Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.315

Rīgā 2014.gada 20.jūnijā (prot. Nr.33 59.§)

Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā

1. Izdarīt darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008. gada 17. janvāra rīkojumu Nr. 17 "Par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:

1.1. papildināt sadaļu "Saīsinājumi" ar šāda satura tekstu (alfabēta secībā):

"H2020 - Pētniecības un inovācijas pamatprogramma "Apvārsnis 2020"";

1.2. svītrot sadaļā "Saīsinājumi" tekstu "LVL - lats";

1.3. izteikt 7., 8., 9., 10., 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"7. 2.1.1.2. aktivitāte. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās

8. Aktivitātes mērķis:

Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā - nodrošināt zinātnisko institūciju kapacitātes attīstību, sekmēt projektu īstenošanu, jaunu sadarbības projektu izstrādi un dalību tehnoloģiskajās platformās. Nodrošināt zinātniskajām institūcijām iespēju piedalīties zinātniskos kongresos, kā arī valsts zinātniskajām institūcijām - starptautiskās izstādēs, gadatirgos, tādējādi veicinot Latvijas zinātnes atpazīstamību ES un pasaulē.

Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā - zinātnisko institūciju zinātniskās kapacitātes attīstība un Latvijas zinātnes atpazīstamības veicināšana Eiropas Savienībā un pasaulē, ko nodrošina dalība starptautiskos pētniecības un sadarbības projektu konsorcijos, tai skaitā sadarbības projektos ar Eiropas Komisijas kopīgo pētījumu centru (Joint Research Centre) un dalība H2020 projektos.

9. Atbalsta veids:

Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā atbalsts tiek sniegts starptautiskās sadarbības projektu iesniegumu sagatavošanai Latvijas dalībai 7. ietvara programmā, EUREKA un citās Eiropas Savienības un starptautiskajās pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, pētniecības rezultātu popularizēšanai un sadarbības kontaktu veicināšanai, zinātnisko institūciju dalībai starptautiskos zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju kongresos, konferencēs, kā arī valsts zinātniskajām institūcijām - dalībai starptautiskās izstādēs un gadatirgos.

Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā atbalsts tiek sniegts H2020 projektu iesniegumu izstrādei un dalībai H2020 izsludinātajos konkursos, zinātnisko institūciju dalībai starptautiskos pētniecības un sadarbības projektu konsorcijos, tai skaitā sadarbības projektos ar Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centru (Joint Research Centre), dalībai zinātniskās konferencēs ar ziņojumu vai stenda referātu saistībā ar H2020 projektu īstenošanu, ja otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros plānota dalība starptautiskos pētniecības un sadarbības projektu konsorcijos, starptautisko zinātnisko kongresu un forumu organizēšanai Latvijā, kā arī dalībai konsorciju sanāksmēs un EK organizētajās H2020 informācijas dienās un Partnerības biržās.

10. Mērķa grupa:

Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā - zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, kā arī citas institūcijas, kuru statūtos un nolikumos ir paredzēta zinātniskā darbība), kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, valsts pārvaldes iestādes, kas piedalās ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu konkursos, zinātnē un pētniecībā nodarbinātais personāls.

Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā - zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai un ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā - zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona, publiska aģentūra vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola, zinātniskais personāls - atbilstoši zinātnisko darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ievēlētie un Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā personāla datubāzē iekļautie vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti.

11. Finansējuma saņēmēji:

Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā - zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, augstskolu zinātniskie institūti), kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, un valsts pārvaldes iestādes, kas piedalās ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu konkursos.

Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā - zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai un ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā - zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona, publiska aģentūra vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola.

12. Projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas:

Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta minimālās un maksimālās attiecināmās izmaksas ir no EUR 100 000 līdz EUR 700 000.

Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta ietvaros minimālais atbalsta apjoms nav noteikts, maksimālais atbalsta apjoms - EUR 100 000.";

1.4. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Projekta minimālais un maksimālais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs: pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā - no EUR 996 010 līdz EUR 24 188 821, otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā - no EUR 2 134 308 līdz EUR 12 094 411.";

1.5. izteikt 33. punkta tabulu "Finanšu plāns (EUR)" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns (EUR)

Kopā Publiskais finansējums Struktūrfonds/ Kohēzijas fonds Nacionālais publiskais finansējums Privātais finansējums
1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
2.1. Zinātne un inovācijas 687 460 989 463 794 662 451 884 038 11 910 624 223 666 327
2.1.1. Zinātne, pētniecība un attīstība 250 490 658 215 362 265 210 963 075 4 399 190 35 128 393
2.1.1.1. Atbalsts zinātnei un pētniecībai 86 263 792 75 293 017 73 881 858 1 411 159 10 970 775
2.1.1.2. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās 6 108 127 6 108 127 6 108 127 0 0
2.1.1.3. Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība 158 118 739 133 961 121 130 973 090 2 988 031 24 157 618
2.1.1.3.1. Zinātniskās infrastruktūras attīstība 143 158 148 119 000 530 116 012 499 2 988 031 24 157 618
2.1.1.3.2. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai 14 960 591 14 960 591 14 960 591 0 0"

1.6. izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam - EUR 11 738 692.";

1.7. izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Maksimālais atbalsta apjoms vienam tehnoloģiju pārneses kontaktpunktam - 71 144 EUR gadā.";

1.8. izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Maksimālais atbalsta apjoms vienam tehnoloģiju pārneses centram - 298 803 EUR gadā, vienam intelektuālā īpašuma attīstības projektam - EUR 21 343.";

1.9. izteikt 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Atbalsta programmas ietvaros nav noteikts minimālais atbalsta apjoms, savukārt maksimālais atbalsta apjoms pētniecībai ir EUR 498 005 ar projekta iesniedzēju saistīto personu grupai.";

1.10. izteikt 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Atbalsta programmas ietvaros minimālais atbalsta apjoms nav noteikts, maksimālais atbalsta apjoms projekta iesniedzēja saistīto personu grupai jauno produktu (tajā skaitā preču vai pakalpojumu) vai tehnoloģiju (tajā skaitā tehnoloģisko procesu) ieviešanai ražošanā ir EUR 711 436 projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā un EUR 1 422 872 - projektu iesniegumu atlases otrajā un katrā turpmākajā kārtā.";

1.11. izteikt 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Atbalsta programmas ietvaros nav noteikts minimālais atbalsta apjoms, savukārt maksimālais apjoms rūpnieciskā īpašuma aizsardzības nostiprināšanai ir EUR 28 457.";

1.12. izteikt 70.6 punktu šādā redakcijā:

"70.6 Atbalsta programmas ietvaros nav noteikts minimālais atbalsta apjoms, savukārt maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam inovāciju un jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai ir EUR 14 229.";

1.13. izteikt 76.3 punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Trešajā kārtā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās: modernu tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un kredītiestādes garantiju izmaksu segšana.";

1.14. izteikt 76.6 punktu šādā redakcijā:

"76.6 Minimālais un maksimālais projekta finansējuma apjoms:

Pirmajā un otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā:

- minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir EUR 4 268 615;

- maksimālais publiskā finansējuma apjoms ir EUR 4 268 615 vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai.

Trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā:

- minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir EUR 142 287;

- maksimālais publiskā finansējuma apjoms ir EUR 1 280 585 vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai.

Ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā:

- minimālais kopējo attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir EUR 50 000;

- maksimālais publiskā finansējuma apjoms ir EUR 2 135 000 vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai.";

1.15. izteikt 84. punkta tabulu "Finanšu plāns (EUR)" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns (EUR)

Kopā Publiskais finansējums Struktūrfonds/ Kohēzijas fonds Nacionālais publiskais finansējums Privātais finansējums
1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
2.1.2. Inovācijas 436 970 331 248 432 397 240 920 963 7 511 434 188 537 934
2.1.2.1. Zinātnes komercializācija un tehnoloģiju pārnese 79 269 590 55 861 590 55 861 590 0 23 408 000
2.1.2.1.1. Kompetences centri 76 586 010 53 178 020 53 178 020 0 23 407 990
2.1.2.1.2. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti 2 683 580 2 683 570 2 683 570 0 10
2.1.2.1.3. Tehnoloģiju pārneses centri 0 0 0 0 0
2.1.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 62 839 169 48 283 628 46 283 614 0 14 555 541
2.1.2.2.1. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde 10 556 673 7 176 611 7 176 611 0 3 380 062
2.1.2.2.2. Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā 49 260 400 38 184 326 38 184 326 0 11 076 074
2.1.2.2.3. Jaunu produktu un tehnoloģiju
izstrāde - atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai
176 341 76 947 76 947 0 99 394
2.1.2.2.4. MVK jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma 2 845 754 2 845 744 845 730 0 10
2.1.2.3. Zinātnes un tehnoloģiju parks 0 0 0 0 0
2.1.2.4. Augstas pievienotās vērtības investīcijas 294 861 572 144 287 179 138 775 759 7 511 434 150 4 393"

1.16. izteikt 104., 104.1, 104.2 un 104.3 punktu šādā redakcijā:

"104. Maksimālais atbalsta apjoms: EUR 28 457.

104.1 2.2.1.3. Garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai

104.2 Aktivitātes mērķis: Nodrošināt saimnieciskās darbības veicējiem pieeju finansējumam saimnieciskās darbības attīstībai un Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanai, saņemot garantijas situācijās, kad saimnieciskās darbības veicēja rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā un bankas saimnieciskās darbības veicēju novērtē kā pārāk riskantu, kā arī veicināt Latvijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspēju, sekmēt jaunu tirgu apgūšanu un nostiprināšanos esošajos.

104.3 Atbalstāmās aktivitātes: saimnieciskās darbības uzsākšanas un attīstības kredītu garantijas.";

1.17. izteikt 104.10 punktu šādā redakcijā:

"104.10 Atbalstāmās aktivitātes:

- aizdevumi investīcijām;

- aizdevumi apgrozāmajiem līdzekļiem;

- mikroaizdevumiem.";

1.18. izteikt 104.12, 104.13, 104.14 un 104.15 punktu šādā redakcijā:

"104.12 Finansējuma saņēmēja: valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum".

104.13 2.2.1.4.2. Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai

104.14 Apakšaktivitātes mērķis: Nodrošināt saimnieciskās darbības veicējiem pieeju finansējumam saimnieciskās darbības attīstībai un Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanai, saņemot aizdevumus un nodrošinājuma garantijas situācijās, kad saimnieciskās darbības veicēja rīcībā esošais pašu kapitāls nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā, kā arī veicināt Latvijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspēju, sekmēt jaunu tirgu apgūšanu un nostiprināšanos esošajos tirgos.

104.15 Atbalstāmās aktivitātes: mezanīna aizdevumi investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai.";

1.19. izteikt 114. punkta tabulas "Finanšu plāns (EUR)" un "Uzraudzības rādītāji" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns (EUR)

Kopā Publiskais finansējums Struktūrfonds/ Kohēzijas fonds Nacionālais publiskais finansējums Privātais finansējums
1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
2.2. Finanšu pieejamība 189 993 608 163 020 603 147 515 386 15 505 217 26 973 005
2.2.1. Finanšu resursu pieejamība 189 993 608 163 020 603 147 515 386 15 505 217 26 973 005
2.2.1.1. Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos 76 141 299 69 191 275

63 797 149

5 397 978

6 950 024
2.2.1.2. Stratēģisko investoru piesaiste 0 0 0 0 0
2.2.1.2.1. Biznesa eņģeļu tīkls 0 0 0 0 0
2.2.1.2.2. Vērtspapīru birža MVK 0 0 0 0 0
2.2.1.3. Garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai 15 440 673 15 440 673 15 440 673 0 0
2.2.1.4. Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai 98 407 784 78 384 803 68 277 564 10 107 239 20 022 981
2.2.1.4.1. Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai 79 776 562

59 753 581

53 125 879

6 627 702

20 022 981
2.2.1.4.2. Mezanīna aizdevumi investīcijām saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai 18 631 222 18 631 222 15 151 685 3 479 537 0

Uzraudzības rādītāji

Iznākuma rādītāji Kvantifikācija 2004. gadā Kvantifikācija 2009. gadā Kvantifikācija 2013. gadā Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums Aprēķina skaidrojums
Komersanti, kas saņēmuši atbalstu garantijas vai paaugstināta riska aizdevumus 20 150 750 2.2.1. pasākums

Tiek prognozēts, ka vidējās garantijas apjoms būs EUR 355 718 un multiplikatora koeficients sasniegs četras reizes
Riska kapitāla finansējumu saņēmušo MVK skaits 0 8 65 2.2.1.1. aktivitāte ERAF finansējums riska kapitālam ieguldījumu fonda ietvaros paredzēts EUR 45 milj. apjomā. Saskaņā ar valsts atbalsta normām nepieciešams piesaistīt vismaz 30 % privātā kapitāla no kopējā fondu apjoma, tātad kopā ar privāto finansējumu RK fondu apjoms ap EUR 64,3 milj. Finansējums vienam MVK ir EUR 996 010
Izveidoti tehnoloģiju inkubatori 0 0 0 2.2.1.1. aktivitāte Aktivitātes īstenošana atlikta
Izveidoti biznesa eņģeļu tīkli 0 0 0 2.2.1.2.1. aktivitāte Aktivitātes īstenošana atlikta
Vērtspapīru biržā kotējušos MVK skaits 0 0 0 2.2.1.2.2. aktivitāte Aktivitātes īstenošana atlikta
Komersanti, kas saņēmuši īstermiņa eksporta garantijas 0 20 100 2.2.1.3. aktivitāte

-

Rezultāta rādītāji Kvantifikācija 2004. gadā Kvantifikācija 2009. gadā Kvantifikācija 2013. gadā Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums Aprēķina skaidrojums
Piesaistīts privātais finansējums aizdevumu un līzinga finansētiem pasākumiem 0 EUR 40 milj. EUR 321,16 milj. 2.2.1. pasākums

Publiskais finansējums Garantijas un paaugstināta riska finansējuma programmai ieguldījumu fonda ietvaros paredzēts EUR 80,29 milj. Pieņemot, ka, ieviešot Garantiju programmu, tiks izmantots multiplikatora koeficients x 4, izsniegto garantiju apjomam jāsasniedz EUR 321,16 milj.
MVK ieguldītā riska kapitāla finansējuma apjoms EUR 0 milj. EUR 2,5 milj. EUR 65 milj. 2.2.1.1. aktivitāte ERAF finansējums riska kapitālam ieguldījumu fonda ietvaros paredzēts EUR 45 milj. apjomā. Saskaņā ar valsts atbalsta normām nepieciešams piesaistīt vismaz 30 % privātā kapitāla no kopējā fondu apjoma, tātad kopā ar privāto finansējumu RK fondu apjoms ap EUR 64,3 milj. Finansējums vienam MVK ir EUR 996 010
Sēklas stadijas investīciju skaits, kas tiek finansētas tālākās attīstības stadijās 0 10 45 2.2.1.1. aktivitāte
Biznesa eņģeļu investīciju skaits komersantos 0 0 0 2.2.1.2.1. aktivitāte Apakšaktivitātes īstenošana atlikta
Alternatīvajā vērtspapīru tirgū emitējušo MVK skaits 0 0 0 2.2.1.2.2. aktivitāte Apakšaktivitātes īstenošana atlikta
Jaunradītie komersanti augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs 0 45 53 2.2.1. pasākums
Apgrozījuma pieaugums atbalstītajos komersantos divus gadus pēc investīcijas/aizdevuma saņemšanas 0 % 0 % 20 % 2.2.1. pasākums "

1.20. izteikt 122.8 punktu šādā redakcijā:

"122.8 Projektā minimālais atbalsta apjoms nav noteikts, maksimālais atbalsta apjoms ir EUR 4 268 615. Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu no valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem ne mazāk kā 40 % apmērā.";

1.21. izteikt 137. punktu šādā redakcijā:

"137. Mērķa grupa un finansējuma saņēmēji:

Mikro, mazie un vidējie komersanti, kuri plāno īstenot projektu ĪAT un kuru pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 % privātā kapitāla. Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apmērs ir EUR 213 431.";

1.22. izteikt 137.4 punktu šādā redakcijā:

"137.4 Projektā minimālais atbalsta apjoms nav noteikts, maksimālais atbalsta apjoms ir EUR 1 422 872.";

1.23. izteikt 143. punktu šādā redakcijā:

"143. Projektā minimālais atbalsta apjoms nav noteikts, maksimālais atbalsta apjoms ir EUR 426 862.";

1.24. izteikt 158. punkta tabulas "Finanšu plāns (EUR)" un "Uzraudzības rādītāji" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns (EUR)

  Kopā Publiskais finansējums Struktūrfonds/
Kohēzijas
fonds
Nacionālais publiskais finansējums Privātais finansējums
  1 = 2 + 5 2 = 3 + 4 3 4 5
2.3. Uzņēmējdarbības veicināšana 123 302 717

84 243 077 73 897 154 10 345 923 39 059 640
2.3.1. Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes 48 964 881

33 862 336 27 826 551 6 035 785 15 102 545
2.3.1.1. Ārējo tirgu apgūšana un ārvalstu investīciju piesaiste 46 094 919

30 992 374 25 387 177 5 605 197 15 102 545
2.3.1.1.1. Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings 32 081 927 16 979 382 16 979 382 0 15 102 545
2.3.1.1.2. Ārējo tirgu apgūšana - nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana 14 012 992 14 012 992 8 407 795 5 605 197 0
2.3.1.2. Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai 2 869 962 2 869 962 2 439 374 430 588 0
2.3.2. Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aprīkojuma uzlabojumi 74 337 836 50 380 741 46 070 603 4 310 138 23 957 095
2.3.2.1. Biznesa inkubatori 28 754 249 28 754 249 24 444 111 4 310 138 0
2.3.2.2. Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem 40 159 176 17 019 470 17 019 470 0 23 139 706
2.3.2.2.1. Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT) 19 059 341 7 606 425 7 606 425 0 11 452 916
2.3.2.2.2. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai 21 099 835 9 413 045 9 413 045 0 11 686 790
2.3.2.3. Klasteru programma 5 424 411 4 607 022 4 607 022 0 817 389

Uzraudzības rādītāji

Iznākuma rādītāji Kvantifikācija 2004. gadā Kvantifikācija 2009. gadā Kvantifikācija 2013. gadā Saiknes ar investīciju virzienu pamatojums Aprēķina skaidrojums
Uz ārējo tirgu apgūšanu vērsto atbalstīto projektu skaits 0 40 330 2.3.1.1.1.,
2.3.1.1.2. aktivitāte
Atklāta konkursa veidā atbalstīto projektu skaits
Motivācijas programmās iesaistīto personu skaits 0 900 2250 2.3.1.2. aktivitāte Tiek plānots, ka gadā motivācijas programmās tiktu iesaistītas aptuveni 300-350 personas
Izveidoto biznesa inkubatoru, klasteru skaits 0 9 18 2.3.2.1.,
2.3.2.3. aktivitāte
Aprēķins veikts, ņemot vērā pašlaik esošo reģionālo inkubatoru neesību un pakāpenisku to skaita pieaugumu, sasniedzot maksimāli atbalstāmo projektu skaitu
Attīstīto inkubatoru platība 0 4000 m2 18 000 m2 2.3.2.1. aktivitāte Aprēķins veikts, ņemot vērā plānoto biznesa inkubatoru skaitu un minimālo biznesa inkubatoru platību
Atbalstu saņēmušie mikro un mazie komersanti ĪAT 0 65 360 2.3.2.2.1. apakšaktivitāte Atklāta konkursa veidā atbalstīto projektu skaits
Atbalstu saņēmušie vidējie komersanti ĪAT 0 7 17 2.3.2.2.1. apakšaktivitāte Atklāta konkursa veidā atbalstīto projektu skaits
Komersantu skaits, kas nomā jaunuzceltas, renovētas vai rekonstruētas ražošanas ēkas 0 0 27 2.3.2.2.2. apakšaktivitāte Atklāta konkursa veidā atbalstīto projektu skaits
Ekonomiski aktīvo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 22 27 32 2.3. prioritāte Motivējot uzsākt komercdarbību, tiktu palielināts komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem
Piesaistītā privātā finansējuma apjoms komercdarbības attīstībai 0 EUR 6 milj. EUR 15 milj. 2.3. prioritāte Atbilstoši paredzētajām atbalsta intensitātēm visās aktivitātēs
Ekonomiski aktīvie komersanti, kas saņēmuši atbalstu biznesa inkubatoros 0 10 82 2.3.2.1. aktivitāte
Apgrozījuma pieaugums atbalstītajos komersantos divus gadus pēc investīcijas saņemšanas 0 % 0 % 20 % 2.3.2.2.1. aktivitāte "

2. Ekonomikas ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 315Pieņemts: 20.06.2014.Stājas spēkā: 20.06.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 26.06.2014. OP numurs: 2014/122.17
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
267134
20.06.2014
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)