Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2020. gada 1. novembrī.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 420 "Komercakta un vispārējā parauga akta sastādīšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.148

Rīgā 2002.gada 9.aprīlī (prot. Nr.15 6.§)
Komercakta un vispārējā parauga akta sastādīšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma 71.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sastāda komercaktu (1.pielikums) un vispārējā parauga aktu (2.pielikums).

2. Komercaktu sastāda, ja apstākļi, kas Dzelzceļa pārvadājumu likumā noteiktajos gadījumos ir par pamatu komercakta sastādīšanai, varēja iestāties no brīža, kad krava, bagāža vai kravas bagāža pieņemta pārvadāšanai, līdz brīdim, kad tā izsniegta saņēmējam.

3. Par komercakta sastādīšanu pārvadātājs izdara ierakstu pavadzīmes, bagāžas kvīts lapas (bagāžas ceļazīmes) vai kravas bagāžas ceļazīmes attiecīgajā ailē.

4. Kravas masu uzskata par atbilstošu pavadzīmē vai kravas bagāžas ceļazīmē norādītajiem datiem un komercaktu nesastāda, ja:

4.1. starpība starp kravas masu, kas noteikta nosūtīšanas stacijā, un kravas masu, kas noteikta galastacijā vai ceļā, nepārsniedz:

4.1.1. kravas masas dabīgā zuduma normas un maksimālās novirzes absolūto lielumu, nosakot kravas neto masu (summā), — ja konstatēts kravas masas iztrūkums;

4.1.2. maksimālās novirzes absolūto lielumu, nosakot kravas neto masu, — ja konstatēts kravas masas pārpalikums;

4.2. nav pārsniegtas stikla, plastmasas (polietilēna) vai papīra tarā safasētās produkcijas zuduma (saplīšanas) normas.

5. Šo noteikumu 4.punktā minētajos gadījumos datus par pārbaudē noteikto kravas masu vai konstatēto saplīsušo (bojāto) vienību (gabalu) skaitu pārvadātājs saskaņā ar kravu izsniegšanas noteikumiem ieraksta pavadzīmes vai kravas bagāžas ceļazīmes attiecīgajā ailē un apliecina ar parakstu un spiedogu.

6. Ja vispārējā parauga aktu sastāda ceļā un pievieno pavadzīmei, bagāžas kvīts lapai (bagāžas ceļazīmei) vai kravas bagāžas ceļazīmei, par vispārējā parauga akta sastādīšanu pārvadātājs izdara ierakstu pavadzīmes, bagāžas kvīts lapas (bagāžas ceļazīmes) vai kravas bagāžas ceļazīmes attiecīgajā ailē.

II. Komercakta sastādīšanas kārtība

7. Pārvadātājs Dzelzceļa pārvadājumu likumā paredzētajos gadījumos sastāda komercaktu šādos termiņos:

7.1. izkraušanas dienā, ja koplietošanas vietās kravu izkrauj pārvadātājs vai saņēmējs, piedaloties pārvadātājam;

7.2. izsniegšanas dienā, ja apstākļi, kas ir par pamatu komercakta sastādīšanai, tiek konstatēti pēc tam, kad koplietošanas vietās kravu izkrāvis pārvadātājs;

7.3. izkraušanas dienā, ja koplietošanai neparedzētās vietās kravu izkrauj, piedaloties pārvadātājam, turklāt kravas pārbaude tiek veikta izkraušanas gaitā;

7.4. vagona taras pārbaudes dienā, ja pēc kravas izkraušanas vagona taras masu pārbauda uz vagonu svariem;

7.5. dienā, kad konstatēti apstākļi, kurus apliecina ar komercaktu, ja komercakts tiek sastādīts ceļā;

7.6. dienā, kad konstatēti apstākļi, kurus apliecina ar komercaktu, ja pārvadā bagāžu vai kravas bagāžu.

8. Ja komercaktu nav iespējams sastādīt šo noteikumu 7.punktā noteiktajā termiņā, to sastāda ne vēlāk kā nākamajā dienā.

9. Saņēmējs ir tiesīgs pieprasīt, lai pārvadātājs līdz izkraušanas beigām pārbauda samirkušās vai sabojājušās kravas vietas un sastāda komercaktu par šādu vietu pārbaudes rezultātiem arī tad, ja pārvadātājs izsniedzis kravu, neveicot pārbaudi, bet saņēmējs konstatē:

9.1. pēc segtā tipa vagona vai konteinera atvēršanas — kravas bojājumu vai bojāšanos samirkšanas dēļ, kuru izraisījis vagona vai konteinera slēpts defekts;

9.2. pēc refrižeratorvagona atvēršanas — kravas bojāšanos, kuras raksturs liecina par to, ka krava varēja sabojāties pārvadāšanas laikā, jo pārvadātājs refrižeratorvagonā nebija nodrošinājis atbilstošu temperatūras režīmu un ventilāciju.

10. Komercaktu sastāda par katru sūtījumu atsevišķi, izņemot šo noteikumu 14. un 15.punktā minētos gadījumus.

11. Izsniedzot maršruta vai grupveida sūtījumā pārvadājamo kravu, par visiem kravas iztrūkumiem, pārpalikumiem, bojājumiem vai bojāšanos, kas konstatēta atsevišķos vagonos, sastāda vienu komercaktu.

12. Sastādot komercaktu vagonu grupai, komercaktam pievieno pielikumu (3.pielikums), kas ir komercakta turpinājums un neatņemama tā sastāvdaļa. Komercakta pielikumā norāda pavadzīmes (sūtījuma) numuru un — atsevišķi par katru vagonu — vagona numuru, plombu (slēgplombu) skaitu un zīmes, ja kravu pārvadā aizplombētos vagonos, kā arī:

12.1. pavadzīmē norādīto kravas vietu skaitu, kravas masu un faktiski konstatēto kravas vietu skaitu, vagona bruto masu, vagona taras masu (uz vagona norādīto vai pārbaudīto) un kravas masu, ja kravas masu nosaka uz vagonu svariem;

12.2. pavadzīmē norādīto kravas masu un faktiski konstatēto cisternas kalibrējuma tipu, kravas ieliešanas līmeņa augstumu, kravas temperatūru, blīvumu un masu, ja cisternā ielietās kravas masu nosaka, mērot kravas ieliešanas līmeņa augstumu.

13. Ja maršruta vai grupveida sūtījumā pārvadājamu kravu izsniedz vairāku dienu laikā, par katrā kalendāra diennaktī izkrautajiem vagoniem sastāda pārejas komercaktu, bet maršruta vai vagonu grupas pēdējā vagona izkraušanas dienā sastāda kopsavilkuma komercaktu, kurā ieraksta pārejas komercaktos norādītās ziņas par katru vagonu. Plombas (slēgplombas) un dokumentus pievieno pārejas komercaktiem, bet saņēmējam izsniedz kopsavilkuma komercakta otro eksemplāru.

14. Izsniedzot sakrautā, sabērtā vai ielietā veidā pārvadājamu viendabīgu kravu, kuru viens un tas pats nosūtītājs adresē vienam un tam pašam saņēmējam un kura pienākusi darbderīgos vagonos bez pazīmēm par zudumiem ceļā un ar nebojātām nosūtītāja plombām (slēgplombām), par vienas kalendāra diennakts pārbaudē atsevišķos sūtījumos konstatētiem kravas masas pārpalikumiem vai iztrūkumiem sastāda vienu komercaktu. Par katru vagonu, kuram konstatēta kravas masas neatbilstība, kravas masas pārbaudes rezultātus norāda komercakta pielikumā. Komercaktā norāda kopējo kravas masas pārpalikumu vai iztrūkumu, kuru nosaka, salīdzinot komercakta pielikumā norādītās ziņas par visu vagonu summāro kravas masu saskaņā ar pavadzīmēm un visu vagonu summāro kravas masu faktiski.

15. Pārpalikumu vai iztrūkumu sakrautā, sabērtā vai ielietā veidā pārvadājamai un ceļā pārkraujamai kravai, kuru iekrāvis viens un tas pats nosūtītājs un kura adresēta vienam un tam pašam saņēmējam un pienākusi darbderīgos vagonos bez pazīmēm par zudumiem ceļā, nosaka pēc visas vienlaikus izsniegtās kravas partijas pārbaudes rezultātiem, un par to sastāda vienu komercaktu.

16. Komercaktu sastāda trijos eksemplāros, kurus bez svītrojumiem, dzēsumiem un labojumiem noformē, izmantojot datoru vai izmantojot rakstāmmašīnu vai pildspalvu (caur koppapīru). Visiem komercakta eksemplāriem piešķir vienu numuru. Komercakta pirmais un trešais eksemplārs paliek pārvadātājam, otro izsniedz saņēmējam pēc viņa pieprasījuma. Plombas (slēgplombas) un dokumentus pievieno komercakta pirmajam eksemplāram.

17. Ja komercaktu sastāda nosūtīšanas stacijā vai ceļā, komercakta otro eksemplāru pievieno pavadzīmei un ved līdz galastacijai.

18. Ja galastacijā konstatē, ka ziņas komercaktā, kas sastādīts nosūtīšanas stacijā vai ceļā, neatbilst faktiskajai kravas, bagāžas vai kravas bagāžas esamībai un stāvoklim, sastāda jaunu komercaktu.

19. Ja ceļā tiek sastādīts komercakts par kravas iztrūkumu, bojājumu vai bojāšanos darbderīgā vagonā vai konteinerā ar nebojātām nosūtītāja plombām (slēgplombām) vai ar nebojātu nosūtītāja krāvumu vaļējā ritošā sastāvā, pārvadātājs galastacijā šo komercaktu izsniedz saņēmējam, neatkarīgi no tā, vai izsniegts kravas izsniegšanas laikā sastādītais komercakts.

20. Ja ceļā vienam sūtījumam tiek sastādīti divi vai vairāk komercaktu, pārvadātājs galastacijā sastāda jaunu komercaktu, kuru izsniedz saņēmējam pēc viņa pieprasījuma, bet ceļā sastādītie komercakti paliek pie pārvadātāja (izņemot šo noteikumu 19.punktā minēto gadījumu).

21. Ja pavadzīmei, bagāžas kvīts lapai (bagāžas ceļazīmei) vai kravas bagāžas ceļazīmei nav pievienots ceļā sastādītais komercakts, pārvadātājs, izkraujot vai izsniedzot kravu, bagāžu vai kravas bagāžu, sastāda jaunu komercaktu, neņemot vērā, ka pavadzīmes, bagāžas kvīts lapas (bagāžas ceļazīmes) vai kravas bagāžas ceļazīmes attiecīgajā ailē ir izdarīts ieraksts par komercakta sastādīšanu.

22. Ja konstatēta kravas sūce, bojājums vai bojāšanās, kuras iemesls bijis tehniski darbnederīgs vagons vai konteiners, vai konstatēta kravas samirkšana, to pārvadājot segtā tipa vagonā vai konteinerā, komercaktam pievieno ne vēlāk kā komercakta sastādīšanas dienā pārvadātāja sastādīto vagona vai konteinera tehniskā stāvokļa aktu, kas ir komercakta neatņemama sastāvdaļa.

23. Ja komercaktu sastāda kravai, kura pienākusi darbderīgā vagonā ar nebojātām plombām (slēgplombām) un zīmēm uz tām, kuras atbilst pavadzīmē norādītajām ziņām, no vagona vai konteinera noņemtās plombas (slēgplombas) pēc tam, kad saņēmējs parakstījis komercaktu, komercaktam nepievieno — tās tiek dzēstas un paliek pie pārvadātāja utilizācijai.

24. Ja komercaktu sastāda kravai, kura pienākusi ar ārvalstu dzelzceļu (pārvadātāju) vai ārvalstu nosūtītāju plombām (slēgplombām), no vagona vai konteinera noņemtās plombas (slēgplombas) pievieno komercaktam.

25. Pārvadātājs komercaktu izsniedz saņēmējam pēc viņa pieprasījuma ne vēlāk kā piecu dienu laikā no tā sastādīšanas dienas. Par bagāžu vai kravas bagāžu sastādīto komercaktu saņēmējam izsniedz vienlaikus ar bagāžu vai kravas bagāžu vai tad, kad saņēmējs parakstījis komercaktu.

26. Saņēmējs ir tiesīgs deviņu mēnešu laikā no kravas izsniegšanas dienas pieprasīt, lai pārvadātājs izsniedz sastādīto komercaktu.

27. Ja pārvadātāja pārstāvis galastacijā atsakās sastādīt komercaktu, saņēmējs ir tiesīgs iesniegt pārvadātājam rakstisku iesniegumu, prasot sastādīt komercaktu, šādos termiņos:

27.1. pirms kravas izvešanas no koplietošanas vietām, ja kravu izkrauj pārvadātājs;

27.2. diennakts laikā pēc kravas pārbaudes, kurā piedalījies pārvadātāja pārstāvis, ja koplietošanas vietās vai koplietošanai neparedzētās vietās kravu izkrauj saņēmējs.

28. Atbildi uz saņēmēja iesniegumu par kravām, kuras ātri bojājas (turpmāk — ātrbojīgas kravas), pārvadātājs sniedz diennakts laikā, bet par pārējām kravām — ne vēlāk kā triju diennakšu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

III. Komercakta aiļu aizpildīšanas kārtība

29. Komercakta 1.ailē “Pārvadātājs” norāda tā pārvadātāja nosaukumu, kurš sastādījis komercaktu. Pārvadātāja nosaukumu var iespiest tipogrāfiski vai ar spiedogu.

30. Komercakta 2.ailē “Sastādīts 20___.gada ___. ____________” norāda datumu, kurā faktiski konstatēti apstākļi, kas ir par pamatu komercakta sastādīšanai, nevis datumu, kurā noformē komercaktu. Ja komercaktam pievieno pielikumu, komercakta 2.ailē izdara ierakstu “Ar pielikumu”.

31. Komercakta 3.ailē “Stacija” iespiež spiedogu ar tās stacijas nosaukumu, kurā sastāda komercaktu.

32. Komercakta 4.aili “Papildus aktiem _____” aizpilda, ja pavadzīmei, bagāžas kvīts lapai (bagāžas ceļazīmei) vai kravas bagāžas ceļazīmei pievienots komercakts vai vispārējā parauga akts, kas saistīts ar kravas nesaglabātību. Komercakta 4.aili aizpilda šādā kārtībā:

32.1. norāda attiecīgā akta numuru, sastādīšanas stacijas nosaukumu un datumu;

32.2. izdara ierakstu “Nav pievienots”, ja par ceļā sastādītu aktu norāda ieraksts pavadzīmē, bagāžas kvīts lapā (bagāžas ceļazīmē) vai kravas bagāžas ceļazīmē, bet akts faktiski nav pievienots.

33. Komercakta 5.ailē “20__.gada ___.___________ sūtījumam ar pavadzīmi/bagāžas ceļazīmi/kravas bagāžas ceļazīmi Nr.___”, 6.ailē “Nosūtīšanas stacija”, 7.ailē “Galastacija”, 8.ailē “Nosūtītājs” un 9.ailē “Saņēmējs” ieraksta attiecīgos datus, kas norādīti pavadzīmē, bagāžas kvīts lapā (bagāžas ceļazīmē) vai kravas bagāžas ceļazīmē. Komercakta 5.aili neaizpilda, ja komercaktu sastāda vagonu grupai, kurā katram vagonam ir noformēta atsevišķa pavadzīme.

34. Ja krava (bagāža, kravas bagāža) pienākusi bez pavadzīmes (bagāžas kvīts lapas (bagāžas ceļazīmes), kravas bagāžas ceļazīmes), komercakta 5., 6., 7., 8. un 9.ailē norāda, ka krava (bagāža, kravas bagāža) pienāca bez pavadzīmes (bagāžas kvīts lapas (bagāžas ceļazīmes), kravas bagāžas ceļazīmes). Ja no uzlīmes vai marķējuma uz kravas (bagāžas, kravas bagāžas) vietas vai no kravas saraksta, faktūrrēķina vai specifikācijas var iegūt komercakta 5., 6., 7., 8. un 9.ailē prasītās ziņas, tās papildus norāda attiecīgajā ailē un izdara ierakstu “Atbilstoši ___________” , ierakstot ziņu ieguves avotu.

35. Komercakta 10.ailē “Vagons Nr.__” un 11.ailē “Konteiners Nr.__” norāda vagona vai konteinera numuru atbilstoši trafaretam uz vagona vai konteinera. Aili neaizpilda, ja komercaktam pievieno pielikumu vai pārvadā bagāžu vai kravas bagāžu.

36. Komercakta 12.ailē “Pienāca 20__.gada ___.___________” un 13.ailē “Ar vilcienu Nr.___” norāda tā vagona pienākšanas datumu, ar kuru pārvadā kravu (bagāžu, kravas bagāžu), un tā vilciena numuru, kura sastāvā vagons pienācis komercakta sastādīšanas stacijā.

37. Komercakta 14.aili “_____ pavadībā” aizpilda, ja pārvadājums noticis pārvadātāja darbinieka, kravas nosūtītāja pavadoņa vai kravas saņēmēja pavadoņa pavadībā. Komercakta 14.aili aizpilda šādā kārtībā:

37.1. ja pārvadājums noticis pārvadātāja darbinieka pavadībā, norāda tā darbinieka amatu un uzvārdu (attiecīgā locījumā), kurš pavadīja vilcienu, kravu, bagāžu vai kravas bagāžu;

37.2. ja pārvadājums noticis kravas nosūtītāja vai saņēmēja pavadoņa pavadībā, izdara attiecīgu ierakstu — “Nosūtītāja pavadoņa” vai “Saņēmēja pavadoņa” — un norāda pavadoņa uzvārdu (attiecīgā locījumā) un personas kodu.

38. Komercakta 15.aili “Vagons/Konteiners ir tehniski darbderīgs/darbnederīgs, un par to 20__.gada ___.____________ sastādīts vagona (konteinera) tehniskā stāvokļa akts Nr.___” aizpilda, ja sastādīts vagona vai konteinera tehniskā stāvokļa akts.

39. Komercakta 16.ailē “Kravu iekrāva nosūtītājs/pārvadātājs” nevajadzīgo vārdu svītro atbilstoši pavadzīmē norādītajiem datiem. Pārvadājot bagāžu vai kravas bagāžu, svītro vārdu “nosūtītājs”.

40. Komercakta 17.ailē “Pieteiktā vērtība” ieraksta pavadzīmē (bagāžas kvīts lapā (bagāžas ceļazīmē), kravas bagāžas ceļazīmē) norādītos datus. Ja pavadzīmē (bagāžas kvīts lapā (bagāžas ceļazīmē), kravas bagāžas ceļazīmē) nav norādīti dati par pieteikto vērtību, izdara ierakstu “Bez pieteiktās vērtības”.

41. Komercakta 19., 20. un 21.aili aizpilda, ja noņemtas pārvadātāja plombas (slēgplombas), bet 22., 23. un 24.aili aizpilda, ja noņemtas nosūtītāja plombas (slēgplombas). Minētajās ailēs norāda vagona (konteinera) vietu, no kuras plombas (slēgplombas) noņemtas, un visas uz plombām (slēgplombām) esošās zīmes un to skaitu. Ja zīmes uz plombām (slēgplombām) ir neskaidras, komercakta 20. vai 23.ailē izdara ierakstu “Neskaidras” un norāda visus burtus un ciparus, kurus uz plombām (slēgplombām) var salasīt. Ja vagonam vai konteineram plombu nav, bet pavadzīmē ziņas par tām ir norādītas, komercakta 20. vai 23.ailē izdara atzīmi “Bez plombām”.

42. Komercakta 19., 20., 21., 22., 23. un 24.aili neaizpilda, ja komercaktam pievieno pielikumu vai pārvadā kravu vagonā bez plombām, bagāžu vai kravas bagāžu.

43. Komercakta 25.ailē “Ziņas par plombu/slēgplombu bojājuma pazīmēm” norāda ziņas par plombām (slēgplombām), kurām konstatētas atvēršanas vai bojājuma pazīmes: plombu zīmes, vieta uz vagona vai konteinera, kur atradās minētās plombas (slēgplombas), kā arī minēto plombu (slēgplombu) sabojāšanas veids. Ja plombas (slēgplombas) nav bojātas, izdara ierakstu “Nav bojātas”. Aili neaizpilda, ja pārvadā kravu vagonā bez plombām, bagāžu vai kravas bagāžu.

44. Komercakta 26.ailē “Komercaktam pievienotas šādas plombas/slēgplombas un dokumenti” norāda pievienoto plombu (slēgplombu) skaitu, kā arī visus pievienotos dokumentus. Ja plombas (slēgplombas) ir dzēstas, norāda, ka attiecīgi plombas vai slēgplombas ir dzēstas.

45. Komercakta 27.aili “Plombas/Slēgplombas un dokumenti pievienoti sūtījuma Nr.___ komercaktam Nr.___” aizpilda, ja krava pārvadāta savācējvagonā un komercaktus sastāda vienlaikus par vairākiem sūtījumiem. Plombas (slēgplombas) un dokumentus pievieno komercaktam, kas sastādīts par vienu no sūtījumiem, norādot tā sūtījuma numuru un attiecīgā komercakta numuru.

46. Komercakta 29., 30., 31., 32., 33. un 34.ailē attiecīgi ieraksta ziņas atbilstoši pavadzīmē (bagāžas kvīts lapā (bagāžas ceļazīmē), kravas bagāžas ceļazīmē) norādītajām ziņām. Ja pazaudēta pavadzīme (bagāžas kvīts lapa (bagāžas ceļazīme), kravas bagāžas ceļazīme) vai pavadzīmes atsevišķas lapas, tad, rakstot pāri minētajām komercakta ailēm, norāda, ka krava (bagāža, kravas bagāža) pienāca bez pavadzīmes (bagāžas, kravas bagāžas ceļazīmes) vai bez pavadzīmes ___ lapas, ierakstot trūkstošās lapas numuru.

47. Komercakta 35., 36., 37., 38., 39. un 40.ailē attiecīgi ieraksta ziņas par faktiski esošo kravu, bagāžu vai kravas bagāžu.

48. Komercakta 41., 42., 43., 44. un 45.ailē attiecīgi ieraksta ziņas par kravas, bagāžas vai kravas bagāžas faktiski bojātajām vietām.

49. Komercakta 46.aili “Komercakta sastādīšanas apstākļi. Kravas (tajā skaitā bojātās) stāvokļa apraksts, norādot iztrūkumu vai pārpalikumu” aizpilda šādā kārtībā:

49.1. norāda apstākļus, kādos noteikts kravas, bagāžas vai kravas bagāžas bojājums, izdarot attiecīgu ierakstu “Izkraujot”, “Izsniedzot”, “Šķirojot”, “Pārkraujot vagona tehniska bojājuma dēļ” vai “Pārkraujot konteinera tehniska bojājuma dēļ”, un vagona lūku stāvokli. Ja krava pārkrauta vagona vai konteinera tehniska bojājuma vai komercbojājuma dēļ, norāda vagona (konteinera) atvēršanas un plombu (slēgplombu) noņemšanas iemeslu;

49.2. norāda komercakta sastādīšanas iemeslu un apraksta pārbaudes laikā vagonā (konteinerā) esošās kravas, bagāžas vai kravas bagāžas stāvokli, kā arī iemeslus, kuru dēļ radies kravas, bagāžas vai kravas bagāžas bojājums vai bojāšanās. Komercaktā neraksta pieņēmumus vai atzinumus par nosūtītāja vai pārvadātāja vainu kravas, bagāžas vai kravas bagāžas bojājumā;

49.3. ja konstatēts nepareizs krāvums, konkrēti norāda, kā nepareizība izpaužas;

49.4. ja konstatēta kravas, bagāžas vai kravas bagāžas nesaglabātība, kuras iemesls ir tehniski darbnederīgs vagons vai konteiners, norāda vagona vai konteinera bojājumu, pamatojoties uz komercaktam pievienoto vagona (konteinera) tehniskā stāvokļa aktu;

49.5. ja segtā tipa vagonā konstatēts kravas vietu iztrūkums, norāda, vai vagons piekrauts līdz pilnai ietilpībai vai arī tajā ir nepiekrauta telpa. Ja vagonā ir nepiekrauta telpa, norāda, kurā vietā vagonā tā ir, kāds ir tās izmērs un vai tajā var ievietoties trūkstošais kravas vietu daudzums;

49.6. ja vaļējā ritošā sastāvā konstatēts kravas iztrūkums vai bojājums, norāda kravas vietu izvietojumu, kārtu skaitu, to aizpildīšanas blīvumu, brīvu vietu esamību (norādot to izmēru), kā arī kravas stiprinājuma, marķējuma, nosegšanas, sasiešanas veidus un to stāvokli. Pārvadājot kravu sakrautā vai sabērtā veidā, norāda, vai uz kravas virsmas ir padziļinājumi, iedobumi vai bedres;

49.7. ja cisternā konstatēts kravas iztrūkums un to nosaka mērot, norāda cisternas kalibrējuma tipu, kravas ieliešanas līmeņa augstumu, blīvumu un temperatūru, kā arī to, vai krava tecējusi vai nav tecējusi;

49.8. ja konstatēts kravas, bagāžas vai kravas bagāžas masas iztrūkums, norāda, uz kāda veida svariem krava, bagāža vai kravas bagāža svērta;

49.9. ja dzīvnieku pārvadāšanas laikā konstatēta dzīvnieku saslimšana, nobeigšanās u.tml. gadījumi, norāda, vai dzīvnieku pārvadāšanas laikā bija klāt pavadonis un vai viņš pildīja savus pienākumus, lai nodrošinātu dzīvnieku veselībai nekaitīgus apstākļus, kā arī norāda, vai vagons bija derīgs dzīvnieku pārvadāšanai un atbilstoši aprīkots;

49.10. ja konstatēta ātrbojīgo kravu bojāšanās, apraksta kravas stāvokli un apstākļus, kuri ietekmējuši kravas bojāšanos (vagona tehniskais stāvoklis, krāvuma augstums un veids, taras veids un stāvoklis, vai vagons aprīkots pareizi, temperatūra vagonā, ārējā gaisa un kravas temperatūra izkraušanas laikā), un komercakta pirmajam eksemplāram pievieno izrakstu no refrižeratorsekcijas darba žurnāla par temperatūras režīmu ceļā, kas apliecināts ar refrižeratorsekcijas priekšnieka parakstu un pārvadātāja spiedogu;

49.11. atsevišķos kravas, bagāžas vai kravas bagāžas nesaglabāšanas gadījumos papildus norāda:

49.11.1. bojātās kravas (bagāžas, kravas bagāžas) vietas numuru, bojājuma apmēru un raksturu, kā arī to, vai bojājums radies nesen vai sen;

49.11.2. kurā vagona (konteinera) daļā atradās bojātās vai samirkušās kravas vietas;

49.11.3. vai bojātās kravas, bagāžas vai kravas bagāžas tara vai iesaiņojums ir vesels vai bojāts, kāds ir bojājumu raksturs, ko darījis pārvadātājs, lai novērstu taras vai iesaiņojuma bojājumus;

49.11.4. vai ir bijusi kravas tecēšana vai izbiršana, kurā vagona vietā, kādā daudzumā, kas ar iztecējušo vai izbirušo kravu izdarīts;

49.11.5. vai bojātajās kravas (bagāžas, kravas bagāžas) vietās bija neaizpildīts tilpums un kādi bija tā izmēri, kādu kravas (bagāžas, kravas bagāžas) daudzumu (gabalos vai pēc masas) var izvietot neaizpildītajā tilpumā;

49.11.6. vai no bojātās kravas vietas var izņemt trūkstošo kravas daļu;

49.11.7. kādas darbības veiktas, lai novērstu turpmāko kravas (bagāžas, kravas bagāžas) bojāšanos vai bojājumus;

49.11.8. vai piesārņota visa krava, virsslānis vai slānis, kas saskaras ar vagona (konteinera) grīdu vai sienām;

49.11.9. vai vagonā bija iepriekš pārvadātās kravas atlikumi, ja konstatēts kravas piesārņojums.

50. Komercaktu un komercakta pielikumu paraksta trīs pārvadātāja darbinieki, norādot amatu un uzvārdu, un apliecina ar kalendāro spiedogu. Ja kravas pārbaudē piedalījās saņēmējs, arī viņš paraksta komercaktu, norādot paraksta atšifrējumu.

51. Komercakta 47.ailē “Sastādīts/Nav sastādīts ekspertīzes akts” norāda ekspertīzes akta numuru un sastādīšanas datumu, ja šāds akts sastādīts.

52. Ja galastacijā, pārbaudot kravu (bagāžu, kravas bagāžu), nav konstatētas kravas faktiskā daudzuma un stāvokļa atšķirības salīdzinājumā ar ziņām, kas norādītas ceļā sastādītajā komercaktā, kas pienāca kopā ar kravu (bagāžu, kravas bagāžu), komercakta 48.ailē “Pārvadātāja ieraksts galastacijā par kravas stāvokli, kura pienāca ar ceļā sastādītu komercaktu” norāda, ka, pārbaudot kravu (bagāžu, kravas bagāžu), atšķirības salīdzinājumā ar šo aktu nav konstatētas. Ierakstu apliecina ar triju pārvadātāja darbinieku parakstiem, norādot amatu un paraksta atšifrējumu, un pārvadātāja kalendāro spiedogu, kā arī, ja saņēmējs piedalījies kravas pārbaudē, — ar saņēmēja parakstu, norādot tā atšifrējumu.

53. Komercakta trešā eksemplāra 49.ailē “Šis komercakts nosūtīts ______ 20__.gada __. _____” norāda pārvadātāja struktūrvienību, kurai komercakts nosūtīts, un nosūtīšanas datumu.

54. Komercakta trešā eksemplāra 50.ailē “Ieraksts par komercakta saņemšanu” saņēmējs vai viņa pārstāvis, kurš pilnvarots saņemt kravu (bagāžu, kravas bagāžu) vai komercaktu, parakstās par komercakta saņemšanu, kā arī norāda savu uzvārdu un personas kodu.

IV. Vispārējā parauga akta sastādīšanas kārtība

55. Vispārējā parauga aktu sastāda pārvadātājs, lai apliecinātu šādus apstākļus:

55.1. pazaudēti pavaddokumenti, kurus nosūtītājs pievienojis pavadzīmei, bagāžas kvīts lapai (bagāžas ceļazīmei) vai kravas bagāžas ceļazīmei;

55.2. vagonu dīkstāve stacijā nosūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ, gaidot to padošanu iekraušanai vai izkraušanai;

55.3. uz savām asīm pārvadājamā ritošā sastāva dīkstāve stacijā nosūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ, gaidot tā padošanu saņēmējam;

55.4. vagonu un uz savām asīm pārvadājamā ritošā sastāva dīkstāve, ja nosūtītāja vai saņēmēja vainas dēļ tie aizturēti nosūtīšanas stacijā un ceļā;

55.5. kravas glabāšana staciju koplietošanas vietās;

55.6. saņēmējs vai nosūtītājs nav iztīrījis vagona iekšpusi un ārpusi no kravas atlikumiem, atkritumiem un stiprināšanas rekvizītiem;

55.7. pārvadātājs padevis iekraušanai tehniski darbnederīgu vagonu vai konteineru (sastāda pēc nosūtītāja pieprasījuma);

55.8. plombu (slēgplombu) neesamība, bojājumi vai plombām (slēgplombām) konstatētas neskaidras zīmes vai zīmes, kas neatbilst pavadzīmē norādītajām ziņām;

55.9. vagona (konteinera) bojājums, pārvadātāja piešķirto noņemamo pārvadāšanas ierīču bojājumi vai pazaudēšana;

55.10. bagāžas vai kravas bagāžas piegādes termiņa kavējums (sastāda pēc saņēmēja pieprasījuma);

55.11. pārvadātājs patvaļīgi izmanto privātos vagonus un konteinerus, iznomātos vagonus (sastāda pēc nosūtītāja vai saņēmēja pieprasījuma);

55.12. krava pienākusi sasalušā stāvoklī (sastāda pēc saņēmēja pieprasījuma);

55.13. nosūtītājs, saņēmējs vai cita persona bez pārvadātāja atļaujas izmanto pārvadātāja vagonu vai konteineru;

55.14. vagona, konteinera, kravas, kravas izvietojuma, stiprinājuma vai taras komercbojājums;

55.15. citi gadījumi, kas saistīti ar kravu, vagonu, konteineru, bagāžas vai kravas bagāžas pārvadāšanu, ja nav nepieciešams sastādīt komercaktu.

56. Vispārējā parauga aktu paraksta vismaz divas personas, kuras piedalījušās to apstākļu apliecināšanā, kas bija par pamatu akta sastādīšanai.

57. Nosūtītājs vai saņēmējs piedalās tikai to vispārējā parauga aktu sastādīšanā un parakstīšanā, kurus sastāda pēc viņu pieprasījuma vai tad, ja konstatē apstākļus, kurus apliecina ar vispārējā parauga aktu, ja krava, vagons vai konteiners atrodas pie nosūtītāja vai saņēmēja.

58. Vispārējā parauga aktu paraksta saņēmējs, nosūtītājs vai viņu pārstāvis, kurš pilnvarots saņemt un nosūtīt kravu vai parakstīt aktu.

59. Ja vispārējā parauga aktu sastāda, piedaloties nosūtītājam vai saņēmējam, nosūtītājs vai saņēmējs nevar atteikties parakstīt aktu, bet viņi ir tiesīgi ierakstīt savu viedokli, ja nepiekrīt akta saturam.

60. Ja nosūtītājs vai saņēmējs atsakās parakstīt vispārējā parauga aktu, pārvadātājs vispārējā parauga aktā par to izdara attiecīgu ierakstu, kuru ar parakstu apliecina vismaz divi pārvadātāja darbinieki.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.148

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.148
Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
3.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.148

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Komercakta un vispārējā parauga akta sastādīšanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 148Pieņemts: 09.04.2002.Stājas spēkā: 13.04.2002.Zaudē spēku: 01.11.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 56, 12.04.2002.
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
61141
13.04.2002
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)