Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.845

Rīgā 2004.gada 12.oktobrī (prot. Nr.59 14.§)

Kārtība, kādā informācijas institūcijas un institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās, izskata pretendenta iesniegtos dokumentus ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 36.panta 7.punktu, 43.panta pirmo un otro daļu un 57.panta pirmās daļas 1.punktu

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā informācijas institūcijas un institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās, izskata pretendenta iesniegtos dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai reglamentētā profesijā Latvijas Republikā, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, pamatojoties uz pretendenta profesionālo pieredzi, un šo institūciju tiesības un pienākumus pretendenta profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesā, izņemot gadījumus, ja Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos ir noteikta cita ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kārtība.

2. Attiecīgajai reglamentētajai profesijai Latvijas Republikā noteiktā informācijas institūcija veic pretendenta aizpildītā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu pirmreizējo pārbaudi un pārliecinās, ka pretendents ir iesniedzis:

2.1. pilnīgi aizpildītu iesniegumu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības iegūšanai;

2.2. dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādītajai profesijai atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (oriģinālus vai informācijas institūcijas apliecinātas kopijas, vai notariāli apliecinātas kopijas);

2.3. personu apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

2.4. mītnes valsts kompetento institūciju izsniegtus dokumentus (oriģinālus), kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā vai profesionālo pieredzi mītnes valstī, - gadījumos, kas noteikti likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu".

3. Ja pirmreizējā dokumentu pārbaudē informācijas institūcija konstatē, ka pretendents nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai vai pretendenta iesniegtajiem dokumentiem ir nepieciešams tulkojums valsts valodā, pretendenta iesnieguma reģistrēšanu atliek līdz laikam, kad pretendents iesniedz visus nepieciešamos dokumentus vai informācijas institūcijai rakstiski apliecina, ka viņa iesniegtie dokumenti ir pilnīgs viņa kvalifikācijas pierādījumu apliecinājums. Šajā gadījumā informācijas institūcija izdara attiecīgu atzīmi uz pretendenta iesnieguma.

4. Ja pirmreizējā dokumentu pārbaudē vai pēc papildu dokumentu iesniegšanas informācijas institūcija konstatē, ka pretendenta iesniegums ir pilnīgi aizpildīts un ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, informācijas institūcija informē pretendentu par kārtību, kādā veicama samaksa par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

5. Noteikumu 4.punktā minētajā gadījumā informācijas institūcija pārliecinās, ka pretendents ir samaksājis par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un informācijas institūcijai ir iesniegta samaksu apliecinoša dokumenta kopija, reģistrē pretendenta iesniegumu informācijas institūcijas iesniegto un izskatīto iesniegumu reģistrā (turpmāk - iesniegumu reģistrs) un sāk izskatīt pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

6. Informācijas institūcija salīdzina pretendenta iesniegtajos izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumentos apliecinātās izglītības un praktiskās apmācības ilgumu ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā un sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām (turpmāk - informācijas institūcijas izziņa).

7. Informācijas institūcija šo noteikumu 6.punktā minēto izziņu un pretendenta iesniegumu kopā ar tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai institūcijai, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības attiecīgajā reglamentētajā profesijā (turpmāk - institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības).

8. Informācijas institūcija šo noteikumu 7.punktā minētos dokumentus institūcijai, kas izsniedz atzīšanas apliecības, pārsūta šādos termiņos:

8.1. pusotra mēneša laikā no pretendenta iesnieguma reģistrācijas dienas, ja pretendents vēlas veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, kurā profesionālo kvalifikāciju atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu;

8.2. divu mēnešu laikā no pretendenta iesnieguma reģistrācijas dienas, ja pretendents vēlas veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, kurā profesionālo kvalifikāciju atzīst, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu vai pamatojoties uz pretendenta profesionālo pieredzi.

9. Institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, pārbauda no informācijas institūcijas saņemto pretendenta iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izvērtē informācijas institūcijas izziņā sniegto informāciju.

10. Ja informācijas institūcijas izziņa un pretendenta iesniegtie dokumenti apliecina pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā vai - ja atbilstība ir daļēja - ir papildināti ar dokumentiem, kas apliecina atbilstošu profesionālo pieredzi attiecīgajā profesijā pretendenta mītnes valstī, institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

11. Noteikumu 10.punktā minētajā gadījumā institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, sagatavo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 41.panta otrajai daļai atbilstošu dokumentu, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgā reglamentētajā profesijā Latvijas Republikā.

12. Noteikumu 11.punktā minēto dokumentu saņemšanas kārtību norāda lēmumā par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

13. Institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, šo noteikumu 10.punktā minēto lēmumu nosūta informācijas institūcijai. Informācijas institūcija reģistrē pieņemto lēmumu iesniegumu reģistrā un rakstiski paziņo to pretendentam, paziņojumam pievienojot lēmuma oriģinālu.

14. Ja informācijas institūcijas izziņa un pretendenta iesniegtie dokumenti apliecina pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas daļēju atbilstību likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā, institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, pieņem lēmumu par:

14.1. papildus nepieciešamās izglītības saturu un ilgumu, ja pretendents vēlas veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, kurā profesionālo kvalifikāciju atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu;

14.2. adaptācijas perioda vai kvalifikācijas atbilstības pārbaudes noteikšanu saskaņā ar likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu", ja pretendents vēlas veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, kurā profesionālo kvalifikāciju atzīst, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu vai pamatojoties uz pretendenta profesionālo pieredzi.

15. Noteikumu 14.punktā minētajā lēmumā institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, norāda arī:

15.1. informāciju par institūciju (vai institūcijām, ja ir iespējama izvēle) Latvijā, kurā pretendents var iegūt papildus nepieciešamo izglītību vai kārtot kvalifikācijas atbilstības pārbaudi;

15.2. informāciju par speciālistiem Latvijā, kuru vadībā pretendents var strādāt adaptācijas periodā;

15.3. informāciju par pretendenta tiesībām izvēlēties - adaptācijas periods vai kvalifikācijas atbilstības pārbaude - vai informāciju par obligātu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi vai adaptācijas periodu, norādot pamatojumu, kāpēc šīs tiesības tiek ierobežotas.

16. Ja pretendenta iesniegtie dokumenti un informācijas institūcijas izziņa neapliecina pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā, kurā profesionālās kvalifikācijas atzīšanai piemēro vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu un lēmumā norāda nepieciešamo papildu izglītības saturu un ilgumu, informāciju par institūciju (vai institūcijām, ja ir iespējama izvēle), kurā var šo izglītību iegūt, un kārtību, kādā pretendents var uzreiz kārtot pārbaudījumus, lai pierādītu, ka viņam ir tās nepieciešamās zināšanas profesionālās darbības veikšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā Latvijas Republikā, kuras neapliecina viņa iesniegtie izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.

17. Institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, šo noteikumu 14. un 16.punktā minēto lēmumu nosūta informācijas institūcijai, kas reģistrē pieņemtos lēmumus iesniegumu reģistrā un rakstiski paziņo tos pretendentiem, paziņojumam pievienojot lēmuma oriģinālu.

18. Dienu, kurā informācijas institūcija pretendentam izsūta rakstisku paziņojumu par šo noteikumu 10., 14. vai 16.punktā minēto lēmumu, iesniegumu reģistrā norāda kā pretendenta iesnieguma izskatīšanas noslēguma dienu.

19. Ja pretendents ir izpildījis šo noteikumu 14. vai 16.punktā minētās prasības un iesniedzis šo prasību izpildi apliecinošus dokumentus institūcijā, kas izsniedz atzīšanas apliecības, tā mēneša laikā novērtē minēto prasību izpildi un:

19.1. ja vērtējums ir pozitīvs, pieņem lēmumu par pretendenta profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un rakstiski paziņo to pretendentam;

19.2. ja vērtējums ir negatīvs, pieņem lēmumu par pretendenta profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu un rakstiski paziņo to pretendentam.

20. Noteikumu 19.1.apakšpunktā minētajā gadījumā institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, sagatavo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 41.panta otrajai daļai atbilstošu dokumentu, kas apliecina pretendenta tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā Latvijas Republikā, un izsniedz šo dokumentu pretendentam.

21. Institūcija, kas izsniedz atzīšanas apliecības, šo noteikumu 19.punktā minēto lēmumu nosūta zināšanai informācijas institūcijai. Informācijas institūcija minēto lēmumu reģistrē iesniegumu reģistrā, lai nodrošinātu statistiskās informācijas uzkrāšanu par pretendentiem, kuriem profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesā ir izvirzīta kāda no likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām papildu prasībām.

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 16.oktobri.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 845Pieņemts: 12.10.2004.Stājas spēkā: 16.10.2004.Zaudē spēku: 01.05.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 15.10.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
95095
16.10.2004
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva