Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.463

Rīgā 2014.gada 12.augustā (prot. Nr.43 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.241 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 13. maija noteikumos Nr. 241 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 94. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Šo noteikumu izpratnē mazais un vidējais saimnieciskās darbības veicējs ir saimnieciskās darbības veicējs, kas atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, L 187) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajām definīcijām. Šo noteikumu izpratnē lielais saimnieciskās darbības veicējs ir saimnieciskās darbības veicējs, kas neatbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. pielikumā noteiktajām definīcijām."

2. Izteikt 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"10. Ilgtermiņa investīciju aizdevumu sniedz kā reģionālo atbalstu ieguldījumiem saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.

11. Ilgtermiņa investīciju aizdevumu nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

11.1. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā noteiktajām darbībām;

11.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm;

11.3. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" punktā noteiktajām nozarēm;

11.4. ieroču un munīcijas ražošanai un tirdzniecībai;

11.5. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai;

11.6. alkohola ražošanai un tirdzniecībai;

11.7. azartspēlēm un derībām;

11.8. finanšu un apdrošināšanas darbībai;

11.9. operācijām ar nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, ja aizdevums tiek piešķirts nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai;

11.10. transportlīdzekļu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un sadzīves iekārtu iznomāšanai;

11.11. sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbībai;

11.12. individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remontam, pārējo individuālo pakalpojumu sniegšanai;

11.13. mājsaimniecību kā darba devēju darbībai;

11.14. transportlīdzekļu un transporta aprīkojuma iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē;

11.15. elektroenerģijai un siltumapgādei."

3. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas nozarēs, kurās atbalsta piešķiršana šo noteikumu ietvaros saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 nav ierobežota, un nozarēs, kurās atbalsta piešķiršana šo noteikumu ietvaros saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktu nav atļauta, tad ilgtermiņa investīciju aizdevumu šo noteikumu ietvaros atbalstāmajās nozarēs var saņemt, ja šādas izmaksas tiek atsevišķi nošķirtas un ilgtermiņa investīciju aizdevums netiek sniegts darbībām un nozarēm, kas nav atbalstāmas šo noteikumu ietvaros."

4. Izteikt 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. saimnieciskās darbības veicējiem, uz kuriem attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;".

5. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Ilgtermiņa investīciju aizdevumu piešķir sākotnējām investīcijām vai sākotnējām investīcijām jaunā ekonomiskā aktivitātē saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 41., 49. un 51. punktā sniegtajām definīcijām, ja vienlaikus tiek izpildīti šādi nosacījumi:

13.1. aktīvi ir jauni (izņemot gadījumus, ja atbalsta saņēmējs ir mazais vai vidējais saimnieciskās darbības veicējs) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punkta otrās daļas nosacījumiem;

13.2. nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punkta nosacījumiem;

13.3. ieguldījumi paliek Latvijas Republikā atbilstoši prasībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktā;

13.4. sniegtajam atbalstam ir stimulējoša ietekme atbilstoši pazīmēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā."

6. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Šo noteikumu ietvaros ilgtermiņa investīciju aizdevumu būtiskām pārmaiņām ražošanas procesā un esošas uzņēmējdarbības vietas darbības dažādošanai var piešķirt, ja tiek ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punkta nosacījumi."

7. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Šo noteikumu ietvaros piešķirtā ilgtermiņa investīciju aizdevuma maksimālais apmērs ir 5 000 000 euro, un tas nepārsniedz 40 % no šo noteikumu 13. punktā minētajām ieguldījuma projekta attiecināmajām izmaksām mazam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam un 35 % - lielam saimnieciskās darbības veicējam."

8. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumu nepiešķir:

32.1. saimnieciskās darbības veicējam, kuram saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi;

32.2. saimnieciskās darbības veicējam, kam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai kam ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, kam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta;

32.3. saimnieciskās darbības veicējam, kam uz aizdevuma iesnieguma iesniegšanas dienu zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu zaudējumi - ceturtdaļu no pamatkapitāla un kam konstatējamas šo noteikumu 32.5. apakšpunktā minētās pazīmes;

32.4. saimnieciskās darbības veicējam, kam saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo finanšu pārskatu uz aizdevuma iesnieguma iesniegšanas dienu ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes - zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība - un kam konstatējamas šo noteikumu 32.5. apakšpunktā minētās pazīmes;

32.5. saimnieciskās darbības veicējam, kam nav iespēju segt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no saviem biedriem, akcionāriem, dalībniekiem vai kreditoriem, un kas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs saimnieciskās darbības veicēja nespēju turpināt darbību."

9. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Šo noteikumu ietvaros saņemto ilgtermiņa investīciju aizdevumu var apvienot ar citu valsts atbalstu, ja tiek ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 8. panta 3., 4. un 5. punktā minētie nosacījumi."

10. Papildināt noteikumus ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Šo noteikumu ietvaros saņemto apgrozāmo līdzekļu aizdevumu un 15. un 24. punktā minēto atbalstu var apvienot ar citu valsts atbalstu, ja tiek ievēroti Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. pantā minētie nosacījumi."

11. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Šo noteikumu ietvaros Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu nepiešķir, ja atbalsta saņēmējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem atbilstoši šo noteikumu 39. un 39.1 punktam."

12. Svītrot 41. punktu.

13. Papildināt V nodaļu ar 41.1 un 41.2 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Šo noteikumu ietvaros ilgtermiņa investīciju aizdevumu nevar saņemt, ja saimnieciskās darbības veicējs ir beidzis to pašu vai līdzīgu darbību EEZ divu gadu laikā pirms ilgtermiņa investīciju aizdevuma pieteikuma vai tam ilgtermiņa investīciju aizdevuma pieteikuma brīdī ir konkrēti plāni izbeigt šādu darbību ne vēlāk kā divu gadu laikā no dienas, kad attiecīgajā reģionā pabeigts sākotnējais ieguldījums, kuram tiek prasīts atbalsts.

41.2 Ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kuru atbalsta saņēmējs pēc ilgtermiņa investīciju aizdevuma saņemšanas šo noteikumu ietvaros ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā NUTS 3 reģionā, uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Ja šis vienotais ieguldījumu projekts ir lielais ieguldījumu projekts, atbalsta kopsumma vienotajam ieguldījumu projektam nepārsniedz Komisijas regulā Nr. 651/2014 lielajiem ieguldījumu projektiem noteikto maksimālo atbalsta summu."

14. Papildināt VI nodaļu ar 43.1 un 43.2 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Veicot atbalsta uzskaiti, Latvijas Garantiju aģentūra nodrošina, ka tiek ievēroti šo noteikumu 16. un 25. punktā minētie nosacījumi. Ja, veicot atbalsta uzskaiti, Latvijas Garantiju aģentūra konstatē, ka:

43.1 1. saimnieciskās darbības veicējs ir ticis apvienots, ņem vērā visu katram apvienošanā iesaistītajam saimnieciskās darbības veicējam iepriekš piešķirto de minimis atbalstu;

43.1 2. saimnieciskās darbības veicējs ir ticis sadalīts, saņemto de minimis atbalstu attiecina uz to saimnieciskās darbības veicēju, kas guva labumu no saņemtā de minimis atbalsta un kas pārņēma darbības, kurām sākotnēji tika izmantots de minimis atbalsts, vai, ja minētā attiecināšana nav iespējama, saņemto de minimis atbalstu attiecina proporcionāli, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja pašu kapitāla bilances vērtību sadales faktiskajā datumā.

43.2 Latvijas Garantiju aģentūra publicē valsts atbalsta tīmekļa vietnē informāciju par šo noteikumu ietvaros izsniegtajiem ilgtermiņa investīciju aizdevumiem atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam, kā arī nodrošina šīs informācijas pieejamību 10 gadus kopš dienas, kad Latvijas Garantiju aģentūra ir izsniegusi pēdējo aizdevumu."

15. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Šo noteikumu ietvaros ilgtermiņa investīciju aizdevumus un apgrozāmo līdzekļu aizdevumus piešķir līdz 2015. gada 31. decembrim."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.241 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 463Pieņemts: 12.08.2014.Stājas spēkā: 20.08.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 19.08.2014. OP numurs: 2014/162.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
268290
20.08.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)