
• neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,
• neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu,
• aizvietotu aminogrupu
un pirazola cikla stāvokļos 1 un 4 (vienā vai abos) neaizvietoti vai aizvietoti ar neaizvietotām vai aizvietotām alkilgrupām vai arilgrupām un stāvoklī 5 aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu arilgrupu

2.5.20.Pirazola-5-karbonilatvasinājumi

Pirazola-5-karbonilatvasinājumi, kas stāvoklī 5 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:

• neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu,
• neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,
• neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu,
• aizvietotu aminogrupu
un pirazola cikla stāvokļos 1 un 4 (vienā vai abos) neaizvietoti vai aizvietoti ar neaizvietotām vai aizvietotām alkilgrupām vai arilgrupām un stāvoklī 3 aizvietoti ar neaizvietotu vai aizvietotu arilgrupu

2.5.21.2-fenilmorfolīni

2-fenilmorfolīns, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) nomainot benzola gredzenu ar tiofēna vai piridīna gredzenu;

b) nomainot morfolīna ciklu ar tiomorfolīna ciklu;

c) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus benzola, tiofēna vai piridīna gredzenā ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu, alkoksigrupu, amīdgrupu, aminogrupu, sulfonilgrupu vai aizvietotājiem, kas veido benzola, tiofēna vai piridīna gredzenu papildinošu ciklu;

d) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus benzola, tiofēna vai piridīna gredzenā ar hidroksilgrupu vai halogēna atomu;

e) aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus morfolīna vai tiomorfolīna ciklā ar hidroksilgrupu, nitrozogrupu, karbonilgrupu vai neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu

2.5.22.Lizergamīdi (jeb lizergīnskābes amīdi)

4,6,6a,7,8,9-heksahidroindol[4,3-fg]hinolīn-9-karboksamīds*****, tā enantiomēri un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tiem:

a) neaizvietojot vai aizvietojot vienu vai divus ūdeņraža atomus pie slāpekļa atoma amīdgrupā ar neaizvietotu(-ām) vai aizvietotu(-ām) alkilgrupu(-ām) vai aizvietotājiem, kas iekļauj slāpekļa atomu ciklā;

b) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma hidrogenētā hinolīna ciklā ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu;

c) neaizvietojot vai aizvietojot ūdeņraža atomu pie slāpekļa atoma indola ciklā ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai acilgrupu

2.5.23.

Indolin-2-ona-3-hidrazīnkarbonilatvasinājumi

Indolin-2-ona-3-hidrazīnkarbonilatvasinājumi, kas aizvietoti pie indolin-2-ona cikla slāpekļa atoma ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu un stāvoklī 3 pie karbonilgrupas aizvietoti ar:
• neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu,
• neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu,
• neaizvietotu vai aizvietotu alkoksigrupu, ariloksigrupu, heteriloksigrupu,
• aizvietotu aminogrupu,

un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kuros hidrazīngrupas ūdeņraža atoms ir aizvietots ar alkilgrupu, vai aizvietoti indolin-2-ona ciklā

2.5.24.

Gamma-karbolin-1-oni

Jebkurš savienojums, kas atvasināts no 2,5-dihidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-ona:

a) aizvietojot ūdeņraža atomu stāvoklī 5 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu vai cikloalkilgrupu;

b) aizvietojot ūdeņraža atomu stāvoklī 2 ar neaizvietotu vai aizvietotu alkilgrupu, cikloalkilgrupu, neaizvietotu vai aizvietotu aromātisku vai heteroaromātisku ciklu, un jebkurš no iepriekš minētajiem savienojumiem, kas papildus aizvietots karbolīna ciklā

2.5.25.

(Svītrots ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 472)
2.5.26.8-hinolil-3-(1-piperidilsulfonil)benzoāti

8-hinolil-3-(1-piperidilsulfonil)benzoāts un jebkurš savienojums, kas atvasināts no tā, aizvietojot vienu vai vairākus ūdeņraža atomus hinolīna, benzola vai piperidīna gredzenā ar vienu vai vairākiem vienādiem vai dažādiem halogēna atomiem, alkilgrupām, hidroksilgrupām vai alkoksigrupām

Piezīmes.

1. * Ja viela minēta arī šo noteikumu 2. vai 3. pielikumā, tā nav attiecināma uz 1. pielikumu.

2. ** Izņemot ketamīnu.

3. *** Izņemot kanabidiolu.

4. **** Izņemot serotonīnu, sumatriptānu, zolmitriptānu.

5. ***** Izņemot ergometrīnu, ergotamīnu, metilergometrīnu, metisergīdu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 8. novembra noteikumiem Nr. 847

(Pielikums MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 618 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 11; MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 472)

Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru
II saraksts

(Ļoti bīstamas narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem)

1. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1961. gada 30. marta Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

1.1.acetilmetadols509-74-0
1.2.alfentanils71195-58-9
1.3.allilprodīns25384-17-2
1.4.alfameprodīns468-51-9
1.5.alfametadols17199-54-1
1.6.alfaprodīns77-20-3
1.7.anileridīns144-14-9
1.8.benzetidīns3691-78-9
1.9.benzilmorfīns14297-87-1
1.10.betacetilmetadols17199-59-6
1.11.betameprodīns468-50-8
1.12.betametadols17199-55-2
1.13.betaprodīns468-59-7
1.14.bezitramīds15301-48-1
1.15.dekstromoramīds357-56-2
1.16.diampromīds552-25-0
1.17.dietiltiambutēns86-14-6
1.18.difenoksīns28782-42-5
1.19.dihidroetorfīns14357-76-7
1.20.dihidromorfīns509-60-4
1.21.dimenoksadols509-78-4
1.22.dimefeptanols545-90-4
1.23.dimetiltiambutēns524-84-5
1.24.dioksafetilbutirāts467-86-7
1.25.difenoksilāts915-30-0
1.26.dipipanons467-83-4
1.27.drotebanols3176-03-2
1.28.ekgonīns, tā esteri un atvasinājumi, kurus var pārvērst par ekgonīnu un kokaīnu481-37-8
1.29.etilmetiltiambutēns441-61-2
1.30.etokseridīns469-82-9
1.31.etonitazēns911-65-9
1.32.fenadoksons467-84-5
1.33.fenampromīds129-83-9
1.34.fenazocīns127-35-5
1.35.fenomorfāns468-07-5
1.36.fenoperidīns562-26-5
1.37.fentanils437-38-7
1.37.14-anilīnpiperidīns23056-29-3
1.38.furetidīns2385-81-1
1.39.hidrokodons125-29-1
1.40.hidromorfinols2183-56-4
1.41.hidromorfons466-99-9
1.42.hidroksipetidīns468-56-4
1.43.izometadons466-40-0
1.44.ketobemidons469-79-4
1.45.klonitazēns3861-76-5
1.46.kodoksīms7125-76-0
1.47.kokaīns50-36-2
1.48.levofenacilmorfāns10061-32-2
1.49.levometorfāns125-70-2
1.50.levomoramīds5666-11-5
1.51.levorfanols77-07-6
1.52.metadons76-99-3
1.53.metadona starpprodukts125-79-1
1.54.metazocīns3734-52-9
1.55.metildezorfīns16008-36-9
1.56.metildihidromorfīns509-56-8
1.57.metopons143-52-2
1.58.moramīda starpprodukts3626-55-9
1.59.morferidīns469-81-8
1.60.morfīns57-27-2
1.61.morfīna metobromīds un citi morfija atvasinājumi, kas satur piecvērtīgo slāpekli125-23-5
1.62.morfīna-N-oksīds639-46-3
1.63.mirofīns467-18-5
1.64.nikomorfīns639-48-5
1.65.noracimetadols1477-39-0
1.66.norlevorfanols1531-12-0
1.67.normetadons467-85-6
1.68.normorfīns466-97-7
1.69.norpipanons561-48-8
1.70.oksikodons76-42-6
1.71.oksimorfons76-41-5
1.72.opijsnav noteikts
1.73.petidīns57-42-1
1.74.petidīna starpprodukts A3627-62-1
1.75.petidīna starpprodukts B77-17-8
1.76.petidīna starpprodukts C3627-48-3
1.77.piminodīns13495-09-5
1.78.piritramīds302-41-0
1.79.proheptazīns77-14-5
1.80.properidīns561-76-2
1.81.racemetorfāns510-53-2
1.82.racemoramīds545-59-5
1.83.racemorfāns297-90-5
1.84.remifentanils132875-61-7
1.85.sufentanils56030-54-7
1.86.tebakons466-90-0
1.87.tebaīns115-37-7
1.88.tilidīns20380-58-9
1.89.trimeperidīns64-39-1

2. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1961. gada 30. marta Vienotās konvencijas par narkotiskajām vielām II sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

2.1.acetildihidrokodeīns3861-72-1
2.2.dekstropropoksifēns469-62-5
2.3.dihidrokodeīns125-28-0
2.4.etilmorfīns76-58-4
2.5.folkodīns509-67-1
2.6.kodeīns76-57-3
2.7.nikokodīns3688-66-2
2.8.nikodikodīns808-24-2
2.9.norkodeīns467-15-2
2.10.propirāms15686-91-6

3. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropām vielām II sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

3.1.cipeprols34758-83-3
3.2.dronabinols (delta-9-tetrahidrokanabinols un tā stereoķīmiskie varianti)1972- 08-3 (CAS Nr. norādīts vielai "dronabinols")
3.3.fenciklidīns (PCP)77-10-1
3.4.fenmetrazīns134-49-6
3.5.meklokvalons340-57-8
3.6.metakvalons72-44-6
3.7.metilfenidāts113-45-1
3.8.sekobarbitāls76-73-3
3.9.gammahidroksibutirskābe (GHB)591-81-1
3.10.metilmorfenāts231299-92-6

4. Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropām vielām III sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

4.1.amobarbitāls57-43-2
4.2.buprenorfīns52485-79-7
4.3.butalbitāls77-26-9
4.4.ciklobarbitāls52-31-3
4.5.flunitrazepāms1622-62-4
4.6.glutetimīds77-21-4
4.7.(svītrots ar MK 08.01.2019. noteikumiem Nr. 11)
4.8.pentazocīns359-83-1
4.9.pentobarbitāls76-74-4

5. Narkotiskās vielas, kuru nelegāla aprite un ļaunprātīga lietošana apdraud veselību:

Nr.
p.k.
Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukumsCAS Nr.
5.1.tapentadols175591-09-0
5.2.heksobarbitāls56-29-1
3. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 8. novembra noteikumiem Nr. 847

(Pielikums MK 10.10.2017. noteikumu Nr. 618 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.10.2019. noteikumiem Nr. 472)

Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru
III saraksts

(Bīstamas psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos)

Vielas, kas klasificētas atbilstoši 1971. gada 21. februāra Konvencijas par psihotropām vielām IV sarakstam:

Nr.

p. k.

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SSN)/triviālais nosaukums

CAS Nr.

1.Allobarbitāls52-43-7
2.Alprazolams28981-97-7
3.Amfepramons90-84-6
4.Aminorekss2207-50-3
5.Barbitāls57-44-3
6.Benzfetamīns156-08-1
7.Bromazepāms1812-30-2
8.Brotizolams57801-81-7
9.Butobarbitāls77-28-1
10.Cefedrīns67055-59-8
11.Delorazepāms2894-67-9
12.Diazepāms439-14-5
13.Efedrīns*299-42-3
14.Estazolams29975-16-4
15.Ethlorvinols113-18-8
16.Etinamāts126-52-3
17.Etilloflazepāts29177-84-2
18.Fenatīns139-68-4
19.Fenazepāms51753-57-2
20.Fenkamfamīns1209-98-9
21.Fendimetrazīns634-03-7
22.Fenobarbitāls50-06-6
23.Fludiazepāms3900-31-0
24.Flurazepāms17617-23-1
25.Halazepāms23092-17-3
26.Haloksazolams59128-97-1
27.Hlordiazepoksīds58-25-3
28.Kamazepāms36104-80-0
29.Ketazolams27223-35-4
30.Klobazāms22316-47-8
31.Kloksazolāms24166-13-0
32.Klonazepāms1622-61-3
33.Klorazepāts23887-31-2
34.Klotiazepāms33671-46-4
35.Lefetamīns (SPA)7262-75-1
36.Loprazolāms61197-73-7
37.Lorazepāms846-49-1
38.Lormetazepāms848-75-9
39.Mazindols22232-71-9
40.Medazepāms2898-12-6
41.Meprobamāts57-53-4
42.Metilfenobarbitāls115-38-8
43.Metiprilons125-64-4
44.Mezokarbs34262-84-5
45.Midazolāms59467-70-8
46.Nimetazepāms2011-67-8
47.Nitrazepāms146-22-5
48.Nordazepāms1088-11-5
49.Oksazepāms604-75-1
50.Oksazolāms24143-17-7
51.Pemolīns2152-34-3
52.Pinazepāms52463-83-9
53.Pipradrols467-60-7
54.Pirovalerons3563-49-3
55.Prazepāms2955-38-6
56.Propanidīds1421-14-3
57.Pseidoefedrīns*90-82-4
58.Sekbutabarbitāls125-40-6
59.Temazepāms846-50-4
60.Tetrazepāms10379-14-3
61.Tofizopāms22345-47-7
62.Triazolāms28911-01-5
63.Triheksifenidils144-11-6
64.Vinilbitāls2430-49-1
65.Zolpidēms82626-48-0
66.Zopiklons43200-80-2
67.Tramadols27203-92-5
68.Alprazolāma triazolbenzofenona atvasinājumsNav pieejams
69.Dezhloretizolāms40054-73-7
70.Metizolāms40054-68-0
71.Nitrazolāms28910-99-8
72.Pirazolāms39243-02-2
73.Etizolāms40054-69-1
Piezīme. * Kontrolē ievēro arī normatīvajos aktos farmācijas jomā noteikto kārtību.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 847Pieņemts: 08.11.2005.Stājas spēkā: 11.11.2005.Zaudē spēku: 01.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 10.11.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
121086
{"selected":{"value":"05.11.2020","content":"<font class='s-1'>05.11.2020.-31.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.11.2020","iso_value":"2020\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2020.-31.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2019","iso_value":"2019\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2019.-04.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.01.2019","iso_value":"2019\/01\/10","content":"<font class='s-1'>10.01.2019.-15.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2017","iso_value":"2017\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2017.-09.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2017","iso_value":"2017\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2017.-15.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2016","iso_value":"2016\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2016.-16.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2015","iso_value":"2015\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2015.-30.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2014","iso_value":"2014\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2014.-31.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2013","iso_value":"2013\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2013.-22.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.02.2013","iso_value":"2013\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2013.-23.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2012","iso_value":"2012\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2012.-22.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-15.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2011","iso_value":"2011\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2011","iso_value":"2011\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2011.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2009","iso_value":"2009\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2009.-20.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.05.2009","iso_value":"2009\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2009.-27.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2005","iso_value":"2005\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2005.-15.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.11.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)