Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Tulkojums

Latvijas Republikas un Francijas Republikas vienošanās par pasažieru starptautiskajiem autopārvadājumiem

Parīzē - La Defansā, 1995.gada 13.oktobrī

Francijas Republikas Teritorijas labiekārtošanas, aprīkojuma un transporta ministrija

Latvijas Republikas satiksmes ministram

Brīvības iela 58

Rīga LV 1743

Latvija

Par: starptautiskajiem pasažieru autopārvadājumiem starp Latviju un Franciju

Ministra kungs,

Sarunu rezultātā 1992.gada 21. un 22.oktobrī Rīgā un 1995.gada 15. un 16.maijā Parīzē par pasažieru un kravu pārvadājumu organizēšanu starp abām valstīm tika saskaņoti šādi pasažieru pārvadāšanas noteikumi.

Abas puses vienojās, ka Latvijā vai Francijā reģistrētiem uzņēmumiem (pārvadātājiem) ir atļauts veikt pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumus starp abu valstu teritorijām vai tranzītā cauri vienas vai otras valsts teritorijai, kā arī ar šiem pārvadājumiem saistītus braucienus bez pasažieriem un bagāžas. Šie pārvadājumi veicami ar autotransporta līdzekļiem, kas reģistrēti uzņēmuma (pārvadātāja) reģistrācijas valstī un kuru konstrukcija un aprīkojums ir piemēroti un paredzēti vairāk nekā deviņu personu, autotransporta līdzekļa vadītāju ieskaitot, pārvadāšanai, ievērojot turpmāk minētos noteikumus.

Visi pasažieru starptautiskie pārvadājumi starp abu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām veicami, iepriekš saņemot atļaujas, izņemot II nodaļā definētos neregulāros pārvadājumus "ar slēgtām durvīm", kuri ir atviegloti un pakļauti tikai deklarēšanai.

 

 

I. Regulāri pārvadājumi

Regulāri pārvadājumi ir tādi pārvadājumi, kas nodrošina pasažieru pārvadāšanu ar noteiktu biežumu atbilstoši apstiprinātam kustības sarakstam pa noteiktu maršrutu, kuru laikā pasažieri var iekāpt un izkāpt no autotransporta līdzekļa iepriekš noteiktās pieturvietās.

Regulāri pārvadājumi starp abām valstīm vai tranzītā cauri to teritorijām tiek atļauti, kopīgi vienojoties abu valstu kompetentajām institūcijām.

Regulārus pārvadājumus veic, pamatojoties uz atļaujām, kuras, ja nav pieņemts pretējs lēmums, savstarpēji vienojoties, izdod abu valstu kompetentās institūcijas pārvadājumu veikšanai tajā maršruta daļā, kas atrodas attiecīgās valsts teritorijā.

Pieprasījums atļaujas saņemšanai regulāriem pārvadājumiem jāadresē autotransporta līdzekļa reģistrācijas valsts kompetentām institūcijām un tajā jānorāda šāda informācija:

- autotransporta uzņēmuma vai uzņēmumu (pārvadātāju) nosaukums un adrese;

- vienošanās līgums vai līguma projekts starp uzņēmumiem (pārvadātājiem) par šā pakalpojuma kopīgu veikšanu;

- maršruta shēma, norādot robežu šķērsošanas vietas un laikus;

- apkalpojamās pilsētas;

- braucienu biežums;

- kustības saraksts;

- braukšanas tarifs;

- autotransporta līdzekļu vadītāju darba un atpūtas režīma grafiks;

- pārvadājumos izmantojamā autobusa vai autobusu marka un sēdvietu skaits tajos;

- īpaši pakalpojuma veikšanas nosacījumi.

Abu valstu kompetentās institūcijas var pieprasīt sniegt jebkādu informāciju, kuru tās uzskata par nepieciešamu.

Pēc pieprasījuma saņemšanas tas kopā ar visu iepriekš minēto informāciju tiek nosūtīts otras valsts kompetentajām institūcijām.

Atļauja tiek izsniegta, tiklīdz abu valstu kompetentās institūcijas viena otrai ir paziņojušas par savu piekrišanu pieprasījumā minēto pārvadājumu veikšanai. Atļaujas oriģinālam vai tās apstiprinātai kopijai brauciena laikā jāatrodas autotransporta līdzeklī. Abas puses, savstarpēji vienojoties, nosaka regulāro pārvadājumu atļaujas izsniegšanas noteikumus, konkrēti, tās derīguma termiņu, kā arī piemērojamos tarifus.

 

 

II. Citi pārvadājumu veidi

Visiem citiem pārvadājumu veidiem, kas neatbilst regulāru pārvadājumu nosacījumiem, nepieciešama atļauja, ko izdod, pamatojoties uz pieprasījumu, kas 14 dienas pirms paredzētā brauciena datuma jānosūta otras valsts kompetentām institūcijām.

Pieprasījumā jāsniedz šāda informācija:

- autotransporta uzņēmuma vai uzņēmumu (pārvadātāju) nosaukums un adrese;

- brauciena vai braucienu datumi;

- braucienu biežums - ja iespējams;

- brauciena sākuma un gala punkts;

- autotransporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

- brauciena mērķis.

Veicot šos pārvadājumus, autotrans­porta līdzeklī obligāti jāatrodas "brauciena formulāram".

Iepriekš minētā atļauja nav nepieciešama, bet jānoformē deklarācija, veicot neregulārus pārvadājumus "ar slēgtām durvīm", kad autotransporta līdzeklī visa brauciena laikā, pa ceļam neuzņemot un neizsēdinot pasažierus, tiek pārvadāta pasažieru grupa nemainīgā sastāvā un tā atgriežas brauciena sākuma vietā.

 

 

III. Pārvadājumu veikšanas vispārīgie noteikumi

Pasažieru pārvadātājiem un to personālam jāievēro abu valstu teritorijā spēkā esošās tiesību normas un noteikumi attiecībā uz pārvadājumiem un ceļu satiksmi.

Gadījumā, ja, atrodoties vienā no abu valstu teritorijām, pārkāptas šajā valstī spēkā esošo tiesību normu prasības vai šie noteikumi, autotransporta līdzekļa reģistrācijas valsts kompetentām institūcijām pēc otras puses kompetento institūciju pieprasījuma, rakstiskā veidā vai citādi saskaņojot abu valstu kompetento institūciju viedokļus, jāpiemēro viena no šādām sankcijām:

a) brīdinājums;

b) aizliegums veikt pārvadājumus tās valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts uz laiku vai pavisam, daļēji vai pilnīgi.

Institūcijām, kas piemēro sankciju, par to jāinformē institūcijas, kas to prasījušas piemērot.

Apmaiņas vēstuļu teksti latviešu un franču valodā ir vienlīdz autentiski.

Es būšu Jums pateicīgs, ja Jūs man paziņosiet, ka apstiprināt šajā vēstulē minētos noteikumus, kas stāsies spēkā 1 mēnesi pēc Jūsu apstiprinājuma saņemšanas.

Ministra kungs, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus,

Francijas Sauszemes transporta direkcijas direktors

Ubērs du MESNILS (Hubert du MESNIL)

 

 

Rīgā, 1997.gada 24.septembrī

Francijas Republikas transporta ministram

Arche de la Defense Paroi Sud - 92055

Paris la Defense Cedex 04

Par: starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem ar autotransportu
starp Latviju un Franciju

Ministra kungs,

Man ir tas gods apliecināt Jūsu vēstules saņemšanu ar šādu tekstu:

"Ministra kungs,

Sarunu rezultātā 1992.gada 21. un 22.oktobrī Rīgā un 1995.gada 15. un 16.maijā Parīzē par pasažieru un kravu pārvadājumu organizēšanu starp abām valstīm tika saskaņoti šādi pasažieru pārvadāšanas noteikumi.

Abas puses vienojās, ka Latvijā vai Francijā reģistrētiem uzņēmumiem (pārvadātājiem) ir atļauts veikt pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumus starp abu valstu teritorijām vai tranzītā cauri vienas vai otras valsts teritorijai, kā arī ar šiem pārvadājumiem saistītus braucienus bez pasažieriem un bagāžas. Šie pārvadājumi veicami ar autotransporta līdzekļiem, kas reģistrēti uzņēmuma (pārvadātāja) reģistrācijas valstī un kuru konstrukcija un aprīkojums ir piemēroti un paredzēti vairāk nekā deviņu personu, autotransporta līdzekļa vadītāju ieskaitot, pārvadāšanai, ievērojot turpmāk minētos noteikumus.

Visi pasažieru starptautiskie pārvadājumi starp abu valstu teritorijām vai tranzītā cauri tām veicami, iepriekš saņemot atļaujas, izņemot II nodaļā definētos neregulāros pārvadājumus "ar slēgtām durvīm", kuri ir atviegloti un pakļauti tikai deklarēšanai.

 

 

I. Regulāri pārvadājumi

Regulāri pārvadājumi ir tādi pārvadājumi, kas nodrošina pasažieru pārvadāšanu ar noteiktu biežumu atbilstoši apstiprinātam kustības sarakstam pa noteiktu maršrutu, kuru laikā pasažieri var iekāpt un izkāpt no autotransporta līdzekļa iepriekš noteiktās pieturvietās.

Regulāri pārvadājumi starp abām valstīm vai tranzītā cauri to teritorijām tiek atļauti, kopīgi vienojoties abu valstu kompetentajām institūcijām.

Regulārus pārvadājumus veic, pamatojoties uz atļaujām, kuras, ja nav pieņemts pretējs lēmums, savstarpēji vienojoties, izdod abu valstu kompetentās institūcijas pārvadājumu veikšanai tajā maršruta daļā, kas atrodas attiecīgās valsts teritorijā.

Pieprasījums atļaujas saņemšanai regulāriem pārvadājumiem jāadresē autotransporta līdzekļa reģistrācijas valsts kompetentām institūcijām un tajā jāsniedz šāda informācija:

- autotransporta uzņēmuma vai uzņēmumu (pārvadātāju) nosaukums un adrese;

- vienošanās vai līguma projekts starp uzņēmumiem (pārvadātājiem) par šā pakalpojuma kopīgu veikšanu;

- maršruta shēma, norādot robežu šķērsošanas vietas un laikus;

- apkalpojamās pilsētas;

- braucienu biežums;

- kustības saraksts;

- braukšanas tarifs;

- autotransporta līdzekļu vadītāju darba un atpūtas režīma grafiks;

- pārvadājumos izmantojamā autobusa vai autobusu marka un sēdvietu skaits tajos;

- īpaši pakalpojuma veikšanas nosacījumi.

Abu valstu kompetentās institūcijas var pieprasīt sniegt jebkādu informāciju, kuru tās uzskata par nepieciešamu.

Pēc pieprasījuma saņemšanas tas kopā ar visu iepriekš minēto informāciju tiek nosūtīts otras valsts kompetentajām institūcijām.

Atļauja tiek izsniegta, tiklīdz abu valstu kompetentās institūcijas viena otrai ir paziņojušas par savu piekrišanu pieprasījumā minēto pārvadājumu veikšanai. Atļaujas oriģinālam vai tās apstiprinātai kopijai brauciena laikā jāatrodas autotransporta līdzeklī. Abas puses, savstarpēji vienojoties, nosaka regulāro pārvadājumu atļaujas izsniegšanas noteikumus, konkrēti, tās derīguma termiņu, kā arī piemērojamos tarifus.

 

 

II. Citi pārvadājumu veidi

Visiem citiem pārvadājumu veidiem, kas neatbilst regulāru pārvadājumu nosacījumiem, nepieciešama atļauja, ko izdod, pamatojoties uz pieprasījumu, kas 14 dienas pirms paredzētā brauciena datuma jānosūta otras valsts kompetentām institūcijām.

Pieprasījumā jāsniedz šāda informācija:

- autotransporta uzņēmuma vai uzņēmumu (pārvadātāju) nosaukums un adrese;

- brauciena vai braucienu datumi;

- braucienu biežums - ja iespējams;

- brauciena sākuma un gala punkts;

- autotransporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

- brauciena mērķis.

Veicot šos pārvadājumus, autotrans­porta līdzeklī obligāti jāatrodas "brauciena formulāram".

Iepriekš minētā atļauja nav nepieciešama, bet jānoformē deklarācija, veicot neregulārus pārvadājumus "ar slēgtām durvīm", kad autotransporta līdzeklī visa brauciena laikā, pa ceļam neuzņemot un neizsēdinot pasažierus, tiek pārvadāta pasažieru grupa nemainīgā sastāvā un tā atgriežas brauciena sākuma vietā.

 

 

III. Pārvadājumu veikšanas vispārīgie noteikumi

Pasažieru pārvadātājiem un to personālam jāievēro abu valstu teritorijā spēkā esošās tiesību normas un noteikumi attiecībā uz pārvadājumiem un ceļu satiksmi.

Gadījumā, ja, atrodoties vienā no abu valstu teritorijām, pārkāptas šajā valstī spēkā esošo tiesību normu prasības vai šie noteikumi, autotransporta līdzekļa reģistrācijas valsts kompetentām institūcijām pēc otras puses kompetento institūciju pieprasījuma, rakstiskā veidā vai citādi saskaņojot abu valstu kompetento institūciju viedokļus, jāpiemēro viena no šādām sankcijām:

a) brīdinājums;

b) aizliegums veikt pārvadājumus tās valsts teritorijā, kurā pārkāpums izdarīts uz laiku vai pavisam, daļēji vai pilnīgi.

Institūcijām, kas piemēro sankciju, par to jāinformē institūcijas, kas to prasījušas piemērot.

Apmaiņas vēstuļu teksti latviešu un franču valodā ir vienlīdz autentiski.

Es būšu Jums pateicīgs, ja Jūs man paziņosiet, ka apstiprināt šajā vēstulē minētos noteikumus, kas stāsies spēkā 1 mēnesi pēc Jūsu apstiprinājuma saņemšanas.

Ministra kungs, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus."

Man ir tas gods Latvijas Republikas valdības vārdā apstiprināt Jūsu vēstulē minēto vienošanos.

Ministra kungs, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus.

 

Vilis Krištopans,

Latvijas Republikas satiksmes ministrs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
Spēkā esošs
Valsts:
 Francija
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 26.10.1997.
Parakstīts:
 24.09.1997.
Parakstīšanas vieta: 
Parīze
Ratificēja:
 Ministru kabinets
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 75, 16.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Citi saistītie dokumenti
326
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)