Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.230 

Rīgā 2006.gada 21.martā (prot. Nr.16 55.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.418 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.418 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 99.nr.; 2005, 210.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu".

2. Papildināt noteikumus ar 12.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.11. pacientu skaitu, kam izdevumus par attiecīgo zāļu vai medicīnisko ierīču iegādi sedz iesniedzējs no saviem līdzekļiem, ja zāles vai medicīniskās ierīces kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļaujamas saskaņā ar šo noteikumu 42.1 punktu."

3. Papildināt 23. un 24.punktu aiz vārdiem "Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču" ar vārdiem "un jebkuru no valsts budžeta līdzekļiem daļēji vai pilnībā apmaksājamo zāļu un medicīnisko ierīču".

4. Izteikt 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Papildus šo noteikumu 42.punktā minētajai informācijai par zālēm vai medicīniskajām ierīcēm, kuru izmaksas pārsniedz 3000 latu vienam pacientam gadā, ja nav iespējams piemērot medicīniskus kritērijus zāļu izrakstīšanas ierobežošanai, Zāļu cenu valsts aģentūra lēmumā norāda šādu informāciju:

42.1 1. pacientu skaitu, kam vienlaikus izdevumus par attiecīgo zāļu vai medicīnisko ierīču iegādi kompensē no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai attiecīgajam gadam piešķirtajiem līdzekļiem;

42.1 2. pacientu skaitu, kam izdevumus par attiecīgo zāļu vai medicīnisko ierīču iegādi sedz iesniedzējs no saviem līdzekļiem."

5. Izteikt 44.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.4. ja iesniedzējs nepiekrīt šo noteikumu 42.1 2.apakšpunktā minēta­jiem nosacījumiem."

6. Izteikt 45.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.6. iesniedzējs nepilda šo noteikumu 42.1 punktā minētā lēmuma un šo noteikumu 50.2 punktā minētā līguma nosacījumus."

7. Papildināt 46.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Zāļu cenu valsts aģentūra izmaiņas kompensējamo zāļu sarakstā, kā arī lēmuma daļu par to zāļu iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā, kuru izmaksas pārsniedz 3000 latu vienam pacientam gadā, publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

8. Izteikt 50.2 punktu šādā redakcijā:

"50.2 Šo noteikumu 42.1 punktā minētajā gadījumā Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra slēdz līgumu ar iesniedzēju par konkrēta zāļu vai medicīnisko ierīču daudzuma bezmaksas piegādi ārstniecības personai, kuras tiesības izrakstīt konkrētās zāles vai medicīniskās ierīces noteiktas līgumā starp attiecīgo ārstniecības iestādi un Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru."

9. Izteikt 50.5 punktu šādā redakcijā:

"50.5 Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra reģistrē visus ārstu konsiliju lēmumus, kas saņemti par šo noteikumu 42.1 punktā minētajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm, norādot:

50.5 1. pacientus, par kuru lietotajām zālēm samaksa tiek veikta no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem;

50.5 2. pacientus, par kuru lietotajām zālēm samaksa tiek veikta no iesniedzēja līdzekļiem;

50.5 3. ārstniecības personu, kas izraksta attiecīgās zāles."

10. Papildināt 50.4 punktu aiz vārdiem "ievērojot šādus nosacījumus" ar vārdiem "izņemot šo noteikumu 50.8 punktā minēto gadījumu".

11. Svītrot 50.7 punktu.

12. Papildināt noteikumus ar 50.8 punktu šādā redakcijā:

"50.8 Līdz šo noteikumu 50.2 punktā minētā līguma noslēgšanai Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai ir tiesības uzsākt kompensēt no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem izdevumus par šo noteikumu 42.1 punktā minētajām zālēm tiem pacientiem, kuri atbilst šo noteikumu 61.punktā minētajiem kritērijiem, ir uzsākuši terapiju, lietojot attiecīgās zāles, un kuriem minētās zāles iepriekš apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 42.1 1.apakšpunktā noteikto pacientu skaitu un nodrošinot uzskaiti šo noteikumu 50.5 punktā noteiktajā kārtībā."

13. Izteikt X nodaļu šādā redakcijā:

"X. Zāļu iegādes kompensācija individuāliem pacientiem

61. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra, pamatojoties uz pacienta iesniegumu, kam pievienots attiecīgās ārstniecības nozares ārstu konsilija lēmums, ir tiesīga pieņemt lēmumu par zāļu iegādes izdevumu kompensāciju individuāliem pacientiem. Minētos izdevumus kompensē zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirto līdzekļu ietvaros šādos gadījumos:

61.1. diagnoze nav iekļauta šo noteikumu 1.pielikumā, bet ir uzskatāma par retu (noteikta ne vairāk kā diviem iedzīvotājiem no 10000), dzīvību apdraudošu vai smagu un hronisku, un zāļu lietošana nepieciešama dzīvības funkciju uzturēšanai;

61.2. diagnoze ir iekļauta šo noteikumu 1.pielikumā, un dzīvības funkciju uzturēšanai nav piemērotas nevienas no kompensējamo zāļu sarakstā iekļautajām zālēm. (Nepieciešama tādu zāļu lietošana, kas nav iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā.)

61.1 Ārstniecības nozares ārstu konsilija sastāvu apstiprina attiecīgās ārstniecības nozares speciālistu asociācija. Konsilija lēmumā jānorāda šāda informācija:

61.1 1. pacienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese;

61.1 2. diagnoze (diagnozes kods saskaņā ar SSK-10. redakciju);

61.1 3. pacienta ārstēšanai iepriekš lietotās zāles (vispārīgais nosaukums, zāļu nosaukums, deva, lietošanas ilgums), tai skaitā kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles. Ja turpmākai ārstēšanai izvēlētas zāles, kas nav iekļautas Latvijas Republikā reģistrēto zāļu sarakstā, norāda, vai pacients ir ārstēts, izmantojot analogas reģistrētas zāles;

61.1 4. šo noteikumu 61.13.apakšpunktā minēto zāļu lietošanas rezultāts (zāļu efektivitāti attiecīgās slimības gadījumā raksturojošie lielumi, to izmaiņas zāļu lietošanas rezultātā);

61.1 5. zāles, kuru iegādes izdevumu kompensācija pacientam nepieciešama (zāļu vispārīgais nosaukums, zāļu nosaukums, zāļu forma, nepieciešamā diennakts deva, kursa ilgums);

61.1 6. šo noteikumu 61.15.apakšpunktā minēto zāļu izvēles pamatojums (salīdzinājumā ar citām attiecīgās slimības ārstēšanai paredzētajām zālēm un ārstēšanas metodēm, ja tādas pieejamas), arī konkrētā zāļu nosaukuma izvēles pamatojums, ja vispārīgajam nosaukumam atbilst vairāki zāļu nosaukumi;

61.1 7. zāļu atbilstība ārstu profesionālo asociāciju izstrādātajām konkrētās slimības ārstēšanas shēmām vai starptautiskajām vadlīnijām, zāļu vieta attiecīgās slimības ārstēšanas shēmā, pievienojot publikāciju kopijas;

61.1 8. lēmuma spēkā esības termiņš.

62. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra ir tiesīga pieņemt lēmumu par zāļu kompensāciju 100 % apmērā, ja šo noteikumu 61.punktā minētā diagnoze nav iekļauta šo noteikumu 1.pielikumā.

63. Ja diagnoze ir iekļauta šo noteikumu 1.pielikumā, Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra pieņem lēmumu par zāļu iegādes izdevumu kompensāciju šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajā apmērā.

64. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra ir tiesīga pieprasīt Zāļu cenu valsts aģentūras atzinumu par šo noteikumu 61.1 punktā minētajā konsilija lēmumā iekļauto zāļu izvēles pamatojumu. Zāļu cenu valsts aģentūra atzinumu sniedz 14 dienu laikā pēc Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras pieprasījuma saņemšanas.

65. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra apkopo un divas reizes gadā (līdz 1.jūlijam un 31.decembrim) iesniedz Zāļu cenu valsts aģentūrā informāciju par saņemtajiem iesniegumiem zāļu iegādes izdevumu kompen­sācijai šajā nodaļā paredzētajos gadījumos (arī ja zāļu kompensācija atteikta), norādot iesniegumos minēto diagnozi un zāles. Zāļu cenu valsts aģentūra izvērtē Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras sniegto informāciju un, ja nepieciešams, iesniedz Veselības ministrijā priekšlikumus par šo noteikumu 1.pielikuma papildināšanu.

66. Zāļu iegādes izdevumu kompensācijai šajā nodaļā paredzētajos gadījumos izlieto ne vairāk kā 2 % no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem.

67. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra ir tiesīga atteikt zāļu iegādes izdevumu kompensāciju saskaņā ar šajā nodaļā noteikto kārtību, ja:

67.1. Zāļu cenu valsts aģentūra pieņēmusi negatīvu lēmumu par attiecīgo zāļu iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā konkrētas diagnozes ārstēšanai un kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļautas citas attiecīgās farmakoterapeitiskās grupas (piecas zīmes anatomiski ķīmiskajā klasifikācijā) zāles ar vienādām reģistrētām indikācijām bez klīniski nozīmīgām atšķirībām terapeitiskās efektivitātes un blakusparādību ziņā;

67.2. zāļu iegādes izdevumu kompensācijai individuālos gadījumos gadam piešķirtie līdzekļi ir izlietoti;

67.3. šo noteikumu 61.1 punktā minētajā konsilija lēmumā nav norādīta visa nepieciešamā informācija;

67.4. pacientam atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajai diagnozei ir pieejamas citas kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles ar to pašu zāļu vispārīgo nosaukumu;

67.5. saskaņā ar šo noteikumu 61.punktu pieprasītās zāles ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā ar citām indikācijām;

67.6. konkrēto zāļu reģistrētās indikācijas neatbilst pacienta diagnozei;

67.7. zāļu vai medicīnisko ierīču izmaksas pārsniedz 5000 latu vienam pacientam gadā;

67.8. zāles tiek apmaksātas citas valsts budžeta apakšprogrammas ietvaros;

67.9. saskaņā ar šo noteikumu 64.punktu Zāļu cenu valsts aģentūra ir atzinusi, ka zāļu izvēle nav pamatota.

67.1 Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra pieprasa Zāļu valsts aģentūrai informāciju par to zāļu realizācijas cenu Latvijā, kuras nav iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā un par kurām zāļu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu cenu veidošanas principiem sniedz informāciju Zāļu valsts aģentūrai. Zāļu valsts aģentūra nosūta minēto informāciju piecu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra zāļu iegādes izdevumu kompensācijas izmaksas aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 23. un 24.punktu."

14. Izteikt 1.pielikuma 14.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2.1.

Multiplā skleroze

G35

100"

15. Izteikt 7.pielikuma 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3.

2007.gada 1.janvāris

Zāļu grupas (trīs zīmes anatomiski ķīmiskajā klasifikācijā), kurās ietvertie zāļu vispārīgie nosaukumi iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā pie diagnozēm ar kompensācijas apmēru 90 %, 75 % vai 50 %, ja zāļu grupas ietvaros iekļauti vairāk nekā viena ražotāja zāļu nosaukumi

4.

2007.gada 1.jūlijs

Zāļu grupas (trīs zīmes anatomiski ķīmiskajā klasifikācijā), kurās ietvertie zāļu vispārīgie nosaukumi iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā pie diagnozēm ar kompensācijas apmēru 100 %, ja zāļu grupas ietvaros iekļauti vairāk nekā viena ražotāja zāļu nosaukumi"

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.418 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 230Pieņemts: 21.03.2006.Stājas spēkā: 29.03.2006.Zaudē spēku: 15.11.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 50, 28.03.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
131355
29.03.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)