Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 391

Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"

Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma
9. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 183. nr.; 2013, 98., 155. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. mājsaimniecībās radīto apsaimniekotāja pārziņā esošo visu veidu videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai savākšanu visos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionos ne mazāk kā trijās videi kaitīgu preču savākšanas vietās atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām katrā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Apsaimniekotājs nodrošina, ka katra atkritumu savākšanas un šķirošanas vieta atrodas citā attiecīgā reģiona pilsētā vai ciemā. Papildus minētajam apsaimniekotājs var nodrošināt mājsaimniecībās radīto videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu videi kaitīgu preču tirdzniecības vietās, tehniskās apkopes darbnīcās un remontdarbnīcās, kā arī ar pieņemšanas transporta vai mobilo pieņemšanas punktu starpniecību;

2.3. vismaz četrus komunikācijas pasākumus kalendāra gadā sabiedrības informēšanai un iesaistīšanai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanā - divus informatīvos pasākumus (publikācijas un izglītojošie raksti plašsaziņas līdzekļos, informatīvie plakāti) un divus izglītojošos pasākumus ar plašu sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi), organizējot šos pasākumus visā Latvijas teritorijā vai arī katru citā atkritumu apsaimniekošanas reģionā;

2.4. informācijas ievietošanu savā mājaslapā internetā par videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, kā arī par tirdzniecības vietām, tehniskās apkopes darbnīcām un remontdarbnīcām, kurās pieņem nolietotas videi kaitīgas preces, un to darba laiku. Apsaimniekotājs savā mājaslapā internetā norāda tikai tās videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas, tirdzniecības vietas, tehniskās apkopes darbnīcas un remontdarbnīcas, kurās nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs patstāvīgi nodrošina noteikta veida videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai par kurām apsaimniekotājs ir noslēdzis līgumu par noteikta veida videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu. Paziņojumu par to, kur pieejama informācija par videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām, apsaimniekotājs nosūta Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai (turpmāk - fonda administrācija) un attiecīgām pašvaldībām, kas nodrošina paziņojumā norādītās informācijas ievietošanu savās mājaslapās internetā. Informāciju mājaslapā ievieto 10 darbdienu laikā pēc tam, kad izdots rīkojums par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu.";

1.2. papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Atbrīvojumu no nodokļa samaksas nodokļa maksātājam vai apsaimniekotāja līgumpartnerim, kas ir elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs vai bateriju vai akumulatoru ražotājs atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajam, piemēro tikai pēc to reģistrācijas attiecīgajā reģistrā (elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā vai bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā atbilstoši normatīvajam aktam par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību).";

1.3. svītrot 3. punkta otro teikumu;

1.4. svītrot 4. punktu;

1.5. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nodokļa maksātājam vai apsaimniekotājam ir pienākums nodrošināt, lai attiecīgajā apsaimniekošanas plānā norādītajās videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietās tiktu pieņemti (darba laikā) tie videi kaitīgu preču atkritumu veidi, par kuriem saņemts atbrīvojums no nodokļa samaksas.";

1.6. izteikt 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. zvērināta revidenta apliecinājumu par apsaimniekotāja pamatkapitāla un rezervju summas 2 % apmērā atbilstību aprēķinātajai nodokļa summai pirmā kalendāra gada pusgadā (periods no 1. janvāra līdz 30. jūnijam vai no 1. jūlija līdz 31. decembrim) pēc apsaimniekošanas plāna darbības sākuma vai bankas izsniegtās garantijas vai galvojuma vēstules, vai apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju par attiecīgo summu. Šajā punktā minētajam finansiālajam nodrošinājumam jābūt spēkā visā ar fonda administrāciju noslēgtā apsaimniekošanas līguma darbības laikā un četrus mēnešus pēc minētā līguma darbības izbeigšanas.";

1.7. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Fonda administrācija sadarbībā ar Valsts vides dienestu mēneša laikā pēc šo noteikumu 10. vai 11. punktā minēto dokumentu saņemšanas pārliecinās par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas atbilstību iesniegtajam apsaimniekošanas plānam (tai skaitā par plānā norādīto videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu esību, šo vietu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, par attiecīgu līgumu esību par videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai savākšanu, ja tādi norādīti apsaimniekošanas plānā, kā arī par plānā norādīto pārstrādes un reģenerācijas jaudu pietiekamību). Mēneša laikā pēc šo noteikumu 10. vai 11. punktā minēto dokumentu saņemšanas fonda administrācijā ministrija izvērtē padomes ieteikumu un pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu.";

1.8. izteikt 18. punkta ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Izmaiņas apsaimniekotāja līgumpartneru sarakstā izdara ne biežāk kā reizi ceturksnī.";

1.9. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir saņēmuši atbrīvojumu, reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa otrā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz fonda administrācijā informāciju par izmaiņām līgumpartneru sarakstā, attiecībā uz jaunajiem līgumpartneriem norādot noslēgtā līguma datumu, numuru, videi kaitīgu preču veidus, par kuriem līgums ir noslēgts, kā arī līgumpartneru reģistrācijas numuru elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā vai bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā un reģistrācijas datumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu.";

1.10. aizstāt 23. punkta otrajā un ceturtajā teikumā vārdu "mēneša" ar skaitli un vārdu "10 darbdienu";

1.11. izteikt 24. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Izmaiņas apsaimniekotāja līgumpartneru sarakstā izdara ne biežāk kā reizi ceturksnī.";

1.12. izteikt 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"26. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, un nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 30. oktobrim iesniedz fonda administrācijā pārskatu par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto dabas resursu nodokli (turpmāk - pārskats) (4. pielikums) par laikposmu no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja iesniegto pārskatu par attiecīgo laikposmu pārstrāde un reģenerācija nav izpildīta vismaz 20 % apmērā no gada laikā pārstrādājamā un reģenerējamā apjoma, fonda administrācija veic šo noteikumu 31. un 32. punktā minētās darbības.

27. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 30. aprīlim iesniedz fonda administrācijā auditētu pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam. Pārskatam pievieno vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto auditora atzinumu par pārskatā minētās informācijas atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par videi kaitīgu preču atkritumu uzskaiti un apsaimniekošanu.";

1.13. papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir atbrīvoti no nodokļa samaksas, šo noteikumu 26. un 27. punktā minētajam pārskatam pievieno precizētu apliecinājumu par šo noteikumu 11.3. apakšpunktā minēto finansiālo nodrošinājumu atbilstoši faktiskajam līgumpartneru aprēķinātā nodokļa apmēram, ja nepieciešamā finansiālā nodrošinājuma summa ir palielinājusies vismaz par 10 %.";

1.14. izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Nodokļa maksātājs, kas pats izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 30. aprīlim iesniedz fonda administrācijā pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam. Ja nodokļa maksātāja izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā citi nodokļa maksātāji nepiedalās, šo noteikumu 4. pielikuma 5. tabulu pārskatā neiekļauj.";

1.15. izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Fonda administrācija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26., 27. vai 28. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē to atbilstību, kā arī informē padomi par apsaimniekošanas plāna izpildes gaitu. Padome izvērtē fonda administrācijas informāciju un, ja nepieciešams, sagatavo ieteikumu par grozījumu izdarīšanu apsaimniekošanas līgumā.";

1.16. svītrot 34. punktu;

1.17. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Videi kaitīgu preču atkritumu savākšanas, pārstrādes un reģenerācijas apjoms atkritumu apsaimniekošanas sistēmu ietvaros noteikts šo noteikumu 1. pielikumā:

36.1. videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomu nosaka, attiecīgajā kalendāra gadā pieņemto vai savākto videi kaitīgu preču atkritumu daudzumu attiecinot pret realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievesto un izmantoto videi kaitīgu preču daudzumu;

36.2. videi kaitīgu preču atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas apjomu nosaka, attiecīgajā kalendāra gadā atkārtoti izmantoto, pārstrādāto un reģenerēto videi kaitīgu preču atkritumu daudzumu attiecinot pret savākto videi kaitīgu preču daudzumu. Atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un reģenerācijai nogādā pilnīgi visus savāktos videi kaitīgu preču atkritumus;

36.3. elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas un pieņemšanas apjoms attiecas uz visu veidu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un marķēšanas prasībām un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasībām un kārtību.";

1.18. papildināt noteikumus ar 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomu 2018. un 2021. gadā nosaka, attiecīgajā pusgadā pieņemto vai savākto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu attiecinot pret realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievesto un izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu.";

1.19. papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Direktīvas 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA);

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Direktīvas 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK.";

1.20. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 3. novembra
noteikumiem Nr. 1294

1. Videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācijas apjomi (%) un termiņi

Nr. p. k.

Videi kaitīgas preces Videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomi līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievesto un izmantoto videi kaitīgu preču apjomu Videi kaitīgu preču atkritumu reģenerētie (tai skaitā atkārtoti izmantotie un pārstrādātie) apjomi līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto (pārstrādes iekārtā nogādāto) videi kaitīgu preču atkritumu apjomu
līdz 2016. gada 31. decembrim no 2017. gada 1. janvāra
1. Smēreļļas 40 45 80
2. Ozona slāni noārdošās vielas (piemēram, freoni, haloni), par kurām jāmaksā dabas resursu nodoklis 100 100 80
3. Visu veidu riepas 60 65 80
4. Eļļas filtri 25 30 80

2. Bateriju un akumulatoru atkritumu savākšanas un pārstrādes apjomi (%) un termiņi

Nr. p. k.

Videi kaitīgas preces - elektriskie akumulatori un galvaniskie strāvas avoti Bateriju un akumulatoru atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomi līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievesto un izmantoto bateriju un akumulatoru apjomu Pārstrādātais bateriju un akumulatoru atkritumu apjoms līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto (pārstrādes iekārtā nogādāto) bateriju un akumulatoru atkritumu apjomu1
līdz 2016. gada 31. decembrim no 2017. gada 1. janvāra
1. Svinu saturoši elektriskie akumulatori 25 45 65
2. Elektriskie akumulatori (Ni-Cd, Fe-Ni) 25 45 75
3. Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas 25 45 50
4. Citi elektriskie akumulatori 25 45 50

Piezīme. 1 Bateriju un akumulatoru pārstrādes procesu efektivitāti nosaka atbilstoši Eiropas Komisijas 2012. gada 11. jūnija Regulai Nr. 493/2012, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/66/EK paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz bateriju un akumulatoru atkritumu pārstrādes procesu pārstrādes mērķlielumu aprēķināšanu.

3. Elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošana

3.1. Elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un reģenerācijas apjomi (%) līdz 2018. gada 30. jūnijam

Nr. p. k.

Videi kaitīgas preces - elektriskās un elektroniskās iekārtas1 atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un par prasībām elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanai un informācijas sniegšanai Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomi līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievesto un izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu apjomu Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomi, kas sagatavoti atkārtotai izmantošanai vai pārstrādāti līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto (pārstrādes iekārtā nogādāto) elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomu Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu reģenerētie (tajā skaitā atkārtotai izmantošanai sagatavotie un pārstrādātie) apjomi līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto (pārstrādes iekārtā nogādāto) elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomu
līdz 2016. gada 31. decembrim no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam līdz 2016. gada 31. decembrim no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam līdz 2016. gada 31. decembrim no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam
1. Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus) 25 40,5 75 80 80 85
2. Liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji 25 40,5 75 80 80 85
3. Maza izmēra mājsaimniecības iekārtas 25 40,5 50 55 70 75
4. Informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru iekārtas (izņemot monitorus un mobilos tālruņus) 25 40,5 70 70 75 80
5. Mobilie tālruņi 25 40,5 70 70 75 80
6. Monitori 25 40,5 70 70 75 80
7. Plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus) 25 40,5 65 70 75 80
8. Televizori 25 40,5 65 70 75 80
9. Elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi piestiprināti) 25 40,5 50 55 70 75
10. Gāzizlādes spuldzes 50 40,5 80 80 - -
11. Apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes) 25 40,5 50 55 70 75
12. Monitoringa un kontroles instrumenti 25 40,5 50 55 70 75
13. Rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi 25 40,5 50 55 70 75
14. Medicīniskās ierīces (izņemot implantētās un inficētās medicīniskās ierīces) 25 40,5 50 55 70 75
15. Tirdzniecības automāti 25 40,5 75 80 80 85

Piezīmes.

1 Apsaimniekošanas plāna ietvaros elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanu, pārstrādi un reģenerāciju uzskata par izpildītu, ja nodrošināta visu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu grupu savākšana un reģenerācija un ja šo atkritumu savākšana un reģenerācija veikta šajā pielikumā noteiktajā termiņā un apjomos, kas nav mazāki par šajā pielikumā noteiktajiem apjomiem vidēji šādu grupu ietvaros:

1. grupai (liela izmēra mājsaimniecības iekārtas, izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus) un 15. grupai (tirdzniecības automāti) kopā;

2. grupai (liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji);

4. grupai (informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru iekārtas, izņemot monitorus un mobilos tālruņus), 6. grupai (mobilie tālruņi) un 7. grupai (plašam patēriņam paredzētās iekārtas, izņemot televizorus) kopā;

5. grupai (monitori) un 8. grupai (televizori) kopā;

3. grupai (maza izmēra mājsaimniecības iekārtas), 9. grupai (elektriskie un elektroniskie instrumenti), 11. grupai (apgaismes ķermeņi), 12. grupai (monitoringa un kontroles instrumenti) un 13. grupai (rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi) kopā;

14. grupai (medicīniskās ierīces);

10. grupai (gāzizlādes spuldzes).

3.2. Elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un reģenerācijas apjomi (%) no 2018. gada 1. jūlija

Nr. p. k. Videi kaitīgas preces - elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un marķēšanas prasībām un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasībām un kārtību Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomi līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievesto un izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu apjomu Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomi, kas sagatavoti atkārtotai izmantošanai vai pārstrādāti, līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto (pārstrādes iekārtā nogādāto) elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomu Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu reģenerētie (tajā skaitā atkārtoti izmantotie un pārstrādātie) apjomi līdz 31. decembrim (%) attiecībā pret attiecīgajā gadā pieņemto vai savākto (pārstrādes iekārtā nogādāto) elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apjomu
no 2018. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam no 2021. gada 1. jūlija (no 2018. gada 1. jūlija) (no 2018. gada 1. jūlija)
1. Temperatūras maiņas iekārtas 40,5 65 80 85
2. Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks nekā 100 cm2 40,5 65 70 80
3. Spuldzes 40,5 65 80 -
4. Liela izmēra iekārtas (visi ārējie izmēri pārsniedz 50 cm), tostarp mājsaimniecības preces; IT un telesakaru iekārtas; patērētāju iekārtas; gaismekļi; skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces; elektriski un elektroniski instrumenti; rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces; monitoringa un kontroles instrumenti; automātiskie sadalītāji; ierīces elektriskās strāvas ražošanai. Šai kategorijai nepieder iekārtas, kas minētas 1. līdz 3. kategorijā 40,5 65 80 85
5. Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tostarp mājsaimniecības preces; patērētāju iekārtas; gaismekļi; skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces; elektriski un elektroniski instrumenti; rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums; medicīnas ierīces; monitoringa un kontroles instrumenti; automātiskie sadalītāji; ierīces elektriskās strāvas ražošanai. Šai kategorijai nepieder iekārtas, kas minētas 1. līdz 3. un 6. kategorijā 40,5 65 55 75
6. Mazas IT un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm) 40,5 65 55 75"

1.21. izteikt 3. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošana

2.1. Videi kaitīgu preču atkritumu veidi un apjomi, kurus plānots pieņemt vai savākt

Laikposms no 20___. gada ___.__________ līdz 20___. gada ___.__________

Nr.
p. k.
Videi kaitīgas preces Videi kaitīgu preču atkritumu apjoms, ko plānots pieņemt vai savākt Latvijas Republikas teritorijā
kg vai gab. (pa gadiem)1

% (pa gadiem)2
20__. 20__. 20__. 20__.3 20__. 20__. 20__. 20__.3
1.                  
2.                  
3.                  
4.                  
5.                  
6.                  

2.2. Videi kaitīgu preču atkritumu veidi un apjomi, kurus plānots reģenerēt

(tai skaitā atkārtotai izmantošanai sagatavot un pārstrādāt)

Laikposms no 20___. gada ___.__________ līdz 20___. gada ___.__________

Nr. p.k.

Videi kaitīgas preces Videi kaitīgu preču atkritumu apjoms, ko plānots sagatavot atkārtotai izmantošanai un pārstrādāt Videi kaitīgu preču atkritumu apjoms, ko plānots reģenerēt Videi kaitīgu preču atkritumu kopējais apjoms, ko plānots reģenerēt (tai skaitā sagatavot atkārtotai izmantošanai un pārstrādāt)
Latvijas Republikas teritorijā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ārpus Eiropas Savienības Latvijas Republikas teritorijā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ārpus Eiropas Savienības
kg vai gab.
(pa gadiem)

kg vai gab.
(pa gadiem)

kg vai gab.
(pa gadiem)

kg vai gab.
(pa gadiem)

kg vai gab.
(pa gadiem)

kg vai gab.
(pa gadiem)

kg vai gab.
(pa gadiem)

%
(pa gadiem)2
20__. 20__. 20__. 20__.3 20__. 20__. 20__. 20__.3 20__. 20__. 20__. 20__.3 20__. 20__. 20__. 20__.3 20__. 20__. 20__. 20__.3 20__. 20__. 20__. 20__.3 20__. 20__. 20__. 20__.3 20__. 20__. 20__. 20_.3
1.                                                                  
2.                                                                  
3.                                                                  
4.                                                                  
5.                                                                  
6.                                                                  

Piezīmes.

1 Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām mērvienībām.

2 Plānotos videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanas vai savākšanas apjomus aprēķina procentos attiecībā pret videi kaitīgu preču apjomu, ko līdz attiecīgā gada 31. decembrim plānots realizēt vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai ievest no citām valstīm. Videi kaitīgu preču atkritumu apjomus, ko plānots reģenerēt (tai skaitā atkārtoti izmantot un pārstrādāt), aprēķina procentos attiecībā pret videi kaitīgu preču atkritumu apjomu, ko attiecīgajā gadā plānots pieņemt vai savākt.

3 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāns nesākas ar 1. janvāri.";

1.22. izteikt 3. pielikuma 4. punkta tabulas piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. * Atkritumu savākšanas vai pieņemšanas vietu norāda atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktajiem atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidiem.";

1.23. izteikt 3. pielikuma 5. punkta tabulu šādā redakcijā:

"Nr. p. k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese Līguma noslēgšanas datums Līguma darbības periods
(no-līdz)
Videi kaitīgu preču veids, ko komersants pārstrādā vai reģenerē Latvijas Republikas teritorijā Videi kaitīgu preču veids, ko komersants izved no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai (norādot saņēmēju) Videi kaitīgu preču veids, ko komersants pārstrādā vai reģenerē ārvalstīs (norādot valsti) Komersanta saņemtā normatīvajos aktos vides jomā noteiktā attiecīgā atļauja, tās numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš

"

1.24. izteikt 3. pielikuma 6. punkta tabulu šādā redakcijā:

"Nr.p. k. Pasākuma veids Atkritumu apsaimniekošanas reģions Pasākums Mērķauditorija Tēma Īss saturisks izklāsts Plānotais īstenošanas laiks Plānotā pasākuma norises vieta, informācijas izplatīšanas vieta Pasākuma īstenošanai plānotais finansējums
(euro)

1. Informatīvie pasākumi (publikācijas un izglītojošie raksti plašsaziņas līdzekļos, informatīvie plakāti)                
               
2. Izglītojošie pasākumi ar plašu sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi)                
               
Kopā "

1.25. izteikt 3. pielikuma 8. punkta tabulu šādā redakcijā:

"Nr.p. k. Reģistrācijas numurs Nosaukums Adrese Reģistrācijas numurs un datums elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā vai bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā* Videi kaitīgu preču veidi, par kuriem ir saņemts atbrīvojums no nodokļa samaksas
"

1.26. izteikt 4. pielikuma 3. punkta tabulas piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. * Atkritumu savākšanas vai pieņemšanas vietu norāda atbilstoši normatīvajos aktos par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktajiem atkritumu savākšanas un šķirošanas vietu veidiem.";

1.27. izteikt 4. pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Informācija par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu

Nr. p. k. Videi kaitīgu preču veids Videi kaitīgu preču apjoms

(kg vai gab2)

Latvijas teritorijā pieņemtais vai savāktais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms (kg)

Pārstrādātais un atkārtotai izmantošanai sagatavotais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms (kg)

Reģenerētais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms (kg) Apglabātais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms (kg)
Mājsaim-
niecības
Citi (izņemot mājsaim-
niecības)
Kopā (4 + 5) Latvijas teritorijā Citā Eiropas Savienības dalībvalstī Ārpus Eiropas Savienības Nedalītu ierīču veidā atkārtoti izmantotie atkritumi Kopā
(7 + 8 + 9)
Latvijas teritorijā Citā Eiropas Savienības dalībvalstī Ārpus Eiropas Savienības Kopā
(12 + 13 + 14)
Latvijas teritorijā Citā Eiropas Savienības dalībvalstī Ārpus Eiropas Savienības Kopā
(16 + 17 + 18)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Svinu saturoši elektriskie akumulatori                                  
2. Elektriskie akumulatori
(Ni-Cd, Fe-Ni)
                                 
3. Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas                                  
4. Citi elektriskie akumulatori                                  
5. Visu veidu riepas                                  
6. Smēreļļas                                  
7. Eļļas filtri                                  
8. Elektriskās un elektroniskās iekārtas3:                                  
8.1. liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus)                                  
8.2. liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji                                  
8.3. maza izmēra mājsaimniecības iekārtas                                  
8.4. informācijas tehnoloģiju un elektrosakaru iekārtas (izņemot personālo datoru monitorus un mobilos telefonus)                                  
8.5. personālo datoru monitori                                  
8.6. mobilie telefoni                                  
8.7. plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus)                                  
8.8. televizori                                  
8.9. elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra stacionāras iekārtas)                                  
8.10. gāzizlādes spuldzes                                  
8.11. apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes)                                  
8.12. monitoringa un kontroles instrumenti                                  
8.13. rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi                                  
8.14. medicīniskās ierīces (izņemot visas implantētās un inficētās medicīniskās ierīces)                                  
8.15. tirdzniecības automāti                                  

Piezīmes.

1 Iesvītrotos laukus neaizpilda.

2 Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajām mērvienībām.

3 Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 22. punktam un normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un marķēšanas prasībām un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasībām un kārtību.";

1.28. izteikt 4. pielikuma 5. punkta tabulu šādā redakcijā:

"Nr. p. k. Pasākuma veids Atkritumu apsaimniekošanas reģions Pasākums Mērķauditorija Tēma Īss saturisks izklāsts Īstenošanas laiks Pasākuma norises vieta, informācijas izplatīšanas vieta Pasākuma īstenošanai izlietotais finansējums
(euro)

1. Informatīvie pasākumi (publikācijas un izglītojošie raksti plašsaziņas līdzekļos, informatīvie plakāti)                
               
2. Izglītojošie pasākumi ar plašu sabiedrības līdzdalību (akcijas, semināri, konferences, apmācības, atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektu apmeklējumi)                
               
Kopā "

1.29. izteikt 4. pielikuma 6. punkta tabulu šādā redakcijā:

"Nr.
p. k.
Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese Līguma noslēgšanas vai izbeigšanas datums Līguma darbības periods
(no-līdz)
Videi kaitīgu preču veids, ko komersants pārstrādā vai reģenerē Latvijas Republikas teritorijā Videi kaitīgu preču veids, ko komersants izved no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai (norādot valsti) Videi kaitīgu preču veids, ko komersants pārstrādā vai reģenerē ārvalstīs (norādot valsti) Komersanta saņemtā normatīvajos aktos vides jomā noteiktā attiecīgā atļauja, tās numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš
       
       
       
        "

1.30. izteikt 4. pielikuma 7. punkta tabulu šādā redakcijā:

"Nr. p. k.

Videi kaitīgu preču atkritumu kravas pārvadājuma pavadzīmes veids1 Kravas pavadzīmes numurs2 Kravas pavadzīmes izdošanas datums3 Videi kaitīgu preču veidi un apjomi Nosūtītājs Saņēmējs
"

1.31. izteikt 4. pielikuma 8. punkta tabulu šādā redakcijā:

"Nr. p. k.

Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese Apliecinājumā norādītais savākto un pieņemto konkrēto videi kaitīgu preču atkritumu veids un apjoms Apliecinājumā norādītais pārstrādāto vai reģenerēto konkrēto videi kaitīgu preču atkritumu veids un apjoms Laikposms, par kuru izsniegts apliecinājums Apliecinājuma izsniegšanas datums
"

2. Šo noteikumu 1.20. punkts stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 391Pieņemts: 21.06.2016.Stājas spēkā: 29.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 28.06.2016. OP numurs: 2016/122.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283101
29.06.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)