Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumus Nr. 527 "Noteikumi par administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu paraugiem un to izgatavošanas un izmantošanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.484

Rīgā 2005.gada 28.jūnijā (prot. Nr.37 24.§)
Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība

1. Noteikumi nosaka administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu paraugus, kā arī šo veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtību.

2. Administratīvā pārkāpuma protokola-paziņojuma veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība, kā arī šo veidlapu paraugs noteikts normatīvajā aktā par kārtību, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

3. Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapas un naudas soda kvīts veidlapas ir stingrās uzskaites dokumenti.

3.1 Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapas izgatavo tipogrāfiski vai izveido elektroniski.

(MK 10.07.2012. noteikumu Nr.484 redakcijā)

3.2 Naudas soda kvīts veidlapas izgatavo tipogrāfiski.

(MK 10.07.2012. noteikumu Nr.484 redakcijā)

4. Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapā (1.pielikums) ir veidlapas nosaukums, sērijas apzīmējums (divi latīņu alfabēta burti) un veidlapas sešzīmju kārtas numurs, ko attiecīgajai iestādei piešķīris Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, kā arī var būt ierakstāma šāda informācija:

4.1. protokola sastādīšanas vieta (rajons, pilsēta, novads, pagasts), datums un laiks;

4.2. protokola sastādītājs (amatpersonas vārds, uzvārds, iestāde, amats);

4.3. tiesību norma, ar kuru saskaņā protokols sastādīts;

4.4. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

4.5. pārkāpuma izdarīšanas (konstatēšanas) vieta, datums un laiks;

4.6. pārkāpuma būtība;

4.7. ārējā normatīvā akta nosaukums un norma (pants, daļa, punkts un apakšpunkts), kas paredz atbildību par pārkāpumu;

4.8. personas paraksts;

4.9. ieraksts par personas atteikšanos parakstīt protokolu;

4.10. piezīmes par protokola saturu;

4.11. ziņas par protokolam pievienotajiem dokumentiem;

4.12. amatpersonas paraksts;

4.13. ieraksts par protokola eksemplāra saņemšanu;

4.14. ziņas par lieciniekiem un/vai cietušajiem (vārds, uzvārds, paraksts);

4.15. citas ziņas, kas nepieciešamas lietas izlemšanai (piemēram, ziņas par personas darba vai mācību vietu un ienākumiem mēnesī, par apgādībā esošām personām, personai piešķirtajām speciālajām tiesībām, personas iepriekšējo administratīvo sodīšanu, personas nogādāšanu protokola sastādīšanai, personas un mantu apskati, mantas un dokumentu izņemšanu, kā arī ziņas par transportlīdzekli);

4.16. informācija par administratīvā pārkāpuma izskatīšanas vietu un laiku;

4.17. ziņas par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu (norāda apstākļus, kuri mīkstina vai pastiprina atbildību par administratīvo pārkāpumu, normatīvo aktu, ar kuru saskaņā pieņemts lēmums, un lietā pieņemto lēmumu, kā arī informāciju par lēmuma apstrīdēšanu.

(Grozīts ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.514; MK 10.07.2012. noteikumiem Nr.484)

4.1 Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapām, kas izveidotas elektroniski, sērijas apzīmējumu un kārtas numuru piešķir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs tiešsaistes režīmā.

(MK 10.07.2012. noteikumu Nr.484 redakcijā)

5. Šo noteikumu 4.15.apakšpunktā minēto informāciju var neiekļaut administratīvā pārkāpuma protokolā, ja tā nav nepieciešama administratīvā pārkāpuma lietas izlemšanai.

6. Šo noteikumu 4.17.apakšpunktā minētās ziņas iekļauj administratīvā pārkāpuma protokolā, ja administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem tūlīt pēc pārkāpuma konstatēšanas.

7. Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu komplekts ar vienu sērijas apzīmējumu un kārtas numuru sastāv no diviem eksemplāriem. Pirmais eksemplārs paliek protokola sastādītājam, bet otro izsniedz attiecīgajai personai.

(Grozīts ar MK 10.07.2012. noteikumiem Nr.484)

8. Ja valsts pārvaldes iestādes un pašvaldības, kuras saskaņā ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu uzrauga, lai tiktu ievērotas tiesību normas, par kuru pārkāpšanu ir paredzēts administratīvais sods, izvēlas izmantot tipogrāfiski izgatavotas administratīvā pārkāpuma protokola veidlapas, tās pasūta veidlapas tipogrāfijā, kā arī sedz to izgatavošanas izdevumus. Ja šajā punktā minētās iestādes izvēlas izmantot elektroniski izveidotas administratīvā pārkāpuma protokola veidlapas, tās nodrošina tehniskos līdzekļus administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanai elektroniski.

(MK 10.07.2012. noteikumu Nr.484 redakcijā)

9. Tipogrāfija, izsniedzot šo noteikumu 8.punktā minētajai iestādei administratīvā pārkāpuma protokola veidlapas, pavadzīmē norāda veidlapu sēriju un numurus (no-līdz).

(Grozīts ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.514; MK 10.07.2012. noteikumiem Nr.484)

10. Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapas aizpilda skaidri, salasāmi, bez dzēsumiem, svītrojumiem un neatrunātiem labojumiem.

11. Anulējot administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu, protokola sastādītājs uz tās izdara atzīmi "anulēts", norāda anulēšanas pamatojumu un apliecina to ar parakstu.

12. Naudas soda kvīts veidlapā (2.pielikums) ir tipogrāfiski iespiests veidlapas nosaukums, sērijas apzīmējums (divi latīņu alfabēta burti), sešzīmju kārtas numurs, kā arī attiecīgās iestādes nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja kods.

(Grozīts ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.514)

13. Naudas soda kvīts veidlapā ir tipogrāfiski iespiestas rindas, kurās ierakstāma šāda informācija:

13.1. pārkāpēja vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese;

13.2. ārējā normatīvā akta nosaukums un norma (pants, daļa, punkts un apakšpunkts), ar kuru saskaņā iekasēts naudas sods;

13.3. iekasētā naudas soda summa (cipariem un vārdiem) latos;

13.4. amatpersona, kura iekasējusi naudas sodu (vārds, uzvārds, amats);

13.5. pārkāpuma būtība;

13.6. naudas soda iekasēšanas datums un laiks;

13.7. amatpersonas paraksts;

13.8. pārkāpēja paraksts.

14. Naudas soda kvīts veidlapas izgatavo no paškopējošā papīra.

15. Naudas soda kvīts veidlapu komplekts ar vienu sērijas apzīmējumu un kārtas numuru sastāv no diviem eksemplāriem. Pirmais eksemplārs paliek kvīts sastādītājam, bet otro eksemplāru izsniedz pārkāpējam. Abu eksemplāru saturs ir identisks.

(Grozīts ar MK 10.07.2012. noteikumiem Nr.484)

16. Naudas soda kvīts veidlapas ir brošētas grāmatiņās. Uz grāmatiņas vāka ir tipogrāfiski iespiesta veidlapu sērija un numuri (no-līdz).

17. Naudas soda kvīts veidlapas tipo­grāfijā pasūta, kā arī to izgatavošanas izdevumus sedz valsts pārvaldes iestādes un pašvaldības, kurām saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir tiesības uzlikt un iekasēt naudas sodu administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietā.

(Grozīts ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.514)

18. Tipogrāfija, izsniedzot šo noteikumu 17.punktā minētajai iestādei naudas soda kvīts veidlapas, pavadzīmē norāda veidlapu sēriju un numurus.

(Grozīts ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.514; MK 10.07.2012. noteikumiem Nr.484)

19. Naudas soda kvīts veidlapu grāmatiņas pirms to izmantošanas reģistrē naudas soda kvīts veidlapu grāmatiņu reģistrācijas žurnālā valsts pārvaldes iestādes vadītāja vai pašvaldības noteiktajā kārtībā. Naudas soda kvīts veidlapas drīkst reģistrēt elektroniski, izmantojot datorprogrammu. Nereģistrētas naudas soda kvīts veidlapu grāmatiņas izmantot nedrīkst.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.514 redakcijā)

20. Valsts pārvaldes iestādes vadītāja noteiktā atbildīgā persona vai pašvaldības pilnvarotā amatpersona, reģistrējot naudas soda kvīts veidlapu grāmatiņu, uz tās vāka uzraksta reģistrācijas datumu, kā arī apzīmogo un paraksta to.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.514 redakcijā)

21. Naudas soda kvīts veidlapas izmanto, ja saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 250.pantu naudas sodu uzliek un iekasē pārkāpuma izdarīšanas vietā. Naudas soda kvīts veidlapas aizpilda skaidri, salasāmi, bez dzēsumiem un svītrojumiem.

22. Anulējot naudas soda kvīts veidlapu, amatpersona uz tās izdara atzīmi "anulēts", norāda anulēšanas pamatojumu un apliecina to ar parakstu.

23. Šo noteikumu 8. un 17.punktā minētās iestādes uzskaita administratīvā pārkāpuma protokola veidlapas un naudas soda kvīts veidlapas valsts pārvaldes iestādes vadītāja vai pašvaldības noteiktajā kārtībā.

(MK 10.07.2012. noteikumu Nr.484 redakcijā)

24. (Svītrots ar MK 09.06.2009. noteikumiem Nr.514.)

25. Uzliekot naudas sodu, iekasētie līdzekļi tiek ieskaitīti valsts budžetā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

26. Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapas, kas ir izgatavotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz 2005.gada 31.decembrim.

27. Naudas soda kvīts veidlapas, kas ir tipogrāfiski iespiestas un reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz 2005.gada 31.decembrim.

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 11.marta noteikumus Nr.95 "Noteikumi par naudas soda kvītīm" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 73.nr.).

29. Naudas soda kvīts veidlapu grāmatiņas, kas reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, sākot ar 2006.gada 1.janvāri, ir izmantojamas līdz to pilnīgai izlietošanai.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.514 redakcijā)

30. Šo noteikumu 17.punktā minētās iestādes, kurām ir Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas neizmantotas naudas soda kvīts veidlapu grāmatiņas, veic atlikumā esošo naudas soda kvīts veidlapu grāmatiņu inventarizāciju un sastāda aktu par atlikumā esošajām veidlapām. Saskaņā ar inventarizācijas rezultātiem iestāde sagatavo un līdz 2009.gada 1.jūlijam iesniedz attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pārskatu par izmantotajām naudas soda kvīts veidlapām. Atlikumā esošās naudas soda kvīts veidlapu grāmatiņas, pamatojoties uz sastādīto aktu, pārreģistrē valsts pārvaldes iestādes vadītāja vai pašvaldības noteiktajā kārtībā.

(MK 09.06.2009. noteikumu Nr.514 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.484

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.484

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 484Pieņemts: 28.06.2005.Stājas spēkā: 09.07.2005.Zaudē spēku: 01.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 08.07.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
112121
{"selected":{"value":"01.09.2012","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-31.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2012","iso_value":"2012\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2012.-31.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2009","iso_value":"2009\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2009.-31.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2005","iso_value":"2005\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2005.-12.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)