Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2021. gada 28. jūnijā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 55

Rīgā 2018. gada 23. janvārī (prot. Nr. 5 38. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 7.1 panta otro daļu,
16. panta pirmo daļu un likuma "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību
un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā
" 3. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 34., 122. nr.; 2013, 173. nr.; 2016, 154. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārdiem "reģistra likuma" ar skaitli un vārdiem "7.1 panta otro daļu".

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. Saeimas Kanceleja, valsts pārvaldes iestādes, tiesas, pašvaldības un to iestādes, zvērināti notāri un personas sniedz ziņas Iedzīvotāju reģistrā (turpmāk - reģistrs) iekļauto ziņu aktualizēšanai;

1.2. personas iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk - pārvalde) iesniegumu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;

1.3. Latvijas nepilsonis iesniedz dokumentus, kas pamato viņa uzturēšanos ārvalstī, un dokumentu, kas apliecina, ka viņš nav un nav bijis citas valsts pilsonis."

3. Izteikt 5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.8. pārvaldē reģistrēto dzīvesvietas deklarāciju un tās tiesisko pamatu;".

4. Papildināt noteikumus ar 5.11. un 5.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.11. personas statusu reģistrā;

5.12. Otrā pasaules kara dalībnieka statusa piešķiršanu un zaudēšanu, apliecības izsniegšanu un anulēšanu."

5. Papildināt noteikumus ar 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 un 12.5 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Valsts reģionālās attīstības aģentūra sniedz ziņas par personas oficiālās elektroniskās adreses kontu - pazīmi, vai personai aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

12.2 Sniedzot šo noteikumu 5.11. apakšpunktā minētās ziņas, personai norāda statusu:

12.2 1. aktīvs, ja persona ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai persona, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

12.2 2. pasīvs, ja:

12.2 2.1. reģistrā iekļautas ziņas par personu, kurai piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai pagaidu aizsardzība un persona nav saņēmusi uzturēšanās atļauju Latvijā;

12.2 2.2. reģistrā iekļautas ziņas par personu, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu, bet minētais dokuments nav izsniegts;

12.2 2.3. persona zaudējusi Latvijas pilsonību vai Latvijas nepilsoņa statusu un nav saņēmusi Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

12.2 2.4. personai Latvijā izsniegtā uzturēšanās atļauja, reģistrācijas apliecība vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība anulēta vai beidzies piešķirto uzturēšanās tiesību termiņš;

12.2 2.5. personai pēc adopcijas vai tās atcelšanas mainīts vārds, uzvārds vai personas kods;

12.2 2.6. persona atbilstoši reģistra ziņām sasniegusi 105 gadu vecumu un pārvalde, pārbaudot tās rīcībā esošo informāciju, kā arī pieprasot ziņas no valsts pārvaldes iestādēm, neiegūst apstiprinājumu, ka persona ir dzīva;

12.2 2.7. personai, kura nav Latvijas pilsonis, pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas vairāk nekā piecus gadus nav derīga personu apliecinoša dokumenta un pārvalde, pārbaudot tās rīcībā esošo informāciju, kā arī pieprasot ziņas no valsts pārvaldes iestādēm, neiegūst apstiprinājumu, ka persona dzīvo Latvijā.

12.3 Ja šo noteikumu 12.2 2.6. apakšpunktā minētā persona ierodas pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, pārvalde aktualizē ziņas par personas statusu, ja konstatē, ka persona ir šo noteikumu 12.2 1. apakšpunktā minētais subjekts.

12.4 Ja šo noteikumu 12.2 2.7. apakšpunktā minētā persona:

12.4 1. ir pastāvīgi uzturējusies vai uzturas Latvijā un ierodas pārvaldē, pārvalde aktualizē ziņas par personas statusu, ja konstatē, ka persona ir šo noteikumu 12.2 1. apakšpunktā minētais subjekts;

12.4 2. ir uzturējusies vai uzturas ārvalstī un ierodas pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, pārvalde aktualizē ziņas par personas statusu, ja iesniegti šādi dokumenti:

12.4 2.1. dokuments, kas pamato personas uzturēšanos ārvalstī;

12.4 2.2. dokuments, ko izsniegusi pārvaldes noteiktā ārvalsts kompetentā iestāde un kas apliecina, ka persona nav un nav bijusi attiecīgās valsts pilsonis, vai dokumentārs apliecinājums, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt.

12.5 Nosakot šo noteikumu 12.4 2.2. apakšpunktā minēto iestādi, pārvalde ņem vērā personas tiesiskās saites ar attiecīgo valsti:

12.5 1. valsts, kurā persona ir dzimusi;

12.5 2. valsts, kurā persona uzturējusies;

12.5 3. personas vecāku vai citu ģimenes locekļu valstiskās piederības valsts;

12.5 4. valsts, kuras pilsonis varētu būt attiecīgā persona vai kuras pilsonībā tā varētu tikt uzņemta."

6. Izteikt 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. par dzīvesvietas adresi ārvalstī;".

7. Svītrot 13.5. apakšpunktā vārdus "kas ļauj personai uzturēties ārvalstī".

8. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Sniedzot šo noteikumu 13. punktā minētās ziņas, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja ziņas nosūta pārvaldei pa pastu, persona pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju."

9. Papildināt 17. punktu aiz vārda "ārvalstīs" ar vārdiem "(turpmāk kopā - iestāde)".

10. Papildināt 25. punktu aiz vārda "izmantojot" ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi vai".

11. Papildināt 29.1 punktu aiz vārda "dienestam" ar vārdiem "Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam".

12. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Šo noteikumu 13.1. un 13.3. apakšpunktā minētajā gadījumā persona vai tās likumiskais pārstāvis sniedz ziņas pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs 30 dienu laikā pēc reģistrā iekļauto ziņu maiņas vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas viņai ir kļuvušas zināmas."

13. Papildināt 31. punktu aiz vārdiem "var iesniegt elektroniski, izmantojot" ar vārdiem "oficiālo elektronisko adresi vai".

14. Papildināt 33. punktu aiz vārda "ārvalstī" ar vārdiem "uzrādot laulātā personu apliecinoša dokumenta kopiju".

15. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Ja par pamatu personvārda maiņai ārvalstīs ir laulība vai adopcija, kas netiek atzīta saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, pārvalde reģistrā aktualizē ziņas par personvārda maiņu, neaktualizējot ziņas par laulību vai adopciju, ja tiek iesniegts ārvalsts kompetentās iestādes dokuments, kas apliecina personvārda maiņu."

16. Papildināt noteikumus ar 39. un 40. punktu šādā redakcijā:

"39. Šo noteikumu 12.1, 25. un 31. punktā ietvertais regulējums attiecībā uz oficiālo elektronisko adresi stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

40. Šo noteikumu 5.12. apakšpunktā un 24. pielikumā ietvertais regulējums par Otrā pasaules kara dalībnieka statusa piešķiršanu un zaudēšanu, apliecības izsniegšanu un anulēšanu stājas spēkā 2018. gada 1. augustā."

17. Izteikt 24. pielikumu šādā redakcijā:

"24. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 15. februāra
noteikumiem Nr. 131

Ziņas par politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka vai Otrā pasaules kara dalībnieka statusa piešķiršanu, zaudēšanu, apliecības izsniegšanu un anulēšanu

Persona

Personas kods

Vārds (vārdi)
Uzvārds

 

Persona atzīta par politiski represēto
Persona atzīta par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku
Persona atzīta par Otrā pasaules kara dalībnieku
Izsniegta politiski represētās personas apliecība
Izsniegta nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība

Ziņu aktualizēšanas iemesls

Izsniegta Otrā pasaules kara dalībnieka apliecība
Anulēta politiski represētās personas apliecība
Anulēta nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība
Anulēta Otrā pasaules kara dalībnieka apliecība
Persona zaudējusi politiski represētās personas statusu
Persona zaudējusi Otrā pasaules kara dalībnieka statusu

Ziņu izmaiņas datums

Ziņas par apliecību

Numurs
Datums
Izdevējiestāde

Lēmums, kas apliecina statusa piešķiršanu vai zaudēšanu

Numurs
Datums
Izdevējiestāde

Veidlapu aizpildīja

Iestāde (struktūrvienība)  
Vārds, uzvārds

Paraksts

Datums

Ziņas ievadīja

Iestāde (struktūrvienība)  
Vārds, uzvārds

Paraksts

Datums

Piezīmes"

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 131 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 55Pieņemts: 23.01.2018.Stājas spēkā: 03.02.2018.Zaudē spēku: 28.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 02.02.2018. OP numurs: 2018/24.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
296837
03.02.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)