Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.234

Rīgā 2006.gada 7.aprīlī (prot. Nr.19 53.§)
Par Rīcības plānu Šengenas acquis prasību īstenošanai likumdošanas jomā

1. Apstiprināt Rīcības plānu Šengenas acquis prasību īstenošanai likumdošanas jomā (turpmāk – plāns).

2. Noteikt Iekšlietu ministriju par atbildīgo institūciju plāna kontrolē.

3. Noteikt, ka par plānā paredzēto uzdevumu izpildi ir atbildīgas plānā noteiktās institūcijas.

4. Plānā noteiktajām institūcijām reizi ceturksnī iesniegt Iekšlietu ministrijā pārskatu par plānā noteikto uzdevumu izpildes gaitu.

5. Iekšlietu ministrijai līdz 2007.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par plāna izpildi.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
(Ministru kabineta
2006.gada 7.aprīļa rīkojums Nr.234)
Rīcības plāns Šengenas acquis prasību īstenošanai likumdošanas jomā

(Rīcības plāns grozīts ar MK 01.11.2006. rīkojumu Nr.847; MK 10.10.2007. rīkojumu Nr.628)

1. Rīcības plāna Šengenas acquis prasību īstenošanai likumdošanas jomā politikas mērķi, rīcības virzieni, uzdevumi un prognozējamie rezultāti.

2004.gada 1.maijā, Latvijas Republikai iestājoties Eiropas Savienībā, saskaņā ar Pievienošanās akta par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, 3.panta 2. un 4.punktu Latvijas Republika ir apņēmusies pievienoties 1985. gada 14. jūnija Konvencijai, ar kuru īsteno Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdību, Vācijas Federatīvās valdības un Francijas Republikas valdības 1985.gada 14.jūnija Šengenas līgumam par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (turpmāk tekstā – Šengenas konvencija).

Iekšlietu ministrijas sagatavotā Rīcības plāna Šengenas acquis prasību īstenošanai likumdošanas jomā (turpmāk - Rīcības plāns) mērķis ir Latvijas Republikas pievienošanās Šengenas konvencijai.

Rīcības plāns ir vērsts uz to, lai tiktu nodrošināta Latvijas Republikas nacionālo normatīvo aktu atbilstība Šengenas acquis prasībām.

Rīcības plāna prognozējamie rezultāti ir izstrādāti normatīvo aktu projekti, kas nodrošinās Latvijas Republikas nacionālo normatīvo aktu atbilstība Šengenas acquis prasībām.

Rīcības plāns tika izstrādāts, balstoties uz Šengenas konvenciju, kā arī balstoties uz atbilstošo sekundāro Šengenas asquis likumdošanu.

Rīcības plānā ir noteikti konkrētie uzdevumi likumdošanas jomā minētā mērķa sasniegšanai, to izpildes termiņi un atbildīgas iestādes.

2. Pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai.

3. Termiņi pasākumu īstenošanai.

4. Par pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas.

Rīcības plānā norādīto uzdevumu izpildes koordinēšanu veic Iekšlietu ministrija.

Rīcības plānā lietotie institūciju nosaukumu saīsinājumi:

AM

Aizsardzības ministrija

ĀM

Ārlietu ministrija

FM

Finanšu ministrija

IeM

Iekšlietu ministrija

SM

Satiksmes ministrija

TM

Tieslietu ministrija

ZM

Zemkopības ministrija

EM

Ekonomikas ministrija

ĢP

Ģenerālprokuratūra

SAB

Satversmes aizsardzības birojs

VID

Valsts ieņēmumu dienests

DVI

Datu valsts inspekcija

IeVP

Ieslodzījumu vietu pārvalde

VRS

Valsts robežsardze

DP

Drošības policija

VP

Valsts policija

IC

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

PMLP

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SC

Iekšlietu ministrijas Sakaru centrs

Rīcības plāna mērķa sasniegšanas pasākumi ir saistīti ar normatīvo aktu projektu izstrādi. Šo pasākumu izpildi raksturo likumdošanas jomā noteiktā kārtība un specifika.

Šengenas acquis prasību likumdošanas jomā izpildei nepieciešamie uzdevumi, atbildīgās institūcijas un šo uzdevumu izpildes termiņi.

Nr.

Tiesību akta projekta
nosaukums

Īss satura izklāsts

Šengenas konvencijas pants vai cita attiecīgā tiesību norma

Atbildīgā institūcija

Iesaistītās institūcijas

Tiesību akta
projekta izstrādes termiņš

Tiesību akta
pieņemšanas
termiņš

1.

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā”

1. Noteikt likuma darbības jomu pēc robežkontroles atcelšanas uz iekšējām robežām.

2. Noteikt robežkontroles atjaunošanas kārtību un lēmuma par robežkontroles atjaunošanu pieņemšanas kārtību.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas robežu kodekss)

VRS

01.06.2007.

Pēc EP lēmuma par kontroles atcelšanu uz iekšējām robežām

2.

(Svītrots ar MK 01.11.2006. rīkojumu Nr.847)

3.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumos Nr.310 “Kārtība, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu””

Paredzēt noteikumu darbības jomu attiecībā uz Eiropas Savienības ārējās robežas Latvijas Republikas daļu, kā arī attiecībā uz robežkontroles atjaunošanu uz iekšējām robežām.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas robežu kodekss)

VRS

01.06.2007.

Pēc EP lēmuma par kontroles atcelšanu uz iekšējām robežām

4.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 “Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas””

Paredzēt robežkontroles un robežpārejas punktus, kuri darbosies pēc robežkontroles atcelšanas uz iekšējām robežām, kā arī robežkontroles punktus uz iekšējām robežām, kuros var būt atjaunota robežkontrole pēc tam, kad EP būs pieņēmusi lēmumu par robežkontroles atcelšanu uz iekšējām robežām.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas robežu kodekss)

VRS

01.01.2007.

Pēc EP lēmuma par kontroles atcelšanu uz iekšējām robežām

5.

Likumprojekts “Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”

Zemkopības ministrija grasās iesniegt “Grozījumus Veterinārmedicīnas likumā” parastajā kārtībā.

Pašlaik praksē Galvenās muitas pārvalde ir tā institūcija, kas nodarbojas ar personas bagāžas un privātu sūtījumu kontroli uz valsts robežas dzīvnieku izcelsmes produktiem un mājas (istabas) dzīvniekiem.

2.sadaļa 6.pants

ZM (Sanitārā robežinspekcija)

FM (Muita)

01.07.2006.

01.10.2006.

6.

Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā”

Grozījumu izstrādāšana Imigrācijas likumā, precizējot Eiropas Padomes 2003.gada 22.decembra lēmumā (2004/17/EC) noteiktās prasības attiecībā uz ārzemniekam nepieciešamās apdrošināšanas veidu ieceļošanai Latvijā

3.nodaļa

9.-17.pants;

Kopīgās konsulārās instrukcijas (KKI) diplomātiskajām misijām un konsulātiem

PMLP

VRS, ĀM

Tiesību akts ir pieņemts. (Jautājums par nepieciešamību precizēt pieņemto tiesību aktu tiks izlemts pēc attiecīgā ES tiesību akta spēkā stāšanās.)

Pēc EP lēmuma par kontroles atcelšanu uz iekšējām robežām

7.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.214 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem””.

Maksas par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu pilnīga harmonizācija.

Kopīgās konsulārās instrukcijas 12.pielikums;

32002D0044 – Padomes lēmums par grozījumiem KKI 12.pielikumā;

32003D0454 – Padomes lēmums par grozījumiem KKI 12.pielikumā

PMLP

VRS, ĀM

Tiesību akts ir pieņemts. (Jautājums par nepieciešamību precizēt pieņemto tiesību aktu tiks izlemts pēc attiecīgā ES tiesību akta spēkā stāšanās.)

Pēc EP lēmuma par kontroles atcelšanu uz iekšējām robežām

8.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumus Nr.217 “Vīzu noteikumi””

Papildināt Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumus Nr.217, norādot, ka gadījumā, ja vīzas pieteikums pieņemts pārstāvamās valsts vārdā, spiedogā norādāma informācija “R” un pārstāvamās valsts kods.

Kopīgās Konsulārās instrukcijas 18.pielikums “Pārstāvniecību uzskaitījums, kuras izsniedz vienotās vīzas”

SCH/Com-ex (98) 21 -23.6.1998 –

Vīzu pieprasītāju pasu zīmogošana

ĀM

PMLP

01.06.2007.

Pēc EP lēmuma par kontroles atcelšanu uz iekšējām robežām

9.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.217 “Vīzu noteikumi””

Noteikt iesaistīto institūciju kompetenci ārējo konsultāciju procesā (iekšējais konsultāciju mehānisms jau ir izstrādāts un praksē darbojas).

SCH / Com-ex (94) 15 rev – 21.11.94 –Konvencijas 17. (2) pantā noteiktās datorizētās procedūras konsultācijām ar centrālajām institūcijām ieviešana;

SCH / Com-ex (94) 25 – 22.12.94 – Statistikas informācijas apmaiņa par vīzu izsniegšanu;

SCH/Com-ex (98) 12 – 21.04.98 – Statistikas apmaiņa vietējā līmenī par vīzām;

Padomes 2004.gada 8.jūnija lēmums 2004/512/EK par Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izveidi;

COM (2004) 835 final – Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Vīzu informācijas sistēmu (VIS) un datu apmaiņu starp dalībvalstīm par īstermiņa vīzām.

Kopīgās Konsulārās Instrukcijas VIII daļa

PMLP

VRS, ĀM, DP, SAB

01.06.2007.

Pēc EP lēmuma par kontroles atcelšanu uz iekšējām robežām

10.

Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā”

Imigrācijas likumā noteikt trešo valstu pilsoņu, kuriem izsniegta Šengenas vienotā vīza, pārvietošanas kārtību Latvijas Republikas teritorijā

19.-24.pants

PMLP

VRS

01.06.2007.

Pēc EP lēmuma par kontroles atcelšanu uz iekšējām robežām

11.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 18.jūnija noteikumos Nr.245 “Par Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pasēm un bezvalstnieku ceļošanas dokumentiem””

2000.gada 18.janvārī tika pieņemta pases tipa dokumentu koncepcija, 2000.gada 16.maijā tika pieņemta Identifikācijas karšu koncepcija. Jaunā pasu sistēma ietver pilsoņu un nepilsoņu pases, diplomātiskās pases, kā arī bezvalstnieku ceļošanas dokumentus. Visi šie dokumenti paredzēti kā ceļošanas dokumenti un ir izstrādāti saskaņā ar Starptautiskās Civilās Aviācijas Organizācijas (ICAO) 1999.gada rezolūciju un 2000.gada 17.oktobra Padomes rezolūciju par pasu saturu, struktūru un drošību.

Saskaņot ar Padomes regulu Nr. 2252/2004

Padomes 2004.gada 13.decembra Regula Nr. 2252/2004 par drošības elementu un biometrijas standartiem dalībvalstu izdotās pasēs un ceļošanas dokumentos

PMLP

VRS, SAB

Sešus mēnešus pēc līguma ar pasu izgatavotāju noslēgšanas

30.08.2006

12.

Likumprojekts Imigrācijas likumā;

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru 2005. gada 27. septembra noteikumos Nr. 732 “Uzturēšanās atļauju noteikumi”

Nepieciešamības gadījumā, pēc regulas Nr.32002R1030 grozījumu pieņemšanās, grozīt Latvijas Republikas normatīvos aktus par uzturēšanās atļaujas formu un to izsniegšanās kārtību

Projekts – grozījumi Regulā Nr.32002R1030 attiecībā uz biometrisko rādītāju iekļaušanu uzturēšanās atļaujās

PMLP

VRS

Izpildes termiņš nav norādāms, jo tas ir atkarīgs no regulas projekta virzības ES līmenī

Atkarībā no projekta virzības ES līmenī

13.

Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā”

Likumprojekts par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā;

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.214 “Noteikumi par valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem””

Latvijas tiesību aktos noteikt Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas Zonas un Šveices Konfederācijas pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās kārtību Latvijas Republikā, atbilstoši direktīvai 2004/38/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīva Nr.2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā

PMLP

VRS

01.04.2006

26.04.2006

14.

Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā”;

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.213 “Uzturēšanās atļauju noteikumi””

Paredzēt atbildīgo institūciju rīcību gadījumos, kad persona, kura ir iekļauta kādas dalībvalsts nevēlamo personu sarakstā, vēlas saņemt uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, kā arī nosakot konsultāciju procedūru

25.pants

PMLP

VP, VRS, SAB

01.06.2007.

Pēc EP lēmuma par kontroles atcelšanu uz iekšējām robežām

15.

Likums “Par Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas valdību sadarbību organizētās noziedzības un citu noziegumu apkarošanā un par darbībām pierobežas rajonos”

Divpusējo līgumu noslēgšana ar Lietuvu un Igauniju par policijas sadarbību, pārrobežu novērošanu un vajāšanu.

III.sadaļa

1. nodaļa

IEM

VP, DP, VRS, SC, IC, VID, SM, ĢP

01.07.2006

01.10.2006.

16.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju apraksts un apgādes normas””;

Nepieciešamības gadījumā papildināt ar Šengenas konvencijas 41.panta 5.daļas d) apakšpunktā minētajām atšķirības zīmēm

41.p.5.d.d) apakšpunkts

VP

VRS, DP

01.09.2006

01.01.2007

17.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Noteikumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes specializētā valsts civildienesta ierēdņu formas tērpu, atšķirības zīmēm un dienesta pienākumu izpildei nepieciešamajiem piederumiem un mantiskās apgādes normām””

Nepieciešamības gadījumā papildināt ar Šengenas konvencijas 41.panta 5.daļas d) apakšpunktā minētajām atšķirības zīmēm

41.p.5.d.d) apakšpunkts

TM

01.09.2006

01.01.2007

18.

(Svītrots ar MK 01.11.2006. rīkojumu Nr.847)

19.

Likumprojekts “Grozījumi Tūrisma likumā”;

Paredzēt Šengenas konvencijas 45.pantā noteikto pienākumu uzņēmuma vadītājiem vai darbiniekiem, kas sniedz pajumti, nodrošināt, ka izmitinātie ārvalstnieki personīgi aizpilda un paraksta deklarācijas un pierāda savu identitāti, uzrādot derīgu, identitāti apliecinošu dokumentu.

45.pants pirmās daļas a) punkts

EM

IEM, VP, VRS

01.06.2006

01.10.2006.

20.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par deklarācijas veidlapu paraugu, to aizpildīšanas, uzglabāšanas kārtību un termiņu, kā arī kārtību, kādā deklarācijas veidlapas nodod tiesībaizsardzības iestādēm”

1. Noteikt deklarācijas veidlapas formu (personas vārds, uzvārds, personas kods, valsts, adrese, personu apliecinošā dokumenta numurs, personas paraksts), tās glabāšanas termiņu (viens gads) un kārtību, kā arī kārtību, kādā deklarācijas veidlapas nodod tiesībaizsardzības iestādēm”.

45.pants

EM

VP, VRS

01.07.2006.

01.10.2006.

21.

Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

Precizēt kriminālprocesuālo regulējumu attiecībā uz personu aizturēšanu pirms lēmuma par Eiropas apcietinājuma orderi saņemšanas.

41.pants

VP

01.01.2007.

01.04.2007.

22.

Likumprojekts “Šengenas informācijas sistēmas darbības likums”

Noteikt par SIS darbības nodrošināšanu atbildīgās institūcijas un šo institūciju funkcijas Sistēmas darbības nodrošināšanai – SIS uzturēšana, datu ievadīšana un informācijas saņemšana no SIS.

Noteikt valsts iestādes, kurām funkciju nodrošināšanai jāizmanto Šengenas informācijas sistēma, kā arī noteikt SIS izmantošanas drošības noteikumus.

92.-101.pants

IEM

VP, IC, VRS, PLMP, DVI, ĢP, ĀM, VID, TM, SAB

01.07.2006

Pēc EP lēmuma par kontroles atcelšanu uz iekšējām robežām

23.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Personu meklēšanas noteikumi”

Normatīvā akta projektā noteikt:

1) personu meklēšanas kārtību, meklēšanas lietu lietvedību, meklējamo personu kategorijas un iestāžu rīcību meklējamās personas

atrašanas gadījumā;

2) ievadāmās informācijas apjomu un ievadīšanas kārtību nacionālajās informācijas sistēmās.

95. un 97.pants

VP

VRS, DP, IeVP, FM, AM

01.01.2008.

Pēc Ministru kabinetam noteiktā deleģējuma pieņemšanas

24.

(Svītrots ar MK 10.10.2007. rīkojumu Nr.628)

25.

Likumprojekts “Grozījumi Imigrācijas likumā”

Precizēt kārtību un nosacījumus lēmuma pieņemšanai nosakot ārvalstniekam liegumu ieceļot, kam seko ziņojuma ievietošana SIS.

96.p.

PMLP

DP, VP, VRS, ĀM, SAB

01.06.2007.

Pēc EP lēmuma par kontroles atcelšanu uz iekšējām robežām

26.

(Svītrots ar MK 01.11.2006. rīkojumu Nr.847)

27.

Likumprojekts “Grozījumi Kriminālprocesa likumā”

1. Precizēt kārtību, kādā tiesu iestādēs tiek pieņemts lēmums par pavesti, saskaņā ar kuru lieciniekiem vai personām, kuru dēļ veikta viņu kriminālvajāšana, vai arī personām, kurām jāpaziņo spriedums krimināllietā, vai saskaņā ar kuru personai ir jāierodas lai izciestu brīvības atņemšanas sodu.

2. Paredzēt ārvalstu eksperta vai liecinieka atbrīvošanu no atbildības par neierašanās sekām, kas ir norādītas attiecīgajā pavēstē, ievērojot Šengenas konvencijas prasības.

98.p.1.d.

52.p.3.d.

TM

IEM, ĢP

01.10.2006

01.02.2007

28.

(Svītrots ar MK 10.10.2007. rīkojumu Nr.628)

29.

(Svītrots ar MK 10.10.2007. rīkojumu Nr.628)

5. Pasākumu izpildei piešķirtais un papildus nepieciešamais finansējums.

Rīcības plānā noteikti uzdevumi normatīvo aktu projektu izstrādes jomā tiks izpildīti iesaistītajām institūcijām piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Gadījumā, ja konkrētā normatīvā akta projekta izpildei būs nepieciešams papildus finansējums, tiks sagatavots attiecīgais pamatojums, kas tiks iesniegts Ministru kabinetā vispārējā normatīvā akta projekta izskatīšanas kārtībā.

6. Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība.

Par Rīcības plānā noteikto uzdevumu veikšanu atbildīga institūcija reizi ceturksnī informē Iekšlietu ministriju par veikto pasākumu izpildi vai neizpildi, iesniedzot detalizētu un pamatotu paskaidrojumu.

Iekšlietu ministrija līdz 2007.gada 1.janvārim noteiktā kārtībā iesniegs Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par Rīcības plāna izpildi.

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīcības plānu Šengenas acquis prasību īstenošanai likumdošanas jomā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 234Pieņemts: 07.04.2006.Stājas spēkā: 07.04.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 11.04.2006.
Saistītie dokumenti
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
132542
{"selected":{"value":"10.10.2007","content":"<font class='s-1'>10.10.2007.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.10.2007","iso_value":"2007\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2007.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2006","iso_value":"2006\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2006.-09.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.2006","iso_value":"2006\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.2006.-31.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.10.2007
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)